Almindelig Skråpe  Puffinus puffinus
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (0, 46, 2)
I alt blev det til 2 observationer fra Korshage i efteråret. Observationerne var 15/9 18:02 – 18:05 1 SV (JS), 12/10 12:05 1 Ø (TPA).
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (0, 46, 0)
Tilføjelse 1998: 7/8 1 V Korshage (SST via DOF-basen) - dermed 5 fugle i august 1978 samt 3 ubestemte skråper, hvoraf mindst 1 blev mistænkt for at være en Almindelig. Helt suverænt bedste måned for denne art - vi har også et par stykker med 3 fugle. Observations intensitet og især optik taget i betragtning er det bemærkelsesværdigt, at månedsrekorden for denne art nu har over tredive år på bagen!
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (0, 43, 2)
13/6 07:56 1 V (HBR, JHC) og 5/10 10:54 1 V til rast (smed sig på vandet) og rimeligvis samme fugl V igen 12:45 begge Korshage (JB, HBR, LB, TPA, KR, EVR).
Junifuglen blev inden set både ved Rågeleje (06:55), Liseleje (07:32) og Kikhavn (07:50). Den meget lille tidsforskel mellem Kikhavn og Korshage skyldes, at Korshagefolkenes obsfokus er betydelig mere østligt – tidligere har der for mere sjældne havfugle været eksempel på, at en fugl (Kuhls) er set samtidigt fra de to lokaliteter.
Sikkerheden for at det var samme fugl, der sås 5/10 baseres på, at den begge gange kom så tæt på land, at man næsten skulle tro, at det var en Balear. Flere af de vel efterhånden ret garvede observatører var enige om, at det var den bedste Almindelige Skråpe, de nogensinde havde set – så alene denne fugl bar stort set dagen.
Ses i relation til mængden af blæst og antallet af Sodfarvede, tyder også årets observationer på, at der er relativ større chance for at finde en Almindelig i forbindelse med sommerblæst.
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (0, 42, 1)
21/6 1 NV Korshage (EVR) må absolut betragtes som en plusart i et ret middelmådigt havfugleår.
Beregnet ud fra totaltallene fra alle år går der lidt over 11 Sodfarvede pr Almindelig. Grundet nogen forskel i forekomst tider (flest Almindelige i jun - aug, mod Sodfarvets kulmination i sep – okt) skal en sådan sammenligning givetvis tages med et gran salt.
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (0, 41, 1)
4/9 1 V (5:58) Korshage (JSt). Et typisk fund fra efterårets tidligste stormperioder – en periode, der var karakteriseret af mange havfugle generelt, ikke mindst invasion af Lille Kjove. Årets fugl kom trækkende forholdsvis stille og tæt på kysten, hvilket også er set før.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (0, 38, 3)
26/5 1 V (5:36) Korshage (EVR) og 4/6 2 V Korshage (HVR).
Det er 4. år i træk med observationer af denne pelagiske art, og vi har nu i alt 41 iagttagelser (se figuren). Arten er en rigtig sommer-skråpe, da de fleste fugle ses i juni - september. Dage med hård nordvestenvind i juni - august, er nok dér, der er størst chance for at få arten at se. Det er også på det tidspunkt, at arten forlader ynglepladserne og spredes ud i Atlanten og Nordsøen. Arten adskiller sig fra Kuhls ved bl.a. at have et helt andet forekomstmønster, jfr. diagrammerne.
Almindelig Skråpe
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (0, 37, 1)
Et typisk sommerfund foreligger: 17/7 1 V (8:44) Korshage (JHC).
Det er tredje år i træk arten ses, idet der er observationer fra 2003 og 2004. Ellers skal vi helt tilbage til 1998 – det vil sige, at der var fire år i træk uden iagttagelser af arten. Det bedste år for denne skråpe var 2003 med hele 7 fugle.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (0, 35, 2)
15/6 1 V 17.56 Korshage (JHC) og 16/6 1 V 4.52 Korshage (LB, JHC). To typiske sommerfund på dage med kraftig pålandsvind.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (0, 28, 7)
For få år siden var arten på SU listen, og der blev med års mellemrum set en enkelt fugl i området. Kun de mest flippede dagdrømmere havde forestillet sig, at der på ét år blev set hele syv fugle. Ikke desto mindre skete det i 2003 - se bare her.
21/6 3 NV (6.50, 8.00, 9.37) Korshage (LB, JHC, KES m.fl.), 12/7 1NV (4.55) Korshage (JHC), 23/8 3 NV (14.38 og 15.28 2) Korshage, bemærk to sammen (JHC, KES, EVR m.fl.).
Glædeligt gensyn med denne art - den er ikke set siden 1998, således fire år i træk uden observationer. Men hvilken markering i 2003.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (0, 24, 4)
Et godt år for arten og for første gang siden 1973 dukkede 3 fugle op på samme dag.
5/8 3 V 15.27-15.30 Korshage (HVR) og 6/8 1 V 5.31 Korshage (HVR).
-
Tilføjet 2011: 7/8-1998 1 V Korshage (SST via DOF-basen) - dermed 5 fugle i august 1998 samt 3 ubestemte skråper, hvoraf mindst 1 blev mistænkt for at være en Almindelig. Helt suverænt bedste måned for denne art - vi har også et par stykker med 3 fugle.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK