Skeand  Anas clypeata
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Forårstræk: 11/4 6 og 9/5 1. Altid fåtallig på Korshage, som svømmeænder generelt om foråret.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 30/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maxmimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
304892854-2225225824600
52214220424122646839421933
154842022057094535761707560210
Et rigtigt pænt efterår for arten med tal over gennemsnittet september – november. Der er en tendens til, at kulminationen har flyttet sig fra august – september til oktober. For ca 10 – 15 år siden var der flest fugle ultimo august til hen i september, men i de sidste par år har hovedvægten ligget på oktober og endog november måned i enkelte år, hvad så end grunden kan være.
Ynglefugle: 2 kuld rapporteret (5 + 6 pulli) fra Hovvig. Skeandens ynglesucces har været meget ujævn i en lang årrække (se nedenstående figur). Det gik godt for arten i en længere periode i 1990´erne med op til 4 kuld om året, men siden da har der været mange år uden sikre ynglefund. Netop i denne periode kunne der jævnligt ses meget store karper og ikke mindst gedder i Hovvig, hvilket utvivlsomt har haft en negativ effekt på antallet af succesrige ynglepar i vigen. Efter de seneste store isvintre kunne man konstatere, at mange af de store prædatorer blandt fiskene var afgået ved døden. De kunne ses overalt langs søbredden i Hovvig. Samtidigt var der udbredt ”skab” blandt områdets ræve, hvilket også har haft betydning . Måske er det derfor, at arten nu er vendt tilbage – med 2 kuld i 2012, men tendensen er vigende.
Efterårstræk: 25/9 – 6/11 i alt 5.
Nakke Skov: 5/4 – 5/6, max 15/4 14. Slettermosegaard: 15/4 – 21/10, max 15/4 6.
Kysten ud for Sandflugtsplantagen: 17/3 1 par rast (PEL) – her er den mega sjælden. Dybesø: 19/4 2.
Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
21/4 og 2/5 trak hhv. 1 og 2 Skeænder over Korshage hvilket var de eneste trækkende fugle i 2011.
Rastende fugle uden for Hovvig i foråret:
Nakke Skov: 30/3 1, 1/4 13, 2/4 5, 3/4 23, 17/4 4 og 18/5 2.
Rørvig Bugt: 1/4 1.
Slettermosegård: 16/4 4, 17/4 3 og 2/6 2.
Iagttaget i Hovvig 10/2 – 30/12 (114 observationsdage). Bortset fra oktober - november et år under gennemsnittet for de seneste 5 år (se skemaet nedenfor).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0113369213516729239030826
52357522434024445537217541
154842022057094535761707560210
Ingen observationer uden for Hovvig fra andet halvår.
Skeand
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
7/4 drog 2 Skeænder mod Ø på Korshage eneste trækkende fugle.
Eneste indsendte observationer af rastende fugle uden for Hovvig i foråret blev: 14/3 1 og 19/3 7 Rørvig Bugt, 13/5 og 21/5 2 Korshage samt 28/6 1 Slettermosegård.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 26/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00418121645128242186790
52359230494228950840719543
154842022059294535761707560210
Eneste øvrige efterårsobservationer 7/9 7 Nykøbing Bugt og 21/9 2 V Korshage.
Skeand
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
4/4 drog to Skeænder mod NØ på Korshage – det var det forårstræk og eneste indsendte obs uden for Hovvig.
Iagttaget i Hovvig 25/1 – 13/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
13329617922427467239725427
51318768414231842341316044
154842022057094535761707560210
Skeand Skeand
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
10/5 1 han trækforsøgende på Korshage er det nærmeste vi kom forårstræk i 2008.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Antallet af Skeænder i juli måned satte rekord 12/7.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
94292046549430757151812842
313311868353034044535121644
153842022057068535761707560210
En del rastende Skeænder set på Nakkehalvøen i foråret:
Nakke Skov: 23/3 5, 31/3 6, 6/4 26, 7/4 15, 15/4 22 og 18/4 28.
Nakke Nord: 26/3 2 og 18/4 34.
Skeand
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Forårstræk: 16/4 3 og 4/5 2 trk Korshage – få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 4/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
15328381526725456548032572
002811569353538144139622940
11842022057068535761707560210
Arten med det specielle næb, er tilbage igen med pæne tal fra hele efterårsperioden. Man kan så håbe på, at floppet fra 2006 var en enlig svale. I hvert fald generelt mange fugle i 2007. Vi har talt denne art med særlig interesse i årevis, og månedsrekorderne er slået mange gange. Men der er fortsat en månedsrekord, det ikke er lykkedes at slå endnu: 22/6 1968 med 70 fugle. Max-tallet fra juni måned, der har 40-års jubilæum i 2008, lever altså stadigvæk i bedste velgående.
Ynglefugle: 2 kuld rapporteret (4+6 pull) fra Hovvig.
Andelen af hanner i forårsmånederne var atter stort: 30/3 54 % hanner (N: 24), 6/4 63 % (N: 24), 9/4 55 % (N: 38) og 28/4 67 % (N: 33). Det er dog langtfra alle tællinger, hvor der er taget højde for kønsfordelingen blandt de rastende fugle.
Efterårstræk: 4/10 3 trk over Lokkemosevej og 4/11 4 trk SV over Nykøbing.
Nykøbing Bugt: 11/2 2.
Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand Skeand
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Forårstræk: 23/4 3 Korshage og 24/4 4 Korshage, få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00842022027282552252808865
00157869364343754542225539
11391762057068535761707560210
Arten brager ind, efter at isen forsvandt 28/3, endda med to nye rekorder i marts og april: 30/3 84 (JHC) og 11/4 250 (EH). Til gengæld blev maj et flop. I forhold til resultaterne de seneste 10 år var efteråret meget skuffende, og langt under sædvanlig standard, hvad så end årsagen kan være. Der manglede simpelhen 300-400 rastende fugle i september og oktober.
Ifølge et par af apriltællingerne viste det sig, at andelen af hanner var størst, eksempelvis 1/4 53 % hanner, 9/4 55 % hanner, 17/4 52 % hanner og 24/4 53 % hanner Ynglefugle: Ingen. Ellers ret stabil ynglefugl i Hovvig. Der var 2 kuld sidste år.
Efterårstræk: 23/8 1 Korshage.
Skeand Skeand Skeand
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Forårstræk: 13/5 2 Korshage – meget få som sædvanligt.
Iagttaget i Hovvig 20/3 – 25/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
002106544656357-3601808
00166162324244153045528379
11391762057068535761707560210
I begyndelsen af april måned var hovedvægten hanner, f.eks. 9/4 hvor hanandelen udgjorde 81 %. Senere i april blev forskellen udlignet, f.eks. 22/4 hvor fordelingen var 53 % hanner og 47 % hunner, og igen 24/4 med 50 % til hver. Hannerne ankommer således lidt før hunnerne, og i år med ca. 14 dages forskydning.
Der foreligger ingen september tal i år, jfr. de øvrige svømmeænder – desværre, for måneden er kulminationstidspunktet for antallet af Skeænder i Hovvig. Men ellers er konklusionen en pæn forekomst året igennem, men en generel afmatning eller stabilisering bemærkes dog, hvilket især er mærkbart i august og oktober.
Ynglefugle: 1/7 1 kuld på 5 pull og 2/7 1 kuld på 9 pull, dermed 2 kuld i Hovvig i år.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Som sædvanligt kun ganske få forårstrækkende fugle på Korshage: 18/4 2 og 19/4 4.
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs. max til 2003).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00106820551244183294277731
00195326314441064948638081
1139176487068535761707560210
Skeanden stortrives fortsat i Hovvig - der foreligger pæne optællinger fra alle månederne, om end september og oktober lå under de seneste års niveau. Mest interessant er dog 2/5 205 (LB), der er ny rekordoptælling for forårets vedkommende.
Ynglefund: 24/7 1 hun med 2 juv, dermed 1 kuld i år.
Dybesø: 16/4 2.
Ingen efterårstrækkende fugle meddelt.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
En enkelt forårsobservation på Korshage er normalen: 14/4 trk
Iagttaget i Hovvig 12/3 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
003917648273641666120841042
++182418304641165057633073
1133114307068535761707560210
Det lader umiddelbart til, at vi har nået en top for, hvor mange Skeænder området kan rumme. April brager ind med 176 (PG) - flot, og efteråret generelt holder det efterhånden traditionelle niveau.
Ynglefugle: 26/7 2 hunner med 7+9 juv - 2 kuld svarer til sædvanlig standard i de senere år - i 2001 2 kuld og 2002 3 kuld.
Efterårstræk: 16/8 1 Korshage og 2/11 4 Dybesø - sidstnævnte pænt sen trækobs.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Forårstræk: 3/4 2, 11/5 1, 22/5 6, 23/5 1 og 29/5 4 alle Korshage og i alt 14, hvilket er ganske pænt.
Iagttaget i Hovvig: 24/3 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0042118223146154970739052
++224218384937459349128673
1133114307068535761661560210
Endnu et godt år for Skeand, der i efterårsmånederne nåede op på niveauet fra de seneste år. Ubetinget et af Sjællands strongholds for arten. August, september, oktober og november er traditionen tro de store måneder i Hovvig. December bygger op, og hvis de milde vintre fortsætter vil vi antageligt se stadigt stigende decembertal.
Ynglefugle: 14/7 1 hun m/8 juv, 23/7 1 hun m/9 pull/juv, 28/7 1 hun m/6 pull, altså 3 kuld. De seneste år har produceret følgende: 1999 4 kuld, 2000 0 og 2001 2. Men arten har bidt sig fast som næsten årlig ynglefugl.
Efterårstræk: 4/8 1 Korshage.
Nakke Skov: 6/4 2, 9/4 2 og 18/4 2.
Rørvig Bugt: 16/5 1.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Iagttaget i Hovvig 11/3 - 2/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00202120346853564040722060
++185720384635157952228486
1133114307052500761661560210
Skeanden har nu bidt sig fast på et højt niveau og med tal, der er nogle af de største rastforekomster på Sjælland. En vis stagnation kan dog mærkes, og det er et spørgsmål om arten kan nå højere op - det må de kommende års tællinger vise.
Ynglefugle: 7/7 1 hun m/3 juv, 5/8 1 hun m/7 pull, altså 2 kuld. I 2000 var der ingen, men i 1999 hele 4 kuld.
Korshage: 3/4 7, 30/5 2.
Nykøbing Havn: 3/2 1 han.
Dybesø: 28/4 1 par.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Forårstræk: 27/3 2 og 4/4 1 Korshage.
Iagttaget i Hovvig 10/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00520172752374761526320210
++176020424537754449832465
1133114307047500668661560125
Markant forekomst af Skeænder hele efterårssæsonen, herunder ny suveræn dagsrekord 1/9 761 (EVR), og fuglene holdt på grund af det usædvanligt milde efterårsvejr ud helt til december. Noteringer på f.eks. 5/12 170 (LB) og 9/12 210 (HVR) er normalt helt uhørt på Sjælland.
Ynglefugle: Ingen sikre fund i 2000. I 1999 var der 4 ynglefund. Skeanden konsoliderer sig fortsat.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Iagttaget i Hovvig 2/3 - 12/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00262627473526363358056041
++156719363938746646628660
1133114307047500668661370125
Ynglefugle: 4 kuld (SogN).
Desuden en af de relativt sjældne obs. udenfor Hovvig: 7/10 1 Ø Korshage.
Det går godt for Skeanden i disse år, og den positive udvikling fastholdes.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 28/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1133311021454246686611600
00106923403533936240029860
1124114307047500586565370125
Reelle vinterobs.: 1/1 og 22/2 1 hun Hovvig, som nok er den samme fugl.
Ingen sikre ynglefund i år.
Forårstræk: 28/3 2 Korshage, hvor den er ret sjælden - især om foråret.
Eventyrligt efterår med optællinger, der går gennem lydmuren på Sjælland. Er der andre steder i Danmark, hvor sådanne massive tal forekommer?
Denne perlerække fortjener at blive nævnt: 6/9 630 (LB), 12/9 668 (EVR), 26/9 616 (EVR), 27/9 660 (LB) og 3/10 661 (EVR) - bemærk den smukke overensstemmelse - og så var der ny rekordoptælling den 12/9.
Der er dømt klar fremgang for denne art.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK