Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2001:due

Rapport 2001

Duer - Spætter


2001:  Huldue  Columba oenas  
Endnu et lille år, med kun 186 trækkende fugle. Hovedparten af fuglene blev som altid set i perioden medio-ultimo marts. Året største flok (60 fugle) blev dog set medio april i forbindelse med en koldfront.
De bedste trækdage:
10/3 28, 17/3 17, 24/3 8, 26/3 8, 28/3 32 samt 14/4 hele 60 SV.
Ingen efterårsfugle indrapporteret.

DOFBasen:2001


2001:  Ringdue  Columba palumbus  
Det var rigtig godt gang i Ringduetrækket i år, hvor det blev til hele 33963 trækkende fugle. Trækket kulminerede som det plejer ultimo marts/primo april med en kanondag 28/3. Dage med over 1000 fugle: 27/3 1700, 28/3 14445, 31/3 4030, 3/4 7500, 4/4 1250 og10/4 1090.
Eneste større efterårsflok var 29/9 1000 rast Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Tyrkerdue  Streptopelia decaocto  
Det blev til de sædvanlige trækforsøgende fugle på Korshage. I år blev det til 16 obsdage med max 3 fugle på flere dage. 3/5 4 fugle Ø Nørrevang er næppe kommet længere end Korshage! Rastende fugle er hovedsagelig set i Nykøbing, hvor Rørvigvej 102, er et godt bud tillige med Rørvig by og Ringholm gods.

DOFBasen:2001


2001:  Gøg  Cuculus canorus  
Den første gøg dukkede op på Korshage helt normalt 1/5. Derefter er gøgen blevet registreret stort set dagligt i området. Største dag blev 22/5 med 7 fugle Plantagen, Korshage, Skansehage og Hovvig. Endvidere op til 5 fugle på flere dage. Det blev til få trækkende fugle 8/5 1 Ø og 3/6 1 SØ.
Kun enkelte ”efterårsfugle” indrapporteret, med sidste 17/7 1 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Natugle  Strix aluco  
Et enkelt par med 3 unger er set i Hovvig, og er eneste sikre ynglepar i år. Enkelte fugle er registreret på Korshage, Langesømosen, Nørrevang, Rørvig Lyng, Nakke Lyng, Ringholm og Nykøbing. Ingen obs fra Plantagen!

DOFBasen:2001


2001:  Skovhornugle  Asio otus  (1, 109, 3)
Året bød på 3 fugle, 30/4 1 rst Hovvig (JHC), 15/6 1 rst Nakke Skov (LB) og 21/6 1 rst Søndervang (JS).

DOFBasen:2001


2001:  Mosehornugle  Asio flammeus  (10, 331, 9)
Et pænt år med 8 forårsfugle samt en efterårsfugl.
17/3 1 rst Korshage, 30/3 1 Ø Korshage, 31/3 1 rst Nørrevang, 1/4 1 rst Korshage, 5/4 1 Ø Korshage, 22/4 1 Ø Nørrevang, 27/4 1 rst Korshage, 30/4 1 rst Hovvig og endelig 19/10 1 SV Skansehage.

DOFBasen:2001


2001:  Ugle sp  Strigiformes non det  
17/3 2 rast Korshage, men ingen bud på arten (JS).

DOFBasen:2001


2001:  Natravn  Caprimulgus europaeus  (3/3, 27/28, 1/1)
Lige akkurat årlig med 1 syngende på Korshage 31/5 (EVR).

DOFBasen:2001


2001:  Mursejler  Apus apus  
Årets første fugle dukkede op på Korshage 9/5 2, og derefter 10/5 1 Hovvig og 12/5 2 Ø Hovvig. Først daglig fra 19/5. Ingen større træktal, men en del rastende i Hovvig: 31/5 400, 1/6 250 og 16/6 300.
De sidste fugle blev set 15/9 14 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2001:  Isfugl  Alcedo atthis  (0, 26, 1)
Det blev til en enkelt fugl den 22/9. Først blev den set ved Dybesø kyst og siden hen på kystsikringen på Korshage (KES, LB). Arten set normalt kun i Hovvig, men er dog tidligere set både ved Rørvig havn og i skoven på Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Hærfugl  Upupa epops  (1, 13, 1)
Det blev til et herligt gensyn med denne art, som ikke er set i området siden 1995. Fra 4/4 til 8/4 huserede der en hærfugl på Korshage, og det lykkedes for rigtig mange at få den at se.
(AF, JB, LB, JHC, PCC, BBP, EVR, JS, KES, AT).

DOFBasen:2001


2001:  Vendehals  Jynx torquilla  (48, 491, 3)
Som sidste år, ekstremt få fugle observeret. I år blev det kun til 2 forårsfugle på Korshage 30/4 (JB, LB, JHC, AF), samt en enkelt efterårsfugl 22/9 (LB) ligeledes på Korshage.

DOFBasen:2001


2001:  Sortspætte  Dryocopus martius  
Sortspætten er registreret i perioden 1/1 - 26/12, men på trods af mange indrapporteringer, er der ingen sikre ynglepar i år. Obs fra især Korshage og Ringholm Skov af flere fugle, kunne dog godt tyde på at arten endnu yngler der. Øvrige fund kommer fra Nykøbing, Skansehage, Nørrevang, Dybesø, Plantagen og Rørvig Lyng. Få trækbevægelser: 2/4 1 S Korshage, 9/4 1 S Korshage, 10/4 2 V Korshage og 5/5 1 tf Korshage.
Fra efteråret 13/10 1 SV Nørrevang.

DOFBasen:2001


2001:  Stor Flagspætte  Dendrocopos major  
Arten ses i hele området og der er i år indrapporteret 4 ynglepar: 2 fra Korshage området, 1 par ved Højsandet og 1 par i Hovvig. Det formodes dog at det kun en lille del, set i forhold til at der er obs fra hele området. Træk: 17/2 3 Ø Korshage og 9/4 1 Korshage.

DOFBasen:2001

rapp/2001/due.txt · Sidst ændret: 2014/01/28 19:53 (ekstern redigering)