Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2001:hns

Rapport 2001

Hønsefugle


2001:  Agerhøne  Perdix perdix  (?, fra og med 1997: 29, 2)
Det går jævnt ned af bakke - kun to observationer: 10/6 (KES) og 20/8 (LB) begge gange 1 par Nakke Skov, antagelig de samme fugle. Med mindre de lokale jægere giver bestanden en saltvandsindsprøjtning i form af udsætninger, rykker arten definitivt over i gruppen subhits - hvis der kun have været spontane forekomster, var den blevet en egentlig lokal raritet for adskillige år siden. Utrolig så stor forskel der kan være på rigtig natur og den manipulerede, der desværre ikke siger meget om naturens sande tilstand.

DOFBasen:2001


2001:  Vagtel  Coturnix coturnix  (0, 17/19, 2/2)
Holder skansen som årlig gæst. Har efter den enlige obs i 1982 optrådt hvert år siden 1995. I modsætning til den større fætter - Engsnarren, der ikke er set i år - er Vagtelens fremgang antagelig betinget af positive faktorer. Jagttrykket i Nordafrika skulle være blevet formindsket betragteligt. Tidligere udspændtes kilometervis af net til Vagtelfangst.
Hos Engsnarren er de senere års forekomst antagelig af mere traumatisk oprindelse. Det er sandsynligvis fugle af østligt oprindelse på jagt efter nye levesteder, fordi deres oprindelige opholdsted er blevet ødelagt. Efter kommunismens fald er mange af de store kooperative landbrug opgivet, og tilgroning har betydet meget store nedgange i bestanden mange steder. Hovedparten af Engsnarrerne her i landet er i de senere år blevet registreret spredt i agerlandet. Ikke just et optimalt sted for denne art. Vores 1999 forekomst er symptomatisk, den endte om ikke sine dage, s† i alt fald vores eventyr i en grønthøster. Hvis denne teori er korrekt, så skulle Engsnarren indenfor en overskuelig årrække blive endnu sjældnere end den var tidligere (suk) - hvis du ikke har den på diverse artslister, så er det ved at være nu du skal finde den!
Årets Vagtler: 11/5 1 spillende Ringholm (EVR) og 23/5 1 spillende 5.05 - 5.45 i det høje græs ved obs-pladsen på spidsen af Korshage (EVR) - ikke tidligere set her.

DOFBasen:2001


2001:  Fasan  Phasianus colchicus  
Forfatteren kæmper for at holde liv i arten - om ikke andet så i rapporten - med 10 af årets 13 obs - også tak til JS.
I modsætning til Agerhønen, trives Fasanen godt i vores kommune. Bestanden er antagelig selvreproducerende, men dette afholder ikke jægerne fra storstilet opdræt, bl.a. med „bure“ i et fredet område. Det er rart med lidt respekt for vores alle sammens natur.

DOFBasen:2001


2001:  Vandrikse  Rallus aquaticus  
De første noget senere end normalt i Hovvig: 17/3, 25/3 og 30/3, hvilket er de eneste martsobs. I øvrigt de vanlige beskedne tal med 15/4 5, som det højeste. Ynglebestanden i Hovvig overskrider antagelig dette med god margin. Afslutningsmåneden gav ligeledes kun tre obs: 2/11 2, 14/11 og 16/11.
Det noget magre vandhønseår underbygges af tørken vedrørende de Plettede - der helt udeblev.

DOFBasen:2001


2001:  Grønbenet Rørhøne  Gallinula chloropus  
Set i Hovvig fra 17/3 (eneste martsfugl) til 6/10 3 (eneste oktober obs). De „største“ tal blev: 7/4 3, 2/5 3, 21/5 6, 14/7 5 og 6/10 3.
Ingen oplysninger om ynglende fugle. Burde kunne findes i adskillige vandhuller. Dette får vi forhåbentlig konstateret i 2003, hvor alle oplysninger, især udenfor Hovvig modtages med tak.
De sædvanlige nattrækkere registreret 22/4 - 30/4 (4 dage) og 1/5 samt 21/5 2.

DOFBasen:2001


2001:  Blishøne  Fulica atra  
Dukkede op i Dybesø allerede 21/1 med max 20/3 23, 24/3 18, 15/4 17 og 16/4 18.
Maxtal Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
40 160 430 460 240 610 710 1640 1420 ? ? ?

Eneste større tal fra Nykøbing Bugt (>200): 13/1 960, 25/2 950 og 11/3 350.
Også set Søndervang (1 par), Slettermosegård (max 7) og Nakke Skov (max 6).
Isvinter forekomster: 7/1 45, 3/2 700 og 23/12 250 alle Nykøbing Havn samt 25/2 105 Rørvig Bugt.

DOFBasen:2001


2001:  Trane  Grus grus  (23, 3623, 311)
Lidt af sidste års ketchup effekt, der dog ikke blev fulgt til dørs.
27/3 116 og 28/3 33. Marts afsluttedes med en forkølet „tf-er“ 31/3, der indvarslede en april med smalhans, kun 14 fugle fordelt på 4 dage i perioden 4/4 - 21/4. Lidt oprejsning i maj med 147 fugle 3/5 - 26/5 (7 obsdage). 3/5 plukkede en af pendlerne 50 traner over Vig. De blev fulgt næsten til kommune grænsen, men sås først igen, da de trak ind over Hundested. De er dog talt med i dagstotalen på 94. Nævneværdige dage var også 4/5 14, 8/5 14 og 9/5 21.
Alt i alt det tredie bedste forår og årets topdag kiler sig ind på en femte plads i historiebogen.
Ligesom sidste år - ikke en eneste rastende fugl!

DOFBasen:2001

rapp/2001/hns.txt · Sidst ændret: 2014/01/28 19:53 (ekstern redigering)