Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2001:lom

Rapport 2001

Lommer - Flamingoer


2001:  Rødstrubet Lom  Gavia stellata  (4, 552, 13)
Alle observationer nævnes:
27/3 1 Ø, 30/3 1 rast, 31/3 4 Ø, 28/8 1 NV, 1/11 4 NV, 4/11 1 V og 11/11 1 Ø alle Korshage.

Rettelse 13/2 2004 LB: 30/3 1 Ø ændret til 1 rast, 29/8 ændret til 28/8.

DOFBasen:2001


2001:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 0 17 12 0 0 1 10 1 21 0

Det var igen et år, hvor Lommerne specielt om efteråret svigtede Rørvighalvøen.
Der er ikke indsendt oplysninger om rastende fugle.

DOFBasen:2001


2001:  Sortstrubet Lom  Gavia arctica  (0, 1419, 46)
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 7 6 0 0 0 2 1 7 0

Rastende fugle: 1/1 1 ud for Plantagen, 13/1 1 Skærby, 11/3 6 Skærby, 29/4 13 ud for Plantagen og 30/4 1 Korshage.

Rettelse 29/3-15 LB: Hvordan de 7 trk fugle i april er fremkommet vides ikke. I arkivet findes disse: 16/4 1 V Udfor Dybesø (LB), 27/4 8 Ø Kysten udfor Plantagen (AF) og 30/4 4 SØ Korshage (JB) - i alt 13 trk.
I følge arkivet kun 6 trk i november: 1/11 6 V (EVR) - øvrige fugle denne dag fremtræder som gengangere,

DOFBasen:2001


2001:  Islom  Gavia immer  (0, 22, 1)
Arten fortsatte den stabile udvikling med 28/10 1 V Korshage (EVR, KES).

DOFBasen:2001


2001:  Lille Lappedykker  Tachybaptus ruficollis  
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/3 - 27/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 3 6 6 5 63 33 7 0 0
0 0 1 2 2 3 6 20 27 8 1 0
0 0 6 11 16 11 20 64 73 89 8 1

Et godt år for Lille Lappedykker i Hovvig.
Observationer uden for Hovvig: 7/1 5, 25/1 26, 15/11 8, 23/12 2, 25/12 17 og 31/12 1 alle rastende Nykøbing Havn. Derudover 6/11 19 rastende Nykøbing Bugt og 30/12 1 rastende Rørvig Havn.

Rettelse 5/9-2017 LB: Hovvig juni maks rettet fra 32 til 6 (tastefejl) - dermed ingen juni rekord.

DOFBasen:2001


2001:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 16/3 - 14/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 8 17 19 33 18 7 6 3 4 0
0 1 9 13 15 18 13 17 4 4 1 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Et år over middel i Hovvig. Bemærk ny højeste notering for november.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 31/3.
Der er indrapporteret følgende trækkende fugle fra Korshage: 9/9 1 NV, 1/11 1 V og 4/11 1 V.

DOFBasen:2001


2001:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 16/3 - 19/7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 6 5 10 4 3 0 0 0 0 0
0 1 4 6 5 6 4 1 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Et stabilt år i Hovvig, der dog allerede sluttede 19/7.
Bestanden i Nakke Skov er nu fordoblet til 2 par.
Vinterobservationerne udgøres af 7/1 1 rastende Korshage, 27/1 2 rastende ud for Plantagen, 18/11 1 rastende ud for Flyndersø og 23/12 1 rastende Nykøbing Havn.
Efterårstræk Korshage: 28/10 3 V og 1/11 14 V.

DOFBasen:2001


2001:  Nordisk Lappedykker  Podiceps auritus  (3, 21, 1)
Nordisk Lappedykker var også på plads på havfugledagen 1/11 med 1 rastende Korshage (JB).

DOFBasen:2001


2001:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 94, 4)
Året gik som vanligt med Sorthalsede Lappedykkere i Hovvig. Det blev til observationer af 1 - 2 fugle i perioden 9/5 - 6/6 og 2 fugle 21/7 - 22/7.

DOFBasen:2001


2001:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1340, 7)
For 3. år i træk passerede 7 fugle Korshage.
19/5 1, 30/5 1, 9/6 1, 1/11 3 og 23/11 1 alle trækkende Korshage. Fuglen 9/6 fløj i svag vind lavt over lyngheden i mange minutter, hvorefter den omsider forsvandt mod nordvest.

DOFBasen:2001


2001:  Kuhls Skråpe  Calonectris diomedea  (0, 4, 1)
På trods af endnu et dårligt havfugleår dukkede denne raritet op efter kun 3 års fravær. Fuglen trak forbi Gilbjerg og Kikhavn, inden den omsider nåede frem til Korshage.
1/8 1 V Korshage 17.28 - 17.59 (JS).

DOFBasen:2001


2001:  Sodfarvet Skråpe  Puffinus griseus  (1, 387, 1)
Sodfarvet Skråpe nåede med i rapporten igen i år.
1/11 1 NV Korshage 8.29 (EVR, JB, JHC).

DOFBasen:2001


2001:  Skråpe sp  Puffinus non det  (1, 22, 1)
En enkelt observation af denne lidt kedelige type. 23/11 1 V Korshage uden bud på nærmere identifikation (JS).

DOFBasen:2001


2001:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 103, 2)
På havfugledagen 1/11 trak 2 fugle forbi Korshage.
1/11 1 NV 11.20 og 1 NV 12.04 (EVR, JB, JHC).

DOFBasen:2001


2001:  Sule  Morus bassanus  (17, 4116, 35)
Korshage kunne fremvise 33 Suler fordelt på 13 observationsdage.
Alle observationer nævnes: 12/4 2, 13/4 1, 28/4 1, 13/5 1, 19/5 8, 20/5 3, 30/5 1, 27/8 3, 28/8 1, 11/10 1, 28/10 4, 1/11 6 og 4/11 1 alle trækkende Korshage.

Rettelse 6/9-14 (LB): 19/5 7 ændret til 8 og 28/5 5 ændret til 4.
Tilføjelse 6/9-14 (LB) fra DOFbasen: 29/10 2 4k trk (Rasmus Bøgeskov Larsen) - total ændres fra 33 til 35.

DOFBasen:2001


2001:  Skarv  Phalacrocorax carbo  
Ynglekolonien i Hovvig faldt fra 1784 reder i 2000 til 1460 reder. Dermed fortsatte nedgangen i antallet af reder. Antallet af reder er på 2 år faldet med 422 svarende til 22%. Antallet af reder på landsplan er faldet fra 40179 til 39921 svarende til en nedgang på 0,6%. Nedgangen i Hovvig kan skyldes nedslidning af redetræerne efter mere end 10 års anvendelse.
Tallene er hentet fra Skov- og Naturstyrelsen.

DOFBasen:2001


2001:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 13, 1)
En enkelt fugl er for 4. år i træk registreret i Hovvig. Rørdrummen kunne ses og specielt høres
i perioden 11/3 - 21/5. Fuglen behøver selskab af en mage, hvis det skal fortsætte.

DOFBasen:2001


2001:  Fiskehejre  Ardea cinerea  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 22 36 10 1 1 0 10 3 0 0

Et år langt under gennemsnittet. De indkomne træktal og tallene fra Hovvig viser faldende tendens.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 12 - - 10 15 17 6 15 39 8 8
9 8 7 8 6 14 4 28 24 21 8 4
68 90 56 31 50 51 50 65 65 63 54 40

DOFBasen:2001

rapp/2001/lom.txt · Sidst ændret: 2014/01/28 19:53 (ekstern redigering)