Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:2018

Rapport 2018

Rapporten er på vej!
Næsten alle afsnit er nu lagt ind, men vi læser stadig korrektur!

2018 • 46. årgang ©
Redaktionen afsluttet: xx Marts 2019

Redaktion: Jørgen Bech (ansv.), Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange
Tabeller og hovedkorrektur: Lasse Braae
Layout og IT-udvikling: Knud-Erik Strange
Udgiver: Rørvig Fuglestation

Rapporten bedes citeret:
Bech, J., L.Braae, J. H. Christiansen og K. E. Strange (2019): Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2018. Rørvig Fuglestation.

Forfattere
Lommer – Storke: Knud-Erik Strange
Andefugle: Lars Andersen
Rovfugle: Jørgen Hulbæk Christiansen
Hønsefugle: Niels Henrik Valerius
Vadefugle: Peter Ellegaard
Kjover – alkefugle: Stefan Andersen
Duer – spætter: Niels Henrik Valerius
Lærker – værlinger: Jørgen Bech

Forsidebillede: Stellersand 2018-03-29 Korshage. Foto: Lars Andersen

rapp/2018/2018.txt · Sidst ændret: 2019/03/25 07:08 af kes