Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


rapp:2018:pir:eu15150

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
rapp:2018:pir:eu15150 [2018/04/10 23:20]
kes
rapp:2018:pir:eu15150 [2019/03/09 14:34] (nuværende)
kes
Linje 2: Linje 2:
 ---- ----
 ''​2018'':​  **Rødrygget Tornskade**  //​Lanius collurio//​   ''​2018'':​  **Rødrygget Tornskade**  //​Lanius collurio//​  
 +Indsatsart og indikatorart for overdrevene. ​ Igen i 2018 systematisk overvåget af PEL, der har leveret nedenstående opgørelse af ynglebestanden med 9 par og en rekordstor ungeproduktion på 26 1k:
 +Korshage 2 par / 5 1k. Langesø Mose 1 par / 2 1k. Flyndersø: 0. Søndervang (grenplads) 1 par / 2 1k, Søndervang (skydebane) 1 par / 3 1k. Nakke Nord: 0. Slettemose 2 par / 8 1k. Nakke Hage: 2 par / 6 1k.
 +De I alt 9 par er et fald på 2 par, men produktiviteten var høj, og 26 1k er ny rekord!
 +De sidste 3 gode år ser således ud:
 +<WRAP tablewidth 15em>
 +| 2016 |  12 par   ​| ​ 25 1k  |                ​
 +| 2017 |  11 par   ​| ​ 19 1k  |                     
 +| 2018 |   9 par   ​| ​ 26 1k  |
 +</​WRAP> ​                
 +Der var regelmæssigt op til 3 på Flyndersø frem til 30/5, men herefter forsvandt de. 2 fugle sås ved ynglestedet ved Nakke Nord på en enkelt dato og forsvandt så igen.
 +Årets vilkår var usædvanlige på en ny måde. Arten var ikke forsinket – ankomst 3/5 1 Korshage, og de kom jævnt frem i ugerne efter. Givet også en del trækfugle imellem – f.eks. 6 i alt i hegnene Nørrevang, men egentligt markant indslag af trækfald kom kun 25/5 med 18 Korshage – Dybesø især langs kysten. Hele trækperioden og sommerens yngleperiode var præget af permanent højtryk, varme og efterhånden udtalt tørke. Tydeligvis vilkår, der understøttede høj produktivitet hos tornskaderne. ​
 +Til gengæld altså et tab på 2 par. Tidligere har været spekuleret i, om sen ankomst/​dårligt vejr under trækket kunne få nogle forsinkede fugle til at blive hængende og dermed booste ynglebestanden. I 2018 var der i hvert fald absolut ingen barrierer.
 +Årets næstsidste var 29/8 1 ad han Korshage fulgt af en sen 13/9 1 huntype Korshage. ​
 +
  
  
 [[http://​www.dofbasen.dk/​search/​result.php?​design=table&​soeg=soeg&​periode=maanedaar&​aar_first=2018&​aar_second=2018&​omraade=stor&​stor=591&​artdata=art&​hiddenart=15150&​subspecies=yes&​obstype=observationer&​species=alle&​sortering=dato|DOFBasen:​2018]] [[http://​www.dofbasen.dk/​search/​result.php?​design=table&​soeg=soeg&​periode=maanedaar&​aar_first=2018&​aar_second=2018&​omraade=stor&​stor=591&​artdata=art&​hiddenart=15150&​subspecies=yes&​obstype=observationer&​species=alle&​sortering=dato|DOFBasen:​2018]]
 +
 +{{page>​..:​obstabel:​eu15150}}
 +
rapp/2018/pir/eu15150.1523395207.txt.gz · Sidst ændret: 2018/04/10 23:20 af kes