Islom  Gavia immer
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (0, 42, 1)
29/11 blev en 2k + Islom opdaget af JHC blot ca. 200m meter fra land ud for Flyndersø engen. Den blev set virkelig godt i perioden 12:30 - 14:15, hvor den blandt andet fangede en stor fladfisk, som den hurtigt åd. Desværre var der ikke mange fuglekiggere i området, og kun følgende ud over finderen nåede at få glæde af denne fine fugl (LB, JS, DO). Det var dermed kun nogle få observatører for undt, at se begge de 2 eftertragtede store arktiske lommer raste tæt på land under virkelig gode betingelser i 2012.
Islom Islom Islom Islom
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (0, 41, 1)
Årets eneste artsbestemte storlom: 5/10 1 V Korshage (EVR).
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (0, 40, 1)
Kun en enkelt Islom fandt forbi Korshage i 2009. Den 6/9 trak en formodet 2K fugl syd (EVR). Kun anden fugl i september siden 1973.
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (0, 37, 3)
3 fugle trak forbi Korshage i årets løb. 26/1 trak årets første Islom NV (EVR). Herefter skal vi hen til 23/4, hvor en 2K+ fugl trak NNV (JB, JHC, JSt). Årets sidste fugl var en fugl i sommerdragt, der 14/10 trak NV (JS).
Månedsfordeling af Islom 1973 – 2008, N = 40
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
33256---11091
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (0, 35, 2)
2/1 1 2k trk V (8:49) Korshage (JHC) og 4/2 1 vd trk V (9:17) Korshage (EVR). To vinterfund er flot, men mod sædvane er der ingen forårs- eller efterårsfugle.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (0, 31, 4)
5/5 1 ad sd (9.28) Korshage (AF), 22/5 1 SØ (04.27) Korshage (EVR), 5/11 1 vd V (10.12) Dybesø Kyst (EVR) og 12/11 1 SØ Korshage (CG).
Fire fugle er flot og passer fint ind i vort kendte mønster, da både maj og november er prime-time for Islom.
Antallet af Islommer har været svagt stigende i 1990'erne og frem til idag, jfr. figuren. Der findes to Islommer før 1987 (1974, 1986 - begge SU-godkendte). Herefter udgik arten af SU-listen i 1987, men først 7-8 år efter er fremgangen bemærket. Man skulle tro, at da arten udgik af SU-listen ville antallet af fugle stige i de første år efter, men det er ikke tilfældet. Fremgangen sker først langt senere, og det første år med "mange" Islommer, er næsten 10 år efter at den ikke var en SU-art. Fremgangen skal antageligt ses på baggrund af, at observatørerne er blevet mere omhyggelige med bestemmelsen af lommer generelt, jfr. de mindre lomarter.
Islom
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (0, 28, 3)
14/1 1 ad trk SV (8:53) Korshage (JHC), 15/11 1 trk V Korshage (HVR) og 18/12 1 ad trk SØ (10:05) (EVR). Tre fugle på et år er flot, og bekræfter den stabile forekomst i en årrække. Første fund fra januar og december. Arten har været årlig siden 1991, bortset fra 1996, hvor arten ikke blet set.
Hele materialet fra 1973 – 2005 er samlet i (se figur) (N=31), der viser, at arten primært ses i april / maj og igen i oktober / november. Arten er ikke set i månederne juni – august. Den tidligste fugl er set 25/9 og seneste forårsfugl er meddelt fra 31/5. Altså helt i tråd med forekomsten på landsplan, og der er ingen af vores observationer, der afviger i forhold til den viden, vi har om artens forekomst i landet. Hovedparten af fuglene er set i oktober og november (52 %), hvilket også er helt på linie med artens optræden i Danmark.
Islom
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (0, 26, 2)
25/9 1 trk 11.10 Korshage (KES) og 7/11 1 ad NV 9.40 Korshage (EVR) - to observationer af denne arktiske storlom er flot - og bekræfter den stabile forekomst i en årrække.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (0, 24, 2)
21/4 1 N 5.45 (EVR, JS, KES m.fl.), 27/5 1 trk (AF), 29/5 1 trk (AF), 30/5 1 ad i fuld sommerdragt SØ (EVR) og 31/5 1 trk (JS) - alle Korshage. Det vurderes, at der i alt er tale om to forskellige fugle, da iagttagelserne 27/5 - 31/5 antages at være samme individ, der har rumsteret rundt ved Isefjordsmundingen.
Arten er stabil og må efterhånden betragtes som årligt forekommende. Den er set hvert år siden 1991 bortset fra 1996.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (0, 23, 1)
Arten fortsætter sin stabilitet med en adult fugl trækkende N 17/5 Korshage (EVR).
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (0, 22, 1)
Arten fortsatte den stabile udvikling med 28/10 1 V Korshage (EVR, KES).
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (0, 20, 2)
Året var bedre for de store lommer og Islommen må nu betragtes som årlig.
4/3 1 NV 9.55 (EVR) og 28/3 1 SØ 10.06 (HVR) begge Korshage.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (0, 17, 3)
Igen et godt år for denne art. Observationerne er vurderet som forskellige fugle.
6/2 1 V 10.32 (JHC), 16/2 1 V 10.27 (HVR) samt 27/4 1 SØ 5.35 (PR) senere NV 7.17 (JHC) alle Korshage. Se ligeledes Storlom sp.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (0, 16, 1)
Islommen har været årlig siden 1991 pånær 1996. Den positive udvikling fortsætter med endnu et oktoberfund. 30/10 1 V Korshage (JHC, PCC, EVR).
Alle observationer fordelt på måneder:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
000220000850
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK