Sangsvane  Cygnus cygnus
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Vintertræk: De første 10 dage af januar trak 198 på kuldeflugt over Rørvighalvøen, herefter faldt trækaktiviteten med undtagelse af 10/2 64 NØ indtil forårstrækket i marts, som var koncentreret mellem 29/2 og 19/3, hvor 676 trak. Forårstrækket sluttede således noget tidligere end normalen.
Trækkende Sangsvane førtste halvår 2012 fordelt på 10 dages perioder:
JanFebMar
19811364225376292
Største trækdage: 6/1 97, 9/3 87, 10/3 72 og 11/3 127.
Sangsvanerne blev i Hovvig frem til 19/3 med en enkelt untagelse set 15/5 og kom igen den 11/10.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011, absolut maksimum)
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1869012712375134
22388725943166
40548324620127-311125246856
Antallet af rastende Sangsvaner inde i selve Hovvig lå på niveau med 5 års gennemsnittet.
Rastende vinterfugle på andre faste svanelokaliteter.
JanFebMarOktNovDec
Rørvig Bugt562196161511541110179111
Nyk. Bugt6157112818
Ringholm8586221
For de øvrige lokaliteter med Sangsvaner er der indsendt følgende maxtal. Nakke Hage: 10/2 14 og 8/12 12.
I perioden 15/10 – 20/12 trak i alt 312 fugle forbi mod vinterfouragerings lokaliteterne. Med månedsfordelingen okt 37, nov 159 og dec 116. Højeste dagstotaler: 30/11 64 og 2/12 84.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Kuldeflugt: 1/1 17 SV Rørvig Bugt og 2/1 5 SV Nykøbing Havn.
Forårstrækket registreredes primært mellem 7/3 – 11/4 ialt 749, og dermed det næstbedste år i rapportens historie.
Trækkende Sangsvane forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:
MarAprI alt
102455179121-749
Udenfor tabellen 6/2 2 N Korshage og 10/2 4 NØ Rørvig Bugt samt forårets sidste 9/5 3 2k fugle trækkende på Korshage.
Største dage: 8/3 80, 12/3 85, 13/3 79, 19/3 77, 20/3 131 og 22/3 71.
Set i Hovvig 7/1 –1/4 (samt en forvirret 2 - 3K fugl 26/7) og 14/10 – 30/12. Antallet af rastende Sangsvaner inde i selve Hovvig lå under 5 års gennemsnittet.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
152113427--1--24218
250122707-----4183164
40548321220127-311125246856
For de øvrige lokaliteter med Sangsvaner er der indsendt følgende maxtal.
Søndervang: 10/1 128, 11/1 103 og 28/1 132.
Nakke Nord: 1/1 94 og 27/1 120.
Egentlig efterårstræk bemærkes ikke, men i perioden (9/10) 9/11 – 31/12 siver i alt 205 fugle forbi mod vinterfouragerings lokaliteterne. Med månedsfordelingen okt 1, nov 95 og dec 109.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Forekommer mere spredt i landskabet end Knopsvanen. I alt er der rapporteret 280 observationer, hvoraf blot de 58 er fra Hovvig.
Set i Hovvig indtil 20/4 og igen fra 13/10. Endvidere en isoleret observation fra 19/5.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
24463817171482
2491678231++++3787319
405483246204-311125246856
Bortset fra januar yderst beskedne tal. Vigen bundfrossen i februar. Flere fugle blev grundet vinterens strenghed hængende langt ind i april mod normal afrejse i marts.
Fra andre lokaliteter disse rastende fugle fra vinterhalvåret fordelt på 10 dages perioder.
JanFebMarOktNovDec
Korshage2
Skansehage11
Søndervang2840
Rørvig Bugt3357615490129157
Nakke83156
Nykøbing Bugt31317309014635413424
Ringholm41040029511304
Endvidere 14/4 14 samt 3/5 og 30/5 2 Ringholm. Den totale mangel på registreringer medio februar kan undre - kan ikke umiddelbart forklares ud fra tilgængelige vejrdata (ingen oplysninger om snedække), men det er nærliggende at antage, at de simpelthen er flygtet fra vintervejret (snedække eller barfrost?). Ifølge DOFbasen var der stort set ikke en Sangsvane i hele Odsherred i perioden 11/2 - 25/2. Kikkes der på hele Vestsjælland for samme periode ses ifølge DOFbasen en tydelig koncentration til kystnære lokaliteter - og vores var åbenbart for bundfrosne i den angivne periode.
Sangsvaner i Vestsjælland i perioden 11/2 - 25/2 ifølge DOFbasen:
- se link...
Forårstræk 15/3 - 20/4 yderst stabilt med 717 fugle - ikke helt på højde med sidste års rekord, men dog næstbedste år. Ingen i februar, til gengæld lidt kuldeflugt i januar - 7/1 5 og 14/1 3 - og en del træk i april. Tyngdepunkt som vanligt i marts med 535.
Trækkende Sangsvane forår 2010 fordelt på 10-dagesperioder:
MarAprI alt
19434116913717
Dage med over 50: 18/4 84, 22/3 63, 24/4 66, 29/3 67 og 1/4 105. Som det ses ingen deciderede topdage, men til gengæld var Sangsvanen daglig i trækprotokollen fra 15/3 - 3/4.
Efterårstrækket noteret 13/10 - 31/12 med i alt 122. Med månedsfordelingen okt 8, nov 63 og dec 51. Største dage: 8/11 24 og 3/12 17.
Afslutningvis en lille rettelse. Maj rekorden i Hovvig fra 2005 har ikke kunnet bekræftes via vore arkiver (oplysningen findes ikke i DOFbasen) - og er derfor fjernet. Forekomsten har kun kunnet bekræftiges til 4 (ikke 127!).
Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Forårstrækket fortsætter med at imponere – et rekordår, idet 941 Sangsvaner rundede halvøen i perioden 3/2 – 28/3 og som sædvanlig med hovedparten i marts: 910.
Trækkende Sangsvane forår 2009 fordelt på 10 dages perioder:
FebMarI alt
1102056326681941
Største dage: 3/3 250, 4/3 250 og 20/3 86.
Diagrammet viser tydeligt artens øgede optræden.
De 250 både den 3/3 og 4/3 er også til top 5 – der nu ser således ud: 14/3 2004 389, 29/3 2005 275, 3/3 og 4/3 2009 250 samt 28/3 2006 225.
Set i Hovvig 4/1 – 27/3 og 14/10 – 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008, absolut maksimum).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
3401102462350360
2241907533201114783318
40548321220127-311125246856
Månedsrekorden for marts falder helt i hak med det imponerende træk.
For de øvrige klassiske lokaliteter med Sangsvaner fremgår tallene fordelt på 10 dages perioder af tabellen.
JANFEBNOVDEC
Rørvig Bugt29403113261234418171
Nykøbing Bugt55816918
Efterårstrækket bemærkes 13/10 – 13/12 med i alt 189. Med månedsfordelingen okt 1, nov 42 og dec 146.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Ingen nævneværdige rasttal uden for Hovvig/Ringholms marker i første halvår Forårstrækket indledtes allerede 9/2 og de sidste fugle stak af 7/4 - i alt 618. Månedsfordeling: februar 189, marts 427 og april 2. Største dage 9/2 47, 28/2 41, 8/3 291 og 10/3 41.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
134147251------71226
270257100626----4570278
40548321220127-311125246856
Vi skal helt frem til november, før der igen blev set Sangsvaner. 1/11 - 30/12 er der indsendt 298 som trækkende
Yderdatoerne i Hovvig blev 9/4 hhv 1/11.
16/12 19 og 30/12 29 Rørvig Bugt er største antal rastende uden for Hovvig i andet halvår.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Forårstræk på Korshage er meldt allerede fra 2/1 5, dernæst i perioden 3/2 – 27/3 med i alt 614 fugle. Disse fordeler sig på februar: 34 og marts: 580. Flere store trækdage i marts bidrog til den pæne forårstotal, herunder 12/3 243 og 25/3 57. I alt 94 % af fuglene passerede i marts, og tallet fra 12/3, er desuden næsthøjeste dagstotal.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2466681010111237144
2752451067260+++4599279
405483212201270311125246856
Året var meget anderledes end i 2006. Dels forsvandt mange af fuglene tidligt allerede i februar, og dels kom de senere end normalt sidst på året. Første større tal noteres først så sent som 30/12 med 144.
Ungfugleandelen blev opgjort ved flere lejligheder, men kun på dage hvor der var ganske få fugle involveret. Procenter med hensyn til ynglesucces kan derfor ikke angives i år.
Sommerfund: Igen i år en lang række af observationer fra 5/6 – 14/9, men dog kun 1 ad set. Arten har været næsten årlig i yngletiden de seneste 10 år på en absolut potentiel ynglelokalitet.
Efterårstræk: 12/10 – 31/12 i alt 367.
Rørvig Bugt maks: 24/12 47 og 26/12 40 – alle rastende fugle.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Forårstræk på Korshage er meldt fra 19/3 til 9/4 med i alt 823, der fordeler sig på marts: 686 og april: 137. Det svarer til, at 83 % af fuglene passerede ultimo marts. Flere store trækdage bidrog til den meget flotte forårstotal, heriblandt 24/3 194 og 28/3 225.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2006, gennemsnit 2001 - 2005, og absolut max):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2872813670010012524610
24821411972601++2054305
40548321220127031181185856
Hovvig var totalt isdækket hele januar, februar og til langt hen i marts måned. Fuglene holdt til alternative steder f.eks. Ringholms marker og Søndervang. I både januar og februar var antallet af fugle over gennemsnittet.
Ungfugleandelen (UA) blev opgjort ved flere lejligheder, hvoraf de største noteringer var: 21/1 85 ad + 11 2k (UA = 11 %), 31/1 79 ad + 12 2k (UA = 13 %) og 19/2 249 ad + 32 2k (UA = 11 %).
Sommerfund: 29/7 1 ad og 31/7 1 ad begge fra Hovvig. Fund om sommeren er begyndt at blive interessante. I de sidste 10 år har den været næsten årlig i yngletiden, men der mangler dog sommerobservationer fra 1997, 1999, 2002 og 2003. Men alligevel - fugle i yngletiden i 6 ud af 10 år, er en tendens. Det er ikke utænkeligt, at arten bliver ynglefugl i Hovvig i løbet af de næste 10-20 år.
Efterårstræk bemærkedes kun i meget beskedent omfang fra 29/10 – 31/12 med i alt 75 fugle. Rørvig Bugt maks.: 29/1 25 og 31/1 91.
Søndervang maks.: 22/3 10 og 29/3 15.
Dybesø: 6/11 7, hvor den ellers sjældent forekommer.
Flyndersøengen: 6/11 2 ad + 2 1k.
Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane Sangsvane
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Forårstræk på Korshage 12/2 – 16/4 i alt 589, hvilket atter er ny forårsrekord. Den forrige blev sat sidste år med 561 fugle. Ganske imponerende, og ikke mindst 29/3 med 275 fugle bidrog til den flotte forårstotal i år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig og Ringholm (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
24023095412701112630856
2811821127+0+++2057173
405483212203031181185355
Stabil forekomst begge vintre, og især med en imponerende række tal fra december, heraf 18/12 500 (DOF-basen), 22/12 628 fordelt på 540 ad og 88 1k - ungfugleandel 14 % (JHC) samt 24/12 ikke færre end 856 fordelt på 778 ad og 78 1k - ungfugleandel 9 % (EVR). Det er de hidtil højeste noteringer fra området.
Sommerfund: Så sent som 20/5 var der stadigvæk 2 fugle i Hovvig. Herfter var der pause til ind i juli måned. I perioden 21/7 – 23/9 sås 1 ad. jævnligt i Hovvig.
Efterårstræk: 18/10 – 15/12 i alt 46.
Fourageringsbevægelser mellem overnatningspladsen Hovvig og spisestederne Ringholms marker og Klintsøs jorder, blev bemærket jævnligt fra 17/11 med max 27/11 60, 28/11 110 og 1/12 65.
Der foreligger desuden en del strøobs fra andre lokaliteter.
Rørvig Bugt max: 22/3 45, 31/3 65 og 30/12 23.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
I 2003 rapporten fik Sangsvanen ros for et gedigent forårstræk med i alt 269 fugle, men at det skulle blive markant overgået i 2004, var der ingen, der drømte om - ja, på en enkelt dag blev der skam set flere end hele 2003-totalen!
Forårstræk på Korshage: 1/3 - 12/4 i alt 561 - naturligvis ny forårsrekord omfattende ganske imponerende 14/3 389 mellem kl. 6.10 og 16.42 (JB, JHC, EVR, KES m.fl.) - ny dagsrekord forstås.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2152242120000002330355
264138737+0+++3264113
405483151203031181185267
Mange rastende fugle gennem begge vintre, og ikke mindst 29/12 355, der kom ind sent til natterast efter mørkets frembrud (PG) - et ganske flot december resultat og vort hidtil bedste i julemåneden.
Sommerfund: Fugle i sommermånederne ses efterhånden med jævne mellemrum. I år var der et enkelt fund 20/6 1 ad rast Rørvig Bugt (PEL).
Efterårstræk: 28/10 - 28/11 i alt 215 - ligeledes en pæn sæsontotal. Højeste notering blev 19/11 50.
Antallet af årsunger blev optalt ved flere lejligheder: 1/1 157 ad + 27 2k (ungfugleandel på 15 %), 15/2 52 ad + 12 2k (18 %), 28/2 99 ad + 19 2k (16 %), 29/2 122 ad + 21 2k (15 %), hvilket svarer til et ungfuglegennemsnit på ca. 16 %. Dermed nogenlunde samme resultat som i 2003.
Desuden et par tal fra andre lokaliteter:
Rørvig Bugt: 1/1 24.
Nykøbing Bugt: 18/1 28.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Havde Pibesvane et dårligt år, må vi til gengæld glæde os over, at Sangsvane generelt havde et utroligt godt år. Se bare her.
Forårstræk på Korshage: 8/3 52, 10/3 9, 11/3 96, 15/3 8, 16/3 32, 19/3 22, 21/3 39, 26/3 6, 8/4 3, 2/5 2 i alt 269 fugle, som er hidtil højeste forårstotal. Næstbedste år var 1996 med 248 fugle.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs. max. til 2002).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
363483151202000037623
217655330011+2471124
405235104173031181185267
Hidtil største rastforekomst i Rørvig blev noteret i år: 1/2 483 Hovvig (EVR), og de første måneder af året var antallet af rastende svaner ganske imponerende. Til gengæld kom de aldrig rigtigt op af starthullerne sidst på året - klart under snittet.
Igen i år benyttede fuglene Søndervang og Nakke Nord, som alternativt fourageringssted til Ringholm og Klintsø´s jorder med følgende måneds max.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0167100900000000
Antallet af årsunger blev optalt ved flere lejligheder: 11/1 258 ad + 36 2k (ungfugleandel 12 %), 18/1 148 ad + 27 2k (15 %), 12/2 110 ad + 12 2k (10 %), 1/3 124 ad + 27 2k (18 %), hvilket svarer til et ungfugle gennemsnit på ca. 14 %. Sidste vintersæson viste et ungfuglesnit på ca. 33 %. Ungfugleprocenten er interessant fordi den viser lidt om, hvordan ynglefuglene har klaret sig den forgangne sæson.
Et par pæne tal fra Rørvig Bugt: 3/1 39, 10/1 21, 12/1 17, 24/2 12, 11/3 96, 27/10 19, 5/12 13.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Forårstræk på Korshage: 3/2 7, 7/2 9, 11/2 25, 3/3 6, 5/3 18, 12/3 13, 16/3 15, 17/3 9, 19/3 1, 22/3 4, 1/4 1, 7/4 3, 19/4 4 i alt 115 fugle - helt på linie med sidste år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max. til 2001):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
27273530000012185152
2051113630011+3047147
405235104173031181167267
Antallet af fugle i februar var langt under gennemsnittet, men fuglene var dog i Rørvig området. Det er tilsyneladende nu blevet mode blandt sangsvanerne, at bruge alternative fourageringsområder, bl.a. Søndervang og Nakke Nord med følgende månedsmax. for rastende fugle:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
3663841000000044
Antallet af årsunger blev ved en del lejligheder optalt med flg. større antal: 27/1 22 ad + 14 2k (ungfugleandel 39 %), 9/2 30 ad + 12 2k (28 %), 15/2 33 ad + 16 2k (33 %), 4/3 61 ad + 23 2k (27 %), 25/12 27 ad + 17 1k (39 %). Antallet af årsunger det højeste i flere år, hvilket indikerer en fin sæson oppe på ynglepladserne.
Endvidere kan nævnes: 17/3 1 ad NØ Hovvig, med "brunt halsbånd", samt 28/3 1 dødfunden 2k Hovvig.
Ovennævnte "brune halsbånd" er formodentlig i virkeligheden "et stykke med bart", se nedenstående billede taget 8/4 ved vandhullet syd for Nakke By (JS).
Sangsvane
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Forårstræk på Korshage: 15/2 12, 10/3 17, 13/3 1, 17/3 18, 18/3 4, 27/3 6, 28/3 11, 30/3 21, 31/3 23, 3/4 6, 4/4 1, 14/4 1 i alt 121 fugle, og er lidt færre end de to foregående år.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1501251041000211317141
1899034410+++2945145
40523594173031181167267
På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført, f.eks. 1/1 85 ad + 3 juv (ungfugleandel på 3 %), 4/2 83 ad + 27 juv (25 %), 10/3 85 ad + 12 juv (12 %). Det er efterhånden blevet en fin tradition med mange overvintrende Sangsvaner på Rørvighalvøen, og 2001 følger helt denne trend. Men tallene viser også, at fuglene ankom senere i år end de foregående år. Tallene for oktober og november er langt under gennemsnittet, men kan dog forklares på baggrund af et meget mildt efterår i Skandinavien.
Sommerobservationer: en stationær 2k fugl 22/7 - 7/10, dog var der også en adult 28/7 og 20/9. Fugle er set i yngletiden i Hovvig i 1998, 2000 og nu igen i 2001.
Efterårstræk: 23/10 14, 10/11 4, 11/11 14, 13/11 5, 14/11 2, 16/11 6, 24/11 10, 30/11 3, 22/12 22 - i alt 80.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Årets største samlinger, er taget under udflyvning fra overnatning i Hovvig / Ringholm området, hvor fuglene passerer ind over Nykøbing: max. 5/1 300 trk V (EVR) og 9/1 405 trk V (KES).
Forårstræk: 6/2 25, 13/2 7, 15/2 6, 26/2 10, 27/2 74, 12/3 13, 18/3 30, 19/3 16, 1/4 5 og 19/4 1 - i alt 187, som er bedste sæson siden 1996.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
40570573000112647192
1218826310++02640119
21523594173031181167267
På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført: 23/1 144 ad + 21 juv (ungfugleandel 13 %), 27/2 65 ad + 16 juv (20 %) og det efterfølgende efterår f.eks. 4/11 38 ad + 9 juv (19 %), 25/12 169 ad + 23 juv (12 %), som kan indikere to gode ynglesæsoner for denne art.
Igen i år oversomrende Sangsvane i Hovvig: 5/8 - 30/9 1 ad. Oversomrende fugl er også set i 1998.
Efterårstræk: 28/10 7, 4/11 2, 12/11 5, 17/12 3, 26/12 6 og 31/12 2 - i alt 25.
Konklusion: Generelt et godt år for Sangsvanen.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Iagttaget Hovvig / Ringholm indtil 27/3 - ankomst igen 14/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
132616000000816558
1179925410++01340126
21523594173031143167267
På en del tællinger, er fordelingen af gamle og årsunger anført, max i januar med 30/1 120 ad og 12 imm, svarende til en ungfugleandel på 9 %. I efteråret 18/10 48 ad og 2 juv samt 20/11 58 ad og 4 juv.
Mange af fuglene ankom meget tidligt i år, og der er rekordoptælling for oktober. Antallet af fugle, der blev tilbage i december lå dog under gennemsnittet.
Forårstræk: 8/3 6, 18/3 119 (LB), 19/3 4, 20/3 36 og 21/3 2 i alt 167. Den gamle dagsrekord fra 1987 (6/4 61 trk), blev næsten fordoblet 18/3.
Efterårstræk: 10/10 1, 16/10 26, 17/10 9, 18/10 11, 30/10 4, 31/10 3, 7/11 5, 21/11 6, 5/12 6, 20/12 8 og 22/12 4, i alt 83.
Enkelte fugle er endvidere set i Rørvig Bugt.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Iagttaget Hovvig / Ringholm indtil 22/2. Ankomst igen 1/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
124117000011004077
10991404100001565129
21523594173031143167267
Sangsvanerne følger ofte Kanadagæssene til Klintsø for at fouragere, og det største antal denne vinter var: 2/1 40 V Nykøbing.
Flere af fuglene i år blev aldersbestemt. Af en januartælling på 124 var 110 ad og 14 2K, februar 117 fordelt på 103 ad og 14 2K. I november blev der talt 40, hvoraf 22 var ad og 8 1K og i december 77, hvor der i hvert fald var 12 ad og 15 1K fugle.
Forårstræk: 21/2 50 og 29/3 7 i alt kun 57 fugle, som er en uforskammet lav forårstotal. Der er dog altid en lille overraskelse, idet tallet den 21/2 blev områdets andenstørste forårstrækdag overhovedet, og kun overgås af 6/4 1987 med 61 fugle.
Et par sommerobservationer i juli/august er meget usædvanlige: 11/7 - 18/8 1 ad HV (PEL, EVR, HVR).
Reelt efterårstræk er bemærket 31/10 1, 8/11 7, 15/11 2, 19/11 4, 20/11 4 og 1/12 21, i alt 39.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997:
Fænologi: (24/9) 18/10 - 8/4 (25/5)
Sjælden/fåtallig forårs- og efterårstrækgæst, almindelig vintergæst og tilfældig sommergæst.
Siden vinteren 1985/86 almindelig vintergæst i Hovvigområdet med gennemsnitligt vinterhalvårsmaximum 112. Tidligere 1973 - 1985 fåtallig med et gennemsnitlig vinterhalvårsmaximum på 22. En enkelt halsbåndsmærket aflæst var mærket på yngleplads 20 km syd for Oulo i Finland. De seneste år benyttes Hovvig primært som overnatningslokalitet i vintermånederne. Tilfældig som rastende i Dybesø om efteråret. Forårstræk medio februar - medio maj. Flest fugle (66 %) er set i perioden medio marts - primo april. De 3 største dagstotaler: 6/4 1987 61, 4/4 1981 45 og 3/4 1988 38. Set tilfældig om sommeren i Hovvig. Efterårstræk primo oktober - ultimo december, med 45 % medio - ultimo oktober, 38 % i november og 17 % i december. De største dagstotaler 24/9 1984 80, 15/10 1977 56 og 20/10 1987 48.
Største rasttal per måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, gennemsnit alle år og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
21523543864267
9686434100001060113
3228182+0+++113346
14921094173031143167196
1997: Sidste rast forår Hovvig 27/3. Første rast efterår 12/10.
Korshage træk: 16/2 2, 22/2 8, 23/2 2, 1/3 18, 10/3 5, 18/3 4 og 9/4 1, i alt 40. Sparsomt med efterårsfugle. Træk efterår: 25/10 5, 28/10 1 og 2/11 1, i alt 7. Til gengæld ny rastrekord på årets sidste dag. Som i de senere år benyttes Hovvig overvejende som natlokalitet. Fuglene er talt ved afgang til eller ankomst fra dagsrast ved Klintsø.
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK