Knarand  Anas strepera
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Knarand Knarand Knarand Knarand Knarand Knarand Knarand
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Årets højdespringer!
Forårstræk: 19/4 2 trk, 20/4 2 trk og 21/4 2 rastende, så måske er det de samme 2. Det er 3. år i træk med forårsobservationer. Artens fine talmæssige gennembrud i Hovvig, kan nu også mærkes på Korshage.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 27/12, men arten er ikke set i februar på grund af isdække. Arten blev desuden ikke optalt i juli.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
92is12221843-531093034918
271481117391741879212656
7746172326562067108166172121
Stort antal fugle det meste af året, især var det efterårsmånederne august – november, der imponerede. Vi har ikke været i nærheden af så høje tal tidligere. Arten er ganske enkelt ”gået gennem lydmuren” i 2012. Ynglefugle: 6/8 1 hun med 2 juv Hovvig (EVR), antages at være lokale, men ungfuglene kunne godt være flyvefærdige - svært at se, svømmede i rumpen på hunnen hele tiden. Sidst arten ynglede med sikkerhed i Hovvig var i 2003 og 2006. Rørvig Bugt: 15/1 – 31/3 og 5/12 - 11/12 regelmæssigt 1 fugl. Slettermosegaard: max 11/3 7. Nakke Skov: max 19/3 2. Dybesø: 9/4 1. Flyndersø: 2/5 1. Arten ses meget sjældent i Flyndersø og Dybesø.
Knarand Knarand Knarand
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
For andet år i træk ses Knarand på forårstræk ved Korshage 2/4 2 Ø. Det er kun femte år med trækkende Knarænder på Korshage siden rapportens start og de 4 ud af de 5 år med trækobs fra Korshage er fra perioden 2004 - 2011. Det ser ud som om, at den generelle fremgang arten har vist i snart en årrække nu også slår igennem på trækket.
Iagttaget i Hovvig 4/2 – 30/12 (112 observationsdage)
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0210821332047108166172121
271491014351445847910446
774617232656166710799127120
Læg mærke til de 5 nye månedsrekorder, heraf 4 på stribe - september til december.
Rørvig Bugt:1/1 – 31/3 (7 observationsdage) ingen dage mere end 2 fugle samt 1 enkelt efterårsobservation 13/11 1.
Derudover 30/3 2 Søndervang og 9/4 16, 16/4 2 samt 17/4 3 Slettermosegård.
Knarand
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Forårstræk på Korshage er yderst sjældent for denne art, da 6 fugle stak Ø 25/3 var det kun 4 år i rapportens historie med trækkende Knarænder. Sidst set i 2004 og 2008.
Iagttaget i Hovvig 21/3 - 26/11 (75 observationsdage).
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0024937274196861640
321610141532104878788748
774617232656166710799127120
Læg mærke til det pæne antal fugle i juni - november, herunder to nye månedsrekorder.
Rørvig Bugt: 14/1 – 7/3 (6 observationsdage) ingen dage med mere end to fugle.
Derudover 7/9 7 Nykøbing Bugt.
Knarand
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Iagttaget i Hovvig 24/1 – 13/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1119161393213416779877
30121014142884679829050
774617232656166710799127120
Rørvig Bugt: 1/1 – 1/3 (19 obsdage), flest 17/1 8.
Derudover 13/2 11 Nykøbing Bugt, 18/2 7 Nykøbing Havn og 12/4 1 par Nakke Skov.
Knarand
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Forårstræk: 27/4 1 V og 5/5 2 Ø alle på Korshage.
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 30/12. Og igen i år flere månedsrekorder – dog ikke så prangende optræden som de forrige år.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
77465142638164156467932
1531216102154076828948
49101723185696710799127120
Spredte fund uden for vigen: 16/3 – 20/4 op til 4 Slettermosegård, 30/4 4 og 25/5 15 Nykøbing Bugt samt 30/12 3 Rørvig Bugt.
Knarand
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Iagttaget i Hovvig 4/1 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
493714185693610784127120
53121361044061717724
221017231223767929910172
Arten kender tilsyneladende ikke til beskedenhed, og blærer sig atter i vigen med rekordnoteringer i syv af årets tolv måneder. De største noteringer blev – altså kun tal med over 100 fugle involveret:
30/9 107 (EVR), 4/11 111 (EVR), 5/11 127 (AF) og 10/12 120 (JS). Det er første år med fire dage over 100 fugle!
Ynglefugle: Ingen sikre i år. Ynglede dog senest i 2006.
Kønsfordelingen blandt de rastende fugle i Hovvig er optalt ved flere lejligheder i løbet af året: 7/1 andelen af hanner var 55 % (N: 49), 30/9 60 % hanner (N: 107), 26/10 67 % hanner (N: 73) og 2/12 58 % hanner (N: 67) (EVR).
Nakke Skov: 6/4 1, 7/4 5 og 9/4 3 (LB, PG).
Rørvig Bugt: 11/2 1 og 18/2 2 (JS).
Nakke Syd: 30/3 2 (JHC).
Nykøbing Bugt: 16/12 31 (EVR).
Knarand Knarand Knarand
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Iagttaget i Hovvig 28/3 - 26/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00177101256792996172
6310137843053607210
221015231223756729610121
Generelt mange fugle gennem hele året. Efteråret var det mest interessante, idet der blev lavet tre månedsrekorder på stribe - august, september og oktober - sådan! Men der var også andre lyspunkter, idet det meget varme efterår gav fine tal fra december, der samtidig var ny vinterrekord.
Ynglefugle: 14/7 1 hun med 4 1k (EVR). Sidste gang arten ynglede med sikkerhed var i 2003.
De fleste fugle om efteråret er hanner - her et par eksempler: 2/9 andelen af hanner var 60 % (N= 92), 7/10 64 % hanner (N=99), 19/11 74 % hanner (N=61) (EVR). Dette svarer til resultaterne for 2005.
Nykøbing Havn: 24/3 2 (LB).
Nykøbing Bugt: 8/1 2 (EVR).
Rørvig Bugt: 18/2 1 (JS).
Ringholm: 24/3 2 (LB).
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (9, 541 t.o.m. 2004, -)
Iagttaget i Hovvig 1/1 – 25/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 – 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2210620102355667838210
1+995542245546313
4315231212736729610121
Igen flotte tal over hele linien, både forår og efterår.
Ynglefugle: Ingen sikre ynglefund i år, og seneste ynglebevis er fra 2003.
Hannerne dominer i tallene fra efterårsmånederne, således var der den 9/10 en andel af hanner på 59 % (N=69), 22/10 64 % hanner (N=83) og 6/11 81 % hanner (N=57) (EVR).
Rørvig Bugt: 19/2 1 og 23/1 1 (JS, KES).
Fra og med 1/1 2005 udgår parantestallet for denne art, idet der nu er umuligt at afgøre antallet af fugle og udskiftning blandt de rastende ænder.
Knarand
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (9, 541, 123)
Reelt forårstræk på Korshage ses uhyre sjældent og er kun bemærket et par gange før, men et par opmærksomme observatører nappede lige et par, da de passerede forbi: 18/4 2 NV Korshage (JHC, EVR).
Iagttaget i Hovvig 15/2 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
011514612631729610118
1178433183441479
43152312873654537321
Generelt pænt med fugle i forårs- og sommermånederne, men arten går helt amok i september, oktober og november med flere rekordoptællinger, bl.a. 28/9 72 (PG), 2/10 96 (EVR) og den nye dagsrekord 6/11 101 (67 hanner, 34 hunner) (EVR) - det er første gang, at der ses et trecifret antal fugle i vigen. Det er svært at afgøre, hvor mange fugle der reelt har været i Hovvig, da tallene viser meget store udsving, især i efterårsmånederne - udskiftningen kan ganske enkelt ikke vurderes. Det er også et åbent spørgsmål, om der er nogen ide i at fortsætte med parentestallene for denne art, og det er ikke utænkeligt, at parentestallene udgår til næste år.
Ynglefugle: Ingen - krise igen - eller blot ustabil og uregelmæssig? Sikre ynglefund foreligger dog fra bl.a. 1997 - 2000 og igen i 2003.
Dybesø: 16/4 2.
Rørvig Bugt: en række vinterfund 1/1 1, 15/1 1, 21/2 1, 22/2 1 og 29/2 1 (PEL).
Nykøbing Bugt: 24/1 2 (LB) - vinterobservationer er sjældne.
Arten brager frem i disse år - ikke kun i Rørvig, men i hele landet. Hvis vi kikker nærmere på forekomsten i Hovvig bemærkes, at arten var ret sjælden i 70 - 80'erne, med ganske få fund om året. Udviklingen begynder at ske i 90'erne, og af figuren fremgår det, at der har været tale om en jævn og glidende fremgang op gennem 90'erne. Indtil videre en rigtig succeshistorie - det bliver spændende i de kommende år at følge udviklingen, ikke kun med hensyn til rastende fugle i vigen, men også den lokale ynglebestand.
Knarand Knarand Knarand
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (9, 440, 101)
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 21/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
4015235311142477319
1154444182734346
237912873654537021
Atter ny max forekomst - 15/11 73, der fordeler sig på 52 hanner + 21 hunner (EVR).
Ynglefugle: To-årskrisen er heldigvis afblæst. Igen i år ynglefund i Hovvig - 9/7 1 hun med 5 pull (PG) og 2/8 1 hun med 4 juv (EVR) - dermed 1 kuld i 2003. Arten ynglede hvert år i perioden 1997-2000, men ikke i 2001 og 2002.
Rørvig Bugt: 3/1 1, 5/1 1, 7/2 3 og 23/2 1.
Konklusion: Fremgangen fortsætter. Ynglefugle atter på ret kurs. Flot.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (9, 361, 79)
Iagttaget i Hovvig 21/2 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997-2001, abs. max - 2001):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0362002363130703
1144455112129205
227912871854533621
Af en eller anden årsag svigtede arten fælt i april og maj måned, men arten tog revanche med ny rastrekord 10/11 70, der blev fordelt på 54 hanner + 16 hunner (EVR).
Ynglefugle: Ingen fund meddelt - krise?, nu to år i træk uden konstaterede kuld. Arten ynglede stabilt hvert år fra 1997 - 2000.
Rørvig Bugt: 27/1 1 (AT), 26/2 1 (JS), 5/10 1 (JHC), 19/12 1 (PEL) og 23/12 1 (PEL).
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (9, 293, 68)
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 29/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
20761234165444333
+13435591222145
22494871825533621
Knaranden stabiliserer sig fortsat, herunder tre nye månedsmax for marts, maj og september. Hidtil højeste dagstotal 30/9 54 (LB), som er én fugl mere end tallet fra 14/10 2000.
Ynglefugle: Ingen i år. Men sikre ynglefund foreligger fra de fire foregående år fra 1997 - 2000.
Observationer uden for Hovvig hører absolut til undtagelserne - ikke desto mindre, er der to af slagsen i år: 10/2 2 Rørvig Bugt (PEL), 13/5 1 par Slettermosegaard (LB).
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (9, 223, 70)
Iagttaget i Hovvig 19/3 - 25/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
00423571825533621
+125243571271
2249487111632252
En and i rivende fremgang. I alt er meddelt 1227 Knarænder fordelt på i alt 195 noteringer af feltfolket i løbet af år 2000! Hvem havde troet det for bare 10 år siden. Renset for gengangere giver anslået min 70 fugle. Ny rekordoptælling blev foretaget 14/10 53 fordelt på 40 hanner og 13 hunner (EVR, HVR). Rekordoptællinger i årets 5 sidste måneder. Atter et kanonår for arten, der generelt brager frem i Danmark. Der er også meldt om flotte optællinger fra andre sjællandske lokaliteter.
Ynglefugle: 3/6 1 hun m/2 pull (HVR), 17/6 1 hun m/2 juv - ret store (EVR), og dermed antages 2 kuld i 2000. Har tidligere ynglet i 1997, 1998 og 1999, dermed fast ynglefugl seneste fire år.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (9, 173, 50)
Iagttaget i Hovvig 6/2 - 21/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0249253111632250
++1434347831
22374878121262
Fremgangen fortsætter med uformindsket styrke, som i resten af Danmark. Der er mange rekord-optællinger i 6 af årets 12 måneder, heraf hidtil største optælling i Hovvig 24/10 med 32 fugle. Det er svært at afgøre, hvor mange fugle der reelt har været involveret, da udskiftningen ikke kan vurderes. Efter redigering af umiddelbare gengangere, der er luget ud på den enkelte observations- dag, er der 699 fugle tilbage. Nogen udskiftning er der jo nok tale om, men mange fugle er sikkert stationære mange dage i træk. Det reelle antal ligger nok omkring 50 fugle i 1999 som minimum.
Ynglefugle: Første sikre ynglefund blev gjort i 1997, igen i 1998, men i år hele to observationer: 19/8 2 hunner m/6 juv næsten flyvefærdige (EVR), 21/8 4 hunner m/2 juv (EVR) og dermed 1 - 2 kuld i 1999.
Slutteligt 25/4 1 par Søndervang, hvor den sjældent ses.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (9, 159, 14)
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 20/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
222225477962
001523336721
00374878121261
Det går godt for Knaranden, og der er dømt klar fremgang. Første sikre ynglefund var i 1997, men der er ingen meldinger om sikker yngel i år.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK