Bjergand  Aythya marila
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Forårstræk på Korshage: 19/4 1.
Iagttaget i Hovvig 2/1 – 4/6 og igen 16/10 – 30/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 – 2011, absolut maximum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
3055234512200012209is
57559340226021+0001579187
1730160016008754508456855261200
De små tal i februar – marts skyldes næsten konstant isdække i Hovvig. Større antal blev dog set udenfor Hovvig, hvilket ikke altid er sædvane, heriblandt:
Største rasttal pr. måned kysten ud for Sandflugtsplantagen:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
23080000000000
Største rasttal pr. måned Korshage på Kattegat:
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
263350000000011
Pænt med rastende fugle i januar og februar, som skal ses på baggrund af iskoncentrationer overalt i Isefjorden, hvorved fuglene koncentreres i våger og åbent vand ved nordkysten.
Efterårstræk Korshage: 8/9 – 26/10 i alt 4.
Fra andre lokaliteter meldes om 14/12 60 Nykøbing Havn og 18/12 40 Nakke Hage, hvor der dog kan være tale om den samme flok, der flytter rundt på grund af isens bevægelsesmønster.
Bjergand
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Klart mest fåtallige Aythya art med kun 60 registreringer. Hovvig ikke nær så dominerende med blot 21 registreringer. Korshage bidrog med 31 observationer, og tilbage er der så 8 observationer fra øvrige lokaliteter. Det skal bemærkes, at en Bjergand oftest havner i bogen, medens det ikke altid er tilfældet for Taffel- og Troldand.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 – 2010, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
is200000007143180
5755934022602100001379274
1730160016008754508456855261200
Forårsfuglene udeblev næsten helt, kun 2 hunner 7/2 og 10/2. Efterårsfugle fra 16/10.
Korshage: Lidt vinterbevægelse og noget der kunne ligne et par forårstrækkere: 1/1 10 NV, 8/2 4 V, 11/3 1 trk og 12/3 2 trk. Desuden disse rastende: 2/1 4, 25/2 4, 8/3 1 og 15/4 1 hun (forårets sidste fugl). Efteråret mere regulært med 76 fugle mellem 11/10 og 24/12, største dage 28/11 15, 19/12 18 og 24/12 18.
Skansehage: 7/1 3 hun rast.
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 7/1 5 NØ samt følgende rastende: 28/1 11, 2/4 2 hunner, 8/11 3 hunner og sidst, men ikke mindst 22/11 275, hvilket blev årets højeste tal.
Alt i alt et år på de jævne.
Bjergand Bjergand Bjergand
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Ved kysten ud for Plantagen/Vesterlyng blev et stort antal Bjergænder set i januar/februar. Områdets hidtil største tal og et på landsplan bemærkelsesværdigt antal kunne tælles 7/2. De største dagstal pr 1/3 måned:
Januar: primo 6/1 1375, medio 15/1 2000, ultimo 25/1 1800.
Februar: primo 7/2 3730, medio 15/2 560, ultimo 27/2 160.
Alle øvrige vinterrasttal:
Korshage: 28/1 600 (nok en del af flokken der ellers holdt til på havet ud for Plantagen)
Eneste øvrige lokalitet med Bjergand var Nykøbing Bugt: 20/1 1 og 22/1 1.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009, absolut maksimum) :
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
471000058196
70379242131366+000141274
1730160016008754508456855261200
Hovvig forår: Decideret fåtallig. Yderdatoer 27/3 - 9/5.
Efteråret lidt bedre uden at være prangende. Yderdatoer 8/10 - 18/11.
Øvrige tal alle nævnes:
Flyndersø: 25/1 10 V.
Korshage ”træk”første halvår: 25/1 10 V, 28/1 8 V, 27/2 70 NV + 20 NØ, 14/3 8 V, 25/3 2 Ø i alt 118.
Andet halvår: 21/9 1 trækkende, 11/12 125 V og 19/12 6 NV i alt 132.
Kysten ud for Plantagen: 31/10 4, 10/11 4 rast og 21/12 36 V.
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 – 2008, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
5262041189231000831240
601824706470127+000+52355
1730160016008754508456855261200
Sidste ”forår” 14/6 og første efterår 18/10.
Korshage: 3/1 16 NV, 4/3 4 SØ - 1/12 30 V, 26/12 3 Vog 28/12 127 V + 52 Ø/SØ.
Nykøbing Bugt: 5/1 2, 6/1 2, 1/2 2 og 14/2 1.
Rørvig Bugt: 1/1 32 NV (set fra færgen til Hundested).
Kysten ved Sandflugtsplantagen: 20/10 1 og 31/12 460.
Et mellem år. Sen ankomst sidst i december, hvilket er lige efter bogen.
Bjergand
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 – 2007, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
9001160640580651000015227
423592579408114+00++56310
1730160016008754508456855261200
Et af de gode år i Hovvig, hvor man kunne glædes over mange Bjergænder i gennem det meste af første halvår. Sidste set 8/6 og første igen i Hovvig 4/11.
I nedenstående tabel er vinterhalvårsmax for de sidste ti år vist. Her illustreres artens noget fluktuerende vinterforekomst i Hovvig ganske fint. Bjerganden er også fra andre lokaliteter kendt for at fluktuere en del. Læg mærke til at i 4 ud af de sidste 5 år har vi haft vintermax på over 1000 fugle. Hovvig er altså stadigvæk et af de bedste steder på Sjælland, at se større antal af Bjergænder i vintermånederne, selvom den visse år er nærmest fåtallig.
Vinterhalvårsmax for Bjergand i Hovvig.
98-9999-0000-0101-0202-0303-0404-0505-0606-0707-08
3801422466815401000816001160
På Korshage meget få obs. Kun disse: 19/1 3 V, 4/11 2 SØ og 21/11 1 V.
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Vinterbevægelser ved nordkysten ses nu og da – eksempelvis 2/1 52 trk V Korshage.
Iagttaget i Hovvig 7/1 – 11/5 og igen 16/11 – 30/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
145016001250620360000012286
133275330230107100+154253
1730150016008754508456855261200
Et flot år med massive og meget stabile tal fra især januar – marts, herunder ny februarrekord. Arten er meget fluktuerende i sin optræden i vort område. Visse år, er der næsten ingen Bjergænder i Hovvig, andre år er den karakterfugl i vigen.
Nykøbing Bugt: 11/2 220.
Efterårstræk bemærket 3/11 – 30/12 i alt 82, hvilket er ret pænt.
Bjergand
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Enkelte spredte iagttagelser fra vintermånederne uden for Hovvig således 31/1 3 Korshage og 18/2 1 Rørvig Havn.
Iagttaget i Hovvig 1/4 - 27/4 og 19/11 - 24/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0003000000142618
134279330229107100+138136
1730150016008754508456855261200
Arten havde som det fremgår et meget stille år og gjorde ikke meget væsen af sig før i december, hvor der til gengæld var pænt med fugle i Hovvig.
Efterårstræk: 27/10 - 9/11 i alt 9.
Nykøbing Bugt: 4/3 140 og 5/3 930. Fuglene kom aldrig ind i vigen på grund af isdække, og da isen omsider brød op, skulle fuglene nordpå mod ynglepladserne. Tallet fra 5/3 er højt for Nykøbing Bugt.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Vinterbevægelser eller kompensationstræk over havet på Korshage er bemærket igen i år, specielt i januar: 9/1 19, 14/1 11, 21/1 18 og 19/2 2.
Forårstræk: 16/4 6 og 17/4 2.
Iagttaget i Hovvig 2/1- 21/5 og 20/11.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
64010001002702300000080
68233919162100+138136
1730150016008754508456855261200
Den gode og positive udvikling fra sidste år fortsatte i 2005 – det blev et rigtigt godt år for arten i Hovvig. Igen i år var der mange fugle, der holdt stand helt hen i maj.
Sommerobs.: Årets mest usædvanlige observation er fra juli måned – 17/7 1 hun trk sammen med en flok Sortænder på Korshage (JHC).
Udfor Plantagen: 30/1 1 og 9/2 1.
Skansehage: 27/11 16.
Efterårstræk: 26/10 4, 12/11 1, 15/11 4, 19/11 6 og 12/12 1.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 6/6 og 3/10 - 31/12.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003, abs. max til 2003).
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1736015408753054000382225
794733192+0+1127113
1730150016006004508456855261200
Et af de bedste år for Bjergand omfattende mange flotte optællinger af langtidsrastende flokke i Hovvig gennem det meste af vinter- og forårsmånederne. Mest bemærkelsesværdigt, er mange store tal fra maj måned - det er ganske enkelt ret usædvanligt, men dog set før. De sidste småflokke ses bl.a. 21/5 15, 26/5 8 og de sidste 6/6 3 hanner + 1 hun.
Nykøbing Bugt: 22/2 1.
Korshage: 25/9 1, 6/11 1, 13/11 4, 18/11 1 og 19/11 1 alle trk.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Iagttaget i Hovvig 18/1 - 27/4 og 6/9 - 27/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
8-3100001036420
825933202+0++12775
1730150016006004508456855261200
Generelt få fugle året igennem, og kun november og december viser tal over gennemsnittet.
Nykøbing havn: 7/1 1, 11/1 1.
Skansehage: 6/1 6, 11/1 18, 12/1 10.
Korshage: 6/12 1 trk, 15/12 5 trk.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Iagttaget i Hovvig 3/2 - 21/4 og 19/10 - 1/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max - 2001):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
0148200000201
825833212+01112790
1730150016006004508456855261200
Ganske få fugle rastede i vigen gennem hele året, og alle månederne er under 5-års gennemsnittet.
Korshage: 24/1 74, 25/1 2, 10/3 14, 19/4 2, 23/4 1 rst samt 10/5 5, hvor intet er nævnt trk - i alt 97 i 1. halvår.
Derudover en enkelt efterårsobs 26/10 10 trk.
Nykøbing Bugt: 1/12 1 rst.
ud for Plantagen på Kattegat: 31/3 1 rst.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Iagttaget i Hovvig 6/1 - 15/4, den 7/6 og 13/11 - 13/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, abs. max - 2000):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
624110100006634
8053113475+01111584
1730150016006004508456855261200
I milde vintre ses som oftest kun få Bjergænder i området.
Korshage: 11/4 1 trk, 8/11 1 trk.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Korshage: 2/1 9 og 30/1 9 trk.
Iagttaget i Hovvig 15/1 - 5/5 og 12/11 - 18/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1121427540000080
12016926511211+01111487
1730150016006004508456855261200
Et stille år - muligvis på grund af flere vintre i træk uden iskoncentrationer.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 19/6 og 7/8 - 30/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
380185101741012124110
3903823782164621111323187
1730150016006004508456855261200
Ynglefugle: Ingen, men en hun er noteret 14/6 og 19/6 og han 7/8. Arten har aldrig ynglet i Hovvig, men både han og hun er set om sommeren enkelte år.
Korshage: 12/10 20, 4/12 4 og 18/12 2 alle trk.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Iagttaget i Hovvig 1/1 - 18/4 og 22/8 - 28/12.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
21626500010038230
3863753842194721111632206
1730150016006004508456855261200
Korshage: 25/1 1, 18/10 2, 30/10 12, 31/10 18 og 27/12 11, alle trækkende.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK