Sort Glente  Milvus migrans
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Sort Glente Sort Glente Sort Glente Sort Glente Sort Glente Sort Glente
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (2, 97, 6)
Godt år. I alt 6 trækkende er over middel.
12/4 1 tf 15:55 Brentebjerg (AF),
23/4 1 Ø 10:35 Bakken, Nørrevang (JB, LB, PEL, US, NHV) og 10:40 Korshage (EVR),
24/4 1 ad Ø 09:13 Korshage (JB, TPA, EVR, KBR, KR),
29/4 1 N 14:11 Hovvig (AF),
21/5 1 ad NØ 12:47 Gravhøjen, Nørrevang (LB, AF),
24/5 1 NØ 13:16 Brentebjerg (AF).
Hvis man ser på udviklingen i femårsgennemsnittene i tabel 1 var arten nærmest forbløffende stabil i en lang årrække, medens gennemsnittet for de sidste 5 år viser en pæn stigning. Sidstnævnte stemmer, selv om vi ved Rørvig snakker små tal, fint overens med, at arten de senere år er blevet betydeligt mere talrig på efterårstrækket ved Falsterbo/Stevns, og at ynglebestanden i Sverige stiger år for år. I 2011 regner man med 3 – 5 par i Norbotten, og der er sikre ynglefund i Närke, Sörmland og Skåne. Endvidere er antallet af fund af Sort Glente i Sverige mere end fordoblet de sidste 10 år (”SOF 2012. Fågelåret 2011. Halmstad”).
Sort Glente Sort Glente
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (2, 95, 2)
Et gennemsnitsår. 18/4 1 NØ 16:22 (AF), 30/4 1 NØ 13:45 (AF, EVR) begge Nakke Nord.
Sort Glente Sort Glente
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (2, 93, 2)
To observationeri et generelt dårligt rovfugle forår, må betegnes som godt. 29/4 1 NØ 12:33 Rørvig (LB) og 18/5 1 NØ 07:33 Korshage (EVR). Tidsmæssigt helt traditionelt.
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (2, 85, 8)
Hidtil højeste årstotal. De sidste 2 år har været gode og skal ses i sammenhæng med artens generelle fremgang de seneste år, hvor arten bl.a. har etableret sig som ynglefugl i Norbotten, Sverige (3 ynglepar i 2008). Ved Falsterbo er Sort Glente nu også blandt de arter, der viser signifikant fremgang og antallet af 1k fugle er stigende, hvilket tolkes der hen, at Sort Glente sandsynligvis også yngler i Sydsverige (Niels Kjellén, Fåglar i Skåne 2008). Udover dette er der stadig også de formodede sydlige overshuters midt i maj, som bidrager til de seneste års fine årstotaler. Samtlige årets obs ses nedenfor.
3/4 1 Ø Korshage (TPA)
5/4 1 Ø 8:35 Nørrevang (NHV) + 1 NØ Hovvig (AF) og senere Ø Nørrevang 14:29 (JS)
8/4 1 Ø 17:13 Korshage (AF)
9/4 1 rast – SV 15:40 Hovvig (AF)
21/4 1 ad Ø 12:14 Korshage (AF, JB, JHC)
2/5 1 Ø 7:50 Korshage (LB, EVR, AT, BV)
13/5 1 NØ 10:40 Hovvig (AT).
Sort Glente Sort Glente Sort Glente Sort Glente
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (2, 78, 6 - 8)
Hidtil bedste år med 6 – 8 fugle. Heraf 6 forår, hvilket set i relation til et 10 års  gennemsnit på 2 fugle må betragtes som særdeles fint. Blandt forårets iagttagelser springer især områdets første marts obs i øjnene.
30/3 1 ØNØ 15.40 Østerlyng (BH),
1/4 1 ad Ø 13.05 Korshage (JB, JHC, AF),
24/4 2 Ø 15.55 – 15.57 Nørrevang (PEL, LB m.fl.) og 1 en af disse Ø 16.00 Korshage (JB, JHC, AF),
2/5 1 tf 10.28 Flyndersø (EVR) og 1 NØ 17.33 Rørvig By (LB, PEL)
Lidt opsamling på den tidsmæssige fordeling af 81 forårs Sorte Glenter set ved Rørvig siden 1973 ses nedenfor.
Tidsmæssig fordeling af Sort Glente forår. Yderdatoer: 30/3 og 30/6. N = 81
MarAprMajJun
--12151318217211
Lidt overraskende er der i 2008 også et par obs fra ultimo juli. Det er ikke set tidligere. Muligvis drejer det sig om samme fugl.
23/7 1 tf Søndervang (AF) og 30/7 1 ad NNØ 9.20 Rørvig By (CG).
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (2, 73, 5)
Et godt år med 5 fugle. Alle obs nævnes:
12/4 1 tf 12:08 – 15:58 Brentebjerg (AF)
14/4 1 NØ 11:55 Nørrevang (LB)
26/4 1 tf 15:16 Nørrevang (LB) og her regnet som samme 27/4 1 NØ 6:15 Korshage (LB, KES)
3/5 1 ad Ø 15:28 Korshage (AF)
15/5 1 SØ 9:31 Nørrevang (BR, EVR).
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (2, 72, 1)
Årets iagtagelse blev 17/5 1 tf Korshage (AF,EVR). Stadig meget fåtallig. Den gennemsnitlige forårstotal varierer som vist nedenfor meget lidt gennem årene.
Sort Glente
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (2, 68, 4)
Et år over middel med tre forårsfugle: 26/4 1 tf Korshage (14:27 – 14:29) (JHC, AF) og senere set rastende i Hovvig (KES), 5/5 1 NØ (8:02) Rørvig (KES) og 16/5 1 Ø (6:01) Korshage (EVR).
Desuden bød 2005 også på områdets blot andet efterårsfund: 19/8 1 SV (12:25) Hovvig (AF).
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (2, 67, 1)
Når lige netop at komme med i årets rapport. 5/5 1 Ø 8.15 Korshage (AF). Fortsætter med at optræde meget fåtalligt.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (2, 65, 2)
14/4 1 tf 13.02 Korshage (AF), 20/5 1 NØ 13.14 Hovvig (EVR). To fugle på en forårssæson er ret normalt. Men i øvrigt er det påfaldende, at der ikke ses flere Sorte Glenter - arten er langt hyppigere på Østsjælland og endvidere også på Skagen.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (2, 63, 2)
8/5 15:09 1 Ø Nørrevang (JHC) og 14/5 12:08 1 Ø Rørvig Lyng (AF). Utrolig at arten ikke bliver mere almindelig - jævnfør f.eks. med Skagen og vores stigende tal for mange andre rovfuglearter.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (2, 61, 2)
29/4 15:05 1 Ø Nørrevang (JS) - se ovenfor og 10/5 13:02 1 NØ Hovvig (AF).
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (2, 56, 5)
Flot forår med 5 fugle overgåes kun af 1985 og 1994 med 6.
Årets fugle: 18/4 14.21 1 ad Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 22/4 16.45 1 ad Ø (PCC, JHC, HVR, JS), 23/4 12.15 2k Ø (JHC, AF, HVR, KES, JS), 16/5 15.05 1 Ø (AF, JS) og 17/5 11.44 1 Ø (AF, EVR) alle Nørrevang.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (2, 54, 2)
Vækker altid begejstring blandt observatørerne, da arten har en hitaura - på trods af sin ret kedelige fremtoning.
13/5 1 2K Ø 13.25 KH (HVR) var hvad det kunne blive til i foråret.
Men efteråret gemte på en overraskelse:
11/9 1 rst-SV 13.00 Hovvig (BR) og dermed 1. efterårsiagttagelse i RF´s levetid!
Et år med 2 fugle er helt normalt - når der ses bort fra iagttagelsen i september.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (2, 52, 2)
Årets 2 fugle er lig med gennemsnittet for de sidste 5 år, til gengæld kom begge to i juni måned og fordoblede dermed totalen for denne måned. Hovedforekomsten ved Rørvig ligger medio april - medio maj.
7/6 1 SØ 9.18 KH (EVR) og 30/6 1 SV 10.40 HV (HVR, KES).
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK