Lille Kjove  Stercorarius longicaudus
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (0, 124, 15)
Korshage fik sin andel af årets store influx af 1k Lille Kjove, som startede i sidste halvdel af august efter en rigtig god ynglesæson. Året kom med 12 trækkende Kjover ikke op på rekordåret 2007 med sine 74 observationer, men kom til at ligge langt over gennemsnit.
De 12 V og NV trækkende Lille Kjove fordeler sig med: 23/8 1 (EVR), 27/8 1 (JHC), 6/9 1 (JHC, EVR), 7/9 2 (JB, JHC), 8/9 2 (SA, JB, JHC, TPA, EVR), 15/9 4 (JB, JHC) og 30/9 1 (BV, EVR).
Rastende: 6/9 - 7/9 1 omkring Korshage, hvor den blev set op til syv gange i løbet af dagen og 15/9 2.
Årstotalerne fra de seneste 10 år:
2002200320042005200620072008200920102011
221115741311
Lille Kjove Lille Kjove Lille Kjove
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (0, 123, 1)
Året blev lige akkurat ”reddet” med en enkelt observation 15/9, hvor en Lille Kjove kl. 15:32 trak vest ved Korshage (JB, JHC, KR).
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (0, 122, 1)
Rettelse 2007: 15/9 6 ikke 5 - årstotal dermed 74.
2010: 25/8 1 1k+ lys fase V Korshage (EVR).
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.
1970 - 731974 - 771978 - 811982 - 851986 - 891990 - 931994 - 971998 - 012002 - 052006 - 09
0001451031683
Har ikke helt samme lange historik på halvøen som de øvrige kjove arter. 'Top'-årene har været 1985 (1), 1988 (4), 1991 (5), 1994 (5), 1997 (3), 2004 (11) og 2007 (74) d.v.s. identisk med Mellemkjoven bortset fra den næstsidste top.
En oversigt over de 10 største dage, viser helt tydeligt, at 2007 var et yderst bemærkelsesværdigt år for denne art. Først på sjette pladsen kommer en dag fra det næstbedste år. Ses også, at en dag med 2 fugle faktisk er en rigtig fin dag her på stedet.
03-09-0709-09-0708-09-0715-09-0704-09-0716-09-0430-09-8802-10-9101-10-9411-10-03
2418136532222
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (0, 118, 3)
Et år på det jævne med tre fugle meldt fra tre dage: 6/9 1 rast (JHC, CG, EVR), 25/9 1 V (EVR) og 28/9 1 rast (LB, JHC, AF, EVR) alle 1k fugle set fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1999200020012002200320042005200620072008
201221115731
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (0, 117, 1)
Efter 2007, hvor fuglestationens total blev forhøjet med næsten 200%, er vi tilbage i mere normale luftlagt med et enkelt fund af Lille Kjove: 28/8 1 ad NV (6:30) Korshage (EVR).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 6, september 93 og oktober 16.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
19971998199920002001200220032004200520062007
3020122111573
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (0, 44, 74)
Nordvesteuropa oplevede i starten af september et stort influks af småkjover med store forekomster ved Kullen og Båstad i Sverige i dagene inden kulminationen ved Rørvig. Året blev det suverænt største i fuglestationens historie. Tidligere var højeste årstotal fra 2004 med 11 fugle. I år overgik tre dagstotaler dette tal, og årets total gav en næsten 200% forhøjelse af fuglestationens total for alle årene. Alle fuglene er indsendt som 1k fugle, så det store influks er med nogen sandsynlighed opstået efter en god ynglesæson i kombination med en usædvanlig vejrsituation. Hvis intet andet er nævnt, drejer observationerne om fugle trækkende V/NV ved Korshage: 28/8 1 (EVR, JHC, LB), 29/8 1 (EVR), 3/9 24 (EVR, JHC), 4/9 5 (JSt), 8/9 13 (JHC, KES), 9/9 18 (EVR, KES), 10/9 1 rast Dybesø Kyst (EVR), 15/9 6 (ARO, BV, EVR, JHC, LB), 18/9 2 (JHC), 19/9 1 (LB), 12/10 1 (JHC) og 18/10 1 (JHC).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 5, september 93 og oktober 16.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1997199819992000200120022003200420052006
30201221115
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (0, 39, 5)
Næsthøjeste årstotal dog delt med årene 1991 og 1995 som ligeledes havde 5 fugle. Højeste årstotal var 2004 med 11 fugle. Så årets resultat må siges at være flot: 4/9 1 1k V (AF), 5/9 2 1k (LB, JHC, AF), 8/9 1 1k V (JHC) og 9/9 1 ad NV (EVR) alle trækkende Korshage. Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 3, september 24 og oktober 14.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
13020122111
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (0, 38, 1)
Efter sidste års rekordforekomst med hele 11 fugle ser årets ene fugle ikke ud af meget: 15/9 1 1k V Korshage (JHC).
Månedsfordelingen ser nu således ud: Maj 3, august 3, september 19 og oktober 14.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (0, 27, 11)
Rekordår! Figuren viser årstotaler siden den første observation i 1985. Både 1991 og 1994 sås fem Småkjover, men med hele elleve fugle i år er rekorden klar. Det er første gang, der ses adult Lille Kjove om foråret:
1/5 1 ad N 11:00 (EVR, BR, KB, PCC) og
2/5 1 ad NØ 18:28 (LB) – for der er vel ikke tale om samme fugl, der har rastet ubemærket i over et døgn?
Med ni fugle i andet halvår, som alle falder inden for artens kulminationsperiode, er der tale om en klar rekord. Alle obs er fra Korshage:
16/9 1 lys V 11:00 (AF) samt 2 juv V (15:50 og 17:15) (LB)
22/9 1 1k V 10:26 (JHC)
24/9 1 NV 07:02 (KES, AT)
25/9 1 ad 11:50 (EVR, KES)
26/9 1 1k NV 11:41 (EVR, KES)
27/9 1 1k V 13:32 (JHC, AF)
28/9 1 1k V 06:49 (LB, PEL, FJN).
Lille Kjove
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (0, 27, 2)
Et pænt år med to iagttagelser af trækkende fugle fra Korshage: 23/8 1 1k V (JHC) og 11/10 1 1k mørk (12.25) (LB, JHC, EVR, KES). Den første fugl er tidlig, mens den anden blev set inden for artens primære trækperiode.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (0, 23, 2)
Rettelse: "5/8-2001 2 ad rastende Hovvig" er en EDB-fejl. Vi har dermed stadig kun et fund af arten i Hovvig: 2/10 1994 1 1k rastende.
Et pænt år med to iagttagelser af trækkende fugle fra Korshage: 4/10 1 NV (JHC) og 24/10 1 mørk rastende (AF). Begge fugle er sene i forhold til artens normale forekomst ved Rørvig.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (0, 22, 3)
Et ganske pænt år for arten. Først en usædvanlig tidlig forekomst og første indlandsobservation på Rørvighalvøen: 5/8 2 ad rastende Hovvig (JS). Siden et mere regelmæssigt fund: 28/8 1 mørk 1K trækkende V Korshage (LB).
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (0, 20, 2)
Efter sidste års fravær er Lille Kjove tilbage med 2 fugle. 9/10 1 Ø 12.25 stranden ud for Plantagen (BV) og sandsynligvis samme fugl 1 1K Ø 13.33 KH (JHC, EVR, HVR, JS). Endvidere 13/10 1 NV 10.17 (LB, AF).
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK