Storkjove  Stercorarius skua
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (0, 292, 8)
Det blev til 8 trækkende Storkjover alle fra Korshage. En observation i januar 10/1 1 Ø (MINI).
Efterårstrækket fordeler sig med: 8/9 2 V, 15/9 1 V, 22/9 1 Ø, 8/10 2 V og 9/10 1 V.
Årstotaler de sidste 10 år:
2002200320042005200620072008200920102011
419281107204347
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (0, 168, 47)
I alt 47 Storkjover valgte at trække forbi Rørvig halvøen. Et fantastisk år og det største årstotal siden 1973. I alt 12 trækdage blev det til, hvor de største var 8/10 og 12/10 hver med 14 fugle fordelt over dagen. Første observation var 23/7 1 NØ og den sidste var 5/12 1 V.
Årstotaler de sidste 10 år:
2002200320042005200620072008200920102011
419281107420347
Storkjove Storkjove Storkjove Storkjove Storkjove
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (0, 165, 3)
Der er foretaget en del revision af tidligere årstotaler - resultatet fremgår af artsarkivet på nettet..
I 2010 følgende:
25/8 06:51 1 trk (EVR), 26/8 06:15 1 NV (LB, EVR) og 21/9 14:15 1 trk (TPA) alle Korshage. Havfugleforekomsten generelt taget i betragtning, vel et acceptabelt udbytte.
Sum af årstotaler opsummeret på 4-årsperioder fra de sidste 40 år fremgår af tabellen.
1970 - 731974 - 771978 - 811982 - 851986 - 891990 - 931994 - 971998 - 012002 - 052006 - 09
03233341865442
Slet ikke et cyklisk mønster som hos de andre sjældnere kjove arter. Pænere forekomster i årene 1983 (14), 1984 (8), 1985 (11), 1995 (8), 1997 (7), 2003 (20), 2004 (29), 2006 (10), 2007 (7) og 2009 (22). Ikke gnaver specialist som de andre sjældnere arter.
Fordeling af topår på nedenstående kategorier af år
Havfugleår:51983, 1985, 1997, 2003, 2009
Gnaverår:11995
Fællesår:21984, 2007
Ingen af delene:22004, 2006
Selv om arten hører hjemme i havfuglekategorien, er det den eneste art, der er i stand til at ramme et rent gnaverår i oversigten - og årsagen er jo nok, at muligheden for havfugleforekomster i området har meget større betydning end den årlige populationsstørrelse for mængden af registreringer hos os for alle kjove arter. Sagt mindre firkantet. Hvis det ikke blæser, er der ingen observatør på spidsen af Korshage. Det fører jo så til følgespørgsmålet - hvilket resultat ville en lignende analyse give på steder med fast bemanding f.eks. Blåvand eller Falsterbo?
De 10 største trækdage er spredt på seks år.
22-09-0407-09-8314-10-8407-09-8511-10-0323-08-0328-09-0324-09-0405-10-0909-10-09
13866655444
Der er ikke et udpræget topår som hos de to andre sjældnere arter. Især det sidste årti har været givtigt med flere topdage i både 2003, 2004 og 2009.
-
Tilføjelse:
2003: 12/7 13:25 1 V Korshage (AF) - årstotal 20.
2004: 16/9 2 V Korshage (AF) - se nedenfor
2009 22/9 1 R Korshage (AF) , dermed 2 fugle denne dag.
-
Rettelse:
2004: 22/9 11 V + 2 r ikke 12 V + 2 r - årstotal dermed 29.
2006: 8/9 kun 1 ikke 2 - årstotal dermed 9.
2009: 5/10 4 ikke 3 - årstotal dermed 22.
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (0, 142, 20)
Et rigtig flot år kun overgået af 2004 med 28 Storkjover, og året kommer lige foran 2003 med 19 fugle. Årstotalen kommer i hus blandt andet på baggrund af flere dage, hvor observatørerne havde glæde af mange fugle. Især brænder 5/10 igennem med 3 fugle i løbet af blot 5 minutter, og 28/9 hvor hele 5 fugle rundede spidsen af Korshage. Alle observationer nævnes: 13/6 1, 24/9 1, 25/9 1, 28/9 5, 29/9 1, 1/10 2, 4/10 2, 5/10 3 og 9/10 4 alle trækkende V Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
19981999200020012002200320042005200620072008
420041928110720
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (0, 138, 4)
Fire Storkjover på lige så mange dage er et normalt år for arten. 5/8 1 NV (JB, JHC, KES), 4/10 1 NV (JB, EVR), 16/11 1 1k V (CGJ, JHC) og 20/11 1 N (JHC) alle fugle var trækkende ved Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
19971998199920002001200220032004200520062007
74200419281107
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (0, 131, 7)
Endnu et år over middel med et par af de sjældnere vinterfund, samt en regulær forårsiagttagelse. Alle observationer drejer sig om trækkende ved Korshage: 12/1 1 S (AF, JHC, LB), 14/1 1 2k SV (EVR), 18/4 1 V (EVR), 30/7 1 V (JHC), 27/ 8 1 NV (EVR) og 18/9 2 NV (JHC).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1997199819992000200120022003200420052006
7420041928110
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (0, 121, 10)
Et pænt år: 3/9 1 NV (EVR), 5/9 1 V (JHC, EVR), 8/9 2 V (JHC), 8/10 2 V (JB, JHC), 27/10 3 NV (JB, JHC, AF, EVR), 12/11 1 V (JB, JHC) alle trækkende Korshage. Desuden 27/10 1 1k rast Dybesøkysten (EVR), må regnes som genganger fra Korshage.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1996199719981999200020012002200320042005
174200419281
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (0, 120, 1)
Blot en enkelt observation: 15/9 1 V Korshage (JHC).
Efter to rekordår: 2003 med 19 fugle og 2004 med 28 fugle er årets resultat under middel.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (0, 92, 28)
Endnu et rekord år for Atlantens konge, som følger flot op på - og tilmed slår sidste års rekord på 19 fugle. Også for Storkjoven meldes der om regulære forårs/sommerfugle med 15/6 1 (JHC) og 16/6 2 V (JHC, AF), hvilket kun er sket enkelte gange før. Fænomenet kan skyldes ændringer i fødeudbuddet i Nordsøen og Kattegat, som kan få f.eks. unge Storkjover langt ned i Kattegat, men mønstret kan selvfølgelig også skyldes ændret adfærd med flere obstimer ved havet uanset årstiden. Andet halvår byder på 25 Storkjover alle inden for den normale forekomstperiode: 16/9 1 Ø (LB), 22/9 12 trk og 2 rast (LB, JHC, AF, EVR), 24/9 3 trk og 1 rast (JB, LB, AF, KES, AT), 26/9 1 trk + 1 rast (EVR, KES), 27/9 3 (LB, JHC) samt 18/10 1 (NHV), hvor intet andet er nævnt, drejer det sig om trækkende fugle ved Korshage.
Storkjove
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (0, 73, 19)
Mens de andre kjovearter byder på normale forekomster i år, sætter Storkjoven rekord! Det tidligere rekordår var 1984 med 14 fugle (se figuren), så årets resultat med 19 fugle må siges at være en ganske pæn forbedring. Alle observationer nævnes: 15/8 2 V (JHC, AF, EVR), 23/8 6 V (LB, JHC, EVR) og 24/8 2 NV (CN), 27/8 1 NV (EVR), 23/9 1 rst (JHC), 11/10 6 (LB, JHC, PEL, EVR, KES) samt 12/10 1 V (LB, EVR, KES) alle Korshage.
Storkjove
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (0, 69, 4)
Efter to års fravær vendte Storkjoven tilbage med tre fund af fire fugle: 1/9 2 NV (EVR, KES, JS, JB, SS), 15/9 1 SV (EVR via DOF-basen) og 28/10 1 NV (AF, JHC, EVR), alle trækkende forbi Korshagespidsen.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (0, 67, 2)
Året forekomst af to Storkjover er ganske normalt, idet der i 90érne er set 0 - 8 fugle på årsplan: 12/10 1 ad V 11.40 (LB, AF, JS) og 1 ad V 11.15 (AF) begge Korshage.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (0, 63, 4)
En årstotal på fire fugle må siges at være ganske pænt: 16/8 1 V 6.02 (EVR), 13/10 1 NV (AF), 18/10 2 V (10.13 og 11.49) (LB, JHC, EVR, HVR), alle Korshage.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK