Dværgmåge  Hydrocoloeus minutus
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Dværgmåge
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012: (5, 839, 9)
Antallet af Dværgmåger svinger noget fra år til år. 2012 var et middelmådigt år med en årssum på 9, hvilket ligger markant under de seneste 10 års gennemsnit på 31. Blandt andet så vi intet til forårstrækket primo maj.
Et enkelt fund fra januar: 4/1 1 ad V Korshage (JB).
Efterårstræk: Korshage 6/9 1 1k, 7/9 1 1k, 15/9 2 1k og 1 ad alle Korshage, 22/9 1 ad Skansehage og 6/11 1 ad Korshage.
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011: (5, 796, 43)
Antallet af Dværgmåger svinger noget fra år til år. 2011 var et ganske godt år over middel med en årssum, der ligger noget over årsgennemsnittet på 31 for årene efter jubilæumsrapporten (1997 – 2010).
Forår i alt 7 heraf var de 6 trækkende: 8/4 1 ad rast, 7/5 1 2k SØ 11:07 og 4 ad SØ 17:10, 10/5 1 3k+ Ø 18:15 alle Korshage.
Efterår: Hovvig 11/8 – 26/8 1 1k rastende og 11/11 1 uden aldersangivelse samme sted.
Træk: 1/9 1 1k 5:18, 20/9 5 ad + 3 1k 11:45, 7/10 9 ad 11:31 og 3 ad 13:25, 8/10 2 ad 09:00 og 1 1k 11:40, 11/10 1 ad og 1 1k 11:21, 12/10 1 ad 08:27 og 1 1k 13:46 samt 11/12 1 1k uden nøjagtig tid i alt 29. I december var der nogle rastende fugle: 1/12 1 ad rast Flyndersø, 24/12 2 ad + 1 1k rast Korshage og 29/12 1 1k rast Flyndersø. Det er sjette år ud af 14 siden 1997 med vinterfund.
Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (5, 788, 8)
Et af de dårlige år. Vi skal ca. 20 år tilbage til 1990 for at finde en lavere årstotal. Observationerne falder inden for den normale tidsramme for arten. Alle obs nævnes.
Forår: 29/5 1 2k rast Hovvig,
Efterår: 16/8 1 1k rast Korshage og 19/8 1 1k rast på den oversvømmede eng øst for Flyndersø (nok samme fugl), 5/11 3 ad V Korshage og 6/11 2 ad + 1 2k V Korshage.
Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (5, 771, 17)
Foråret har 3 fugle på to dage: 16/4 1 trk og 24/4 2 rast alle adulte fugle set fra Korshage. Andet halvår med blot 14 fugle: 4/8 3 (1 ad og 2 1k), 18/8 4 1k, 6/9 1 1k, 26/9 + 27/9 1 1k rast Nørrevang (samme individ), 1/10 1 1k, 30/10 1 1k, 26/12 2 ad og 28/12 1 ad, hvor intet andet er nævnt, drejer observationen sig om fugle trækkende mod V Korshage. Figuren nedenfor viser årstotaler for arten siden 1973. Den nederste stiplede linje indikerer gennemsnittet for hele perioden 1973 - 2009 på 21 fugle per år, mens den øverste stiplede linje indikerer gennemsnittet for perioden 1990 - 2009 på 31 fugle per år.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1999200020012002200320042005200620072008
146956100302110361629
Dværgmåge
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (5, 742, 29)
Årets første fugl er et overvintrende individ: 4/1 1 ad rast Rørvig Bugt. Fra foråret meldes om i alt fem fugle: 8/5 1 2k rast Rørvig Bugt, 10/5 1 2k rast Korshage, 11/5 1 ad + 1 2k rast Hovvig, hvoraf den unge fugl sås frem til 5/6, samt 11/5 1 Ø Rørvig Bugt. Andet halvår bød på 23 individer fordelt på tre dage: 28/9 1 SV, 17/10 22 (4 ad, 1 2k, 17 1k) V og til sidst 22/12 1 1k alle Korshage. Årets 29 fugle ligger over gennemsnittet for de sidste 33 år (21 fugle/år) men under gennemsnittet for de sidste 10 år (36 fugle/år).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1998199920002001200220032004200520062007
81469561003021103616
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (5, 726, 16)
Året indledes med nogle af de lidt mere sjældne vinterfugle set forskellige steder på halvøen, og det kan ikke helt udelukkes, at det drejer sig om samme individ: 14/1 1 2k S Korshage (LB) og senere rast Skansehage (OGC), 28/1 1 2k rast Søndervang (KB), 16/2 1 2k rast Rørvig Bugt (JHC) og 19/2 1 2k rst Nørrevang (AF), samt på fire datoer i marts 1 2k rast Hovvig (AF, PG). Fra andet halvår er følgende trækkende fugle indsendt, hvor intet andet er nævnt, drejer observationen sig om fugle trækkende ved Korshage: 31/7 3 ad V (JHC), 17/8 1 1k V (EVR), 26/9 1 1k Ø Hovvig (AF), 18/10 5 (2 1k + 3 ad) V (JHC) og 6/11 2 ad NV (JHC, AF). Desuden 21/7 1 2k rast Hovvig og 5/9 - 7/9 op til 2 1k rast Hovvig (JS, PG). Årets resultat ligger under gennemsnittet for de sidste 34 år, som ligger på 21 fugle per år.
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen.
1997199819992000200120022003200420052006
20814695610030211036
Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge Dværgmåge
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (5, 690, 36)
Årets resultat ligger over gennemsnittet for de sidste 33 år, som er 21 fugle per år. Alle observationer nævnes: 10/5 2 ad rast Hovvig, 12/5 7 V Korshage, 17/8 1 1k rast Hovig, 24/8 1 1k V Korshage, 8/9 2 trk Korshage, 4/11 4 1k V Korshage, 5/11 1 1k rast Korshage, 10/11 1 1k rast Skansehage, 3/12 2 1k rast i lille sø ved Ringholm (JHC) og 12/12 1 rast Hovvig (PG).
Årstotalerne fra de seneste 10 år fremgår af tabellen. Vinterobservationer på indlandslokaliteter er sjældne.
1996199719981999200020012002200320042005
24208146956100302110
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (5, 680, 10)
I perioden 10/5 – 14/5 rastende 1 2k i Hovvig og igen fra 16/7 til 21/7 rastende 1 ad og 1 2k samme sted. Blot én fugl på forårstræk: 21/5 1 Korshage, mens efteråret havde lidt flere om end tallet er klart under middel: 23/10 2 NV og 15/12 1 ad V alle Korshage samt 28/10 3 1k SV Hovvig. Laveste årstotal siden 1998, hvor blot 8 Dværgmåger blev noteret.
Dværgmåge Dværgmåge
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004: (5, 656, 24)
Fra foråret meldes om blot 10 trækkende fugle: 29/4 6, 1/5 2 ad og 15/5 1 alle Korshage. Herefter følger en række meldinger fra Hovvig af ét til to rastende individer mellem 7/6 og 8/7. Dette regnes for i alt fire forskellige fugle. Efteråret byder desuden på 11 trækkende Dværgmåger: 14/7 1, 22/9 2, 26/9 1, 28/9 1, 6/11 5 og 16/11 1 ad alle Korshage.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003: (5, 626, 30)
Et noget skuffende år efter de sidste par års flotte resultater (2002: 100 og 2001: 56), men stadig pænt i forhold til 90'erne (gennemsnittet for 1973 - 1999 var 15 fugle/år). Alle observationer nævnes: 21/4 1 ad Ø Korshage, 24/4 10 rst Korshage, 30/4 1 rst Hovvig, 5/5 15 trk Korshage, 22/6 1 2k rst Hovvig og 11/10 2 1k V Korshage.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (5, 526, 100)
Endnu et kanonår for Dværgmågen (se figuren). Året startede med en af de sjældne vinteriagttagelser: 20/1 1 ad rst ud fra Plantagen (KES). Foråret bød herefter på i alt 57 Dværgmåger i perioden 10/5 til 8/6, hvoraf blot 5 var trækkende fugle. Totalen reddes af nogle flotte rasttal fra Hovvig: 10/5 22 rst (SS) og 14/5 25 rst (AF). Fra 2. halvår meldes om i alt 42 Dværgmåger i perioden 11/8 til 29/10, med 24/10 24 ad V Korshage (AF) som bedste dag.
Dværgmåge
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001: (5, 470, 56)
Et rigtig pænt år kun overgået af jubelårene 1993 og 2000. I alt 34 trækkende Korshage, alle fra foråret: 25/4 3 ad Ø, 30/4 23 ad + 4 2K Ø, 18/5 1 ad + 2 2K Ø og 19/5 1 2K Ø, samt en større rastende flok: 10/5 22 Hovvig. Året udmærker sig desuden ved total mangel på efterårsfugle.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000: (5, 401, 69)
Et kanonår for arten på grund af sydøstenvind på det rigtige tidspunkt. Det bedste forår siden 1993, hvor der var 90 trækkende fugle. Årets høst fordeler sig med 60 forårstrækkere og 9 efterårsfugle, hvoraf de 2 rastede: 21/4 1 Ø Dybesø (LB), 28/4 22 Ø Korshage (JB, KES), 29/4 37 Ø Korshage, heraf 35 i én flok (EVR, HVR, JHC, KES), 19/8 1 Ø Korshage (EVR), 23/8 6 V Korshage (HVR) samt 25/8 og 26/8 2 juv rastende Hovvig (EVR, KES).
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999: (5, 387, 14)
Hovvig er blevet et godt sted for denne lille lækre måge. I årets løb rastede der således 7 fugle, mens 2 fugle blev set trækkende: 9/5 1 ad rst, 12/5 2 juv Ø, 15/5 - 17/5 op til 2 2K fugle rst. Endvidere sås 24/7 1 ad og 1 1K rst, 14/8 1 2K rst og 17/9 - 23/9 1 1K rst alle Hovvig. På Korshage blev der registreret trækkende Dværgmåger på følgende dage: 9/10 2 (1 1K) V, 12/10 1 ad NV, 5/12 1 ad V og 12/10 1 ad V.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (5, 379, 8)
Året bød på 5 trækkende og 3 rastende fugle, og dette ligger under standarden for 90'erne.
Træk: 30/7 1 ad HV, 4/9 1 1K SØ HV og 15/10 3 1K KH.
Hovvig kunne dette efterår byde på i alt 3 rastende Dværgmåger: 1 1K rastede i perioden 17/7 - 20/7, mens en 2K fugl langtidsrastede i perioden 17/7 - 19/8 og fra 8/9 til 19/8 havde den selskab af en 1K Dværgmåge.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK