Hættemåge  Chroicocephalus ridibundus
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Forekomsten i Hovvig gennemgående under middel.
Største rasttal pr. måned i Hovvig (2012, gennemsnit 2007 - 2011 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
32514070191030901202130
28601806540231202443961685843
325120040024075060022001900260010001200550
Forårstræk 6/1 – 27/5 i alt 1508. Største dag blev 10/4 569 NØ.
Efterårstræk: 27/6 – 6/11 i alt 305, flest 17/7 114.
Rast over 100 uden for Hovvig: Rørvig Bugt: 6/1 200 natterast.
Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Forekomsten i Hovvig gennemgående under middel.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2011, gennemsnit 2006 - 2010 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
6805256846202293006065180
455622710854181504143641844719
285120040024075060022001900260010001200550
Forårstræk 8/2 – 27/5 i alt 686. Største dag og eneste med trecifret total blev 10/5 335 Ø 2k.
Efterårstræk: 20/6 – 5/12 i alt 465. Flest 19/7 113 og 3/8 151.
Rast uden for Hovvig: Rørvig Bugt: 1/1 330 natterast, 27/3 200 og 1/12 450 natterast.
Øvrige over 100: 9/8 240 Nakke øst, 23/8 220 Korshage, 26/9 145 Nørrevang og 29/11 200 Flyndersø.
Hættemåge Hættemåge Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Største vinterrasttal fra januar - februar: 19/1 65 Rørvig Havn og 12/2 80 Nykøbing Havn.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2010, gennemsnit 2005 - 2009 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
73651084612126035130
416731412286221854513122482926
285120040024075060022001900260010001200550
Et relativt dårligt år i Hovvig. Især i sommermånederne. Tilfældig/dårlig rapportering kan være en medvirkende årsag til de lave tal.
Træk Forår: I alt 1013 Ø og 7 V mellem 20/2 og 26/5. Dage med over 100: 25/3 112 Ø og 7/4 700 Ø.
Det vestgående træk starter som bekendt allerede i juni således også i 2010. Mellem 19/6 og 7/11 er der rapporteret 323 trækkende flest 31/7 107 V Korshage.
De største antal af rastende Hættemåger uden for Hovvig fra andet halvår blev rapporteret fra marker og havne. Kan man ikke se større antal andre steder? Det er oplagt, at undersøge om der er større overnatninger af måger på halvøen f.eks. med overnatningsoptællinger fra Rørvig Bugt og Nykøbing Bugt/Hovvig. Max tal fra lokaliteter med over 50 rastende: 18/7 105 Søndervang, 14/8 65 Flyndersø, 25/9 210 Nørrevang og 12/11 72 Rørvig Havn.
Hættemåge
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2009, gennemsnit 2004 - 2008 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
801853801203081122627609425-
424617210486311837992833024834
285120040024075060022001900260010001200550
Der er indsendt i alt 1437 trækkende Hættemåge. De fordeler sig med 423 østtrækkende fugle i perioden 22/3 til 28/5 og det sydvestvendte træk ser ud til at starte fra 28/6 og køre frem til og med 20/10 med i alt 1014 fugle. De bedste trækdage i foråret var 28/3 84 og 13/4 104, mens efteråret havde flest: 10/7 137 og 2/9 550 Hovvig, hvor især sidstnævnte observation er bemærkelsesværdig stor. Flere store rasttal er sendt ind og mange tak for det store materiale for denne og de efterfølgende mågearter: 19/1 110 Rørvig Bugt, 24/1 150 Nykøbing Bugt og 2/8 350 Nørrevang. Nedenstående figur præsenterer månedlige gennemsnit (inkl. spredningen på gennemsnittet (standard error (SE)) for perioden 1983 - 2009 for rastende Hættemåger i Hovvig.
Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2008, gennemsnit 2003 - 2007 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
151514016890403904304751803032
43461927786291857673643464840
285120040024075060022001900260010001200550
Fra perioden 11/3 til 1/6 er der indsendt i alt 892 østtrækkende Hættemåger. Bedste dage var ifølge det indsendte materiale: 11/3 73 Ø (AF), 30/3 252 Ø (JHC, EVR) og 1/4 354 Ø (JHC, AF) alle Korshage. Efterårstrækket blev næsten ikke bemærket blot 44 vesttrækkende Hættemåger fra andet halvår. Et par enkelte større rasttal uden over Hovvig bør nævnes: 21/1 80 Ringholm (JS), 2/3 60 Nørrevang (JHC) og 24/3 240 Rørvig Bugt (LB). Mange tak og stor ros for det stadigt voksende mågemateriale.
Hættemåge Hættemåge Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 - 2006 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
401512331617280185470402
43781951281021031927834053544545
285120040024075060022001900260010001200550
En stor ros skal lyde for det store materiale som er indkommet på alle mågerne i år. Det er en sand fornøjelse at skrive årets afsnit. Lidt træk er noteret allerede fra januar med i alt 11 vestgående Hættemåger. Herfra skal vi frem til perioden fra 4/3 til 25/5 med i alt 1441 trækkende fugle med største dagsnotering 14/4 363 Ø Korshage. Fra perioden 20/6 – 10/11 er der indkommet i alt 509 trækkende Hættemåger med 10/11 164 V Korshage som største notering. En del større rasttal uden over Hovvig er indkommet: 1/1 235 Ringholm (LB), 14/1 150 Skansehage (OGC), 25/2 200 Rørvig Havn (JS), 11/3 160 Rørvig Bugt (LB), 24/3 230 Nykøbing Bugt (AT), 10/11 135 Flyndersø (JHC) og 13/12 100 Nørrevang (JS).
Hættemåge Hættemåge Hættemåge Hættemåge Hættemåge
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
002402401402017010751401401222
486515594921082026064353585147
285120040020075060022001900260010001200550
Hovvig var 100% isdækket i størstedelen af perioden fra januar til marts. Derfor kunne området ikke tiltrække måger, hvilket forklarer nul-tællingerne for disse måneder. Dette gælder desuden også for de nedenstående arter.
Der blev noteret i alt 673 trækkende Hættemåger i perioden 17/3 til 22/5, med største notering 3/5 218 Ø Korshage. Fra perioden 20/8 – 12/11 er der indkommet i alt 306 trækkende med 5/11 183 V udfor Dybesø som største notering.
To større rasttal uden over Hovvig er indkommet: 19/10 240 Nakke og 5/11 300 Flyndersø.
Hættemåge
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
701252708017030240210-3604075
486515594921082026064353585147
285120040020075060022001900260010001200550
Der blev noteret i alt 778 trækkende Hættemåger i perioden 25/3 til 22/5, med største notering 15/04 664 Ø Korshage. Fra perioden 17/7 - 25/9 i alt 103 trækkende Hættemåger, dog kun dækkende over fire observationsdage.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999 - 2003 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
-3020030-501002000330360-40
283081120651161782444702525136
285120040020075060022001900260010001200550
Der blev noteret i alt 699 trækkende Hættemåger på elleve datoer: 31/3 69, 3/4 15, 4/4 16, 15/4 8, 16/4 44, 17/4 119, 29/4 39, 1/5 29, 2/5 327, 7/5 27 og 31/5 6. Intet bemærkelsesværdigt er meldt fra 2. halvår, bortset fra et rekordstort rasttal fra Hovvig 14/8 med 2000 Hættemåger (AF) og en enkelt større trækdag 7/7 383 SV Hovvig (AF). Kom nu ud af busken og indsend jeres optællinger af mågerne - årets materiale er sølle!
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
20-2403090-4002708004003060
24301911347198312403871865832
285120040020075060022001900260010001200550
Der blev noteret i alt 435 trk Hættemåger i perioden 4/4 til 24/5, med største notering 15/4 250 Ø Korshage. Fra 8/7 til 12/10 meldes om 545 trk Hættermåger, med 21/9 188 S Korshage som højeste notering. Ingen større rasttal uden for Hovvig er indkommet.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
40-2526080310503603505102530
243037105471452182253871615828
285120040020075060022001900260010001200550
Der blev noteret i alt 1585 trækkende Hættemåger i perioden 11/4 til 23/5, med tredjestørste notering i foreningens historie 19/4 840 Ø Korshage. Efteråret bød på 123 trækkende fugle mellem 5/10 og 27/10, med 5/10 98 V Korshage som højeste notering. Af større rasttal uden for Hovvig bør nævnes: 22/2 100 rst Nykøbing Havn og 17/8 120 rst Søndervang. Redaktøren har med glæde noteret sig, at villigheden til at notere Hættemåder er stigende blandt bidragsyderne.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
62403870-402201902601604030
625404530129300210550645725
285120040020075060022001900260010001200550
Årets træktotal på i alt 1059 trækkende Hættemåger er et rigtig godt resultat, ikke mindst på grund af 3/4 med 850 trækkende, som kan indskrives som historiens fjerde største dagstotal for arten. Fra efteråret er 1/11 37 V Korshage eneste indsendte træktal. Desuden to større rasttal: 25/2 120 og 27/12 70 Nykøbing Havn.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1252002511040240014011025
4120525871952921603905950
285120040020075060022001900260010001200550
Sidste års bøn om flere træktal på måger er for Hættemågen blevet hørt. Der er i foråret noteret 381 Ø Korshage fordelt på 9 dage og 27/10 70 V Korshage.
Derudover et enkelt rasttal fra Søndervang 8/4 160.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
1525---2-160-50--
711555601010639836845863204
285120040020075060022001900260010001200550
Et enkelt træktal er indsendt: 9/5 928 Ø KH (AF). Observatøren bemærker, at der uden tvivl trak et langt større antal Hættemåger, så der kan kun opfordres til at notere flere trækkende måger. Desuden er indsendt to rasttal: 25/5 46 rst Søndervang og 11/9 60 rst KH.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
2-101035330-25055068--
11205599715816849837012471167940
285120040020075060022001900260010001200550
Der er indsendt oplysninger om 174 trækkende fugle i perioden 23/3 - 9/5 med 30/4 137 Ø KH som største dag. Eneste større observation udenfor Hovvig er 8/8 250 rst Søndervang. Ingen oplysninger om ynglefund.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK