Kaspisk Måge  Larus cachinnans
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010: (0, 2, 1)
1/10 1 1k rast på stranden ved Flyndersø (EVR). Tredje fund fra Rørvig området. Der er endnu ingen fotodokumenterede.
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009: (0, 1, 1)
To observationer af sandsynligvis samme individ: 18/8 1 1k V (16:45) Korshage (AF, JHC) og 13/9 1 1k rast (06:05 - 08:10) Korshage (EVR). I begge tilfælde er fuglen set under gode forhold og observatørerne har tilføjet beskrivelse af fuglen i DOFbasen.
Arten er sandsynligvis noget overset, idet øget fokus på artsbestemmelsen har ført til en kraftig stigning i antal iagtagelser over de sidste 10 år og arten er regelmæssig i de indre danske farvand. Så husk derfor at tjekke mågeflokkene og dokumentere eventuelle fund med billeder og tekst.
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (0, 0, 1)
NY ART FOR OMRÅDET
10/11 1 1k rast Korshage (EVR). EVR beskriver fuglen således: ”Typisk eksemplar med hvidligt hoved, hvid bug, 1k-kongeørne hale, mørkt bånd på spidsen af armsvingfjeren afløst at lyst/hvidligt diagonalbånd på armen. Mørkt næb men lysere ved basis. Søvnigt øje, men ikke sæbeøje.” Arten registreres efterhånden hvert år ved Nordsjællands kyst, men er mere almindelig i f.eks. Køge Bugt og Møn. På landplan er Kaspisk Måge mere talrig end Middelhavsmåge. Kaspisk Måge og Middelhavsmåges regelmæssige forekomst i resten af Danmark tyder på, at arterne sandsynligvis er noget oversete på Rørvighalvøen. Så husk derfor at tjekke mågeflokkene og dokumentere eventuelle fund med billeder eller tekst.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK