Hav-/Fjordterne  Sterna paradisaea/hirundo
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Første halvår: 29/4 - 13/6 80 trækkende Korshage, flest 17/5 34 V. Rørvig Bugt max rast 30/4 20.
Andet havlår: 18/7 - 21/9 186 trækkende, flest 19/9 80 V Korshage. Årstotal inklusive ikke nævnte meget små rasttal i alt 301.
Hav-/Fjordterne
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Der er indsendt 106 ubestemte H/F-terner perioden 15/4 til 5/10 jævnt spredt over perioden uden større dage. Desuden er følgende observation indsendt under overskriften ”Terne sp.”: 11/5 35 S Hovvig (AF).
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Blot 35 ubestemte terner er indsendt fra perioden 12/4 til 17/10 jævnt spredt over perioden uden større dage.
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
I alt er rapporteret 126 "H/F-terner", og det er helt normalt. Et enkelt større tal: 4/9 65 trækkende Korshage.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
En årstotal på 95 ”H/F-terner” er helt efter bogen. Et enkelt større tal: 10/8 41 trækkende Korshage
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
I perioden 15/4 til 16/6 meldes om 104 trækkende H/F-terner fra Korshage, mens sommerperioden fra 18/6 til 27/6 byder på 4 - 6 rastende fugle i Hovvig.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
I alt 206 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 20/4 til 24/8, med en enkelt større dag: 24/4 49 Ø Korshage.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
I alt 63 fugle tilhørende denne kategori er indsendt fra perioden 30/4 til 7/9. Eneste større antal er 1/5 18 Ø Korshage.
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Fra 30/4 til 27/5 meldes der om 14 forårstrækkende H/F-terner. Efterårstrækket i perioden 13/7 til 9/9 bød på 61 fugle og største notering var 21/8 12 trækkende N Hovvig.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK