Mursejler  Apus apus
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Mursejler
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Set mellem 7/5 og 1/10. Den første Mursejler dukkede op en uge inde i maj.
Efterfølgende stort set daglig. Ingen store trækdage og i alt kun 917 trækkende forårsfugle, hvoraf flest blev set 19/5 286 Ø og 21/5 519 Ø Nørrevang. Af større rastkoncentrationer er det kun 30/5 200 Hovvig, der springer i øjnene. Efterårstrækket er altid meget mere sparsomt, i år således kun 26 fugle. De sidste blev set i Hovvig: 25/9 5, 26/9 5 og 1/10 3.
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Forårstræk 7/5 – 6/6 på det jævne med i alt 1133, flest 26/5 794. Største rasttal blev 17/5 60 Hovvig.
Efterårstræk over middel med 174 fugle mellem 17/7 og 25/9, flest 23/7 54. I september i alt blot 16 fugle – det er ikke meget vi ser til arten efter at byens egne ynglefugle er draget sydpå.
Mursejler Mursejler
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Årets første Mursejlere dukkede op 1/5 Hovvig. Kun få fugle indtil 13/5, hvor 260 fugle blev set på et par timer. Ellers ingen større trækdage, men et par gode rasttal, 24/5 330 rast Hovvig og 27/5 220 rast Hovvig + 175 rast Korshage samt 17/6 350 rast Hovvig. Kun få registreringer fra efteråret. De sidste fugle blev alle set i Hovvig 15/9 1, 18/9 1 og 20/9 2.
Mursejler Mursejler Mursejler
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
8/5 dukkede de første Mursejlere op med 12 fouragerende Hovvig. Derefter næsten daglig registreret, dog generelt få fugle. Eneste trækdag med over 100 fugle blev 15/5 184 Ø Korshage. 24/5 200 rast og 8/6 140 rast begge Hovvig er eneste større rastkoncentration af fugle, en noget tynd omgang må man sige. Mursejler havde vist endvidere en dårlig ynglesæson. Der trak f.eks. ikke mange i efteråret ved Falsterbo - totalt 976 mod en gennemsnitlig sæsontotal på 7270 for årene 1973 – 2008. Sidste fugle blev 5/9 13 SV Skansehage + 2 rast Hovvig.
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Årets første Mursejler dukkede relativt sent op 11/5 1 Rørvig by. Daglig registreret fra 16/5. Ingen større rastkoncentrationer rapporteret. 28/5 900 Ø/3 timer er bedste større trækobs.
De sidste efterårsfugle blev set i området 5/9 8 rast Hovvig, 6/9 3 S Rørvig & 11/9 2 rast Hovvig.
Mursejler Mursejler
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
De første Mursejlere som vanligt primo maj: 4/5 2 Ø, men de næste først set 11/5, hvorefter arten blev set dagligt. Kun en enkelt dag er der indrapporteret større træktal: 29/5 2000 Ø på 1,5 time Nakke Nord, der jo ikke er vores normale højborg for mursejlertræk. Flere dage med pæne rasttal: 27/5 500, 29/5 200 og 30/5 400 alle Hovvig.
De sidste efterårsfugle blev set 22/9 6 rast, 26/9 16 rast og 30/9 1 SV alle Hovvig.
Mursejler Mursejler Mursejler
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Vi skulle nogle dage ind i maj før de først Mursejlere dukkede op på Korshage: 3/5 4 Ø. Herefter blev arten set dagligt. Trækket var en meget tynd omgang med kun 5/5 130 Ø og 17/5 89 Ø som eneste egentlige trækdage. Et større rasttal er indsendt: 28/5 rastede 300 fugle i Hovvig og de sidste rapporterede Mursejlere blev 11/7 9 SV!
Mursejler
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Mursejleren dukkede i år først op 2/5 med 3 Ø Korshage og 4/5 2 Hovvig. Trækkende fugle på Korshage sås først igen 14/5 4 Ø, 15/5 3 Ø og 20/5 80 Ø. Største rastkoncentration er fra Hovvig med 21/5 250 og 7/6 min. 200 rast. Ingen efterårsfugle er indrapporteret.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
De første fugle dukkede allerede op 28/4 med 4 Ø, og fra 30/4 sås der Mursejlere dagligt.
Der er ikke indrapporteret nogle større trækdage, 31/5 er bedste med 300 Ø. 1000 fugle rast Hovvig 28/5 er største rastkoncentration. De sidste fugle lod sig beskue 18/9 og 19/9 med 1 Hovvig og 21/9 1 Rørvig By.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Årets første fugle blev set 3/5 med 2 på Korshage og 2 i Hovvig. Der er kun indrapporteret 138 trækkende forårsfugle med max 2/6 135 Ø. De sidste fugle blev set 1/9 1 Hovvig og 7/9 1 SV Korshage.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Årets første mursejler blev set 6/5 på Korshage med 1 Ø. Arten blev derefter registreret dagligt i løbet af foråret. Største trækdage blev 22/5 med ca. 700 og 5/6 160 NØ. 29/5 rastede 350 fugle i Hovvig.
6/8 2 rst Hovvig er sidste indrapporterede fugle!
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Årets første fugle dukkede op på Korshage 9/5 2, og derefter 10/5 1 Hovvig og 12/5 2 Ø Hovvig. Først daglig fra 19/5. Ingen større træktal, men en del rastende i Hovvig: 31/5 400, 1/6 250 og 16/6 300.
De sidste fugle blev set 15/9 14 rst Hovvig.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
7/5 dukkede den første Mursejlere op på Korshage, derefter en kort pause indtil 12/5 1, 13/5 2 og 14/5 2. Stort set daglig fra 18/5. Ingen store trækdage i år, flest 9/6 128 Ø. Flest rastende fugle i Hovvig: 25/5 30, 2/6 75 og 13/7 70.
Et meget varmt efterår fik Mursejlerne til at blive længe, og de sidste 2 forlod halvøen rekord sent 17/10 og 18/10 Hovvig.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
De første Mursejlere sås tidligt i 1999: 4/5 1 Skansehage, 5/5 4 Korshage/Nørrevang og 8/5 3 Korshage. Ingen rigtig store trækdage er registreret i år, og de bedste dage blev: 20/5 148 Ø (på 5 timer) og 28/5 420 Ø (på 7 timer). 60 fugle i Hovvig, var årets højeste rastnotat. De sidste fugle blev alle set i Hovvig: 19/9 3, 22/9 1 og 26/9 1.
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
De første fugle kom rekordtidligt: 1/5 9 langs kysten ved Plantagen. De næste sås 4/5 2 SV KH og 8/5 1 rst KH.
Bedste trækdage: 13/5 103, 26/5 593, 27/5 322, 29/5 650, 30/5 62 og 31/5 1450.
Flest rastende 6/6 med 1000 fugle Hovvig.
De sidste fugle: 3/9 2, 5/9 5 og 6/9 2 rst Hovvig.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK