Markpiber  Anthus campestris
DOF "Danmarks Fugle"
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008: (?, 83, 2)
4/5 1 Ø 08:20 efter rast Korshage (LB) og 10/5 1 Ø 05:18 Korshage (EVR).
Første år siden 1995 med mere end 1 Markpiber.
Den gennemsnitlige årstotal lå i 70'erne på omkring 7, i 80'erne faldt den til ca. 2, og siden slutningen af 80'erne har gennemsnittet ligget på lige under 1 Markpiber pr. år.
73-7980-8990-9900-08
6,92,30,80,7
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007: (?, 82, 1)
4/5 1 S Brentebjerg (AF).
Set flyvende rundt i området inden den forsvandt mod syd kl. 15:23.
Tredie år i træk med Markpiber.
De to seneste års obs: 19/5-2005 1 rast Korshage og 5/5-2006 1 Ø Korshage.
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006: (?, 81, 1)
Et enkelt fund: 5/5 1 Ø Korshage (AF).
Fundet ligger indenfor den normale forårstrækperiode.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005: (?, 80, 1)
19/5 1 rastende Korshage (AF, RBL, HBR, KES).
Fuglen fouragerede hele dagen i området nær spidsen af Korshage.
Markpiberen forsvandt som ynglefugl i vores område i begyndelsen af 80'erne og er nu en decideret sjældenhed. Ses oftest i perioden ultimo april til primo juni.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002: (?, 79, 1)
11/9 1 V Korshage (PR).
Glædeligt at der stadig er lidt liv i arten, men desværre tyder alt på at tilbagegangen fortsætter, se figuren.
Markpiber
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998: (0, 78, 1)
24/4 1 Ø KH (HVR, EVR).
Sidst set i 1995, årets fund er ret tidligt, Markpibere ses normalt primo og medio maj.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997: (?, 78, 0)
Uregelmæssig forårsgæst. Tilfældig gæst sommer og efterår.
Periodefordelingen af trækket fremgår af figuren. Arten ses næsten udelukkende om foråret og hovedparten er fra maj måned. Indtil 1975 var der nogle få ynglepar på klitheden ved Amtsplantagen, men siden den tid er der kun et år med et sikkert ynglefund, nemlig 1981. Enkelte Markpibere ses dog stadig i dette område, bl.a. så sent som 10/6 1993. Selve biotopen er ikke ændret synderligt meget, så tilbagegangen skyldes formodentlig hovedsagelig den øgede færdsel på i området.
Periodefordeling af trækkende Markpibere 1973 - 96. N = 62.
JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC
pri0000145014000
med0002221001000
ult000260012100
Årstotaler1973- 771978- 821983- 871988- 921993- 97
Middel/max6/114/61/31/51/3
Største20/5- 738/5- 7618/5-79
trækdage422
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK