Rødhals  Erithacus rubecula
DOF "Danmarks Fugle"
2013:
Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2013: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2012:
Har for standfuglenes vedkommende en forekomst meget lig Gærdesmutte, og præsenteres her på samme tabelform.
Nedenstående tabel dækker de hyppigst rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), årstotalen for den pågældende lokalitet (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N), det største antal rastende (MaxRast) og endelig det største antal syngende fugle (MaxSyng):
NSumSum/NMaxRastMaxSyng
Korshage732152,9352
Rørvig By74931,333
Hovvig43661,544
Dybesø13302,3113
Plantagen791,322
Slettermose6122,032
Nørrevang17301,8111
Skansehage8121,53-
Nykøbing16201,33-
Forårstrækket gav medio/ultimo april en del rastende Rødhalse, største dagstotaler: 11/4 15, 18/4 18, 19/4 33 og 22/4 37, øvrige dage højst 10.
Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2012: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2011:
Første syngende 12/3 1 Rørvig By.
En del pæne rasttal i første halvdel af april: 3/4 35, 11/4 14 og 14/4 12 alle Korshage.
For sammenligningens skyld her en tabel, opstillet på samme måde som for Gærdesmutte.
Der er også her en tendens til et lavere gennemsnitligt antal fugle pr. observation (dog mindre klar), men til gengæld er årstotalerne voksende.
Dette kan måske tolkes således, at de lavere gennemsnitstal pr observation, blot skyldes ændrede indtastningsvaner og at der faktisk er tale om en reele fremgang for Rødhalsen de seneste par år.
År20072008200920102011
Total281446249394447
N95129125177206
Total/N3,03,52,02,22,2
(Se også Gærdesmutte).
Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2011: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2010:
Arten har en forekomst meget lignende Gærdesmutten. Se figur.
Første syngende: 10/3 1 Rørvig By.
Største rasttal forår: 28/3 7 Rørvig By, 18/4 26 Korshage og 25/4 35 Korshage, øvrige tal under 10.
Største rasttal efterår: 10/10 8 Korshage, 31/10 6 Korshage og 8 Nakke Hage samt 1/11 28 og 7/11 11 Korshage, øvrige tal under 5.
Rødhals Rødhals
DOFbasen 2010: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2009:
Set året rundt.
Første syngende: 22/2 1 Rørvig.
Forårstrækket giver en klar top i materialet i april, med største rasttal: 6/4 7 Korshage, 14/4 10 Korshage og 16/4 7 Dybesø, men altså ingen dage med markante fald i foråret.
Tilsvarende kan man se en klar top i oktober, med største rasttal: 26/10 12 rast Korshage og 12 rast Hovvig.
Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2009: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2008:
Set året rundt. Første syngende: 28/2 1 Korshage.
Forårets trækperiode gav i år et par store rasttal: 10/4 33 Korshage og 21/4 85 Korshage samt 18 ved Dybesø.
Største antal syngende fugle: 9/4 6 Dybesø og 24/4 4 Korshage.
Fra efteråret: Ingen specielt bemærkelsesværdige rasttal.
4/11 6 syngende Dybesø illustrerer meget godt, at Rødhalse i høj grad også er sangaktive om efteråret.
Rødhals Rødhals Rødhals Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2008: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2007:
Set året rundt, men naturligvis stammer hovedparten af de mange indsendte obs fra de to trækperioder: Marts/april samt oktober.
Første syngende: 11/1 1 Nykøbing.
De største forårs rastdage blev: 14/4 20 Korshage + 10 Dybesø og 16/4 15 Korshage.
Og de største fra efteråret: 27/10 12 Dybesø-området + 10 Nakke Syd.
Rødhals Rødhals Rødhals
DOFbasen 2007: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2006:
Vi lægger ud med: 1/1 1 rast Nykøbing og også en enkelt melding fra februar: 19/2 1 rast Korshage. I øvrigt kun et stærkt begrænset materiale. Forårstrækket har bl.a. givet 25/4 15 rast Korshage og 4/5 32 rast Korshage.
Fra efteråret: 25/9 6 rast Korshage og sidste registrerede: 15/10 2 rast Korshage.
DOFbasen 2006: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2005:
Et enkelt vinterfund fra 1. halvår er indsendt: 22/1 2 Hovvig.
Forårstrækket gav en del dage med pæne rasttal i Korshage-området: 4/4 10, 15/4 15 og 28/4 20.
Tilsvarende fra efteråret: 6/10 12, 13/10 8, 12/11 5 og 13/11 5. Øvrige dage under 5.
Året sluttede med endnu et par vinterfund: 4/12 1 Hovvig og 31/12 1 Ringholm.
DOFbasen 2005: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2004:
Kun et enkelt vinterfund: 3/1 1 rast Korshage. I øvrigt et meget begrænset materiale fra 1. halvår, 9/4 9 Korshage (EVR) er største tal.
Spredte obs fra efteråret i perioden 16/10 - 13/11, største dag 6/11 8 rast Korshage.
DOFbasen 2004: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2003:
Første syngende var meget sent på færde: 31/3 1 Hovvig.
Forårets største rasttal faldt på to dage medio april, hvilket er helt normalt: 13/4 og 14/4 begge 30 Korshage.
Største rastal fra efteråret: 12/9 5, 12/10 3 og 16/11 7 alle Korshage.
DOFbasen 2003: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2002:
Et enkelt meget stort rasttal fra forårets trækperiode: 21/4 100 Korshage.
I øvrigt har Rødhalsen ikke ligefrem haft vores store opmærksomhed i 2002, der er i alt kun indsendt 21 obs, mod 130 i år 2000 og 52 i 2001.
Rødhals
DOFbasen 2002: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2001:
Spredte obs rundt omkring på halvøen i januar/februar. Første syngende så sent som 20/3 Nykøbing. Ingen større rasttal fra foråret.
Derimod en del rastobs fra den normale trækperiode ultimo september - ultimo oktober, største tal 27/9 7 Korshage.
DOFbasen 2001: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
2000:
Også Rødhalsen fik stor opmærksomhed i år 2000: 130 observationer af i alt 824 fugle, hvilket er langt over normalen.
Samme diagram som for Gærdesmutten, altså max dagstotal pr 10-dages periode, sammenlignet med gennemsnittet af de tilsvarende tal fra de sidste 10 år.
HVR står for årets rekord: 4/11 i alt 83, fordelt således: Søndervang 10, Hovvig 13, Rørvig 3, Dybesø 25, Plantagen 2, Korshage 28 og Østerlyng 2. Dagsrekorden er dog stadigvæk 14/4-1987 min 100 rst Korshage og samme år 19/4 66 ringmærket.
DOFbasen 2000: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1999:
Igen en speciel tak til LB og HVR, selvom de her må nøjes med 98% af iagtagelserne!
Enkelte vinterfund, både fra januar og februar. Første syngende allerede 2/2 i Nykøbing, det skulle vistnok være vores hidtil tidligste. Udover de lokale ynglefugle er der fra foråret kun indrapporteret følgende: 1/4 22 rst KH.
Simpel sammentælling af efterårstallene giver fordelingen:
SEPOKTNOVDEC
primedultprimedultprimedultprimedult
053040221931150100
Hovedparten fra Korshage (91), Dybesø (62), Nakke Hage (15) og Hovvig (14).
DOFbasen 1999: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1998:
Første indrapporterede: 11/1 1 rst HV.
Ikke mange tal fra foråret, 12/5 40 syngende i Plantage-området er eneste bemærkelsesværdige antal.
Største rasttal fra efteråret: 24/9 9 Dybesø og 9/10 25 rst KH.
DOFbasen 1998: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1997:
Almindelig ynglestand/trækfugl. Meget almindelig trækgæst for- og efterår. Fåtallig om vinteren.
Ynglebestand vurderet til 175 - 250 par.
Første syngende høres normalt ultimo februar, med 16/2 1990 som absolut tidligste dato. Trækket er ligesom for Gærdesmutten vanskeligt at registrere. Materialet er dog noget mere omfattende.
Største14/4 198723/4 19884/5 199125/4 199218/4 1993
rastdage10075505050
1997: Kun ét vinterfund: 4/1 1 rst Skansehage. Forårstrækket gav bl.a. en enkelt dag med et meget højt rasttal: 26/4 mindst 75 i Korshageområdet. Spredte meldinger fra yngletiden. Ingen nævneværdige tal fra efteråret.
DOFbasen 1997: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
1996:
Vinterobs: 1/1 1 Slettermosegård og 2/2 1 Nyk. Første syngende: 27/2 1 Nyk. Max rast i foråret: 8/4 10 KH.
Betydeligt færre ynglepar end normalt.
Efterårsobs i KH/Dybesø-området gav max rast 16/10 10, i øvrigt tal omkring 5-7, og det er ikke mange.
DOFbasen 1996: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1995: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1994: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1993: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1992: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1991: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK
DOFbasen 1990: Rørvig : Odsherred : Vestsjælland : DK