Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00029

Lommer - Flamingoer

Rød-Sortstrubet Lom Gavia stellata/arctica eu00029

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 8
Total 1 3 7 11
MaxRst 1 3 3
Nobs 2 1 2 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 10·· ··04 03··30

2022:  Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 2 1 8
Total 1 4 3 1 9
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3 1 7
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 23·· ··28 06·· ··12

2021:  Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 5 1 1 1 12
Total 1 4 5 2 1 1 14
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 1 8
Ndag 1 1 1 2 1 1 7
Fænologi 23.. …. …. ..28 13 25

2020:  Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 4 7
Total 1 1 1 4 7
MaxRst
Nobs 1 1 1 3 6
Ndag 1 1 1 3 6
Fænologi 02.. ..04 07 08..16

2019:  Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 1 8
Total 2 3 2 1 8
MaxRst
Nobs 1 2 1 1 5
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 07 08.. ..14 03

2018:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
23 obs er medregnet i artsgrupperne Rød-/Sortstrubet Lom og Lom sp.
Første halvår: I alt 14 trækkende og et største rasttal 15/4 8 Plantagekysten.
Andet halvår: I alt 16 trækkende og eneste rasttal 19/9 2 Korshage.

DOFBasen:2018 (Rød-/Sortstrubet Lom)

DOFBasen:2018 (Lom sp)

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 6 5 9 5 1 1 30
Total 1 1 2 16 5 11 5 1 1 43
MaxRst 1 8 2 8
Nobs 1 1 1 5 2 8 3 1 1 23
Ndag 1 1 1 5 2 6 3 1 1 21
Fænologi 17.. …. …. …. ..12 19.. …. …. ..25

2017:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er ikke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad, idet vores system ikke automatisk kan håndtere to ”artsgrupper” på en gang. Så årets oversigt bliver (igen) nedenstående kasser.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3 2 2 6 2 18
Total 1 2 3 2 3 6 2 19
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 1 3 2 1 11
Ndag 1 1 2 1 3 2 1 11
Fænologi 22 23.. ..06 21 12.. …. ..09

2016:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antageligt have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er ikke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad, idet vores system ikke automatisk kan håndtere to grupper på én gang. Så årets oversigt bliver (igen) nedenstående kasser.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 6
Total 2 1 2 2 1 8
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 2 1 7
Ndag 2 1 1 2 1 7
Fænologi 10.. ..07 29.. ..24 02.. ..02

2015:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  

Det er desværre igen nødvendigt at gentage, at denne ”gruppe” også inkluderer fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde antagelig have været rapporteret som Rød/Sortstrubet Lom. Det er kke bare et hjertesuk – bearbejdningen vanskeliggøres i betydelig grad. idet vores system ikke automatisk kan håndtere to grupper på gang. Så årets oversigt bliver nedenstående kasser (obs-tabeller).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 8 1 2 24
Total 13 8 1 1 2 25
MaxRst 1 1
Nobs 5 4 1 1 2 13
Ndag 2 3 1 1 2 9
Fænologi 04..27 03.. ..05 21.. ..06

2014:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Vi gentager sidste års bemærkning: Tabellen inkluderer også fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde have været rapporteret som Rød-/Sortstrubet Lom.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 1 1 3 5 20
Total 1 7 4 1 1 3 5 22
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 2 1 1 2 4 14
Ndag 1 3 2 1 1 2 4 14
Fænologi 04.. …. …. …. ..24 10..25 16.. ..17

2013:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Tabellen inkluderer også fugle rapporteret som Lom sp. Alle disse burde nok have været rapporteret som Rød-/Sortstrubet Lom, idet der ikke i nogen tilfælde har været mistanke om store lommer - og dermed vel ingen 'rigtige' Lom sp..

DOFBasen:2013 Rød-/Sortstrubet Lom

DOFBasen:2013 Lom sp.

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 7 22 1 2 8 53 3 97
Total 1 2 7 22 1 2 8 53 3 99
MaxRst 1 1 1
N 1 2 2 6 1 1 7 5 2 27
Fænologi 14 15.. …. ..27 30.. …. …. …. ..07

2012:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Inkl. Lom sp.
Disse grupper behandles under et, idet alle Lom sp. må formodes at være en af de to små arter. Vi opfordrer til, at man bruger Rød-/Sortstrubet, med mindre der virkelig er tale om fugle, hvor det kunne være hvilken som helst af de fire arter.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 1 15 5 1 1 2 6 29

1. halvår i alt 25 mellem 6/1 og 12/6 og andet halvår i alt 38 mellem 23/8 og 28/11. Årstotal 63.
Årets bedste dag var 6/11, hvor der blev observeret 26 ubestemte lommer.

DOFBasen:2012


2011:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 9 10 14 7 11 163 32 2

1. halvår i alt 39 mellem 6/2 og 25/5 og andet halvår i alt 215 mellem 6/8 og 24/12. Årstotal 254.
Årets bedste dag var den 7. oktober, hvor der i alt blev observeret 117 Lommer ved trækket på Korshage, heraf 105 ubestemte. Der ud over var der 3 dage, hvor antallet af trækkende ubestemte Lommer nåede op på 20 og der over: 5/10 30, 8/10 20 og 28/11 32.
Højeste årstotal siden 1999 og dagtstotalen fra den store dag 7/10 ligger i top 5 blandt trækdage i nyere tid ved Rørvig.

DOFBasen:2011


2010:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 4 4 18 5 20 12 33

98 ubestemte lommer. Få fugle i april og lidt over middel i november ellers følger observationerne tidligere år. 15/11 sås en mulig storlom.

DOFBasen:2010


2009:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 12 10 1 25 43 1

94 ubestemte smålommer fordelt over året med typisk top april/maj og sep/okt.

DOFBasen:2009


2008:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 5 6 0 3 0 0 3 0 8 2 0

Kun 31 ubestemte smålommer er usædvanligt lidt, men som med bestemte lommer et generelt dårligt år.

DOFBasen:2008


2007:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 18 1 1 0 3 20 15 15 0

Med kun 66 ubestemte smålommer i 2007, er der tale om et meget lavt antal.

DOFBasen:2007


2006:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 35 23 3 0 0 16 10 19 1

Materialet fordeler sig på 62 fugle i første og 46 fugle i andet halvår. Største dag blev 22/4 15.
Der er ikke indsendt nogen ubestemte storlommer i 2006.

DOFBasen:2006


2005:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
5 2 0 7 6 2 0 0 0 10 12 1

Fordelt på 22 fugle i første halvår og 23 i andet halvår. Antallet af fugle er meget lavt i forhold til resultaterne i 70´erne og 80´erne, men skal bl.a. ses på baggrund af, at flere fugle artsbestemmes idag i forhold til tidligere. Hovedparten af fuglene vi ser, er fugle der kompenserer for vejr, vind og strøm. Efterår med få stormperiode producerer derfor færre fugle end efterår med mange storme.

DOFBasen:2005


2004:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 45 49 9 0 1 97 10 28 2

der er fordelt på 104 fugle i første halvår og 138 i andet.
De største trækdage blev: 3/4 14, 11/4 10, 20/5 27, 16/9 24, 24/9 24 og 16/11 13.
Et enkelt rasttal Kattegat, Plantagen: 29/2 4.
Klart bedre end 2003 og faktisk det bedste år siden 1999.

DOFBasen:2004


2003:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 6 42 14 1 0 3 0 33 0 0

Årets forekomst fordeler sig med 63 fugle i første halvår og 36 fugle i andet.
Største trækdage blev 8/4 31 og 12/10 24.
Mest interessant blev dog 4/9 2 rst i Nykøbing Bugt foran dæmningen ved Hovvig (AF) - der plejer vi aldrig at se lommer.
Men generelt et tyndt år, da vejrforholdene til havobs var meget begrænsede. Der var nogle få gode havfugledage (jfr. nedenfor), men de kastede altså ikke vældigt mange lommer af sig.

DOFBasen:2003


2002:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 4 1 16 6 1 0 1 7 42 0 0

Kun en rastende fugl observeret 10/8 Korshage. Desuden 6 træk SØ Hovvig 27/10.

DOFBasen:2002


2001:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 0 17 12 0 0 1 10 1 21 0

Det var igen et år, hvor Lommerne specielt om efteråret svigtede Rørvighalvøen.
Der er ikke indsendt oplysninger om rastende fugle.

DOFBasen:2001


1997:  Rød-/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/arctica  
Gruppen optræder som fåtallig trækgæst både forår og efterår.
Månedsfordelingen viser gennemsnittet pr år af antal trækkende fugle ved Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
9 2 11 18 27 3 1 8 59 82 25 5

De 5 største trækdage: 30/9 1988 160, 1/10 1989 117, 2/10 1977 108,
8/10 1983 104 og 11/10 1974 71.
Kattegatkysten udfor Plantagen har vist sig som et helt unikt sted for rastende lommer. De største tal registreret i de enkelte måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 3 21 54 99 105 43 8 11 4 3

1997: Der er kun indrapporteret få rastende fugle fra Korshage og udfor Plantagen.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 0 5 49 57 0 0 0 108 64 0 0

DOFBasen:1997


Rødstrubet Lom/Sortstrubet Lom  Gavia stellata/G. arctica
 
1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 2 1 8
Total 1 4 3 1 9
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3 1 7
Ndag 1 2 2 1 6
Fænologi 23·· ··28 06·· ··12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 5 1 1 1 12
Total 1 4 5 2 1 1 14
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 2 1 1 8
Ndag 1 1 1 2 1 1 7
Fænologi 23·· ···· ···· ··28 13 25

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 4 7
Total 1 1 1 4 7
MaxRst
Nobs 1 1 1 3 6
Ndag 1 1 1 3 6
Fænologi 02·· ··04 07 08··16

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 2 1 8
Total 2 3 2 1 8
MaxRst
Nobs 1 2 1 1 5
Ndag 1 2 1 1 5
Fænologi 07 08·· ··14 03

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 11 11 1 26
Total 1 2 8 11 11 1 34
MaxRst 8 8
Nobs 1 1 2 9 5 1 19
Ndag 1 1 2 6 5 1 16
Fænologi 04·· ···· ··15 22·· ··24 25

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 11 2 2 6 2 26
Total 1 2 11 2 3 6 2 27
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 3 1 3 2 1 12
Ndag 1 1 3 1 3 2 1 12
Fænologi 22 23·· ··06 21 12·· ···· ··09

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 7 2 13
Total 1 2 1 2 7 2 15
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 1 1 4 2 11
Ndag 1 2 1 1 4 2 11
Fænologi 10·· ··07 29·· ··24 02·· ··02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 2 8 1 1 6 2 34
Total 14 2 8 1 1 7 2 35
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 4 1 1 4 2 19
Ndag 3 1 3 1 1 3 2 14
Fænologi 04·· ···· ···· ··05 04 08·· ··06

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 12 1 4 3 5 34
Total 1 2 9 15 1 4 3 5 40
MaxRst 1 2 1 3 3
Nobs 1 1 5 6 1 4 2 4 24
Ndag 1 1 3 3 1 2 2 4 17
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··24 10··25 16·· ··17

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 13 1 19
Total 1 2 3 13 1 20
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4 1 9
Ndag 1 1 2 4 1 9
Fænologi 14 21·· ···· ···· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 7
Total 2 1 4 7
MaxRst
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 14 12 10

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 1 91 7 106
Total 5 2 1 91 7 106
MaxRst
Nobs 2 2 1 20 7 32
Ndag 2 2 1 7 1 13
Fænologi 06··08 10·· ···· ···· ··28

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 1 4 16 7 2 36
Total 1 1 4 1 4 16 7 2 36
MaxRst
Nobs 1 1 2 1 2 7 6 2 22
Ndag 1 1 2 1 1 4 4 1 15
Fænologi 28·· ···· ··25 14 26·· ···· ···· ··07

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 8 9 37 1 57
Total 2 8 10 37 1 58
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 8 21 1 35
Ndag 1 3 8 7 1 20
Fænologi 28 17··26 06·· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 5 7
Total 1 1 5 7
MaxRst
Nobs 1 1 3 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 07 28·· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 14 19 3 16 10 8 71
Total 1 14 19 3 16 10 8 71
MaxRst
Nobs 1 5 8 2 5 5 4 30
Ndag 1 5 8 2 5 5 4 30
Fænologi 17·· ···· ···· ··04 08·· ···· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 7 9 2 11 17 1 52
Total 3 2 7 9 2 11 17 1 52
MaxRst
Nobs 3 1 4 3 1 6 4 1 23
Ndag 2 1 4 3 1 6 3 1 21
Fænologi 09·· ··14 16·· ···· ··26 14·· ···· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 37 4 64 21 1 153
Total 1 26 39 4 64 21 1 156
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 6 6 1 21 8 1 44
Ndag 1 6 5 1 7 4 1 25
Fænologi 25·· ···· ···· ··16 06··28 06·· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6 1 1 30 44
Total 5 6 6 1 1 2 30 51
MaxRst 5 2 5
Nobs 1 3 4 1 1 1 15 26
Ndag 1 3 1 1 1 1 2 10
Fænologi 29·· ···· ···· ··22 23·· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 3 1 16 6 1 6 29 70
Total 8 3 4 16 6 1 1 6 29 74
MaxRst 3 1 3
Nobs 5 3 2 6 4 1 1 3 11 36
Ndag 3 2 2 6 4 1 1 2 9 30
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··09 10·· ···· ··28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 18 14 10 1 21 68
Total 4 18 14 10 1 21 68
MaxRst
Nobs 1 4 8 3 1 5 22
Ndag 1 4 6 3 1 5 20
Fænologi 31·· ···· ··24 09·· ···· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 14 12 1 1 1 2 10 5 52
Total 6 14 12 1 1 1 2 10 7 54
MaxRst 2 2
Nobs 4 5 4 1 1 1 1 2 3 22
Ndag 2 3 4 1 1 1 1 2 2 17
Fænologi 18··30 04·· ···· ··01 25·· ···· ···· ···· ··31art/00029.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1