Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00040

Lommer - Flamingoer

Islom Gavia Immer eu00040

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Meget sjælden

Fotos


Islom

Diagrammer

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Islom  Gavia immer  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 5 1 3 9
MaxRst 2 2
Nobs 7 1 3 11
Ndag 5 1 3 9
Fænologi 07··19 29·· ··25

2022:  Islom  Gavia immer  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 1 5
Total 2 1 2 1 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 5 2 1 1 11
Ndag 2 5 2 1 1 11
Fænologi 17·· ··23 07··16 02 07

2021:  Islom  Gavia immer  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 9 1 1 1 12
Ndag 9 1 1 1 12
Fænologi 01.. …. ..01 25

2020:  Islom  Gavia immer  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 3 8
Total 1 2 2 1 2 3 1 12
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 3 2 1 1 3 2 14
Ndag 2 3 2 1 1 3 2 14
Fænologi 24.. …. …. …. ..03 04.. ..30

2019:  Islom  Gavia immer (0, 68/70, 5/5)

Første halvårs eneste obsdag var forrygende morgen 15/5 med 4 ad sdr NV Korshage, der alle kom enkeltevis (HVR).
20/11 - 23/11 1 og 26/11 - 27/11 1 Kysten ved Sandflugtsplantagen (KES m.fl).

Op til 2 fugle ved Klint i november. Den ene her set samtidig med vores fugl. Det er ikke utænkeligt at lommerne flytter noget rundt mellem lokaliteterne ved nordkysten og selv om de mange trækkende 15/5 trak i retning af overvintrings stederne - så kan der måske også være gengangere her.

14/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 15 20..27

2018:  Islom  Gavia immer  (0, 61/63, 7/7)
Ny rekord. Største tidligere årstotal: 5 (1995, 2014, 2015 og 2016).
Vinter/tidlig forår 1 fugl: 22/3 1 rast Plantagekysten og formodentlig samme 9/4 1 rast Plantagekysten.
Majtræk fra Korshage 5 fugle: 2/5 1 NV, 9/5 1 2k+ NV, 12/5 1 ad sdr NV, 15/5 1 ad sdr NV og 20/5 1 ad sdr NV. Blandt disse flere passerende tæt ved eller over Korshagespidsen som klassiske og vildt flotte sdr Islommer med det åbne, ventilerende næb.
Efterår 3 obs fra Korshage af formodentlig samme fugl: 24/10 1 ad odr ovf/R, 30/10 1 ad sdr ovf og 3/11 1 ad rast.
Rekordåret baserer sig således på de senere års gennembrud af et klassisk nordvest rettet maj træk af Islom, som jo er velkendt fra Skagen (og enkelte andre nordøstjyske lokaliteter). Også på Skagen er antallet af fugle tiltaget. Det lokale ”mini-Skagen” på Korshage tilskrives fugle, der fra overvintring i Østersøen trækker over land til Isefjorden og herfra ud over Kattegat via Korshage. Trækket ligger i morgentimerne.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 1 1 5 2 9
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 5 2 9
Ndag 1 1 5 2 9
Fænologi 22.. …. ..20 24..30

2017:  Islom  Gavia immer (0, 57/59, 4/4)
2/4 1 odr rast Kysten ved Plantagen (JHC m.fl.) og senere V Vesterlyng (SHJ). 3/4 1 2k rast Skærby Strand (SVI) regnes alt andet lige for samme. 1/5 06:10 1 sdr N (EVR, JR), 12/5 1 10:05 N (CG) og 2/6 1 NV (RF/HVR) alle 3 Korshage kommende inde fra fjorden og ligger dermed på linje med de senere års obs. De har vel næppe overvintret i Isefjorden, så de må have taget turen ind over Sjælland et eller andet sted sydpå?

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 02.. …. ..02

2016:  Islom  Gavia immer (0, 54, 5)
Forsat pæn forekomst med 1 for- og 4 efterårsfugle alle Korshage.
9/5 06:54 1 sdr N Korshage (JB, JR, KES) – var i første omgang lidt af en udfordring, idet der kun blev hørt et kald ”der lød som en gjaldende spove”, men den blev dog fundet og fotodokumenteret. Det bør bemærkes, at det igen var en fugl, der kom sydfra (Isefjorden) og ikke en traditionel kystfølgende i øst/vestgående retning.
2/11 07:30 1 vdr V (CMG, KR) og 13:05 1 NV (CMG) samt 27/12 09:49 1 1k V og 14:01 1 vdr V (CMG, JHC).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 2 2 5
MaxRst
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 09 02.. ..27

2015:  Islom  Gavia immer  (0, 49, 5)

For anden gang – første gang var sidste år – så vi 2 Islommer sammen, det må gerne blive en vane.

Igen 5 fugle – er tangering af årsrekorden. Alle fra 1. halvår.

25/3 1 Klintebjerg (KBJ), der 3/4 havde fået følgeskab af yderligere en artsfælle (RSN). Ifølge beskrivelsen lå de dog meget østligt i Nyrup Bugt – og da det rette vejr (næsten havblik) indtraf 5/4 kunne JB og JHC konkludere, at de 2 ad odr (en i ganske avanceret fældning og den anden stadig i nær vinterdragt) mere eller mindre lå i vores del af bugten. En af disse fugle sås også 8/4 (LB, KR) og 9/4 (JS).

Forårets øvrige tre fugle var alle trækkende ved Korshage: 17/4 06:35 1 ad sdr NV (EVR), 28/4 07:21 1 odr NV (OJ) og 22/5 06:18 1 sdr NV (EVR).

I teorien kan en af de trækkende (28/4) godt være identisk med en af de rastende.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 6 1 7
MaxRst 1 1
Nobs 6 1 7
Ndag 5 1 6
Fænologi 05.. ..22

2014:  Islom  Gavia immer  (0, 44/44, 4/5)
Efter et pænt rundt 0 for alle store lommer sidste år, blev der fuldt hus i 2014.
Bedst performede denne art med 3 forår- og 2 efterårfugle.
16/5 1 ad sdr NV (SA, EVR), 22/5 2 ad sdr NV (HBR, EVR), 30/10 1 vdr V (CMG) og 25/11 1 S (JB) alle Korshage.
For foråret var det var en tangering af sæsonmaks (også 3 i 1999), og for første gang havde vi en dag med flere trækkende Islommer. Der er stadig langt til Skagen, men forårsfuglenes trækretning kan indikere såvel den kendte kompensation, som en sydlig variant af et egentlig træk ud af Kattegat med kurs mod Grønland/Canada – observationerne ligger fint i peakperioden, men der skal nok et større materiale til at afgøre, hvad der er mest sandsynlig.

2012: Summationen er ændret, da der blev glemt en fugl i 2012: 25/10 1 2k+ V (CMG, US).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 3 1 1 5
MaxRst
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 16..22 30.. ..25

2011:  Islom  Gavia immer  (0, 42, 1)
29/11 blev en 2k + Islom opdaget af JHC blot ca. 200m meter fra land ud for Flyndersø engen. Den blev set virkelig godt i perioden 12:30 - 14:15, hvor den blandt andet fangede en stor fladfisk, som den hurtigt åd. Desværre var der ikke mange fuglekiggere i området, og kun følgende ud over finderen nåede at få glæde af denne fine fugl (LB, JS, DO). Det var dermed kun nogle få observatører for undt, at se begge de 2 eftertragtede store arktiske lommer raste tæt på land under virkelig gode betingelser i 2012.

DOFBasen:2011


2010:  Islom  Gavia immer  (0, 41, 1)
Årets eneste artsbestemte storlom: 5/10 1 V Korshage (EVR).

DOFBasen:2010


2009:  Islom  Gavia immer  (0, 40, 1)
Kun en enkelt Islom fandt forbi Korshage i 2009. Den 6/9 trak en formodet 2K fugl syd (EVR). Kun anden fugl i september siden 1973.

DOFBasen:2009


2008:  Islom  Gavia immer  (0, 37, 3)
3 fugle trak forbi Korshage i årets løb. 26/1 trak årets første Islom NV (EVR). Herefter skal vi hen til 23/4, hvor en 2K+ fugl trak NNV (JB, JHC, JSt). Årets sidste fugl var en fugl i sommerdragt, der 14/10 trak NV (JS).
Månedsfordeling af Islom 1973 – 2008, N = 40

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 3 2 5 6 - - - 1 10 9 1

DOFBasen:2008


2007:  Islom  Gavia immer  (0, 35, 2)
2/1 1 2k trk V (8:49) Korshage (JHC) og 4/2 1 vd trk V (9:17) Korshage (EVR). To vinterfund er flot, men mod sædvane er der ingen forårs- eller efterårsfugle.

DOFBasen:2007


2006:  Islom  Gavia immer  (0, 31, 4)
5/5 1 ad sd (9.28) Korshage (AF), 22/5 1 SØ (04.27) Korshage (EVR), 5/11 1 vd V (10.12) Dybesø Kyst (EVR) og 12/11 1 SØ Korshage (CG).
Fire fugle er flot og passer fint ind i vort kendte mønster, da både maj og november er prime-time for Islom.
Antallet af Islommer har været svagt stigende i 1990'erne og frem til idag, jfr. figuren. Der findes to Islommer før 1987 (1974, 1986 - begge SU-godkendte). Herefter udgik arten af SU-listen i 1987, men først 7-8 år efter er fremgangen bemærket. Man skulle tro, at da arten udgik af SU-listen ville antallet af fugle stige i de første år efter, men det er ikke tilfældet. Fremgangen sker først langt senere, og det første år med „mange“ Islommer, er næsten 10 år efter at den ikke var en SU-art. Fremgangen skal antageligt ses på baggrund af, at observatørerne er blevet mere omhyggelige med bestemmelsen af lommer generelt, jfr. de mindre lomarter.

DOFBasen:2006


2005:  Islom  Gavia immer  (0, 28, 3)
14/1 1 ad trk SV (8:53) Korshage (JHC), 15/11 1 1k trk V Korshage (HVR) og 18/12 1 ad trk SØ (10:05) (EVR). Tre fugle på et år er flot, og bekræfter den stabile forekomst i en årrække. Første fund fra januar og december. Arten har været årlig siden 1991, bortset fra 1996, hvor arten ikke blet set.
Hele materialet fra 1973 – 2005 er samlet i (se figur) (N=31), der viser, at arten primært ses i april / maj og igen i oktober / november. Arten er ikke set i månederne juni – august. Den tidligste fugl er set 25/9 og seneste forårsfugl er meddelt fra 31/5. Altså helt i tråd med forekomsten på landsplan, og der er ingen af vores observationer, der afviger i forhold til den viden, vi har om artens forekomst i landet. Hovedparten af fuglene er set i oktober og november (52 %), hvilket også er helt på linie med artens optræden i Danmark.

DOFBasen:2005


2004:  Islom  Gavia immer  (0, 26, 2)
25/9 1 trk 11.10 Korshage (KES) og 7/11 1 ad NV 9.40 Korshage (EVR) - to observationer af denne arktiske storlom er flot - og bekræfter den stabile forekomst i en årrække.

DOFBasen:2004


2003:  Islom  Gavia immer  (0, 24, 2 - (6))
21/4 1 N 5.45 (EVR, JS, KES m.fl.), 27/5 1 trk (AF), 29/5 1 N (AF), 30/5 1 ad i fuld sommerdragt SØ (EVR), 31/5 1 trk (JS) og 1/6 1 ad N (AF) - alle Korshage. Det vurderes, at der i alt er tale om to forskellige fugle, da iagttagelserne 27/5 - 31/5 antages at være samme individ, der har rumsteret rundt ved Isefjordsmundingen.
Arten er stabil og må efterhånden betragtes som årligt forekommende. Den er set hvert år siden 1991 bortset fra 1996.

DOFBasen:2003


2002:  Islom  Gavia immer  (0, 23, 1)
Arten fortsætter sin stabilitet med en adult fugl trækkende N 17/5 Korshage (EVR).

DOFBasen:2002


2001:  Islom  Gavia immer  (0, 22, 1)
Arten fortsatte den stabile udvikling med 28/10 1 V Korshage (EVR, KES).

DOFBasen:2001


2000:  Islom  Gavia immer  (0, 20, 2)
Året var bedre for de store lommer og Islommen må nu betragtes som årlig.
4/3 1 NV 9.55 (EVR) og 28/3 1 SØ 10.06 (HVR) begge Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Islom  Gavia immer  (0, 17, 3)
Igen et godt år for denne art. Observationerne er vurderet som forskellige fugle.
6/2 1 V 10.32 (JHC), 16/2 1 V 10.27 (HVR) samt 27/4 1 SØ 5.35 (PR) senere NV 7.17 (JHC) alle Korshage. Se ligeledes Storlom sp.

DOFBasen:1999


1998:  Islom  Gavia immer  (0, 16, 1)
Islommen har været årlig siden 1991 pånær 1996. Den positive udvikling fortsætter med endnu et oktoberfund. 30/10 1 V Korshage (JHC, PCC, EVR).
Alle observationer fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 5 0

DOFBasen:1998


1997:  Islom  Gavia immer  (0, 15, 1)
Meget sjælden trækgæst. 16 observationer.
Arten har fået sit gennembrud indenfor de seneste år.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 0 1 3 11

Månedsfordelingen viser en overvægt af efterårsobservationer, hvor der på landsplan ses lige mange forår og efterår:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 5 0

1997: 19/4 1 ad i sommerdragt NØ 05:33 Korshage (EVR).

DOFBasen:1997


1995:  Islom  Gavia immer  (0, 10, 5)
Arten bliver ved med at imponere, således massiv optræden i det sene efterår af denne arktiske storlom:
19/10 1 ad V Korshage (TE),
29/10 2 ad V (08:49, 10:59) Korshage (PKK),
5/11 1 ad sd SØ (10:25) Korshage (EVR) og
12/11 1 ad V (08:15) Korshage (PKK).
Bemærkelsesværdigt, at alle er bestemt til adulte fugle, men også ved den svenske vestkyst og Nordsjællands kyster blev der set flere adulte Islommer i oktober og november. Alligevel kan gengangere ikke udelukkes - artens relative sjældenhed taget i betragtning.
Fordelingen af vore 15 Islommer er følgende:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 0 0 1 2 0 0 0 0 7 5 0

Forekomsten læner sig smukt op af artens forekomst i Danmark generelt med tyngde i maj og oktober.

DOFBasen:1995


 Islom  Gavia immer 

1994: 3
Igen et år med flere observationer af denne arktiske storlom:
10/4 1 2k SØ Korshage 07:42 (JB, JC).
12/10 1 imm NV Korshage 07:19 (HVR).
18/11 1 ad vd NV Korshage 09:39 (HVR).

Fordeling af vore 10 Islommer:
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
0 0 0 1 2 0 0 0 0 4 3 0

Hvilket passer fint med artens generelle forekomst i Danmark, med tyngdepunkter i maj og oktober.

1993: 2
Fornemt besøg af denne arktiske lom, hvis nærmeste ynglepladser er Island og Grønland:
12/5 1 imm 2k N R Korshage 09:42 (LB, EVR).
14/5 (PEL, EVR) og 15/5 1 (LB) imm 2k R Korshage, antagelig samme fugl.
Blev også hørt „gaue“ i stille vejr med drypregn - en storslået oplevelse i danske farvande!
Desuden:
17/10 1 vd 2k+ NV Korshage (LB, PEL).
Blev således vores første år med hele 2 Islommer.

1992: 1
7/11 1 2k/ad overgangsdragt V 13:00 Korshage (JB, JC).

1991: 1
Denne fortrinsvis nearktiske gæst gjorde sig bemærket
10/11 1 juv NV 10:40 Korshage i selskab med 2 små-lommer (JC, EVR, KES, TS, UR).

1989: 1
Tilføjet 1990: 1/10 1 NV overgangsdragt 14:28-14:30 Korshage (JC, HVR).
Den opmærksomme læser har vel opdaget at alle fire lommer således blev set på KH i 1989.

1986: 1
17/5 05:35-05:39 1 vd NV KH (EVR), kom trækkende tæt forbi kysten. Godkendt af SU.

1974: 1
11/10 1 V Korshage, på et tidspunkt i flok med 23 lom sp. (EVR). Godkendt af SU.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 1 5
Total 2 1 2 1 1 7
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 5 2 1 1 11
Ndag 2 5 2 1 1 11
Fænologi 17·· ··23 07··16 02 07

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1 2 2
Nobs 9 1 1 1 12
Ndag 9 1 1 1 12
Fænologi 01·· ···· ··01 25

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 3 8
Total 1 2 2 1 2 3 1 12
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 2 3 2 1 1 3 2 14
Ndag 2 3 2 1 1 3 2 14
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ··03 04·· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 1 5
MaxRst 1 1
Nobs 1 6 7
Ndag 1 6 7
Fænologi 15 20··27

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 6
Total 1 5 1 7
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 6 3 1 13
Ndag 2 1 5 2 1 11
Fænologi 22·· ···· ··20 24·· ··03

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 1 2 1 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 02·· ···· ··02

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 5
Total 1 2 2 5
MaxRst
Nobs 1 2 2 5
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 09 02·· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 4 1 5
MaxRst 2 2
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 05·· ··22

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 5
Total 3 1 1 5
MaxRst
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 16··22 30·· ··25

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 05

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 06

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 26 23 14

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 02·· ··04

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 2 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 05··22 05··12

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 14 15·· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 07

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 21·· ···· ··01

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 04··28art/00040.txt · Sidst ændret: 2023/05/10 23:12 af lb