Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00090

Lommer - Flamingoer

Toppet Lappedykker Podiceps cristatus eu00090

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Toppet Lappedykker

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 1 11 6 3 42 8 74
MaxRst 2 2 7 11 19 21 35 40 32 40
Nobs 10 9 27 34 31 47 44 38 22 262
Ndag 8 9 20 23 26 28 30 27 18 189
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2022:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 2 2 8
Total 126 19 37 88 69 61 22 2 2 1 427
MaxRst 62 4 8 26 23 23 21 16 12 16 8 3 62
Nobs 7 16 26 22 17 29 30 33 29 33 23 6 271
Ndag 6 12 20 18 15 27 26 27 24 24 21 6 226
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 1 5 25
Total 54 2 13 3 49 21 1 143
MaxRst 5 17 11 14 18 24 44 36 29 20 14 3 44
Nobs 26 22 52 52 43 41 31 33 28 41 33 13 415
Ndag 20 11 28 29 30 28 25 31 25 26 22 9 284
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2020:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 4 7
Total 1 2 32 6 3 4 3 36 14 5 106
MaxRst 4 2 20 20 16 19 22 14 11 34 17 11 34
Nobs 21 12 38 22 27 22 15 19 27 36 31 28 298
Ndag 16 9 26 17 20 21 12 18 23 28 24 24 238
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

Kun en trækdag noteret: 29/9 3 Ø Flyndersø (JNE).

Rastende fugle i Hovvig (Maxtal pr. 1/3 måned):

J a n F e b M a r A p r M a j J u n J u l A u g S e p O k t N o v D e c
1 11 5 7 13 18 19 24 16 15 12 11 10 5 9 2 4 2 1 8 2 12 11 4 8 2 1

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 31 9 3 32 6 9 4 14 12 2 122
MaxRst 26 11 18 24 15 10 6 5 8 12 8 3 26
Nobs 6 26 45 35 30 23 19 4 17 24 22 6 257
Ndag 6 16 27 23 25 21 17 3 16 19 19 6 198
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2018:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Vinterobs Nakke Hage, største tal pr. måned: 16/2 181 og 22/3 74. Ingen obs fra andet halvår herfra.
Derudover mange spredte vinterobs fra resten af halvøen. Eneste andet tal over 10: 22/3 28 Rørvig Bugt.
I alt 10 trækkende i første halvår med flest i marts måned 7, samt 7 trækkende i andet halvår. Ingen dage over 2.

Rastende Toppet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
3 2 6 30 22 24 7 6 2 1

To sikre ynglefund fra Dybesø. Derudover kun spredte meldinger fra resten af halvøen.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 3 3 1 17
Total 20 190 208 338 351 350 107 45 35 35 25 6 1710
MaxRst 3 181 74 30 22 24 10 6 4 4 4 1 181
Nobs 13 7 30 39 34 26 28 17 16 14 11 6 241
Ndag 10 5 15 27 27 25 23 16 14 14 10 6 192
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..23

2017:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Ingen optræk til vinterkoncentrationer overhovedet i første halvår og trækket blev ligeledes et pænt rundt 0. En del af forklaringen er givetvis, at i disse milde vintre tilbringer nogle af vores lappedykkerne en stor del af vinteren på ynglepladserne. De fugle, der normalt ses på de traditionelle overvintringspladser (fx Furesøen og Iseforden), udgør formodentlig en blanding af lokale fugle og trækgæster nordfra.
Ynglefugle var tidligt på plads i Hovvig 21/2 - 29/12 og Dybesø 2/1 – 30/12 – samme periode som sidste år! Dybesøfuglene er vel nærmest standfugle nu om dage.
Op til 3 fugle ved flere lejligheder i Dybesø, men ingen konkrete ynglebeviser. Enkelte kuld set i Hovvig, mængden af tilstedeværende fugle i ynglesæsonen tyder dog på en noget større bestand. Det tyndede ret hurtigt ud i antallet fugle i løbet juli – august her, og i september var der kun en enkelt fugl tilbage. Igen lidt tilgang i oktober.
Naturstyrelsen har vurderet bestanden i Hovvig til 6 – 8 par, hvoraf dog kun 2 – 3 fik unger på vingerne.
Træk i andet halvår blot 5 fugle fordelt på 3 obsdage.
Årets mest imponerende tal blev 400 fra Nakke Hage 30/11 (JHC), fx. sås 615 her 9/3 2005. Isefjorden er til tider et ganske betydeligt overvintringssted for arten, men de dage, hvor man virkelig kan se mange fugle fra vores sydligste punkt er ikke mange – kræver meget god sigt og havblik – jævnfør også med det enorme træk af arten, vi et par gange har registreret i forbindelse med issituationer.
Største rasttal i øvrigt uden for vigen var sjovt nok en sommerobs 23/6 19 Nykøbing Bugt – givetvis lokale fugle ude på fouragering.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 7 11 205 447 599 584 247 42 17 64 460 195 2878
MaxRst 3 3 12 28 28 22 14 8 2 6 400 164 400
Nobs 5 7 45 37 53 53 40 21 14 31 36 19 361
Ndag 4 5 24 23 30 29 26 13 10 17 16 14 211
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2016:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Vinterkoncentrationer med over 10: 15/1 14 og 21/1 126 Nakke Hage, 17/1 17 Nykøbing Bugt og 11/2 11 Rørvig Bugt.
7/2 1 S Korshage blev forårets eneste trækkende.
Ynglefugle på plads i Hovvig 24/2 - 29/12 og Dybesø 2/1 – 30/12! To kurtiserende par set her 8/3, men kun 1 sikkert kuld konstateret 19/5. Ingen konkrete oplysninger om antal par i Hovvig, men mængden af fugle har været ganske pæn. Antallet af rastende fugle i foråret må formodes at afspejle ynglebestanden, vel 13 – 16 par, men meget få konkrete beviser, og succesen har været yderst ringe, blot 2 par producerede 2 – 3 unger. Årets forekomst i Hovvig kulminerede allerede i maj, herefter jævn aftagen i antal i løbet af året.
Efterårstrækket gav 17 fugle 6/8 – 27/12, største dag 28/10 4 – ellers intet bemærkelsesværdigt i løbet at andet halvår.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 8 3 1 18
Total 174 55 121 398 459 503 571 312 147 127 14 36 2917
MaxRst 126 11 15 32 33 30 26 19 15 12 2 3 126
Nobs 13 22 29 29 36 28 30 26 17 32 10 23 295
Ndag 10 13 22 25 25 26 30 24 17 24 8 18 242
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2015:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  

Man skulle ikke tro det var muligt, men sidste forårs 5 trækkende blev undergået. På tre ”gyldne” dage 27/1, 16/3 og 1/4 lykkedes det at skramle 3 individer sammen. Det mest positive der kan siges er, at der var god spredning på observationerne.

Ynglefund i Dybesø 1 par med 2 unger og 2 – 3 par Hovvig, heraf mindst 2 med succes.
Ret stabil forekomst i Hovvig med yderdatoer 23/2 (1) og 24/12 (1).
Måneds maks i Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 12 23 30 29 29 25 19 18 6 3

kunne tyde på, at vi ikke har fået fat i alle ynglepar.

Den første Dybesøfugl var på plads allerede 30/1 og havde 15/2 fået følgeskab af makkeren. De holdt ligeledes stand til 24/12. Vi har disse to nu stabile ynglelokaliteter, og vi kommer nok ikke højere. Øvrige kandidater er formodentlig for små – og er derfor besat af Gråstrubet Lappedykker. Hvis man skal pege på en tredje potentiel yngleplads må det vel blive Nakke Kær, der vokser en anelse fra år til år,

De største rasttal uden for Hovvig blev 5/7 12 Nykøbing Bugt og 3/12 11 Kysten ved Plantagen.

For efterårstrækket kan sidste års bemærkning gentages. Efteråret ligeledes meget anonymt med 7 trækkende 25/10 – 25/12, flest 25/10 2 og 12/11 3.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 4 1 10
Total 7 20 112 234 207 162 233 231 171 182 35 25 1619
MaxRst 1 6 12 29 30 29 25 25 19 12 6 3 30
Nobs 7 11 32 26 17 15 24 20 14 27 20 18 231
Ndag 6 10 22 19 15 14 19 20 14 25 14 13 191
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Gjorde ikke meget væsen af sig i foråret med 5 trækkende 25/2 – 2/4.
De største rasttal blev 30/1 6 Korshage, 8/3 14, 24/4 37, 30/5 29, 6/6 31, 24/7 30 og 8/8 25 alle Hovvig samt 4/10 22 Nakke Hage og 28 Nykøbing Bugt.. Mindst 3 succesfulde ynglepar Hovvig, samt 1 par Dybesø. Sidste fugl her så sent som 22/12.
Efteråret ligeledes meget anonymt med 7 trækkende 25/9 – 3/12.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 5 1 12
Total 14 32 123 313 145 224 219 195 44 78 25 12 1424
MaxRst 6 3 14 37 29 31 30 25 15 15 5 4 37
Nobs 7 15 34 22 12 24 15 14 5 22 17 7 194
Ndag 6 10 24 18 10 13 11 12 5 17 15 6 147
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2013:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Et meget bemærkelsesværdigt træk i første halvår var den markante vinterflugt ud af Isefjorden 24/1 med 397 fugle fordelt på mindst 20 flokke. Blot anden gang dette fænomen registreres. Der ud over stort set intet træk.
Ingen to-cifrede rasttal uden for Hovvig, hvor der konstateredes mindst 8 ynglepar. Endvidere det traditionelle par i Dybesø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 398 1 1 1 1 2 404
Total 427 4 11 159 249 157 71 147 29 98 17 9 1378
MaxRst 8 4 2 31 33 31 27 35 11 18 4 4 35
N 12 1 8 20 17 11 5 13 5 22 9 5 128
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2012:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Træk: 3 første halvår og 21 andet halvår heraf 17 set fra Korshage 10/10.
Rastende fugle Hovvig (maks. tal) for 2012:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 4 24 25 42 46 ? 22 20 9 4

Derudover er der disse maximum rasttal fra øvrige lokaliteter: Dybesø 1, Rørvig Bugt 4, Skansehage 2, Nakke Hage 2, Kysten ved Sandflugtsplantagen 1, Nakke Sydvest 4, Korshage 1, Nykøbing Bugt 39, og Nykøbing Havn 4.
Ynglefugle i Hovvig: 7/5 sås 9 rugende fugle. 16/5 sås et par med 4 unger, 24/5 to par med 2 + 4 unger, 3/6 endnu 2 par med unger (2 + 2), 5/6 tre par med 2 + 2 + 3 unger og 21/6 8 par med 3 + 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 2 + 2 unger og 4 par med 3 + 3 + 2 + 1 unger i alt 12 par med unger.

DOFBasen:2012


2011:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Træk: 23 første halvår og 24 andet halvår med månedsfordeling: jan 11, feb 4, mar 1, apr 7, aug 2, okt 14, nov 2 og dec 6. Primært fra Korshage, men også 3/1 5 S og 27/1 6 N Rørvig Bugt. Årets bedste dag blev 7/10 8.
Rastende fugle (maks. tal) for 2011:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 3 3 2 1 1
Plantagen 1 1 2 5 2 2
Dybesø 1 4 2 1 1 1 1
Nyk. Bugt 6
Rørvig Bugt 6 1
Nakke Hage 72
Hovvig 13 28 25 42 49 46 28 31 12 3

Med en enkelt undtagelse af 1 par med 3 unger fra Dybesø stammer rapporteringen af ynglefugle alle fra Hovvig: 5/6 sås 2 par med 3 + 3 unger. 16/6 sås tre par med 3 + 3 + 2 unger, 22/6 et par med nyt kuld på 4 unger, 29/6 endnu 2 par med nyklækkede pulli (2 + 2), 14/7, 19/7 og 24/7 endnu tre par med nye kuld på 3. I alt minimum 9 kuld i Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Træk: 30 forår og 9 efterår med månedsfordeling: jan 17, feb 12, apr 1, sep 2, okt 4 og nov 3, primært fra Korshage, men også isflugt konstateret 24/1 5, 12/2 4 og 13/2 4 alle N Rørvig Bugt - jævnfør rekordtrækket 20/2-2003 606 ud af fjorden ved Skansehage.
Rastende fugle (maks. tal) for 2010:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 2 1 1 2 1
Plantagen 2 1 1 29 2
Dybesø 1 2 2
Nyk. Bugt 28
Rørvig Bugt 5 12 2 1 2
Nakke Hage 88
Hovvig 4 17 31 26 28 46 54 22 7

Rapporteringen af ynglefugle stammer alle fra Hovvig: 28/6 er der rapporteret om 3 par med henholdsvis 1, 2 og 4 unger. 11/7 rapporteres om 5 par med henholdsvis 1, 2, 2, 2 og 3 unger. Endelig er der 12/8 rapporteret om et par med 2 unger.

DOFBasen:2010


2009:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Trækkende (Korshage) og rastende fugle (maks. tal) for 2009:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 3 2 1 4 6 5
Plantagen 2 1 2 14 8 1
Dybesø 2 7 7 4 2 5 2 1 2
Nyk. Bugt 12 417 1 382
Rørvig Bugt 1
Hovvig 2 3 29 37 16 25 36 31 22 18 6

Rapportering af ynglefugle stammer fra Dybesø – 2 pull 10/7 (JHC) og fra Hovvig 11/8 1 par med 3 pull og 1 ad med 1 unge på ryggen. Senere i august er der fra Hovvig rapporteret om op til 3 par med henholdsvis 3, 3 og 1 pull. En fremgang fra sidste års nul registrering af ynglesucces.

DOFBasen:2009


2008:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Trækkende og rastende fugle (maks. tal) over året:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Korshage 5 2 9 2 - - - - - 7 4 -
Plantagen 2 - 5 1 - - - - - - - 2
Dybesø - 1 4 4 4 - - - 3 2 2 1
Nyk. Bugt 147 - - 11 10 - - - - - - 4
Nyk. Havn 3 - 1 - - - - - - - - 1
Rørvig Bugt 3 - 3 - - - - - - - - -
Skansehage 2 - 1 - - - - - - - 3 -
Hovvig 7 7 15 29 40 31 26 2 6 13 9 1

I Dybesø 1 ynglefund (7/9 KES).
I Hovvig er kun registreret 1 fugl på rede, men ingen juvenile fugle rapporteret.

DOFBasen:2008


2007:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Forårstræk: 24/3 – 20/4 i alt 7.
Iagttaget i Hovvig i perioden 3/1 – 30/12.
Største antal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 7 21 26 24 34 43 46 43 36 22 8
0 5 12 18 19 16 24 21 8 11 7 2
0 22 33 69 70 63 95 101 38 20 17 11

Tidligere tyndede antallet af fugle ud efter yngletiden, men en ny tendens er ved at tegne sig: Fuglene ”hænger på” til langt hen på efteråret. Således nye månedsmaks for september, oktober og november. Denne trend sås også sidste år, men dog i mindre udstrakt grad end i år.
Ynglefugle: Sæsonen starter fint med 18/6 ”7 par” rapporteres, men realiteten er, at kun ét ynglebevis foreligger: 30/6 1 par med 1 pull. Et resultat, der kunne forventes set i lyset af et rekordstort antal ræve og andre prædatorer i landskabet, samt rekord regnvåd sommer i hele landet.
Efterårstræk: 30/7 – 30/12 i alt 119.
Dybesø: 1/3 – 20/6 maks 3 fugle. Ingen ynglefund i år.
Udfor Plantagen på Kattegat maks: 18/11 7.
Skansehage maks: 27/1 6.

DOFBasen:2007


2006:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 29/3 - 24/12.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 8 18 21 16 23 22 7 19 8 11
0 5 12 18 19 24 23 18 7 8 6 0
2 22 33 69 70 63 95 101 38 20 17 2

Relativt pænt med fugle igennem hele året. Den milde december gav en ny rekordoptælling for denne måned, mens hele sommerperioden gav gennemsnitlige tal.
Ynglefugle: 11/6 blev 3 rugende fugle noteret, men kun 9/7 2 ad + 2 1k indikerer ynglesucces for et enkelt par i Hovvig, desuden 1 kuld på 2 pull Dybesø.
Træk Korshage: 31/1 3 og fra efteråret følgende 24/8 1, 8/10 2, 4/11 26, 12/11 1 og 13/11 1.
Dybesø: 1/4 - 11/7 max 9/7 4.
Nakkehage max: 31/1 68, 4/2 37 og 4/3 12.
Kattegat udfor Plantagen max: 28/1 18.
Skansehage: 12/1 2, 22/1 1 og 19/2 3.
Nykøbing Bugt: 22/1 1, 11/2 25 og 4/3 6.
Rørvig Bugt: 31/1 18.

DOFBasen:2006


2005:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 17/3 – 12/11.
Største antal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 25 34 26 30 24 11 3 2 0
0 5 13 16 16 18 21 17 7 9 6 0
2 22 33 69 70 63 95 101 38 20 17 2

Gennemgående pænt med fugle forår og sommer, hvor perioden klart lå over gennemsnittet.
Ynglefugle: 3 kuld er meddelt fra Hovvig og 1 kuld fra Dybesø.
Dybesø: 26/3 – 13/11.
Udfor Plantagen: 20/2 1, 3/4 1 og 3/12 1.
Nakkehage: 6/3 20, 8/3 41 og 9/3 imponerende 1025 (JHC) – sidstnævnte er den ubetingede største rastforekomst i vort område nogensinde. Større tal fra Isefjorden kendes dog over en længere årrække, men ikke i Rørvig. Måske er arten ved at ændre vinter fourageringsområde, delvist betinget af, hvor isen befinder sig. Men i 2003 bemærkedes også et nordgående vintertræk (kuldetræk) ud af Isefjorden 20/2 ved Skansehage, hvilket heller ikke er set før.
JHC giver denne kommentar: Der var is i bunden af Isefjorden op til omkring halvdelen af Sidinge Fjord. Jeg har tidligere talt over 1000 Toppede Lappedykkere fra Lammefjordsdæmningen i en periode uden is. Udover Rørvig fuglene lå der også en stor flok på 420 i det allernordligste af Sidinge Fjord ud for Kongsøre. De fleste af fuglene ved Rørvig lå i et bælte fra sydøst for Nakkehage og op til ud for Rørvig Bugt. Jeg optalte dem fra Nakkehage og Rørvig Bugt. Jeg har set på DMI's vejrarkiv, at temperaturen var nede under minus 10 grader nogle nætter inden min observation, og optællingen var udover dette begunstiget af næsten vindstille vejr. Det er jo nok isen, der har har betinget, at den store flok kunne ses fra Rørvig området. Det er dog en kilde til undren, at vi ikke har oplevet det før. Men måske er det først i de senere år, at Isefjorden har huset så mange overvintrende Toppede Lappedykkere. Til sidst vil jeg lige nævne, at fuglene ikke lå så langt væk, at de har strakt sig over flere kommuner.
Træk Korshage: 9/1 4, 21/1 6, 22/1 1, 23/1 1, 20/3 1, 20/4 1, 23/10 1, 26/10 3, 15/11 3, 16/11 3, 19/11 2 og 26/11 1.
Nykøbing Havn: 2/2 1.
Skansehage: 14/2 1 og 20/2 6.
Rørvig Bugt: 14/3 96 – også et meget stort antal derfra.

DOFBasen:2005


2004:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 8/2 – 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 22 13 11 16 20 21 17 6 20 17 0
0 1 13 16 15 22 19 15 7 6 3 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 9 2

Generelt et fornuftigt år, hvor mange fugle dels kom tidligt i februar måned, dels blev længere i vigen, end vi normalt ser det. Flokke på omkring 15 - 20 fugle i oktober og sågar november, er nyt.
Flere måneder var over gennemsnittet: februar, oktober og november.
Ynglefund: 2 sikre ynglefund i Hovvig. Det antages, at mange kuld er gået til i forsommeren.
Dybesø: 31/3 - 31/5, yngel ikke konstateret i år.
Træk Korshage: 2/4 1, 1/5 1, 15/5 2, 25/5 1, 23/8 1, 24/9 2, 13/11 2 og 19/11 2.
Nykøbing Bugt: 3/1 2, 17/1 14, 22/2 29, 1/5 5 og 24/10 2.
En del strøobs fra flere andre lokaliteter, dog små antal.

DOFBasen:2004


2003:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 13/3 - 19/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 12 16 14 - 18 24 6 6 0 0
0 1 12 15 16 21 19 12 6 5 3 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 9 2

Et normalt år gennem hele perioden.
Ynglebestand: 3 par, hvilket er noget under de seneste års standard, men kan dog bero på begrænset indrapportering. Men jfr. dog de andre lappedykkere, der også har haft en dårlig ynglesæson.
Der foreligger en del strøobs, bl.a. fra Nakkehage, Skansehage og på Kattegat ud for Plantagen og Korshage.
Dybesø: 9/4 - 7/9 max 2 fugle, men yngel ikke konstateret i år.
Årets mest interessante observation er en vinteriagttagelse fra Skansehage: 20/2 606 trk NV ud af Isefjordsmundingen (JS). Jørgen fortæller: „Den 20/2 kl.08.30 til 10.00 - var en kold solskinsdag med lav temperatur efter flere dage med nattefrost. Fjorden var delvist isdækket dog med store partier åbent vand. Meget af isen var kommet i løbet af natten. Fuglene træk i større og mindre flokke alle vest ud af fjorden. Jeg har noteret flg.: 14, 11, 32, 4, 7, 2, 1, 17, 9, 43, 3, 5, 16, 10, 27, 12, 7, 43, 5, 51, 6, 35, 40, 29, 52, 19, 24, 9, 15, 6, 14, 4, 2, 13, 5, 3, 4, 6, 1, 1, i tiden mellem 8.30 og 10.00. Trækket var i fuld gang, da jeg ankom og var aftagende, da jeg måtte gå kl. 10.00. Der har formodentligt trukket langt flere fugle, end dem jeg så. Jeg mener, at dette kæmpetræk var et såkaldt kuldetræk, hvor fuglene forlod fjorden p.g.a. is for at sikre sig åbent vand. Enorme tal er kendt fra Sidinge Fjord, hvor AF for flere år siden så ca. 400 og senest i sidste uge så 60 - 70 stykker“.
Observationen er uden sidestykke i Rørvigs historie og er vores suverænt største forekomst nogensinde.

DOFBasen:2003


2002:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 17/2 - 27/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 3 21 21 12 17 27 19 8 7 9 0
0 1 8 13 15 23 13 18 5 4 2 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Tidlig ankomst til Hovvig og et år lidt over middel.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 9 - 11 par.
Observationer udenfor Hovvig: 31/3 1 rst ved Dybesø, 14/4 1 rst Dybesø, 16/4 1 Nykøbing Bugt, 2/5 3 rst Nykøbing Bugt, 16/5 2 rst Nykøbing Bugt, 20/5 2 SØ Korshage, 10/10 7 rst Nykøbing Bugt, 21/10 1 rst Flyndersø og 29/10 1 V Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 16/3 - 14/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 8 17 19 33 18 7 6 3 4 0
0 1 9 13 15 18 13 17 4 4 1 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Et år over middel i Hovvig. Bemærk ny højeste notering for november.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 31/3.
Der er indrapporteret følgende trækkende fugle fra Korshage: 9/9 1 NV, 1/11 1 V og 4/11 1 V.

DOFBasen:2001


2000:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 15/2 - 12/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 13 14 18 21 23 17 10 9 2 0
0 1 9 15 15 17 14 17 2 3 1 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Tidlig ankomst til Hovvig og et år omkring middel efter flere dårlige år.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 9 - 11 par.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 4/4 og 11/4 1 rastende Skærby.
Der er ikke indrapporteret trækkende fugle i år.

DOFBasen:2000


1999:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 7/3 - 7/11.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 9 11 12 17 9 6 3 5 2 0
0 1 10 18 17 21 18 19 2 2 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Endnu et år under middel.
Ynglebestanden i Hovvig udgør 11 - 13 ynglepar.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 5/4. Derudover kun træk 10/10 2 NV, 12/10 4 NV, 13/10 1 NV og 27/10 1 NV alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig i perioden 22/2 - 6/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 8 13 19 16 0 10 3 3 0 0
0 0 12 18 17 20 21 18 2 1 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Tidlig ankomst, men et år under middel.
Ingen oplysninger om ynglebestanden i Hovvig.
Observationer udenfor Hovvig: 1 par i Dybesø med ankomst 28/3. Derudover kun træk 8/8 2 og 31/10 1 begge V Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Fåtallig ynglefugl, sjælden trækgæst forår og efterår.
Iagttaget i Hovvig i perioden 10/2 - 28/12 med mediandatoerne 12/3 og 13/10.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 10 7 7 27 16 48 1 1 1 0
0 1 10 18 17 17 17 8 1 1 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 39 12 3 2

Ynglebestanden i Hovvig svinger mellem 5 og 12 par, dog 20 par i 1988.
Udenfor Hovvig ses arten som ynglefugl i Dybesø og på træk ved Korshage.
Korshage træk gennemsnit pr år:

1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Forår 1 0 2 0 0
Efterår 9 17 8 5 10

1997: Set i Hovvig fra 5/3 til 16/11, flest 28/8 48. Ynglebestand 8 - 10 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Set i Dybesø fra 27/4 til 19/10. 12 fugle trak V ved Korshage i perioden 21/9 - 25/10.

DOFBasen:1997


1996:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig 31/3 - 12/10.
Max rast Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 18 19 8 19 6 2 3 0 0
0 1 14 20 18 24 21 10 2 1 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Ynglebestanden anslåes til 8 - 10 par.
Dybesø: 1 par og 1 ad set 6/4 - 26/5.
Plantagen: 1/1 6 rast og 7 Ø.
Korshage træk: 10/10 - 15/12 i alt 5, max 30/10 2.

DOFBasen:1996


1995:  Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
Iagttaget i Hovvig 14/2 - 8/10. Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 2 16 24 19 18 27 13 0 1 0 0
0 2 16 19 18 21 19 9 3 2 0 0
2 8 33 69 70 63 95 101 38 12 3 2

Der meldtes om en ynglebestand på min. 12 par - helt på linie med 1994.
Dybesø: 1 ynglepar med ophold i søen fra 1/1 til 12/11.
Træk Korshage: 3/1 1, 10/6 1, 11/9 4 V, 21/10 1, 12/11 1 og 31/12 12 Ø i alt 20.
Nykøbing Bugt: 7/1 2, 13/8 2 og 14/10 2.
Og så til årets “dykkerobs”! - 7/1 60 rast Nakkehage (LB) - ny lokal rasterekord.

DOFBasen:1995


Toppet Lappedykker  Podiceps cristatus  
 
1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 2 2 8
Total 126 19 37 88 69 61 28 13 4 1 1 447
MaxRst 62 4 8 26 23 23 21 16 12 16 8 3 62
Nobs 7 16 26 22 17 29 30 33 29 33 23 6 271
Ndag 6 12 20 18 15 27 26 27 24 24 21 6 226
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 1 5 25
Total 54 5 13 3 44 21 3 143
MaxRst 5 17 11 14 18 24 44 36 29 20 14 3 44
Nobs 26 22 52 52 43 41 31 33 28 41 33 13 415
Ndag 20 11 28 29 30 28 25 31 25 26 22 9 284
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 4 7
Total 1 2 32 10 3 22 4 3 36 17 5 135
MaxRst 4 2 20 20 16 19 22 14 11 34 17 11 34
Nobs 21 12 38 22 27 22 15 19 27 36 31 28 298
Ndag 16 9 26 17 20 21 12 18 23 28 24 24 238
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 31 9 3 32 5 3 14 12 1 110
MaxRst 26 11 18 24 15 10 6 5 8 12 8 3 26
Nobs 6 26 45 35 30 23 19 4 17 24 22 6 257
Ndag 6 16 27 23 25 21 17 3 16 19 19 6 198
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 1 3 3 1 18
Total 1 181 82 37 2 8 1 10 7 3 332
MaxRst 3 181 74 30 22 24 10 6 4 4 4 1 181
Nobs 13 7 30 39 39 26 26 20 16 15 11 6 248
Ndag 10 5 15 27 29 25 23 17 14 14 10 6 195
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 5
Total 5 1 32 19 2 3 401 6 469
MaxRst 3 3 12 28 28 22 14 8 2 6 400 164 400
Nobs 4 6 29 29 35 33 26 14 10 21 19 16 242
Ndag 4 5 24 23 30 29 26 13 10 17 16 14 211
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 8 3 1 18
Total 145 24 5 33 1 5 12 4 5 234
MaxRst 126 11 15 32 33 30 26 19 15 12 2 3 126
Nobs 14 21 29 29 34 28 30 26 17 32 10 23 293
Ndag 10 13 22 25 25 26 30 24 17 24 8 18 242
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 2 4 1 10
Total 3 2 18 3 30 17 2 5 5 85
MaxRst 1 6 12 29 30 29 27 25 19 12 6 3 30
Nobs 7 11 32 26 18 14 24 21 14 28 20 15 230
Ndag 6 10 22 19 15 14 19 21 14 25 14 13 192
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 1 5 1 12
Total 9 4 11 89 6 1 1 26 6 1 154
MaxRst 6 3 14 37 29 31 30 25 15 15 5 4 37
Nobs 7 15 34 22 12 22 15 13 5 22 17 7 191
Ndag 6 10 24 18 11 13 11 12 5 17 15 6 148
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 398 1 1 1 1 2 404
Total 421 4 2 6 46 1 1 3 22 7 8 521
MaxRst 8 4 2 31 41 31 27 35 11 18 4 4 41
Nobs 12 1 8 20 17 11 5 13 5 22 9 5 128
Ndag 9 1 5 14 13 9 5 10 5 17 7 3 98
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 19 24
Total 13 2 3 51 22 6 29 6 48 180
MaxRst 6 4 24 25 51 46 22 20 9 4 39 51
Nobs 20 3 14 11 11 16 6 9 17 13 5 125
Ndag 14 3 12 10 8 11 6 9 13 12 3 101
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··29 06·· ···· ···· ···· ··29

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 1 1 2 13 2 6 36
Total 90 2 1 20 51 2 3 22 2 7 200
MaxRst 72 3 13 28 25 51 49 46 28 31 12 3 72
Nobs 12 6 13 31 16 13 7 12 10 17 14 15 166
Ndag 8 5 13 19 13 11 7 10 10 14 13 11 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 11 1 2 4 3 38
Total 142 23 6 2 56 33 7 2 271
MaxRst 88 12 4 17 31 39 28 53 54 29 7 2 88
Nobs 29 15 12 15 5 8 7 11 9 12 12 2 137
Ndag 14 11 10 15 5 7 5 9 9 11 9 2 107
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 2 4 13
Total 3 664 19 2 48 4 19 390 1149
MaxRst 12 417 8 29 37 16 25 43 31 22 18 382 417
Nobs 14 19 20 23 9 7 11 15 14 12 6 13 163
Ndag 9 9 12 17 9 7 9 10 10 9 5 8 114
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 2 6 1 12
Total 163 2 20 11 40 3 6 6 7 258
MaxRst 147 7 15 29 40 31 30 13 6 13 9 4 147
Nobs 19 10 22 21 17 4 7 4 6 12 12 6 140
Ndag 14 9 13 16 14 4 7 4 6 10 10 4 111
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 3 2 3 3 5 2 22
Total 49 1 6 8 2 49 3 14 3 135
MaxRst 42 7 21 26 24 34 43 46 43 36 22 8 46
Nobs 11 10 18 20 9 12 9 7 10 9 12 16 143
Ndag 10 9 14 15 7 9 8 6 9 9 8 14 118
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 1 2 17 24
Total 107 30 11 4 45 1 2 32 2 234
MaxRst 68 37 12 18 21 16 30 44 7 19 15 11 68
Nobs 11 5 6 20 4 2 10 7 7 9 11 11 103
Ndag 6 3 5 15 4 2 6 6 6 8 8 11 80
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 2 4 8 25
Total 11 8 1123 6 4 52 4 10 1 1219
MaxRst 6 615 25 34 27 52 24 11 3 2 1 615
Nobs 4 4 15 18 6 5 12 8 2 6 8 1 89
Ndag 4 3 10 13 6 4 11 8 2 6 7 1 75
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2 3 1 2 4 21
Total 4 59 10 4 8 21 1 2 21 4 134
MaxRst 28 58 13 11 16 20 21 17 6 21 17 58
Nobs 5 4 11 11 10 3 3 4 4 11 6 72
Ndag 3 1 10 9 9 3 3 4 4 10 5 61
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 606 1 1 608
Total 16 608 2 32 18 2 1 3 682
MaxRst 15 1 12 30 14 18 12 6 6 2 30
Nobs 4 4 9 11 2 4 7 7 4 2 54
Ndag 3 4 9 9 2 4 6 7 3 2 49
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··05 02·· ···· ···· ··19 14··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 5 27 9 43
MaxRst 1 5 21 21 12 19 27 25 8 7 9 27
Nobs 1 1 19 8 9 6 4 10 6 7 2 73
Ndag 1 1 17 6 8 5 4 10 6 7 2 67
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 3 37 1 3 44
MaxRst 8 17 20 34 18 7 6 3 4 1 34
Nobs 6 13 6 7 4 2 5 3 7 1 54
Ndag 5 9 6 5 4 2 5 3 6 1 46
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 23 1 29
MaxRst 1 13 14 18 21 23 17 10 9 1 23
Nobs 2 14 18 12 5 8 10 9 5 3 86
Ndag 2 14 15 12 4 7 9 9 5 3 80
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27art/00090.txt · Sidst ændret: 2023/09/21 09:34 af lb