Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00100

Lommer - Flamingoer

Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena eu00100

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Graastrubet Lappedykker

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 4 19 8 19 11 63
Total 16 2 44 56 5 8 6 19 14 39 29 238
MaxRst 40 7 44 41 2 3 2 2 4 14 11 44
Nobs 16 7 6 15 11 7 8 12 7 20 24 133
Ndag 12 7 5 12 11 6 8 11 6 14 13 105
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2022:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

Der foreligger 3 oplysninger om ynglefugle: 23/3 2 Nakke Skov, 1/4 2 Hovvig og 31/5 1 Dybesø - der er dog ingen yderligere observationer fra nogen af lokaliteterne efter disse meldinger, så de bør nok tages med et gran salt. For Nakke Skov er manglende besøg dog nok en stor del af forklaringen.

15-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 3 5 12
Total 13 58 50 9 5 2 3 1 3 5 10 159
MaxRst 9 56 22 3 2 2 1 1 4 4 10 8 56
Nobs 4 5 16 5 5 2 4 1 4 12 7 4 69
Ndag 4 5 13 5 5 2 4 1 4 8 7 3 61
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2021:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4 11 6 11 3 39
Total 2 6 41 4 4 8 7 11 6 22 53 1 165
MaxRst 14 8 36 2 2 5 2 1 2 19 29 2 36
Nobs 16 13 21 27 15 9 13 13 4 25 27 4 187
Ndag 11 10 16 19 12 8 11 12 4 16 20 4 143
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 1 3 7 5 2 38 1 68
Total 5 51 9 12 3 4 7 6 6 92 1 196
MaxRst 9 17 39 3 4 3 1 2 1 18 32 6 39
Nobs 8 10 36 17 14 1 7 4 7 13 41 10 168
Ndag 8 7 24 11 11 1 6 4 6 11 14 10 113
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena 

Træk første halvår: 14/1, 10/3, 3/4 og 17/4 alle dage 1, i alt 4. 
Træk andet halvår: 7/7 - 14/10 i alt 22, flest 17/9 6 - I alt 10 observationsdage.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 4 14 4 27
Total 15 5 31 63 3 1 7 17 8 34 5 189
MaxRst 12 3 22 52 1 2 3 5 33 4 52
Nobs 10 4 14 13 4 1 15 12 14 13 6 106
Ndag 8 4 12 11 4 1 12 8 8 12 3 83
Fænologi 03.. …. …. …. ..30 07.. …. …. …. …. ..21

2018:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Forårstræk: I alt 7, 19/3 3 er største dagstotal.
Efterårstræk: I alt 72 med fordelingen: jul 2, aug 2, sep 32, okt 31, nov 0 og dec 5. Største dagstotal 3/10 12.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Hovvig (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 6 1 2

Derudover 1 par i foråret Nakke Kær samt enkelte obs fra Slettemose.

Rastende Gråstrubet Lappedykker Plantagekysten (Maxtal pr. måned):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
15 16 26 2 13 2 20 13

Derudover en del rasttal fra Korshage med 30/3 4 og 24/9 6 som de største tal forår og efterår.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 2 2 24 31 5 71
Total 34 38 68 72 39 1 7 14 67 39 98 28 505
MaxRst 15 16 26 5 6 1 2 13 2 20 13 26
Nobs 11 12 13 39 20 1 6 11 24 19 14 7 177
Ndag 9 10 9 22 17 1 6 10 13 11 12 7 127
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..26

2017:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
De sædvanlige få trækkende fugle i første halvår, i alt 8, med 2/4 4 som eneste dag med flere fugle.
Igen pæne rasttal fra Kysten ved Plantagen: 23/3 31 og 4/4 20.
Største rasttal øvrige lokaliteter: 4/4 22 Skærby Strand og 17/4 9 Vesterlyng.
Fugle i Hovvig fra 22/3 – 28/6. Op til 3 par i maj, der dog ikke gav noget sikkert ynglebevis.
Andre ynglelokaliteter: Nakke Kær 31/3 1 par. Slettemose: 19/6 1. Tyder heller ikke på den store yngleaktivitet. Konklusionen må være, at vi ikke fik konstateret et eneste sikkert ynglepar i 2017!
Naturstyrelsen opgørelse gav Hovvig 2 par, Slettemose 1 par og Nakke Skov 1 par.
I andet halvår var trækket på det jævne med 34 trækkende fordelt på 15 dage 4/7 – 29/12 med 5/10 7 som bedste dag.
De største rasttællinger fra efteråret var: 4/11 17 Vesterlyng og 21/11 24 Kysten ved Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 2 1 1 21 3 6 42
Total 39 8 100 256 46 10 3 1 4 37 127 25 656
MaxRst 13 5 31 22 6 3 1 2 6 24 8 31
Nobs 11 4 29 49 25 7 2 1 3 20 28 8 187
Ndag 9 4 14 16 15 4 1 1 3 15 17 7 106
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Meget magert forår med 3 trækkende fugle. Pæne rasttal fra Kysten ved Plantagen/Vesterlyng reddede dog sæsonen: 13/2 25, 27/3 21, 9/4 25 og 14/4 87.
2 par i Hovvig i april – maj gav ikke umiddelbart noget sikkert ynglebevis, men forekomst af både ad og juv i august tyder på lokale fugle.
3 ynglepar Nakke Skov med henholdvis 1 + 2 + 2 unger og 1 par med 2 unger Slettermosegård ifølge PG.
Ret normalt efterår med 49 trækkende 7/8 – 27/12 med dagsmaks på 6 (flere dage).
Største rasttælling fra efteråret: 22/11 23 Kysten ved Plantagen og 14 Vesterlyng.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 1 19 13 9 52
Total 28 79 136 180 26 1 18 7 26 67 55 623
MaxRst 6 25 21 87 4 1 1 1 3 23 12 87
Nobs 13 11 27 31 15 1 16 7 8 14 15 158
Ndag 11 8 17 22 13 1 14 6 7 9 12 120
Fænologi 03.. …. …. …. ..27 03.. …. …. …. …. ..30

2015:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  

Sidste års meget store rasttal overgået: 12/3 145 rast Kysten udfor Plantagen! Optimale tælleforhold denne dag med havblik – bare lidt bølgegang medfører en ikke ubetydelig reduktion i de registrerede fugle.

Vesterlyng/Nyrup Bugt kunne også fremvise et stort rasttal: 5/4 52.

Atter et ganske pænt forår med 21 trækkende mellem 3/1 og 23/4. Blæsevejret i januar hjalp dog en del på totalen med 12 fugle. Bedste dage blev 3/1 4, 11/1 5 og 14/4 3.

Igen op til 7 adulte fugle i Hovvig medio april resulterede i mindst 1 succesfuldt ynglepar. Desuden ynglepar Nakke Kær 1 – (3) og Slettermosegård. Succes? Der er antagelig en del flere par i nogle af de efterhånden mange vandhuller. Vi burde gå disse systematisk igennem hvert år.

Rekord efterår med 114 trækkende 30/7 – 25/12, flere pæne dage 23/10 18, 25/10 14, 8/11 19, 12/11 18, 30/11 11 og 1/12 18, men alle stadig et godt stykke fra dagsrekorden på 48 fra 28/11-2011.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 7 5 1 33 55 20 135
Total 51 31 269 243 60 21 8 5 3 77 104 52 924
MaxRst 14 12 145 52 5 4 1 2 1 14 8 11 145
Nobs 16 9 38 46 24 11 7 4 3 23 53 18 252
Ndag 13 8 23 25 16 10 5 4 3 11 17 10 145
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Årets overraskelse var en stor ansamling 10/4 125 rast i Nyrup Bugt.
Det har længe været kendt, at hvis man vil se mange Gråstrubede Lappedykkere, skal man besøge nordkysten ved Plantagen, hvor de største tal blev: 24/2 21, 13/3 25, 10/4 125 (JHC), 26/11 58 og 4/12 14.
De 125 er talt fra Skærby Strand. Der er kun 38 registreringer i DOFbasen med over 100 fugle. De største rasttal er 16/4 1994 500 Lumsås Sydstrand (Sejrøbugten!) og 24/3 1991 250 Endelave. I samme forbindelse kan bemærkes, at største træktal er 16/4 2014 265 Ø Hyllekrog – hvilket kun bekræfter at forekomsten medio april åbenbart har været helt ekstraordinær.
I øvrigt et ganske pænt forår med 25 trækkende mellem 10/1 og 15/4, bedste dag blev 15/3 5.
Op til 7 adulte fugle i Hovvig ultimo april resulterede i mindst 1 succesfuldt ynglepar. Desuden ynglepar Nakke Kær og Slettermosegård. Succes?
Et gennemsnitligt efterår med 56 trækkende 5/8 – 17/12, største dag 30/10 12.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 17 6 4 11 24 10 7 81
Total 20 65 179 222 18 19 3 15 20 71 162 30 824
MaxRst 10 21 25 125 4 8 3 1 2 11 58 14 125
Nobs 9 13 47 36 7 7 1 15 14 21 23 8 201
Ndag 8 11 27 20 5 7 1 13 11 14 16 7 140
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2013:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
De sædvanlige få trækkende i første halvår. Efteråret noget bedre med følgende sene to-cifrede dage: 28/11 12 og 7/12 18 Korshage.
Overvintrende fugle især ved Kysten ved Plantagen med maks 6/3 51 og 8/4 58 - sidste 11/6. Største rasttal Korshage 2/4 13.
Ynglefugle i Hovvig 2/4 - 23/7 mindst 2 – 3 par. Øvrige ynglepar: Slettermosegård 1?.
I efteråret op til 20 rastende (14/10) Kysten ved Plantagen. En fugl 20/12 og 22/12 Rørvig Bugt vagte lokal jubel.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 1 4 5 5 28 23 72
Total 9 60 108 198 25 24 3 4 23 87 72 43 656
MaxRst 4 29 51 58 4 4 1 6 20 12 4 58
N 4 4 11 36 12 12 3 2 8 23 22 15 152
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fra Korshage blev der i første halvår rapporteret om 9 trækkende fugle. Fra efteråret bød Korshage på i alt 59 trækkende fugle, med største dage 8/9 13 og 8/10 12.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 3 1 26 28 4

Fra Hovvig er der rapporteret rastende fugle 20/1 - 26/7 (måneds maks.): januar 1, februar 2, marts 3, april 9, maj 12, juni 9 og juli 1. Fra ynglefronten sås de første territoriehævdende fugle 29/2 2, 2/3 2 og 17/3 2. 18/4 sås 5 par på rede og 6/5 6 par. 16/5 sås første par med 2 unger, 4/6 5 unger og 21/6 1 par med 2 unger.
Fra Nakke Skov er der rapporteret om 2 rugende fugle i maj, men ingen rapport om succes med yngelforsøget. Derimod observerede LB en adult med 2 unger ved Slettermosegaard 11/6.
Af rastende fugle er der fra kysten ud for Plantagen følgende max. tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 4 27 3 17 9

Enkelte rastende andre steder langs nordkysten og Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fra Korshage blev der i første halvår rapporteret om 9 trækkende fugle. Fra efteråret bød Korshage på i alt 93 trækkende fugle, med største dag 28/11 48. Det er både ny efterårssæsonrekord og en pæn ny dagsrekord.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 7 3 6 13 50 21

Fra Hovvig er der rapporteret rastende fugle 22/3 -17/9 (måneds maks.): marts 3, april 9, maj 15, juni 16, juli 4, august 2 og september 1. Fra ynglefronten meldes følgende fugle: primo april 2 territoriehævdende fugle, ultimo april 4 par på rede, hvoraf mindst 2 par får udruget 2 hhv 3 unger (21/6).
Fra både Nakke Skov og Slettermosegård er der rapporteret om 2 rugende fugle i maj. Som i 2010 er der ikke rapporteret om succes med yngelforsøgene nogen af stederne.
Af rastende fugle er der fra kysten ud for Plantagen følgende max. tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
14 6 2 34 2 6 1

Enkelte rastende andre steder, primært langs nordkysten. Eneste indenfjords 11/3 1 Nakke Hage (JS).

DOFBasen:2011


2010:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fra Korshage er der i første halvår rapporteret om 7 trækkende fugle. Fra efteråret bød Korshage på i alt 23 trækkende fugle.
Træk Korshage:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 1 2 10 8 3

Fra Hovvig er de indtastede rapporter af rastende fugle (maks.) marts 1, april 4, maj 2, juni 2, juli 1, august 2, september 1 og oktober 1. Udover rastende fugle nævnes følgende: april 2 territoriehævdende fugle, maj et par på rede, og endelig i juni 2 territoriehævdende fugle.
Fra Nakke Skov er rapporteret 4 territoriehævdende fugle i april og et par på rede i maj. Fra Slettemosegård er rapporteret om 1 territoriehævdende fugl 28/6.
Ingen af stederne er der rapporteret om succes med yngleforsøg.
Af rastende fugle er der fra kysten ud for Plantagen følgende maks. tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
1 2 27 1 18 51 5

DOFBasen:2010


2009:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fra Korshage er der rapporteret om 5 rastende fugle i februar. Fra efteråret er der rapporteret følgende træk: august 5, september 14, oktober 34 og endelig november 19 fugle. Totalt blev der set 72 trækkende Gråstrubede Lappedykkere med flest 5/10 med 24 fugle.
Fra Hovvig er der rapporteret om en spillende fugl i april og maj måned. Ingen ynglende fugle registreret i området for 2009.
Af rastende fugle er det især kysten ud for Plantagen, som gør sig gældende med følgende maks. tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
23 41 32 19 31 8 12

Herudover foreligger der enkelte observationer af få (1 - 4) rastende fugle fra øvrige kystområder og Dybesø.

DOFBasen:2009


2008:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Forårstræk ved Korshage 1 fugl og efterår 33 fugle.
Af rastende fugle er det især kysten udfor Plantagen som gør sig gældende med følgende tal:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
2 29 24 18 4 - - 6 - - - 26

Af øvrige observationer af rastende fugle, foreligger desuden (maks. tal): Korshage 5, søen syd for Nakke by 4, Kysten ved Dybesø 10 og Slettermose 6.
Fra Hovvig foreligger der kun observationer af rastende fugle (maks.) fra april 4 fugle og maj 2 fugle.
Af ynglefugle er der observeret 1 ynglepar ved søen vest for Nakke Skov. Dog er der ikke konstateret yngelsucces.
Men som tidligere konstateret i denne rapport (EVR 2007) lider den Gråstrubede nok af manglende registrering, når den Nordiske har forladt området.

DOFBasen:2008


2007:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Nu og da ses vindkompenserende og fouragerende fugle under de hyppige vinterkulinger på Korshage, herunder i år maks 2/1 17.
Forårstræk: 17/3 – 8/4 i alt 35.
Træk 1. halvår: 2/1 - 8/4 i alt 24.
Iagttaget i Hovvig i perioden 6/2 – 18/5.
Største antal pr. måned i Hovvig (2007, gennemsnit 2002 – 2006, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
0 + 3 5 6 2 2 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Billedet, som vi kender det fra de seneste år bekræftes også i 2007. Få par dukker op i marts, men de forlader hurtigt området. Allerede 18/5 er det sidste dag for arten i Hovvig.
Ynglefugle: Ingen ynglefund overhovedet i 2007.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 9 22 31 0 0 0 0 0 14 2 5

Billedet akkurat som sidste år. Når de Nordiske lømler ”holder hof” tælles de Gråstrubede flittigt af observatørerne. Når de Nordiske daffer af, lider den Gråstrubede under dette. Erfaringen siger nemlig, at det højst sandsynligt er ukorrekt, at der ikke er fugle i maj – august udfor Plantagen. Efterårstræk: 8/7 – 20/12 i alt 67 – et rigtigt pænt antal.
En del spredte obs foreligger desuden fra Nakke Skov, Slettemosegaard, udfor Flyndersø og Dybesø Kyst.

Rettet 15-04-23 LB
DOFBasen:2007


2006:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig i perioden 29/3 - 12/5.
Største antal pr. måned i Hovvig (2006, gennemsnit 2001 - 2005 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
0 + 3 6 7 4 2 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Årets forekomst i Hovvig bekræfter desværre hypoteserne jfr. 2005-rapporten. Arten blev sidst set 12/5 - fuglene ankommer planmæssigt i månedsskiftet marts / april, snuser lidt til lokaliteten, men forsvinder inden yngletiden rigtigt kommer i gang. Det kan være prædatorer såsom ræve, mink og gedder, der gør livet surt for de Gråstrubede, eller også er det vandkvaliteten, der ikke er god nok.
Ynglefugle: Ingen kuld meddelt i år, hverken fra Hovvig eller Nakke Skov.
Rastende fugle udfor Plantagen på Kattegat:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
7 12 8 51 0 0 0 0 0 3 15 2

Generelt pænt med rastende fugle i vintermånederne, De mange optællinger af Nordiske Lappedykkere på denne lokalitet kaster også mange andre fine optællinger af sig - „når det regner på præsten, drypper det på degnen“. Men der er underligt, at der ikke er tal fra juli / august. Lokaliteten har ellers i mange år været vores bedste sted for sensommerobs af Gråstrubet Lappedykker.
Forårstræk: 26/3 1, 16/4 1 og 21/4 2 - kun ganske få fugle bemærket.
Efterårstræk: 19/8 - 12/12 i alt 48 - et ganske pænt resultat, men efterårstrækket har altid været mere markant end forårstrækket i Rørvig.

DOFBasen:2006


2005:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig i perioden 26/3 – 2/7.
Største antal pr. måned i Hovvig (2005, gennemsnit 2000 - 2004 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 7 6 1 1 0 0 0 0 0
0 + 4 6 7 5 3 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Arten har ændret forekomst i Hovvig i de senere år. Det har altid været reglen, at arten forlod Hovvig omkring 31/7, men resultaterne fra de senere år dokumenterer, at arten idag forsvinder en måned tidligere. Det kunne tolkes således, at al yngel går til – se eventuelt kommentarerne under Lille Lappedykker. Årsagen til, at de Gråstrubede forlader vigen tidligere, kan have den samme årsag.
Ynglefugle: 1 kuld (2 pull) Hovvig, 5 kuld (2,2,1,1,1 pull) Nakke Skov, 1 kuld (1 pull) Slettemosegård.
Vinter- og forårstræk Korshage: 9/1 – 20/4 i alt 17.
Efterårstræk Korshage: 23/10 – 22/12 i alt 44 – et ganske pænt resultat.
Udfor Plantagen: 28/1 3, 5/2 3, 20/3 14, 3/4 7 og 24/4 23 – i det store og hele noget færre fugle end sidste år.
Nakke Skov: 24/3 – 20/6, max 3/4 med 3 par.

DOFBasen:2005


2004:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 14/3 - 6/6.
Største antal pr måned i Hovvig (2004, gennemsnit 1999-2003, abs max til 2003).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 8 8 3 0 0 0 0 0 0
0 + 5 6 7 6 4 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ikke noget godt år i Hovvig for Gråstrubet - fuglene ankom dog planmæssigt og startede ynglecyklus, men de sidste fugle blev set 6/6. Normalt forlader arten vigen omkring 1/8.
Ynglefund: Ingen, og som for flere andre lappedykkere, andefugle etc skyldes det en kold og blæsende forsommer, hvor mange kuld og yngleforsøg må være gået til.
Nakke Skov: op til 6 fugle, 20/4 1 par ved rede, men ingen yngel rapporteret.
Dybesø: 6/4 2 (PEL), hvor den er rigtig sjælden.
Forårstræk Korshage: 2/4 2, 11/4 2 og 1/5 1.
Efterårstræk Korshage: 22/8 3, 16/9 1, 18/9 1, 22/9 2, 23/9 3, 24/9 8, 25/9 2, 26/9 3, 28/9 4, 10/10 1, 11/10 4, 12/10 6, 13/10 6, 6/11 7, 13/11 13, 18/11 1 og 19/11 2 - i alt 67, som viser, at det har været et fint efterår for arten.
Plantagen: 15/1 12, 19/2 20, 28/2 21, 29/2 19, 30/3 51 og 11/4 50, som er de tocifrede tal fra første halvår. I efteråret blot 11/10 4.
Endvidere enkelte små tal fra andre lokaliteter.

DOFBasen:2004


2003:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig i perioden 14/3 - 19/7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2003, gennemsnit 1998 - 2002, abs max til 2002):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 2 3 7 - 1 0 0 0 0 0
0 1 5 6 7 7 4 + 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Tilbagegang må konstateres i Hovvig. Ganske få rastende fugle og ingen ynglepar.
Til gengæld ynglede 1 par i Nakke Skov. Desuden observationer i yngletiden fra Slettemosegaard og Nakke Syd, der måske skjuler nogle ynglepar.
Forårstræk Korshage: 29/3 og 4/5 1.
Efterårstræk Korshage: 21/6 - 31/12 i alt 39.
På mange måder et ret stille og normalt år, men ud for Plantagen og Skærby Strand, derimod, var der til gengæld rigtigt gang i den: 15/4 1, 17/4 29 og 23/4 101 (LB) - sidstnævnte er helt usædvanligt og en unik stor rastforekomst, der aldrig tidligere er set i Rørvig.

DOFBasen:2003


2002:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 25/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2002, gennemsnit 1997 - 2001, abs. max):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 6 7 6 8 6 1 0 0 0 0
0 1 7 6 6 6 3 0 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig udgør 7 - 9 par.
Det nyetablerede par yngler stadig i Nakke Skov.
Vinterobservationerne udgøres af 24/1 1 NV Korshage.
Intet forårstræk indrapporteret.
Efterårstræk Korshage: 1/9 - 29/10 i alt 43.

DOFBasen:2002


2001:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 16/3 - 19/7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2001, gennemsnit 1996 - 2000, absolut maksimum - 2000):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 6 5 10 4 3 0 0 0 0 0
0 1 4 6 5 6 4 1 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Et stabilt år i Hovvig, der dog allerede sluttede 19/7.
Bestanden i Nakke Skov er nu fordoblet til 2 par.
Vinterobservationerne udgøres af 7/1 1 rastende Korshage, 27/1 2 rastende ud for Plantagen, 18/11 1 rastende ud for Flyndersø og 23/12 1 rastende Nykøbing Havn.
Efterårstræk Korshage: 28/10 3 V og 1/11 14 V.

DOFBasen:2001


2000:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 19/2 - 25/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (2000, gennemsnit 1995 - 1999, abs. max - 1999):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 6 7 6 8 6 1 0 0 0 0
0 1 3 7 6 9 4 1 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig udgør 7 - 9 par.
Sidste års nyetablerede par i Nakke Skov fik i år 3 pull.
Vinterobservationerne udgøres af 10/1 1 rastende ud for Plantagen og 6/2 5 NV Korshage.
Forårstræk Korshage: 1/5 1 NV er alt.
Efterårstræk Korshage: 22/8 - 18/12 i alt 76, med største dage 13/10 17 og 4/12 27.

DOFBasen:2000


1999:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 17/3 - 29/7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1999, gennemsnit 1994 - 1998, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 4 6 6 3 3 0 0 0 0 0
0 1 3 7 7 11 4 2 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig udgør 8 - 9 par, hvilket er noget mere end ovenstående tal antyder.
1 par etablerede sig i Nakke Skov, dog uden ynglesucces.
Vinterobservationerne udgøres af 10/1 1 rst ud for Plantagen og 6/2 5 NV Korshage.
Øvrig rast ud for plantagen: 4/4 12 og 18/4 1.
Forårstræk Korshage: 1/5 1 NV er alt.
Efterårstræk Korshage: 22/8 - 18/12 i alt 76, med største dage 13/10 17 og 4/12 27.

DOFBasen:1999


1998:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 28/2 - 20/7.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1998, gennemsnit 1993 - 1997 og absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 4 7 5 10 2 0 0 0 0 0
0 0 2 6 7 10 4 2 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Tidlig ankomst til Hovvig og tidlig bortrejse. Der er ikke set mange fugle i Hovvig.
Ingen oplysninger om ynglebestanden i Hovvig.
Rastende fugle set ud for Plantagen i perioden 13/4 - 14/5 med flest 20/4 10 og 2/5 8.
Korshage: Minimums forår med kun 2 trækkende fugle. Derimod er efteråret over gennemsnittet med 52 i perioden 8/8 - 31/10, flest 31/10 17.

DOFBasen:1998


1997:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Fåtallig ynglefugl, meget sjælden trækgæst om foråret, sjælden trækgæst om efteråret og i milde vintre en meget sjælden vintergæst.
Iagttaget i Hovvig 14/2 - 6/11 med mediandatoerne 27/3 og 18/8.
Største rasttal pr måned i Hovvig (1997, gennemsnit 1992 - 1996, absolut maksimum):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 6 4 4 5 3 0 0 0 0 0
0 0 2 7 8 10 4 2 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden i Hovvig har i rapportperioden udviklet sig fra 0 - 1 par til
2 - 7 par, dog hele 19 - 21 par i 1988.
Udenfor Hovvig ses arten på træk ved Korshage, og som vintergæst i Kattegat.
Korshage træk gennemsnit pr år:

1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
Forår 1 2 2 3 8
Efterår 4 22 35 17 40

Vinterfund: 21/1 1989 1 udfor Dybesø, 20/12 1992 2 udfor Plantagen, 18/12 1993 5 udfor Plantagen, 3/12 1995 1 udfor Plantagen og 31/12 1995 8 Korshage.

1997: Set i Hovvig fra 23/2 til 5/7, ingen indrapporteringer over 6. Ynglebestand dog 8 - 10 kuld ifølge Skov- og Naturstyrelsen. Korshage: forår 11 trækkende fugle i perioden 29/3 - 22/4 og efterår 59 trækkende fugle i perioden 9/9 - 29/10, flest 3/10 11.

DOFBasen:1997


1996:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 14/4 - 17/8.
Max rast Hovvig:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 4 6 7 6 2 0 0 0 0
0 0 3 8 8 9 4 3 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 8 2 1 2 0

Ynglebestanden anslåes til 7 - 8 par.
Korshage træk forår: 29/4 4 Ø. Efterår i alt 51 i perioden 1/10 - 15/12, med max 13/11 21 V.
Korshage rast 1/10 1, 30/10 1, 1/11 2, 2/11 6 og 3/11 1.
Kattegat ud for Plantagen: 1/1 1 rast og 1 Ø, 13/4 1 rast og 26/8 1 rast.

DOFBasen:1996


1995:  Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
Iagttaget i Hovvig 14/2 - 20/8. Max rast Hovvig:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
0 2 2 12 7 18 6 3 0 0 0 0
0 0 4 9 11 10 5 3 0 0 0 0
0 2 14 27 28 93 30 2 2 1 2 0

Min 4 ynglepar registreret i Hovvig - nøjagtig samme niveau som 1993 og 1994, dog 7 par i år i følge S&N.
Korshage: 1/1 1 rast, 5/2 1 NV + 1 rast, 25/3 2 NV, 28/3 1 V, 1/4 1, 4/4 1 Ø, 13/4 3, 19/4 2, 26/8 1, 27/8 1, 23/9 3, 26/9 1, 29/9 1 Ø, 30/9 7 V, 9/10 2 rast, 20/10 4 V, 21/10 4 NV + 2 rast, 29/10 1 V, 30/10 2, 5/11 1 NV, 12/11 10 Ø, 18/11 1 rast og 31/12 8 Ø, i alt 63 fugle, der fordeler sig med 13 fra 1. halvår og 50 fra 2. halvår. Højeste efterårstotal siden 1991.
På Kattegat ud for Plantagen: 29/7 1, 16/9 1 og 3/12 1.
Derudover er der set: 7/1 1 Nakkehage og 8/1 1 Rørvig Havn.

DOFBasen:1995


Gråstrubet Lappedykker  Podiceps grisegena  
 
1994:

1993:

1992:

1991:

1990:

1989:

1988:

1987:

1986:

1985:

1984:

1983:

1982:

1981:

1980:

1979:

1978:

1977:

1976:

1975:

1974:

1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 3 5 12
Total 13 58 50 9 5 2 2 3 8 13 1 164
MaxRst 9 56 22 3 2 2 1 1 4 4 10 8 56
Nobs 4 5 16 5 5 2 4 1 4 12 7 4 69
Ndag 4 5 13 5 5 2 4 1 4 8 7 3 61
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 1 4 11 6 11 3 39
Total 2 6 41 4 4 8 6 11 6 22 53 1 164
MaxRst 14 8 36 2 2 5 2 1 2 19 29 2 36
Nobs 16 13 21 27 15 9 13 13 4 25 27 4 187
Ndag 11 10 16 19 12 8 11 12 4 16 20 4 143
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 7 1 3 7 5 2 38 1 68
Total 5 68 9 12 3 5 7 7 6 105 1 228
MaxRst 9 17 39 3 4 3 1 2 1 18 32 6 39
Nobs 8 10 36 17 14 1 7 4 7 13 41 10 168
Ndag 8 7 24 11 11 1 6 4 6 11 14 10 113
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 1 4 14 4 27
Total 2 2 13 62 1 1 8 16 10 52 167
MaxRst 12 3 22 52 1 2 3 5 33 4 52
Nobs 10 4 14 13 4 1 15 12 14 13 6 106
Ndag 8 4 12 11 4 1 12 8 8 12 3 83
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··30 07·· ···· ···· ···· ···· ··21

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 1 2 2 31 28 5 75
Total 7 46 10 7 1 2 4 32 30 29 5 173
MaxRst 15 16 26 5 6 1 2 13 2 20 13 26
Nobs 12 12 14 38 22 1 7 11 22 17 15 8 179
Ndag 9 10 9 22 18 1 6 10 13 11 12 7 128
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 6 1 2 1 1 21 3 6 42
Total 8 38 39 7 1 3 1 2 21 48 10 178
MaxRst 13 5 31 22 6 3 1 2 6 24 8 31
Nobs 9 3 21 30 18 5 2 1 3 20 25 8 145
Ndag 9 3 14 16 15 4 1 1 3 15 17 7 105
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 7 1 19 13 9 52
Total 9 12 23 94 2 8 1 20 59 9 237
MaxRst 6 25 21 87 4 1 1 1 3 23 12 87
Nobs 13 11 27 31 15 1 15 7 8 14 15 157
Ndag 11 8 17 22 13 1 14 6 7 9 12 120
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··27 03·· ···· ···· ···· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 7 4 1 33 54 20 133
Total 13 156 85 1 5 2 1 58 74 33 428
MaxRst 14 12 145 52 5 4 1 2 1 14 8 11 145
Nobs 15 9 38 46 25 11 6 4 3 23 53 18 251
Ndag 13 8 23 25 16 10 5 4 3 11 17 10 145
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 16 6 4 10 23 10 7 78
Total 2 5 20 148 4 9 3 5 13 25 85 9 328
MaxRst 10 21 25 125 4 8 3 1 2 11 58 14 125
Nobs 9 14 47 36 9 7 1 15 14 20 24 8 204
Ndag 8 11 27 20 6 7 1 13 11 14 16 7 141
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 1 4 5 5 28 22 71
Total 4 4 94 2 1 4 5 56 28 23 221
MaxRst 4 29 51 58 4 4 1 6 20 12 4 58
Nobs 4 4 12 37 12 12 3 2 8 23 21 15 153
Ndag 4 4 10 21 11 10 3 2 6 15 13 12 111
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 3 1 26 28 4 68
Total 14 3 43 12 3 1 26 39 21 162
MaxRst 6 2 4 27 12 11 1 2 3 4 17 9 27
Nobs 15 1 26 29 18 12 1 5 17 17 9 3 153
Ndag 13 1 20 19 12 9 1 3 9 11 9 3 110
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 7 3 6 12 50 21 101
Total 3 1 9 68 25 1 2 3 6 16 65 21 220
MaxRst 14 6 3 34 23 16 4 2 1 4 7 1 34
Nobs 7 4 19 49 25 11 6 7 9 16 38 11 202
Ndag 7 3 16 23 18 11 6 6 9 12 6 7 124
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2 10 8 3 25
Total 4 5 35 2 1 1 2 13 97 3 163
MaxRst 2 3 27 4 2 1 2 1 18 51 5 51
Nobs 5 7 5 12 7 3 13 6 18 16 3 95
Ndag 4 5 4 11 7 3 12 5 14 10 3 78
Fænologi 01··30 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 14 36 19 73
Total 7 46 38 3 3 4 19 71 4 20 215
MaxRst 23 41 32 19 1 2 3 31 7 12 41
Nobs 9 8 10 6 3 6 14 12 4 13 85
Ndag 7 5 7 6 3 3 7 7 4 8 57
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··21 13·· ···· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 6 14 10 1 34
Total 34 22 18 9 6 15 10 27 141
MaxRst 2 29 24 18 4 6 1 2 1 26 29
Nobs 3 8 19 26 7 3 5 11 5 9 96
Ndag 2 8 11 15 5 3 2 7 4 8 65
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··15 05·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1 33 6 5 9 11 21 1 105
Total 19 10 108 1 1 6 5 9 39 26 5 229
MaxRst 4 2 22 31 2 1 3 2 14 5 5 31
Nobs 5 5 19 23 4 1 5 5 11 20 17 8 123
Ndag 5 5 13 14 4 1 3 3 9 11 7 7 82
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 5 4 12 4 31
Total 2 9 8 97 2 5 4 36 6 169
MaxRst 7 12 8 51 1 2 1 3 15 2 51
Nobs 9 11 10 23 1 4 5 9 11 7 90
Ndag 8 7 8 14 1 4 4 5 9 5 65
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ··12 19·· ···· ···· ···· ··23

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 4 2 16 9 15 59
Total 10 6 19 72 4 4 1 2 18 18 15 169
MaxRst 5 3 14 28 6 4 4 1 1 7 1 28
Nobs 8 8 8 22 6 4 3 1 2 7 10 5 84
Ndag 5 5 6 17 6 3 3 1 1 6 6 3 62
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 19 14 39
Total 2 13 61 8 10 1 3 21 15 134
MaxRst 12 21 51 8 8 3 2 1 51
Nobs 4 5 10 13 6 2 1 15 5 61
Ndag 2 3 8 9 5 2 1 8 4 42
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··16 22·· ··28 06··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 2 10 13 31
Total 1 1 153 9 1 1 5 4 10 14 199
MaxRst 1 2 101 7 1 1 1 1 101
Nobs 1 4 16 11 1 1 4 4 9 5 56
Ndag 1 4 12 8 1 1 3 4 3 4 41
Fænologi 19 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 06··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 38 44
Total 1 34 84 1 5 42 167
MaxRst 33 22 8 7 1 3 33
Nobs 1 16 26 10 3 1 2 27 86
Ndag 1 8 18 8 3 1 2 9 50
Fænologi 24 17·· ···· ···· ··22 16·· ···· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 20 24
Total 3 1 6 29 14 3 1 6 30 1 94
MaxRst 2 1 6 28 10 6 3 1 1 3 9 1 28
Nobs 2 1 6 11 16 7 2 1 1 3 6 1 57
Ndag 2 1 5 9 15 5 2 1 1 2 4 1 48
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 2 2 1 16
Total 14 9 76 5 4 2 5 115
MaxRst 4 1 8 64 6 8 5 1 4 1 64
Nobs 5 1 15 16 12 8 6 5 1 1 6 76
Ndag 2 1 13 14 11 6 6 5 1 1 4 64
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27 09··31art/00100.txt · Sidst ændret: 2023/10/21 22:31 af lb