Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00120

Lommer - Flamingoer

Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis eu00120

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Sjælden Efterår: Tilfældig

Fotos


Sorthalset Lappedykker

Diagrammer


Alle fugle er talt med i alle de perioder, hvor de registreret, f.eks. tæller en fugl set 4/4 - 16/4 med i både primo og medio april.

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2 2
Nobs 7 18 25
Ndag 7 18 25
Fænologi 13·· ··21

2022:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (,, 1/1)

1 1k rastende i Hovvig registreret på 5 dage i perioden 4/8 - 12/8.

14/2-23 LB  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 04··12

2020:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2019:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 152, 3) 

18/7 - 21/7 1 ad (EVR m.fl.) og 1/8 - 5/8 1 ad (JS m.fl.) Hovvig samt 17/9 1 vdr NV efter rast Korshage (EVR).

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 4 1 9
Ndag 4 4 1 9
Fænologi 18.. …. ..17

2017:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 147, 5)
Holder lige fast som årlig gæst i Hovvig, men det er ikke synderlig stabilt: 16/6 2 sdr (DO, JS, VWS), 27/8 2 1k (EVR, JS), 28/8 – 30/8 stadig 1 1k og endelig 6/9 1 vdr (EVR), der set med lidt optimistiske øjne kunne være en ny fugl.
Der er enkelte observationer fra Nygård Sø i primo juli og medio august, men de indikerer næppe ynglefugle i nærområdet.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 5 1 8
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 16 27.. ..06

2016:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis (81, 143, 4)  
Nu gik det lige så godt. I 2016 måtte vi dog nøjes med to højsommer observationer i Hovvig, der normalt ville anses som den samme fugl, men 13/7 1 ad sdr og 26/7 1 1k må regnes for forskellige, især når det er samme observatør (EVR).
Desuden 2 meget sene 2/11 Hovvig (JS). Vores seneste i moderne tid hidtil var 1/10 2009 1 Hovvig – men den havde så været der i hele september.
Eneste øvrige observationer i nærområdet var 25/4 – 27/4 1 par Nygård Sø.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 13..26 02

2015:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 136, 7)

Glædelig nok ret stabil forekomst i Hovvig med 36 observationer af op til 4 fugle. 17/4 dukkede 3 fugle op. De sås også næste dag. 19/4 var der kun 2. Så gik der knapt en måned, før det var tid til de næste 14/5, 16/5 og 19/5 1. 22/5 2 og fra 23/5 igen 3, der blev til 25/5. Atter pause og så 4/6 – 9/6 2, 11/6 – 12/6 4 og 13/6 – 14/6 2. I andet halvår blot 8/7 3.

Arten kan gemme sig noget, så man kan ikke være helt sikker på, at fuglene virkelig har forladt lokaliteten i perioderne uden observationer. Omvendt kan det godt være de samme fugle, der har turet noget rundt. Eneste anden observation i Odsherred er 18/5 2 Nygård Sø, så et vue i større perspektiv giver ikke meget hjælp. Årets total kan derfor være 4, 7, 10 såvel som 13 – her satses på 7, idet aprilfuglene (træktid) vel godt kan vurderes som noget mere mobile end de senere fugle. Ingen af årets observationer indikerede nogen form for yngleaktivitet.

3/3-2017 LB: Sumtal revideret til en mere konservativ opfattelse end i bearbejdningen fra 1997. Betyder at totalen er reduceret med 10 fugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 14 22 3 47
MaxRst 3 3 4 3 4
Nobs 3 7 9 1 20
Ndag 3 7 9 1 20
Fænologi 17.. …. …. ..08

2014:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 135, 1)
Set for sjette år i træk, men tråden er desværre ved at være yderst tynd:13/9 1 1k Hovvig (EVR, UMH).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2013:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 132, 3)
Femte år på stribe med observationer.
Kun set i Hovvig. 11/5 2 sdr, var desværre allerede ved næste observation 13/5 reduceret til 1. Denne sås på yderligere syv dage indtil 23/5.
11/8 dukkede 1 1k op – må antages at være udenbysk. Blev set på yderligere ti dage indtil 25/8.
Vel hvad vi kan forvente nu om dage. Hvad skal der til for, at arten vil yngle, når der ikke er Hættemåger?

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 11 21
MaxRst 2 1 2
N 9 11 20
Fænologi 11..23 11..25

2012:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 126, 6)
I perioden 7/4 til 13/4 rastede 2 fugle i sommerdragt i Hovvig. 7/4 og 11/4 sås yderligere 2 fugle og 12/4 var der 3. De sås enkelte gange optræde som 2 par. Fra 28/7 til 1/8 sås 2 fugle, der ikke blev aldersbestemt. Desuden enkelte fugle to dage, dels en 1 k fugl 29/7, dels 1 ad 26/8. Der er formodentlig ingen sammenhæng mellem forårs og efterårsfuglene, så det må mindst dreje sig om 6 fugle. Årets sidste iagttagelse er tilpas isoleret til at det måske kan være et yderligere individ.

DOFBasen:2012


2011:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 121, 5)
I perioden 15/5 til 27/6 rastede 2 til 4 fugle i flot sommerdragt i Hovvig. To af fuglene dannede tydeligt par og sås dansende og fjerpudsende. Det er en spændende udvikling i fht. de to foregående års besøg af 1k og ad fugle i august - september. Igen fra 9/8 til 18/8 rapporteredes om 1 fugl i vinterdragt.

DOFBasen:2011


2010:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 119, 2)
Igen i år er rapporteret om 2 fugle rastende i Hovvig. I perioden 4/7 - 21/8 1 1k fugl (AF m.fl.) og 12/8 1 ad i sommerdragt (AF).

DOFBasen:2010


2009:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 116, 3)
2 fugle i Hovvig. En fugl i perioden 2/8 – 16/8 og igen en fugl i perioden 12/9 – 1/10. Desuden blev der observeret 1 ad Sorthalset Lappedykker rastende 2/8 på Korshage (LAN). Det er kun tredje fund fra lokaliteten, så her er tale om et rigtig lokal hit. De tidligere fund er fra 7/10 1984 og 8/9 1996.

DOFBasen:2009


2006:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 115, 1)
5/8 1 vd / 1k Hovvig (HVR) og 11/8 1 Hovvig (CG).
Arten forsøger at hænge på, men det kiksede i 2005. Sorthalset Lappedykker er desværre ved at være en rigtig sjælden gæst i Rørvig-området.

DOFBasen:2006


2004:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 110, 5)
5/5 - 6/5 2 Hovvig (LB, PG) og 29/8 3 vd Hovvig (PEL, EVR, KES). Normalt år med ganske få iagttagelser.

DOFBasen:2004


2003:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 106, 4)
22/5 2 ad, 31/5 2 ad, 1/7 2, 2/7 2, 20/7 2 og 27/7 1 - alle Hovvig (PG, EVR, JS). Et normalt år for denne smukke lappedykker, der tidligere var ynglefugl i vigen, men idag kæmper en kamp for blot at holde status´en som årlig gæst. Fire fugle i år er fint og med den Sorthalsede som punktum, var der fuldt hus i lappedykkere i 2003.

DOFBasen:2003


2002:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 98, 8)
Et meget fint år med hele 8 fugle i Hovvig. Alle observationer nævnes: 9/4 2 (LB, PCC, JS), 5/5 1 (LB, JHC, PEL, EVR, SS), 8/6 1 (NHV), 22/6 1 (EVR), 17/7 og 18/7 1 (JS), 16/8 - 18/8 1 juvenil og igen 24/8 - 1/9 1 juvenil (EVR, JS, KES, AT, NHV).

DOFBasen:2002


2001:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 94, 4)
Året gik som vanligt med Sorthalsede Lappedykkere i Hovvig. Det blev til observationer af 1 - 2 fugle i perioden 9/5 - 6/6 og 2 fugle 21/7 - 22/7.

DOFBasen:2001


2000:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 88, 6)
Et meget fint år for denne art. Hovvig kunne fremvise minimum 6 forskellige fugle.
16/4 2 i sommerdragt, 1/7 - 29/7 1 og 20/8 - 17/9 op til 3 fugle.

DOFBasen:2000


1999:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 85, 3)
Arten holder stand som årlig gæst i Hovvig: 22/4 1 (LB) og 23/4 3 (JHC).

DOFBasen:1999


1998:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 83, 1/2)
Arten skuffede med sit fravær i 1997, men vendte tilbage til Hovvig med 2 fugle i perioden 5/7 til 26/7.

DOFBasen:1998


1997:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 83, 0)
Meget sjælden trækgæst.
Totaler pr 5-årsperiode:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
81 22 18 9 25 20

Fast ynglefugl i Hovvig med 5 - 8 par indtil 1971, herefter har arten ynglet i enkelte år, senest i 1989.

1997: Det første år i rapportens historie, hvor arten ikke blev registreret i området.

DOFBasen:1997


1996:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 79, 4)
Et dårligt år med kun få observationer. Alle obs nævnes: 11/6 1, 16/6 2 , 23/6 2, 16/8 - 25/8 1 og 12/9 1 alle Hovvig samt 8/9 1 rast Korshage (PKK).

DOFBasen:1996


1995:  Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  (81, 73, 6)
Mest massive forekomst i yngleperioden i årevis. De første Sorthalsede dukker op i Hovvig 30/5 2 ad sd og antallet af fugle steg i løbet af juni med maksimum 30/6, hvor der noteres 3 potentielle ynglepar. Parringsadfærd og grynten blev iagttaget. De to af parrene starter tilsyneladende ynglecyklus og fuglenes adfærd tydede på, at der har været reder med æg, og rugning er foregået i ca 2 uger - typisk er “enlige” fugle set, der samtidigt var meget stedbundne tæt på et bestemt rørskovsområde.
Efter de ca. 2 uger dukkede “ægtefællen” så op, men i begge tilfælde uden unger, der må være gået til. Rederne kan være tømt af ræve el. lign., hvilken skæbne andre lappedykkere, vadere og ænder også må leve med.
Der var fortsat 4 ad 22/7 i Hovvig, og sidst obsdag blev 20/8 1 ad sd. Konklusionen på årets forekomst må være 3 ynglepar registreret i forperioden, heraf starter 2 ynglecyklus, men ingen ynglesucces registreredes.

DOFBasen:1995


Sorthalset Lappedykker  Podiceps nigricollis  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 04··12

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 4 4 1 9
Ndag 4 4 1 9
Fænologi 18·· ···· ··17

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2 4
MaxRst 2 2 1 2
Nobs 1 4 1 6
Ndag 1 4 1 6
Fænologi 16 27·· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··26

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3 4 3 4
Nobs 3 7 9 1 20
Ndag 3 7 9 1 20
Fænologi 17·· ···· ···· ··08

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 2 1 2
Nobs 9 11 20
Ndag 9 11 20
Fænologi 11··23 11··25

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 2 6
MaxRst 4 2 2 4
Nobs 5 3 2 10
Ndag 5 3 2 10
Fænologi 07··13 28·· ··26

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 4 1 4
Nobs 9 21 7 37
Ndag 9 21 7 37
Fænologi 15·· ··27 09··18

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 9 11
Ndag 2 9 11
Fænologi 04·· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 8 4 1 13
Ndag 7 4 1 12
Fænologi 02·· ···· ··01

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 05··11

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 3 3
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 4 6
MaxRst 2 4 4
Nobs 2 6 8
Ndag 2 4 6
Fænologi 22··31 01··27

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 1 5
MaxRst 4 1 1 1 1 1 4
Nobs 2 1 2 2 11 1 19
Ndag 1 1 2 2 11 1 18
Fænologi 09·· ···· ···· ···· ···· ··01

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 2 2
Nobs 5 2 7
Ndag 5 2 7
Fænologi 09··22 21··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 3 5
MaxRst 2 1 3 3 3
Nobs 1 11 6 10 28
Ndag 1 11 5 8 25
Fænologi 16 01·· ···· ··17art/00120.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1