Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00220

Lommer - Flamingoer

Mallemuk Fulmarus glacialis eu00220

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Mallemuk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  

DOFBasen:2023


2022:  Mallemuk  Fulmarus glacialis (,, 5/5)

Fordelingen med 2/2 1 V og 2/7 1 NV Korshage (EVR) samt 9/4 1 N Skansehage (LB) op mod 14/9 1 NV (EVR) og 15/9 1 V (JHC, JSJ og JHC) Korshage medførte en 3 - 2 „gevinst“ til foråret. 

16/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 02··07 09 14··15

2021:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 07 23

2020:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 1 16
Total 12 3 1 16
MaxRst
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 04..22 07..18 07

2019:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  

2/1 1 V
Træk andet halvår: 3/7 - 29/9 i alt 17, flest 16/9 og 17/9 6 - I alt 6 observationsdage.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 16 18
Total 1 1 16 18
MaxRst
Nobs 1 1 9 11
Ndag 1 1 5 7
Fænologi 02 03 15..29

2018:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2159, 206)
3. bedste år, kun overgået af 1993 med 298 og 1997 med 566.
Arten har hos os en noget speciel forekomst: Der kan gå flere år, hvor vi kun ser ganske få Mallemukker, men hvis så vindforholdene bliver helt rigtige, kan der pludselig være adskillige dage med store antal.
Årets obs:
Første halvår et rundt 0.
Andet halvår i alt 190 fordelt på 8 obsdage: 20/8 1, 23/9 2, 24/9 31, 25/9 15, 28/9 78, 29/9 2, 3/10 75 og 24/10 2.

Rettelse 25/8-2018 LB: Korrektur større dage (i forbindelse med skrivning af årsrapport har givet følgende rettelser (se større dage):
24/9 31 (ikke 33), 28/9 78 (77) og 3/10 75 (62). Årstotal dermed 206 (ikke 194).  

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 125 61 187
Total 1 125 62 188
MaxRst 1 1
Nobs 1 39 48 88
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 20.. …. ..24

2017:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2156, 3)
Kun tre observationer: 23/4 1 (SA, EVR), 26/6 1 (EVR) og 6/10 1 (CMG) alle V Korshage.
Første halvår kan til nød kaldes acceptabelt, medens efteråret var tæt på at blive en total fiasko. 2001 endte også på en enkelt fugl, og derudover er det kun sket en gang – helt tilbage i 1975, hvor vi havde vores første Mallemuk. To gange siden har vi dog oplevet et helt blankt efterår – 1976 og 1996 – så vi har før været nede og røre bunden. Vores bedste år var 1997 (557 fugle) – så der er stadig håb for 2018.
Det bør bemærkes, at der er set tocifrede antal andre steder på Nordkysten (både øst og vest for os) 4/1, 28/10, 19/11 og 9/12. Vi havde dog kun dækning de to førstnævnte dage – uden at det lykkedes os at se en eneste Mallemuk.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 23 26 06

2016:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2147, 9)  
Ligesom i 2010 noget af en bundskraber. Årets høst blev: 3/2 1, 20/4 1, 11/8 1, 29/10 1, 2/12 2 og 27/12 3, dermed 2 for- og 7 efterårsfugle fordelt på 6 observationsdage. Hermed er der 11 år siden 1975 med under 10 fugle, så der er ikke noget unormalt i en fuser ca. hvert fjerde år.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 5 9
Total 1 1 1 1 5 9
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4 8
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 03 20 11 29 02..27

2015:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2049, 98)

Igen var det første halvår, og i særdeleshed en kulingsdag i starten af januar, der trak læsset: 3/1 1, 4/1 80, 11/1 2, 17/4 2, 14/5 3 og 15/6 3 i alt 91 alle V Korshage.

De sædvanlige få fra Korshage i efteråret: 23/10 3, 22/11 1 og 1/12 2 – i alt 6 alle V.

23/10 sås endvidere 1 Skansehagebugten (set inde fra byen) – den tog højde og gik tilsyneladende N ind over land – kunne ikke afgøres med 100% sikkerhed, idet den forsvandt ind bag nogle træer, men den kom i alt fald ikke frem igen ude over bugten.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 2 3 3 4 1 2 98
Total 83 2 3 3 4 1 2 98
MaxRst
Nobs 17 1 1 3 4 1 2 29
Ndag 3 1 1 1 1 1 1 9
Fænologi 03..11 17.. …. ..15 23.. …. ..01

2014:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 2021, 28)
Et acceptabelt 1. halvår: 12/1 5, 17/3 1, 9/4 5, 15/4 10 og 13/6 3 redder 2014 fra at gå helt i sort, idet efteråret kun gav: 27/9 3 og 20/12 1. Samtlige fugle trækkende V Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 20 3 3 1 33
Total 5 1 20 3 3 1 33
MaxRst
Nobs 1 1 3 1 1 1 8
Ndag 1 1 2 1 1 1 7
Fænologi 12 17.. ..15 13 27 20

2013:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1990, 31)
Med 31 fugle i et yderst vitaminfattigt havfugleefterår, må vi vel være tilfredse med udbyttet.
Et par af de ret sjældne sommerobs: 2/6 1 NV og 19/7 1 V. Desuden et par dødfundne: 19/7 og 3/8.
Resten af året yderst beskedent: 2/9 1, 13/11 1, 17/11 17, 28/11 1, 1/12 2 og 7/12 3 alle V/NV Korshage på nær 1 af fuglene fra 1/12, der blev set N trækkende et godt stykke syd for Skansehagespidsen. Vist første gang denne art er blevet set så langt inde i fjorden.
Endelig 2 rast Korshage på ragnarokdagen 6/12.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 19 5 27
Total 1 2 1 1 19 7 31
MaxRst 1 1 2 2
N 1 2 1 1 7 4 16
Fænologi 02.. …. …. ..02 13.. ..07

2012:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1901, 83)
2012 havde flere dage/perioder med kuling fra nord og nordvest, men året var uden egentlige storme. Året gav 83 trækkende Mallemukker ved Korshage, hvilket er pænt over de seneste 10 års gennemsnitlige årstotal på 56.
Første halvdel af januar gav 42 V/NV trækkende Mallemukker i forbindelse med V-vinds kuling. Største dag blev 6/1 med 37 trækkende Mallemukker, hvilket gør den dag til den 4. bedste trækdag indenfor 1. halvår målt i perioden fra 1973.
De 3 bedste dage har været: 23/1-1993 280, 16/6-2004 46 og 28/2-1998 40.
Første halvår gav desuden en enkelt V trækkende Mallemuk 25/6.
Efteråret gav 40 trækkende fordelt på 6 dage: 7/9 2 NV, 15/9 5 NV, 22/9 1 NV, 8/10 7 V, 9/10 24 NV og 25/10 1 V.

DOFBasen:2012


2011:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1778, 123)
Rettelse 2003: De 2 fugle fra 31/3 har ikke kunnet findes i arkiverne og er derfor slettet. Årssum justeret.
De mange dage i efteråret med hårde vinde fra V og NV og et par efterårsstorme gav generelt høje tal for stormfuglene. I alt blev det til årssum på 123 af Mallemuk, hvilket er den højeste årssum siden 2004 og det fjerde højeste årstal i perioden siden 1975. Foråret gav 5 trk fugle (EVR): 9/4 1, 25/5 1, 24/6 1 og 25/6 2. Efterårets observationer fordelte sig på 8 dage: 15/9 7 og 1 rast, 16/9 2 NV, 7/10 1 trk, 8/10 7 trk, 12/10 89 V, 20/10 2 V, 5/12 2 V og 24/12 7 V.

DOFBasen:2011


2010:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1772, 6)
13/6 og 18/9 begge dage 1 trk (EVR) samt 5/11 3 NV (JHC, EVR) og 15/11 1 trk (TPA) alle Korshage. Få obs, men dog set i begge halvår. Det er tiende gang siden 1975, at det ikke er lykkedes arten at slæbe sig op på et tocifret antal.

DOFBasen:2010


2009:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1673, 99)
Mallemuk er ikke en helt nem art hos os. I år gik de generelt betydelig længere ude end de Sodfarvede og opdages som regel først i NNØ retning. Totalen er antagelig noget større, idet andelen ”soloobs” – eller i det mindste fugle, som ikke alle ser – er større for denne art end for Sodfarvet. Vi burde hver dag udnævne en chiefobs, der så har pligt til også at notere fugle, som kun andre ser. En sådanne fremgangsmåde ville antagelig have produceret en 5 – 10 stykker mere i 2009.
Selv uden disse ekstra tiltag må årets serie efter lokale forhold siges at være flot: 28/5 1, 4/6 1, 13/6 2, 25/9 2, 28/9 14, 29/9 5, 1/10 42, 4/10 2, 5/10 7, 7/10 1 samt 9/10 21 trk og 1 rast alle Korshage.
En sammenligning med de fem bedste trækdage for henholdsvis 1. og 2. halvår i perioden 1973 - 2008

1. halvår 23/1 1993 280 16/6 2004 46 28/2 1998 40 21/5 1991 32 15/5 2004 18
2. halvår 19/9 1997 294 23/9 1997 113 5/10 1997 53 2/10 1997 44 22/9 1986 33

viser, at topdagen i 2009 – 1/10 42 – faktisk er bedste efterårsdag, hvis man bortser fra det rimelig ekstreme havfugleår 1997, og tilsvarende er 9/10 22 ottende (alternativt fjerde) højeste efterårs notering.
Årets total er den største siden 2004 og fjerde højeste i det hele taget. Totalen er ligesom for de øvrige havfugle hentet hjem i den blæsende periode ultimo september – primo oktober, hvorefter årets havobs stort set døde.
Et diagram over årstotalerne afslører, at havfugleåret 1997 var outstanding for denne art, og det næstbedste år 1993 skiller sig ligeledes markant ud.
 Figur 1.
Kikker vi på den årstidsmæssige fordeling af vores 1774 Mallemukker plukket hjem på 213 observationsdage
 Figur 2.
kan det igen konstateres, at de ganske få ekstreme topdage i høj grad præger diagrammet.
I gennemsnit er der set 8,3 Mallemukker per iagttagelsesdag. En umiddelbar pudsighed i materialet er, at dette tal stort set er ens for første og andet halvår – henholdsvis 8,4 og 8,3.
For at eliminere effekten af ekstremerne er de fem største dage i begge halvår fjernet, hvilket moderer diagrammet til følgende udseende
 Figur 3.
Overvægten af fugle i andet halvår bliver mere tydelig og slår også igennem på det gennemsnitlige antal fugle per iagttagelsesdag, der nu lyder på 2,7 og 4,6 for de to halvår og 3,9 for året som helhed.
Mallemukkens forekomst er i høj grad vejrbetinget, og da det jo oftere blæser om efteråret, giver dette naturligvis flere fugle. Selvom vores tal er små i forhold til andre danske lokaliteter, så viser det alligevel en del om Mallemukkens forekomst.
Hvis vi på en simpel måde forsøger at fjerne forskellene betinget af hyppigheden af blæsevejrsdage så ender vi op med dette diagram
 Figur 4.
der viser det gennemsnitlig antal fugle per iagttagelsesdag efter fjernelsen af de største dage (samme data som i figuren overfor).
Det ses, måske lidt overraskende, at Mallemukken ses nogenlunde jævnt året rundt og at træk toppene er ikke specielt markante, hvilken måske er en af årsagerne til, at vi ikke ser flere, end vi gør. I modsætning til skråperne kan vi jo ikke kalde denne for en parade art.

DOFBasen:2009


2008:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1657, 16)
Årets fugle fordeltes på følgende fem dage: 19/1 2 (CGJ, AL), 27/1 7 (JHC), 2/3 1 (LB), 21/6 2 (EVR) og 5/8 4 (JHC) alle V/NV Korshage.
Sæsonfordelingen yderst skæv med 10 vinterfugle og 6 sommerfugle, mens efterårets småblæst gav et pænt rundt 0 – jævnfør nedenstående arter. Det bør bemærkes, at der kun foreligger få efterårsmeldinger fra andre lokaliteter i det sydlige Kattegat.
Antagelig den mest uforudsigelige havfugl ved vores pynt. Det var ikke et optimalt havfugle år, men vi skal blot tilbage til 2005 for at finde en tilsvarende bundskraber for denne art.
Variationen gennem årtierne:

1973 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2007
Minimum 0 4 7 5
Gennemsnit 10 22 104 46
Maximum 36 53 566 129

Det ses, at de rigtig gode havfugleår i nærværende årti ikke er bonet ud endnu - i.e. hvis vi skal kunne forsætte den fine opadgående tendens.

DOFBasen:2008


2007:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1573, 84)
Lidt blæs på i januar kastede et par fugle af sig: 5/1 1 og 14/1 1. I april blæste det atter op fra den vestlige sektor – det gav ingen Fiskeørne, men til gengæld blev der set flere mukker: 6/4 6 og 20/4 7. Der blev helt stille omkring arten til ind i efteråret.
De første gode havfugledage kom allerede i slutningen af august, især markant influx af Lille Kjove og pæne tal for Sodfarvet Skråpe. Det blev fulgt op af flere kulingsperioder i september og oktober, og i løbet af efteråret blev der set følgende antal: 27/8 1, 28/8 1, 9/9 7 trk + 2 rst, 15/9 8, 12/10 26, 18/10 9, 3/11 2, 6/11 2, 7/11 9, 9/11 1 og endelig 26/11 1 – således i alt 69 fra efteråret. Som helhed altså et år på det jævne. Men dog både bedre end 2005 og 2006.
En æstetisk nydelse for observatørerne var det, da to fugle 9/9 kørte frem og tilbage langs med klitterne, og de kunne flere gange nærstuderes på ned til 5 meters afstand (EVR, HVR) på en iøvrigt meget fin morgenobs.

DOFBasen:2007


2006:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1523, 50)
Megen vestenvind i maj og primo juni, herunder en dag med rigtig blæs på gav lidt forårsmukker: 26/5 9 og 4/6 3.
En lang, varm sommer kaster traditionelt ingen mukker af sig, men i september begyndte det at blæse op, - og så er arten på banen: 5/9 1, 8/9 9 og 9/9 1. Stormene i slutningen af oktober og i november kastede igen lidt fugle af sig: 27/10 3, 9/11 3 og 12/11 21. Samtlige fugle er set fra Korshage. Resultatet er bedre end sidste år, men det ændrer dog ikke ved den kendsgerning, at arten har rigtigt svært ved at slå igennem på vore breddegrader. Vi trænger til et par gode, solide trækdage med trecifrede antal.

DOFBasen:2006


2005:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1506, 17)
Generelt meget få ”mukker” i år. Næsten alle fuglene blev set under de hyppige vinterkulinger i januar / februar og igen i november / december: 14/1 1, 21/1 8, 22/1 2, 14/2 1, 5/7 1, 19/11 3 og 12/12 1 alle Korshage.
Denne art er tilsyneladende den stormfugleart, der har den relativt svageste repræsentation ved Rørvig i forhold til de øvrige havfuglelokaliteter langs den svenske vestkyst og i forhold til Gilleleje. Der skal helt klart meget blæst til, før Mallemukken kommer helt ned til Isefjordsmundingen i større antal.

DOFBasen:2005


2004:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1377, 129)
En stor del af maj og juni var præget af kraftige vestlige vinde og resulterede i en fin række iagttagelser af mukker: 13/5 10, 15/5 18, 20/5 18, 21/5 3, 22/5 4, 25/5 1, 15/6 8 og 16/6 46, hvilket giver 108 fugle i første halvår - ganske pænt på vore breddegrader.
Efteråret gav følgende: 22/9 3, 24/9 5, 6/11 5, 13/11 2, 16/11 1, 18/11 4 og 19/12 1 - i alt 21.
Det blev alt i alt det bedste år siden 1997.

DOFBasen:2004


2003:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1352, 25)
LB 3/3 2017: Rettelse fra 2011: De 2 fugle fra 31/3 har ikke kunnet findes i arkiverne og er derfor slettet. Årssum justeret.

Traditionen med få mukker om året holdes stadig i hævd:
31/3 0(oprindelig 2), 16/6 1, 20/6 2, 21/6 9, 22/6 2, 15/8 2, 24/8 2, 27/8 2, 12/10 2, 14/12 2 og 15/12 1 alle fra Korshage. I alt 25 fugle på et år er ikke meget. Set i forhold til et ellers fint havfugleår, herunder mange skråper og Suler, er årets resultat yderst skuffende.

DOFBasen:2003


2002:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1347, 5)
Endnu et dårligt år for Mallemukken med kun 5 fugle.
28/10 4 og 20/5 1 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1340, 7)
For 3. år i træk passerede 7 fugle Korshage.
19/5 1, 30/5 1, 9/6 1, 1/11 3 og 23/11 1 alle trækkende Korshage. Fuglen 9/6 fløj i svag vind lavt over lyngheden i mange minutter, hvorefter den omsider forsvandt mod nordvest.

DOFBasen:2001


2000:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1333, 7)
Sidste års beskedne høst på 7 blev gentaget i år.
30/1 5, 4/3 1 og 31/12 1 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1326, 7)
Endnu et dårligt havfugleår resulterede i beskedne 7 fugle.
6/2 2, 1/5 2 og 13/10 3 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 1262, 64)
Pænt med fugle i første halvår, men efteråret desværre meget skuffende, skyldtes primært den manglende vind fra NV.
28/2 40, 1/3 3, 24/4 1, 6/8 1, 9/8 14, 19/8 1, 23/8 3 og 30/10 1 alle V/NV Korshage. Der er tidligere kun set 2 fugle i februar.

DOFBasen:1998


1997:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 696, 566)
Sjælden trækgæst. Kun observeret ved Korshage.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
- 8 95 149 111 899

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
294 2 3 12 43 18 4 19 132 141 15 13

Januar måned topper månedsfordelingen i kraft af den 23/1 1993 med 280 fugle. Andre trækdage over 25: 22/9 1986 33, 21/5 1991 32 og 2/10 1989 27.

1997: Et rekordår helt uden sammenligning, med ny dagsrekord 19/9.
Alle observationer: 11/4 5, 15/4 4, 9/9 1, 17/9 6, 18/9 14, 19/9 294,
20/9 8, 21/9 11, 22/9 8, 23/9 113, 2/10 44, 3/10 5 og 5/10 53 samtlige trækkende Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 688, 8)
Denne art viste sig kun frem på et noget atypisk tidspunkt, nemlig 13/6, hvor 8 fugle blev noteret
ved Korshage. Første bølge med 3 fugle i perioden (07:23 - 07:33) og anden med 5 fugle (11:24 - 11:35). Det bør bemærkes, at denne dag blev der i alt havobset i 2 timer.

DOFBasen:1996


1995:  Mallemuk  Fulmarus glacialis  (0, 671, 17)
Meget få observationer af denne seje, oceangående stormfugl: 26/3 1 NV, 27/3 2 NV, 8/4 2 NV, 30/9 2 NV og 20/10 10 NV alle Korshage.
Atter en lav årstotal.

DOFBasen:1995


Mallemuk Fulmarus glacialis

1994: 10
Fra 1. halvår foreligger følgende fra Korshage: 23/1 1 V, 24/1 1 V og 23/6 2 V. Ligeledes meget få efterårsfugle, det skal ses på baggrund af få dage med kraftig NV-vind. 28/9 3 NV, 1/10 2 NV og 16/10 1 NV - i alt kun 6.
LB beretter ivrigt om en meget „nysgerrig“ muk 23/6: Den blev opdaget og bestemt uden kikkert og fløj lige imod mig. Da den var næsten inde i strandkanten og faktisk fyldte hele kikkerten, begyndte den at ligge og sejle frem og tilbage mellem selve spidsen og kysten ca. 50 m. længere nede. Dette gjorde den 7-8 gange stadigt ivrigt studerende den underlige person, som sad og betragtede den. Under disse manøvrer virkede det som om den var interesseret i at lande. I alt fald kom den så tæt på, at det var umuligt at bruge kikkert, mindste afstand kom faktisk helt ned på 5 m. I Langt om lange tog den sig sammen og opførte sig som en normal Mallemuk, og forsvandt ud over havet mod nordvest.

1993: 298
Året 1993 blev blæst ind med et brag af en havfugledag den 23/1, herunder et ikke tidligere set influx af „mukker“ pà Korshage i en knivskarp, vinterbidende NV-kuling. 23/1 280, 25/1 1, 26/1 3 (kun obs efter 13.45), 19/4 1, 17/10 13 alle T NV.
Også ved den svenske vestkyst blev der set mange i januar, specielt 18/1 med bl.a. 477 Kullen og 275 Hönö. Mange af disse fugle blev presset helt ned i bunden af Kattegat natten til den 23/1, og allerede ved det første morgenlys var der mange mallemukker, der lå underdrejet ved Isefjordmundingen. En stor del var mellemfase/mørke - bl.a. 1 fænomenal gråblå passerede indenfor 200 m.

1992: 12
23/2 1 NV KH, 19/4 1 VNV KH, 20/4 6 NV KH, 27/5 1 V KH efter 14 dage med ostenvind.
9/10 3 NV KH er alt fra 2. halvår. Fortsat meget få fugle.

1991: 48
Sammenlignet med tidligere år blev forårssæsonen helt forrygende: 21/5 32 NV KH (mellem 5.07 og 10.45) (EVR,KES,JW), 22/5 3 NV KH (EVR).
Til gengæld blev efteråret en rigtig sløj affære med kun 2 fugle:
25/8 1 R-Ø KH (EVR) 0g 11/9 1 NV KH (EVR).
De fleste havfugleobservatører var nok igang med at pynte juletræet den 24/12, men altså ikke alle: 24/12 11 VNV KH, heraf 1 mørk fase (JC).

1990: 10
Der er langt imellem vore forårsobservationer, men da slutningen at maj måned var stærkt præget af NV vind indkasseredes de forventede forekomster: 25/5 1 NV KH (EVR), 26/5 1 NV KH (PEL,EVR).
Meget ringe tilgang i efteråret selvom betingelserne var fine i september:
15/9 4 NV KH, (LB,EVR,HVR,BV), 20/9 2 V KH (LB), 22/9 1 NV + 1 R KH (LB,EVR,HVR),
alle på dage med kraftig V-NV vind.

1989: 29
5/2 1 NV KH (EVR), 2/10 27 NV KH (EVR) og 15/10 1 V KH (LB).
De 27 ex. 2/10 kom mellem 17.01 og 17.45 - altså meget koncentreret inden solnedgang, dette sås også på andre lokaliteter.
Et fænomen der er typisk for arten, kendes også fra andre Kattegat lokaliteter.

1988: 12
Et år under middel. 17/8 1 passerede lavt, lige over hovedet pa observatøren V KH (EVR) , 25/9 7 NV KH (JB, EVR, HVR, BV ) , 30/9 1 NV KH (LB, HVR ) og 1/10 3 NV KH (JB, LB, EVR, HVR). Det er fortsat ubegribeligt, at der ses betydeligt flere Mallemukker ved Gilleleje end ved Rørvig.

1987: 12
15/9 4 NV (EVR, HVR ), 16/9 7 NV (LB, EVR, HVR), 19/9 1 V (BV) alle KH.

1986: 53
Året må betegnes som et af de absolut mest markante ved Rørvig, omend antallet af fugle stadigvæk står noget tilbage i forhold til de lokaliteter vi plejer at sammenligne os med.
Samtlige fugle er V-NV-trækkende KH: 18/8 4 (EVR), 22/9 33 (LB, EVR, HVR, KES), 4/10 12 (KB, BBP, PR, EVR, HVR, KES, BV), 1/11 1 (JB), 2/11 2 (EVR) og 2/12 1 (EVR, UR).

1985: 16
Samtlige fugle er V-NV trækkende KH: 4/9 1 (EVR), 6/9 1 (EVR), 7/9 2 (JC), 8/9 2 (LB, JC, EVR), 12/10 6 (JB, LLA, HM, EVR) 11/11 3 (JB) og 12/11 1 (EVR, HVR).
Mallemukken var i det hele taget fåtalligt forekommende overalt i Kattegat.

1984: 39
I alt 39 fugle rapporteret, hvilket ikke er mange vejret taget i betragtning. 2/1 2 W (11.50) KH (LL), 4/1 4 W (09.40, 09.40, 12.20, 13.10) KH (LL), 15/1 1 W (10.45) KH (EVR), 21/7 1 W (12.48) KH (EVR), 1/9 3 W (05.36, 06.49,15.50) KH (LL, SP, EVR, DOF), 2/9 1 W (07.56) KH (SP), 12/9 1 W (10.16) KH (EVR), 7/10 2 W (LL.10) KH (HVR), 14/10 3 W (09.23, 13.28, 14.19) KH (LB,LL, EVR, HVR), 15/10 21 W (07.22, 07. 32, 07.39, 08.11, 08.11, 08.11, 08.30, 08.40, 08,40, 08.50, 08.50, 09.00, 09.00, 09.10, 09.20, 09.20, 09.40, 09.50,10.00, 10.00) KH (LB, LL, EVR).

1983: 29
Når man ser på antallet af de øvrige havfuglearter, er årets høst langtfra imponerende. I alt 29 ex., alle KH.
19/1 1 V (JC, EVR), 30/7 1 NV (EVR), 7/9 4 NV (JC),. 20/10 2 NV (LL, EVR) 21/10 19 NV (LL, EVR, NHV), 22/1o 1 V (olieskadet på bugen) (JC, EVR), 23/10 1 V (LB). Ny dagsrekord 19 den 21/10 og første januarobs.

1982: 4
Årets Mallemuk må siges at være fuglen der 30/5 trak S ! inde over klitterne på Korshage på ned til 30 m i stille vejr (LB, PEL).
Efteråret langt under normalen med kun 3 fugle: 22/8 1 W (BBP,PR), 5/9 1 NW (EVR), 16/12 1 NW (JC) alle KH.
Fuglen fra december, er vor hidtil seneste, Endvidere kan nævnes, at den kom ind med Norges-færgen, hvorefter den forsvandt mod vest.

1981: 19
30/4 1 NW (JC), 2/5 4 NW (EVR ), 12/6 3 NW (JC), 13/6 3 NW (JC,EVR), 15/8 1 NW (EVR), 12/10 1 NW (JC) , 6/11 2 NW (JC,EVR), 25/11 4 W (EVR), alle KH i alt 19.
Et ganske pænt resultat - antallet af storme taget i betragtning. Fuglene fra maj, er de første fra denne måned.

1980: 12
Nede på jorden igen efter rekordårene 1978 og 1979. I alt er der indrapporteret 12 fugle.
13/9 1 NW (EVR), 15/9 2 NW (JC), 1/10 3 NW (EVR), 2/10 5 NW (LB, JC, EVR), 12/10 1 NW (EVR), alle KH. Vi kan nœvne, at der indtil nu foreligger 80 Mallemukker fra området, som alle er fra perioden 1975-80 incl. I årets notater er der ingen nyopdagelser.

1979: 36
Rekordår. I alt er 36 ex. indrapporteret, hvilket er klart bedre end 1978 = 24 ex.
30/6 2 NW (EVR), 1/7 1 NW (JC), 12/9 5 NW (JC), 14/9 1 NW (JC), 15/9 14 NW + 2 E + 1 E-Rst (LB,JC,EVR,HVR m.fl.), 29/9 10 NW (JC,EVR) alle KH.
Især bør vores første juni-forekomst samt ny dagsrekord 15/9 bemærkes. En anden ting, som nok er værd at notere sig er at alle årets fugle er dukket op under kuling, da der ingen egentlige storme var i efteråret!
RETTELSE: 9/9 10 NW er rettet til 29/9 10 NW.

1978: 24
Fremgangen fortsætter. I alt ikke mindre end 24 fugle, alle KH i forbindelse med vestenstorme.
26/8 1 NV (KB,JHC,PKK,EVR), 18/9 3 NV (JHC), 19/9 2 NV (JHC), 21/9 4 V + 2 R (JHC), 21/10 5 NV (KB,LB,PKK,JHC), 25/10 3 NV (LB), 28/10 1 Ø-R (EVR), 29/10 1 NV (JHC), 16/11 2 JHC.

1977: 6
12/9 1 V (15:40) KH (LB), 15/9 1 V (10:15) KH (LB), 2/10 4 NV-V alle lyse (8:01,10:17,15:30,15:57) KH (7.25 time) (JHC,SP,EVR m.fl.).
Fuglen 2/10 kl. 10:17 kom flyvende tæt på kysten og lagde sig kun ca. 25 m. ude i et stykke tid, men trak derefter videre mod NV.
Er tidligere kun set i 1975.

1976: –

1975: 2
13/4 1 Ø KH (LB) og 26/7 1 V (15:00) KH (DO), den sidste sås på 20 m. afstand og bestemtes til mørk fase. Ny art for området.

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 02··07 09 14··15

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 07 23

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 3 1 16
Total 12 3 1 16
MaxRst
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 04··22 07··18 07

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 16 18
Total 1 1 16 18
MaxRst
Nobs 1 1 9 11
Ndag 1 1 5 7
Fænologi 02 03 15··29

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 128 77 206
Total 1 128 77 206
MaxRst
Nobs 1 37 3 41
Ndag 1 5 2 8
Fænologi 20·· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 3
MaxRst
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 23 26 06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 1 5 9
Total 1 1 1 1 5 9
MaxRst
Nobs 1 1 1 1 4 8
Ndag 1 1 1 1 2 6
Fænologi 03 20 11 29 02··27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 83 2 3 3 4 1 2 98
Total 83 2 3 3 4 1 2 98
MaxRst
Nobs 17 1 1 3 4 1 2 29
Ndag 3 1 1 1 1 1 1 9
Fænologi 03··11 17·· ···· ··15 23·· ···· ··01

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 20 3 3 1 33
Total 5 1 20 3 3 1 33
MaxRst
Nobs 1 1 3 1 1 1 8
Ndag 1 1 2 1 1 1 7
Fænologi 12 17·· ··15 13 27 20

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 19 5 27
Total 1 2 1 1 19 7 31
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 1 2 1 1 7 4 16
Ndag 1 1 1 1 3 3 10
Fænologi 02·· ···· ···· ··02 13·· ··07

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 42 1 8 32 83
Total 42 1 8 32 83
MaxRst
Nobs 6 1 3 3 13
Ndag 3 1 3 3 10
Fænologi 04··13 25 07·· ··25

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 3 9 99 9 122
Total 1 1 3 10 99 9 123
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 3 14 9 30
Ndag 1 1 2 2 4 2 12
Fænologi 09·· ···· ··25 15·· ··20 05··24

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 4 6
Total 1 1 4 6
MaxRst
Nobs 1 1 3 5
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 13 18 05··15

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 21 72 97
Total 1 3 21 74 99
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 9 51 64
Ndag 1 2 3 5 11
Fænologi 28·· ··13 25·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 1 2 4 14
Total 7 1 2 4 14
MaxRst
Nobs 5 1 1 4 11
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 27 02 21 05

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 13 2 15 35 15 82
Total 2 13 2 17 35 15 84
MaxRst 2 2
Nobs 2 6 2 11 29 13 63
Ndag 2 2 2 2 2 5 15
Fænologi 05··14 06··20 27·· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 4 11 3 22 49
Total 9 4 11 3 23 50
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 11 1 15 30
Ndag 1 1 3 1 2 8
Fænologi 26·· ··04 05·· ···· ··12

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 1 1 3 1 25
Total 19 1 1 3 1 25
MaxRst
Nobs 4 1 1 1 1 8
Ndag 3 1 1 1 1 7
Fænologi 14·· ··14 07 19·· ··12

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 56 7 11 1 129
Total 54 56 7 11 1 129
MaxRst
Nobs 14 35 7 6 1 63
Ndag 6 2 2 4 1 15
Fænologi 13·· ··16 22··24 06·· ··19

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 6 2 3 23
Total 14 6 2 3 25
MaxRst 2 2
Nobs 13 3 1 2 19
Ndag 4 3 1 2 10
Fænologi 16··22 15··27 12 14··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 4 5
Total 1 4 5
MaxRst
Nobs 1 4 5
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 28

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 4 7
Total 2 1 4 7
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 19·· ··09 01··23

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1 1 7
Total 5 1 1 7
MaxRst
Nobs 2 1 1 4
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 30 04 31art/00220.txt · Sidst ændret: 2023/09/19 16:25 af lb