Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00550

Lommer - Flamingoer

Stor Stormsvale Oceanodroma leucorhoa eu00550

Status


2010 - 2019: Vinter: Tilfældig Forår: - Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Stor Stormsvale

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  

DOFBasen:2023


2021:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 22

2018:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 143, 31)
Et ret vildt år med 31 Stormsvaler! Nummer 2 på alle tiders liste, kun overgået af 1997, der både har årsrekorden (54) og dagsrekorden (19/9 38).
Årets fund, alle fra Korshage:
23/9 17:10 1 NV.
24/9 17 trk (06:45 - 07:21 6, 14:25 - 17:03 8, 18:11 - 19:04 3).
28/9 7 trk (09:15 - 11:55 4, 12:09 1, 14:12 1, 16:25 - 16:35 1).
3/10 3 trk (11:13 1, 11:58 1, 12:12 1).
24/10 3 trk (08:56 - 09:05 1, 09:57 1, 10:37 1).

Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne, N=144:

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
1 1 5 30 4 61 4 9 22 7

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 4 28
Total 24 4 28
MaxRst
Nobs 13 4 17
Ndag 3 2 5
Fænologi 23.. ..24

2017:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa (1, 141, 2)
En vintersvale gav en flot indledning på året: 4/1 09:01 1 V Korshage (JHC, CMG, PHJ) – faktisk vores første stormsvale nogensinde udenfor det traditionelle efterårsårs stormvindue. Tre svaler ultimo december sidste år gav dog en forvarsel om, at denne begivenhed måske alligevel ikke var så fjern.
Efterårets eneste fugl kom på en ikke alt for blæsende 6/10 09:10 1 V Korshage, hvor mindst 10 personer fik lov at nyde det lille kræ, som noget af en kontrast til den ret meget større havfugle fætter, der havde fået folk af huse tidligere på morgenen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 06

2016:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa (1, 136, 5) 
Fint come back med 5 fugle fordelt på årets to stormdage 29/10 2 (12:45, 13:04) (6 observatører) og 27/12 3 (10:46, 11:41, 13:55) (5 observatører), hvilket er vores første december obs. Sidst set i 2012.
Stigende havtemperaturer er formodentlig baggrunden for vinterforekomsten. En art hvor man bare skal være der på de få potentielle dage

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 5
MaxRst
Nobs 2 3 5
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 27

2012:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 135, 1)
Efter et stort år 2011 med 13 fugle blev 2012 mere et normal år, hvor arten kun blev set en enkelt dag 22/9. Dagen stod på NV kuling, og klokken 17:40 rundede en Stor Stormsvale Korshage pynten og trak mod V (JB, KR). Den fortsatte langs kysten og blev set ud for Flyndersø (EVR) og ud for Dybesø (EVR).
De 25 år der er set Store Stormsvale fordeler sig som følger mht. antal fugle:

Antal fugle pr. år 1 2 3 4 ≥5
Antal år 11 4 2 3 5

4/9-13 Total rettet til 135 (LB).

DOFBasen:2012


2011:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 122, 13)
2011 blev et kanon år med 13 fugle alle ved Korshage – det næsthøjeste tal indenfor de sidste 20 år. Den bedste dag blev 8/10 med 11 fugle. Dagene op til var med kraftige vinde (10 - 12 m fra V og NV), som gav gode træktal fra Vestjylland. 7/10 blev det til 2 ved Korshage: 1 trk (EVR) + 1 NV (LB). 8/10 var vinden 12 m fra NV og sidst i perioden N med nogle hidsige byger. Første fugl trak V klokken 9:08 og frem til klokken ca. 13 passerede yderligere 9 svaler Korshagespidsen i retning N og NV - enkelte ganske tæt på observatørerne (JHC, EVR, TPA, HBR, US, PHJ, KR, ROEL, SA), Endnu én trak V kl. 16:17 (LB, KB).

DOFBasen:2011


2010:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 118, 4)
For at det hele ikke skulle blive den store ynk, fik vi trods alt en af de sjove på ’havfugledagen’: 22/10 13:52 1 V Korshage (JB, JHC, KES) og på årets anden dag med lidt gang i den (6/11) noteres hele 3 NV (13:15, 13:50 og ca.15:30) Korshage (EVR, Henning Vikkelsø Rasmussen). Eneste havfugleart der kan betegnes som over middel.

Rettelse 27/7-2021 LB: 5/11 rettet til 6/11.

DOFBasen:2010


2009:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 114, 4)
Fjerde art på stribe med tal over normalen.
29/9 2 V (08:44, 08:52) (JHC, KR), 5/10 16:33 1 V (JB, CG) og  9/10 11:03 1 V (JB, EVR) alle Korshage.
Selv om Korshage er en god havfuglelokalitet, er denne art ikke nem. Årets høst ligger i den pæne ende.
De 22 år vi har set Store Stormsvaler fordeler sig som følger mht. antal fugle:

Antal fugle pr år 1 2 3 4 ≥5
Antal år 10 4 2 2 4

De helt store år med hhv. 9, 19 og 54 fugle ligger efterhånden en del tilbage i tiden (hhv. 1985, 1983 og 1997).

DOFBasen:2009


2007:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 111, 3)
18/9 2 NV (13:34, 16:37) Korshage (JHC) og 6/11 1 NV (11:50-12:07) Korshage (JHC, AF). Begge to er typiske fund, der helt tilslutter sig det kendte forekomstmønster for arten. Arten ses udelukkende under og efter stormperioder i perioden september til november.
Antallet af stormsvaler i de seneste år:

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Lille 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stor 0 2 0 2 0 0 4 1 1
ubestemt 0 0 0 0 0 0 1 0 0
I alt 0 2 0 2 0 0 6 1 1

Det fremgår, at der ikke ses stormsvaler hvert år på Korshage – i den seneste 10-års periode fra 1998 – 2007, er der således fire år, hvor ingen stormsvalearter, ej heller ubestemte, er blevet set.
Gennemsnitligt giver det dog 1,5 stormsvale pr. år med alle år medregnet.

DOFBasen:2007


2006:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 110, 1)
8/11 1 rast. Korshage (Klaus Bjerre).
De nu i alt 112 fugle fra området fremgår af figuren. Arten ses udelukkende under og lige efter kraftige efterårsstorme med direkte pålandsvind, gerne med en vedvarende vinkel på 90 grader ind på kystlinien. Samtlige fugle er set i månederne september, oktober og november. Arten er endnu ikke set i f.eks. december, men det bør kunne lade sig gøre - ikke mindst fordi havtemperaturerne stiger og jfr. de sene Kuhls, der er plukket de senere år.

DOFBasen:2006


2005:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 109, 1)
16/11 1 V (10:42) Korshage (JHC). Arten er ikke årlig, men indenfor de seneste 10 år er ”svalen” bemærket i 1997, 1999, 2001 og 2004. Klart det bedste år var 1997 med 54 individer.

DOFBasen:2005


2004:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 105, 4)
16/9 3 V Korshage (AF), 22/9 1 V Korshage (JHC, AF). De seneste 10 år har givet følgende stormsvaler:

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
ubestemt 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Lille Stormsv. 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Stor Stormsv. 1 54 0 2 0 2 0 0 4
I alt 1 56 0 2 0 2 0 0 5

Som det ses, var 2004 det bedste år siden rekordåret 1997.

DOFBasen:2004


2001:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 103, 2)
På havfugledagen 1/11 trak 2 fugle forbi Korshage.
1/11 1 NV 11.20 og 1 NV 12.04 (EVR, JB, JHC).

DOFBasen:2001


1999:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 101, 2)
Denne art er med 12/10 2 NV Korshage (LB, EVR) nu plukket i 17 år ud af de 27 år rapporten har eksisteret.

DOFBasen:1999


1997:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 47, 54)
Meget sjælden trækgæst. 102 observationer. Alle fra Korshage:
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
1 1 5 30 4 61

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 7 0

De største dage: 21/10 1983 med 11 fugle, 20/10 1983 8 og 12/10 1985 7.

1997: Et rekordår som slog de 24 foregående år tilsammen. Ny dagsrekord på 38 blev sat den 19/9, som også var dagen for ny dagsrekord for Mallemuk.
Alle observationer nævnes: 17/9 1, 18/9 3, 19/9 38, 20/9 2, 23/9 6, 3/10 2, 5/10 1 og 11/10 1 alle trækkende V - NV Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 46, 1)
I et i øvrigt dårligt havfugleår kom denne art på listen: 8/11 1 NV (13:41) Korshage (HVR, Åge Mikkelsen).

DOFBasen:1996


1995:  Stor Stormsvale  Oceanodroma leucorhoa  (1, 41, 5)
Med 5 fugle i efterårsmånederne er der tale om bedste sæson i 90’erne.
Meldingerne fra Korshage byder på følgende: 28/9 2 SØ (09:15, 11:32) (LB, EVR), 20/10 1 NV (11:59-12:04) (JB, EVR) og 21/10 2 NV (07:47, 09:15) (JB, LB, EVR, HVR m.fl.).
Arten forekommer næsten årligt i det sydlige Kattegat, hvorimod Lille Stormsvale er ekstrem sjælden - sidst set på Korshage i 1985.

DOFBasen:1995


Stor Stormsvale Oceanodroma leucorhoa

1994: 1
Årets eneste fugl blev iagttaget 1/10 1 R (8:35-8:45) derefter Ø (8:46) KH (JC,EVR,HVR,KES).
Glædeligt gensyn med denne pelagiske art, der i 90'erne har optrådt meget sporadisk. Sidst set i 1990.

1993: –

1992: –

1991: –

1990: 1
22/9 1 Ø (12:13) KH (JB,EVR,HVR,KES).

1989: –

1988: 3
På trods af at vejrforholdene aldrig gav forhåbninger om stormsvaleforekomster (manglende NV-storm), blev der alligevel set et par stykker.
30/9 2 NV (14:35-14:46, 16:58) KH (LB,EVR,HVR), 14/10 1 Ø (15:25) tæt på kystlinjen i vindstille Dybesø Kyst (BV).

1987: 1
På trods af at der blev set mange stormsvaler ved både danske og svenske vestkyst i september, blev det kun til 1 fugl på Korshage.
15/9 1 KH (HVR).

1986: –

1985: 9
Ikke færre end 9 fugle er indført i bøgerne under de hektiske efterårsstorme.
12/10 7 KH (JB,LB,NHC,LL,HM,EVR,BV m.fl.), de fordeler sig 10:44 1 Ø, 11:14 1 V, 2 rst liggende på vandet senere 11:40 V, 12:24 1 V, 13:08 1 V og 13:15 1 V.
11/11 2 V (10:47, 12:54) KH (JB).
Årets observationer tydeliggør igen stedets position som stormsvalelokalitet nr 1 i Kattegat. Især 12/10 var en stor oplevelse, da omkring 20 havfuglefolk kunne glade over storm svaler tæt på i det flotte efterårsvejr.

1984: 1
15/10 1 W (10:12) KH (LB,LL,BV m.fl.) - sikrer artens status hos os som årligt forekommende.

1983: 19
Ud af en række imponerende havfugletal fra en lang række lokaliteter i Kattegat, står denne art for den største og i særklasse mest imponerende forekomst. Selv de mest hærdede havfuglefolk måtte have tallene gentaget, da Rørvig rystede disse to tal ud af ærmet:
20/10 8 V (12.19, 12.37, 12.50 14.00, 14.20, 14.30, 14.50, 15.10) KH (LL,NHV),
21/10 11 (elleve !!) V (07.30, 07.40, 07.50, 08.30, 08.50, 2 ex 09.l0, 10.10, 10.20, 10.50, 11.20 og så gik man hjem!!!) KH (LL,EVR,NHV). Hvor mange fugle der kom efter kl. 12.00 står hen i det uvisse men mon ikke der er kommet et par stykker ???.
I alt 19 ex. i 1983. Bortset fra årene 1978 og 1982, er Stor Stormsvale iagttaget årligt i den sidste 7-års periode.

1982: –

1981: 2
25/11 2 NW (12:50, 13:05) KH (KB,EVR).
Tidligere set i 1971, 1977, 1979 og 1980. Kan måske snart betegnes som årlig gæst, hvis den positive udvikling fortsætter.

1980: 2
19/11 2 NW (8:00, 10:28) KH (EVR).
Tidligere set i 1971, 1977, og i 1979 i september og oktober.

1979: 1
23/9 1 NW-W (6:49) KH (EVR).
3. iagttagelse fra området og vores første stormsvale fra september.

1978: –

1977: 1
2/10 1 V (11:26) KH (JHC,SP,EVR m.fl.).
2.iagttagelse fra området. Første var: 23/10-1971.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 22

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 6 31
Total 25 6 31
MaxRst
Nobs 15 6 21
Ndag 3 2 5
Fænologi 23·· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 04 06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 5
MaxRst
Nobs 2 3 5
Ndag 1 1 2
Fænologi 29 27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 3 3
Ndag 1 1
Fænologi 22

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 13
Total 13 13
MaxRst
Nobs 12 12
Ndag 2 2
Fænologi 07··08

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 1 3 4
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 22·· ··06

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4
Total 2 2 4
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 29·· ··09

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 1 3
MaxRst
Nobs 2 1 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 18 06

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 4 4
Ndag 2 2
Fænologi 16··22

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 01

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/00550.txt · Sidst ændret: 2023/05/27 07:55 af lb