Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00710

Lommer - Flamingoer

Sule Morus bassanus eu00710

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Sule

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Sule  Morus bassanus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 65 150 30 8 105 317 686
Total 7 7 65 169 30 8 106 427 819
MaxRst 3 2 1 19 4 1 110 110
Nobs 11 10 31 22 14 6 72 44 210
Ndag 8 7 12 14 11 3 12 26 93
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··19 04·· ···· ··30

2022:  Sule  Morus bassanus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 21 135 204 46 78 36 11 868 226 23 2 1672
Total 22 24 136 205 46 80 39 11 911 226 23 3 1726
MaxRst 2 8 10 13 1 1 3 43 30 5 1 43
Nobs 11 25 24 38 12 3 16 2 18 48 14 3 214
Ndag 10 19 18 20 11 3 11 2 12 24 13 3 146
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2021:  Sule  Morus bassanus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 11 81 184 223 21 160 1060 605 198 4 2554
Total 10 11 81 184 244 21 194 1130 605 198 5 2683
MaxRst 3 2 12 8 21 16 34 70 20 19 1 70
Nobs 16 12 52 49 20 5 32 28 122 67 7 410
Ndag 10 6 27 23 13 4 13 13 27 21 5 162
Fænologi 01.. …. …. …. ..31 21.. …. …. …. …. ..26

2020:  Sule  Morus bassanus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 36 113 171 366 43 66 135 590 286 6 1852
Total 40 37 113 171 403 1 73 69 139 635 290 6 1977
MaxRst 1 5 13 19 37 1 30 5 14 24 25 1 37
Nobs 12 20 36 38 21 1 12 17 16 49 68 12 302
Ndag 9 13 25 20 19 1 3 10 13 27 21 10 171
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Sule  Morus bassanus 

Træk første halvår: 1/1 - 17/5 i alt 940, flest 3/5 185 - I alt 41 observationsdage.
Træk andet halvår: 2/7 - 31/12 i alt 1990, flest 14/10 750 - I alt 52 observationsdage.  

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 244 97 583 19 26 833 1019 41 52 2928
Total 13 3 272 112 588 19 30 833 1103 44 55 3072
MaxRst 1 1 22 15 3 3 100 130 4 1 130
Nobs 3 4 55 35 12 8 27 51 43 18 9 265
Ndag 3 4 25 25 9 5 9 22 25 16 7 150
Fænologi 01.. …. …. …. ..17 02.. …. …. …. …. ..31

2018:  Sule  Morus bassanus  (17, 21869, 2731)
Et samlet resultat på linje med sidste år. Ingen store dage i foråret, mens efteråret gav flere pæne dage uden at vi dog kom i nærheden af dagsrekorden på 829.
Første halvår: 194 trækkende, med største dag 7/4 36.
Andet halvår: 2321 trækkende med største dage: 28/9 489 og 3/10 617, øvrige dage under 200.
Suler er besværlige at tælle! Der ligger ofte et antal fouragerende fugle ud for Korshage, og på gode dage kan der være rigtig mange. Det er ikke altid praktisk muligt at afgøre, hvor mange der faktisk trækker videre.

Simpel summation af daglige træk- og rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1145 1139 7 16 2515
Rast 2 3 26 11 2 10 96 62 4 216

I 1997-Jubilæumsrapporten beskrev vi artens status således: “Meget sjælden trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret”. Der er ingen tvivl om, at vi nu ser langt flere Suler end tidligere, men det er ikke klart, om dette skyldes generel fremgang eller blot afspejler en ændring i artens valg af fourageringsområder.
Fordeling på 5-årsperioder af de hidtidige observationerne (delvis fra Jubilæumsrapporten):

– 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997 1998 – 2002 2003 – 2007 2008 – 2012 2013 – 2017
17 344 150 1452 557 1210 525 3747 3839 10047

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 9 107 55 18 2 12 1137 1046 7 16 2414
Total 7 12 132 66 18 2 14 1137 1193 69 20 2670
MaxRst 1 3 7 6 2 64 20 2 64
Nobs 5 9 27 12 2 2 6 53 67 14 8 205
Ndag 4 7 21 11 2 2 5 15 21 13 7 108
Fænologi 04..30 11.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Sule  Morus bassanus (17, 18804, 3065)
Efter nutidens forhold vel ret normale 294 trækkende i første halvår, flest 22/4 72. Med flere fugle i juni end i april er dette vel efterhånden også en art, hvor en del af forekomsten må karakteriseres som lokale bevægelser.
I andet halvår flest i oktober, der bød på ny dagsrekord 13/10 829 på 6 timer. En anden observatør havde dog kun lidt over 100 på de to første morgentimer, mens en tredje med en lidt senere start kun nåede 225 på 6 timer. Det viser, at arten ikke er lige let at tælle, når fuglene kommer i en lind strøm. Der var også meget store tal fra Gilleleje denne dag. Sæsontotalen endte ligeledes på ny rekord – 2455 – knapt dobbelt op i forhold til den gamle rekord fra 2011.
Simpel summation af daglige rasttal (renset for daggengangere) giver nedenstående månedstotaler. I alt indkom der 232 registreringer i 2017.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 18 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 74 82 2749
Rast 1 18 7 1 6 5 2 46 203 9 19 321

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 4 11 105 1 155 269 39 154 1837 71 82 2744
Total 19 4 29 112 1 161 274 41 200 2040 83 101 3065
MaxRst 2 5 4 6 5 1 15 75 5 6 75
Nobs 11 1 16 11 1 10 2 17 11 67 18 22 187
Ndag 5 1 13 9 1 7 2 10 10 25 15 17 115
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Sule  Morus bassanus (17, 17563, 1241)  
Et år helt uden sommerforekomster. Første halvår bød på efter moderne forhold lidt skuffende 90 trækkende 28/1 – 14/5. Største dag 20/4 37.
Efterårstrækket noget mere opmuntrende med 1068 fugle 2/8 – 31/12. Månedsfordeling var lidt usædvanlig. Det pragtfulde sommervejr i september var vel hovedårsagen til det lave tal i denne måned. Dage med mindst 50: 10/8 116, 11/8 265, 28/10 61, 29/10 139 og 27/12 105.
Simpel summation af daglige rasttal giver nedenstående månedstotaler.

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt
Træk 2 12 6 58 12 425 66 310 104 163 1158
Rast 9 17 4 11 35 5 2 83

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 6 58 12 425 66 310 104 163 1158
Total 2 12 6 67 29 429 77 345 109 165 1241
MaxRst 4 12 4 8 20 2 2 20
Nobs 1 5 2 12 9 25 10 21 11 11 107
Ndag 1 5 2 10 6 9 8 15 8 6 70
Fænologi 28.. …. …. …. ..14 02.. …. …. …. ..31

2015:  Sule  Morus bassanus  (17, 16576, 987)

Det blev til 12 på stribe med observationer i alle årets måneder, dog har der I forhold til 2014 været et generelt fald i antallet af Suler i både Kattegat og Skagerrak.

Forårstrækket gav 211 fugle med flest i maj (118). 9/5 75 var eneste dag med over 20 fugle.
Efterårstræk i alt 692 med flest i oktober (385). Bedste dage: 23/10 292 og så sent som 1/12 85. Otte dage med ”indenfjords” observationer, flest 23/10 65 og 30/11 21.

Ved indenfjords forstås her syd for en linje fra spidsen af Skansehage – Hundested Havn. Hvis man tager færgen, skal man kikke mod syd for at se disse fugle.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 3 10 24 118 20 11 1 1 385 194 100 903
Total 36 3 12 30 120 21 11 1 1 436 196 114 981
MaxRst 1 6 1 1 32 2 5 32
Nobs 8 1 9 8 13 8 6 1 1 39 54 43 191
Ndag 6 1 5 7 12 5 4 1 1 19 12 9 82
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2014:  Sule  Morus bassanus  (17, 13826, 2750)
Sørger for lidt sved på panden til havfugleredaktøren. Ikke mindre end 373 registreringer i DOFbasen (266 i 2013 og 154 i 2012). Alene disse tal peger vedvarende opad i overensstemmelse med forekomsten i det øvrige Danmark og er forenelige med artens generelle stigning i Nordatlanten, men lokale ændringer i fødegrundlaget - bedre vandkvalitet i Isefjorden! - må formodes også at spille en rolle.
Trækket i 1.halvår landede på det nye rekordtal 1007 skramlet sammen i løbet af 48 observationsdage i perioden 10/1 – 13/6. De største dage blev: 9/4 129, 14/4 201 og 15/4 188, hovedparten af totalen fra Korshage, men også Skansehage (8) og Rørvig Bugt (7) bidrog. Mest bemærkelsesværdigt var dog 14/4 4 S Nykøbing Bugt set fra SØ-hjørnet af Slettermosegård – observatøren skrev: ”Var ude og lede efter en Skestork, pludselig opdages hele 4 store hvide fugle over bugten med Nybøbing By som baggrund – Sulen er desværre ikke en Skestork, men alligevel en fin obs.

Det blev ikke til en efterårsrekord, men det var tæt på. I alt 1275 trækkende 5/8 – 20/7 (sæsonrekorden er på 1309) i løbet af 31 observationsdage. De største dage blev: 28/9 666 (JLR), 20/10 190 og 30/10 135. Tallet fra 28/9 er med god margin ny dagsrekord – den gamle var 7/10 2011 389. Umiddelbart virker tallet småt utroligt, men der var fugle nok at tage af. Ved Kikhavn registreredes imponerende 1031. Dette rekordtræk blev dog ikke bemærket længere øst på - lokale bevægelser? Igen er hovedparten af totalen fra Korshage, men også bidrag fra Dybesø (4), Skansehage (24) og Rørvig Bugt (6).

Rastende fugle ses nu hele året. Ikke kun ved Korshage, men fra Kysten ved Plantagen i vest til langt ned i Iseforden. Årstotal er fremkommet ved simpel addition af træktal og dagsrastmaks for de enkelte lokaliteter. Der er derfor god mulighed for gengangere fra dag til dag.

Maksrasttal pr mdr pr lokalitet:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Korshage 4 7 20 11 62 17 2
Skansehage 8 6
Plantagekysten 4 14 3
Dybesøkysten 3
Rørvig Bugt 1

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 183 777 34 1 2 233 222 74 15 1548
Total 10 1 195 857 49 1 2 833 649 131 22 2750
MaxRst 4 7 20 11 600 129 17 2 600
Nobs 5 1 34 120 10 1 2 40 42 26 9 290
Ndag 3 1 17 27 10 1 2 9 21 18 9 118
Fænologi 04.. …. …. …. …. ..13 05.. …. …. …. ..31

2013:  Sule  Morus bassanus  (17, 11822, 2004)
Fortsætter med at overraske. Der er efterhånden ikke kun stormfugl over denne art. De store dage er klart nok i forbindelse med blæsevejr, men der er også adskillige observationer under andre vejrforhold. Isefjordsmundingen må i dag anses for en fast rastlokalitet for arten en stor del af året. Især bemærkes 150 rastende Skansehage (årets højeste rasttal!) og fugle ved (ud for) Rørvig Bugt (Isefjorden syd for Roskilde Fjord mundingen).

I første halvår 180 trk fordelt på 12 dage mellem 3/1 og 30/6. Eneste større dag 1/5 138 og bortset fra 30/6 12 ikke over 6 pr. dag.
I perioden 14/7 – 7/12 gav 33 dage et udbytte 960 trk. Dage med over 50: 18/10 82, 24/10 58, 25/10 113, 16/11 156 og 17/11 145, og der var yderligere 13 dage med to-cifrede tal. Flere dage blev tælling af træk opgivet p.g.a. af de mange rastende fugle i området, der mere eller mindre umuliggjorde seriøse tællinger af trækket.

Rastende fugle set fra april og året ud. Ikke kun ved Korshage, men fra Kysten ved Plantagen i vest og langt med i Iseforden. Flere fugle er blevet fulgt til dørs ind i fjorden indtil de tabtes nede syd for Kyndbyværket.
Maksrasttal pr mdr pr lokalitet og alle dage med over 50 rastende:
Korshage: 21/4 8, 1/5 108, 30/6 4, 17/7 1. 2/9 2, 12/10 120, 15/10 51, 16/10 77, 18/10 60, 24/10 58, 25/10 109, 27/10 61, 17/11 15 og 18/12 1.
Skansehage: 17/7 1, 27/10 150, 13/11 og 16/11 9 samt 4/12 2.
Kysten ved Plantagen: 14/10 8 og 15/11 5.
Kysten ved Dybesø: 16/10 2 og 18/12 1.
Rørvig Bugt: 28/10 10 og 4/12 2.

Årstotal fremkommet ved simpel addition af træktal og dagsmaks for rast på de enkelte lokaliteter. Der er derfor god mulighed for gengangere fra dag til dag, men det har der vel altid været i forbindelse med vedvarende blæsevejr. Spørgsmålet er dog om tallet alligevel ikke er i underkanten, idet flere observatører som sagt mange dage opgav at tælle trækket.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 12 151 12 3 2 38 390 481 46 1140
Total 5 39 314 16 5 2 44 972 553 54 2004
MaxRst 8 108 2 1 4 150 9 2 150
N 5 12 15 7 5 1 6 73 58 15 197
Fænologi 03..31 07.. …. …. …. …. …. …. …. ..18

2012:  Sule  Morus bassanus  (17, 10703, 1119)
2011 var et fantastisk år, men også i 2012 lå årstotalen på 1107 over gennemsnittet. Det blev til 1041 trækkende Suler.
Kun 11 trækkende fugle i 1. halvår.
Første trækdag i efteråret var 7/9 og sidste dag var 31/12. Største dagstal var 9/10 med 368. Øvrige dage med mere end 50 trækkende Suler: 7/10 52 NV, 8/10 217 V, 10/10 250 og 26/10 53 V. Langt de fleste observationer var fra Korshage. Andre lokaliteter var Skansehage med i alt 242 trækkende Suler (LB) over 3 observationsdage.
Fordelingen af trækkende Suler i 2012 over året:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
6 1 3 1 48 978 2 2

Det blev til 78 rastende Suler (fugle uden lokalitetsangivelse er alle fra Korshage):
Første halvår: 2/1 1 Skansehage, 20/3 1. 5/5 2 Kysten ved Dybesø, 15/5 1 og 3/6 2.
Andet halvår: 3/10 12, 10/10 14 + 1 Hovvig, 12/10 7, 15/10 2, 16/10 6, 17/10 3, 18/10 7, 28/10 1, 3/11 2 Plantage Kysten, 4/11 2, 6/11 5, 8/11 1, 10/11 1, 11/11 2, 12/11 3 og 26/11 2.
Bemærk især Hovvigfuglen, blot anden iagttagelse herfra.
Årstotaler de seneste 10 år:

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
87 1038 556 854 874 425 655 569 146 1350

DOFBasen:2012


2011:  Sule  Morus bassanus  (17, 9353, 1350)
Et fantastisk år med 1350 observationer – det højeste årstal for Rørvigområdet i 35 år. De andre år i top 3 er 2003 med 1038 og 1984 med 890 observationer. Fordelingen af observationerne i 2011 over året samlet for kystlokaliteterne i Rørvig var (1 linje trækkende fugle, 2 linje rastende fugle):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
3 18 13 10 1 25 1067 16 21
14 160 1 1

Største dagstal var 7/10 med 369. Langt de fleste observationer var fra Korshage.
Andre lokaliteter var Skansehage med 9/10 1, 12/10 8 NV og 20/10 1 alle NV (LB).
Rørvig Bugt (LB): 10/10 3 (1 rast + 1 N → S + 1 NV , 11/10 1 N og13/10 1 N.

DOFBasen:2011


2010:  Sule  Morus bassanus  (17, 9207, 146)
Kom ned på jorden igen efter 7 gode år. Samtlige obs alle Korshage: 12/2 1 Ø, 3/4 2, 4/4 5 rast, 6/4 1, 7/4 1 NØ + 1 rast, 8/4 1 rast, 10/4 1, 26/5 3, 26/8 1, 18/9 4, 19/9 12, 21/9 10, 14/10 7, 15/10 1, 16/10 4, 17/10 1 rast, 21/10 17, 22/10 11 heraf 3 Ø, 26/10 1, 5/11 15, 6/11 38, 7/11 1, 9/11 1, 10/11 1, 11/11 1 rast, 13/11 1, 15/11 2 og 11/12 1, hvor intet andet er nævnt vestgående.
Årets 146 fugle fordelt på måneder:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 1 0 5 + 7 R 3 0 0 1 26 41 + 1 R 59 + 1 R 1

I alt 9 fugle på forårstræk og 128 på efterårstræk hertil kommer mindst 9 nye rastende fugle, der bringer årstotalen op på 146.
Hvis man ser bort fra de sidste syv år - alle med mindst trecifrede antal (425 - 1038), er årets resultat ikke så ringe endda. Gennemsnittet for årene 1973 - 2002 er 141. Kan vel tages som yderligere en indikation på, at Sulen er blevet betydeligt mere almindelig i Kattegat i det seneste årti.

DOFBasen:2010


2009:  Sule  Morus bassanus  (17, 8638, 569)
Rettelse 2008: 17/10 204 (ikke 193) – korrekt i Fugleåret 2008, men desværre ikke i Rørvig rapporten.
Simpel sammentælling af årets dagsmaks af trækkende hhv. rastende fugle ved Korshage fordelt på måneder ses af nedenstående tabel:

Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Sum
Træk 5 2 9 2 2 8 255 223 6 512
Rast 6 2 4 1 25 8 3 49
Obsdage 6 2 6 1 2 3 9 13 3 42

I forhold til de sidste par år en total i den mere beskedne ende (tredje laveste tal indenfor i sidste 7 år). Tallet må dog anses som et minimumstal. Dels var tællingerne af Suler på flere dage besværet af, at trækket foregik i et yderst moderat tempo – ofte afbrudt af kortere rastperioder, dels var der godt med andre fugle at kikke efter. Endelig betyder det en del, at for flere observatører er det blot dagstotalen, der er rapporteret, hvilket begrænser mulighederne for at finde det reelle antal, der er passeret.
Større dage (>20): 23/9 24, 24/9 55, 25/9 47, 27/9 21 rast , 28/9 77, 29/9 47, 1/10 55, 4/10 26, 5/10 22 og 9/10 105. Sammenligning med f.eks. Mallemuk og Sodfarvet viser, at det ikke er de samme dage, der nødvendigvis er de bedste hos de forskellige arter.
Diagrammet over antallet af fugle pr år viser ligeledes de sidste 7 års meget stabile forekomst. I de forudgående 30 år, er der kun to år (1984 og 1995), der når tilsvarende niveau. Yderlige bemærkes, at stigningen er kommet pludselig uden nogen form for forvarsel. De sidste fire år inden rekord året 2003 kan jo ikke just kaldes prangende.
I relation til omtalen under de andre stormfugle, bør 1997 bemærkes – et ganske ordinært år for Sulen.

17-03-23 LB Justering af trk-tal mar 5 (4), aug 8 (9) og okt 223 (231). Årstotal 512 (520).

DOFBasen:2009


2008:  Sule  Morus bassanus  (17, 7983, 655)
Totalen må vel - baseret på det seneste årtis tal - anses for at være normal.
Efter at vi så småt har vænnet os til majobservationer, er sidste års fravær af majfugle nu udvidet til et stort gabende hul dækkende næsten hele foråret og sommeren.
Simpel sammentælling af årets dagsmaks af trækkende hhv. rastende fugle fordelt på måneder ses af nedenstående tabel.

Jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec sum
Træk 9 10 24 - - - - 4 4 474 33 8 566
Rast 9 6 5 - - - - - 1 60 8 - 89

Større dage (>20): 2/3 21 V, 12/10 39 V + 5 rast, 17/10 204 V, 18/10 82 V + 2 rast, 19/10 68 V, 20/10 35 rast og 27/10 43 V.
Hovedparten som vanligt noteret fra spidsen af Korshage – dog ikke disse: 28/2 6 Kattegat ud for Plantagen, 12/10 5 rast set fra byen ude over fjorden bag Skansehage, 26/10 1 rast ud for Dybesø og 1/11 1 S/rast Isefjorden udfor indsejlingen til Roskilde Fjord – hvor langt ned i fjorden kommer disse sydgående inden de opdager blindgyden?

DOFBasen:2008


2007:  Sule  Morus bassanus  (17, 7558, 425)
Arten havde i 2007 en lidt mere beskeden fremtræden end i 2005 og 2006. Ikke kun antalsmæssigt generelt set over hele året, men mest iøjnefaldende i maj måned, hvor arten slet ikke blev set i år. Dette står i stærk kontrast til både 2005 og 2006, og iøvrigt usædvanligt for vort område. Majiagttagelser foreligger ellers hvert år.
På Korshage blev det til i alt 56 57 forårsfugle, og fordelingen af disse fremgår af nedenstående figur. April blev den bedste måned med 29 28 fugle, som også producerede den bedste dag i 1. halvår: 20/4 12.
I alt 94,6 % af fuglene blev aldersbestemt, så der er stor ros til observatørerne for indsatsen. Det var primært adulte / 5k fugle, der dominerede forårstrækket (77 %), jfr. nedenstående figur.
Første sommerdag med sulepotentiale var 8/7, hvor observatørerne traditionen tro var på plads.
Nuvel - efterårstrækket er normalt langt mere markant end forårstrækket. Allerede i juli dukker de første efterårs suler op, og med en samlet total på i alt 364 fugle i 2. halvår, er der tale om en fin sæson.
De største dage i efteråret blev: 15/9 31, 18/9 38, 12/10 74, 18/10 35, 3/11 25 og 6/11 25 – samtlige fugle fremgår af nedenstående figur. Efterårsbilledet er helt, som vi kender det, med nogle relativt pæne tal på dage med nordvesten kulinger og med klar kulmination i oktober.
Aldersfordelingen på fuglene i efteråret fremgår af nedenstående figur. I alt 94,7 % af fuglene blev aldersbestemt (mere ros) og hovedparten var igen adulte / 5k fugle (63,4 %) og næstflest 3k fugle (9,9 %).
Dybesø kyst: 29/7 2.
Udfor Plantagen: 4/4 1 og 30/12 2.


DOFBasen:2007


2006:  Sule  Morus bassanus  (17, 6684, 874)
Året ligner meget 2005 med rekord mange fugle om foråret og pænt med fugle i efterårsmånederne. Foråret var igen markant bedre end foråret. Men det begynder at blive rigtigt svært at vurdere, hvor mange eksemplarer, der har været involveret, især i april. Det er helt oplagt, at der forekommer en del gengangere, især når der raster småflokke ved Isefjordsmundingen. Fuglene er dog talt med som nye, hvis de optræder på en ny dato. Der er også perioder, hvor der slet ikke er set rastende Suler i området, så en del udskiftning er der helt sikkert blandt fuglene.
Men - nu til tallene - foråret gav følgende: 30/3 1, 2/4 1, 4/4 2, 6/4 2, 7/4 9, 8/4 61 rast, 9/4 5, 11/4 8, 12/4 9, 13/4 4, 14/4 40, 15/4 4, 16/4 10, 17/4 9, 21/4 11, 22/4 5, 28/4 6, 29/4 2, 1/5 14, 2/5 22, 3/5 15, 6/5 5, 7/5 3, 13/5 1, 14/5 1, 15/5 8, 20/5 13, 21/5 1, 22/5 3, 24/5 32, 25/5 1, 26/5 imponerende 291 (LB, EVR) og 27/5 4 i alt 603. Det er to fugle mere end sidste år og dermed en igen ny forårsrekord.
Den 26/5 291 er næsthøjeste dagstotal for området. Andelen af aldersbestemte fugle denne dag var på 49 % og disse fordeler sig på 5k 38 %, 4k 28%, 3k 26% og 2k 8% (EVR).
I foråret blev der generelt set flest adulte / 5k fugle, jfr. figuren.
Efterår: 5/9 71, 6/9 1, 25/9 2, 27/10 99, 6/11 2, 9/11 46, 11/11 2, 12/11 16, 26/11 1, 10/12 2, 12/12 2 og 13/12 2 i alt 248. Et efterbillede som vi kender det, omend flere obsdage i december, er ganske usædvanligt. Måske skal vi til at vende os til de meget sene Suler, da de stigende havtemperaturer og milde efterårsmåneder får fuglene til at blive længere i vore havområder. Andelen af aldersbestemte Suler i efterårsmånederne fremgår af figuren. Der var flest adulte / 5k fugle, hvilket er normalt.
Udfor Plantagen: 6/4 2, 13/4 1, 16/4 7, 6/5 5, 28/10 4, 11/11 3 og 17/12 1 alle rastende. Interessen for Norddykkerne, kaster andre bifangster af sig - så mange observationsdage med Suler ved Plantagen, har vi ikke set før. Arten er dog tidligere set her, men kun sporadisk.

DOFBasen:2006


2005:  Sule  Morus bassanus  (17, 5830, 854)
Hvem havde troet, at den stående Rørvig-rekord skulle slås godt og grundigt på en forårsdag – under en frisk nordvestlig brise, strålende solskin og knivskarpe horisonter – nej, vel? Selv ikke i den vildeste fantasi.
Ikke desto mindre var forårets tal generelt så imponerende, at den gamle rekordtælling fra 1/9 1984 (med 356 fugle) helt klart fik silkesnoren. Utroligt!
Det blev til 601 fugle fordelt på 19 observationsdage i første halvår: 21/1 2, 22/1 5, 9/4 1, 15/4 4, 16/4 2, 17/4 9, 22/4 1, 25/4 1, 26/4 6, 27/4 27, 28/4 14, 29/4 3, 30/4 1, 2/5 4, 5/5 14, 6/5 73, 7/5 imponerende 374 trk på to timer (EVR), 8/5 58 og 10/5 2.
I efteråret sås følgende: 17/7 1, 15/9 107, 22/10 1, 23/10 4, 26/10 26, 10/11 3, 11/11 2, 12/11 4, 15/11 64, 16/11 30, 19/11 1, 15/12 1 og 22/12 2 i alt 246 fugle fordelt på 13 observationsdage.
I alt gav året 854 Suler, som gør 2005 til det næstbedste år i Stationens historie – kun 2003 med 1038 var bedre, og 2004 følger lige efter med 556 fugle.
Udfra de indkomne data at dømme, blev kun 57 % aldersbestemt i første halvår (se figur). De adulte 5k udgjorde majoriteten på 64 %, hvilket er helt på linie med resultaterne fra de andre forår, jf. f.eks. 2003 rapporten side 11. Næstflest var 4k fugle med 18 %.
I andet halvår (se figur) udgjorde adulte 5k fugle 53 %, næst hyppigst var 2k med 23 %, men kun få årsunger blev registreret - i alt kun 5 % af de aldersbestemte. Konklusionen er, at kun 453 fugle blev aldersbestemt ud at et materiale på i alt 854 fugle – der er helt klart plads til forbedring!
På rekorddagen 7/5 var der flest adulte 5k fugle (N = 177) og næstflest 4k fugle (N = 58).

DOFBasen:2005


2004:  Sule  Morus bassanus  (17, 5274, 556)
Det blev til 556 fugle på 42 observationsdage: 22/3 19, 24/3 1, 27/3 1, 31/3 2, 10/4 3, 11/4 2, 16/4 1, 17/4 1, 18/4 3, 19/4 1, 20/4 1, 29/4 1, 5/5 1, 7/5 1, 8/5 1, 13/5 12, 15/5 23, 20/5 1, 25/5 11, 15/6 4, 16/6 12, 17/8 1, 22/8 6, 16/9 103, 21/9 29, 22/9 80, 23/9 65, 24/9 32, 25/9 11, 26/9 3, 27/9 11, 28/9 20, 9/10 6, 10/10 2, 18/10 36, 30/10 3, 31/10 2, 5/11 1, 6/11 35, 13/11 6, 16/11 1 og 18/11 1 fordelt på 102 forårs- og 454 efterårsfugle.
Et rigtigt godt år, der dog står lidt i skyggen af 2003, der med over tusinde fugle blev et legendarisk rekordår. Alligevel blev 2004 et af de bedste i Stationens historie.
Antallet af observationsdage blev usædvanligt højt og det er meget sandsynligt, at både antallet af fugle og observationsdage påvirkes af en flok omstrejfende, ikke-ynglende og fouragerende Suler, der har holdt til i bunden af Kattegat gennem længere tid i forårsmånederne. Gengangere kan bestemt ikke udelukkes.
Tabellen viser de 5 største dage med hensyn til fuglenes aldersfordeling. Som det ses, er det ikke altid, at man noterer fuglenes alder, og observatørerne bedes være mere omhyggelige med at notere dette, hvis det er muligt. I 2004 var der eksempler på dage, hvor disse detaljer ikke er noteret i tilfredsstillende grad.
Ud fra de fem største dage at dømme udgjorde de adulte/5k fugle 38%, 4k 8%, 3k 10%, 2k 22% og 1k også 22%. Men kun 35% af alle noterede fugle på de fem observationsdage, er noteret med alder - der skal altså strammes op!

Alder 16-Sep 22-Sep 23-Sep 24-Sep 18-Oct Ialt
5k 13 28 - 2 - 43
4k 6 3 - 0 - 9
3k 3 8 - 0 - 11
2k 7 17 - 0 - 24
1k 2 19 - 3 0 24
uspec. 72 5 65 27 36 205
Total 103 80 65 32 36 316

DOFBasen:2004


2003:  Sule  Morus bassanus  (17, 4236, 1038)
Aldrig før har vi set så mange Suler på et år - over tusinde blev det til i 2003. Mange års smalhans, herunder år med nærmest pinlige totaler, blev afløst af en på visse dage nærmest lind strøm af forbitrækkende Suler. Rekordår - og den højeste dagstotal fra 1/9 1984 var tæt på at blive nået 15/8.
Forårstrækket startede med 31/3 0, dernæst 5/4 4, 6/4 2, 3/5 2, 4/5 133, 5/5 2, 10/5 1, 11/5 1, 16/5 1, 20/6 21 og 21/6 12 i alt 184 - ny forårs rekord, og samtidigt er 4/5 med 133 trk højeste notering fra foråret.
72,8 % af de noterede fugle under forårstrækket blev aldersbestemt, hvoraf 67 % var 5k/ad fugle. Næsthøjeste kategori af aldersbestemte fugle var 2k med 11,9 %.
Vi skulle ind i august før de første efterårstrækkende fugle kom i bøgerne, men så bragede arten også ind med 15/8 320, og efterfølgende 16/8 6, 23/8 4, 24/8 1, 23/9 26, 24/9 1, 27/9 2, 28/9 2, 11/10 286, 12/10 203, 6/12 1, 14/12 3 og endelig 15/12 3. I alt 854 i løbet af efterårstrækket.
En del af fuglene under efterårstrækket blev aldersbestemt (39,2 %). Hovedparten var 5k/ad fugle med 50,1 % - mange adulte blev noteret i oktober, hvilket dog er helt artstypisk. Desuden udgjorde 4k 12,5 %, 3k 18,2 %, 2k 18,5 % rimelige andele, mens kun i alt 2 1k fugle blev set overhovedet, hvilket er ret usædvanligt. Der henvises til fordelingen i fig. 1 og fig. 2, hvor materialet er fremlagt.
Alt i alt et fremragende år for Sulen - og for havfugletrækket generelt.

5/9-14 Rettelse (LB): 31/3 4 ændret til 0, 10/5 2 ændret til 1. Forårstotal skal være 177 (ikke 184). 23/8 8 ændret til 4, 12/10 195 ændret til 203 (min). Efterårstotal skal være 858 (ikke 854).
5/9-14 Tilføjelse ifølge DOFbasen: 6/4 3 rast (Morten Møller Hansen), Forårstotal dermed 178. 27/9 11 N (Christian Nøhr) og 11/10 286 (14:30 - 17:20 CN) dermed i alt 494 denne dag. Efterårstotal dermed 1075,

DOFBasen:2003


2002:  Sule  Morus bassanus  (17, 4149, 87)
Det blev til 87 fugle på 10 dage alle observationer nævnes: 9/3 1, 29/6 1, 31/8 1, 1/9 9, 4/10 1, 26/10 8, 28/10 49, 29/10 16 og 30/10 1 alle trækkende Korshage. Kun en rastende fugl den 27/10.

6/9-14 Rettelse 28/10 48 ændret til 49. Årstotal skal være 88.

DOFBasen:2002


2001:  Sule  Morus bassanus  (17, 4116, 35)
Korshage kunne fremvise 33 Suler fordelt på 13 observationsdage.
Alle observationer nævnes: 12/4 2, 13/4 1, 28/4 1, 13/5 1, 19/5 8, 20/5 3, 30/5 1, 27/8 3, 28/8 1, 11/10 1, 28/10 4, 1/11 6 og 4/11 1 alle trækkende Korshage.

Rettelse 6/9-14 (LB): 19/5 7 ændret til 8 og 28/5 5 ændret til 4.
Tilføjelse 6/9-14 (LB) fra DOFbasen: 29/10 2 4k trk (Rasmus Bøgeskov Larsen) - total ændres fra 33 til 35.

DOFBasen:2001


2000:  Sule  Morus bassanus  (17, 4112, 4)
Det blev kun til 3 observationer. Alle nævnes uden besvær: 8/3 1 rastende Korshage,
26/10 1 V ud for Dybesø og 31/12 1 V Korshage. Året gav således en total på 3 Suler og ingen skråper eller stormsvaler. Så kan det vist ikke blive meget dårligere.

Tilføjelse 6/9-14 (LB): 1/7 1 4k NV Skansehage (EVR). - Årssum ændret fra 3 til 4, men sumtotaler i de følgende år er korrekte.

DOFBasen:2000


1999:  Sule  Morus bassanus  (17, 4007, 105)
Arten kulminerede 12/10 og 13/10 ligesom de øvrige havfugle.
Alle observationer nævnes: 18/4 1 rst, 19/4 6 V, 1/5 1 NV, 9/10 7 V, 11/10 1 NV, 12/10 45 V, 13/10 42 NV, 23/10 1 rst og 27/10 1 NV alle Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sule  Morus bassanus  (17, 3713, 294)
Et godt år med stationens første fugle i februar. Alle observationer nævnes: 28/2 2, 1/3 1, 12/4 1, 24/4 1, 4/8 2, 5/8 2, 6/8 45, 8/8 1, 9/8 3, 13/10 2, 15/10 2, 16/10 9, 18/10 142, 30/10 57 og 31/10 24 alle V/NV Korshage.

DOFBasen:1998


1997:  Sule  Morus bassanus  (17, 3485, 228)
Meget sjælden trækgæst om foråret og fåtallig trækgæst om efteråret.

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
17 344 150 1452 557 1210

Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
4 0 8 20 66 22 179 32 1611 1530 26 2

De 5 største trækdage: 1/9 1984 356, 28/9 1995 325, 14/10 1984 253, 20/10 1995 244 og 28/9 1975 180.

1997: Et godt år med mange fugle i foråret.
Månedsfordeling:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 44 39 0 1 0 110 33 0 0

De 5 største trækdage: 11/4 43, 3/5 20, 18/9 14, 19/9 62 og 5/10 11 alle trækkende Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sule  Morus bassanus  (16, 3433, 52)
Ligesom for de øvrige havfuglearter var det et relativt dårligt år med 52 fugle fordelt på 10 obsdage: 13/6 5, 1/10 3, 2/10 9, 3/10 1, 25/10 1, 30/10 19, 1/11 3, 2/11 3, 8/11 6 og 9/11 2 alle V Korshage.
Aldersfordeling: 2k 13, 3k 6, 4k 4, 5k 3, ad 21 og usp 5.

DOFBasen:1996


1995:  Sule  Morus bassanus  (16, 2642, 791)
Massiv forekomst under de to stormperioder i september og oktober. I første stormperiode 27/9 - 30/9 blev 66 % af totalen hevet hjem. Næste ryk kom under oktoberstormen 19/10 - 21/10 med 33 %. Næstbedste efterår i RF’s historie og hermed bedste år siden 1984.
Af de aldersbestemte fugle var der flest 5k fugle (41 %) og næstflest 3k (16 %).
Antallet af fugle fordelt på de 13 observationsdage fremgår af tabellen. N = 791.

20/3 4/4 21/5 23/7 27/9 28/9 29/9 30/9 19/10 20/10 21/10 29/10 18/11 Total
1k 1 38 12 2 1 54
2k 1 2 15 12 3 30 2 1 66
3k 1 1 29 9 4 26 1 1 72
4k 1 6 9 38 2 56
5k 2 30 10 3 141 4 190
ad 17 2 19
imm
juv 2 2
uspec 52 207 59 4 8 2 332
N 1 2 1 3 71 325 111 16 4 244 10 2 1 791

DOFBasen:1995


Sule  Morus bassanus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 21 135 209 46 78 36 11 868 226 23 2 1677
Total 22 24 136 223 46 80 39 11 911 226 23 3 1744
MaxRst 2 8 10 13 1 1 3 43 30 5 1 43
Nobs 11 25 24 38 12 3 16 2 18 48 14 3 214
Ndag 10 19 18 20 11 3 11 2 12 24 13 3 146
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 11 81 184 223 21 160 1060 605 198 4 2554
Total 13 11 81 184 254 21 201 1152 605 198 5 2725
MaxRst 3 2 12 8 21 16 34 70 20 19 1 70
Nobs 16 12 52 49 20 5 32 28 122 67 7 410
Ndag 10 6 27 23 13 4 13 13 27 21 5 162
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··31 21·· ···· ···· ···· ···· ··26

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 36 113 171 366 43 66 135 590 286 6 1852
Total 41 36 117 172 403 1 73 74 153 635 292 6 2003
MaxRst 1 5 13 19 37 1 30 5 14 28 25 1 37
Nobs 12 20 36 38 21 1 12 17 16 49 68 12 302
Ndag 9 13 25 20 19 1 3 10 13 27 21 10 171
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 244 97 583 19 26 833 1019 41 52 2928
Total 13 3 275 97 586 19 29 846 1149 44 53 3114
MaxRst 1 1 22 15 3 3 100 130 4 1 130
Nobs 3 4 54 35 12 8 27 51 43 18 9 264
Ndag 3 4 25 25 9 5 9 22 25 16 7 150
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··17 02·· ···· ···· ···· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 8 100 54 18 2 12 1040 1115 7 15 2376
Total 7 8 110 54 18 2 14 1255 1115 7 18 2608
MaxRst 1 3 10 6 2 215 40 20 2 215
Nobs 5 8 29 14 2 2 6 34 69 15 7 191
Ndag 4 7 21 11 2 2 5 15 21 13 7 108
Fænologi 04··30 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 4 11 105 1 155 269 38 154 1649 69 64 2531
Total 14 4 17 109 1 161 281 39 154 1726 69 64 2639
MaxRst 2 6 4 6 12 1 25 75 5 6 75
Nobs 7 1 19 11 1 10 3 16 12 72 19 21 192
Ndag 5 1 13 9 1 7 2 10 10 25 15 17 115
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 12 6 58 11 410 63 304 90 163 1119
Total 2 12 6 58 23 418 63 325 90 168 1165
MaxRst 4 12 8 8 21 3 5 21
Nobs 1 5 2 14 9 20 9 23 12 13 108
Ndag 1 5 2 10 6 9 8 15 8 6 70
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··14 02·· ···· ···· ···· ··31

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 3 10 24 117 20 9 1 1 381 180 85 866
Total 35 3 11 30 162 33 9 1 1 417 183 90 975
MaxRst 1 6 45 13 36 3 5 45
Nobs 7 1 9 8 13 9 4 1 1 42 52 28 175
Ndag 6 1 5 7 12 5 4 1 1 19 12 9 82
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 177 744 35 1 2 762 290 74 15 2105
Total 8 1 177 764 35 1 2 1062 290 74 15 2429
MaxRst 4 7 20 11 300 62 17 2 300
Nobs 4 1 41 122 11 1 2 38 44 27 9 300
Ndag 3 1 17 27 10 1 2 9 21 18 9 118
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··13 05·· ···· ···· ···· ··31

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 11 151 8 3 2 38 386 481 40 1125
Total 5 11 259 12 5 2 43 536 481 40 1394
MaxRst 8 108 4 1 4 150 16 2 150
Nobs 5 12 15 4 5 1 7 73 68 13 203
Ndag 3 10 11 1 3 1 4 19 19 6 77
Fænologi 03··31 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 1 3 1 46 932 2 2 993
Total 7 1 1 5 3 46 988 2 2 1055
MaxRst 1 1 2 2 2 56 5 56
Nobs 2 1 1 5 2 25 56 10 1 103
Ndag 2 1 1 4 2 6 15 9 1 41
Fænologi 02··06 20·· ···· ···· ··25 07·· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 16 13 10 1 25 854 16 21 958
Total 2 19 14 10 1 25 944 16 22 1053
MaxRst 1 3 1 7 90 1 1 90
Nobs 3 5 4 2 1 15 191 12 5 238
Ndag 3 3 3 2 1 8 20 1 4 45
Fænologi 24·· ···· ···· ··25 30·· ···· ···· ···· ··19

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 3 1 27 35 54 1 127
Total 1 10 3 1 35 48 54 1 153
MaxRst 5 8 13 7 13
Nobs 1 9 1 1 19 10 12 1 54
Ndag 1 6 1 1 3 7 8 1 28
Fænologi 12 03·· ··26 26·· ···· ···· ···· ··11

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 9 2 2 8 218 192 6 444
Total 10 4 13 2 3 9 239 192 9 481
MaxRst 4 2 2 1 1 21 11 3 21
Nobs 10 3 11 2 2 9 161 74 6 278
Ndag 8 2 6 1 2 3 9 13 3 47
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24 01··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 15 25 4 3 497 33 8 594
Total 18 15 27 4 4 532 33 8 641
MaxRst 9 2 1 35 4 35
Nobs 6 8 11 3 4 39 23 3 97
Ndag 3 5 8 2 2 14 9 2 45
Fænologi 19·· ···· ··30 05·· ···· ···· ···· ··22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4 2 27 18 18 89 157 69 388
Total 6 7 6 28 21 18 95 157 72 2 412
MaxRst 3 3 4 1 2 6 3 2 6
Nobs 5 4 4 11 11 4 44 37 30 1 151
Ndag 4 4 4 8 4 4 7 3 7 1 46
Fænologi 02·· ···· ···· ··21 08·· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 76 326 73 118 73 6 673
Total 1 137 326 76 128 76 8 752
MaxRst 61 22 2 6 3 2 61
Nobs 1 38 18 8 9 32 5 111
Ndag 1 17 16 3 3 7 5 52
Fænologi 30·· ···· ··27 05·· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 31 517 1 117 31 73 2 781
Total 9 31 590 1 117 31 77 4 860
MaxRst 54 73 4 2 73
Nobs 3 29 11 1 21 3 14 3 85
Ndag 2 12 7 1 1 3 5 2 33
Fænologi 21··22 09·· ··26 17 15·· ···· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 21 10 51 17 7 312 44 43 505
Total 21 13 51 17 8 315 47 43 515
MaxRst 2 3 1 1 3 3 3
Nobs 6 13 21 2 3 41 5 7 98
Ndag 4 8 7 2 2 9 4 5 41
Fænologi 22·· ···· ···· ··16 17·· ···· ···· ··18

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 105 35 331 40 401 7 925
Total 9 107 35 331 40 687 7 1216
MaxRst 3 2 286 286
Nobs 5 7 25 4 23 41 5 110
Ndag 2 6 2 4 4 2 3 23
Fænologi 05·· ···· ··21 15·· ···· ··12 06··15

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 9 73 85
Total 1 1 1 15 74 92
MaxRst 6 1 6
Nobs 1 1 1 2 25 30
Ndag 1 1 1 1 6 10
Fænologi 09 29 31·· ···· ··30

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 9 3 7 8 30
Total 4 9 6 8 8 35
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 5 4 6 4 7 26
Ndag 3 4 2 3 3 15
Fænologi 12·· ··30 27··28 11·· ··05

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 3
Total 1 1 1 2 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 2 5
Ndag 1 1 1 1 4
Fænologi 08 01 26 31art/00710.txt · Sidst ændret: 2023/09/19 15:04 af lb