Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:00950

Lommer - Flamingoer

Rørdrum Botaurus stellaris eu00950

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Roerdrum

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rørdrum  Botaurus stellaris  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 08·· ··09 20

2022:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 44/46, 2/2)

3/3 1 Hovvig (EVR) og 5/3 23:07 1 NØ Rørvig (LB) - arten har et rimelig karakteristisk trækkald.

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03 03

2021:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 42/44, 2/2)

20/6 1 rast Hovvig (JR) og 22/12 1 rast (KES). Kunne i teorien godt være samme fugl.

03-12-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 22

2020:  Rørdrum  Botaurus stellaris   (2/2, 41/43, 1/1)

14/3 1 rast Hovvig (SL).

03-12-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2018:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 39/41, 2/2)
Årets fund:
8/3, 14/3, 20/3, 31/3 og 8/4 1 R Hovvig, regnes her som kun 1 fugl. Set på klassisk vis på isen ved kanten af rørene eller flyvende over isen.
29/12 1 R Dybesø (EVR). Højst usædvanligt! Vi har kun 1 anden observation helt uden relation til Hovvig: 4/12-2008 1 SV Rørvig By (LB). Alle andre fund er fra Hovvig eller en tilstødende lokalitet, eller er blot Hovvig-fugle hørt på lang afstand.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 1 6
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 08.. ..08 29

2017:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2/2, 38/40, 1/1)
En nogenlunde ivrigt paukende fugl hørt flere gange 6/5 Hovvig (JS m.fl.) fra om formiddagen til ud på aftenen. Herefter total tavshed bortset fra 16/5 og 6/6, hvor det lykkedes EVR kortvarigt at høre den igen fra den nordlige ende af vigen. Vi trænger i den grad til en konkurrerende fugl eller to, så der kan komme ordentlig gang i koncerten.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 06.. ..06

2015:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 35/37, 3/3)

Fem observationer fra Hovvig: 12/2 1 (PG), 17/2 1 hørt (JS), 23/2 1 (PG), 31/10 1 (EVR, JR, JS) og 27/11 1 (JS), der kan dække alt mellem 1 og 5 fugle – så et kvalificeret bud lyder på 3, hvor de tre første regnes for samme individ.

Selv om det måske godt kunne være bedre – burde vel yngle – er trenden p.t. positiv med fund hver år i dette årtusind – bortset fra 2010.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 1 5
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 12..23 31.. ..27

2014:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 34/36, 1/1)
Efter sidste års show står vi igen med den traditionelt kryptiske art.
6/2 1 set i rørkanten ved bådhuset (PG) og 1/6 1 hørt mange gange midt på formiddagen N for tårnet. At den første ikke er registreret ved andre lejligheder er forståeligt, det samme kan ikke siges om den anden observation. Talrige aften/nat besøg har alle givet negativt resultat.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 01

2013:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2/2, 31/31, 3/5) 
En af isvinterens spetakulære indslag var Rørdrumshowet i Hovvig. Efterhånden som vigen frøs til, blev Rørdrummerne tvunget ud af rørskoven og eksponerede sig ved iskanterne. Først 1, så 2 og så hele 3 fugle på én gang 15/3 ved bådhuset. Desuden et par iagttagelser fra nordenden af vigen, så der har mindst været 4 fugle. Først i april hørtes en paukende fugl ved et par lejligheder, men forårets sidste fugl blev en dødfunden 17/4. Den var helt afmagret, så vinteren må formodes at have tyndet en hel del ud i Rørdrumbestandene rundt omkring.

29/12 sås igen 1 fugl i Hovvig. Dermed mindst 5 fugle i år – det højeste vi har registreret, men Rørdrummen er antagelig en af de værste mørke arter (i.e. arter, hvor vi kun ser en brøkdel af de fugle, der reelt er). Hvorfor netop denne vinter gav så mange Rørdrummer må stå hen i det uvisse, ligesom spørgsmålet om en ret tavs territoriehævdende fugl – eller var det den, der måtte lade livet?

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 18 4 1 27
MaxRst 2 3 1 1 3
N 3 15 4 1 23
Fænologi 03.. …. ..17 29

2012:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 29/29, 2/2)
Med undtagelse af 2010 har der været observeret Rørdrum i Hovvig de seneste 10 år. Det blev til to observationer i år, begge igen fra Hovvig. Den første fra 29/1, hvor en Rørdrum blev set flyvende over engen fra nord for at gå til rast nord for tårnet (AF). Vi skulle helt hen til oktober, før der igen blev observeret Rørdrum. En overflyvende fugl 24/10 som gik til rast SV for tårnet (AF, PEL). En observation 28/10 (KEN), må formodes at være den samme.

DOFBasen:2012


2011:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 27/27, 2/2)
Med undtagelse af 2010 har der været observeret Rørdrum i Hovvig de seneste 10 år. Det blev til 3 observationer alle igen fra Hovvig. Den første fra 27/3, hvor 1 Rørdrum spankulerede rundt nedenfor skovløberhuset (PG). 29/3 høres formodentlig den samme Rørdrum paukende flere gange (EVR) og 3/11 blev en Rørdrum set flyvende over rørskoven til kanten af engene (EVR).

DOFBasen:2011


2009:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 26/26, 1/1)
Der er 4 observationer af Rørdrum fra Hovvig. Observationerne er listet her:

4/2 (AF) 8/3 (EVR) 5/10 (PG) 29/10 (PG)
Syngende Rastende Syngende Uspec.

Som det fremgår af tabellen blev der hørt paukende Rørdrum i februar og oktober. Herefter blev den observeret 1 gang i både marts og oktober. Det er mest sandsynligt at antage, at det drejer sig om samme individ.
Da Hovvig er hyppigt besøgt, kan det undre, at Rørdrummen ikke høres oftere, end det er tilfældet. Som tidligere antaget, kan det skyldes, at energien skal bruges på at yngle i stedet for at underholde fuglekiggere. Siden der ikke er behov for at territoriehævde sig, kunne det tyde på, at der kun er tale om max 1 ynglepar.

DOFBasen:2009


2008:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 24/24, 2/2)
Der er 6 observationer af Rørdrum fra Hovvig. Derudover er der 1 observation hørt fra Brentebjerg (27/03 AF) og drejer sig højt sandsynligt om fuglen fra Hovvig. Observationerne er listet her:

27-02 (PG) 27-03 (JHC) 27-03 (AF) 19-04 (AF) 23-04 (CGJ) 26-05 (AF)
Rast Syngende Syngende Syngende Syngende Rast

4/12 havde LB en flyvende Rørdrum over Rørvig by, hvilket må betegnes som en noget usædvanlig observation.
Som det fremgår af tabellen blev der hørt paukende Rørdrum fra 27/3 til 23/4. Herefter blev den observeret 1 gang i slutningen af maj. Umiddelbart kunne det tyde på at den paukende han har fået travlt med andre gøremål end at synge dagen lang. Der har ikke været behov for at opretholde territorium overfor andre hanner, og den udkårende hun er formentlig fundet. Arten gør traditionelt ikke meget væsen af sig i løbet af sommeren og efteråret.
Der er kun set/hørt en fugl af gangen i Hovvig, hvilket kun berettiger til 1 fund. Med observationen af en flyvende Rørdrum ind over Rørvig kommer totalen for 2008 op på 2 fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 23/23, 1/1)
Året startede med en paukende fugl fra 3/3 – 12/3, hvor den hørtes næsten dagligt i Hovvig (AF, JHC, PG, EVR), men derefter er formentlig samme fugl kun hørt få gange på lokaliteten, eksempelvis 22/4 1 paukende (EVR) og 17/5 1 paukende (JBR, RTJ). Arten legede gemmeleg i en periode, men blev dog set og fotograferet 28/6 1 (JS). Det lugter gevaldigt af et ynglepar, hvor parret ikke har haft konkurrence fra andre drummer. Det er forklaringen på, at den territoriehævdende han, der paukede i perioder, har holdt lav profil sammen med magen, og kunne skride direkte til ynglecyklus. Denne strategi kendes fra flere andre lokaliteter. Såfremt hannen havde været alene, og uden mage, vil den utvivlsomt have pauket hele forårssæsonen igennem for at tiltrække en mage.
Arten gør ikke meget væsen af sig i løbet af sommeren, men da den går på hæld, er der en stribe observationer, der fortsætter året ud: 2/9 1 (PG), 23/9 1 (AF, PG, EVR, KES m.fl.), 1/10 1 (PG), 2/10 1 (JS), 30/10 1 (AF), 2/11 1 (PG), 10/11 1 (PG) og endelig 15/12 1 (JS).
Der er kun set en fugl ad gangen, og derfor er der også kun en enkelt med i parentesen.

DOFBasen:2007


2006:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 22/22, 1/1)
20/8 1 Hovvig (LB, JS, KES) og 9/9 1 Hovvig (HVR) - antages, at være den samme fugl.
Arten er efterhånden ved at få fodfæste i Hovvig, den er ret stabil, og ses nu hvert år - men der er lange perioder i løbet af året, hvor vi ikke ser og hører meget til den.

DOFBasen:2006


2005:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 20/20, 2/2)
Med i alt 20 enkeltiagttagelser i løbet af året, er der tale om rekord i antallet af rapporteringer. Der er dog formodentlig tale om de samme to individer, der huserede frit fremme på isen i Hovvig i vintermånederne og det tidlige forår: 7/2 1, 27/2 1, 3/3 2, 5/3 1, 6/3 1, 9/3 1, 13/3 1, 14/3 2, 17/3 1 og 20/3 1 (JHC, AF, PG, PEL, EVR, HVR, KES).
Den 9/3 var der show på isen – en Rørdrum fangede en kæmpestor ål i en lille våge i isen, som den forsøgte at sluge – i lang tid – uden held, for ålen ville ikke ned. Det lykkedes ikke rigtigt, og pludselig sloges Rørdrummen med en Musvåge om byttet. Omsider vandt Rørdrummen og fik slugt sin ål – det var i sidste sekund, for et øjeblik senere strøg en Havørn i samme kikkertfelt lige over Rørdrummen. Et splitsekund senere fløj en Vandrefalk tæt forbi. Alt sammen på en frostklar dag med blå himmel – og dermed et øjeblik af overordenlig skønhed, der blev en meget minderig dag i tårnet for de to observatører (AF, EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2/2, 19/19, 1/1)
Mange iagttagelser af formentlig den samme fugl fra Hovvig: 13/1 1 (AF), 19/2 1 (AF), 17/3 1 (PG), 18/3 1 (JHC, AF), 20/3 1 (PG), 25/3 1 hørt pauke fra nordtårnet (EVR), 5/8 1 (EVR) og 12/12 1 (PG). Vi holder den sædvanlige, konservative linie i RF og tror på, at det er den samme fugl selvom det ikke kan udelukkes, at der er tale om flere individer. Arten er i disse år stabil.
Tidligere var artens forekomst i Rørvig opdelt i flere, særskilte perioder. Det var tydeligt, at der var nogle få, adskilte vinterobservationer – fugle på såkaldt kuldeflugt. Fugle fra den svenske bestand presses af tillukkede søer, åer, etc ned til Sjælland, hvor der er åbent vand med fourageringsmuligheder. Andre fugle var klart ikke-ynglende, omstrejfende individer, der tilfældigt dukkede op. En enkelt potentielt territoriehævdende, paukende fugl fra 8/6 1969 var eneste obs, der lugtede lidt af yngel (jfr. RF rapporten fra 1991).
Når man ser på materialet i dag, har forekomsten ændret karakter, jfr. fig nr. X. Det ses, at Rørdrum kan ses gennem hele året – den er set i samtlige måneder, og der er ingen tydeligt adskilte perioder. Alle fund er med i figuren og individer, der er set gennem flere måneder er talt med, hver gang de er noteret i en ny måned (jfr. sammenligning mellem tallene i parentesen og fund i figuren).
Sikre ynglefund mangler fortsat, men paukende hanner er hørt i forårsmånederne, eller fugle set i forårsmånederne april og maj, i de senere år i 1999, 2000, 2001, 2002 og 2004.

DOFBasen:2004


2003:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 15, 4)
10/1 i alt 3 fugle set Hovvig (PG). Der er ikke tale om gengangere, idet observatøren var rundt i området for at skære rør og derved skræmte fuglene op, og samtidigt kunne følge med i, hvor de enkelte fugle slog sig ned (PG). Desuden 15/11 1 set flyvende Hovvig (KES). Arten ses efterhånden mere regelmæssigt end tidligere - artens fremgang i Danmark mærkes. Således er det femte år i træk, at der er drummer i vigen.

DOFBasen:2003


2002:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 14, 1)
Alle observationer nævnes: 10/5 1 paukende (AF), 18/5 1 set og hørt paukende (EVR), 14/7 1 set (EVR) og 30/10 1 set (AF). Det er formentlig den samme fugl, som har holdt til i området i hele perioden.

DOFBasen:2002


2001:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 13, 1)
En enkelt fugl er for 4. år i træk registreret i Hovvig. Rørdrummen kunne ses og specielt høres
i perioden 11/3 - 21/5. Fuglen behøver selskab af en mage, hvis det skal fortsætte.

DOFBasen:2001


2000:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 12, 1)
For andet år i træk mange registreringer af arten i Hovvig. 3/2 og 27/2 1 set samt 1 hørt paukende 17/4 - 5/6 og endelig 10/9 1 set. Det er formentlig den samme fugl, som har holdt til i området i hele perioden.

DOFBasen:2000


1999:  Rørdrum  Botaurus stellaris  (2, 11, 1)
1 han hørt paukende dagligt i perioden 20/4 - 4/5 og 16/5 i Hovvig. Det er første gang, at arten er observeret i april og maj. Rørdrummen paukede højlydt i lange perioder og blev dermed ny haveart for flere af de lokale ornitologer.

DOFBasen:1999


1997:  Rørdrum  Botaurus stellaris (2, 11, 0)
Tilfældig gæst.13 observationer.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

- 1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
2 0 7 1 2 1

Månedsfordeling (1 fugl er set i 2 måneder):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2

DOFBasen:1997


Rørdrum  Botaurus stellaris  

1994:
Det er ikke hverdagskost at se en Rørdrum, der midt på dagen fouragerer frit fremme på vore breddegrader, ikke det mindre var dette tilfældet ved flere lejligheder i år.
28/8 1 HV nede foran fugletårnet (KB,EVR,KES) og samme fugl 6/9 HV (PG).

1993: –

1992:
6/6 1 N (23:30) ud for Galbuen Nakke Hovvig (PCC),
Arten er kun en gang før set i juni, nemlig 8/6-1969.

1991:
Et sådant kræ dukkede op i Hovvig 1/8-7/8, hvor den blev set og hørt af en del - mange gik dog forgæves. (PG,EVR,HVR,NHV,m.fl.).

1990: –

1989: –

1988: –

1987:
Ultimo juli 1 set overflyvende HV. Gik ned i syd-bassinets vestlige del. (Yvonne Graubæk iflg. EVR).

1986: –

1985: –

1984: –

1983: –

1982:
2/3 1 R-N Rørvig Bugt (PKK).
30/7 1 skræmt op ved Dybesø (PR).
Arten er ikke set i yngletiden siden 1969.

1981:
Primo september én set i HV C i skumringen.
Primo december én i HV B nord, blev jaget op under rørhøstningen (PG).
Fjerde år i træk arten ses i dette område.

1980:
25/2 1 ovf Nykøbing Sj. Havn (PKK).
De sidste tre vintre har den vist sig i HV-området.

1979:
Medio-ultimo december 1 R HV (PG), men de sørgelige rester (af samme fugl) kunne ses ved årsskiftet (JB).

1978:
26/2 1 set HV (KB).
Første iagttagelse siden 1969, og blot den tredje i det hele taget.

1977: –

1976: –

1975: –

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 03 03

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20 22

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 14

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 4 1 1 6
Ndag 4 1 1 6
Fænologi 08·· ··08 29

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 2 1 2
Nobs 3 1 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 06·· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 3 1 1 5
Ndag 3 1 1 5
Fænologi 12··23 31·· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 06 01

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 1 5
MaxRst 2 3 1 1 3
Nobs 3 15 4 1 23
Ndag 3 15 4 1 23
Fænologi 03·· ···· ··17 29

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 29 24··28

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 27··29 03

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 04·· ··08 05··29

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 2 1 1 6
Ndag 1 1 2 1 1 6
Fænologi 17·· ···· ···· ··26 04

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 8 1 1 1 2 3 2 1 19
Ndag 7 1 1 1 2 3 2 1 18
Fænologi 03·· ···· ···· ··28 02·· ···· ···· ··15

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 20·· ··09

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 2 2
Nobs 2 10 12
Ndag 2 9 11
Fænologi 07·· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1 1 1
Nobs 1 1 3 1 1 7
Ndag 1 1 3 1 1 7
Fænologi 13·· ···· ··25 08 12

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 1 4
MaxRst 3 1 3
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 15

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 1 1 4
Ndag 2 1 1 4
Fænologi 10··18 14 30

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1
Nobs 2 6 3 11
Ndag 2 5 3 10
Fænologi 11·· ···· ··21

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1 1 1 1 1 1
Nobs 2 1 13 3 1 1 21
Ndag 2 1 11 3 1 1 19
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··05 10art/00950.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 10:06 af lb