Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01340

Lommer - Flamingoer

Hvid Stork Ciconia ciconia eu01340

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Tilfældig Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Hvid Stork

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 12

2022:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (,,1/1)

Årets fugl 21/3 14:46 1 Ø Korshage (JR, JS), senere set Kikhavn, Thorsager og Nødebohuse alle NSJ.

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2020:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 6 9
MaxRst 6 6
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 06 21..23

2017:  Hvid Stork  Ciconia ciconia (2/9, 27/40, 2/2) 
Efter to blanke år fik vi atter storkebesøg, og den første var en rigtig stork: 14/5 09:45 1 rast på Rørvig Kirke, hvor der var barnedåb (Foto Ove de Kloumann via PEL) og herefter 09:52 tf Nørrevang (MM), 3/6 13:04 1 SV Nørrevang og Rørvig By (JS hhv PEL) og 6/6 12:30 1 tf Nørrevang (JB, CG).
3/6 var der rigtig gang i de store sort/hvide fugle, men storken høstede dog vidt forskellige kommentarer: ”På udkik efter udmeldt Ådselgrib kom denne fugl med præcis samme farvefordeling og udløste et reelt chok!” og ”Tænk at man også skulle få en Hvid Stork som matrikelart umiddelbart efter en Ådselgrib!”
Da de to juniobs er de eneste storke ved Nordkysten i denne måned, formodes det at være samme fugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 14.. ..06

2014:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 25/37, 2/3)
Gad vide om det er svenskernes, der også er ved at komme hertil. Vi må helt tilbage til 1992 for at finde et år med mere end 2 storke.
25/4 13:30 – 13:40 1 Ø Nørrevang/Korshage (LB, PEL m.fl.) og 3/6 13:10 2 tf Nakke Nord (EVR).
Aprilfuglen er også set Røsnæsspidsen (11;15), Kikhavn (13:53) og Nøddebohuse (13:58) – og mon ikke 1 overflyvende Odense (09:00) også er samme. Fra de første junidage er der set 2 ved Stenløse (10:42) samme dag – vores?

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 03

2013:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 24/36, 1/1)
Første iagttagelse siden 2008: Givetvis på dagen, hvor det hele var i bevægelse: 15/4 13:35 1 NØ Bakken, Nørrevang (JHC, EVR) – gav en del frustrationer på Gravhøjen, hvor flere kikkede forgæves mod nord.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
N 1 1
Fænologi 15

2008:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 23/35, 1/1)
13/5 1 trækkende Rørvig by (Gregers Treschow via LB). Arten er bestemt ikke årlig, og de seneste observationer foreligger fra 2000, 2003 og 2005.

DOFBasen:2008


2005:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 22/34, 1/1)
15/5 1 2k NØ (15:37) Hovvig (AF, PG, EVR, HVR, JS, KES) og (15:45) Korshage (JB).
Arten er bestemt ikke årlig, og de seneste observationer foreligger fra 2000 og 2003.

DOFBasen:2005


2003:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 20/32, 2/2)
21/4 1 tf - retur SV 13.47 Korshage (AF, JHC, PCC, PEL, EVR, JS, KES m.fl.), 22/4 1 trk 10.53 Korshage (AF, JHC, PCC m.fl.), 27/5 1 SV 10.46 Rørvig By (JW) og 28/5 1 trk 14.00 Hovvig (AF).
Fire observationer af to fugle på et forår, er flot. De første iagttagelser af arten siden 2000.

DOFBasen:2003


2000:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 19/30, 1/2)
13/5 2 Ø 09.45 - 10.12 Brentebjerg. Fuglene blev opdaget kredsende over Anneberg, og de blev herefter fulgt til de trak direkte over hovedet på de veltilfredse observatører (HVR, JB).

DOFBasen:2000


1997:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 19/30, 0)
Meget sjælden trækgæst. 21 observationer af 38 fugle.
Fordeling af observationerne på 5-årsperioder:

-1972 1973 – 1977 1978 – 1982 1983 – 1987 1988 – 1992 1993 – 1997
7 0 4 12 8 7

Månedsfordeling (7 ældre uden dato):

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0 0 1 4 24 1 1 0 0 0 0 0

Det absolutte højdepunkt indtraf 12/5 1986, hvor 10 i flok blev set trækkende over Højsandet og Korshage.

DOFBasen:1997


1995:  Hvid Stork  Ciconia ciconia  (2/9, 17/28, 2/2)
To reelle trækobs i forårsmånederne, heraf områdets første iagttagelse fra marts måned: 18/3 1 NØ (11:25) Rørvig By (Carl Scheel) og 10/4 1 NØ (17:00) Nykøbing (LB).
Førstnævnte ekstrem tidlig og kan stamme fra den udsatte svenske bestand.
Antallet af storke i 1990’erne:

1990 1991 1992 1993 1994
Hvid Stork 1 0 5 2 3
Sort Stork 0 0 0 1 0
Ubestemt stork 0 0 0 0 1

Vore i alt 38 Hvide Storke fordeler sig herefter som følgende (7 ældre obs er uden dato):

mar apr maj jun jul aug sep
Obs dage 1 4 14 1 1 0 0
Fugle 1 4 24 1 1 0 0
Tidligste / seneste 18/3 15/7

DOFBasen:1995


Hvid Stork  Ciconia ciconia  

1994: 3
6/5 2 NØ mellem 11:00 og 12:00 Rørvig-Hundested overfarten (via AF).
19/5 1 NØ (12:58) HV (LB) på den store Hvepsevågedag.
Tillæg: Se 1993.

1993: 2
Tillæg fra 1994: 9/4 1 Ø Ringholm (Leif Larsen iflg. FUPS 1993).
14/5 1 Ø (11:34) Lyngkroen (LB) og samme fugl nåede Lokkemosevej 11:42, forsvandt mod Ø (12:10) (LB,PCC,PEL,EVR,KES,BV, m.fl.).

1992: 5
Den 4/4 var en af de første rigtige forårsdage, og en del af RF's stab fandt sammen i Hovvig området over middag. Kl. 12.50-13.06 kunne årets første stork beskues på en halvskyet men klar aprilhimmel. Fuglen have god tid, men trak efterhånden ind over Brentebjerg og videre mod NØ (JB,LB,PKK,EVR,HVR,KES). Samme dag ankom 1 fugl til reden i Vesløs, Thy.
12/5 gik der rygter om 2 adulte fugle - et par - der havde slået sig ned ved Vandtårnet, Getsøvej i Nykøbing. Disse blev set af mange (EVR,PR,JS m.fl.) og fuglene kom på forsiderne af landets aviser.
16/5 kom endnu en fugl til området. Denne var tidligere blevet observeret på Holbæk egnen i samme tidsrum som parret ved Nykøbing. Om formiddagen kl. 9.00 lettede fuglen fra Hovvig, kredsede 9.12 ind over Brentebjerg (PEL) og blev budt velkommen ved Søndervang nogle min. efter (KB). At det ikke er mange storke, der undgår RF's opmærksomhed, illustreres af at samme fugl blev noteret som øst-gående på Korshage 9.24 (EVR,BR,PKK m.fl.)
Forårets sidste fugl er på trækforsøg over Nørrevang 24/5 1 TF-Ø, senere S (15.00) (JS).

1991: –

1990: 1
21/5 1 N (12:12) Rørvig By (PEL), er andet år i træk med gedigen trækobs. af denne sjældne forårsgæst efter nogle år med nul-status.

1989: 2
Efter et par års fravær var der atter storke i luftrummet:
18/5 1 NØ (14:50) Nyk.Sj (EVR).
19/5 1 TF (12:20-22) og derefter N (12:33) KH (EVR).

1988: –

1987: –

1986: 11
Årets obs, rariterne in mente, var uden tvivl den store flok Hvide Storke, der trak over Rørvighalvøen midt i maj. En himmelstormende nyhed, der gav genlyd over det ganske land og kom på for- eller bagsiderne af landets aviser. Det var mandag den 12/5, dagen hvor Rørvig satte „trumf“ på.
De konkrete data: 12/5 9.52 10 Ø Højsandet (LL). Kl. 9.55 blev de budt velkommen ved KH (PEL), hvorefter de trak ud mod SØ.
Endvidere 27/5 14.30 1 til rast KH (NH, m.fl.)
Det er uhørt med så mange Hvide Storke på Sjælland. Det er uden tvivl den suverænt største flok i de sidste 50 år. At det så ydermere var en forårsobservation gor det ikke mindre imponerende. Om forekomsten kan endvidere siges, at det efter al sandsynlighed har været immature, ikke ynglende fugle, der har været på forlænget træk, drevet frem af den markante SØ-vind i dagene forinden.
En ældre observation er også meddelt. Omkring 1930 en flok pà 7 (familie?) rast Nørrevang (Poul Jensen, Møllebakken, Rorvig). Før anden verdenskrig ynglede 1 par på Nakke mejeri.

1985: –

1984: –
Ikke set på selve halvøen, men den 5/5 blev 2 fugle set ved Nygård 1 km vest for Nykøbing Sj (NV-sjællands Naturhistoriske Forening).
Samme dag: 5/5 Stork sp. 1 kredsende over Hovvig (14:00) - gik senere ned i den sydlige del. (KB,LB,EVR, m.fl.).

1983: 1
20/5 1 Ø (09:38) KH (PEL).
Andet år i træk arten ses.

1982: 2
De sidste to uger af maj og den første uge af juni opholdt der sig en Stork ved Højby, kun få km fra Nykøbing Sj. I denne periode blev den set rundt omkring ved flere lejligheder, og dens færden blev regelmæssigt omtalt i dagspressen, bl.a. Holbæk Amts Venstreblad. På Rørvig-halvøen blev den iagttaget på følgende dage:
30/5 1 R (8:55) HV G (KA) og senere på dagen 1 Ø-TF (17.59) Skolestien, Højsandet (LL), efter 10 min. forløb kom fuglen tilbage og trak mod V.
5/6 1 kredsende T-S (10.30.) over Nyk. Sj.(EVR).
Endvidere foreligger der en sommeriagttagelse, der kan dreje sig om et andet individ: 15/7 1 S (20.45) langs Skansehages østkyst (ET).
Omsider et godt Storke-år.

1981: –

1980: –

1979: –

1978: 1
29/4 1 ad TF-SV (13:06) KH (JC,EVR).
Skulle være første iagttagelse siden 19'hvidkål, og dermed første gang arten ses i nyere tid.

1977: –

1976: –

1975: –

1974: –

1973: –

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 6 9
MaxRst 6 6
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 06 21··23

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 14·· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 25 03

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 21·· ··28

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13art/01340.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1