Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:01440

Lommer - Flamingoer

Skestork Platalea leucorodia eu01440

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: -

Fotos


Skestork

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Skestork  Platalea leucorodia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 1 3
Ndag 1 1 1 3
Fænologi 23·· ···· ··18

2022:  Skestork  Platalea leucorodia  (0,, 1/2)

Yderst sjælden, men alligevel årlig - nu på 10'ende år. Det bliver dog ikke til mere end lige det årlige besøg: 1/6 - 4/6 2 Hovvig - den ene fugl i yngledragt og ringmærket med gul ring på begge ben. Selv en iøjnefaldende fugl som denne kan gemme sig godt og grundigt i vigen. I alt 12 meldinger, hvoraf det i 1/3 af tilfældene kun lykkedes at se den ene fugl. På den sidste obsdag blev de skærmt op af en Havørn og blev ikke set siden,

08-12-2022 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 01··04

2021:  Skestork  Platalea leucorodia  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 3 3
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 05..30

2020:  Skestork  Platalea leucorodia  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 5 1 1 7
Ndag 5 1 1 7
Fænologi 02.. …. ..29

2019:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 13/19, 2/2)

13/5 1 2k ovf (DO) og 26/5 - 28/5 1 ad rast (EVR m.fl.) begge Hovvig.

14/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13..26

2018:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 10/13, 3/6)
Siden 2013 har vi hvert forår haft besøg af Skestorke. Fremgangen ser ud til at have bidt sig fast og kan relateres til den nu betydelige jyske bestand!
I år blev det til hele 6 individer:
21/4 - 22/4 1 ad + 2 2k rast Hovvig. 23/4 og 25/4 blev der registreret 3 ad + 2 2k.
Og endelig 30/4 - 1/5 1 rast Hovvig, der her regnes som en ny fugl.
I DOFbasen er der i år kun få og spredte obs fra resten af Sjælland, de fleste fra maj måned. Mange af de Vest- og Nordjyske Skestorke er på plads allerede i marts måned, mens vores fund typisk er fra april til juni.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 17 1 18
MaxRst 5 1 5
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 21.. ..01

2017:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 9/12, 1/1)
Klarer lige skærene som årlig – siden 2013.
Eneste obs blev 16/5 20:05 1 2k Hovvig (KR). Det var formodentlig samme fugl, der holdt til i Klydesøen fra 14/5 til engang om formiddagen16/5.
En fugl fra Holløse Bredning 11/6 var nok den samme som 1 Korevlen 12/6 – kunne vi måske med lidt held også have registreret, idet den må formodes at være fløjet lige over halvøen.
Egentlig utrolig, at Skestorken kan vedblive at være så sjælden på Sjælland, når den efterhånden yngler så stabilt, som den gør i Jylland.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2016:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 7/10, 2/2)

Nu skal man passe på med, hvad man siger, men mon ikke vi endelig er ved at nå derhen, hvor Skestorken er en årlig gæst. Der er fine forhold for arten i vigen - i alt fald som fourageringsområde.
Årets observationer: 10/4 12:25 1 ad NØ herefter rast Hovvig (EVR) og videre igen mod NØ 14:02, da en Havørn blev for nærgående.
11/6 – 12/6 + 18/6 1 ad rast Hovvig – om den har været væk et par dage eller blot har gemt sig godt og grundigt må stå hen i det uvisse.

Skestorken er stadig ret sjælden i Østdanmark, så ofte bliver de(n) samme fugle set på flere lokaliteter. Vores aprilfugl blev med sikkerhed set trække forbi Kikhavn 14:18 – 14:23. Dagen inden (9/4) 1 rastende Omø, der må formodes at være samme fugl.
De nærmeste fund i juni var: 10/6 rastede 1 fugl ved Saksfjed, Lolland og 18/6 1 Ølundgård, Fyn (intet tidspunkt angivet).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 10 11..18

2015:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 6/9, 1/1)

Man kan håbe på, at det er en tendens – nu set tre år i træk! Det blev dog kun til et enkelt kort besøg. Opdaget 1/6 07:30 Hovvig (JS). Kl 08:30 stod den og sov, indtil en Knopsvane angreb den ukendte hvide fugl (PEL). Stadig pp 09:20 (JW), men kl 12:30 havde den tilsyneladende fået nok af stedet og trak mod S (EVR).

Det er egentlig utrolig, så sjælden arten stadig er på Sjælland, hvor der kun var yderligere fem observationer i 2015. En vesttrækkende fugl gik til rast i Klydesøen 29/5. Kunne godt være identisk med vores fugl.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 01

2014:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 4/4, 2/5)
Det går rigtig rigtig godt! Fuldt hus i 'hvide hejrer' for andet år i træk – og så mere end en fordobling af totalen for denne art – den mest sjældne af de tre herovre øst på.

14/4 1 rast Hovvig (PEL, EVR). Den stak desværre af mod SØ 14:40 inden hele kavaleriet var nået at ankomme. 27/6 4 rast Hovvig (LB, PG*) blev vores første observation med mere end én fugl.

En vestflyvende ved Tulstrup (NSj) 13/4 kan godt være identisk med vores aprilfugl – og firebanden dukkede op ved Ølundgårds Inddæmning (F) 28/6 og måske Sneum Sluse (SVJ) 2/7.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 4 5
MaxRst 1 4 4
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14 27

2013:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 3, 1)
Fuldt hus i 'hvide hejrer' – ikke ilde! De tidligere observationer er fra 1974, 1998 og 2000, så historien om, at når det regner på præsten gælder (desværre) ikke for denne art. Selv om den jyske ynglebestand efterhånden må anses for at være yderst veletableret, er arten stadig sjælden i Østdanmark, og i Rørvig har den rigtig raritets status..

Årets observationer: 9/5 – 11/5 (TEJ m.fl.), 15/5 (PG) og 20/5 1 ad (EVR) Hovvig. Bedømt til at være samme fugl. Hvorvidt den har været på lokaliteten de dage, hvor den ikke er registreret må stå hen i det uvisse, men den er nok via sin adfærd mere iøjnefaldende end de to hvide hejrer.

Med en synlig art som denne, kan det ikke anses for usandsynligt, at det samme individ bliver set på flere lokaliteter. Fuglen fra 1998 var væk fra Hovvig 15/6 – 31/6, og netop i denne periode var der 4 dage med observationer fra Klydesøen, men ikke senere – så der er en god mulighed for, at det var det samme individ. Det er ligeledes påfaldende, at selv om der foreligger 876 registrerer i DOFbasen fra Østdanmark, så er det ikke lykkedes at finde en eneste dag, hvor to lokaliteter samtidigt har kunnet byde på rastende Skestork. Det er givetvis umuligt at sige med sikkerhed, men en turnerende Skestork vil kunne kaste observationer af sig fra flere lokaliteter. Som et meget sandsynligt eksempel kan nævnes 2010, hvor en flok på 3 Skestorke blev set på 3 lokaliteter (1 VSJ og 2 NSJ) – alle er i øvrigt talt med i opsummeringen i årsrapporten.

Der burde foretages en samlet analyse af de 'hvide hejrers' forekomst i Østdanmark (og måske skulle Sverige inkluderes) – materialet indeholder antagelig flere gengangere end man umiddelbart regner med.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 1 1
N 5 5
Fænologi 09..20

2000:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 2, 1)
18/4 1 rastende i Hovvig og herefter Ø 11.47 (HVR, JHC, JS, KES, LB, PG).

DOFBasen:2000


1998:  Skestork  Platalea leucorodia  (0, 1, 1)
Der skulle gå 24 år før arten atter dukkede op i kommunen, men denne gang blev den til gengæld set i i Hovvig over en længere periode. Fuglen - en ad i pragtdragt - blev opdaget 14/6 (EVR), genfundet 1/7 (KES) og blev herefter set næsten dagligt til 29/7. Fuglen havde gule og sorte ringe på begge ben. Hvorvidt fuglen opholdt i sig området i perioden 15/6 - 30/6 er noget usikkert.

DOFBasen:1998


1997:  Skestork  Platalea leucorodia (0, 1, 0)
Tilfældig gæst. 1 observation.
1974: 1/6 1 SV Flyndersø.
Der er 16 observationer fra Sjælland af denne art.

DOFBasen:1997


Skestork  Platalea leucorodia  

1974: Ny art for området.
1/6 1 SV Flyndersø (LK, Else Baumann).
Muligvis samme ex. der er set i Kongelunden.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 01··04

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 5
MaxRst 3 3
Nobs 6 6
Ndag 6 6
Fænologi 05··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 5 1 1 7
Ndag 5 1 1 7
Fænologi 02·· ···· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 13··26

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 6 6
MaxRst 5 1 5
Nobs 5 1 6
Ndag 5 1 6
Fænologi 21·· ··01

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 16

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 3 5
Ndag 1 3 4
Fænologi 10 11··18

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 01

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 4 4
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14 27

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 09··20

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 18art/01440.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1