Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09740

Lærker - Drosler

Hedelærke Lullula arborea eu09740

Status


2010 - 2019: Vinter: Meget sjælden Forår: Ret almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Hedelaerke

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Hedelærke  Lullula arborea  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 78 13 91
Total 130 14 2 2 2 1 151
MaxRst 30 1 2 2 2 1 30
Nobs 22 8 3 3 1 1 38
Ndag 5 8 3 3 1 1 21
Fænologi 14·· ···· ···· ··21 06·· ··27

2022:  Hedelærke  Lullula arborea  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 120 1 3 130
Total 6 125 3 2 1 3 140
MaxRst 3 2 1 1 3
Nobs 2 41 4 5 1 2 55
Ndag 1 15 3 4 1 1 25
Fænologi 28·· ···· ···· ··20 19 10

2021:  Hedelærke  Lullula arborea  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 3 1 32 68
Total 8 32 3 2 1 1 32 79
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 7 18 3 1 1 1 12 43
Ndag 5 14 3 1 1 1 2 27
Fænologi 21.. …. …. …. ..22 20.. ..29

2020:  Hedelærke  Lullula arborea  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 41 10 3 57
Total 2 1 48 11 1 3 3 69
MaxRst 4 3 1 1 3 4
Nobs 1 1 19 17 5 1 1 1 46
Ndag 1 1 11 15 5 1 1 1 36
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..13 23.. ..06

2019:  Hedelærke  Lullula arborea   (9, 3404, 100)

Træk Korshage: 28/2 - 3/4 30, flest 6/3 og 11/3 begge dage 5. Øvrige træk: 11/3 1 Nakke Nord og 28/4 1 Skansehage. Dermed i alt 32 trækkende.
Utrolig flotte rasttal fra foråret: 1/3 6 Korshage (Langesø Mose), 6/3 31 Nørrevang (LB), 7/3 og 12/3 16 Langesø Mose, 14/3 12 Nørrevang, 17/3 3 Korshage, 21/3 9 og 22/3 5 (4 syng) Flyndersø, nok en del gengangere marts, men mindst imponerende 49. Konklusionen må være, at trækdækningen ikke har været imponerende god.
Syngende fugle: 10/3, 18/3 og 19/3 1 Ringholm Skov, 19/3 2 Korshage, 20/3 1 Hovvig (vel Ringholmfuglen), 26/4 1 Højsandet og 18/6 2 Korshage. Gennemgåede meget ustabilt og næppe nogen ynglepar - vel 6 forskellige fugle.
Efterår: 22/9 1 SV Nørrevang, 1/10 5 SV SKansehage og 25/10 7 rast Hovvig - i alt 13.

De 31 rastende 6/3 er formodentlig det største rasttal fra Rørvig i moderne tid. Fuglene blev talt 2 gange (frem og tilbage ad markvejen).

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 2 1 5 37
Total 3 77 4 2 1 12 99
MaxRst 31 1 2 7 31
Nobs 1 30 4 1 1 2 39
Ndag 1 16 3 1 1 2 24
Fænologi 28.. …. ..28 18 22.. ..25

2018:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3319, 85)
Forårstræk 6/3 – 11/4 (1/6) i alt 62, heraf 52 i marts. Optrækket kom lidt sent i det frostkolde tidlige forår. De fleste trækdage kun få fugle, men én dag skilte sig ud: 25/3 21 Ø Korshage. I samme periode et par rastflokke 11/3 5 Skredbjerg og 16/3 8 Nørrevang + 1 Langesø Mose (17/3 6 Langesø Mose nok fra samme flok). Desuden 5/4 2 R Nørrevang.
Arten optræder fortsat i yngletiden. Ringholm Skov: 1 syng meldt 21/3 – 13/5, Slettemose: 4/4 1 syng + sommeriagttagelse 26/6 1 og Korshage havde syngende fugle 24/3 1, 25/4 1 (2 fugle set) og 3/5 1.
Blev igen næsten ikke set i efteråret – blot 16/9 3 SV Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 7 1 1 3 65
Total 77 16 4 2 3 102
MaxRst 8 2 1 1 8
Nobs 34 12 4 2 1 53
Ndag 18 11 4 2 1 36
Fænologi 06.. …. …. ..26 16

2017:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3233, 86)
Forårstræk i alt 47 fordelt februar 2, marts 38, april 2 og maj 5. Første fugl 15/2 1 tf og næste Ø 25/2 Korshage. Typisk top 12/3 12 Ø og 13/3 9 Ø Korshage. Samme dage 8 henholdsvis 12 rastende Nørrevang.
Ynglefugle: Hele 3 territorier med syngende hanner. Et fra Korshage (13/3 – 2/6) og to fra Ringholm Skov fra nye rydninger i norddelen og sydvestdelen (25/3 – 3/7). Iagttagelse af familieflok 27/6 4 (2 1k), der 1/7 – 3/7 var blevet til 6 (4 1k) fra sydvestdelen. Rydningerne er under omdannelse til juletræskulturer med tilhørende sprøjtehelvede, så fremtiden tegner ikke lys. Arten synes meget hurtig til at udnytte nyskabt habitat på halvøens sandede jorde. Burde kunne etablere sig i Sandflugtsplantagen med skabelsen af et par lysninger.
Meget lidt efterår: 2 + 2 rast Korshage og 4 træk inkl. årets sidste 5/11 1 SV Plantagen.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 38 2 5 3 1 51
Total 2 67 9 17 7 23 2 5 1 133
MaxRst 12 2 2 4 6 2 2 12
Nobs 2 27 8 13 4 5 1 3 1 64
Ndag 2 14 6 9 2 3 1 2 1 40
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..03 19.. …. ..05

2016:  Hedelærke  Lullula arborea (9, 3167, 66) 
Et forårstræk noget under gennemsnit og et muligt ynglefund fra Slettermosegård tegnede artens år. I alt 42 trækkende 23/2 – 6/4 fordelt februar 2, marts 33 og april 7 med tyngden sidst i marts inklusive årets bedste dag 27/3 11.
En pludselig sommeriagttagelse 13/7 fra Slettermosegård (PEL) fulgt af 18/7 1 kaldende nok 1k (KES) er i hvert fald gode indicier på, at arten kan have ynglet et sted på den sydlige del af halvøen uden at være fundet i sangperioden.
Efterår er jo lidt tilfældigt og bestod af en enkelt fuldtræffer: 2/10 22 Plantagen, heraf de 20 V i én flok (JHC).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 33 7 22 64
Total 2 44 12 1 3 22 84
MaxRst 3 2 1 2 3
Nobs 2 24 8 1 2 2 39
Ndag 2 14 5 1 2 1 25
Fænologi 23.. …. …. ..01 13..18 02

2015:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 3073, 94)
Helt normalt forårstræk 7/3 – 6/4 i alt 86. Fordelt marts 80 og april 6. To større dage 17/3 20 Ø og 18/3 22 Ø Korshage (inklusive årets flok på 11) stod for halvdelen af fuglene.
Derimod småt med rastende fugle. 9/3 – 13/3 2 og 16/3 – 17/3 5 Korshage. Selvom der kom en sommerobservation 10/6 1 ovf Korshage kunne sidste års pludselige yngleforekomst på Korshage altså ikke reproduceres. Ganske uhørt blev junifuglen den sidste og altså et helt efterår i blankt 0. Man skal tilbage til 2010 for at finde et efterår uden trækkende Hedelærker. Hovedårsagen tilskrives dårlig dækning af trækket i efteråret.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 80 6 86
Total 96 6 1 103
MaxRst 5 1 5
Nobs 37 6 1 44
Ndag 13 3 1 17
Fænologi 07.. ..06 10

2014:  Hedelærke  Lullula arborea  (9, 2998, 74)
Den store nyhed var et comeback som ynglefugl!
Upåfaldende sæsonstart, forårstræk 48 fra ankomst 24/2 – 21/4 med 13 i februar, 33 i marts og 2 i april og største trækdag 7/3 12 Ø Korshage. I perioden fin rastflok 28/2 9 Langesø Mose og 3/3 4 Søndervang.
Tilstedeværelsen af enkelt syngende han i april – maj er ikke helt unormalt, men i juni var det tydeligt, at noget var i gang: Fra 12/6 3 syngende hanner og territorialflugt på Korshage. Beviset kom fra juli med familieflokke, således 10/7 ad + 2 juv. Ingen meldinger 12/7 – 14/8. Herefter igen 15/8 5 som flok med 2 ad og 3 juv, der blev set flere gange helt frem til 17/9. Altså sikker yngleforekomst af nok 2 par med udgangspunkt i Korshageskoven, fouragering på forlandet, men givet også periodisk mere gemt i baglandet.
Arten ynglede i 70’erne med 6 par frem til 1 par i 1978 i lysåbne sommerhusområder og gennem nogle år i 90´erne med et sandsynligt par i Ringholm Skov, inden tilgroningen lukkede også her. Fra 1998 til 2003 oftest syngende fugl frem til juni i Korshageområdet, men siden 2004 har det været helt stille i yngletiden. På den baggrund overraskende med et så markant comeback. Sidste af efterårets 3 trækkere 28/10 1 SV Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 33 2 2 1 51
Total 22 45 2 1 22 15 16 64 1 188
MaxRst 9 4 1 4 4 5 12 12
Nobs 10 27 2 1 11 8 4 17 1 81
Ndag 5 13 2 1 10 7 4 16 1 59
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2013:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2939, 59)
Hele året i alt 59 helt domineret af forårstrækket (52).
Forårstrækket påvirket af kulden i marts, i gang med 6 Ø 1/3 – 5/3, men gik så helt i stå og dukkede først op igen 26/3 og altså 0 i en stor del af artens normale topperiode. Hovedblokken kom i april (44) med 3/4 10 Ø og sene 15/4 9 Ø Korshage som bedste dage. Blot 5 fugle rastede. Kun 2 set i efteråret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 44 1 1 54
Total 9 48 1 1 59
MaxRst 1 1 1
N 6 28 1 1 36
Fænologi 01.. ..20 18.. ..03

2012:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2879, 60)
Normal ankomst: 11/3 i alt 4 trækkende Korshage, Rørvig By og Slettermose.
Fordeling af forårstrækket, i alt 46:

M a r A p r
0 34 11 0 1 0

Altså et helt normalt forår.
Syngende fugle: Ultimo marts blev der hørt syngende Hedelærke et par gange ved Brentebjerg. Desuden 3 obs fra Korshageområdet i perioden 2/5 - 22/5. Vi venter fortsat på et sikkert ynglefund.
Kun få obs fra efteråret, med 4/10 3 trækkende Hovvig som eneste dag med mere end 1.
Sidste obs: 14/10 1 trækkende Hovvig.

DOFBasen:2012


2011:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2738, 141)
Tidlig ankomst: 20/2 1 trækkende Plantage Kysten (EVR).
Årstotalen på 141 er en af de bedre, men antallet har altid varieret meget fra år til år, og det ser ikke ud til at der er nogen klar tendens i udviklingen, se figur.
Fordelingen af årets obs er meget usædvanlig: 71 i første og 70 i andet halvår - så mange efterårsfugle har vi aldrig været i nærheden af før, 2009 med 16 var den hidtidige rekord.
Forårstræk, i alt 35:

F e b M a r A p r
0 1 0 10 35 7 3 2 1

Derudover spredte fund af rastende fugle fra Hovvig, Korshage, Nørrevang og Søndervang.
En enkelt syngende: 30/4 Korshage, men det vil nok være lidt for optimistisk at tolke dette som et yngleforsøg.
Efterårstræk, i alt 70:

S e p O k t
0 0 5 17 0 48

Langt hovedparten på blot to datoer: 1/10 17 Hovvig (AF) og 23/10 45 SV Plantagen (JHC),
én dag med 3 gange så mange Hedelærker som enhver tidligere efterårstotal! En dag med frisk sydøstenvind og en observatør på rette sted.
Årets sidste: 25/10 1 SV Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2686, 52)
Tidlig ankomst: 28/2 1 Ø Korshage (CG).
Totalen på 52 er noget lavere end de seneste par år, men årstotalerne har altid været meget varierende, og årets resultat svarer meget godt til medianen på 55 (1972 - 2009).
Fordelingen af årets obs var meget traditionel med langt de fleste obs fra marts måned.
Forårstræk, i alt 43:

F e b M a r A p r M a j
0 0 1 0 9 31 0 0 1 1 0 0

Enkelte obs af syngende fugle: 20/3 1 Myntestien, 24/3 1 Nørrevang og 28/3 2 Langesømosen heraf 1 i sangflugt.
Kun to obs fra efteråret: 16/10 1 rast Korshage og 26/10 2 rast Dybesø.

DOFBasen:2010


2009:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2432, 254)
På flere måder et meget bemærkelsesværdigt år!
Vi starter med vores første regulært overvintrende flok: 29/1 9 rast Højsandet (KES, m.fl.). Flokken holdt til i samme område ved Sandlodsvej i flere dage - den 3/2 var der dog kun 3 tilbage. 20/2 9 rast Søndervang (CG), antages her at være samme flok.
Første trækkende allerede 17/2 1 NØ Korshage. De næste til mere normal tid: 3/3 med i alt 5 trækkende. Derefter flere store trækdage: 11/3 19, 12/3 23, 14/3 44 og 19/3 31.
Fordeling af årets forårstræk:

F e b M a r A p r
0 1 0 13 134 19 3 3 0

Igen i år var der et par dage med store rastende flokke: 16/3 18 rast Nørrevang, 19/3 11 rast derefter N Korshage og 21/3 10 rast Søndervang.
Også usædvanligt mange efterårsfund: 15/9 7 SØ Hovvig (en flok), 20/9 1 SV Korshage, 27/9 2 rast Nørrevang + 1 SV Langesø Mose, 6/10 4 trækkende Nørrevang og endelig 15/11 1 rast Nørrevang.
Årstotalen på 254 er vores næststørste, kun overgået af rekordåret 1996 med 307.

DOFBasen:2009


2008:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2255, 177)
Normal ankomst: 8/3 i alt 10 trækkende Korshage og Nørrevang.
Meget flot årstotal på 177. Vi har nu 6 år med mere end 100 Hedelærker:

1974 1975 1982 1996 1998 2008
157 107 127 307 101 177

Årets træk forløb rimeligt normalt med kulmination ultimo marts. De største trækdage blev: 28/3 19 Korshage og 30/3 25 Korshage, ingen andre dage med over 10 trækkende.
Mest bemærkelsesværdigt er to store rasttal: 9/3 19 Korshage (CG, JS, KES) og 27/3 25 Brentebjerg (JHC, AF).
Fordeling af alle årets forårs-Hedelærker

M a r A p r M a j
36 30 90 8 3 4 1 0 0

Sidste forårsobs: 3/5 1 rast Korshage.
Fra efteråret: 20/9 1 SV Korshage, 7/10 1 SV Hovvig, 11/10 2 SV Korshage og 17/10 1 SV Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2208, 47)
Tidlig ankomst: 4/3 i alt 5 trækkende Korshage. Årstotalen på 47 er ret normal, men fordelingen er højst usædvanlig: Hele 11 efterårsfugle er ekstremt mange, den hidtidige rekord var 9 i efteråret 2001.
Forårstallene var også ret skævt fordelt med 21 primo marts, heraf 6/3 11 i en flok (AF). Resten af foråret ingen dage over 3. Normalt kulminerer trækket ultimo marts.
Ingen obs i yngleperioden.
4 efterårsfund: 4/10 1 V Plantagen, 15/10 5 ØSØ Hovvig (AF), 21/10 2 rast Nakke Syd og 27/10 3 V Rørvig By (KES).

DOFBasen:2007


2006:  Hedelærke  Lullula arborea  (-, 2170, 38)
Et ikke særlig bemærkelsesværdigt år. Første obs 19/3 er ret sent, idet mediandatoen er omkring 14/3. Årstotalen på 38 er noget under middel, men antallet af Hedelærker har altid varieret en del fra år til år. Der er ikke nogen oplagt tendens i udviklingen. Største trækdage: 24/3 6 og 28/3 10, øvrige dage under 5.
Ingen sommerobs.
Som sædvanlig meget få efterårsfund: 24/9 1 SV og 25/9 1 rast begge Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 2109, 61)
Et pænt gennemsnitligt år, og dermed en fremgang i forhold til de sidste par halvdårlige år. Sen ankomst: 19/3 1 Ø Korshage, men så var der også ketchup-effekt: 20/3 9, 21/3 19 og 22/3 12. Derefter kun små træktal indtil sidste forårsobs: 15/4 1 tf Korshage. Forårstotal: 59. Ingen sandsynlige eller mulige ynglefund i 2005.
To efterårsfund: 23/10 1 SV og 29/10 1 SV begge Korshage. Det er helt normalt med et par efterårsobs, begge disse er dog ret sene, den normale periode ligger fra medio september til medio oktober.

DOFBasen:2005


2004:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 2072, 37)
Endnu et halvsløvt år. Årstotalen på 37 giver en 22. plads blandt de sidste 32 år. Dårligste år: 1977 med 11 og bedste år: 1996 med 307 fugle.
Årets ankomstdato 14/3 er stort set identisk med mediandatoen 13/3.
14/3 blev også forårets klart bedste dag med i alt 7 trækkende og 3 rastende på Korshage. Ingen andre dage når over 3 trækkende og rasttallene ligger på 1 - 2, primært fra Korshage/Nørrevangsområdet.
Syngende fugle: 28/3 1 Langesømosen og 14/5 1 Korshage.
Efteråret gav en enkelt obs: 20/10 2 SV Hovvig (AF).

DOFBasen:2004


2003:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 2030, 42)
Lille fremgang i forhold til sidste år (14), men 42 er dog ikke nogen stor årstotal, idet gennemsnittet for de sidste 10 år ligger på 77.
Normal ankomst 8/3 3 SØ Korshage. I alt 22 trækkende i marts måned og sølle 2 i april. Største rasttal: 16/3 3 Korshage.
Sandsynligvis et ynglepar i Korshage-området: Syngende fugle hørt 29/3, 1/4 og 13/6.
En enkelt efterårsobs: 1/10 1 SV Hovvig.
Året sluttede med vores kun anden decemberobs: 5/12 1 S Nørrevang (JS).

DOFBasen:2003


2002:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 2016, 14)
Katastrofalt dårligt år. Kun 4 fugle i marts: 15/3 1 V, 17/3 1 Ø, 29/3 1 rst og 30/3 1 Ø alle Korshage. Middeltallet for de sidste 30 år ligger for marts måned på ca. 30, men der er dog ret stor variation, og det er ikke helt usædvanligt med under 10 martsfugle (7 ud af 30 år). April gav heller ikke meget: I alt 7 trækkende Korshage, heraf to som også er noteret syngende 19/4. Middeltallet for april er 10, men antallet kan varierer ekstremt meget, i 1996 nåede vi op på hele 292, men samtidig er der 13 år med under 10 Hedelærker i april.
Muligt ynglefund: 3 obs af 1 syngende fugl på Korshage 11/5, 12/5 og 28/5.
En enkelt efterårsfugl: 1 N Nørrevang 4/10.

DOFBasen:2002


2001:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 1940, 76)
Normal ankomst 13/3 1 Nykøbing. To markante rastobs i marts: 18/3 12 i flok Langesømosen og 24/3 10 Nørrevang. Største trækdage: 28/3 15 på 4,5 time og 30/3 14, hvoraf de 11 kom i to flokke på hhv. 5 og 6. Øvrige dage under 4 trækkende.
Primo maj holdt en syngende fugl til på Korshage nær Sydbakken, men mest interessant er det nok at der også var en syngende fugl her 17/6. Også i 1998 og 99 var der mulige ynglefund i dette område.
Usædvanligt mange efterårsfund: 13/10 2 trk Skansehage, 16/10 4 rst Brentebjerg og 27/10 1 V Korshage.
Endelig et enkelt vinterfund: 29/12 1 rst Søndervang (JS).
Alt i alt et ganske godt år for Hedelærken.

DOFBasen:2001


2000:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 1864, 76)
Forholdsvis tidlig ankomst 8/3. I øvrigt et gennemsnitsår, men dog med en lidt usædvanlig månedsfordeling: Marts 69, april 4 og maj 2 samt september 1.
Dage med mindst 5 trækkende: 13/3 11, 19/3 5, 20/3 5, 23/3 8 og 24/3 16.
April/maj-obsene er alle fra Korshage/Dybesø-området, specielt skal bemærkes 30/4 1 syngende vest for Dybesø. Dette er årets bedste bud på en ynglefugl.
En enkelt efterårsobs: 16/9 1 rst Korshage.
Det er normalt, at de fleste obs falder i marts, men ikke i så udpræget grad som i år. Nedenstående tabel viser den procentuelle fordeling af alle vores observationer af Hedelærker (1973 - 99, N=1945).

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
0% u1% 55% 38% 3% u1% 2% u1% 1% 1% u1% 0%

DOFBasen:2000


1999:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 1820, 44)
Forårstrækket lagde hårdt ud: 13/3 9 Myntestien, heraf 7 i flok. Desværre kunne resten af foråret ikke leve op til den gode start: 14/3 1, 15/3 3, 17/3 3, 25/3 5, 26/3 5, 29/3 3, 30/3 1, 1/4 4, 2/4 1, 3/4 2, 4/4 1, 14/4 1 og 21/5 1, i alt kun 40 trækkende alle Korshage.
For andet år i træk et sandsynligt ynglepar i Korshageområdet, 1 syngende observeret fra medio maj til medio juni.
Fra efteråret: 31/10 2 rst Søndervang, temmelig usædvanligt - vi har ikke mange efterårsobs.

DOFBasen:1999


1998:  Hedelærke  Lullula arborea  (0, 1744, 76)
Normal ankomst 5/3.
I alt 74 trækkende forårsfugle, med følgende fordeling pr 10-dagesperiode, marts: 0 + 17 + 37, april: 8 + 5 + 4, maj: 3 + 0 + 0. Største dagstotal 14/3 10 trækkende. Alt i alt et ret normalt forår.
Et sandsynligt ynglepar i Korshageområdet, syngende fugle hørt gennem hele maj måned og primo juni
Andet år i træk uden nogen efterårsiagttagelser.

DOFBasen:1998


1997:  Hedelærke  Lullula arborea  (?, 1692, 52)
Fænologi: (22/2) 10/3 - 2/5 og 6/10 - 17/10 (19/11)
Tilfældig yngletrækfugl. Sjælden/fåtallig på forårstræk og meget sjælden på efterårstræk.
Arten ynglede i 1970'erne i et par relativt åbne sommerhusområder. I 1973 blev bestanden anslået til 6 par, i 1978 var vi nede på 1 par. Siden den tid er der kun gjort et sikkert ynglefund: Ringholm Skov 1991. Flere andre år har der dog været mistanke om yngel i bl.a. Korshageområdet. Arten lider hårdt under manglen på egnede ynglelokaliteter, d.v.s. åbne skovnære områder, uden forstyrrende færdsel i yngletiden.
Arten ses nu næsten kun på træk om foråret. Kulmination medio marts - primo april, typiske dagstotaler i denne periode 3 - 10 fugle. Årstotalerne fra 1973 til 1996 varierer mellem 10 og 307, med et gennemsnit på 65 og viser ingen klare udviklingstendenser.

Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 79 / 156 80 /128 55 / 80 36 / 59 100 / 307
Største 7/4 1996 25/3 1974 28/3 1981 14/3 1993 23/3 1982
trækdage 135 35 35 35 33

1997: Tidlig ankomst 1/3 1 NØ Korshage, men generelt blev det et temmelig ringe forår. Største dagstotal 7/3 7 Ø Korshage. Årets fordeling: Primo marts 29, medio marts 3, ultimo marts 14, primo april 2 og medio april 4. Heller ikke i år blev det til nogen ynglefund, men 1 - 2 fugle blev set rastende i Korshageområdet i marts og april. Ingen efterårsiagttagelser.

DOFBasen:1997


1996:  Hedelærke  Lullula arborea  (?, 1385, 307)
Et år der sætter helt nye grænser for, hvad der er muligt:

19/3 - 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 13/4 - 24/4
9 7 27 22 10 23 26 135 29 13

Langt størstedelen trækkende fugle set Korshage, Myntestien og Gravhøjen.
Desuden enkelte rastende fugle: 12/5 1 Ringholm Skov, 23/5 1 syng Korshage, 5/6 og 9/6 1 Plantagen. De to sidstnævnte er eneste realistiske bud på et ynglepar.
Fra efteråret: 6/10 og 23/10 1 begge Korshage.
Som figur 9 viser har den generelle tendes ellers været en langsom tilbagegang, omend med ret store udsving fra år til år. Kæmperykket 7/4 er helt uden fortilfælde. De hidtil største dage har været: 25/3 1974 35, 28/3 1981 35, 23/3 1982 33, 5/4 1987 23 - 28 og 14/3 1993 35.

DOFBasen:1996


1995:  Hedelærke  Lullula arborea  (?, 1346, 39)
Lidt flere obs end sidste år. Forårstræk i perioden 8/3 til 27/4, i alt 34 trækkende. Største dagstal 10/3 5 Ø. Flere obs fra Hovvig/Ringholm: 23/3 1, 11/4 og 17/4 1 syngende samt 29/4 2. Der har muligvis været tale om et ynglepar. Fra Korshage foreligger adskillige obs af syngende fugle i området ved kolonien Nørrevang i perioden mellem 16/4 og 24/4, men ingen sikre yngleindicier.
Fra efteråret i alt 3 trækkende: 9/10, 10/10 og 11/10.

DOFBasen:1995


Hedelærke  Lullula arborea  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 120 1 3 130
Total 6 125 3 3 1 3 141
MaxRst 3 2 1 1 3
Nobs 2 41 4 5 1 2 55
Ndag 1 15 3 4 1 1 25
Fænologi 28·· ···· ···· ··20 19 10

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 25 3 1 32 68
Total 8 32 3 2 1 1 32 79
MaxRst 1 3 2 1 3
Nobs 7 18 3 1 1 1 12 43
Ndag 5 14 3 1 1 1 2 27
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ··22 20·· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 41 10 3 57
Total 2 1 48 11 2 3 3 70
MaxRst 4 3 1 1 3 4
Nobs 1 1 19 17 5 1 1 1 46
Ndag 1 1 11 15 5 1 1 1 36
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··13 23·· ··06

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 26 2 1 5 37
Total 3 102 4 2 1 12 124
MaxRst 31 1 2 7 31
Nobs 1 30 4 1 1 2 39
Ndag 1 16 3 1 1 2 24
Fænologi 28·· ···· ··28 18 22·· ··25

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 48 7 1 1 3 60
Total 71 8 1 2 3 85
MaxRst 8 2 1 1 8
Nobs 36 13 4 2 1 56
Ndag 18 11 4 2 1 36
Fænologi 06·· ···· ···· ··26 16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 35 2 5 3 1 48
Total 2 49 2 9 10 2 3 1 78
MaxRst 12 2 2 4 6 2 2 12
Nobs 2 25 8 11 4 4 1 3 1 59
Ndag 2 14 6 9 2 3 1 2 1 40
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··03 19·· ···· ··05

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 32 7 22 63
Total 2 40 7 2 22 73
MaxRst 3 2 1 2 3
Nobs 2 23 8 1 2 2 38
Ndag 2 14 5 1 2 1 25
Fænologi 23·· ···· ···· ··01 13··18 02

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 75 4 79
Total 80 4 1 85
MaxRst 5 1 5
Nobs 33 4 1 38
Ndag 13 3 1 17
Fænologi 07·· ··06 10

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 28 2 2 1 46
Total 22 34 2 5 14 1 78
MaxRst 9 4 1 4 5 5 12 12
Nobs 11 25 2 1 11 8 4 17 1 80
Ndag 5 13 2 1 10 7 4 16 1 59
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 37 1 1 45
Total 6 41 1 1 49
MaxRst 1 1 1
Nobs 5 21 1 1 28
Ndag 4 15 1 1 21
Fænologi 01·· ··20 18·· ··03

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 1 5 45
Total 42 1 2 2 5 52
MaxRst 2 1 1 2
Nobs 19 1 3 3 3 29
Ndag 10 1 3 3 3 20
Fænologi 11·· ···· ··22 06·· ··14

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 45 6 5 65 122
Total 1 52 7 5 65 130
MaxRst 5 1 5
Nobs 1 28 7 2 17 55
Ndag 1 13 7 2 5 28
Fænologi 20·· ···· ··30 25·· ··25

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 34 1 1 37
Total 1 37 1 1 3 43
MaxRst 2 1 2 2
Nobs 1 27 2 1 2 33
Ndag 1 12 2 1 2 18
Fænologi 28·· ···· ···· ··02 16··26

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 146 5 9 4 165
Total 9 10 180 5 11 4 1 220
MaxRst 9 9 18 1 2 1 18
Nobs 3 5 45 4 4 2 1 64
Ndag 3 4 20 4 3 1 1 36
Fænologi 29·· ···· ···· ··12 15·· ···· ··15

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 94 10 4 108
Total 154 10 2 1 4 171
MaxRst 25 1 1 2 1 25
Nobs 40 13 1 1 1 3 59
Ndag 14 9 1 1 1 3 29
Fænologi 08·· ···· ··03 25 20·· ··17

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 4 9 42
Total 30 4 11 45
MaxRst 1 2 2
Nobs 14 3 4 21
Ndag 9 3 4 16
Fænologi 04·· ··13 04··27

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 6 3 1 28
Total 22 6 3 2 33
MaxRst 4 1 1 4
Nobs 11 5 2 2 20
Ndag 6 4 2 2 14
Fænologi 19·· ···· ··07 24··25

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 4 2 42
Total 60 4 1 2 67
MaxRst 11 1 11
Nobs 19 4 1 2 26
Ndag 10 4 1 2 17
Fænologi 19·· ···· ··08 23··29

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 10 2 30
Total 19 12 1 2 34
MaxRst 1 2 1 2
Nobs 10 6 2 1 19
Ndag 7 6 2 1 16
Fænologi 14·· ···· ··14 20

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 2 1 1 1 25
Total 25 2 1 1 1 1 31
MaxRst 3 2 1 3
Nobs 14 6 1 1 1 1 24
Ndag 8 6 1 1 1 1 18
Fænologi 08·· ···· ···· ··13 01 05

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 7 1 11
Total 3 7 2 1 13
MaxRst 1 1 2 2
Nobs 4 7 4 1 16
Ndag 4 4 3 1 12
Fænologi 15·· ···· ··28 04

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 7 1 4 42
Total 52 7 2 8 1 70
MaxRst 12 1 1 4 1 12
Nobs 8 4 4 1 4 1 22
Ndag 7 4 3 1 4 1 20
Fænologi 13·· ···· ···· ··17 13··27 29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 50 4 54
Total 55 5 1 61
MaxRst 3 1 1 1 3
Nobs 26 5 2 1 34
Ndag 16 5 2 1 24
Fænologi 08·· ···· ··28 16art/09740.txt · Sidst ændret: 2023/06/06 22:27 af lb