Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:09760

Lærker - Drosler

Sanglærke Alauda arvensis eu09760

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Sanglaerke

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Sanglærke  Alauda arvensis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 96 17 128
Total 13 141 260 100 2 516
MaxRst 12 110 100 60 15 110
Nobs 2 48 95 81 47 273
Ndag 2 19 29 30 15 95
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··15

2022:  Sanglærke  Alauda arvensis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 164 58 4 1 1 235 4 467
Total 1 213 137 37 24 35 1 235 4 687
MaxRst 2 50 55 18 22 15 16 9 22 9 6 55
Nobs 5 67 60 44 58 73 73 34 32 41 7 494
Ndag 4 23 30 27 30 29 30 22 22 19 6 242
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:  Sanglærke  Alauda arvensis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 752 27 2 4 138 1 1 926
Total 1 1069 102 15 7 41 17 8 143 1 2 1406
MaxRst 1 200 70 14 16 13 13 17 12 6 1 1 200
Nobs 3 77 130 112 95 90 64 41 28 43 4 2 689
Ndag 3 10 30 30 30 29 29 28 19 21 4 2 235
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..16

2020:  Sanglærke  Alauda arvensis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 149 185 13 2 12 71 7 439
Total 1 204 235 67 31 12 2 15 73 7 647
MaxRst 1 40 25 25 20 20 13 8 21 5 1 40
Nobs 1 97 107 66 61 58 54 41 39 32 7 563
Ndag 1 26 31 30 31 28 29 27 22 20 7 252
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2019:  Sanglærke  Alauda arvensis  

Forårstræk: 10/1 - 23/5 i alt 288, flest 16/2 110 – I alt 28 observationsdage.
Efterårstræk: 12/9 - 30/10 i alt 121, flest 24/9 20. - I alt 15 observationsdage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 219 57 8 3 77 44 409
Total 3 318 350 24 14 125 18 8 100 63 1023
MaxRst 1 50 200 14 6 30 18 13 15 12 200
Nobs 3 89 78 54 51 59 46 38 44 20 482
Ndag 3 18 29 30 29 29 28 25 29 13 233
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2018:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Forårstræk 723. Heraf februar 77 og marts 584. Træktoppen således skubbet ind i marts i kolde februar/marts med de største dage 6/3 264 og 12/3 103 Ø Korshage. Ingen egentlige vinterfund, første fugl var 27/1 1 NØ Plantagen. En del flokke rastede i kulden i marts – flest 8/3 185 Nørrevang, 10/3 270 Nakke Syd og 18/3 185 Nørrevang. Rimeligt med ynglefugle – således 35 syngende fra halvøens nordøst del.
Efterårstræk 113 og årets sidste 17/11 1 Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 76 582 55 1 29 79 5 833
Total 7 113 2079 247 240 162 161 34 125 86 8 3262
MaxRst 1 15 270 15 15 15 13 5 36 2 1 270
Nobs 4 34 81 44 61 33 39 18 19 17 7 357
Ndag 2 15 28 30 31 28 28 17 17 11 5 212
Fænologi 27.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2017:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Forårstræk 195. Kun 32 % af 10 års gennemsnit. Fordelt feb. 114, marts 79 og apr. 2. Største rastflokke var 18/2 45 Nakke Syd og 6/3 75 Nørrevang. Efterårstræk blot 86 i alt. Udbredt ynglefugl.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 114 79 2 12 74 281
Total 234 403 293 179 112 110 84 51 134 5 2 1607
MaxRst 45 75 25 24 20 18 12 5 13 1 2 75
Nobs 46 82 74 63 31 32 27 25 40 5 1 426
Ndag 13 30 29 28 22 18 18 16 19 4 1 198
Fænologi 06.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..03

2016:  Sanglærke  Alauda arvensis  
De første er 23/1 3 Ringholm, der må være tidlige fugle på vej op. 31/1 de første 4 Ø Korshage. Forårstræk 614 fra 30/1 – 2/4 helt domineret af februar (401) og marts (207) med årets største trækdag allerede 7/2 255 Ø Korshage og større rastflok 18/2 260 Nakke Øst. Sidste større flokke primo marts ligeledes Nakke Øst, herunder 10/3 270 rast. Typiske tidlige forløb for en lun vinter uden snedække. Efterår uden nævneværdigt træk (i alt 50). Årets sidste allerede 17/11.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 401 207 2 2 40 8 664
Total 7 934 1413 257 183 132 244 79 32 83 9 3373
MaxRst 3 260 270 50 9 15 18 8 6 18 1 270
Nobs 2 78 98 48 67 47 56 29 19 21 3 468
Ndag 2 21 24 29 30 28 29 23 16 13 2 217
Fænologi 23.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..17

2015:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ægte vinter er 29/1 1 rast Hovvig. Større ankomst af trækfugle blev 18/2 inklusive første direkte træk.
Forårstræk 18/2 – 10/4 666 overvejende Korshage. Fordelt februar 381, marts 276 og april 9. Største dag 26/2 157 Ø. I marts var bedste dag 18/3 97 Ø Vesterlyng. Meget små rasttal fra trækket – ikke over 2/3 40 rast Korshage.
Fra ynglebestanden 35 syngende Korshage/Flyndersø/Nørrevang og 25 Nakke Syd. På efterårstrækket blot noteret 36. Sidste allerede 1/12 4 V Korshage over havet.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 381 276 9 16 16 4 702
Total 1 423 414 132 81 136 157 44 48 46 5 4 1491
MaxRst 1 10 40 10 10 25 19 10 4 11 1 40
Nobs 1 66 101 51 43 35 40 17 19 18 5 1 397
Ndag 1 11 29 27 27 24 27 14 16 16 5 1 198
Fænologi 29.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..01

2014:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ankom 2/2, hvor 12 fugle rykkede ind over de snefri marker.
Forårstræk i alt 1153 fordelt februar 841, marts 294 og april 18. Mest koncentreret dagene 24/2 – 26/2 med i alt 498. Største rastflok 28/2 – 2/3 111 og 7/3 120 Nørrevang, hvor der endnu 4/4 kunne ses 45. Selvom der er tyndet ud stadig en del syngende på markerne, flest 1/6 10 Nakke Syd. Kun beskedent træk efterår: 81 fra 27/9 til 30/10. Kun én december fugl 9/12 1 Nørrevang.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 841 294 18 13 68 1234
Total 1074 939 152 95 55 51 18 46 90 2 1 2523
MaxRst 111 120 45 5 10 5 4 23 4 1 1 120
Nobs 139 77 47 39 25 24 12 10 33 2 1 409
Ndag 24 28 30 28 14 15 10 10 18 2 1 180
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..09

2013:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Hård art – kulde til trods fastholdt arten den tidlige trækprofil med kun behersket forsinkelse. Rykker prompte, når der ikke er kontinuerligt snedække. Et enkelt januarfund (19/1 4 Ø).
Forårstræk 1200 med februar 64, marts 885 og april 246. Største dag 5/3 625 Ø Korshage. I kolde midtmarts fortsat et dæmpet træk af Sanglærker. Befinder sig jo milevidt fra fordums storhed – jfr. trækrekorden 11040 fra 1976! I efteråret i alt 121 trækkende, flest 11/10 47 SV Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 64 885 246 1 6 115 1321
Total 4 68 986 320 51 34 37 9 18 148 1675
MaxRst 2 33 12 10 4 4 3 3 7 33
N 1 10 66 57 23 20 17 5 14 29 242
Fænologi 19.. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ingen januarfund - og heller ingen fra december.
Første obs: 13/2 1 tf Rørvig Bugt.
Første syngende: 21/2 1 Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 1070:

F e b M a r A p r
0 144 500 369 45 6 0 5 1

Noget usædvanligt med så mange allerede ultimo februar.
Forårets tre største trækdage: 20/2 129, 23/2 376 og 3/3 133. Ingen andre dage over 100.
Største rastende flok fra foråret: 11/4 30 Nørrevang.
Fordeling af efterårstrækket, i alt 281:

S e p O k t N o v
0 0 16 50 199 1 0 15 0

Største rastende flok fra efteråret: 14/10 52 Nakke Hage.
Årets sidste: 19/11 9 V Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Som sædvanligt ingen egentligt overvintrende, hverken januar eller december.
Årets første: 6/2 rast Langesømosen og samme dag 4 Ø Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 880:

F e b M a r A p r M a j
84 4 7 317 438 18 8 1 1 0 2 0

Og det ser jo ret normalt ud, borset fra de to efternølere medio maj.
Største dagstotal: 13/3 294 trækkende og 15 rastende. Trækintensiteten nåede denne dag op på over 120 pr. time (mellem 10:00 og 11:00), ingen andre dage nåede over 40 pr. time.
Første syngende: 11/3 4 Nørrevang.
Fordeling af efterårstrækket, i alt 409:

S e p O k t N o v
0 0 99 185 74 47 4 0 0

Årets sidste: 21/11 1 Hovvig.

DOFBasen:2011


2010:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ingen januarfund - og heller ingen fra december.
Første obs 26/2 1 Korshage og 1 Nørrevang. Det er tæt på at være rekord sent, men overgås dog stadig af 1/3-1986, hvor vi også havde en meget kold vinter.
Forårstrækket kulminerede medio marts, men dagstotalerne var generelt ikke særligt høje. Største tal: 28/2 70, 8/3 85, 18/3 35, 25/3 38 og 26/3 32.
Fordeling af forårstrækket, i alt 510:

F e b M a r A p r M a j
0 0 74 124 193 107 4 1 4 3 0 0

Største trækdage i efteråret: 10/10 18, 13/10 62 og 1/11 22.
Årets sidste: 2/11 1 overflyvende Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Et rimeligt normalt år.
Ingen januarfund og kun et decemberfund, der er altså stadig intet, der tyder på, at vi får flere overvintrende Sanglærker.
Ankomst 8/2 med i alt 18 trækkende fordelt på flere lokaliteter. Første syngende så sent som 27/2 2 Korshage. Første større træktal: 24/2 120 Korshage. Trækket kulminerede tilsyneladende allerede omkring 1. marts. Største trækdag blev 4/3 245 Korshage, med en trækintensitet på op til 131 pr time omkring kl. 8. Største rasttal: 5/3 200 Nakke Nord.
Flere pæne efterårstræktal primo oktober: 6/10 240 Hovvig (33 pr time) og 8/10 70 Hovvig (47 pr time).
Årets sidste: 29/12 1 S Flyndersø.

DOFBasen:2009


2008:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Fire januarfund - og det er ret mange: 17/1 1 V Korshage, 20/1 1 hørt Korshage, 27/1 1 rast Hovvig og 1 rast Korshage. Allerede i weekenden 9. - 10. februar var det rigtigt forår for Sanglærkerne: 9/2 42 og 10/2 48 trækkende, 9/2 også 4 syngende Korshage og 4 syngende Søndervang. Ingen større træktal er indrapporteret fra marts - april, største rasttal: 1/3 20 Hovvig.
Fra efteråret er der rapporteret en pæn række træktal fra oktober måned: 6/10 65, 17/10 348, 23/10 87 og 29/10 300. Største trækintensitet: 17/10 209 V pr. time Korshage. Kun 3 november-fund: 4/11 1 V Korshage, 8/11 3 ovf Korshage og årets sidste obs: 16/11 1 N Rørvig.
Antallet af Sanglærker i december måned de seneste 9 år:

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
1 21 0 2 0 2 1 0 0

DOFBasen:2008


2007:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Ingen januarfund. Første obs: 1/2 1 S Rørvig Bugt. Derefter spredte obs indtil medio februar. Det egentlige forårstræk startede tidligt: 17/2 53 og 18/2 243 trækkende. Eneste andre større indrapporterede trækdage: 1/3 276, 4/3 115 og 6/3 229. Største trækintensitet: 1/3 193 pr. time.
Eneste større træktal fra efteråret: 21/10 48 SV Hovvig.
Sidste obs: 25/10 2 SV Hovvig.
Det ser mærkeligt nok ud til, at vi får færre vinterfund af Sanglærker. Så hermed en opfordring til at være ekstra opmærksom på arten i perioden november - januar.

DOFBasen:2007


2006:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Tendensen imod færre januarfund fortsætter - i år kun to obs: 29/1 7 rast Nørrevang og 31/1 1 ovf Nakke Hage. Også fåtallig i februar, største flok: 12/2 20 rast Søndervang. Første syngende 26/2 1 Skansehage.
Største forårstrækdag: 24/3 154 trækkende Korshage og 200 rastende Nørrevang, trækintensiteten nåede op på 65 pr. time omkring kl 8.
Sanglærken er naturligvis en almindelig ynglefugl på alle egnede lokaliteter, men vi har kun konkrete tal fra Korshage med op til 7 syngende i april og fra Skansehage med kun 1 syngende.
Største efterårstrækdag: 10/9 350 trækkende, med en intensitet på omkring 60 pr. time. Kun et indrapporteret decemberfund: 13/12 1 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Kun et januarfund: 15/1 5 rast Søndervang. Medio februar flere store rasttal: 14/2 129 Nakke Nord og 15/2 89 Nørrevang. Første syngende så sent som 9/3 2 Skansehage.
Forårstræk i perioden 14/2 - 24/3, med største dagstotal: 21/3 330 trækkende. Kun få andre dage over 100, hvilket uden tvivl skal tages som udtryk for, at notering af trækkende lærker ikke blev prioriteret særlig højt i 2005.
Et par tal fra efteråret: 15/10 30 rastende Nørrevang, samt 15/10 82 SV og 30/10 44 SV, begge fra Hovvig. Årets sidste blev: 30/12 2 S Rørvig Havn.

DOFBasen:2005


2004:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Årets første: 5/2 1 Ø Korshage. Det kunne godt se ud som om, vi nu har færre vinterfund af Sanglærker end tidligere. Midt i 90'erne lå antallet af januar-lærker typisk på 10 - 20, mens tallet de sidste 3 år har været 2002: 6, 2003: 3 og altså 2004: 0.
Første syngende: 15/2 3 Nakke Øst.
Ingen store trækdage, største dagstotal blev 17/3 120, og største trækintensitet 14/3 105 pr. time (formiddag).
Største forårsrastal: 5/3 60 Nørrevang.
Største efterårsrastal: 16/10 32 Brentebjerg.
Sidste obs: 7/11 1 trk Hovvig.
Hermed en generel opfordring til at holde øje med om det virkelig kan passe, at vi næsten ikke har nogen vinterfund af Sanglærker længere!

DOFBasen:2004


2003:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Årets første: 18/1 1 NØ Korshage og første syngende: 22/2 1 Skansehage. Sparsomme træk-obs fra foråret, hvor største dag blev 8/3 med i alt 608 og en trækintensitet på op til 430 pr. time om formiddagen.
Ikke meget fra efteråret, men dog et par sene decemberobs: 14/12 1 rast og 31/12 1 NV begge Korshage.

DOFBasen:2003


2002:  Sanglærke  Alauda arvensis  
18/1 1 rst Skansehage blev årets første obs. Faktisk skal vi tilbage til 1998 for at finde en Sanglærke fra første halvdel af januar. Første trækkende 20/1 1 Hovvig og 4 Korshage og allerede 3/2 26 trækkende på godt en time. I øvrigt er der kun indrapporteret meget få træktal fra resten af foråret. Største rasttal 19/2 31 Søndervang og 8/3 40 Langesømosen.
Efteråret: 28/10 60 V Korshage på 1 time er det eneste større træktal, der ud over kan bemærkes 10/10 6 rastende Skansehage, heraf 1 syngende.
December: En del tal ultimo december fra Søndervang, med 29/12 12 som det største.

DOFBasen:2002


2001:  Sanglærke  Alauda arvensis  
En del obs ultimo januar. Første 26/1 1 rst Hovvig og flest 27/1 11 trk Korshage.
Rasttal på 1 - 15 rundt omkring på halvøen i februar. Første syngende så tidligt som 14/2 2 Korshage. Primo marts kom der så mere gang i det hele. Største rasttal 3/3 36 Hovvig og trækket startede for alvor 10/3, hvor trækintensiteten ved middagstid lå på ca. 50 pr time, 17/3 ca. 40 pr time i morgentimerne og 30/3 ca. 20 pr time.
Efteråret har ikke givet anledning til mange bemærkninger: 13/10 28 S Skansehage og 15/10 12 SV Korshage er faktisk de eneste nævneværdige.
Decemberobs: 22/12 5, 29/12 12 og 30/12 4 alle rast Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Heller ikke i år var der nogen januarobs. Største februar-rasttal: 17/2 40 Nakke Skov. Intet usædvanligt at bemærke i forbindelse med trækket. Første: 5/2 1 Korshage og kulmination medio marts: 11/3 110 rst Nørrevang og 20/3 360 trk på 3 timer. Dermed en noget bedre indrapportering end sidste år.
Spredte obs fra efteråret med 15/10 234 SV Skansehage som bedste.
Sidste obs: 23/12 1 rst Skansehage.

DOFBasen:2000


1999:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Usædvanligt nok er der ikke indrapporteret nogen januarobs. Få og små træktal fra 6/2 og måneden ud, max 20/2 17. Største rasttal: 21/2 120 Nørrevang og 10/3 190 Nakke Syd. Trækket kulminerede helt normalt primo og medio marts, men med et totalt indrapporteret træktal på kun 316, er foråret 1999 noget af en bundskraber!
Fra efteråret foreligger nogle få træktal fra hovedperioden primo og medio oktober.
Decemberobs: 26/12 1 rst Korshage.

DOFBasen:1999


1998:  Sanglærke  Alauda arvensis  
I alt 9 januarfugle, de fleste i Korshage-området. Første egentlige træk medio februar, 21/2 op til 185 pr time. Kun få træktal er indkommet fra resten af foråret bl.a. 14/3 27 pr time, 25/3 21 pr time og 20/4 9 pr time. Største rasttal 1/3 40 Langesømosen er heller ikke mange.
Fra efteråret foreligger kun ganske enkelte tal fra ultimo september og primo oktober.

DOFBasen:1998


1997:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Almindelig yngletrækfugl. Meget almindelig forårstrækgæst, almindelig efterårstrækgæst og meget sjælden vintergæst.
Arten yngler primært i landbrugsområderne på Ringholm, Nakkehalvøen og Nørrevang. Bestanden beregnet til 400 - 500 par. Forårstrækket starter nogle år allerede i januar - februar, men hovedrykket kommer normalt medio marts. Det er ikke muligt at opgøre det reelle antal trækkende fugle.
Hvis vi kigger lidt nøjere på trækintensiteten (materiale: 139 observationer med angivelse af tidsperiode i årene 1991 - 1996) ses, at der normalt trækker under 100 fugle pr time, men på gode dage stiger intensiteten til 500 - 1000 pr time, en enkelt dag når op på 4000 pr time. Tidsmæssigt kulminerer trækket ofte mellem kl. 7.00 og 9.00.

Største 14/3 1993 4/3 1975 19/2 1977 21/3 1996 16/3 1974
trækdage 4580 4025 3300 1950 1325

Efterårstrækket er betydeligt dårligere registreret. Kulminationen ligger primo - medio oktober. Eneste større efterårstrækdag: 9/10 1976 3470.

1997: Kun 1 januarfund: 25/1 1 V Korshage. Kort efter registreres de første regulært trækkende: 2/2 4 SØ Korshage og første syngende: 8/2 Nykøbing N. Ingen nævneværdige træktal fra foråret, men et par ganske pæne rasttal fra Nørrevang: 23/3 400 og 24/3 180. Største efterårstal: 15/10 40 rst Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Den hårde vinter afspejler sig tydeligt i sanglærketallene: 13/1 2 Korshage og 16/1 8 Nørrevang er alt. Den næste først 27/2 1 Korshage. Ros til forårets lærketællere, i alt 4615 trækkende registreret fra 1/3 til 21/4, kulmination 20/3 740 og 21/3 1950 samt 7/4 944. De største rasttal: 22/3 250 Nørrevang og 23/3 850 Nakkehalvøen.
Fra efteråret i alt 316 trækkende, hovedparten registreret på en dag, 11/10 221 Korshage. Ingen november/decemberobs er indrapporteret.

DOFBasen:1996


1995:  Sanglærke  Alauda arvensis  
Overvintrende fugle: 11/1 2 Flyndersø og 21/1 5 Hovvig samt 10 Nykøbing, hvilket er mange i januar. I øvrigt kun enkelte større rasttal: 9/2 150 Nakke og 18/2 125 Tyremosen. Første syngende 13/2 Korshage. Trækket blev i år ret dårligt registreret, i alt kun 718 på hele foråret, hovedsagelig i perioden 13/2 - 18/3. Største dag: 26/2 235.
Almindelig ynglefugl.
Efterårstræk rapporteret 3/10 - 29/10, i alt 1057, med max 8/10 368.
På trods af vintervejret flere pæne rasttal fra december: 23/12 30 Hovvig, 30/12 20 og 31/12 30 Nakke Skov.

DOFBasen:1995


Sanglærke  Alauda arvensis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 164 58 4 1 1 235 4 467
Total 1 213 137 37 24 35 1 235 4 687
MaxRst 2 50 55 18 22 15 16 9 22 9 6 55
Nobs 5 67 60 44 58 73 73 34 32 41 7 494
Ndag 4 23 30 27 30 29 30 22 22 19 6 242
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 752 27 2 4 138 1 1 926
Total 1 1069 102 15 7 41 17 8 143 1 2 1406
MaxRst 1 200 70 14 16 13 13 17 12 6 1 1 200
Nobs 3 77 130 112 95 90 64 41 28 43 4 2 689
Ndag 3 10 30 30 30 29 29 28 19 21 4 2 235
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 149 185 13 2 12 71 7 439
Total 1 204 235 67 31 12 2 15 73 7 647
MaxRst 1 40 25 25 20 20 13 8 21 5 1 40
Nobs 1 97 107 66 61 58 54 41 39 32 7 563
Ndag 1 26 31 30 31 28 29 27 22 20 7 252
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 219 57 8 3 77 44 409
Total 1 302 344 8 9 94 18 2 79 44 901
MaxRst 1 50 200 14 6 30 18 13 15 12 200
Nobs 3 89 78 54 51 59 46 38 44 20 482
Ndag 3 18 29 30 29 29 28 25 29 13 233
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 67 485 52 1 29 65 4 708
Total 5 68 1237 61 34 22 17 91 66 5 1606
MaxRst 1 15 270 15 15 15 13 5 36 3 1 270
Nobs 3 32 89 69 72 38 48 21 23 17 8 420
Ndag 2 15 28 30 31 28 28 17 17 11 5 212
Fænologi 27·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 100 76 2 12 72 262
Total 165 164 40 29 26 18 16 17 85 560
MaxRst 45 75 25 24 20 18 12 5 13 1 2 75
Nobs 33 66 50 54 31 26 23 24 31 4 1 343
Ndag 13 30 29 28 22 18 18 16 19 4 1 198
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 381 164 2 2 40 8 601
Total 7 467 681 19 16 3 28 2 59 8 1290
MaxRst 3 260 270 50 9 15 18 8 6 18 1 270
Nobs 2 68 91 47 68 48 56 29 19 21 3 452
Ndag 2 21 24 29 30 28 29 23 16 13 2 217
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 331 249 9 16 16 4 625
Total 349 302 24 21 45 26 2 21 26 4 820
MaxRst 1 10 40 10 10 25 19 10 4 11 1 40
Nobs 1 50 87 49 43 35 40 17 19 18 5 1 365
Ndag 1 11 29 27 27 24 27 14 16 16 5 1 198
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··01

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 765 254 18 13 62 1112
Total 808 509 23 8 10 43 67 1 1469
MaxRst 111 120 45 5 10 5 4 23 4 1 1 120
Nobs 125 71 47 37 25 24 12 10 29 2 1 383
Ndag 24 28 30 28 14 15 10 10 18 2 1 180
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 61 541 228 1 6 111 952
Total 4 63 647 231 20 6 7 2 9 126 1115
MaxRst 2 54 12 10 4 4 3 3 7 54
Nobs 1 8 55 51 23 20 17 5 14 25 219
Ndag 1 6 25 26 17 16 13 3 12 16 135
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 610 391 6 16 240 15 1278
Total 617 399 36 23 3 2 22 296 15 1413
MaxRst 7 11 30 5 15 4 2 4 52 52
Nobs 19 50 27 18 16 4 6 12 25 3 180
Ndag 13 25 20 11 13 4 6 11 16 3 122
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 81 724 10 2 83 292 4 1196
Total 85 768 12 18 8 8 97 311 6 1313
MaxRst 4 31 8 13 7 5 3 14 10 3 31
Nobs 23 110 28 21 23 11 4 6 28 6 260
Ndag 12 24 17 11 14 11 4 4 16 6 119
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 377 9 3 98 22 576
Total 82 517 11 9 27 1 1 7 98 23 776
MaxRst 15 120 15 5 15 1 1 3 1 120
Nobs 7 155 24 10 10 5 5 5 17 2 240
Ndag 3 25 17 5 8 5 4 4 9 2 82
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 356 602 23 17 322 4 1 1325
Total 359 866 24 1 7 2 21 418 9 1 1708
MaxRst 12 200 50 5 2 3 2 12 57 4 200
Nobs 31 50 21 3 4 15 3 11 13 3 1 155
Ndag 9 17 12 3 4 11 3 8 10 3 1 81
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 85 82 1 1 827 2 1000
Total 3 106 108 41 2 1 4 1 1047 2 1315
MaxRst 1 15 20 22 6 1 3 210 3 210
Nobs 5 26 24 21 6 1 2 1 15 3 104
Ndag 3 11 16 14 5 1 2 1 7 3 63
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 28·· ···· ··16

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 235 809 1 66 1111
Total 300 809 6 2 7 4 66 1194
MaxRst 25 6 8 3 10 6 3 25
Nobs 69 27 14 1 2 3 5 4 125
Ndag 12 17 11 1 2 3 5 4 55
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··31 02·· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 29 247 13 352 3 645
Total 9 69 491 18 1 1 5 438 3 1 1036
MaxRst 7 20 200 10 1 2 5 85 1 200
Nobs 3 9 21 9 1 2 2 4 1 1 53
Ndag 2 4 12 6 1 2 1 3 1 1 33
Fænologi 29·· ···· ···· ···· ···· ···· ··11 09·· ···· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 215 6 126 2 453
Total 10 331 719 6 7 156 1 2 1232
MaxRst 10 129 330 1 4 7 30 1 330
Nobs 2 14 28 5 1 1 4 1 1 57
Ndag 1 9 12 1 1 1 4 1 1 31
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··04 14·· ···· ··30

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 65 402 2 1 470
Total 103 471 2 8 1 35 1 621
MaxRst 25 60 20 8 1 32 60
Nobs 26 19 2 2 1 3 1 54
Ndag 11 13 1 2 1 3 1 32
Fænologi 05·· ···· ···· ··13 24·· ···· ··07

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 20 628 5 1 1 658
Total 5 32 639 5 1 2 684
MaxRst 2 8 11 3 1 11
Nobs 5 8 17 5 1 1 2 39
Ndag 5 6 12 5 1 1 2 32
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 11·· ···· ··31

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 37 26 2 1 5 71 1 147
Total 4 68 86 3 4 5 77 1 248
MaxRst 1 31 40 6 4 3 6 40
Nobs 2 12 18 4 8 2 4 1 51
Ndag 2 7 18 4 7 2 4 1 45
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··29 29·· ···· ··27

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 19 235 50 40 360
Total 17 47 277 51 2 4 40 12 450
MaxRst 1 15 36 2 1 2 1 4 2 12 36
Nobs 7 17 22 4 1 2 1 1 3 3 61
Ndag 3 8 16 4 1 2 1 1 3 3 42
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 27·· ··15 22··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 140 397 1 238 776
Total 191 587 2 4 10 239 2 1 1036
MaxRst 40 110 3 1 4 10 1 1 1 110
Nobs 19 28 5 1 1 1 3 2 1 61
Ndag 10 18 4 1 1 1 3 2 1 41
Fænologi 05·· ···· ···· ··06 26·· ··03 13·· ···· ··23

1999:
DOFBasen:1999

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 45 273 8 1 23 350
Total 183 285 8 1 1 23 2 503
MaxRst 120 10 9 1 1 2 1 120
Nobs 27 47 5 1 1 6 2 1 90
Ndag 6 17 4 1 1 4 2 1 36
Fænologi 06·· ···· ···· ··13 22·· ···· ···· ··26

1998:
DOFBasen:1998

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 239 154 155 1 30 14 599
Total 7 255 194 157 2 1 30 16 662
MaxRst 1 12 40 1 1 1 1 2 40
Nobs 6 15 19 13 2 1 1 2 3 62
Ndag 3 7 10 9 2 1 1 2 2 37
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··01 15·· ···· ··09art/09760.txt · Sidst ændret: 2023/05/24 00:04 af lb