Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10110

Lærker - Drosler

Engpiber Anthus pratensis eu10110

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Sjælden Efterår: Meget almindelig

Fotos


Engpiber

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Engpiber  Anthus pratensis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 352 11 1 25 158 547
Total 7 5 7 421 13 1 37 176 7 674
MaxRst 5 5 4 20 3 3 4 2 6 13 7 20
Nobs 7 3 22 57 28 9 17 10 28 36 13 230
Ndag 7 3 19 30 24 9 17 9 17 24 11 170
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2022:  Engpiber  Anthus pratensis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2165 142 1 35 29 12 2385
Total 2 1 1 2304 144 2 2 1 35 49 20 1 2562
MaxRst 3 11 7 50 30 2 2 1 5 20 8 1 50
Nobs 9 5 12 49 33 11 11 3 18 42 9 2 204
Ndag 8 5 11 24 17 11 11 3 14 22 9 2 137
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Engpiber  Anthus pratensis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 3067 1178 2 120 51 1 1 4435
Total 1 28 5 3187 1409 2 2 150 107 1 1 4893
MaxRst 3 15 11 108 120 1 2 20 25 5 7 120
Nobs 8 21 33 62 33 2 4 2 36 38 21 8 268
Ndag 8 13 23 26 17 2 4 1 17 18 16 7 152
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2020:  Engpiber  Anthus pratensis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1033 65 1 15 145 6 1270
Total 1 8 1524 66 1 1 30 190 7 3 1831
MaxRst 7 8 8 350 4 1 1 1 20 30 6 10 350
Nobs 16 18 38 63 23 5 4 2 29 41 24 8 271
Ndag 15 16 25 30 17 5 4 2 18 23 18 8 181
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2019:  Engpiber  Anthus pratensis  

Forårstræk: 6/3 - 30/4 i alt 2798, flest 23/4 1050 – I alt 20 observationsdage.
Efterårstræk: 12/9 - 26/10 i alt 118, flest 30/9 53. - I alt 12 observationsdage.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2792 88 30 2916
Total 40 8 3035 1 156 115 6 2 3363
MaxRst 35 20 50 100 4 1 1 6 49 30 19 12 100
Nobs 14 12 33 62 13 2 1 2 44 37 15 9 244
Ndag 12 10 21 29 13 2 1 2 21 22 14 8 155
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2018:  Engpiber  Anthus pratensis  
Vanlige få fugle vinter – Korshage bedst (op til 11). 12/3 30 på Korshage, men første på træk var 23/3 2 Ø Korshage. Med et forårstræk på 1186 (heraf 1168 i april) et beskedent forår, flest 16/4 381 Ø Korshage. Der skal helt særlige forhold til et stort træk som rekorddagen 22/4 1990 30000 Ø Korshage. Spørgsmålet er, om arten er gået så meget tilbage, at vi aldrig vil kunne nærme os en kopi af dette tal.
Ynglede i Flyndersø. 8/5 – 26/5 par i sang og yngleadfærd. Blev i øvrigt slet ikke set i perioden 18/6 -25/8.
Efterårstræk i alt 112, største rast 29/9 50 Slettemose og 1/10 50 Hovvig.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1168 6 49 61 2 1298
Total 30 33 137 1426 36 2 1 123 197 99 47 2131
MaxRst 9 11 30 100 4 1 1 50 50 19 11 100
Nobs 9 8 32 59 21 2 1 24 26 17 9 208
Ndag 8 7 24 29 20 2 1 22 19 17 8 157
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..17 26.. …. …. …. ..28

2017:  Engpiber  Anthus pratensis  
Forårstræk i alt 1411 er halvdelen af normen. De 1287 fra topmåneden april med flest 16/4 740 Ø Korshage og også største rast 29/4 248 Korshage. Kun 1 ynglepar (Korshage). Efterår i alt 386 på træk domineret af 5/10 300 V Korshage under havobs.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1287 109 50 336 1797
Total 67 51 302 2064 148 3 6 126 702 90 39 3598
MaxRst 8 13 25 248 15 1 3 25 60 10 8 248
Nobs 24 14 59 63 22 3 4 26 56 30 13 314
Ndag 20 11 29 27 18 3 4 18 25 12 11 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. ..20 10.. …. …. …. ..31

2016:  Engpiber  Anthus pratensis  
Flere steder i vinteren og 25 – 30 fugle i alt. 7/2 2 trk Korshage, egentlige forårstræk 17/3 – 19/5 1652 domineret af april 1136. Et beskedent træk uden store dage, flest 11/4 580 Ø Korshage.
Ingen iagttagelser fra 13/6 – 4/8. Ynglede muligvis i Hovvig, mens Korshage syntes forladt. Yderst tynd rapportering fra efterårstrækket (126). I december meldt ca. 12 fugle.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 1136 501 81 44 1 1780
Total 53 18 88 1432 577 4 7 169 216 87 71 2722
MaxRst 14 3 15 51 25 2 2 14 18 15 12 51
Nobs 23 11 27 70 36 3 5 31 41 17 23 287
Ndag 19 11 20 28 19 3 5 19 22 14 18 178
Fænologi 02.. …. …. …. …. ..12 05.. …. …. …. ..28

2015:  Engpiber  Anthus pratensis  
28 vinterfugle, hvilket især skyldes 15/2 25 rast Nørrevang.
Forårstræk 4/3 – 15/5 i alt 2045 fordelt marts 77, april 1954 og maj 14. 3 dage - 19/4 450, 20/4 840 og 25/4 400 - løftede mest, men slet ikke nok til at forhindre et bundår i vestenvinden – 20% af langtidssnittet. Samme periode havde bedste rast – men kun op til 24/4 80 Nørrevang.
Fra yngletiden sparsomme nyheder. Både maj og juni syngende fra Hovvigs nordlige kvægfold, stille på Korshage, men dog set i juli.
Efterårstræk 12/9 – 27/10 blot 52 og ikke over 23/9 50 Hovvig og 5/10 35 rastende Flyndersø. 17 fugle meldt fra december.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 77 1954 14 37 15 2097
Total 4 30 106 2362 35 4 1 153 161 45 47 2948
MaxRst 1 25 3 80 5 2 1 50 35 12 6 80
Nobs 4 5 41 65 18 3 1 29 37 20 21 244
Ndag 3 4 22 29 17 3 1 18 27 15 19 158
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. ..30 04.. …. …. ..31

2014:  Engpiber  Anthus pratensis  
Lidt vinterpibere med 4 Flyndersø og 4 Langesø Mose, der 1/3 var blevet til 13 med de første sivende op. Forårstrækket blev 9897 Ø især Korshage. Dette løft i træktal skyldtes som så ofte før en enkelt dag: 23/4 7500 Ø Korshage især formiddag. At der var mange den dag bemærkedes også på bakken på Nørrevang, hvor ”1000 +” blev noteret, men de fleste koncentrerede sig i korridoren yderst på Korshage.
Ynglefugle på Korshage, hvor 2 par holdt territorium på ydre del fra 24/3 og frem til april og maj. Også enkeltfugle om sommeren Hovvig og Skansehage. Efterår med 208 noteret på træk, flest 21/10 75 SV Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 52 9834 10 74 134 10105
Total 8 49 139 10193 37 5 6 1 125 580 99 10 11252
MaxRst 3 6 13 120 2 2 2 1 8 48 22 5 120
Nobs 5 22 45 64 18 4 5 1 32 64 21 6 287
Ndag 5 16 26 29 16 4 5 1 20 29 18 5 174
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Engpiber  Anthus pratensis  
Et forårstræk på 399 Ø fordelt april 391 og maj 8. Uhørt få! Martskulden sendte trækstarten ind i april. 15/4 261 Ø eneste dag med lidt ryk. Også kun én fornuftig rastdag 26/4 280 Nakke Nord + Søndervang.
Fra 1/6 – 7/8 er der 0! Så hvor er vi med ynglefugle? Atlasundersøgelsen de næste 3 år kan måske kaste lidt lys. Et par rasttal fra efteråret er 17/9 44 Rørvig Bugt og 15/10 40 Flyndersø. Fra medio november og året ud hænger 3 – 5 på Korshage - Langesø Mose.
Bekymrende tyndt, selvom arten kan fluktuere rigtigt meget på trækket. Tænk blot på 1990 med et malstrømstræk på 30.000 22/4 og en forårstotal på 48.000, godt nok under helt specielle vejromstændigheder.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 391 8 272 73 744
Total 4 2 882 98 3 368 263 38 22 1680
MaxRst 3 1 200 30 1 44 40 10 4 200
N 2 2 49 16 3 34 43 15 9 173
Fænologi 13..20 12.. …. ..31 07.. …. …. …. ..31

2012:  Engpiber  Anthus pratensis  
Storpiberen på Skansehage gav uden tvivl øget dækning af området i januar/februar.
Igennem hele januar 2 - 10 rastende Engpibere på Skansehage, men ingen på Korshage.
I februar 1 - 4 rastende Skansehage og 1 - 3 Korshage.
Fordeling af forårstrækket, i alt 6354:

M a r A p r M a j
14 1 39 3 1873 3771 653 0 0

Altså noget større tal end for Skovpiberen, og med et lidt tidligere kulminationstidspunkt - begge dele helt efter bogen.
Ingen syngende fugle er rapporteret, men der er dog enkelte fund fra Korshage og Skansehage ultimo maj og primo juni, så yngel kan ikke udelukkes.
Fordeling af efterårstrækket, i alt 5801:

S e p O k t N o v
0 6 37 5423 309 0 0 26 0

Langt hovedparten på kun to trækdage: 3/10 3130 Korshage (JHC) og 4/10 2215 Hovvig (AF).
Decemberfund: 2/12 3 Skansehage, 8/12 1 Nakke Hage og 18/12 1 Skansehage.

DOFBasen:2012


2011:  Engpiber  Anthus pratensis  
Ingen egentligt overvintrende 2010/11. Første obs dog allerede 4/2 1 rast Korshage.
I alt 4661 forårstrækkende

F e b M a r A p r M a j
3 0 0 0 39 7 47 711 1681 2170 3 0

Største rasttal: 11/4 270 fouragerende Nakke Nord.
Fordelingen af forårstrækket er lidt usædvanlig. Normalt ligger langt hovedparten af trækket i april måned, men i 2011 var der åbenbart mange Engpibere der var sent på den, således at trækket først kulminerede primo maj - og derefter var det så også bare slut!
Spredte obs af 1 - 2 fugle i Korshageområdet i juni måned kan vel tolkes som et muligt ynglepar.
Efteråret gav i alt 2445 trækkende, med langt de fleste på en enkelt obsdag: 30/9 2000 SV Hovvig (AF).
Året sluttede med en del obs af overvintrende Engpibere, største rasttal: 1/12 40 Hovvig, 27/12 9 Korshage og 31/12 15 Skansehage.

DOFBasen:2011


2010:  Engpiber  Anthus pratensis  
Kun få rastende i januar/februar: 3/1 1, 7/1 1 og 28/2 1 alle Korshage.
Trækket kom så småt i gang medio marts og fortsatte indtil primo maj, med en klar top ultimo april. Største forårstrækdage: 18/3 22, 24/3 37, 14/4 115, 25/4 231 og 26/4 343. Forårstræktotalen blev på 1031, og det er ikke mange! Største rasttal: 18/4 36 Flyndersø og 25/4 18 Korshage.
Efteråret gav en del pæne trækdage med 20/9 1600, 22/9 362 og 7/10 172 som de største, øvrige dage under 100. Den samlede efterårtræktotal blev på 2626, hvilket er lidt færre end sidste år.
Sidste obs: 18/11 2 rast Flyndersø.

DOFBasen:2010


2009:  Engpiber  Anthus pratensis  
Som sædvanligt en del fund fra januar og februar: 5/1 10 rast Korshage er et ganske stort antal på det tidspunkt af året. Lignende tal helt frem til 28/3 20 rast Korshage. Primo april går trækket så i gang med et brag: 10/4 400 Ø Korshage og fortsætter derefter på et pænt niveau frem til ultimo april, hvorefter det går fuldstændigt i stå. Forårstræktotalen blev på 2305, hvilket svarer meget godt til, hvad vi har registreret de senere år.
Syngende fugle hørt i Flyndersøområdet i perioden 28/3 - 28/5.
Efterårstræk i en koncentreret periode ultimo september og primo oktober. I alt 2723 trækkende, med største dage: 28/9 409, 5/10 856 og 6/10 1163, langt hovedparten fra Hovvig.
I december op til 14 rastende på Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Engpiber  Anthus pratensis  
I januar og februar flere obs af 1 - 3 Engpibere på Korshage samt 2 på Skansehage og en enkelt ved Plantagekysten.
Kun små rasttal fra marts, eneste over 10: 31/3 45 Hovvig.
Ingen større trækdage før 20/4 40 Ø Korshage, derefter et par pæne dage: 22/4 215 og 24/4 1100 (trækintensitet ca. 100 pr. time).
Vores ynglefugl(e) på Korshage kom på plads medio marts: 15/3 1 syngende, derefter jævnligt hørt syngende i perioden frem til primo juli. 2 syngende hørt flere gange i april.
Efterårstræk hovedsageligt i perioden ultimo september og primo oktober. Største dag: 7/10 1400 trækkende Hovvig.
I december op til 11 rastende på Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Engpiber  Anthus pratensis  
Ingen januarfund og kun ganske få obs af rastende fugle på Skansehage og Korshage i februar. Første større tal 3/3 18 rast Flyndersø.
Usædvanligt mange trækkende allerede i marts måned: 3/6 37 Ø Korshage (10 pr. time) og 23/3 250 Ø Korshage (30 pr. time). I øvrigt normal kulmination ultimo april med største dage 25/4 1000 Ø Korshage (130 pr. time) og 28/4 1200 Ø Korshage (300 pr. time).
Formodentlig 2 ynglepar i Korshageområdet, idet syngende fugle er registreret i maj/juni både ved Fjordglimt og på Flyndersøengen.
Vi har i de senere år haft flere pæne efterårstrækdage, men 2007 slår alle rekorder: 26/9 4400 SV Hovvig (AF) i perioden 09:35 - 16:40 og samme dag 125 SØ Nørrevang 18:35. Den tidligere rekord var fra sidste år 9/10-2006 1350. I oktober endnu en stor trækdag: 4/10 400 SV Hovvig (AF). Året sluttede med flere obs af enlige fugle på Skansehage og Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Engpiber  Anthus pratensis  
Kun få januar/februarobs: 12/1 og 14/1 1 rast Korshage, 19/2 1 rast Skansehage og 1 rast Korshage.
Forårstræk ultimo marts og hele april med en klar kulmination ultimo april, største dage: 22/4 790, 24/4 1000, 25/4 900 og 26/4 500, med en største trækintensitet 25/4 på ca. 370 pr. time.
Ynglefund: 1 - 2 syngende i Korshageområdet samt 1 syngende Skansehage i maj - juli måned.
Efterårstræk i perioden 16/9 til 9/10 med 22/9 400 og 9/10 1350 som største dage, 9/10 med en trækintensitet på op til 235 pr. time.
November/december: 5 - 6 rastende Korshage og 2 rastende Skansehage.

DOFBasen:2006


2005:  Engpiber  Anthus pratensis  
Spredte obs fra januar og februar med 15/1 12 rastende Skansehage som største tal.
Første trækkende: 24/3 25 Korshage. Hovedtrækket kom i gang medio april. Flere store dage: 17/4 1100, 27/4 2000, 29/4 1700 og 2/5 1000. Trækintensiteter op til ca. 500 pr. time 17/4.
Mindst et ynglepar på Korshage, 1 - 3 syngende fugle hørt i juni måned.
Efterårstræk i perioden 5/10 - 12/10 med største tal 11/10 400 SV (320 pr. time).
Største november-rasttal: 19/11 20 Korshage og kun en decemberobs: 11/12 2 rast Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Engpiber  Anthus pratensis  
De sædvanlige vinterfund: 1 - 3 på Korshage i januar/februar, samt i december op til 8 rastende på Skansehage.
Det egentlige forårstræk forløb medio og ultimo april. Største trækdage: 17/4 1800 og 19/4 3700, med trækintensiteter på op til 700 pr. time. Rart at se, at det stadig kan lade sig gøre at få nogen pæne træktal ind, tak til optællerne EVR, LB og AF. Det skal dog bemærkes, at der er et stykke vej op til de rigtigt store dagstotaler: 22/4-1990 30000 og 28/4-1991 26000.
Formodentlig mindst et ynglepar i Korshage-området, syngende fugle hørt 28/4 til 13/5.
En del spredte trækobs fra efteråret, men eneste større dag blev 22/9 392, med en trækintensitet på 95 pr. time. Største rasttal: 24/10 15 Skansehage.

DOFBasen:2004


2003:  Engpiber  Anthus pratensis  
Enkelte rastende i januar og februar: 1/1 1 Nyk. Bugt, 7/1 3 Skansehage, 25/1 1 Korshage, 10/2 4 Skansehage og 22/2 4 Korshage.
Forårstrækket gav 28/3 60 rastende i Hovvig og 17/4 90 rastende Slettermosegård. I øvrigt er der kun indrapporteret meget få egentlige trækobs, største dag: 24/4 430 Ø, med en trækintensitet på ca. 50 fugle pr. time.
Mindst en syngende fugl på Korshage registreret 6/5 til 13/7, må betragtes som et rimeligt sikkert ynglefund.
Efteråret gav følgende max rasttal pr. måned: 16/10 15 Flyndersø, 2/11 12 Korshage og 28/12 3 Flyndersø.

DOFBasen:2003


2002:  Engpiber  Anthus pratensis  
Lidt færre januarfund end de sidste par år: 1 - 2 fugle set på Skansehage, samt 22/1 1 Nykøbing og 27/1 1 Dybesø. Ingen februarfund.
Trækket forløb helt som sædvandligt, altså enkelte fugle i marts, første større trækdage primo april og kulmination ultimo april. Typiske trækintensiter: 2/4 111 pr. time og 22/4 274 pr. time (begge morgenobs), største dagstotal 22/4 1050.
Syngende fugle, altså sandsynlige ynglefund, er meldt fra Korshage (7/4 - 30/6) og Skansehage (kun primo april).
Efterårstrækket er repræsenteret af en række obs af mindre rastende flokke, max 28/9 25 Korshage og 5/10 24 Skansehage.
Største decembertal: 21/12 7 Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Engpiber  Anthus pratensis  
Helt traditionelt: 1 - 5 rastende Korshage i perioden 1/1 - 18/3. Herefter kom trækket så småt i gang: 30/3 30 og 31/3 20 trækkende Korshage. Primo april lidt mere gang i det: 3/4 513 trækkende. Normal kulmination ultimo april, men der er kun indrapporteret et rimeligt pænt tal: 25/4 1922 trækkende.
Ynglefund: 1 - 3 fugle set Korshage i maj/juni måned, men ingen dage med mere end 1 syngende. 16/6 2 rastende Skansehage, 1 set med føde i næbbet. Dette par også set 7/7.
Efterårstræk 15/9 - 3/11. Max 29/9 90 trækkende på 45 min.
November og december: 1 - 2 rastende Korshage og op til 8 - 9 på Skansehage.

DOFBasen:2001


2000:  Engpiber  Anthus pratensis  
De sædvanlige vinterfund: Januar og februar 1 - 5 fugle set ved Plantagen, Skansehage og Korshage. Træktal i marts typisk på under 10 pr dag. Noget større tal i april: 16/4 60 rst Korshage og 21/4 2520 Ø på 2 timer. Syngende fugle hørt i Korshageområdet i perioden 18/3 - 9/7, formodentlig et ynglepar omkring Flyndersø og et nær spidsen.
En smule efterårstræk er registreret ultimo september og primo oktober, største tal: 1/10 55 trk og 6/10 63 rst Korshage. Rasttal fra Korshageområdet: November op til 20, primo/medio december 5 - 10 og ultimo december 2 - 5.

DOFBasen:2000


1999:  Engpiber  Anthus pratensis  
Januar og februar 1 - 4 rastende fugle på Korshage, 30/1 dog 13. Første egentlige trækdag 17/4 60 og derefter flere pænt store dage: 23/4 1750 pr time, 26/4 1980 pr time og 27/4 1260 pr time, i alle tilfælde registreret i morgentimerne.
Formodentlig min 2 ynglepar i Korshageområdet. Sikkert ynglefund i form af forældrefugle med føde i næbbet 11/7 og 24/7.
Eneste større trækdag fra efteråret: 26/9 167. Rast i Korshageområdet oktober: 5 - 10 fugle og november/december : 1 - 5 fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Engpiber  Anthus pratensis  
Januar og februar 1 - 4 rastende Korshage. Første trækkende 10/3 12 Ø KH, i øvrigt kun små træktal fra marts. Primo april flere dage med 200 - 300 pr time. Ultimo april flere store dage Korshage: 21/4 3900 (2600 pr time) og 24/4 16800 (2800 pr time), i denne periode også træktal fra Plantage-området (op til 300 pr time).
Sansynlige ynglefund: Korshage 2 par, Skansehage 1 par, Plantagen 1 par og Hovvig 1 par.
Efterårstræk registreret 22/9 - 13/10, største tal 26/9 30.
Decemberobs: 25/12 1 rst KH.

DOFBasen:1998


1997:  Engpiber  Anthus pratensis  
Fåtallig yngletrækfugl. Meget almindelig trækgæst om for- og efteråret samt meget sjælden vintergæst.
Enkelte ynglepar findes normalt i Korshage- og Skansehageområderne samt nogle år også ved Hovvig. Bestand vurderes til 6 - 10 par.
Overvintrende fugle ses næsten hvert år på Korshage. Det egentlige forårstræk starter så småt i marts, med dagstotaler på under 100, primo april registreres ofte op til 500 - 600 fugle pr dag og kulminationen nås ultimo april, hvor dagsrekorden er intet mindre end 30000. Trækket slutter bemærkelsesværdigt brat omkring 10 maj. Højeste registrerede trækintensitet er 6000 pr time 4/5 1991.

Største 22/4 1990 28/4 1991 4/5 1991 24/4 1994 2/5 1980
trækdage 30000 26000 12000 9000 8600

I modsætning til Skovpiberen har Engpiberen en klart defineret efterårstrækperiode primo og medio oktober. Største dagstotal: 8/10 1995 768.

1997: Ingen januar- eller februar-fund, dette er faktisk ikke sket siden 1981. Ankom 1/3 1 Ø Korshage, men trækket kom ikke rigtigt i gang før 18/4 med 450 Ø på 1,5 time. Største trækdag: 30/4 500 Korshage. Efter 1/5 gik trækket tilsyneladende helt i stå. Til gengæld var der et meget registreret syngende ynglepar på Korshage. Som et kuriosum kan nævnes, at årets sidste udtrækkende Engpiber blev set så sent som 14/6.
Efterårstrækket er repræsenteretmed to store trækdage: 29/9 200 og 1/10 113 SV. Enkelte rastende fugle blev set året ud på Korshage med 8/11 18 og 29/11 som de højest rapporterede tal.

DOFBasen:1997


1996:  Engpiber  Anthus pratensis  
Kun 2 obs fra januar/februar: 1/1 1 Skærby og 14/1 2 Korshage. Forårstræk registreret i perioden 8/3 til 20/5, 21/4 op til 100 pr kvarter, men i øvrigt kun få tal indsendt. Største rasttal: 17/4 40 Korshage.
Minimum 1 ynglepar i Korshageområdet.
Efterårstræk mellem 19/9 og 29/10. Sidste obs: 29/12 1 Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Engpiber  Anthus pratensis  
Mellem 1 og 4 rastende Korshage i januar og februar. Generelt er der kun indrapporteret små træktal. Fra marts max 23/3 40 Korshage og april max 24/4 500. Enkelte større tal primo maj: 3/5 ca 1000 og 7/5 300.
Sandsynlige ynglepar: Korshage 1, Flyndersø 1, Skansehage 1 - 2 samt 2 - 3 i den vestlige del af kommunen.
Fra efteråret foreligger der i år ganske mange trækobservationer. Kun små tal i september: 1 - 10 pr dag. Betydeligt bedre i oktober: 1/10 100, 8/10 768, 9/10 229, 10/10 - 12/10 i alt 70 og 13/10 - 22/10 i alt 65.
Sidste obs: 13/11 10 rast Flyndersø.

DOFBasen:1995


Engpiber  Anthus pratensis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2165 142 1 35 29 12 2385
Total 2 1 1 2304 144 2 1 37 60 12 2564
MaxRst 3 11 7 50 30 2 2 1 5 20 8 1 50
Nobs 9 5 12 49 33 11 11 3 18 42 9 2 204
Ndag 8 5 11 24 17 11 11 3 14 22 9 2 137
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 5 3067 1178 2 120 51 1 1 4435
Total 1 35 16 3196 1423 2 150 120 5 1 4949
MaxRst 3 15 11 108 120 1 2 20 25 5 7 120
Nobs 8 21 33 62 33 2 4 2 36 38 21 8 268
Ndag 8 13 23 26 17 2 4 1 17 18 16 7 152
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 1033 65 1 15 145 6 1270
Total 2 10 1627 66 2 1 30 198 7 4 1947
MaxRst 7 8 8 350 4 1 1 1 20 30 6 10 350
Nobs 16 18 38 63 23 5 4 2 29 41 24 8 271
Ndag 15 16 25 30 17 5 4 2 18 23 18 8 181
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 2792 88 30 2916
Total 72 12 3036 156 80 6 3362
MaxRst 35 20 50 100 4 1 1 6 49 30 19 12 100
Nobs 14 12 33 62 13 2 1 2 44 37 15 9 244
Ndag 12 10 21 29 13 2 1 2 21 22 14 8 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 1136 6 49 52 2 1257
Total 6 1 21 1315 6 107 120 42 8 1626
MaxRst 9 11 30 100 4 1 1 50 50 19 11 100
Nobs 10 8 36 68 24 2 1 31 27 20 9 236
Ndag 8 7 24 29 20 2 1 22 19 17 8 157
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··17 26·· ···· ···· ···· ··28

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1279 109 50 336 1789
Total 8 4 29 1713 109 56 457 2 2378
MaxRst 8 13 25 248 15 1 3 25 60 10 8 248
Nobs 21 11 39 53 21 3 4 25 41 18 12 248
Ndag 20 11 29 27 18 3 4 18 25 12 11 178
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··20 10·· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 1081 425 81 42 1 1647
Total 19 2 18 1196 430 90 91 5 1851
MaxRst 14 3 15 51 25 2 2 14 18 15 12 51
Nobs 23 11 27 55 28 3 5 31 40 17 23 263
Ndag 19 11 20 28 19 3 5 19 22 14 18 178
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··12 05·· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 76 1748 14 164 15 2017
Total 1 26 76 1992 15 229 76 3 5 2423
MaxRst 1 25 3 80 5 2 1 50 35 12 6 80
Nobs 4 5 41 63 18 3 1 29 38 20 21 243
Ndag 3 4 22 29 17 3 1 18 27 15 19 158
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30 04·· ···· ···· ··31

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 51 9736 10 74 112 9984
Total 11 52 10019 11 1 1 81 208 2 6 10392
MaxRst 3 6 13 120 2 2 2 1 8 48 22 5 120
Nobs 5 22 43 54 18 4 5 1 32 61 21 6 272
Ndag 5 16 26 29 16 4 5 1 20 29 18 5 174
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 310 8 272 73 663
Total 3 677 28 321 162 1 2 1194
MaxRst 3 1 200 30 1 44 40 10 4 200
Nobs 2 2 48 16 3 34 45 15 9 174
Ndag 2 2 29 11 3 17 22 15 8 109
Fænologi 13··20 12·· ···· ··31 07·· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 54 5623 619 43 5557 26 11922
Total 10 54 5937 619 1 43 5702 26 1 12393
MaxRst 10 4 9 100 3 1 20 60 3 3 100
Nobs 13 12 27 52 27 1 31 57 13 3 236
Ndag 13 12 22 26 17 1 19 29 13 3 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··04 07·· ···· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 44 2226 2151 2222 144 6790
Total 4 44 2614 2172 2232 265 12 45 7388
MaxRst 2 5 270 21 2 1 15 100 12 40 270
Nobs 6 31 55 23 3 2 46 37 7 6 216
Ndag 6 20 30 14 3 2 19 24 7 6 131
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··25 12·· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 82 821 6 1324 341 2574
Total 94 875 10 1474 431 2884
MaxRst 1 1 11 36 4 2 150 35 5 150
Nobs 2 1 55 78 15 1 36 57 8 253
Ndag 2 1 20 24 11 1 15 22 8 104
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··28 03·· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 2249 587 2020 4873
Total 2 20 2387 2 589 2057 5057
MaxRst 10 14 21 75 6 2 1 15 30 10 14 75
Nobs 11 11 24 42 6 2 1 31 20 5 9 162
Ndag 9 9 15 22 6 2 1 15 14 5 7 105
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ··26 01·· ···· ···· ··28

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 1393 21 88 1566 3088
Total 4 67 1500 21 90 1569 1 16 3268
MaxRst 1 3 45 62 1 1 1 25 2 3 10 11 62
Nobs 4 11 20 31 13 1 1 2 7 11 6 12 119
Ndag 4 11 12 20 11 1 1 2 4 8 6 10 90
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 319 2484 1 4436 400 7640
Total 337 2639 1 1 4439 400 1 7818
MaxRst 1 18 150 2 1 2 1 3 5 2 1 150
Nobs 4 27 31 12 5 7 2 7 3 1 5 104
Ndag 3 17 13 12 5 7 2 6 3 1 4 73
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 104 2195 475 1355 4129
Total 1 104 2506 1 475 1355 1 8 4451
MaxRst 1 1 3 275 2 1 1 3 4 5 6 275
Nobs 2 2 9 16 5 4 2 4 4 3 4 55
Ndag 2 1 7 12 5 3 2 4 4 2 3 45
Fænologi 12·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03 16·· ···· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 3557 2002 1300 6900
Total 12 2 51 5257 2002 1302 25 8651
MaxRst 12 2 10 1700 1 3 1 2 5 20 2 1700
Nobs 3 5 6 21 6 3 1 2 10 5 1 63
Ndag 3 4 5 12 4 3 1 2 9 5 1 49
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21 02·· ···· ··11

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6208 2 304 2 6520
Total 1 4 6239 2 304 13 8 6571
MaxRst 6 1 2 30 1 1 9 11 1 8 30
Nobs 5 2 4 16 3 2 4 3 1 1 41
Ndag 4 2 4 12 3 2 4 3 1 1 36
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ··12 05·· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 443 5 448
Total 1 8 60 558 1 5 15 12 2 662
MaxRst 3 4 60 90 1 1 1 5 15 12 2 90
Nobs 3 3 3 7 6 1 1 4 3 1 2 34
Ndag 3 3 3 6 6 1 1 4 2 1 2 32
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··13 08·· ···· ···· ··28

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 1970 401 2387
Total 4 33 2303 401 25 24 2790
MaxRst 2 13 250 5 1 25 24 11 7 250
Nobs 4 16 25 12 1 2 4 1 4 69
Ndag 4 13 18 7 1 2 4 1 4 54
Fænologi 05··27 08·· ···· ···· ··30 24·· ···· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 3121 91 10 1 3254
Total 34 3133 2 116 10 5 3300
MaxRst 5 2 3 10 3 2 2 15 15 9 8 15
Nobs 6 2 8 16 7 2 1 11 5 10 10 78
Ndag 6 2 7 13 7 2 1 8 5 8 9 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··07 15·· ···· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 2823 53 83 17 2985
Total 9 11 2883 2 53 154 17 2 3131
MaxRst 5 1 5 60 2 1 1 5 63 20 16 63
Nobs 7 4 17 13 2 2 1 7 11 6 13 83
Ndag 6 4 12 11 2 2 1 4 9 5 12 68
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··09 17·· ···· ···· ··31art/10110.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 08:05 af lb