Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10120

Lærker - Drosler

Rødstrubet Piber Anthus cervinus eu10120

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Meget sjælden Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  

DOFBasen:2023


2021:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 122, 1)

Igen blot en enkelt fugl. 31/505:47 1 Ø Korshage (EVR).

10/11-2023 LB 

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2019:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus (2, 121, 1)

Årets eneste fugl var 19/9 2019 08:45 1 tf Korshage (JB, CG). Dermed opretholdes en svagt stigende tendens for forårsforekomsterne, medens det for efterårs ditto bekræfter den nedadgående tendens (se diagram ovenfor).

17/2-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2018:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 118, 3)
Forår: 28/5 1 tf Korshage 06:50 (JB, EVR). Lige ind over observatørerne med gentagne kald.
En sjælden forårsfugl. Den eneste fra Sjælland (med DKU godkendelse) og kun ganske få fra Skagen og én fra Fanø udgør forårstotalen på under 10 fugle.
Efterår: 21/9 1 V Korshage (EVR) samt 28/9 1 SV (indtrækkende) Korshage, siden kortvarigt rastende (EVR, JLR).
Kun ca. 30 fugle i DK i efteråret, hvor de to Korshage observationer faldt i den bedste periode i den østlige del af landet.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 28 21..28

2017:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 116, 2)
26/9 1 SV Korshage og 27/9 1 rast Skansehage. Sidstnævnte lettede fra vandhullet og fløj til rast blandt vipstjerter og engpibere på koloniens boldbane. Mulighed for at den er identisk med fuglen fra Korshage er til stede – det er jo blevet en meget fåtallig art. Regnes dog for 2 fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 26..27

2016:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus (2, 112, 4)  
Fint år med 4 af den nu sjældne art. Alle er overtrækkere bestemt på kald: En meget tidlig 30/4 1 ovf Korshage (AF), kald hørt x 3 - 4, samt mere typiske 13/5 1 trak Korshage (JS). Fra efteråret 24/9 1 Dybesø og 27/9 1 Korshage begge trækkende SV (EVR).

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30.. ..13 24..27

2014:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 110, 2)
2 fugle – begge fra september – af den nu uhyre fåtallige piber:
11/9 1 indtrækkende med kald Korshage (EVR).
29/9 1 rastende Hovvig, kald ikke hørt, men dragten beskrevet (JS).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11..29

2013:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 107, 3)
Vi kan sagtens gå i 0 med denne art – det gjorde vi sidste år, men den havde i 2013 et ret godt år i DK (i forhold til mange års generel nedtur) og kom lidt tilbage specielt i septembers østenvinde. 3 iagttagelser i år, men lidt bagvendt kom de 2 forår:
8/5 1 Ø Korshage (AF) og 10/5 1 SØ Korshage (AF) begge hørte, overflyvende.
13/9 1 rastende Nakke Hage (TPA) – godt observatøren tog derned og fik os på efterårskortet. Fuglen blev trådt op fra en brakmark og kaldet blev hørt fint.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
N 2 1 3
Fænologi 08..10 13

2011:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 106, 1)
8/5 1 Ø Korshage (EVR).
Fundet er ret tidligt, men ligger indenfor den normale forårstrækperiode.

DOFBasen:2011


2009:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 103, 3)
Arten er generelt i tilbagegang, så tre obs er forholdsvis pænt:
26/5 1 rast Korshage (LB).
15/9 1 hørt trækkende Flyndersø (LB).
19/9 1 rast/SV Korshage (EVR).
Alle tre fund ligger midt i de normale trækperioder forår og efterår.
 Rødstrubet Piber, alle obs 1973-2009

DOFBasen:2009


2008:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 101, 2)
10/5 1 Ø Korshage (EVR) og 21/9 1 rast derefter S Korshage (JB).
Begge obs falder indenfor de normale forårs- og efterårstrækperioder.
Vi har nu i alt 28 Rødstrubede Pibere i perioden 2. maj til 5. juni og 78 i perioden 14. august til 29. oktober.
I år desuden en obs af en meget sandsynlig Rødstrubet Piber (dog indsendt som piber sp.): 13/5 1 rast derefter NØ Korshage (HBR).

DOFBasen:2008


2006:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 100, 1)
En enkelt efterårsobs: 17/9 1 trækkende Skansehage (HVR).
Fundet ligger midt i den normale efterårstrækperiode.

DOFBasen:2006


2004:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 98, 2)
To forårsobs, begge ret tidlige:
2/5 1 Ø Korshage (EVR) og 7/5 1 Ø Korshage (JB).
Fordelingen af vore 27 forårsårsobs er nu:

Maj Jun
pri med ult pri med ult
3 9 14 1 0 0

DOFBasen:2004


2003:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 97, 1)
Årets enlige obs: 9/9 1 SV Korshage (EVR).
Fordelingen af vore 74 efterårsobs er nu:

Aug Sep Okt
pri med ult pri med ult pri med ult
0 1 0 10 29 19 8 6 1

DOFBasen:2003


2002:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 95, 2)
To fugle på samme dag: 14/5 1 Ø 08:28 Korshage (AF) og 1 SV 11:40 Nørrevang (LB, AF).
Datoen er ret tidlig. Vi har i alt 24 maj-fund, kun 2/5-93 og 12/5-01 er tidligere.

DOFBasen:2002


2001:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 90, 5)
Et ganske godt år med 5 fugle.
12/5 1 hørt (LB) og 15/5 1 Ø (AF) begge Korshage.
26/9 1 hørt Nykøbing (LB) samt 6/10 og 7/10 begge 1 SV Korshage (EVR).

DOFBasen:2001


2000:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 88, 2)
To obs - en fra foråret og en fra efteråret.
14/5 1 Ø Korshage (EVR, HVR) er ret tidligt, mediandatoen er 22/5 og tidligste ankomst er 2/5 fra 1993.
14/8 1 trk Korshage (HVR) er første augustfund. Hidtil tidligste efterårsfund var 2/9 fra 1989 og mediandatoen for første efterårsobs er 19/9.

DOFBasen:2000


1999:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 85, 3)
Et ret normalt år. Årets obs: 11/9 1 trk KH (HVR), 23/9 1 SV HV (LB) og 20/10 1 trk KH (HVR). De første to indenfor den normale hovedtrækperiode. Oktoberobsen er derimod ret sen, faktisk kun overgået af 29/10-1995 1 V KH.

DOFBasen:1999


1998:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 83, 2)
29/5 1 Ø KH (EVR) og 26/9 1 trk Dybesø (HVR).
Begge inden for de normale trækperioder forår og efterår.

DOFBasen:1998


1997:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 80, 3)
Fænologi: (2/5) - (5/6) og (1/9) - (29/10)
Uregelmæssig forårstrækgæst og meget sjælden trækgæst om efteråret.
Årstotalerne viser ingen klar tendens, bortset fra at variationerne fra år til år bliver større og større. Trækperioderne forår og efterår fremgår af tabellen. I alt 20 er set i forårsperioden og 63 om efteråret. Hovedparten af fuglene er registreret som trækkende på Korshage.
Tabellen viser middel og max årstotaler pr. 5-årsperiode.

1973 - 77 1978 - 82 1983 - 87 1988 - 92 1993 - 97
Middel 2 3 3 7 3
Max 4 6 5 12 7

Periodefordeling af alle Rødstrubede Pibere 1973 - 96. N = 81.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 0 1 1 0 0 9 5 0 0
med 0 0 0 0 3 0 0 0 27 5 0 0
ult 0 0 0 0 15 0 0 0 14 1 0 0

1997: Det blev et gennemsnitsår med 3 trækkende fugle indenfor de normale forårs- og efterårsperioder: 19/5 1 (LB, HVR), 19/9 1 (EVR) og 21/9 1 (LB, HVR) alle Korshage.

DOFBasen:1997


1995:  Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  (2, 73, 7)
To forårsobservationer 20/5 1 Ø (06:32) Korshage og samme dag 1 Ø (08:49) Skredbjerg.
Fra efteråret: 22/9 1 trk (07:07) Korshage, 29/9 1 trk (12:18) Korshage, 14/10 2 SV (10:12, 10:22) Korshage. Endelig 29/10 1 V (08:55) Korshage (PKK). Den sidstnævnte er samtidig vores hidtil seneste Rødstrubede Piber.
22/6-2020 LB: Total rettet til 73.

DOFBasen:1995


Rødstrubet Piber  Anthus cervinus  

1994: 3
Tre obs inden for den normale efterårsperiode:
19/9 1 Ø (13:57) HV (HVR),
20/9 1 T (6:17) KH (EVR),
23/9 1 T (7:24) KH (HVR).

1993: 2
En meget tidlig forårsobs:
2/5 1 Ø KH (JC,LB), normalt ser vi først Rødstrubede efter 20/5.
Årets efterårsobs derimod til sædvanlig tid:
20/9 1 KH (HVR).

1992: 3
Vi er tilbage på mere normalt niveau efter de sidste års rekord-noteringer:
21/5 1 Ø (4:41) KH (PKK,EVR),
19/9 1 V (5:44) + 1 SV (5:58) KH (EVR).

1991: 12
Rekordår. Samtlige obs faldt i september:
1/9 2 R Nørrevang (LB),
14/9 (6.33) 2 V KH (EVR),
14/9 (9.50) 2 R Nørrevang (EVR),
15/9 (8.00) 1 R Flyndersø,
15/9 (7.08) 1 SV KH (EVR),
15/9 1 R KH,
22/9 1 R Plantagen (KB),
26/9 1 R KH (HVR),
28/9 (6.12) 1 SV KH (EVR).

1990: 10
En traditionel forårsobs:
23/5 (4.40) 1 Ø KH (EVR).
Rekordefterår:
9/9 (6.53) 1 SV KH (EVR,BV),
12/9 2 SV (8.25) og 1 (9.15) alle KH, samt (9.20) 3 SV efter rast Nørrevang (EVR),
16/9 1 R KH (KB),
23/9 (5.48) 1 SV (EVR).
Hidtidige sæsonrekord var 6 fugle i 1980.

1989: 1
2/9 1 SV (5:55) over forfatterens have. Nyk.Sj.

1988: 5 - 6
Alle obs fra ult. maj:
23/5 1 Ø KH,
26/5 1 Ø PL,
29/5 1 Ø KH + 1 Ø KH (11.23) (samme?)
30/5 1 Ø (4.45)+ 1 Ø (6.45) KH.
I alt 5-6 fugle om foråret og ingen efterårs-obs må siges at være en besynderlig fordeling.
(LB, PCC, JC, PEL , EVR, BV)

1987: 3
Tre iagttagelser:
5/6 1 Ø Plantagen, vores hidtil seneste forårs-registrering.
26/9 1 R Nørrevang,
3/10 1 R HV/Brentebjerg,
(JB,LB,EVR)
Rødstrubet Piber er set hvert år siden 1973 (bortset fra 1976) i et antal på 1-6(1980) fugle pr. år.
Gennemsnitligt lidt over 2 fugle pr.år.
Obs i sep. - pri. okt. er det mest normale.

1986: 5
Betydeligt over middel:
9/9 1 R Ringholm (EVR),
21/9 1 R KH (EVR),
22/9 1 SV (13:53) KH (JC),
27/9 1 R HV (EVR),
13/10 1 SV (7:56) KH i NV-kuling!! (LB).

1985: 3
Et godt år med 3 fugle. Fordeling ret usædvanlig med 2 fra forårssæsonen.
20/5 1 syng R-Ø (4:31) KH (EVR),
22/5 1 Ø (LB),
9/9 1 R Ringholm (EVR).

1984: 1
15/9 1 S (06:40) Langesømosen KH (EVR).
Hermed i alt 21 fugle set i årene 1973-1984.
Arten ses overvejende om efteråret (99.8%) specielt medio september, så årets obs er meget typisk, både hvad angår dato og lokalitet.

1983: 1
17/9 1 V KH (EVR) er eneste (og typiske) iagttagelse i 1983.

1982: 1
3/10 1 SE (6:08) KH (EVR).
Lige netop årlig.

1981: 2
26/5 1 E KH (EVR), tredje forårsfund, de to første er far 1973.
Efterår:
19/9 1 SW KH (EVR).

1980: 6
6/9 1 R KH (EVR),
7/9 1 R HV + 1 SW (8:20) KH (PKK,SP),
20/9 1 SW Plant. (JC) + 1 R KH (LB,PKK),
21/9 1 SW KH (LB,JC).

1979: 1
Denne art må efterhånden betegnes som årlig trækgæst i september/oktober.
30/9 1 SW KH (JC,EVR).

1978: 4
29/9 1 hørt (LB),
3/10 1 R Flyndesø (EVR),
14/10 2 SV (LB,EVR).

1977: 4
13/9 1 SV HV (LB),
19/9 1 hørt HV (LB)
Tilføjet 1978: 18/9 1 T HV (Robert T Andersen), 2/10 1 R Nørrevang (RTA).

1976: –.

1975: 1
5/10 1 KH (EVR)

1974: 1
29/9 1 KH-A (EVR).

1973: 3
22/5 1 R KH-A + 1 T Plantagen-B (LB),
29/5 1-2 KH (LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 19

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 28 21··28

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 26··27

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 1 2 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2 4
Ndag 1 1 2 4
Fænologi 30·· ··13 24··27

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 11··29

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 1 3
MaxRst 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 08··10 13

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 26 15··19

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 10 21

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 02··07

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 09

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 14

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 2 5
Total 2 1 2 5
MaxRst
Nobs 2 1 2 5
Ndag 2 1 2 5
Fænologi 12··15 26·· ··07

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 14 14art/10120.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 07:56 af lb