Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10480

Lærker - Drosler

Silkehale Bombycilla garrulus eu10480

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Fåtallig Sommer: - Efterår: Fåtallig

Fotos


Silkehale

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Silkehale  Bombycilla garrulus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 85 1 45 131
MaxRst 33 1 31 33
Nobs 8 2 4 14
Ndag 6 2 4 12
Fænologi 07··19 22·· ··22

2022:  Silkehale  Bombycilla garrulus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 22 1 1002 123 1184
Total 134 214 8 1 1122 123 20 1622
MaxRst 31 50 5 120 18 20 120
Nobs 12 14 2 1 21 6 2 58
Ndag 7 10 2 1 11 5 2 38
Fænologi 06·· ··26 15·· ··10 19·· ···· ··08

2021:  Silkehale  Bombycilla garrulus  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 13 3 41
Total 25 25 46 6 102
MaxRst 12 25 2 25
Nobs 1 4 5 3 13
Ndag 1 4 5 3 13
Fænologi 15.. …. ..24 28..30

2020:  Silkehale  Bombycilla garrulus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 25 25 48 1 35 173
Total 94 25 112 48 1 85 365
MaxRst 55 60 87 40 50 25 87
Nobs 21 6 17 8 1 10 8 71
Ndag 18 5 11 7 1 8 7 57
Fænologi 01.. …. …. ..20 29.. …. ..21

2019:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 28236, 178)

Yderst få. I alt kun 17 observationer i basen.  

5/1 18 og 19/1 2 Korshage, 21/1 Rørvig Bugt, 26/1 5 Nykøbing Havn, 27/1 3 NØ Hovvig og 23/2 12 tf Korshage. I alt 41, heraf 15 trækkende.
29/10 20 V Rørvig Bugt, 30/10 1 rast, 14/11 1 SV, 29/11 15 trk Korshage, 5/12 8 og 6/12 38 Rørvig By, 18/12 2 Nykøbing Havn, 26/12 14 Korshage, 28/12 24 Slettemose og 31/12 55 S Korshage. I alt 178, heraf 91 trækkende.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 20 16 55 106
Total 29 12 21 16 141 219
MaxRst 18 1 38 38
Nobs 5 1 2 2 6 16
Ndag 5 1 2 2 6 16
Fænologi 05..27 23 29.. …. ..31

2018:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 27801, 435)
Begge vintre små og moderate passager af fugle i marts og igen ultimo oktober – november.
Anslået antal 1. halvår 110 og 2. halvår 325.
I januar - februar blot 19 fugle, de 4 4/2 Nakke Syd.
Fra 1/3 fugle på vej nordpå. Rørvig By op til 25 1/3 – 4/3 og Østerlyng 17 15/3. Forårstræk 42 NØ – heraf 40 6/3 -25/3 samt 2 faldet af flokkene 7/4 og 14/4. Sidste 19/4 1 rast Nakke Nord.
Retur 21/10. Nykøbing 21/10 35, siden fald til 10 fra 23/10, men ny top 30/10 75. I Rørvig By 21/10 20, 22/10 35 frem til top 2/11 75 og fugle gennem november til 30/11 25. Eneste Korshage var 30/10 40 tf. Ingen fugle i december bortset fra et julekort 24/12 1 Rørvig By.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 2 40 82
Total 3 11 153 3 273 249 1 693
MaxRst 2 4 25 1 75 75 1 75
Nobs 2 3 9 3 9 10 1 37
Ndag 2 3 9 3 8 10 1 36
Fænologi 04.. …. …. ..19 21.. …. ..24

2017:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 27.156, 645)
Invasionsagtig forekomst ultimo 2016 fulgt af mange fra 1.halvår 2017 – skønsmæssigt 600. 2.sæson var så det modsatte yderpunkt med en meget lille tilgang (45).
Januar åbnede med mange vinterflokke over halvøen, der tiltog frem til primo februar. Højeste noteringer blev Rørvig 180 (2/2), Korshage 13, Højsandet 20, Nykøbing 52, Søndervang 70, Nakke By 16 og Plantagen 25. Siden en mere moderat top i marts (29/3 54 Nykøbing) og lille top i april 15/4 21 Nykøbing og sidste 30/4 2 Ø Korshage. Antallet er svært at vurdere med både udveksling mellem lokaliteter og udskiftninger i fugle. Trækandelen beskeden.
Retur 4/11 9 Vesterlyng og siden kun op til 15 Rørvig, 11 Korshage og 5 Søndervang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 3 3 32
Total 196 290 89 26 9 36 646
MaxRst 125 180 54 21 9 15 180
Nobs 7 9 4 5 1 5 31
Ndag 4 8 4 5 1 5 27
Fænologi 02.. …. …. ..30 04.. ..29

2016:  Silkehale  Bombycilla garrulus (505, 25.304, 1852) 
Relativ fåtallig i 1. vinter. I januar noteret fra Nykøbing (30), Rørvig (25), Hovvig (32), Nakke Hage (24), Søndervang (20), Slettermosegård (11) samt trækkende Langesømosen (6/1 30 V) og Nørrevang (11/1 4 S). Fraværende i februar og meget lille retur i marts med årets eneste egentlige forårstrækker 4/3 1 SØ Korshage og 8/3 8 rast Flyndersø samt 12/3 9 rast Søndervang, der blev de sidste. Kun Rørvig og Søndervang syntes at dreje sig om samme fugle, mens der f.eks. var 23 dage mellem obs fra Hovvig og Nakke Hage. I alt 177 fugle 1. halvår.
Kom anderledes fyrigt ind i 2. halvår især i starten af november. Nærmest på invasionsniveau. Første 27/10 1 Søndervang, fulgt af 28/10 40 rast Langesø Mose. Hovedrykket kom 30/10 – 10/11. 31/10 – 29/11 (24/12) i alt 611 trækkende, heraf 503 i november med største dag 2/11 190 V Skansehage. Største rasttal er også fra november: 1/11 150 Rørvig, 6/11 125 Langesø Mose og 9/11 180 Nykøbing. Efter 10/11 tydelig afmatning. I december kan man dog fortsat finde 211 fugle på 5 lokaliteter. Optalt får man 1675 fugle 2. halvår.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 1 70 503 38 646
Total 280 18 320 1829 379 2826
MaxRst 32 9 45 180 70 180
Nobs 21 3 12 36 22 94
Ndag 14 3 5 17 15 54
Fænologi 04..29 04..12 27.. …. ..30

2015:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 25162,142)
1.halvår 69 individer. I perioden 23/1 – 17/3 9 Nykøbing, 19 Rørvig, 24 Hovvig og 1 Korshage. 17/3 4 SØ og 10 rast samt 6/4 2 SØ Korshage.
2.halvår 73 individer. 23/11 – 30/12 43 Nykøbing, 14 Korshage, 11 Skansehage og 5 Rørvig. Eneste noteret som trækkende var de 11 9/12 Skansehage. Årets største flok blev 13/12 37 Nykøbing. Altså 2 små sæsoner.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 11 17
Total 1 63 28 2 3 70 167
MaxRst 1 16 10 3 37 37
Nobs 1 8 4 2 1 6 22
Ndag 1 7 3 1 1 6 19
Fænologi 23.. …. …. ..06 23.. ..30

2014:  Silkehale  Bombycilla garrulus   (505, 25081, 81)
Stille år. Rastende fugle i Nykøbing (1/1 og 5/2 10), Korshage (5/11 11), Rørvig (op til 14/2 20) og Østerlyng (23/2 26), svarende til 67 expl. 7 krydrede Korshagetrækket: 2/2 og 5/2 1 tf, 4/3 2 Ø, 21/4 3 Ø og 22/4 1 tf. Der kom næsten ingen ind til den følgende vinter. 12/11 1 og 13/11 6 Nykøbing var eneste.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 4 8
Total 21 95 2 4 7 129
MaxRst 11 26 6 26
Nobs 2 9 1 3 2 17
Ndag 2 8 1 2 2 15
Fænologi 01.. …. …. ..22 12..13

2013:  Silkehale  Bombycilla garrulus   (505, 24474, 607)
Første halvår: 385 rast + 93 trk = 478. Andet halvår: 108 rast + 21 trk =129. Hele året: 607.
Fin Silkehalevinter med stationære fugle i stigende antal efterhånden som fuglene begyndte at rykke op i februar. 13/2 24 Ø Korshage markerede, at returtrækket var i gang. Efter 6/3 stort set ingen stationære, og 21/4 – 4/5 1 efterladt Korshage i diverse tf.
Oversigt:

Nyk Amtsh Rørvig KH-Fly Træk
Januar 25 30 30 18 0
Februar 150 - 90 13 31
Marts 27 - - - 59
April 1 - - 1 3

Andet halvår med meget komprimeret træk igennem i 2. halvdel af november med 21 SV-trækkende og meget kort rastende fugle: 17/11 34 Nørrevang, 24/11 2 Nykøbing By og 27/11 70 Rørvig By. Ikke set efter 1/12 2 Rørvig Lyng.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 59 3 21 114
Total 250 624 120 4 1 127 2 1128
MaxRst 30 150 27 1 1 70 2 150
N 15 17 13 4 1 5 1 56
Fænologi 03.. …. …. …. ..04 17.. ..01

2012:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 19558, 4916)
Igen et år med rigtig mange Silkehaler. Årstotalen på 4916 er vores næststørste, kun overgået af 2004 med 5327.
Samlet resultat for vinteren 2011/12, i alt 3066:

okt/11 nov/11 dec/11 jan/12 feb/12 mar/12 apr/12
54 280 515 1983 352 13 12

Tallene er som sædvanlig kun renset for gengangere for hver enkelt dato. Månedstotalerne er blot en sum af alle dagstotaler.
Største rastende flokke fra første halvår: 6/1 120 Rørvig By, 9/1 150 Søndervang, 15/1 133 Søndervang, 17/1 126 Østerlyng og 29/1 125 Rørvig Havn, øvrige tal under 100.
Eneste regulære træktal: 26/2 11 NØ Korshage.
Sidste forårsobs: 7/4 12 rast Nykøbing.
Første efterårsobs: 27/10 6 overflyvende Rørvig By.
Andet halvårs resultat, i alt 2432:

okt/12 nov/12 dec/12
195 1481 880

Største flokke pr. måned: 31/10 100 Nykøbing, 23/11 119 Nakke By og 8/12 170 Nakke By.

DOFBasen:2012


2011:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 18675, 883)
Selvom 2010 sluttede med ganske pæne tal, blev det ikke til ret mange overvintrende Silkehaler i 2010/11.

okt/10 nov/10 dec/10 jan/11 feb/11 mar/11 apr/11 maj/11
239 304 54 7 0 15 13 1

Sidste forårsobs: 1/5 1 trækkende Korshage.
Første efterårsobs: 21/10 1 hørt Korshage.
Resten af året gav ganske mange obs

okt/11 nov/11 dec/11
53 279 515

Største flokke pr. måned: 31/10 47 Vesterlyng, 8/11 120 Nykøbing og 31/12 70 Nykøbing.

DOFBasen:2011


2010:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 18063, 612)
Vinteren 2009/10 gav usædvanligt få Silkehaler:

okt-09 nov-09 dec-09 jan-10 feb-10 mar-10 apr-10
30 0 0 7 2 6 0

Så lave tal har vi ikke set de sidste 20 år.
Sidste forårsobs: 14/3 1 Ø Korshage.
Noget bedre i andet halvår:

okt-10 nov-10 dec-10
239 304 54

Første efterårsobs: 15/10 1 tf Korshage.
Største dage pr. måned: 24/10 125 fordelt på 4 flokke (20 overflyvende Rørvig og 40 rast + 46 tf + 19 tf Korshage), 22/11 40 rast Nykøbing og 22/12 26 rast Nakke Skov.

DOFBasen:2010


2009:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 17412, 651)
Årstotalen på 651 udgøres af 621 fra 1. halvår og kun 30 fra 2. halvår.
Januar 2008 fortsatte på samme måde som 2007 sluttede: 3 fund med 16/1 30 Hovvig som det største.
Februar gav 10 fund, max 28/2 40 Hovvig.
Marts gav 20 fund med 15/3 86 som største dag (9 Korshage, 22 Rørvig, 30 Nykøbing og 25 Hovvig).
Sidste forårsfund: 3/5 1 NØ Hovvig.
Efteråret gav kun 2 fund: 28/10 7 SV Hovvig og 30/10 23 SV Flyndersø.

DOFBasen:2009


2008:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 16358, 1054)
2007 sluttede med få spredte obs i december og situationen var uforandret i januar og februar 2008. Største tal: 12/2 11 rast Rørvig Lyng. Marts/april gav en del forårstrækkende Silkehaler, men kun én større flok: 6/3 43 rast Nakke Nord og 7/3 46 rast Nakke Skov. I alt 116 fra første halvår, sidste forårsobs: 21/4 14 S Korshage.
Væsentlig flere fra efteråret, i alt 938. Første obs 22/10 13 trækkende Hovvig. Indtil ultimo november adskillige mindre flokke på 20 - 50 fugle. En enkelt dag skiller sig dog ud: 4/11 i alt 568, hvoraf de 310 i samlet flok i Nykøbing. I december kun 3 obs med 30/12 22 Dybesø som den største.

DOFBasen:2008


2007:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 14580, 1778)
Endnu et år med rigtig mange Silkehaler. Faktisk er årstotalen på 1778 vores næststørste nogensinde, kun overgået af 2004, hvor der var intet mindre end 5327. Årets obs er nogenlunde ligelig fordelt mellem forår og efterår, med 907 fra 1. halvår og 871 fra 2. halvår.
Kun få obs fra januar, men derefter mange fund gennem hele februar og marts med største flok: 4/3 110 Rørvig. Kun få obs fra april og sidste forårsfund blev: 3/5 1 Ø Korshage.
Normal ankomst i efteråret: 21/10 26 Rørvig. Derefter mange obs indtil ultimo november med største flok: 13/11 125 Nykøbing. Kun få spredte obs fra december.

DOFBasen:2007


2006:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 14235, 345)
Årstotalen på 345 består af 171 fugle i første halvår og 174 i andet halvår. Efter 2004-invasionen er vi nu nede på hvad der må betegnes som det normale niveau for de seneste 10 - 15 år. En invasionsart som Silkehalen vil naturligvis altid udvise meget store variationer fra år til år, men der kan ikke være nogen tvivl om, at der er langt flere Silkehaler nu end for 20 - 30 år siden.
Årets obs falder i 3 perioder: I januar forskellige mindre flokke og en større: 15/1 70 rast Nakke Skov. I perioden 1/4 til 13/5 flere mindre rastende flokke og mange trækkende enkeltfugle. Endelig i efteråret fra den 10/11 og året ud flere rastende og omkringstrejfende flokke på op til 40 individer.

DOFBasen:2006


2005:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 13394, 841)
Efter den store invasion i oktober/november 2004, blev der i december 2004 kun set mindre flokke, max 31/12 11. Næste flok dukkede op 16/1 41 Rørvig og samme dag også mindre flokke i Nakke Skov og Hovvig. Gennem resten af vinteren og foråret blev der i hele området set mange mindre flokke på 2 - 40 fugle.
Det egentlige forårstræk startede 30/3 26 Korshage. Herefter blev der set trækkende småflokke, max 26/4 12, indtil langt hen i maj bl.a. 20/5 5 tf Korshage. Sidste forårsobs: 28/5 1 rast Korshage (EVR).
I efteråret var der igen flokke på 10 - 30 i perioden 7/11 - 25/12, med flest obs i Nykøbing-området.
Årstotalen på 841 består af 622 fra første halvår og 219 fra andet halvår. Flokke set på forskellige datoer er som hovedregel regnet som forskellige fugle.

DOFBasen:2005


2004:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 8067, 5327)
I december 2003 var der enkelte fund af enlige Silkehaler og situationen var uforandret i januar/februar 2004: 13/1 1 hørt Nykøbing og 22/2 1 rast Korshage.
To trækobs fra foråret: 3/4 17 Korshage og 4/4 1 begge Korshage.
I efteråret kom der derimod gang i den! De første dukkede op 10/10 25 rast Nakke Lyng og 11/10 flere småflokke af lignende størrelse. 20/10 til 27/10 flokke på op til 50 - og derefter følgende serie af dagstotaler:

okt nov
28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
660 1715 320 253 80 320 195 300 35 72 192 30 363 143

Til sammenligning - den tidligere dagsrekord var 5/11-1988: 235.
Derefter blev der mere stille igen, men stadig med spredte obs af store flokke: 14/11 100 Nykøbing, 18/11 45 Rørvig og 24/11 175 Nakke, men så var det også ved at være slut - december gav kun mindre flokke: 10/12 10 Rørvig, 29/12 5 Nakke Skov og endelig 31/12 11 Rørvig.
Det er reelt umuligt at gøre op, hvor mange Silkehaler der faktisk har været, men hvis vi følger normal praksis og blot lægger alle dagstotaler sammen bliver det samlede tal fra oktober/november-invasionen: 5281 og årstotalen bliver på intet mindre en 5327. Den hidtidige rekord: 1996 med 1304 Silkehaler.

DOFBasen:2004


2003:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 7027, 1040)
Efteråret 2002 gav ikke mange Silkehaler. Alligevel blev det til en del obs i januar - februar 2003. 6/1 - 10/1 op til 80 rastende i Nykøbing og 30 på Skansehage. Derefter spredte obs af mindre flokke, med 26/1 15 Nykøbing som største. Fra 18/2 - 3/3 igen pænt store flokke, op til 100 i Nykøbing og 50 i Rørvig.
Egentligt forårstræk: 8/3 - 29/3 med 8/3 10 som største dag.
Efteråret 2003: 24/10 4 tf Korshage blev de første. Primo november op til 75 rastende ved Dybesø, 142 i Nykøbing og 20 Skansehage og endelig to obs fra december: 5/12 15 Rørvig og 11/12 2 Nykøbing.

DOFBasen:2003


2002:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 6970, 57)
Et af de små år.
I 2001 blev der registret en del efterårstrækkende Silkehaler, men ikke ret mange overvintrende. Dette afspejles på udmærket vis af årets tal: 3/1 1 Nykøbing, 17/3 38 Nykøbing, også set 18/3 (dog kun 30 fugle), 28/3 1 Nykøbing, 8/4 1 Ø Korshage, 26/4 5 Nykøbing og 10/5 1 Korshage.
Efteråret gav også kun få fund: 27/10 4 Nykøbing, 2/11 1 Nørrevang og 25/12 5 Nykøbing.

DOFBasen:2002


2001:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 5889, 1081)
Invasionsår.
Totalerne fra de sidste 5 sæsoner:

96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02
161 126 347 339 995 402+

Sidste tal gælder kun for 2001-delen af sæsonen.
Tabellen er baseret på simpel sammentælling, gengangere kan ikke udelukkes.
Årets total på 1081 er 3. største årsttotal, kun overgået af 1996 med 1304 og 1990 1165.
Fordeling af årets obs:

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
332 149 107 83 8 0 0 0 0 237 149 16

Største rasttal: 23/1 105 Nykøbing, 6/2 75 Nykøbing, 24/3 44 Nørrevang og 11/4 13 Nørrevang. En del træktal fra april: 11/4 13, 21/4 7, 25/4 2, 28/4 15 og 30/4 23.
Efterårets obs havde som tabellen viser mere karakter af efterårstræk end af egentlig overvintring. Ankomst 17/10 18 rst Skansehage og største flok 21/10 105 rst Nykøbing. Største tal fra november/december: 24/11 40 og 22/12 begge Nykøbing.

DOFBasen:2001


2000:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 5559, 330)
Den sidste egentlige invasionsvinter var 95/96 med en total på 1280, de efterfølgende vintre har givet 96/97 161, 97/98 126, 98/99 347, 99/00 339 og foreløbig 216 fra 00/01-sæsonen. Tendensen imod en mere konstant og mindre invasionspræget forekomst ser foreløbig ud til at holde.
Årets obs: Januar/februar i alt 111, med største flokke 22/1 24 Hovvig og 2/2 29 Korshage, i øvrigt flokke på 10 - 18 i Nykøbing samt enkelte fugle fra andre lokaliter.
Ingen obs mellem 2/2 og 11/4. Forårstrækket gav kun: 11/4 1 hørt Nykøbing og 21/4 2 Ø Korshage.
Fra efteråret: 2/11 1 V Dybesø og derefter 29/11 1 rst Nykøbing samt 3/12 1 rst Dybesø.
Året sluttede af med et par pænt store flokke i og omkring Nykøbing, max: 24/12 20, 30/12 102 og 31/12 57.

DOFBasen:2000


1999:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 4993, 566)
Totalerne fra de sidste 3 vintre kunne næsten tyde på at Silkehalen er ved at ændre status fra at være en decideret invasionsart, til at være en mere eller mindre normal vintergæst på linje med Sjaggeren!
Årets resultat består af 341 fugle fra 1. halvår og 225 fra 2.halvår.
Januar: Varierende antal rastende i Nykøbing, i alt vurderes der at have været 155, med en største flok på 60, kun 1 er noteret trækforsøgende på Korshage.
Februar: I alt 96, største flok 13/2 70 Nykøbing, største trækdag 28/2 15 KH.
Marts: I alt 88, største flok 15/3 34 Nørrevang, største trækdag 2/3 27 KH.
Sidste forårsfugle: 3/4 1 Nykøbing og 26/4 1 KH.
Efterårsankomst: 10/10 1 Nykøbing.
Oktober: I alt 16, største flok 29/10 12 Dybesø.
November: I alt 61, største flok 14/11 30 Nykøbing.
December: I alt 148, største flok 20/12 40 Skærby.

DOFBasen:1999


1998:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 4874, 119)
Et gennemsnitligt år:
97/98-vinterrast: 3/1 8 Nyk og 21/1 25 HV.
Forårsobs: 14/3 7 rst HV/Ringholm, 29/3 6 Ø KH, 7/4 52 rst Nyk og 8/4 15 rst Nyk.
Efterårstræk/vinterrast: 21/11 1 trk KH, 1/12 1 NØ Nyk, 8/12 3 rst Nyk og 18/12 1 rst Nyk.

DOFBasen:1998


1997:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 4743, 131)
Fænologi: (11/10) 4/11 - 10/4 (29/5)
Invasionsart.
Antallet af Silkehaler svinger voldsomt fra år til år. Siden 1973 har der været 3 egentlige invasionsår: Efteråret 1988 med 534 fugle samt vintrene 1990/91 med 1240 og 1995/96 med 1280. Det kan være meget svært at opgøre det reelle antal Silkehaler. Arten optræder normalt i mindre flokke, som strejfer rundt i området i kortere eller længere tid. Dagsrekorden er fra 5/11 1988 med 235 fugle.

Periodefordeling af alle Silkehaler 1973 - 1996. N = 4955.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 334 184 244 109 29 0 0 0 0 0 613 109
med 225 57 181 30 2 0 0 0 0 243 608 12
ult 374 144 187 20 2 0 0 0 0 603 270 375

Det ser ud til, at det er muligt at opdele forekomsten i 3 perioder: Efterårstræk fra medio oktober til primo december, vinterrast ultimo december til primo februar samt forårstræk ultimo februar til primo maj.

Største 11/11 1990 1/12 1990 16/3 1996 3/3 1996 24/12 1991
trækdage 100 56 55 49 42

1997: Antalsmæssigt kommer året ind på en syvende plads. Det mest bemærkelsesværdige er, at næsten alle fund faldt i trækperioderne: 5/3 - 27/4 med i alt 118 samt 25/11 12 og kun en enkelt var vinterrast: 28/12 1 Korshage. Største antal: 25/3 52 rast Nykøbing.

DOFBasen:1997


1996:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 3439, 1304)
Rekordår. Hidtil største notering: 1990 1165.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
669 204 325 63 0 0 0 0 2 14 28 1

Set næsten hver dag i januar, største tal pr lokalitet: 20/1 50 Rørvig, 25/1 122 Nykøbing og 27/1 20 Hovvig, desuden set flere andre steder i mindre antal. I februar noget færre obs, næsten alle fra Nykøbing, max 21/2 70. Marts: Spredte rastobs fra hele halvøen. Første udtrækkende allerede 28/1 1 NØ Korshage, men først egentligt forårstræk i perioden 2/3 til 17/4, totalt 241 trækkende. Største træktal: 16/3 55 Korshage.
Betydeligt mere fåtallig i efteråret. Set fra 24/10 til 16/12, max 12/11 20 rast Rørvig.
I lighed med tidligere år er årstotalen opgjort efter maksimumsprincippet, dvs alle rastende fugle er talt med, hvis de er registreret på forskellige steder eller datoer.

DOFBasen:1996


1995:  Silkehale  Bombycilla garrulus  (505, 3389, 50)
Et år uden særligt bemærkelsesværdige tal.
I foråret: 7 obs af i alt 31 fugle, set mellem 15/1 og 29/4, med 14/4 10 rast Korshage som største tal.
I efteråret: 6 obs af i alt 19 fugle, set mellem 21/11 og 30/12, største tal 25/12 14 rast Nykøbing.

DOFBasen:1995


Silkehale  Bombycilla garrulus  

1994:
1993:
1992:
1991:
1990:
1989:
1988:
1987:
1986:
1985:
1984:
1983:
1982:
1981:
1980:
1979:
1978:
1977:
1976:
1975:
1974:
1973:

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 36 22 1 1002 123 1184
Total 134 214 8 1 1122 123 20 1622
MaxRst 31 50 5 120 18 20 120
Nobs 12 14 2 1 21 6 2 58
Ndag 7 10 2 1 11 5 2 38
Fænologi 06·· ··26 15·· ··10 19·· ···· ··08

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 25 13 3 41
Total 25 25 27 5 82
MaxRst 12 25 2 25
Nobs 1 4 5 3 13
Ndag 1 4 5 3 13
Fænologi 15·· ···· ··24 28··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 25 25 48 1 35 173
Total 94 25 112 48 1 85 365
MaxRst 55 60 87 40 50 25 87
Nobs 21 6 17 8 1 10 8 71
Ndag 18 5 11 7 1 8 7 57
Fænologi 01·· ···· ···· ··20 29·· ···· ··21

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 12 20 16 55 106
Total 21 12 21 16 93 163
MaxRst 18 1 38 38
Nobs 5 1 2 2 6 16
Ndag 5 1 2 2 6 16
Fænologi 05··27 23 29·· ···· ··31

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 2 40 82
Total 2 4 65 3 115 1 190
MaxRst 2 4 25 1 75 75 1 75
Nobs 2 3 9 3 11 11 1 40
Ndag 2 3 9 3 8 10 1 36
Fænologi 04·· ···· ···· ··19 21·· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 71 25 3 3 102
Total 71 205 54 3 18 351
MaxRst 125 180 54 21 10 15 180
Nobs 24 17 4 6 3 9 63
Ndag 13 12 4 6 3 9 47
Fænologi 02·· ···· ···· ··30 04·· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 34 1 70 503 52 660
Total 66 10 70 693 122 961
MaxRst 32 9 45 180 70 180
Nobs 21 3 12 38 22 96
Ndag 14 3 5 17 15 54
Fænologi 04··29 04··12 27·· ···· ··30

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 1 11 16
Total 16 4 1 48 69
MaxRst 1 16 10 3 37 37
Nobs 1 8 4 1 1 6 21
Ndag 1 7 3 1 1 6 19
Fænologi 23·· ···· ···· ··06 23·· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2 3 7
Total 11 28 2 3 6 50
MaxRst 11 26 6 26
Nobs 2 9 1 2 2 16
Ndag 2 8 1 2 2 15
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 12··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 59 3 21 114
Total 181 59 4 1 91 336
MaxRst 30 150 27 1 1 70 2 150
Nobs 14 17 12 4 1 5 1 54
Ndag 12 13 8 4 1 5 1 44
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··04 17·· ··01

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 18 8 78 159 302
Total 189 18 8 12 78 159 170 634
MaxRst 150 60 5 12 100 119 170 170
Nobs 44 20 3 1 11 40 18 137
Ndag 24 12 1 1 4 20 13 75
Fænologi 01·· ···· ···· ··07 27·· ···· ··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 4 1 5 20 45
Total 7 15 11 1 5 140 70 249
MaxRst 7 7 47 120 70 120
Nobs 1 3 7 1 4 7 15 38
Ndag 1 3 6 1 2 6 9 28
Fænologi 30 08·· ···· ··01 21·· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 109 51 166
Total 7 2 6 109 91 215
MaxRst 7 2 40 40 26 40
Nobs 1 1 2 14 18 5 41
Ndag 1 1 2 8 15 4 31
Fænologi 26·· ···· ··14 15·· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 15 169 3 1 30 220
Total 32 61 169 5 1 30 298
MaxRst 30 46 37 2 46
Nobs 4 11 21 5 1 2 44
Ndag 3 9 12 3 1 2 30
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ··03 28··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 15 35 158 218
Total 2 11 56 15 35 653 22 794
MaxRst 2 11 46 38 310 22 310
Nobs 3 3 4 2 6 19 3 40
Ndag 2 3 4 2 5 12 3 31
Fænologi 12·· ···· ···· ··21 06·· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 56 147 1 1 78 105 392
Total 4 56 257 1 1 78 230 1 628
MaxRst 47 110 10 40 125 1 125
Nobs 2 20 25 7 1 16 14 2 87
Ndag 1 13 14 5 1 7 12 2 55
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ··03 21·· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 5 41 60 132
Total 70 51 6 41 76 40 284
MaxRst 70 25 1 16 40 70
Nobs 3 11 8 1 3 6 32
Ndag 3 5 7 1 2 6 24
Fænologi 14··29 01·· ··13 06·· ···· ··31

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 60 41 7 280 10 398
Total 80 60 52 7 280 75 30 584
MaxRst 80 80 40 11 5 65 30 80
Nobs 12 9 12 12 11 1 7 3 67
Ndag 7 8 10 9 8 1 7 3 53
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ··22 28·· ···· ··31

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1266 282 1566
Total 1 1 19 1266 582 11 1880
MaxRst 1 1 1 200 300 11 300
Nobs 1 1 3 20 26 3 54
Ndag 1 1 2 10 13 3 30
Fænologi 13·· ··22 03··04 20·· ···· ··31

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 16 4 20 15 59
Total 4 100 16 4 162 17 303
MaxRst 81 100 32 1 142 2 142
Nobs 10 10 7 2 7 2 38
Ndag 8 8 6 2 6 2 32
Fænologi 06·· ···· ··29 24·· ···· ··11

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 1 38 33 1 4 5 82
MaxRst 1 38 27 1 4 1 5 38
Nobs 1 3 3 1 1 1 1 11
Ndag 1 3 3 1 1 1 1 11
Fænologi 03 17·· ···· ··10 27·· ···· ··25

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 5 62 4 34 54 170
Total 105 11 56 73 4 139 94 15 497
MaxRst 105 75 44 11 1 105 40 15 105
Nobs 10 8 7 11 5 13 11 2 67
Ndag 8 8 5 7 3 8 10 2 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··12 17·· ···· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 34 38
Total 29 3 1 137 170
MaxRst 24 29 1 102 102
Nobs 8 2 2 2 9 23
Ndag 7 2 2 2 8 21
Fænologi 02·· ··05 11··21 02·· ··31art/10480.txt · Sidst ændret: 2023/06/06 07:54 af lb