Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:10840

Lærker - Drosler

Jernspurv Prunella modularis eu10840

Status


2010 - 2019: Vinter: Fåtallig Forår: Meget almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Jernspurv

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Jernspurv  Prunella modularis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 4 20
Total 5 5 25 8 9 5 4 4 3 10 5 83
MaxRst 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 2 3
Nobs 22 10 36 45 43 32 13 9 9 13 6 238
Ndag 18 7 22 26 22 21 10 8 9 9 6 158
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··21

2022:  Jernspurv  Prunella modularis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 1 13
Total 4 2 16 11 8 2 1 3 47
MaxRst 1 2 6 3 3 2 2 1 2 3 2 1 6
Nobs 13 11 35 42 43 31 4 4 10 23 7 7 230
Ndag 11 7 24 23 26 22 3 4 10 19 6 7 162
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2021:  Jernspurv  Prunella modularis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 18 4 3 41
Total 8 3 27 32 5 1 8 1 11 14 2 2 114
MaxRst 2 1 4 4 3 2 2 1 7 2 2 1 7
Nobs 33 30 81 84 46 29 15 7 16 33 15 18 407
Ndag 23 25 28 29 28 21 11 7 15 21 12 11 231
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Jernspurv  Prunella modularis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 8
Total 3 14 17 2 5 1 5 1 2 1 51
MaxRst 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3
Nobs 6 5 53 55 45 19 7 7 17 11 7 17 249
Ndag 5 5 22 26 27 15 7 5 14 9 7 14 156
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2019:  Jernspurv  Prunella modularis  

Forårstræk: 18/3 - 17/4 i alt 25, flest 29/3 og 17/4 begge dage 5 – I alt 11 observationsdage.
Efterårstræk: 22/9 2 og 28/9 2 - i alt 7.

22/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 12 4 29
Total 3 2 27 34 8 7 3 1 9 8 5 3 110
MaxRst 1 1 3 6 2 2 2 1 2 2 2 1 6
Nobs 8 9 54 58 40 24 6 1 15 12 18 3 248
Ndag 7 7 25 29 26 18 5 1 11 10 15 3 157
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..19

2018:  Jernspurv  Prunella modularis  
Omkring 10 fra vinteren. Virkeligt lille forårstræk med kun 49, fordelt 8 i marts og 41 i april (15/3 – 18/4). Meget lidt i iskolde marts, hvor sangaktiviteten først kom rigtigt i gang sidst på måneden. Ynglebestanden synes umiddelbart stabil.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 41 4 53
Total 18 13 46 109 44 24 9 5 13 13 11 8 313
MaxRst 3 1 3 5 3 3 2 1 2 1 2 1 5
Nobs 15 13 30 52 35 21 8 5 12 13 10 8 222
Ndag 14 12 23 30 30 18 8 5 9 13 10 8 180
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2017:  Jernspurv  Prunella modularis  
Man kan finde 4 vinterfugle inden første syngende 25/2 Korshage. Forårstræk 68 under middel, fordelt marts 40, april 26 og maj 2. Ynglebestand synes solid.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 26 2 1 2 1 72
Total 5 3 93 108 79 32 12 15 18 32 40 27 464
MaxRst 1 1 4 6 4 3 1 1 2 2 3 2 6
Nobs 5 3 49 66 62 28 12 15 14 28 29 26 337
Ndag 4 3 22 28 28 17 9 10 12 17 20 19 189
Fænologi 07.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Jernspurv  Prunella modularis  
Fra vinteren kan identificeres mindst 7 eksemplarer fra halvøen. 29/2 første i sang Dybesø. Forårstræk 9/3 – 2/5 i alt 144 fordelt marts 91, april 47 og maj 6. 27/3 55 Ø Korshage største trækdag. Som vanligt er trækket en udfordring med en bred udtræksfront og højtgående fugle med fine kald. Efteråret fylder ikke meget her. Kun 9 anført trækkende.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 91 47 6 1 7 1 153
Total 24 1 140 121 62 35 18 13 21 35 19 6 495
MaxRst 3 1 2 5 3 4 2 3 2 4 2 1 5
Nobs 20 1 57 65 44 27 17 10 18 26 18 6 309
Ndag 17 1 24 26 23 19 14 10 13 14 12 5 178
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2015:  Jernspurv  Prunella modularis  
Vinterfund: 13/1 – 27/2 1 Rørvig, 14/1 + 28/1 1 og 21/2 1 Hovvig.
Forårstræk 8/3 – 5/5 152 Ø Korshage fordelt marts 53, april 98 og maj 1. 5/4 16 er bedste. Arten forekommer fortsat lidt underregistreret, men de trækker højt over en ganske bred front. Efterår med træk 9/9 – 29/9 19 og mindst 5 fugle rapporteret fra december. I yngletiden meldt fra 18 lokaliteter.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 53 98 1 1 13 166
Total 3 3 94 179 69 23 2 11 25 34 18 8 469
MaxRst 1 1 5 4 6 3 1 2 1 3 3 2 6
Nobs 3 3 63 76 49 17 2 9 18 28 14 7 289
Ndag 3 3 21 30 27 15 2 9 15 22 10 7 164
Fænologi 13.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Jernspurv  Prunella modularis  
Årssum 361. Overvintrer hist og pist – de første 11 fra januar – februar er enkeltfugle fra 11 forskellige lokaliteter! Træk spreder sig fra 27/2 – 16/5 med i alt blot 56 fugle, flest i marts (42).
Sang fra 23/2 og når Jernspurven sætter sig op i toppen af p-plads krattet ved Korshage og kværner løs (fra 3/3 og derudaf), så er der udbrud af forår! Vurderet ud fra syngende meldt fra 10 lokaliteter. Korshage 5, Dybesø og Slettermosegård hver 3 og øvrige 1 – 2, i alt omkring 22 syngende, men mange gemmer sig i sommerhusland. Efterårstræk: Kun 22 noteret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 42 12 1 1 10 11 78
Total 5 4 94 73 40 26 2 10 32 48 17 10 361
MaxRst 1 1 2 5 4 3 1 1 3 7 2 2 7
Nobs 5 4 68 53 25 18 2 10 22 29 16 9 261
Ndag 3 4 29 28 19 11 2 10 14 20 12 8 160
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Jernspurv  Prunella modularis  
Nattræk ofte forlænget ind i morgentimerne, men godt nok ikke meget vi har her: Forår 45 trækkende (marts 6, april 39). Det dirrende kald høres fra meget højtgående fugle, så registreringen er vanskelig, især fra flad, åben træklokalitet. I øvrigt diskret, pletvis forekomst. Der var 2 januarfund (Nakke Hage, Korshage), og 5/3 sang første fugl Dybesø. Meldt fra 11 lokaliteter med i alt 24 syngende fugle.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 39 5 3 53
Total 2 2 20 98 54 10 7 6 10 20 6 2 237
MaxRst 1 1 2 4 5 1 1 2 2 3 2 1 5
N 2 2 15 52 29 10 7 5 8 17 5 2 154
Fænologi 16.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..14

2012:  Jernspurv  Prunella modularis  
To januarfund: 2/1 1 hørt Rørvig By og 15/1 1 fouragerende Hovvig.
Første syngende: Allerede 23/2 1 Rørvig By og 29/2 1 Dybesø.
Fordeling af forårstrækket, i alt 177:

M a r A p r M a j
0 11 20 78 63 5 0 0 0

Største dag: 10/4 60 Ø Korshage, med en trækintensitet på ca. 20 pr. morgentime.
Største antal syngende: 23/4 4 Dybesø, ingen andre tal over 2.
Sparsomt registreret efterårstræk med 25/9 7 V Korshage som største tal.
Ingen decemberobs i år. Sidste registrerede: 16/11 2 rast Korshage, 1 rast Rørvig By og 1 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2012


2011:  Jernspurv  Prunella modularis  
Først nogle regulære vinterfund: 1/1 1, 9/1 1 begge Rørvig By og 18/1 1 Nørrevang samt 12/2 2 Korshage.
Forårstrækket blev på trods af sne og kulde indledt allerede 7/3 1 tf Korshage. Trækket er dog kun sparsomt registreret, største dagstotaler: 14/3 11 og 3/4 26, øvrige dage under 10.
Første syngende: 12/3 1 Nørrevang.
Generelt lave antal af syngende fugle, med 30/4 3 Korshage som største antal.
Efteråret gav en del træk-/rastobs i perioden fra 25/8 og fremefter. Største tal: 26/9 17 trækkende Nørrevang (på en halv time).
Sidste obs: 22/11 1 rast Hovvig - og dermed ligesom sidste år: Ingen decemberfund.

DOFBasen:2011


2010:  Jernspurv  Prunella modularis  
Hele 6 januarfund og et enkelt fra februar: 2/1 1 Nykøbing, 3/1 1 Rørvig Havn, 9/1 1 Korshage, 13/1 1 Dybesø, 22/1 1 Rørvig By og 1 Dybesø samt 12/2 1 Nakke By.
Første syngende: 12/3 1 Rørvig By.
Forårstræk i perioden 15/3 til 11/5, men kun en enkelt større dag: 30/3 125 Korshage med en trækintensitet på ca. 20 pr. time. I øvrigt dagstotaler på kun 1 - 13 trækkende.
Største antal syngende: 29/4 7 Korshage.
Efterårstræk i perioden 31/8 til 31/10, med dagstotaler på 1 - 3, 10/10 dog 8.
Ingen decemberobservationer i år.

DOFBasen:2010


2009:  Jernspurv  Prunella modularis  
Fire januar-fund: 1/1 - 4/1 1 Rørvig, 1/1 1 Nørrevang, 7/1 1 Slettermosegård og 24/1 1 Dybesø Kyst.
Første syngende: 4/3 1 Korshage.
Forårstræk i perioden 4/3 til 27/4, men der er kun registreret to dage med 2-cifrede antal: 4/4 10 og 10/4 17.
Syngende fugle fra mange lokaliteter, max: 15/4 3 Dybesø og 22/4 4 Korshage.
Få trækobs fra efteråret, eneste større tal: 6/10 12 SV Hovvig.
Decemberobs fra Dybesø, Rørvig og Langesø Mose.

DOFBasen:2009


2008:  Jernspurv  Prunella modularis  
Et enkelt januar-fund: 13/1 1 Korshage. Derefter ingen obs før den første syngende: 1/3 1 Hovvig. Forårstræk registreret i perioden 9/3 til 3/5, men uden nogen større træktal, max 31/3 25.
Syngede fugle på mange lokaliteter, med op til 4 ved Dybesø og 3 på Korshage, registreret ultimo april til medio maj.
Spredte efterårsobs, de fleste fra oktober.
Året sluttede med en del december-fund på Korshage og Nørrevang.

DOFBasen:2008


2007:  Jernspurv  Prunella modularis  
Der er i år indsendt betydeligt flere obs end normalt - tak for det. Fordelingen er dog helt som den plejer, med nogle enkelte vinterfund og ellers med langt hovedparten fra perioden ultimo marts til medio april.
Årets første obs: 25/1 1 Hovvig og første syngende: 20/3 1 Nykøbing.
Største trækdage: 26/3 142, 29/3 125 og 13/4 47 alle Korshage.
Syngende fugle er rapporteret fra hele halvøen. I Korshage-området op til 3 syngende ultimo april.
Efteråret gav kun få obs, de fleste fra oktober.
Decemberobs af enlige fugle fra Korshage, Skansehage og Nakke Hage.

DOFBasen:2007


2006:  Jernspurv  Prunella modularis  
Et par januar/februar fund: 31/1 1 rast Nakke Hage, 11/2 1 rast Nykøbing samt 20/2 og 27/2 1 rast Rørvig. Første syngende: 21/3 Nakke Nord.
Forårstræk i perioden 30/3 til 29/4, men ingen nævneværdige tal (dagstotaler under 10).
Efterårstræk mellem 14/9 og 13/11, men også her kun meget små tal (under 5).
En enkelt decemberobs: 17/12 1 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Jernspurv  Prunella modularis  
Ingen vinterfund. Første obs så sent som 19/3 1 Ø Korshage. Trækket kulminerede helt normalt omkring starten af april. Største dage: 31/3 34, 1/4 25 og 2/4 21. Trækintensiteter disse dage omkring 10 pr. time.
Ynglefuglene er kun repræsenteret af følgende: 19/6 1 syngende Ringholm Skov.
Efterårstræk er registreret i perioden 8/10 - 27/10 med 15/10 3 SV Korshage som „største“ dag.
Sidste obs: 20/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Jernspurv  Prunella modularis  
Første obs var identisk med første syngende: 13/3 1 Nykøbing.
Ingen store træktal fra foråret, men der er dog indkommet en del obs, som gør det muligt at udregne nogle trækintensiter.
Tabellen viser antal trækkende fugle pr. time (ca. kl 6):

18/3 22/3 30/3 31/3 3/4 4/4 17/4 18/4
5 3 8 8 5 4 7 2

Afgjort ikke imponerende tal, i 1990'erne var det primo/medio april normalt med trækintensiter på 10 - 20 og nogle gange op til 50 pr. time.
Efterårstræk registreret 5/9 til 13/11.
Årets sidste obs må betegnes som et rent vinterfund: 5/12 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Jernspurv  Prunella modularis  
Første obs: 10/3 1 Korshage og første syngende: 13/3 3 Hovvig, en ganske normal dato.
Ikke mange forårstræktal - eneste nævneværdige: 12/4 12 Ø, med en trækintensitet på 7 pr. time.
Syngende fugle er rapporteret fra følgende lokaliteter:
Slettermosegård (3), Hovvig (3), Korshage (2), Grønnehave Skov (1) samt Rørvigvej 102 Nykøbing (1).
Efterårstræk er registreret i perioden: 28/8 - 16/11 med største dag: 12/9 4 Korshage.
Sidste obs er et rent vinterfund: 2/12 1 hørt Vangen.

DOFBasen:2003


2002:  Jernspurv  Prunella modularis  
Ingen vinterfund. Første syngende: 10/3 1 Korshage og 12/3 1 Nykøbing.
Forårstræk i perioden 17/3 - 20/4, med største tal 2/4 49 Ø Korshage på 2 timer og 19/4 35 Ø Korshage.
Syngende fugle er rapporteret fra følgende lokaliteter:
Brentebjerg, Flyndersø, Hovvig, Korshage (4), Skansehage, Slettermosegård (2), Søndervang, Nykøbing, Nørrevang, Rørvig Bugt, Vangen (2) og Dybesø (2).
Der er i år kun indrapporteret meget få efterårsobs. Sidste: 21/10 3 SV Korshage.

DOFBasen:2002


2001:  Jernspurv  Prunella modularis  
Vinterfund: 26/1 1 Korshage, 3/2 1 Grønnehave Skov og 12/2 1 Nykøbing N.
Første syngende: 25/2 1 Nykøbing Havn og det er faktisk tidligt, rekorden er 23/2-1990.
Første trækkende 24/3 1 Nykøbing N. Normal kulmination primo april, med største dag 3/4 80. Fordeling som følger:

mar apr maj
pri med ult pri med ult pri med ult
0 0 41 179 54 12 4 0 0

Til sammenligning er vores største dagstotal: 2/4-1974 927!
Ikke mange tal fra efteråret: Max 16/9 9 SV Korshage.
Ingen november/december-fund i år.

DOFBasen:2001


2000:  Jernspurv  Prunella modularis  
Et enkelt vinterfund: 23/1 1 Hovvig. Første syngende 12/3 1 Korshage, som samtidig var første trækdag. Forårstræk indtil 23/4, men ingen dage når over 10 indrapporterede fugle.
Registreret i efteråret fra 19/8 og året ud. Bemærkelsesværdigt mange sene obs:
Igennem november/december 1 - 3 fugle ved Dybesø, derudover enkeltfund fra Korshage, Hovvig, Flyndersø og Nykøbing.

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1 1 5 2 1 3 1 0 0 5 9

Tabellen viser antallet af november/december -Jernspurve pr år. Det præcise antal kan være svært at vurdere, men fugle på samme lokalitet er som hovedregel regnet som gengangere.

DOFBasen:2000


1999:  Jernspurv  Prunella modularis  
En enkelt januarobs: 3/1 1 Nykøbing. Første syngende var sent på den: 22/3 1 Nykøbing N. Forårstræk registreret 17/3 - 24/4. De indkomne tal viser tydeligt at vi kun registrerer en meget lille del af de trækkende Jernspurve. Der er i alt indrapporteret 653, men fordelingen over perioden er ekstremt ujævn: 25/3 300, 26/3 109, 31/3 36, 1/4 84 og 2/4 84, alle andre dage under10! Dette svarer næppe særlig godt til virkelighedens verden. Lad os nøjes med at konstatere, at vi på gode dage stadig når samme trækintensiteter som tidligere: 25/3 60 pr time, 26/3 54 pr time samt 1/4 og 2/4 42 pr time.
Spredte obs fra yngletiden giver ikke mulighed for nogen konklusioner.
Efterårstrækket forløb stort set ubemærket .
En del november- og december-obs fra Dybesø, Korshage, Nykøbing, Søndervang og Hovvig. Sidste obs: 12/12 1 rst HV.

DOFBasen:1999


1998:  Jernspurv  Prunella modularis  
En enkelt vinterobs 2/1 1 rst Nyk N. Første syngende så sent som 21/3. Forårstræk registreret mellem 18/3 og 14/5 med 28/3 20 pr time som største trækintensitet og 12/4 14 som største dagstotal, dette kan næppe være et udtryk for det reele antal trækkende fugle.
Efterårstræk 3/9 - 13/10, max 17/9 9 pr time.

DOFBasen:1998


1997:  Jernspurv  Prunella modularis  
Almindelig yngletrækfugl, almindelig forårstrækgæst, fåtallig efterårstrækgæst og meget sjælden vintergæst.
Ynglebestand vurderet til 100 - 200 par.
Første syngende høres normalt primo marts, den absolut tidligste dog 23/2 1990. I 1990'erne har trækintensiteten primo - medio april kunnet nå op på 40 - 50 pr time, men oftest ligget på under 10 - 20 pr time. Største notering fra denne periode er 8/4 1992 226. Tidligere registreredes betydelig flere Jernspurve. Dette er nok en kombinationseffekt af flittigere tællere i 1970'erne og tilbagegang for arten i de senere år. I et enkelt sommerhusområde registreredes en tæthed på 40 par pr kvadratkilometer først i 1970'erne.

Største 2/4 1974 4/4 1974 3/4 1974 22/4 1973 5/4 1974
trækdage 927 350 337 240 233

Efterårstrækket i september - oktober er meget svagt og uden nogen tydelig kulminationsperiode.

1997: Årets første iagttagelse var samtidig også den første syngende og en tangering af rekorden: 23/2 1 Nykøbing. Største trækdag: 17/4 29 Korshage. Årets sidste observation: 18/10 1 rast Dybesø.

DOFBasen:1997


1996:  Jernspurv  Prunella modularis  
Første obs: 1/2 1 Nykøbing og første syngende 2/3 1 Nykøbing. Enkelte trækkende i marts, men hovedparten mellem 2/4 og 15/4, den normale kulminationsperiode. Max 8/4 61 Korshage.
Ret almindelig ynglefugl.
Efterårstræk 13/9 - 18/10. Sidste obs 16/11 1 rast Korshage.

DOFBasen:1996


1995:  Jernspurv  Prunella modularis  
To januarobs: 21/1 2 Hovvig og 29/1 1 Korshage. Forårstræk 5/3 - 20/5, med kulmination medio april: 9/4 84 Ø og 13/4 120 Ø, begge dage med trækintensiteter på 40 - 50/time.
Almindelig ynglefugl.
Efterårstræk 18/8 - 13/10. Største tal: 9/10 13. De sidste: 19/11 2 rast Korshage og 31/12 1 rast Rørvig.

DOFBasen:1995


Jernspurv  Prunella modularis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 7 1 13
Total 4 2 16 11 8 2 2 7 4 2 58
MaxRst 1 2 6 3 3 2 2 1 2 3 2 1 6
Nobs 13 11 35 42 43 31 4 4 10 23 7 7 230
Ndag 11 7 24 23 26 22 3 4 10 19 6 7 162
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 18 4 3 41
Total 8 3 30 34 8 2 5 1 11 14 2 2 120
MaxRst 2 1 4 4 3 2 2 1 7 2 2 1 7
Nobs 33 30 80 84 46 31 15 7 16 33 15 18 408
Ndag 23 25 28 29 28 22 11 7 15 21 12 11 232
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 6 8
Total 5 1 15 19 8 7 2 7 1 2 1 68
MaxRst 2 1 3 3 3 3 2 2 3 1 1 1 3
Nobs 6 5 53 56 45 19 7 7 17 11 7 17 250
Ndag 5 5 22 26 27 15 7 5 14 9 7 14 156
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 12 4 29
Total 4 22 39 9 4 7 8 5 2 100
MaxRst 1 1 3 6 2 2 2 1 2 2 2 1 6
Nobs 8 9 54 58 40 24 6 1 15 12 18 3 248
Ndag 7 7 25 29 26 18 5 1 11 10 15 3 157
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 33 4 43
Total 2 1 14 57 4 4 1 6 2 3 1 95
MaxRst 3 2 3 5 3 3 2 1 2 1 2 1 5
Nobs 17 14 38 81 52 27 9 5 14 13 10 8 288
Ndag 14 12 23 30 30 18 8 5 9 13 10 8 180
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 40 24 2 1 2 1 70
Total 12 49 37 9 2 1 3 6 5 124
MaxRst 11 1 4 6 4 3 1 2 2 2 3 2 11
Nobs 5 3 44 57 50 24 12 11 14 23 28 24 295
Ndag 4 3 22 28 28 17 9 10 12 17 20 19 189
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 88 43 5 1 5 1 143
Total 7 97 53 15 6 2 4 5 10 5 204
MaxRst 3 1 2 5 7 4 2 3 2 4 2 1 7
Nobs 20 1 57 62 43 27 16 10 17 26 18 6 303
Ndag 17 1 24 26 23 19 14 10 13 14 12 5 178
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 92 1 1 12 157
Total 1 57 114 23 2 14 4 3 2 220
MaxRst 1 1 5 4 8 3 1 2 1 3 3 2 8
Nobs 3 3 61 73 49 17 2 9 17 28 14 7 283
Ndag 3 3 21 30 27 15 2 9 15 22 10 7 164
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 39 12 1 1 8 10 72
Total 5 2 46 22 7 4 3 15 21 1 4 130
MaxRst 1 1 2 5 4 4 1 1 3 7 2 2 7
Nobs 5 4 65 53 25 17 2 10 20 27 16 9 253
Ndag 3 4 29 28 19 11 2 10 14 20 12 8 160
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 39 5 3 53
Total 1 1 9 47 16 2 7 11 3 1 98
MaxRst 1 1 2 4 5 1 1 2 2 3 2 1 5
Nobs 2 2 15 52 29 10 7 5 8 18 5 2 155
Ndag 2 2 8 26 18 9 7 5 6 14 5 2 104
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 145 1 16 4 195
Total 1 2 32 157 3 1 1 2 22 10 3 234
MaxRst 1 2 2 4 2 1 1 1 3 3 3 4
Nobs 2 4 41 50 17 5 7 4 16 18 6 170
Ndag 2 3 24 26 12 4 6 4 14 13 3 111
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··16

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 43 68 1 1 39 18 170
Total 1 54 76 3 2 1 1 44 18 2 202
MaxRst 1 2 3 3 2 1 1 3 1 1 3
Nobs 2 1 33 42 19 10 1 1 25 14 6 154
Ndag 2 1 17 26 15 8 1 1 13 11 6 101
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 165 42 2 3 12 17 241
Total 5 1 169 58 5 1 1 4 15 22 1 282
MaxRst 1 1 4 7 4 1 1 1 1 2 1 7
Nobs 6 1 52 49 15 1 3 2 15 27 7 178
Ndag 5 1 20 24 10 1 2 2 11 14 6 96
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 45 1 1 2 12 80
Total 3 24 58 1 3 1 8 15 3 116
MaxRst 1 1 5 8 2 1 1 3 2 1 2 8
Nobs 6 1 33 58 8 4 3 11 7 3 4 138
Ndag 5 1 16 29 8 4 3 7 7 2 3 85
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··24 04·· ···· ···· ···· ···· ··29

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 30 33 1 1 6 71
Total 1 34 45 5 1 7 6 3 102
MaxRst 1 2 4 3 1 3 2 2 1 4
Nobs 1 30 41 15 1 4 7 6 5 110
Ndag 1 13 20 12 1 3 4 5 5 64
Fænologi 13 01·· ···· ··30 15·· ···· ···· ···· ··27

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 443 63 1 11 518
Total 1 1 446 76 1 3 1 1 14 1 2 547
MaxRst 1 1 2 5 2 2 1 2 1 1 5
Nobs 1 5 30 30 7 4 1 1 11 3 3 96
Ndag 1 5 17 19 7 4 1 1 10 2 3 70
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··10 19·· ···· ···· ···· ··31

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 37 3 3 3 47
Total 1 2 3 65 1 5 5 5 1 88
MaxRst 1 1 1 20 7 1 2 2 2 1 20
Nobs 1 3 6 24 2 1 3 2 3 1 46
Ndag 1 3 4 17 2 1 3 2 3 1 37
Fænologi 31·· ···· ···· ···· ··10 20·· ···· ···· ···· ··17

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 56 1 8 100
Total 37 63 1 2 1 8 2 114
MaxRst 2 5 1 1 1 2 5
Nobs 6 14 2 2 1 6 2 33
Ndag 5 10 2 2 1 6 2 28
Fænologi 19·· ···· ···· ··19 18 08·· ··20

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 41 1 3 1 74
Total 35 44 1 1 4 1 1 87
MaxRst 4 2 1 1 1 1 4
Nobs 30 11 1 1 3 2 1 49
Ndag 13 10 1 1 3 2 1 31
Fænologi 13·· ···· ··29 05·· ···· ···· ··05

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 17 2 10 3 1 64
Total 37 21 1 2 10 7 1 1 80
MaxRst 1 3 3 1 3 1 1 3
Nobs 1 18 9 1 2 5 5 2 1 44
Ndag 1 13 7 1 2 5 3 2 1 35
Fænologi 16·· ···· ···· ··17 28·· ···· ···· ···· ··02

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 185 3 4 3 213
Total 23 199 1 2 3 5 3 236
MaxRst 3 4 1 1 1 1 4
Nobs 23 24 1 2 2 4 2 58
Ndag 13 19 1 2 2 4 2 43
Fænologi 10·· ···· ··13 28·· ···· ···· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 41 244 4 19 15 323
Total 1 2 46 246 16 1 21 16 349
MaxRst 1 1 2 2 10 1 2 2 10
Nobs 1 3 16 19 11 1 11 12 74
Ndag 1 3 9 16 9 1 5 9 53
Fænologi 26·· ···· ···· ···· ···· ··02 16·· ··26

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 40 1 70
Total 1 30 52 1 1 8 2 4 99
MaxRst 1 6 7 6 1 5 2 3 7
Nobs 1 27 14 4 1 1 6 9 10 73
Ndag 1 12 12 4 1 1 6 7 7 51
Fænologi 23 12·· ···· ··28 19·· ···· ···· ···· ··26art/10840.txt · Sidst ændret: 2023/10/16 07:22 af lb