Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11030

Lærker - Drosler

Nattergal Luscinia luscinia eu11030

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Fåtallig Sommer: Fåtallig Efterår: -

Fotos


Nattergal

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Nattergal  Luscinia luscinia  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 1 11
MaxRst 3 1 3
Nobs 37 12 49
Ndag 20 9 29
Fænologi 05·· ··14

2022:  Nattergal  Luscinia luscinia  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 1 9
MaxRst 2 1 2
Nobs 20 4 24
Ndag 14 4 18
Fænologi 07·· ··14

2021:  Nattergal  Luscinia luscinia  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 7 13
MaxRst 2 3 3
Nobs 19 14 33
Ndag 16 10 26
Fænologi 09.. ..20

2020:  Nattergal  Luscinia luscinia  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 12
MaxRst 2 1 2
Nobs 33 8 41
Ndag 18 6 24
Fænologi 10.. ..17

2019:  Nattergal  Luscinia luscinia 

Et meget dårligt år med sen ankomst og få fugle. Kun 50 registreringer i DOFbasen. Første 17/5 1 Hovvig - største tal her blev 11/6 4, ellers ikke over 2! - Sidste 7/7.
Øvrige lokaliteter: 18/5 og 20/5, 3/6 Dybesø, 19/5, 28/5, 29/5 (ny), 3/6 2, 6/6, 10/6 Korshage, 25/5 Rørvig Lyng, 29/5 - 31/5 Nakke Kær, 29/5, 31/5 (ny), 14/6 Nakke Syd, 5/6 1 Sandflugtsplantagen og 6/6 1 Slettermose, For lokaliteter med god dækning, er de manglende tal nok udtryk for, at der ikke har været nogen fugle, mens forholdene for lokaliteter med mere sporadisk dækning er mere usikker. En stor del af årets obs er fomodentllg gennemtrækkende fugle, medens den lokale bestand fortsætter nedturen.

22/8-2020 LB
 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 3 8
MaxRst 2 7 1 7
Nobs 14 24 1 39
Ndag 9 15 1 25
Fænologi 17.. …. ..07

2018:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Kom tidligt (fra 30/4) til højtryk, varme og dermed en meget fremskreden insektsæson. Ynglecyclus blev meget accelereret, og sangen sluttede ekstremt tidligt med sidste fugl hørt allerede 6/6! Det er helt usædvanligt, idet de sidste fugle normalt høres ind i sidste tredjedel af juni – uafhængigt af ankomsttidspunkt.
På trods af den afkortede sæson blev der registreret følgende ynglefugle: Hovvig 4 (2 norddel, 2 Galbuen – Sydtårnet), desuden 2 hørt på vestsiden, men kun 1 dato (11/5 sydvestdel, 24/5 nordtårnet). De øvrige fra Slettemose 2 (3), Nakke Skov (syd for) 1 og Nakke Syd 1(2).
Bestanden kan dermed opgøres til 8 stationære, samt 4 usikre.
Oplagte trækfugle: 11/5 1 Vesterlyng + 1 Nørrevang, 15/5 1 Korshage, 16/5 1 Dybesø + 1 Flyndersø, 18/5 1 Nakke Øst, 21/ 5 1 Søndervang og 25/5 1 Dybesø, i alt 8.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 50 4 55
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 34 4 39
Ndag 1 22 3 26
Fænologi 30.. …. ..06

2017:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Alle fugle er medtaget, og det går ned ad bakke. Hovvig: 3 stationære sy hanner nær nordtårnet, ved Brentebjerg og syd for Galbuen ned mod Nakke Kær. Langesø Mose ved Korshage: 1 stationær han. 15/5 1 hørt fra Rørvig og 25/5 1 Skredbjerg nok samme fugl. Slettemose 1 fugl 3/6, der nok også er en ynglefugl. Det svarer til en ynglebestand på 6 par. Over de sidste 3 år er udviklingen 12 – 9 – 6 par. Den langsigtede landstendens er jo også negativ. Nogle få formodede trækfugle kan identificeres: 20/5 1 Dybesø, samt 27/5 2 og 28/5 1 Langesø Mose. Ankomst var 6/5 og sidste hørt 21/6.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 23 66
MaxRst 3 2 3
Nobs 37 22 59
Ndag 16 10 26
Fænologi 06.. ..21

2016:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Nedgang! 9 ynglehanner. 2 trækrastere. Virkeligt lille år. Yderdatoer 9/5 og 22/6.
Stationære syngende hanner: Hovvig: 9/5 – 22/6 4 syng – de 3 i den nordlige del, 1 i sydøsthjørnet.
Slettermosegård: 9/5 – 31/5 1 syng. Søndervang: 10/5 – 27/5 2 syng . Nakke Syd/Øst: 13/5 – 19/5 2 syng (den ene i Skallemosen).
Træk-rast: 11/5 1 subsyngende fra krat ved Dybesø, 21/5 1 syng Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 50 4 54
MaxRst 3 3 3
Nobs 37 2 39
Ndag 18 2 20
Fænologi 09.. ..22

2015:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Koldt forår ingen hindring. På samme niveau som 2014 og dermed ganske god tilgang af Nattergale i 2015. Ankom sent 9/5 1 syng Korshage + 1 syng Hovvig. Opgørelse:
Hovvig: Fra 9/5 op til 24/5 7 syng inklusive de 2 omkring Brentebjerg. Slettermosegård: 17/5 – 25/5 1 syng. Nakke Øst (Råmosen): 15/5 – 3/6 1 syng. Nakke Skov: 20/5 2, 26/5 1 syng. Nakke Hage: 14/5 1 syng. Nakke syd: 26/5 1 syng og 29/5 1 syng nær grenpladsen. Korshage: 9/5 – 9/6 jævnligt 1 syng, delvist identisk med Langesømosen: 18/5 – 27/5 1 syng. Lokaliteterne Højsandet, Vesterlyng og Moseby har 1 syng på enkelt dag. Der kan tælles i alt ca. 20 fugle, men nogle lignede mest trækfugle. Et bud på ynglebestanden er 13 hanner i territorium. Sidste noteret 5/7.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 78 22 1 101
MaxRst 7 3 1 7
Nobs 53 16 1 70
Ndag 21 13 1 35
Fænologi 09.. …. ..05

2014:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Et af de ganske gode år med meget tidlig ankomst 25/4 1 syngende han Hovvig (EVR). En markant fænologirekord ( tidligere 29/4 i 2000 og 2010). Sang fra samme sted 28/4. I tråd med adskillige tidlige ankomster i det øvrige land. Næste nye først 7/5 Korshage.
Lokaliteterne: Hovvig flest 19/5 6, 25/5 6 og 30/5 7 syngende hanner. Korshage flest 20/5 4, hvor 2 Langesø Mose var langtidsstationære. Slettermosegård 1. Nakke Syd 1. Vesterlyng 25/5 hele 6 hanner – men kun 15/5 2 og 7/6 1. Dybesø 16/5 1.
Det kan tælles til mindst 20 fugle, men der var givet noget gennemtræk. Mon ikke ca. 12 udgør stationære ynglefugle hanner. Mod sædvane fysisk bevis på yngleheld: 25/7 2 1k kaldende Hovvig. Sidste 4/8 Hovvig.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 79 16 2 1 100
MaxRst 1 7 3 2 1 7
Nobs 2 41 14 1 1 59
Ndag 2 21 11 1 1 36
Fænologi 25.. …. …. …. ..04

2013:  Nattergal  Luscinia luscinia  
11 i alt. De 8 lignede ynglefugle. Noget svingende art og 2013 var ikke imponerende. Fint tidligt ind med 1/5 1 Hovvig og fra 6/5 mere bred ankomst. Følgende lokaliteter:
Hovvig: 1/5 – 30/6 med 1 - 3 syngende (11/5 dog 4) samt Nakke Nord 7/5 – 1/6 1 - 2 syngende. Lokaliteterne overlapper og vurderes at involvere 4 fugle i alt.
Korshage (Langesø Mose): 10/5 – 9/6 1 – 2 syngende. 2 fugle involveret med basis i Langesø Mose.
Desuden: 4/5 - 6/5 1 syng Rørvig By, 4/5 1 syng Dybesø og 9/5 1 syng Vesterlyng.
Fra sydlige halvø 9/5 1 syng Nakke Hage og 1/6 1 syng Slettermosegård, som kunne være ynglefugle.
Men tidlig ankomst er også = tidlig sangstop for i hvert fald de udparrede hanner. Det hæmmer registreringschancerne senere i sangperioden.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 51 15 66
MaxRst 4 2 4
N 36 13 49
Fænologi 01.. ..30

2012:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Meget sen ankomst: 13/5 1 syngende Nakke Syd. Vi har kun et år med senere ankomstdato: 15/5-1984.
Største antal syngende pr. lokalitet:

2009 2010 2011 2012
Dybesø 2 - 1 1
Flyndersø 2 - - -
Grønnehave Skov 1 1 - -
Hovvig 6 2 4 6
Korshage 1 3 3 3
Nakke Hage - - 1 -
Nakke Nord 3 - 1 2
Nakke Skov 1 1 - 2
Nakke Syd 2 2 2 1
Nakke SV - - - 2
Nakke Øst 1 1 2 2
Nykøbing/Vesterlyng 1 - - 2
Ringholm Skov 2 - - -
Rørvig 1 - - -
Skredbjerg 1 - - -
Slettermosegård 1 1 1 1
Søndervang 1 - - -

Kun 2 obs af Dybesøfuglen, det er tvivlsomt om der var tale om yngel.
Specielt for nogle af Nakkelokaliteterne kan det ikke udelukkes, at der er sket dobbeltregistreringer af samme fugle i flere områder. Der opfordres til at angive de syngende fugles placering så præcist som muligt.

DOFBasen:2012


2011:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Sen ankomst: 11/5 1 syngende Hovvig.
Vi har kun fire år med senere ankomstdato: 13/5-1996, 13/5-2005, 14/5-1976 og 15/5-1984.
Største antal syngende pr. lokalitet:

2009 2010 2011
Dybesø 2 - 1
Flyndersø 2 - -
Grønnehave Skov 1 1 -
Hovvig 6 2 4
Korshage 1 3 3
Nakke Hage - - 1
Nakke Nord 3 - 1
Nakke Skov 1 1 -
Nakke Syd 2 2 2
Nakke Øst 1 1 2
Nykøbing 1 - -
Ringholm Skov 2 - -
Rørvig 1 - -
Skredbjerg 1 - -
Slettermosegård 1 1 1
Søndervang 1 - -

Anslået antal ynglepar: Hovvig 4, Korshageområdet 3 - 4 og Nakkehalvøen 7.
Alt i alt en lille fremgang i forhold til sidste år, men der er stadig mange ubesatte lokaliteter.

DOFBasen:2011


2010:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Meget tidlig ankomst: 29/4 1 syngende Hovvig (LB). Dette er faktisk en tangering af rekorden fra 2000, og det er kun vores fjerde aprilfund. Desværre betød dette ikke starten på en god sæson - tværtimod!
Største tal pr. lokalitet:

2009 2010
Dybesø 2 -
Flyndersø 2 -
Grønnehave Skov 1 1
Hovvig 6 2
Korshage 1 3
Nakke Nord 3 -
Nakke Skov 1 1
Nakke Syd 2 2
Nakke Øst 1 1
Nykøbing 1 -
Ringholm Skov 2 -
Rørvig 1 -
Skredbjerg 1 -
Slettermosegård 1 1
Søndervang 1 -

Altså en markant tilbagegang i forhold til sidste år.
Største dagstotal blev 23/5 6, fordelt således: Korshage 1, Hovvig 2, Nakke Syd 1, Nakke Hage 1 og Nakke Øst 1.
Vurderet udfra antallet af syngende fugle ultimo maj og juni var antallet af ynglepar: Hovvig 2, Korshage 1 og Nakkehalvøen 4 - 5.

DOFBasen:2010


2009:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Ret sen ankomst: 9/5 1 syngende Hovvig.
Generelt betydeligt færre obs end de seneste par år.
Den største registrerede dagstotal blev 21/5 8, en lille nedgang i forhold til sidste år.
Største tal pr lokalitet:

Dybesø 15/5 2
Flyndersø 24/5 2
Grønnehave Skov 10/5 1
Hovvig 21/5 6
Korshage fl. 1
Nakke Nord 22/5 3
Nakke Skov 13/5 1
Nakke Syd 31/5 2
Nakke Øst 20/5 1
Nykøbing 19/5 1
Ringholm Skov 23/5 2
Rørvig 20/5 1
Skredbjerg 23/5 1
Slettermosegård fl. 1
Søndervang 13/5 1

DOFBasen:2009


2008:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 7/5 1 Hovvig.
Igen i år et ret pænt materiale, dog ikke så omfattende som i 2007. Langt hovedparten af de indrapporterede obs er fra Hovvig/Slettermose og fra Korshageområdet. Derudover en del obs fra resten af Nakke-halvøen samt fra Nørrevang og Dybesø. Kun en enkelt obs fra Nykøbing-området.
I jubilæumsrapporten fra 1997 konkluderede vi, at Nattergalen så ud til at være i tilbagegang i vores område. Heldigvis ser det ud til, at denne udvikling nu er vendt. Figuren viser den største dagstotal pr. år, (normalt en dag ultimo maj eller primo juni), samt en tendenslinje der med lidt god vilje kan tolkes derhen at den maksimale dagstotal nu er ca. dobbelt så stor som i 1997.

DOFBasen:2008


2007:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 6/5 1 Hovvig.
Vi udnævnte Nattergalen til at være fokusart grundet en usædvanlig talrig forekomst, og der er da også indkommet et meget omfattende materiale: Simpel sammentælling af alle obs giver 181 indrapporterede, hvor gennemsnittet de sidste 20 år har været omkring 60 pr. år.
Fordelingen af årets obs er helt traditionel, dvs. næsten alle obs ligger i perioden medio maj til primo juni. Sidste obs: 18/6 1 hørt Hovvig.

Lokalitet Antal obs Periode maxTal Ynglepar
Dybesø 3 24/5-30/5 1 1
Hovvig 27 6/5-18/6 9 6
Korshage 24 8/5-20/5 5 3
Moseby 2 24/5-1/6 4 2
Nakke Hage 3 24/5-10/6 3 2
Nakke Skov 3 26/5-6/6 4 4
Nakke Syd 5 12/5-28/5 2 1
Nakke Sydvest 2 24/5-28/5 1 1
Nakke Øst 3 29/5-10/6 2 1
Nykøbing 11 18/5-6/6 2 2
Nørrevang 1 30/5 1 0
Ringholm 2 23/5-7/6 1 1
Rørvig Bugt 5 21/5-24/5 2 2
Slettermose 4 12/5-28/5 1 1
Vesterlyng 1 1/6 1 1

Samlet giver dette 28 ynglepar.
Antallet af par pr. lokalitet er vurderet efter bedste evne.

DOFBasen:2007


2006:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 3/5 1 syngende Hovvig. Der er i år kun meldinger om syngende Nattergale fra Korshage og Hovvig-områderne. Indtil 18/5 kun 1 syngende i Hovvig, 18/5 5, 19/5 4 og 5/6 nåede vi op på 8 syngende. I korshageområdet 1 - 4 syngende i perioden 12/5 til 5/6.
Lidt specielt er der i år en obs af et kuld på 2 unger i Hovvig, set både 6/7 og 30/7.

DOFBasen:2006


2005:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Sen ankomst: 13/5 1 Hovvig. I de følgende dage kom Nattergalene på plads ved Flyndersø og Rørvig mens første melding fra Korshage/Langesømosen kom så sent som 21/5 3 syngende.
Største antal syngende pr lokalitet:
Rørvig/Søndervang: 1.
Hovvig: 3.
Korshage: 4.
Skredbjerg: 2.

DOFBasen:2005


2004:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 4/5 1 syngende Korshage.
Næsten alle obs er fra enten Hovvig eller Korshage-området.
Hovvig: Registreret 5/5 - 22/6, i første halvdel af maj ingen tal over 2, 16/5 var der 5 og fra 29/5 og fremefter er der meldt om 7 syngende.
Korshage: Efter ankomstdagen blev der ikke hørt Nattergal igen før 13/5, hvor der var 2 syngende. Derefter 1 - 2 syngende, og fra 26/5 og fremefter 3 - 4 syngende.
Derudover: 18/5 1 Søndervang, 27/5 1 Nakke Syd, 29/5 1 Nakke Øst og 30/5 1 Nakke Lyng.

DOFBasen:2004


2003:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal ankomst: 8/5 1 syngende Nørrevang.
Hovvig: Der er obs fra perioden 9/5 - 1/6, antallet varierer mellem 1 og 5.
Korshage: Registreret 10/5 - 29/5, max 20/5 4 syngende, men ellers normalt kun 1 - 2 syngende. Spredte obs fra resten af halvøen.
En forsigtig vurdering af antallet af ynglepar:

Hovvig 5
Korshage 2
Skredbjerg 2
Søndervang 1
Nakke Nord 1
Nakke Hage 1
Rørvig Lyng 1
Rørmosen 1

Altså i alt mindst 14 par på halvøen.

DOFBasen:2003


2002:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Efter sidste års katastrofalt dårlige tal er vi nu heldigvis tilbage i en mere normal situation. Første obs: 8/5 1 syngende mellem Langesømosen og Skansehage. 8/5 svarer til medianen for de sidste 30 års ankomstdatoer.
Korshage: Ud over ovenstående, kun een obs 11/5 1 rst. Ingen ynglepar!
Hovvig: I perioden 10/5 - 13/5 1 syngende, derefter 2 - 5 syngende.
Slettermosegård: 1/6 3 syngende. Dermed i alt 8 par i Hovvig/Slettermose-området.
Nakkehalvøen i øvrigt: 9/5 1 Nakke Ø, 11/5 1 Nakke, 16/5 1 Søndervang, 17/5 1 Nakke S, 27/5 2 Nakke S + 1 Nakke N, 1/6 3 Nakke Hage + 1 Nakke N + 2 Nakke SV. Det bør give mindst 8 par.
Nykøbing og omegn: Fra 9/5 1 - 2 syngende. Vi siger 2 par.
Totalt mindst 18 ynglepar.

DOFBasen:2002


2001:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Katastrofeår!, der er i alt kun indrapporteret 11 obs!. Der er forhåbentlig til en vis grad tale om manglende indrapportering - den sydlige fætter har nok taget sin del af opmærksomheden - men der er ingen tvivl om at det var et meget dårligt år for den almindelige Nattergal. Alle obs:
Hovvig: Ankomst 2/5 1, 14/5 2, 17/5 5, 22/5 2, 31/5 1, 9/6 1 og 10/6 1.
Korshage: 9/5 1.
Rørmosen: 15/5 2.
Nakke Hage: 24/5 1.
Dybesø: 26/5 1.

DOFBasen:2001


2000:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Endnu en fænologirekord: 29/4 1 syng Nakke Skov (LB). Vores eneste anden aprilobs er 30/4-1993 1 Korshage. Derefter et bemærkelsesværdigt langt hul indtil den næste obs: 13/5 1 Brentebjerg. Ikke mange obs fra Korshage: 16/5 1, 17/5 7, 18/5 1, 19/5 1 og 20/5 2 samt 3/6 3. Derimod ganske mange i Hovvig i perioden 15/5 - 2/7, max 1/6 5 syngende.
Et bud på en konklusion:
Vi får færre (men tidligere?) obs i den første del af trækperioden.
Korshage er ikke længere særlig tiltrækkende som rastlokalitet.
De lokale ynglefugle ankommer sent, typisk først omkring 1/6.

DOFBasen:2000


1999:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Tidlig ankomst 2/5 1 HV, men i øvrigt meget få fugle primo og medio maj: 7/5 1 KH, 10/5 2 HV, 13/5 1 KH, 16/5 1 KH, 17/5 1 KH, 18/5 1 KH og 1 HV, 19/5 3 KH og 20/5 1 KH. Derimod rigtig mange ultimo maj: Største dag 27/5 med i alt 13, heraf 9 i HV/Nakke By området, 2 i Nykøbing, 1 ved Dybesø og 1 ved Korshage. Dagstotalerne fra Korshage ligger i perioden 7/5 - 6/6 på kun 1 - 2, med 19/5 som eneste dag med 3 syngende fugle.

DOFBasen:1999


1998:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Normal, men massiv, ankomst: 9/5 3 syngende KH. Bortset fra 26/5, hvor der også var 3, er der i øvrigt kun fundet 1 - 2 syngende fugle i Korshageområdet. I Hovvig også kun 1 - 2, samme tal fra Nakke og Nykøbing. Samlet tal 19/5 8 syngende Nattergale på halvøen, derudover er der formodentlig nogle enkelte par yderligere. Situationen er alt i alt rimeligt stabil, men antallet af ynglepar i de tidligere kerneområder Hovvig og Langesømosen er nu betydeligt lavere end for 10 - 20 år siden.

DOFBasen:1998


1997:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Fænologi: (30/4) 8/5 - (7/9)
Fåtallig yngletrækfugl. Fåtallig trækgæst om foråret og meget sjælden om efteråret.
Arten yngler primært i områderne: Korshage, Hovvig og Nakkehalvøen. Materialet bærer naturligvis i høj grad præg af, at det næsten kun er syngende fugle der registreres. Da Nattergalen stopper med at synge sidst i juni er sommer- og efterårsobservationer er meget sjældne.
Antallet af rastende fugle i maj måned i Korshageområdet er faldet kraftigt. I 1970'erne og 1980'erne hørtes ofte 5 - 10 syngende i Langesømosen, mens tallet nu kun er 1 - 2. Udviklingen i det samlede antal ynglepar på halvøen fremgår af figuren. Det skal bemærkes, at materialet fra nogle år er ret mangelfuldt, men der kan ikke være tvivl om, at der er betydeligt færre ynglepar nu end i 1980'erne.

1997: Første observation: 8/5 1 Korshage. I øvrigt en helt traditionel fordeling, med største antal rastende ultimo maj: 23/5 4 Korshage. Antallet af ynglepar har minimum været: Korshage 2, Hovvig 2 og Nakkehage 2.

DOFBasen:1997


1996:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Sen ankomst 13/5 1 Korshage. Kun to år 15/5 1976 og 16/5 1984 er senere. Ekstremt få majfugle. Tabel 6 viser summen af alle indrapporterede tal de seneste år. Første tal gælder Korshageområdet, andet tal gælder hele halvøen. Årets tal adskiller sig markant fra de foregående år, dels er der sket en tidsmæssig forskydning på ca 2 uger, dels er andelen af Korshage fugle i maj betydeligt mindre end tidligere.
Antal ynglepar: Hovvig/Nakke 3 - 4, Skallemosen 1 - 2, Nakke Hage 1, Nykøbing N 1, Dybesø 1 - 2 og Korshage 2.

DOFBasen:1996


1995:  Nattergal  Luscinia luscinia  
Tidlig ankomst 3/5 1 Hovvig. Tilbagegangen i de traditionelle områder fortsætter. Det gennemsnitlige indrapporterede antal syngende fugle fra Langesømose er nu nede på 1,3 hvor det sidste år var 1,9 og for nogle år siden lå på omkring 3. Årets største antal: 20/5 4. Der er dog indrapporteret en del syngende fugle fra andre lokaliteter. Følgende liste over antallet af ynglepar er næppe helt komplet: Dybesø 1 par, Hovvig 2 - 3 par, Langesømose 2 - 3 par og Nakke Hage 3 par.

DOFBasen:1995


Nattergal  Luscinia luscinia  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 1 9
MaxRst 2 1 2
Nobs 20 4 24
Ndag 14 4 18
Fænologi 07·· ··14

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 7 13
MaxRst 2 3 3
Nobs 19 14 33
Ndag 16 10 26
Fænologi 09·· ··20

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 15
MaxRst 2 2 2
Nobs 33 8 41
Ndag 18 6 24
Fænologi 10·· ··17

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 6 11
MaxRst 2 7 1 7
Nobs 14 24 1 39
Ndag 9 15 1 25
Fænologi 17·· ···· ··07

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 1 22
MaxRst 1 3 1 3
Nobs 1 49 4 54
Ndag 1 24 3 28
Fænologi 30·· ···· ··06

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 2 12
MaxRst 3 2 3
Nobs 31 15 46
Ndag 16 10 26
Fænologi 06·· ··21

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 14
MaxRst 3 3 3
Nobs 37 2 39
Ndag 18 2 20
Fænologi 09·· ··22

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 21
MaxRst 7 3 1 7
Nobs 54 16 1 71
Ndag 21 13 1 35
Fænologi 09·· ···· ··05

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 21 2 23
MaxRst 1 7 3 2 1 7
Nobs 2 41 14 1 1 59
Ndag 2 21 11 1 1 36
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ··04

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 1 13
MaxRst 4 2 4
Nobs 36 13 49
Ndag 22 11 33
Fænologi 01·· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 29 29
MaxRst 6 2 6
Nobs 57 7 64
Ndag 17 7 24
Fænologi 13·· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 21 22
MaxRst 3 4 4
Nobs 25 34 59
Ndag 14 13 27
Fænologi 11·· ··26

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 10 2 12
MaxRst 1 3 2 3
Nobs 2 21 8 31
Ndag 2 14 5 21
Fænologi 29·· ···· ··22

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 33 33
MaxRst 6 5 6
Nobs 38 7 45
Ndag 17 7 24
Fænologi 09·· ··25

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 22 6 28
MaxRst 6 4 1 1 6
Nobs 56 16 1 1 74
Ndag 21 8 1 1 31
Fænologi 07·· ···· ···· ··07

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 3 46
MaxRst 9 6 9
Nobs 83 21 104
Ndag 22 10 32
Fænologi 06·· ··18

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 5 8 13
MaxRst 5 8 3 8
Nobs 34 4 3 41
Ndag 21 3 2 26
Fænologi 03·· ···· ··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 19 19
MaxRst 7 2 7
Nobs 22 4 26
Ndag 13 4 17
Fænologi 11·· ··18

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 19
MaxRst 7 3 7
Nobs 37 7 44
Ndag 19 5 24
Fænologi 04·· ··22

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 23
MaxRst 5 1 5
Nobs 43 3 46
Ndag 18 3 21
Fænologi 08·· ··13

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 14 22
MaxRst 2 5 5
Nobs 34 10 44
Ndag 19 3 22
Fænologi 08·· ··09

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 13 13
MaxRst 4 1 4
Nobs 11 2 13
Ndag 10 2 12
Fænologi 02·· ··10

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 10 8 19
MaxRst 1 7 5 1 7
Nobs 1 22 10 1 34
Ndag 1 14 6 1 22
Fænologi 29·· ···· ···· ··02art/11030.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1