Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11220

Lærker - Drosler

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus eu11220

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Sjælden

Fotos


Roedstjert

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 27 10 4 9 1 54
MaxRst 2 6 3 2 3 1 6
Nobs 15 89 55 23 21 4 207
Ndag 7 29 26 15 16 4 97
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··07

2022:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 25 6 2 42
MaxRst 3 5 4 4 2 1 2 5
Nobs 29 80 44 19 5 3 1 181
Ndag 14 29 24 15 4 3 1 90
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2021:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 29 8 12 8 5 1 66
MaxRst 2 6 4 3 4 3 1 6
Nobs 21 104 59 25 21 7 2 239
Ndag 7 29 27 18 15 7 2 105
Fænologi 24.. …. …. …. …. …. ..10

2020:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 8 43 6 2 1 2 62
MaxRst 4 8 7 2 3 4 1 8
Nobs 35 88 28 7 7 7 1 173
Ndag 18 31 20 6 7 7 1 90
Fænologi 08.. …. …. …. …. …. ..03

2019:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 17 4 8 5 1 51
MaxRst 4 4 3 3 1 1 4
Nobs 30 53 28 8 12 2 133
Ndag 11 26 16 8 10 2 73
Fænologi 18.. …. …. …. …. ..14

2018:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Brutto hele året: 229. Flest i maj (107) og juni (68) sv.t. sangperioden. Ankomst 19/4 1 Rørvig By og sidste 16/9 1 Dybesø. Lidt flere end sidste år. Dog fortsat tegn på at være stagneret efter fremgang i mange år (toppende i 2015) som den positive undtagelse blandt småfugle med afrotropisk overvintring. Tallene fortsat baseret på bruttotal (alle rapporter renset for daggengangere).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 73 56 14 12 5 175
MaxRst 3 4 6 2 6 1 6
Nobs 10 51 26 12 7 5 111
Ndag 10 30 23 12 7 5 87
Fænologi 19.. …. …. …. …. ..16

2017:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
En afrotropisk trækfugl der har vist fremgang. Synes dog at have tabt pusten lidt jfr. de sidste års årssummer (hvor også 2017 er reduceret for daggengangere): 2014 199, 2015 319, 2016 240 og 2017 209. Selvom det er et bruttomål antydes en tendens, idet det samlede antal indtastninger har været stigende i de 4 år. Ankomst 23/4, sidste 25/9 begge Korshage.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 27 117 45 4 10 6 209
MaxRst 6 8 6 1 1 2 8
Nobs 13 66 20 4 10 5 118
Ndag 7 29 15 4 9 5 69
Fænologi 23.. …. …. …. …. ..25

2016:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ankom meget tidligt 5/4 1 Korshage. Det er en tangering af fænologirekorden. Næste 12/4 1 Rørvig. Årssum på 240, heraf 124 fra maj. Det er et fald fra sidste års 323. Faldet er i maj – juni, er måske ikke konklusivt (bruttotal), men det er lidt overraskende og skal noteres. Største enkeltnotat 23/5 6 syng Korshage. Bemærkes næsten ikke som rastende på træk, kun enkelte fugle som 3/5 1 rastende i yderste krat Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 34 124 46 19 15 2 240
MaxRst 2 6 4 2 3 1 6
Nobs 32 85 34 18 9 2 180
Ndag 16 30 21 14 7 2 90
Fænologi 05.. …. …. …. …. ..04

2015:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Årssum 323. En af få undtagelser blandt de afrotropiske trækfugle, idet den synes at trives. Ankomst 13/4 1 syng Rørvig. Fra 22/4 daglig. Årets sidste fugl 24/9 1 1k Korshage. Ingen træktoppe, 6/5 7 syng Korshage er næppe over yngleniveau.
Udbredt ynglefugl. Meldt fra 19 lokaliteter med 39 syngende hanner. Og så er der alle de uregistrerede inde i sommerhusland.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 39 160 94 9 9 8 319
MaxRst 5 7 6 2 4 2 7
Nobs 26 92 49 8 5 7 187
Ndag 12 31 28 8 5 5 89
Fænologi 13.. …. …. …. …. ..24

2014:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ankomst 21/4 1 Nakke Lyng og siden daglig. Årssum = 199. Trods forventelig trækpassage ingen tegn til markante rast, aldrig over 26/4 5 Korshage. Sad velfordelt i området og 27 syngende hanner på 16 lokaliteter i materialet. 11/9 ses sidste fugl – en 1k på Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 26 108 44 5 10 6 199
MaxRst 5 4 5 1 2 1 5
Nobs 14 69 29 5 7 6 130
Ndag 9 28 17 5 6 6 71
Fænologi 21.. …. …. …. …. ..11

2013:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
En af undtagelserne: Tropisk Afrikatrækker, der har det godt. Stillede 15/4 3 (han, 2 hun) i Hovvig og siden jævnt drys af iagttagelser ud over området. Rapporteret med årssum på 150. Meldt fra 18 lokaliteter. Desuden er der alle de uregistrerede, der sidder i det ekstensive sommerhusland. Til gengæld som øvrige smådrosler næsten uden fald, 26/4 10 (6 Korshage og 4 Slettermosegård fordelt 8 hanner og 2 hunner) og 4/5 10 Korshage er bedste bud.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 78 13 5 6 11 150
MaxRst 6 6 2 1 2 3 6
N 22 48 9 5 5 7 96
Fænologi 15.. …. …. …. …. ..14

2012:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 18/4 1 rast Hovvig.
Største rasttal fra foråret: 30/4 5 og 4/5 5 begge Korshage.
Almindelig ynglefugl i hele området, med 1 - 3 syngende fugle rapporteret fra mange lokaliteter.
Sidste obs: 18/9 1 rast Flyndersø.

DOFBasen:2012


2011:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 18/4 1 syngende han Korshage.
Forårstrækket gav som sædvanlig en del obs i Korshageområdet, med største apriltal: 25/4 og 30/4 4 rastende, og største majtal: 6/5 7 syngende.
Almindelig ynglefugl i hele området, med syngende fugle rapporteret fra mange forskellige lokaliteter.
Største efterårstal: 31/8 9 rastende Korshage.
Sidste obs: 12/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2011


2010:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 20/4 1 syngende Hovvig.
En del aprilobservationer med 29/4 i alt 16 som klart største dag, heraf 7 Korshage og 5 Grønnehave Skov.
Rødstjerten er en ret almindelig ynglefugl i hele vores område, men rapporteres næsten udelukkende fra Korshage og Hovvig, største tal: 14/5, 21/5, 23/5, 24/5 og 5/6 3 Korshage samt 27/5 5 Hovvig.
Kun få spredte obs fra efteråret.
Årets sidste: 12/10 1 1k rast Hovvig.

DOFBasen:2010


2009:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Meget tidlig ankomst: 10/4 1 ♂ rast Rørvig (AT). De næste kom allerede dagen efter: 11/4 ♂ + ♀ rast Hovvig (PG), formodes at være det lokale ynglepar. Samme dag syngende fugle på flere andre lokaliteter. Største april rasttal: 26/4 4 syngende Korshage.
I maj måned typisk 2 - 4 syngende i Korshageområdet, dog med en enkelt topdag: 14/5 8 syngende.
Arten er en ret almindelig ynglefugl i hele området, og især i sommerhusområderne.
Kun få obs fra efteråret.
Årets sidste: 27/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 19/4 1 syngende Korshage. Forholdsvis mange april-fund: 22/4 2 Korshage, 23/4 1 Rørvig Havn, 24/4 2 Korshage, 25/4 1 Korshage, 27/4 4 (heraf 1 hun) Korshage og 1 Nørrevang, 28/4 2 Korshage, 29/4 1 Rørvig By samt 30/4 1 Rørvig By og 1 Flyndersø.
Ingen store tal fra maj måned, største rasttal: 1/5 4 Korshage.
Spredte obs i yngleperioden fra det meste af halvøen.
Årets sidste: 4/10 1 rast Nakke Syd.

DOFBasen:2008


2007:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Tidlig ankomst: 16/4 1 han rast Rørvig By. Derefter 5 andre aprilfund, heraf kun 2 fra Korshage - altså det sædvanlige mønster, hvor det er vores egne ynglefugle, som først kommer på plads. Maj måned gav en enkelt dag med et større fald af Rødstjerte: 14/5 10 rast Korshage (AF), øvrige dage kun 1 - 4 rastende/syngende i Korshage-området, hvoraf 1 - 2 er lokale ynglefugle.
Spredte efterårsobs af enlige fugle. Sidste obs: 5/10 1 hun rast Dybesø.

DOFBasen:2007


2006:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 21/4 1 syngende han Østerlyng. Yngler spredt i by- og sommerhusområderne. Hovedparten af de indrapporterede obs stammer derimod fra Korshage og afspejler derfor i højere grad forekomsten af trækgæster fremfor af de lokale ynglefugle. Ultimo april ingen dage med mere end 1 Rødstjert på Korshage, 1/5 4 og 4/5 12 rastende, medio og ultimo maj igen kun 1 - 3 rastende.
Kun to efterårsobs: 18/9 1 og 30/9 1, begge rastende Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Tidlig ankomst: 15/4 1 han rast Søndervang.
Øvrige april-fund: 22/4 1 syngende han Rørvig, 24/4 1 Dybesø og 1 Søndervang samt 30/4 2 Korshage. Ingen større rasttal fra maj måned, max: 21/5 3 han Korshage.
Ynglefuglene er repræsenteret af følgende obs fra Hovvig: 7/6 1 han, 11/6 1 par og 19/6 1 par.
Årets sidste: 23/9 1 rast Hovvig.

DOFBasen:2005


2004:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ret tidlig ankomst: 18/4 1 rast Rørvig. Derefter pænt med april-fund fra mange forskellige lokaliteter, største tal 28/4 7 rast Korshage. Primo maj et par usædvanligt store rasttal på Korshage: 1/5 12 (JB) og 2/5 22, heraf 17 hanner og 5 hunner (EVR). Normalt kulminerer Rødstjerten medio maj, men årets dårlige vejr gav noget nær et nul-resultat i denne periode, eneste obs: 13/5 1 han + 1 hun Korshage.
Efterårsobs 4/9 - 29/9, men kun små tal, ingen dage over 2.

DOFBasen:2004


2003:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst: 19/4 1 rast Rørvig. Kun 3 yderligere april-fugle. I maj måned 1 - 3 rastende Korshage. Det totale antal rastende Rødstjerte i maj måned er de seneste år gået stærkt tilbage, se figuren. Det vil blive interessant at se om om udviklingen fortsætter, eller om vi blot er nede i en bølgedal.
Ynglefuglene har ikke gjort sig meget bemærkede i årets indrapportering, der er kun meldinger fra Korshage, Nykøbing og Hovvig.
Efterårsobs i perioden 18/8 - 12/10, med 6/9 5 rast Korshage som største tal.

DOFBasen:2003


2002:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Temmelig sen ankomst 28/4 1 han rst Korshage. Usædvanligt nok blev dette også den eneste aprilobs, normalt ser vi 10 - 20 Rødstjerter i april måned. Primo maj 1 - 4 rastende hanner på Korshage, første hunner (2) set 9/5. I resten af maj kom vi max op på 2 hanner og 2 hunner.
Sandsynlige og sikre ynglefund fra: Hovvig, Højsandet, Korshage, Nykøbing, Nørrevang, Rørvig Lyng og Skansehage.
Enkelte spredte meldinger fra efteråret. Sidste obs blev 19/10 1 hun rst Søndervang.

DOFBasen:2002


2001:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Ret sen ankomst: 29/4 1 han rst Langesømosen, allerede næste dag 30/4 var dagstotalen nået op på 8, (Korshage 4, Dybesø 3 og Nykøbing 1). I første halvdel af maj lå rasttallene i Korshageområdet på 1 - 6, mens de i anden halvdel faldt til 1 - 3.
Juni/juli har givet en del ynglefuglemeldinger fra bl.a. Nykøbing, Korshage, Højsandet, Rørvig og Hovvig.
Efterårsobs: 1 - 2 på Korshage i perioden 15/9 - 23/9 samt 27/9 1 rst Skansehage og den sidste 28/9 1 rst Hovvig.

DOFBasen:2001


2000:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Endnu en tidlig ankomst. 10/4 1 han Korshage, er vores næsttidligste obs, kun overgået af 8/4-1973.
Ganske mange aprilfund: I alt 23 fugle, max 28/4 med 2 Korshage, 1 Dybesø og 2 Nykøbing. Derimod kun få (indsendte?) obs fra maj, ingen dage over 2. Dette afspejler formentlig i høj grad det faktum at hovedparten af vore Rødstjerter yngler inde i sommerhusområderne, mens vi ikke ser så meget til dem i Korshage-området.
Efterårstrækket gav en del obs i perioden: 20/8 - 13/10, kulminerende allerede ultimo august, med 30/8 5 Korshage som bedste dag.

DOFBasen:2000


1999:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst 20/4 1 syng han HV. I resten af april spredte obs af syngende hanner, i alt 13 - heraf kun 2 i Korshageområdet. Fra maj måned er i alt indrapporteret 89 fugle, af disse er 57 fra Korshage. Dette illustrerer vel udmærket at mange af vore lokale ynglefugle ankommer allerede i april, mens hovedparten af de gennemtrækkende først passerer landet i maj måned. Første hun 4/5 KH. De største dagstotaler fra Korshage-/Dybesøområdet: 3/5 6, 12/5 8, 13/5 6, 16/5 5 og 19/5 6. Ingen andre dage med 5 eller derover.
Efterårstræk: 25/8 - 3/10. Største dage: 18/9 4 KH, 19/9 6 KH og 25/9 2 KH + 3 Dybesø.

DOFBasen:1999


1998:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst 24/4 1 syngende Nykøbing N. De største tal: 12/5 13 Nyk. N., 2/6 8 Nyk. N. og 13/5 8 Rørvig. Optællingerne i Korshageområdet gav typisk kun 1 - 3 syngende hanner, 9/5 og 14/5 dog op til 4 og største tal 10/5 6.
De spredte obs fra bl.a. Korshage, Nykøbing og Højsandet, giver ikke noget fuldt dækkende billede af forekomsten i yngletiden.
Sidste obs 22/9 3 KH.

DOFBasen:1998


1997:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus 
Fænologi: (8/4) 24/4 - 1/10 (22/10)
Almindelig yngletrækfugl. Fåtallig/almindelig trækgæst om foråret. Sjælden/fåtallig trækgæst om efteråret.
De fleste ynglepar findes i sommerhusområderne, bestanden vurderes til 75 - 150 par. Forårstrækket kulminerer medio maj.

Største 13/5 1978 21/5 1973 11/5 1982 11/5 1985 4/5 1986
rastdage 28 25 25 22 19

Efterårstrækket er betydeligt svagere/dårligere registreret, men kulminerer tilsyneladende medio september, største rasttal 14/9 1994 7.

1997: Normal ankomst: 20/4 1 han på yngleplads i sommerhusområde. Største rasttal på Korshage 9/5 8, hvilket er ret normalt. Der er indsendt mange observationer fra forskellige dele af kommunen, således at forårstotalen faktisk sætter rekord med i alt 155 registrerede fugle. Man skal dog næppe lægge for meget i dette tal, indrapporteringen har årene igennem været meget uensartet. Ingen nævneværdige observationer fra efteråret.

DOFBasen:1997


1996:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Forholdsvis tidlig ankomst 19/4 1 syng Nykøbing. Normale tal fra sidste halvdel af april: 1 - 3 fugle fra flere forskellige lokaliteter. Første halvdel af maj meget ringe, totalen for 1/5 - 15/5 på Korshage således kun 11. Noget bedre i sidste halvdel af maj med flere gode dage, bl.a. 21/5 15 Korshage og 22/5 9 Korshage og 6 Nykøbing.
Ret almindelig ynglefugl.
Ingen særlig bemærkelsesværdige tal fra efteråret, bortset fra at årets sidste obs 21/10 1 hun/juv Søndervang er næstseneste nogensinde.

DOFBasen:1996


1995:  Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  
Normal ankomst 23/4 3 rastende, heraf 1 hun. Rasttalene på Korshage også ret normale: I perioden 11/5 - 12/5 4 - 6 fugle og 19/5 - 22/5 3 - 4 fugle, i øvrigt 1 - 2.
Ret almindelig ynglefugl.
Sidste obs: 1/10 1 hun rast Hovvig, hvilket også er normalt!

DOFBasen:1995


Rødstjert  Phoenicurus phoenicurus  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 25 6 2 1 2 2 47
MaxRst 3 5 4 4 2 1 2 5
Nobs 29 80 44 19 5 3 1 181
Ndag 14 29 24 15 4 3 1 90
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ··02

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 29 9 11 3 5 1 62
MaxRst 2 6 4 3 4 3 1 6
Nobs 21 104 60 25 21 7 2 240
Ndag 7 29 27 18 15 7 2 105
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 12 50 12 2 1 2 79
MaxRst 4 8 7 2 3 4 1 8
Nobs 35 88 28 7 7 7 1 173
Ndag 18 31 20 6 7 7 1 90
Fænologi 08·· ···· ···· ···· ···· ···· ··03

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 22 5 4 2 49
MaxRst 4 4 3 3 1 1 4
Nobs 30 53 28 8 12 2 133
Ndag 11 26 16 8 10 2 73
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··14

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 15 14 7 1 40
MaxRst 3 4 6 2 6 1 6
Nobs 14 79 36 13 10 5 157
Ndag 10 30 23 12 7 5 87
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··16

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 34 6 1 2 2 52
MaxRst 6 8 6 1 1 2 8
Nobs 13 66 20 4 10 5 118
Ndag 7 29 15 4 9 5 69
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ··25

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 10 2 31
MaxRst 2 6 4 2 3 1 6
Nobs 30 83 33 18 9 2 175
Ndag 16 30 21 14 7 2 90
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ··04

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 28 19 4 1 53
MaxRst 5 9 6 2 4 2 9
Nobs 28 87 52 8 5 7 187
Ndag 12 31 28 8 5 5 89
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 19 6 5 1 40
MaxRst 5 4 5 1 2 1 5
Nobs 15 69 28 5 7 6 130
Ndag 9 28 17 5 6 6 71
Fænologi 21·· ···· ···· ···· ···· ··11

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 17 13 2 3 2 2 39
MaxRst 6 6 2 1 2 3 6
Nobs 22 46 10 5 5 7 95
Ndag 12 21 9 5 5 5 57
Fænologi 15·· ···· ···· ···· ···· ··14

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 13 6 1 6 34
MaxRst 5 5 3 2 1 3 5
Nobs 9 43 20 3 1 5 81
Ndag 6 25 13 3 1 5 53
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··18

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 17 1 3 10 1 38
MaxRst 4 7 2 2 9 1 9
Nobs 28 42 30 5 7 6 118
Ndag 12 24 16 5 7 5 69
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ···· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 16 10 2 2 4 1 35
MaxRst 7 5 3 1 2 1 7
Nobs 19 41 9 3 6 2 80
Ndag 8 26 5 3 4 2 48
Fænologi 20·· ···· ··27 06·· ···· ··12

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 17 2 4 2 2 33
MaxRst 4 8 3 2 1 1 8
Nobs 21 41 7 3 5 6 83
Ndag 14 25 7 2 5 6 59
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 16 11 29
MaxRst 3 5 2 2 3 1 5
Nobs 13 33 2 2 7 1 58
Ndag 9 21 2 2 4 1 39
Fænologi 19·· ···· ··27 16·· ···· ··04

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 12 1 1 2 1 20
MaxRst 1 10 2 1 1 1 1 10
Nobs 7 22 4 1 2 5 1 42
Ndag 6 17 4 1 2 5 1 36
Fænologi 16·· ···· ···· ···· ···· ···· ··05

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 15 1 20
MaxRst 2 12 2 1 1 12
Nobs 12 17 6 1 2 38
Ndag 8 13 5 1 2 29
Fænologi 22·· ···· ···· ··02 18··30

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 7 3 1 2 13
MaxRst 2 3 1 1 1 3
Nobs 12 11 1 2 2 28
Ndag 9 10 1 2 2 24
Fænologi 05·· ···· ··07 19·· ··23

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 25 1 3 35
MaxRst 7 22 1 2 22
Nobs 12 12 1 6 31
Ndag 7 7 1 6 21
Fænologi 18·· ··23 01·· ··29

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 4 5 1 13
MaxRst 1 3 2 4 5 1 5
Nobs 4 17 2 6 5 2 36
Ndag 3 16 2 6 5 2 34
Fænologi 19·· ···· ··21 18·· ···· ··12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 4 1 2 3 2 24
MaxRst 1 6 4 1 1 1 1 6
Nobs 1 36 3 1 5 4 2 52
Ndag 1 21 2 1 5 3 2 35
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ···· ···· ··19

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 14 5 4 26
MaxRst 4 6 3 2 6
Nobs 4 35 8 7 54
Ndag 2 27 7 7 43
Fænologi 29·· ···· ··24 15··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 9 3 7 3 22
MaxRst 2 2 1 2 5 3 1 5
Nobs 19 11 4 3 11 8 4 60
Ndag 11 11 4 3 8 7 3 47
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ··13art/11220.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1