Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11370

Lærker - Drosler

Bynkefugl Saxicola rubetra eu11370

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Fåtallig

Fotos


Bynkefugl

Diagrammer


Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 57 1 1 14 19 93
MaxRst 1 26 2 1 4 10 26
Nobs 1 32 8 1 15 8 65
Ndag 1 18 6 1 12 6 44
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··16

2022:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

Simpel addition af samtlige daglige makstal fra alle lokaliteter giver 152 fra foråret og 62 fra efteråret.
Første fugl pænt tidligt 17/4 Flyndersø (MB). De næste fugle først 28/4 2 Flyndersø og 30/4 3 Korshage. Større influx 4/5 - 8/5 med tre dage med 10 - 13 fugle. Kulminations dog først 16/5 - 17/5 med 47 hhv 22 fugle, heraf 40 Nørrevang 16/5. Forårstrækket endte herefter brat med 19/5 3.
Flere interessante obs i sommerperioden. 31/5 - 26/6 fire obs Nakke Syd heraf en meget nervøs han sidstnævnte dato. 5/6 1 syng Skærby Plantage, 8/6 1 Slettemose og 16/7 1 Skansehage kunne også være potentielle ynglefugle. 29/7 2 Korshage er nok de første efterårsstrejfere, mens egentlige efterårs trækkere blev set fra 12/8. Eneste markante dage 26/8 og 27/8 med 7 hhv. 15 fugle. I september blot disse: 1/9 1, 3/9 3, 5/9 3, 7/9 1, 17/9 1 og 21/9 2.

13/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 59 1 2 15 77
MaxRst 3 40 1 2 15 3 40
Nobs 3 37 5 2 18 7 72
Ndag 3 18 5 2 13 6 47
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··21

2021:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 36 1 22 60
MaxRst 2 9 1 11 2 1 11
Nobs 6 33 3 21 5 1 69
Ndag 3 15 3 14 5 1 41
Fænologi 28.. …. ..24 16.. …. ..04

2020:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 32 6 3 43
MaxRst 3 14 2 3 3 1 14
Nobs 9 25 2 13 14 1 64
Ndag 5 19 2 10 12 1 49
Fænologi 18.. …. ..14 11.. …. ..08

2019:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 60 49 2 56 35 202
MaxRst 23 7 2 13 11 23
Nobs 16 23 1 17 10 67
Ndag 8 18 1 10 9 46
Fænologi 18.. …. ..04 05.. ..22

2018:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2018 (148).

Lokalitet april maj juni forår i alt aug sep efterår i alt
Korshage 14 33 3 =50 10 19 = 29
Flyndersø 1 21 =22 9 6 = 15
Nørrevang 25 `= 25
Øvrige 1 6 = 7
t o t a l 16 87 3 =104 19 25 = 44

Perioder: Forår 25/4 (3 Korshage) – 3/6. Efterår 9/8 – 18/9. Største rastdag 6/5 19.
Lave rasttal i maj, der jo var præget af det konstante højtryk.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 15 72 3 19 25 134
MaxRst 8 10 2 4 6 10
Nobs 4 30 2 9 13 58
Ndag 4 26 2 8 13 53
Fænologi 25.. …. ..03 09.. ..18

2017:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2017, alle fugle (179)

Lokalitet: forår efterår månedsfordeling
Korshage 32 18 april 12 aug 17
Flyndersø 26 4 maj 141 sep 9
Nørrevang 60 1
Øvrige 35 3
total = 153 = 26 = 153 = 26

De sidste 5 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
2016 Forår 225. Efterår 89. Total 314.
2017 Forår 153. Efterår 26. Total 179.
Ankomst var 27/4 3 Nørrevang, sidste 18/9 1 Korshage. Største rast 9/5 38 Korshage og 11/5 31 Hovvig usædvanligt mange her.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 141 17 9 179
MaxRst 3 38 9 2 38
Nobs 6 28 6 8 48
Ndag 3 16 6 7 32
Fænologi 27.. ..23 11.. ..18

2016:  Bynkefugl  Saxicola rubetra 
 
Rørvig, Bynkefugl 2016, alle fugle (314):

Lokalitet forår efterår Månedsfordeling
Korshage 54 52 april 6 aug 75
Flyndersø 108 31 maj 219 sep 14
Nørrevang 40 1
Øvrige 23 5
total = 225 = 89 = 225 = 89

De sidste 4 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
2016 Forår 225. Efterår 89. Total 314.
Vejret var bedre med arten i 2016, som responderede med periodens absolut bedste forår. Ankomst 29/4 1 Flyndersø og det var den lokalitet, hvor de sad tæt med de største tal, således: 6/5 20, 8/5 21 og 9/5 35. 12/5 24 Nørrevang kan også bemærkes. Væk 1/6 – 15/8 og et normalt efterårstræk fra 16/8 6 Korshage frem til sidste 17/9 2 Korshage.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 219 75 14 314
MaxRst 4 35 11 5 35
Nobs 3 42 18 7 70
Ndag 2 20 12 6 40
Fænologi 29.. ..31 16.. ..17

2015:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Rørvig, Bynkefugl 2015, alle fugle (117)

Lokalitet: forår efterår månedsfordeling
Korshage 40 20 april 23 aug 17
Flyndersø 12 3 maj 62 sep 14
Nørrevang 18 2 juni 1
Øvrige 16 6
total =86 =31 =86 =31

Forår var 25/4 – 4/6 og efterår 3/8 – 15/9. ”Øvrige” lokaliteter var Hovvig med 7 og Dybesø 1 forår, samt Søndervang 6 efterår.
Dårligt år for denne art. De sidste 3 år, hvor arten er gjort helt op, fordeler sig således:
2013 Forår 122. Efterår 102. Total 224.
2014 Forår 142. Efterår 75. Total 217.
2015 Forår 86. Efterår 31. Total 117.
Forårets idelige vestenvinde har taget sin del af vores forårstræk. Jævnfør også flere end vanligt i Hovvig (især engene ud for Nakke By). Tallene aldrig over 30/4 16 og 5/5 13. Usædvanligt ringe efterår. Meget koldt vejr i yngleområdet kan have betydning med meget tidligt nedtræk fulgt af en meget lille 1k generation.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 23 63 1 17 14 118
MaxRst 7 7 1 6 3 7
Nobs 8 26 1 9 9 53
Ndag 5 15 1 8 9 38
Fænologi 25.. …. ..04 03.. ..15

2014:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Årets 217 Bynkefugle fordelte sig således:
Rørvig, Bynkefugl 2014, alle fugle. (= lokalitetens maks rast)

Lokalitet: forår efterår månedsfordeling
Korshage 56 (9) 41 (12) april 75 juli 2
Flyndersø 27 (13) 11 (2) maj 67 aug 20
Nørrevang 56 (19) 3 sep 50
Øvrige 3 20 okt 3
total = 142 = 75 = 142 = 75

Forår var 22/4 – 27/5 og efterår 24/7 – 9/10. ”Øvrige” lokaliteter var Slettermosegård, hvor noteret 1/9 12, Hovvig, Dybesø og Søndervang. Største dage var 27/4 25 samt 1/9 15. Man bemærker kraftig forskydning til ultimo april og en ret lille maj. Hestefoldene på Nørrevang viste sig igen betydningsfulde om foråret.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 75 67 2 20 50 3 217
MaxRst 19 16 1 6 12 1 19
Nobs 13 24 2 11 18 3 71
Ndag 6 17 2 10 12 3 50
Fænologi 10 22.. ..27 24.. …. …. ..13

2013:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Materialet gjort op til 122 fugle forår og 102 efterår.
Ind 18/4 1 Korshage og pæn aprildag 26/4 7 Korshage, 3 Slettermosegård og 2 Hovvig. 60 % var i maj, men med små fald. I alt omkring 122 igennem forår fordelt Korshage 60, Flyndersø 23, Nørrevang hestefolde 24 og øvrige 15.
Syngende han 28/5 Slettermosegård gav håb om gentagelse af et ynglefund, men forblev ubekræftet. 30/5 syngende han og 2 hun ved Plantagen ligeledes kun denne dag.
Efteråret gjort op til 102 fugle. Her dominerede Korshage (37) og især Flyndersø (55), mens foldene synes at have mindre betydning om efteråret. 23/8 15 (de 14 Flyndersø) og 25/8 16 (10 Flyndersø, 6 Korshage) bedste dage. 21/9 1 Dybesø sidste.
Givet stort set alle var éndagsfugle, men nogen usikkerhed med at adskille Korshage og Flyndersø. Se også opgørelsen af Stenpikker, en parallelt forekommende art.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 35 79 8 76 26 224
MaxRst 7 6 2 14 5 14
N 13 32 5 16 16 82
Fænologi 18.. …. ..07 10.. ..21

2012:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 24/4 1 han rast Korshage.
Forårets største rasttal: 9/5 27 Flyndersø, se i øvrigt nedenstående tabel.
Sommerperioden gav ingen tegn på, at arten skulle have ynglet i området.
Efterårets største rasttal: 24/8 4 og 4/9 4 begge Korshage.
Sidste obs: 13/9 1 rast Korshage.
Nedenstående tabel dækker alle rapporterede lokaliteter og viser antal obs (N), sæsontotaler (Sum), det gennemsnitlige antal fugle pr. obs (Sum/N) samt det største antal rastende (MaxRast) for den pågældende lokalitet.

Forår: Efterår:
N Sum Sum/N MaxRast N Sum Sum/N MaxRast
Dybesø 2 2 1 1 - - - -
Korshage/Flyndersø 21 97 5 27 10 20 2 4
Nørrevang 6 38 6 4 - - - -
Skansehage - - - - 3 3 1 1
Søndervang 1 5 3 5 1 1 1 1
Nakke Nord 3 15 5 12 - - - -
Nakke Skov 1 1 1 1 - - - -
Hovvig 4 6 2 3 1 3 3 3
Slettermose 1 2 2 2 - - - -
Total 39 166 4 27 15 27 2 4

DOFBasen:2012


2011:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 19/4 1 rast Korshage.
Største rasttal fra april: 28/4 8 Nørrevang + 9 Korshage.
Maj måned startede rigtig flot med mange dage med over 20 rastende. Største dag 7/5 47 Nørrevang + 10 Korshage.
Et enkelt sommerfund: 26/6 1 fouragerende Hovvig.
Efterårsobs i perioden 12/8 til 13/9. Største dag: 23/8 18 Søndervang + 2 Hovvig + 8 Flyndersø + 11 Nørrevang.

DOFBasen:2011


2010:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 25/4 4 rast Nørrevang + 3 Korshage + 6 Flyndersø. Ret massivt.
Pæne rasttal fra ultimo april og primo maj, men meget lave tal medio og ultimo maj.
Største rastdage: 25/4 13, 26/4 14, 3/5 12, 6/5 31 (Korshage 15 + Nørrevang 16), 8/5 11 og 10/5 11. Øvrige dage under 10.
Og så en god nyhed: Et ynglepar Slettermosegård, set flere gange i perioden 9/6 til 4/7. Overdrevsområdet mellem kysten og Sletterhøj er ret ideelt for arten, så der er god grund til at håbe på, at den kan etablere sig som fast ynglefugl.
Efterårobservationer fra 13/8, men kun meget små rasttal på mellem 1 og 3 pr. dag.
Sidste obs: 25/9 1 rast Nakke Hage.

DOFBasen:2010


2009:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 20/4 1 rast Nakke Skov.
I det hele taget et ganske normalt år, med en del pæne rasttal primo og medio maj: 2/5 31, 14/5 28 og 15/5 32 alle Korshage/Nørrevang-området, øvrige dage højst 10 rastende.
Sidste forårsfund: 10/6 1 rast Flyndersø.
Set igen i 2. halvår fra den 12/8, men ingen større rasttal, max 30/8 4 rast Korshage.
Sidste obs: 17/9 1 rast Korshage.
 Bynkefugl, maxrast 1976-2009

DOFBasen:2009


2008:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 24/4 6 rast Korshage. Temmelig ringe maj, de største rasttal blev kun: 13/5 12 og 15/5 10 begge Korshage. Den største samlede dagstotal for hele området: 15/5 14. Sidste forårsfund: 1/6 2 rast Korshage.
Efterårsobs i perioden 29/7 til 21/9, med 30/8 18 som den eneste større dag. Sidste obs: 21/9 1 rast Nakke Syd og samme dag 1 rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 24/4 2 rast Nørrevang. Forårstotalen blev på 149 - rimelig tæt på gennemsnittet for de seneste 20 år. Forårets største dagstotaler for rastende fugle: 10/5 19 Korshage og 14/5 i alt 45 heraf 19 på Nørrevang, 20 i Korshageområdet og 6 fra Hovvig.
Primo juni holdt enkelt syngende fugl til i området ud for Fjordglimt. Der er dog ingen sikre tegn på at arten har ynglet i området.
Efterårsobs i perioden 18/8 - 7/9 med 23/8 4 rast Flyndersø og 26/8 4 rast Korshage som de største dage. Sidste obs: 7/9 1 rast Korshage.

DOFBasen:2007


2006:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Ret sen ankomst: 1/5 1 rast Korshage. Et godt år for arten som ellers har været noget i krise. Forårstotalen nåede op på 208, med flere pæne dage: 4/5 29, 5/5 72, 6/5 31 og 13/5 26. Sidste forårsobs: 8/6 1 rast Korshage.
Efterårsobs i perioden 19/8 til 25/9. Kun en enkelt dag med to-cifret total: 11/9 12 rast Korshage.

DOFBasen:2006


2005:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 26/4 1 rast Nørrevang.
Et dårligt år for arten, forårstotalen blev på kun 85 og den største dag 30/4 11. I maj måned lå dagstotalerne på kun 1 - 10. Sidste forårsobs: 5/6 1 rast Korshage.
Efterårsobs i perioden 7/8 - 21/9 med 19/8 9 rast Flyndersø som største tal.
Figuren viser det maksimale antal rastende Bynkefugle om foråret gennem de sidste 30 år. Antallet har svinget meget, men der er vist desværre ingen tvivl om den negative tendens. Årsagen kan ikke være manglende dækning, sammenlign f.eks. med Stenpikker-tallene.

DOFBasen:2005


2004:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst: 23/4 1 rast Korshage. Pæne antal af rastende Bynkefugle indtil 5. maj. Største dage: 28/4 6, 1/5 15, 2/5 41 og 5/5 10. Resten af maj har vi normalt adskillige dage med tocifrede rasttal, men årets dårlige maj-vejr betød at, vi kun nåede dagstotaler på 1 - 7 og den samlede forårstotal blev på sølle 128.
Et ret normalt efterår med obs i perioden 28/8 - 3/10. Største rasttal 4/9 15 Korshage. Sidste obs: 3/10 1 rast Flyndersø (EVR), er vores tredieseneste, rekorden er 23/10-1977.

DOFBasen:2004


2003:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst 24/4 1 han rast Korshage.
Meget ringe forår. I alt kun 74 Bynkefugle og en største dagstotal på sølle 14 den 18/5. Sidste forårsobs: 30/5 1 syngende Korshage, men ingen senere obs tyder på yngel.
Efterårsobs i perioden: 1/8 - 21/9 med 6/9 7 rast Korshage som max. Et ret normalt efterår.

DOFBasen:2003


2002:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst 25/4 1 rst Slettermosegård. I det hele taget et ret normalt forår med i alt 224 indrapporterede fugle, langt hovedparten primo og medio maj og fra Korshage/Nørrevang-området. Største dagstotaler 9/5 81 og 11/5 52 alle andre dage under 20.
Syngende fugle er rapporteret fra Korshage 8/5 og 22/5, desuden kan 4/6 2 rst Korshage måske også tolkes som tegn på yngel.
Efteråret gav ikke meget. I alt kun 20 fugle i perioden 16/8 til 13/9. Max 25/8 6 rst Nørrevang.

DOFBasen:2002


2001:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst 28/4 1 rst Flyndersø.
Ekstremt lavt antal indrapporterede forårsfugle, i alt kun 65 og en største dagstotal 10/5 på sølle 13 rastende fugle.
Mulige ynglefund: 12/5 2 og 14/5 1, begge hørt syngende Korshage.
Efterårsobs i perioden 18/8 - 22/9 fra Skansehage, Korshage og Hovvig. Ingen rasttal over 3.

DOFBasen:2001


2000:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Ankom tidligt: 19/4 1 rst Korshage. I øvrigt et halvsløjt forår med en total på kun 172. Det er under halvdelen i forhold til sidste år, og indenfor de sidste 10 år har kun 1991 med 151 forårsfugle været ringere. Største dagstotaler: 28/4 27, 7/5 29 og 9/5 28, øvrige dage 1 - 15.
Ingen tegn på yngel.
Efteråret derimod ret pænt med en total på 85. Set i perioden 12/8 - 19/9, med hovedparten ultimo august. Ingen rigtig store dage, max blev: 28/8 10 og 30/8 9 i Korshage/Dybesø-området.

DOFBasen:2000


1999:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Ret sen ankomst 2/5 1 KH. I øvrigt et rigtig fint år med mange obs. Forårstotal: 356 og dermed en præcis tangering af rekordåret 1994! Største rastdag 19/5 73, dette er et pænt tal, men alligevel et godt stykke fra „top-5-klassen“. Til gengæld var der i 1999 usædvanligt mange dage med „mellemklassetal“ : 12/5 34, 13/5 33, 14/5 24, 16/5 24, 17/5 33, 19/5 73, 20/5 24 og 21/5 23.
Mulige ynglefund: 31/5 1 syng KH, 3/6 1 syng Nakke Skov og 1/8 1 1K HV.
Også efteråret gav usædvanligt mange fugle, i alt 143 - en klar forbedring af 94-rekorden på 68. Største dage: 20/8 35, 22/8 25, 23/8 16, 24/8 12 og 29/8 21. Dette skal sammenlignes med at den hidtidige dagsrekord fra efteråret var på 20 (14/9-1994), og at der kun har været meget få dage over 10. Sidste fugl: 3/10 1 KH.
Alle indsendte obs fordelt på lokaliteter: Korshage 97, Hovvig 10, Dybesø/Plantagen 7, Nørrevang 6, Skansehage 6, Nakke Skov/Slettermosegård 4 og Søndervang 2.
De nævnte rekorder gælder kun for årene 1991 - 99, om der findes større sæsontotaler fra 70'erne og 80'erne vides ikke.

DOFBasen:1999


1998:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst 24/4 1 rst KH. Årets forårstotal blev 242, hvilket er ganske pænt. De største dage: 9/5 52, 14/5 32 og 16/5 16, hovedparten fra Korshage-området.
31/5 1 syngende Nørrevang er det nærmeste, vi kommer et ynglefund.
Efterårsobs i perioden 23/8 - 21/9, med 3/9 5 rst KH som største tal.

DOFBasen:1998


1997:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Fænologi: (17/4) 29/4 - 9/9 (23/10)
Uregelmæssig ynglefugl. Almindelig trækgæst for- og efterår.
De fleste ynglefund stammer fra Nakke/Hovvig. Nogle år har arten muligvis også ynglet i Korshageområdet. Det vil blive meget spændende at følge udviklingen i Nakke Skov og på Slettermosegård. Bynkefuglen er en af de arter, som forhåbentlig vil få væsentligt bedre ynglebetingelser.
Forårs- og efterårstrækket er karakteriseret ved, at arten på enkelte dage i maj henholdsvis august/september, kan optræde rastende i meget store antal. Periodefordelingen fremgår af tabellen.
Periodefordeling af rastende Bynkefugle 1973 - 1996. N = 2784.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 0 565 11 0 4 174 1 0 0
med 0 0 0 4 1224 1 0 52 57 1 0 0
ult 0 0 0 72 318 0 0 88 11 1 0 0
Største 15/5 1994 18/5 1980 12/5 1988 13/5 1978 8/5 1976
rastdage 159 140 137 132 110

1997: Normal ankomst: 26/4 1 han Nørrevang. Trækket kulminerede tidligt, de største rastdage blev: 8/5 42, 9/5 99, 11/5 50 og 12/5 35 samt fra slutningen af maj 24/5 31. Forårstotalen på 334 fugle er vores næststørste, kun overgået af 1994 med 356. Ingen deciderede ynglefund - 16/8 3 Nakke Skov kan have været ynglefugle - men det er lige så sandsynligt, at det blot var tidlige trækgæster. Efterårets største rastdag 1/9 18 og sidste fund 15/9 2 begge Korshage.

DOFBasen:1997


1996:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Usædvanligt mange tidlige obs, alle fra Korshageområdet: 20/4 1 han + 1 hun samt 22/4 og 23/4 3 rast. Derefter igen det generelle billede med en meget tynd første halvdel af maj, max 3/5 7, og en noget bedre anden halvdel, max 21/5 46 på Korshage og Nørrevang.
Ingen obs mellem 2/6 og 17/8.
Største tal fra efteråret: 25/8 8 Korshage og sidste obs 24/9 1 rast Dybesø.

DOFBasen:1996


1995:  Bynkefugl  Saxicola rubetra  
Normal ankomst 27/4 1 hun rast Skansehage. Følgende tabel viser dage med mindst 10 rastende

30/4 2/5 11/5 12/5 17/5 20/5 23/5 25/5
Korshage 7 5 23 8 11 20 14 31
Øvrige 3 7 15 3

„Korshage“ dækker her Korshage og omegn. „Øvrige“ dækker obs fra især Dybesø samt Nakke/Hovvig-området.
10 rastende 30/4 er et stort tal for april måned. I øvrigt er tallene fra maj måned ikke usædvanlige.
Sommerobs: 2/7 1 han i Nakke Skov området.
Største efterårstal: 20/8 5 rast Korshage, og sidste obs 20/9 1 rast Nørrevang.

DOFBasen:1995


Bynkefugl  Saxicola rubetra  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 59 1 1 22 1 84
MaxRst 3 40 1 2 15 3 40
Nobs 3 37 5 2 18 7 72
Ndag 3 18 5 2 13 6 47
Fænologi 17·· ···· ···· ···· ···· ··21

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 36 2 22 61
MaxRst 2 9 1 11 2 1 11
Nobs 6 33 3 21 5 1 69
Ndag 3 15 3 14 5 1 41
Fænologi 28·· ···· ··24 16·· ···· ··04

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 40 1 6 8 59
MaxRst 3 14 2 3 3 1 14
Nobs 9 25 2 13 14 1 64
Ndag 5 19 2 10 12 1 49
Fænologi 18·· ···· ··14 11·· ···· ··08

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 58 36 2 52 26 174
MaxRst 23 7 2 13 11 23
Nobs 16 23 1 17 10 67
Ndag 8 18 1 10 9 46
Fænologi 18·· ···· ··04 05·· ··22

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 9 22 4 6 41
MaxRst 8 10 2 4 6 10
Nobs 6 38 2 9 13 68
Ndag 4 26 2 8 13 53
Fænologi 25·· ···· ··03 09·· ··18

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 88 12 5 105
MaxRst 3 38 9 2 38
Nobs 7 29 6 8 50
Ndag 3 16 6 7 32
Fænologi 27·· ··23 11·· ··18

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 91 24 1 116
MaxRst 4 35 11 5 35
Nobs 3 43 18 7 71
Ndag 2 20 12 6 40
Fænologi 29·· ··31 16·· ··17

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 14 12 9 4 39
MaxRst 7 7 1 6 3 7
Nobs 8 26 1 9 9 53
Ndag 5 15 1 8 9 38
Fænologi 25·· ···· ··04 03·· ··15

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 19 25 1 4 31 80
MaxRst 19 16 1 6 12 1 19
Nobs 13 24 2 11 18 3 71
Ndag 6 17 2 10 12 3 50
Fænologi 22·· ··27 24·· ···· ···· ··13

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 18 9 2 29 3 61
MaxRst 7 6 2 14 5 14
Nobs 12 32 5 16 16 81
Ndag 7 19 3 9 12 50
Fænologi 18·· ···· ··07 10·· ··21

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 78 5 5 94
MaxRst 10 27 1 4 4 27
Nobs 11 28 1 10 5 55
Ndag 4 15 1 8 5 33
Fænologi 24·· ···· ··12 04·· ··13

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 85 44 11 140
MaxRst 9 47 1 18 11 47
Nobs 14 25 1 18 9 67
Ndag 8 14 1 9 8 40
Fænologi 19·· ···· ··26 12·· ··13

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 43 1 3 3 56
MaxRst 9 16 1 1 3 2 16
Nobs 6 20 3 1 5 6 41
Ndag 3 14 3 1 5 6 32
Fænologi 25·· ···· ···· ···· ···· ··25

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 73 6 2 82
MaxRst 4 32 1 4 2 32
Nobs 9 22 1 7 6 45
Ndag 8 12 1 6 6 33
Fænologi 20·· ···· ··10 12·· ··17

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 37 1 19 5 62
MaxRst 6 12 2 1 12 5 12
Nobs 5 31 1 1 8 9 55
Ndag 3 19 1 1 7 7 38
Fænologi 24·· ···· ···· ···· ···· ··21

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 46 8 3 59
MaxRst 6 19 3 4 3 19
Nobs 11 25 4 10 2 52
Ndag 6 18 4 7 2 37
Fænologi 24·· ···· ··10 18·· ··07

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 116 15 131
MaxRst 46 1 3 12 46
Nobs 20 1 7 6 34
Ndag 13 1 7 6 27
Fænologi 01·· ··08 19·· ··25

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 43 18 61
MaxRst 11 20 1 9 1 20
Nobs 3 25 3 4 1 36
Ndag 2 13 2 3 1 21
Fænologi 26·· ···· ··05 07·· ··21

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 48 37 88
MaxRst 6 39 6 15 1 39
Nobs 5 22 2 7 2 38
Ndag 4 15 2 5 2 28
Fænologi 23·· ··31 28·· ···· ··03

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 33 3 11 47
MaxRst 5 14 4 7 14
Nobs 2 15 9 8 34
Ndag 2 11 9 7 29
Fænologi 24·· ··30 01·· ··21

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 131 12 1 145
MaxRst 1 46 2 6 1 46
Nobs 1 33 1 8 1 44
Ndag 1 19 1 7 1 29
Fænologi 25·· ···· ··04 16·· ··13

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 17 5 2 25
MaxRst 6 13 3 3 13
Nobs 3 16 5 7 31
Ndag 2 12 5 7 26
Fænologi 28·· ··29 18·· ··22

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 8 60 18 2 88
MaxRst 18 25 1 7 4 25
Nobs 14 23 2 22 8 69
Ndag 10 14 2 14 5 45
Fænologi 19·· ···· ··04 12·· ··19art/11370.txt · Sidst ændret: 2022/12/26 09:25 af 127.0.0.1