Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:11860

Lærker - Drosler

Ringdrossel Turdus torquatus eu11860

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Ret almindelig Sommer: - Efterår: Meget sjælden

Fotos


Ringdrossel

Diagrammer


* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Ringdrossel  Turdus torquatus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 11
Total 7 13 20
MaxRst 2 2 2
Nobs 11 12 23
Ndag 9 6 15
Fænologi 07·· ··09

2022:  Ringdrossel  Turdus torquatus  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 10
Total 53 18 1 72
MaxRst 9 3 1 9
Nobs 22 10 1 33
Ndag 10 9 1 20
Fænologi 12·· ··15 12

2021:  Ringdrossel  Turdus torquatus  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 35 1 36
Total 73 13 1 87
MaxRst 13 11 1 13
Nobs 36 18 1 55
Ndag 15 9 1 25
Fænologi 13.. ..15 31

2020:  Ringdrossel  Turdus torquatus  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 46
Total 131 1 132
MaxRst 39 1 39
Nobs 56 6 62
Ndag 26 5 31
Fænologi 05.. ..21

2019:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2989, 88)

I alt 88 fugle. Korshage med Flyndersø 7/4 - 8/5 49, flest 17/4 10 han Ø og Nørrevang 17/4 - 9/5 31, flest 20/4 9. Der er mulighed for gengangere mellem de to lokaliteter. Desuden 12/4 1 Ringholm og 17/4 4 NØ Rørvig By.  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27
Total 80 8 88
MaxRst 9 5 9
Nobs 26 4 30
Ndag 14 4 18
Fænologi 07.. ..09

2018:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2931, 58)
Efter tre store år med markant over 100 dumpede årstotalen i 2018 ned på 58. Faktisk skal vi tilbage til 2009 for at finde et lavere antal. Men fortsat en fin Rørvigart med mange obsdage gennem april. Ankomst 5/4 (1+1). Korshage: Kun 3 på træk + i alt 43 rastende. Herunder årets største antal 28/4 16 rast. Nørrevang: I alt 4. Flyndersø 7 (alle 24/4) og Søndervang 1. Af de 58 blev 56 set i april og de 2 sidste var i maj, 7/5 han og 23/5 hun begge Korshage.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 53 2 55
MaxRst 16 1 16
Nobs 17 2 19
Ndag 16 2 18
Fænologi 05.. ..23

2017:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2793, 138)
I alt 138 ved simpel sammentælling, netto næppe meget mindre. Heraf de 7 trk/tf. Første 12/4 1 han, næste 17/4, hvor 6 fugle var fremme. Største dag blev 29/4 med i alt 45 fugle (Korshage 14, Nørrevang 15 og Søndervang 16). Lokalitetsfordeling: Korshage 58, Nørrevang 51, Søndervang 17, Hovvig 2 og Slettemose 10. Dermed var de sydligste lokaliteter noget bedre med end vanligt. April i alt 116 og som vanligt ret få tilbage i maj (22) med sidste fugl 12/5. Vestenvind ingen hindring for denne Rørvig kerneart.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 116 22 138
MaxRst 16 7 16
Nobs 22 11 33
Ndag 11 9 20
Fænologi 12.. ..12

2016:  Ringdrossel  Turdus torquatus (12, 2678, 115)  
Årsresultat 115 fugle: Marts 2 (heraf 0 træk), April 104 (17) og Maj 9 (2). De 2 helt dominerende lokaliteter som vanligt Korshage med i alt 30 rastere og de 19 på træk(forsøg), samt hegnene på Nørrevang med i alt 56. Meget få fugle dumper ned længere nede på halvøen – kun 7 herfra. Ankom 28/3 1 hørt Korshage og 29/3 1 hun i Rørvig By. 3 toppe undervejs: 5/4 9 Nørrevang, 15/4 10 Nørrevang samt 25/4 14 og 26/4 11 Nørrevang. Brat ned inde i maj med enkeltfugle frem til sidste 11/5 med en enkelt efternøler 22/5.
Der synes at være ret få gengangere. F.eks. har største trækdag 13/4 9 tf/S Korshage 0 rastere. Flere topdage følges af dage med få fugle. Fint, stort år for arten uden helt at nå sidste års højdespring.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 2 19
Total 2 104 9 115
MaxRst 1 14 2 14
Nobs 2 34 8 44
Ndag 2 18 7 27
Fænologi 28.. …. ..22

2015:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2546, 132)
Vestenvind er skidt for det meste forårstræk, men måske ganske godt for Ringdrossel. I hvert fald gik det løs en skyet vestenvindsdag 24/4 56 rastende Nørrevang og med de 8 i Hovvig et halvørast på 64 Ringdrosler for dagen. Ud fra alle andre standarder end (nord)jyske er det en stor ansamling. Man kunne forestille sig, at nogle fugle fra det jyske hovedtræk havde fået afdrift mod øst.
Ankom 11/4 1 han Korshage. Fra forårstrækket 12/4 – 25/4 i alt 15 Ø/tf Korshage. Rastende fugle i mange dage (f.eks. 21 obsdage på Korshage) til de sidste få fugle i maj frem til 18/5. Ved simpel sammentælling i alt 43 Korshage (maks. 25/4 8) og 75 Nørrevang (maks. 24/4 56) svarende til den vanlige koncentration langs nordkysten. Flere end normalt i vestenvinden længere inde mod syd, således 23 Hovvig (maks. 24/4 – 25/4 8), 1 Ringholm, 1 Slettermose og 4 Rørvig By. Hele foråret 163. Der er nok relativt få gengangere fra dag til dag. Udviklingen 24/4 64 – 25/4 23 – 26/4 6 – 27/4 0 viser i hvert fald en del dynamik. Er der f.eks. 20% gengangere er nettotallet for foråret 130. Første del af trækket domineret af hanner, men omkring stordagen 24/4 er der ret ligelig fordeling.
Igen i år et par af de ret sjældne i efteråret: 10/10 1 og 21/10 1 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 15
Total 150 13 2 165
MaxRst 56 2 1 56
Nobs 31 12 2 45
Ndag 17 9 2 28
Fænologi 11.. ..18 10..21

2014:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2466, 80)
Normalt antal, men mange trækkende fugle (32 er faktisk en sæsonrekord) og små rastflokke. Første 29/3 1 han Korshage, næste 2/4 og hovedankomst 17/4. Alle 32 trækkende var fra 10/4 - 25/4, flest 17/4 20 (12 forsvandt Ø, 8 kom retur fra havet). Rastende fugle:
Korshage: 17 obs dage, 24/4 8 (5 han, 3 hun) og lidt sene 6/5 9 (6 han, 3 hun) bedste dage. Sidste var 12/5 1 hun og 16/5 1 hun.
Nørrevang: 7 obsdage, flest 25/4 4, hvilket er få fugle i de ellers så foretrukne hegn. Endvidere 3 obs af 1 fugl Flyndersø, 3 fra Nakke Nord og 1 fra Hovvig. Simpel sammentælling: 61 rastende + 32 trækkende = 93. Nogen, men beskeden andel gengangere, f.eks. er der ikke overlap mellem bedre træk- og rastdage. Foråret vurderet til 77 expl.
Lidt af et hit om efteråret. 3 fund i dette østenvinds-efterår: 13/10 – 14/10 1 Dybesø, 18/10 1 han Nørrevang og 1/11 1 Korshage.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 32
Total 1 79 16 3 1 100
MaxRst 1 5 9 1 1 9
Nobs 1 31 8 3 1 44
Ndag 1 17 7 3 1 29
Fænologi 29.. …. ..16 13.. ..01

2013:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2395, 71)
Dramatisk ankomst 15/4 11 – 1 rast, 2 Ø og 8 ind SV fra havet Korshage, hvoraf et par stykker sås på Nørrevang. 16/4 1 og 18/4 2 R Korshage. Herefter opbygning på 2 hot-spots:
Nørrevang, marker og hegn fra bakkerne op mod Hyldgårdsvej: 19/4 4, 21/4 6, 22/4 14, 26/4 16, 27/4 7, 29/4 7 og 1/5 3.
Inde bag Flyndersø, marker, hegn og skrænter vest for Marskskellet med nogle gamle træer overgroet af vedbend som foretrukken retræte: 27/4 29 og 28/4 35. Til dels udskiftning af fugle, da andelen af hunner voksede. Vildt flot Ringdrossel show her!
Meget koncentreret til yderste nordøst, kun 27/4 1 OF Rørvig By. Klingede af med 4/5 – 5/5 2 hun Langesø Mose, samt 6/5 1 hun og de sidste 9/5 2 (han, hun) Korshage.
Hvor mange i alt? Det konservative tal er 71. Lægges alle dage sammen er det 143, men der er nogle dag-til-dag gengangere. Reelt er over 100 fugle involveret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 10
Total 134 9 143
MaxRst 29 3 29
N 21 5 26
Fænologi 15.. ..09

2012:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2315, 80)
Ret sen ankomst: 11/4 1 han SV Korshage.
Forårets dagstotaler:

11/4 12/4 14/4 15/4 16/4 18/4 19/4 21/4 22/4 23/4 24/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 3/5 4/5 8/5
4 6 4 1 2 5 4 2 1 2 2 20 3 4 8 1 2 4 2 1

Næsten alle obs er fra Korshage/Flyndersø/Nørrevang-området. Eneste undtagelse: 12/4 1 han rast Plantagekysten.
Største enkeltobs: 26/4 13 rast Nørrevang.
To efterårsfund: 3/10 1 1k rast-SV Korshage og 27/10 1 rast Hovvig (AF). Sidstnævnte var sent på den, vi har kun et senere fund: 3/11-1991 1 rast Korshage.

DOFBasen:2012


2011:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2240, 75)
Normal ankomst: 4/4 1 han rast Slettermosegård.
Set næsten dagligt i perioden 8/4 til 26/4 med dagstotaler normalt mellem 1 og 6, 18/4 nåede vi dog helt op på 17 (Nørrevang 7, Søndervang 6 og Korshage 4).
I alt 56 april-fugle og yderligere 18 primo/medio maj.
Sidste forårsobs: 16/5 1 han rast Korshage.
Et enkelt efterårsfund: 15/10 1 hun rast Korshage (LAn).

DOFBasen:2011


2010:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2179, 61)
Normal ankomst: 8/4 4 Korshage.
Generelt set også en ret normal forårssæson.
Forårets dagstotaler:

8/4 10/4 18/4 24/4 25/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 18/5 21/5
4 1 6 4 10 7 6 6 2 5 2 1 1 3 1

Næsten alle forårsobservationer er fra Korshage/Nørrevang. Eneste undtagelser: 10/4 1 Brentebejerg, 2/5 1 Brentebjerg og 18/4 2 Slettermosegård.
Hele 3 efterårsfund er ret usædvanligt: 25/9 1 1k Nakke Hage (JB), 27/9 1 Hovvig (AF) og 6/10 1 Korshage (EVR).

DOFBasen:2010


2009:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2138, 41)
Et halvsløjt år, som ikke kan følge op på de to foregående års pæne årstotaler på hver 90 fugle.
Ankomst: 4/4 1 ♂ rast Korshage er ganske normalt.
Tabellen viser alle dagstotaler i 2009:

4/4 6/4 7/4 9/4 10/4 12/4 13/4 14/4 16/4 21/4 22/4 25/4 26/4 27/4 2/5 8/5 12/5 18/5
1 2 4 1 1 2 2 1 1 2 5 6 5 1 4 1 1 1

Alle fund på nær et er fra Korshage/Nørrevangs-området. Undtagelsen er: 9/4 1 ♂ rast Slettermosegård.
Fordelingen ligner de senere års meget godt, med kulmination ultimo april, og med relativt få maj-obs.
Men til forskel fra de sidste par år, var der i 2009 ikke nogen store dage med mange rastende Ringdrosler.
Og altså heller ingen efterårsobs.

DOFBasen:2009


2008:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 2048, 90)
Tidlig ankomst: 31/3 1 tf Korshage (LB).
I alt har vi nu 8 martsfund af Ringdrosler. Den absolutte fænologirekord er 11/3-1989 1 hun rast Korshage.
Endnu et fint år, årstotalen på 90 er præcis det samme tal som i 2007, men 2008-forekomsten var væsentlig mere koncentreret. Langt hovedparten af årets fund er fra ultimo april, hvor de i 2007 var jævnt fordelt over næsten en hel måned (medio april til primo maj).
Største dag i 2008 blev 27/4 med i alt 26 rastende og trækkende fugle. Heraf 19 set i samlet flok på Nørrevang. Til sammenligning er den største enkelt-registrering i basen: 17/4-1988 55 - 61 rast Korshage, men det fremgår ikke om dette er en eller flere flokke.
Tabellen viser alle dagstotaler i 2008:

31/3 13/4 15/4 21/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 30/4 1/5 5/5 9/5 22/10
1 1 7 17 5 7 14 26 1 2 1 1 6 1

Som det fremgår, var der en enkelt efterårsobs: 22/10 1 rast Hovvig (AF).
Vi har nu i alt 29 Ringdrosler fra efterårssæsonen, heraf er de 26 fra oktober måned.

DOFBasen:2008


2007:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1958, 90)
Et meget flot årsresultat på i alt 90 fugle giver håb om, at vi igen er inde i opgangsperiode, på samme måde som i slutningen af 1980'erne, hvor vi i 1988 nåede helt op på en årstotal på 179.
Første Ringdrossel dukkede op allerede 31/3 - vores første marts-fund siden 1991.
Største dag blev 23/4 med i alt 15 rastende og trækforsøgende fugle.
Alle årets obs faldt i april og maj, og dermed altså ingen efterårsfund.
Sidste fund: 25/5 1 rast Korshage.

marts april maj
dato 31 01 08 09 13 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29 02 04 05 06 08 10 11 12 13 14 15 25
han 1 1 1 1 7 2 8 1 3 10 1 1 1 3 1 2 1
hun 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1
ubest 8 1 1 4 1 1 1 2 4 2 1

Hovedparten er registreret som rastende eller trækforsøgende i Korshage/Nørrevang-området. Desuden enkelte obs fra Nykøbing, Plantagen og Søndervang.

DOFBasen:2007


2006:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1910, 48)
Et gennemsnitsår. Normal ankomst: 8/4 4 rastende hanner Korshage. Næsten alle årets obs er fra april måned og kun meget få fra maj. Ud af vore nu næsten 2000 Ringdrosler er ca. 600 fra maj, altså ca. 30%, så stor en andel maj-fugle har vi langt fra haft de senere år. Figuren viser dels forårstotalerne og dels hvor mange april-fugle der har været de enkelte år. Da der kun er 6 marts- og 4 juni-fund betyder dette, at figuren i praksis viser april (grå) og maj (hvid) forekomsten.
Den traditionelle tabel med årets fund:

8/4 11/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 19/4 21/4 22/4 25/4 2/5 3/5 4/5 13/5
han 4 2 1 4 1 3 1 2 5 2 1
hun 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1
ubest 1 7

Langt hovedparten fra Korshage og Nørrevang, derudover enkelte fra Nykøbing, Rørvig By og Søndervang.

DOFBasen:2006


2005:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1859, 51)
Lidt bedre end de seneste år. Årets resultat på 51 Ringdrosler er tæt på gennemsnittet for de sidste 30 år.

1/4 4/4 15/4 16/4 17/4 22/4 23/4 24/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 2/5 3/5
han 10 1 1 1 1 1 1 2 2
hun 6 2
ubest 1 3 8 1 1 8 1

To af fundene: 26/4 og 3/5 er fra Hovvig, de øvrige fra Korshage-området.
Der var i år ingen efterårsfund.

DOFBasen:2005


2004:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1814, 45)
Lille fremgang i forhold til de sidste par år, men stadig under gennemsnittet.
Det blev til 44 forårsfugle og 1 fra efteråret.
Opdelingen i trækkende/rastende fugle ser således ud:

1/4 15/4 16/4 17/4 18/4 20/4 21/4 24/4 28/4 29/4 3/5 13/5 17/5 22/5 23/5
trk 9 1 3 1 6 1
rast 1 2 1 4 3 1 1 5 2 1 1 1

Og den traditionelle han/hun/ubestemt-tabel:

1/4 15/4 16/4 17/4 18/4 20/4 21/4 24/4 28/4 29/4 3/5 13/5 17/5 22/5 23/5
han 1 11 2 3 3 2 1 4 1 1 1
hun 1 1
ubest 1 1 1 1 4 3 1

Stort set alle er fra Korshage/Nørrevangsområdet, eneste undtagelse: 29/4 4 rast Slettermosegård.
Derudover et enkelt fund fra efteråret: 27/10 1 SV 11:10 Hovvig (AF, EVR).

DOFBasen:2004


2003:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1787, 27)
Meget ringe forår. I alt kun 22 Ringdrosler. Vi skal helt tilbage til 1980 for at finde et lavere tal. Ringdroslen har taget sig nogle gevaldige op- og ned-ture i årenes løb: 1988 nåede vi helt op en årstotal på 179, i 1998 var vi nede på 20 (alle fra foråret), men i 1999 røg årstotalen så igen op på 86.
Årets obs:

12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 20/4 21/4 22/4 25/4 30/4 3/5 2/10 17/10 19/10 23/10
han 1 2 2 2 2 1 1 2 1
hun 1 1 1 1 2 1 1 1
ubest 3 1

Alle på nær to er fra Korshage/Nørrevangs-området. Undtagelserne: 13/4 1 rast Galbuen (Hovvig) og 23/10 1 hun/1k rast Hovvig.
Hele 5 efterårsfugle er faktisk meget usædvanligt, kun 1996 med 8 er bedre.

DOFBasen:2003


2002:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1751, 36)
Set i perioden 2/4 - 9/5. Et halvdårligt år med kun 36 fugle, men antallet af Ringdrosler har altid varieret meget fra år til år. Totalerne fra de foregående år er: 1997 67, 1998 20, 1999 86, 2000 62 og 2001 57.
Årets obs:

april maj
dato 2 5 14 18 19 22 25 26 27 28 29 30 3 4 6 9
hun 1 1 1 1 1 1 1 1 1
han 1 1 1 1 3 8 2 1 2
ubest 4 1 1 1

Fordelt på lokaliteter: Korshage 25, Hovvig 4, Nakke 1, Nørrevang 3, Rørvig 2 og Rørvig Lyng 1.

DOFBasen:2002


2001:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1694, 57)
Et gennemsnitsår.
Første obs: 1/4 1 rst Rørvig er ret tidligt, kun 5 af årene siden 1973 har en tidligere ankomst.
Årets obs:

april maj sep
dato 1 3 4 5 6 7 11 21 26 29 30 1 3 7 8 11 12 17 29
hun 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1
han 1 1 1 1 1 2 4 5 1 1 1 2 1
ubest 1 5 2 3 9 1 1

Hovedparten fra Korshage, Nørrevang og Brentebjerg, hvilket jo nok i højere grad afspejler udbredelsen af ornitologer end af Ringdrosler.
Største flok (Ringdrosler altså): 29/4 9 rst Nørrevang.
For tredie år i træk også en efterårsobs: 29/9 1 han rst Korshage.
Dette var vores 22 efterårsfugl på de 30 år.

DOFBasen:2001


2000:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1632, 62)
Et rimeligt normalt år.
Forårsobs:

April Maj
6 9 10 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 26 3 4 5 7 11 12
hun 1 2 1 2 3 1 1 2 1
han 2 2 1 4 3 9 3 3 1 1 2
ubest 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2

Største dag blev altså: 16/4 11 rst Nørrevang.
Årets specialobs: 21/4 1 Nykøbing, taget af Spurvehøg, slap fri, men buldrede ind i en rude og døde alligevel!
Lokalitets fordeling:

Bbjerg HV KH Nvang Nyk Rvig
2 2 28 25 2 2

Derudover et enkelt efterårsfund: 24/10 1 rst Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1546, 86)
Sidste års pessimistiske spådomme kan hermed heldigvis trækkes tilbage. Årsresultatet på 86 er det bedste siden 1992 og kommer ind på en samlet 6.-plads.
Årets forårsfugle:

3/4 21/4 22/4 23/4 24/4 26/4 27/4 2/5 3/5 4/5 5/5 7/5 8/5 10/5 11/5 12/5 13/5
han 8 3 4 1 11 6 5 3 1 2 1 1 3
hun 1 2 8 3 1 1 8 1 1 1 2
ubest 1 4 2

Derudover en enkelt efterårsfugl: 11/9 1 han Brentebjerg.
Kønsfordelingen er noget usædvanlig. Normalt plejer der at være flest hanner i starten af trækperioden og flest hunner i slutningen. I år er fordelingen ret ligelig i starten, mens der er flest hanner i maj måned. Største enkeltobs/flok: 21/4 8 hanner + 2 hunner Nørrevang.
Langt de fleste fugle er fra Korshage og Nørrevang, desuden enkelte obs fra Hovvig, Nakke Skov, Dybesø og Rørvig Bugt.

DOFBasen:1999


1998:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1526, 20)
Laveste årstotal siden 1980.
Figuren viser årstotalerne og et rullende 5-års gennemsnit. Der kan næppe være meget tvivl om at tendensen de sidste 10 år har været temmelig negativ. Med en smule galgenhumor kan man sige at hvis udviklingen fortsætter uforandret vil Ringdroslen forsvinde som trækfugl ved Rørvig inden for de næste 25 år!
Årets fund:

5/4 10/4 11/4 18/4 20/4 21/4 24/4 25/4 26/4 29/4 2/5 14/5
han 1 1 1 1 1 1 4 1 1
hun 1 1 1
ubest 1 1 3

De 13 set i Korshageområdet og 7 i Nakke Skov.

DOFBasen:1998


1997:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1459, 67)
Fænologi: (1/3) 9/4 - 16/5 (24/6) og (2/10) - (3/11)
Sjælden forårstrækgæst og uregelmæssig efterårstrækgæst.
Langt de fleste Ringdrosler findes rastende i Korshageområdet og på Nørrevang. En del ses dog også regulært udtrækkende. De angivne totaler er beregnet udfra den antagelse, at den enkelte fugl kun raster én dag i området. Dette er næppe helt korrekt. Der er mindst et eksempel på at samme let genkendelige fugl har rastet i adskillige dage før den trak videre. Samtidig viser mere tilfældige fund rundt omkring i kommunen, at der også raster en del Ringdrosler på mindre velbesøgte lokaliteter. Selvom tallene derfor skal tages med et vist forbehold, ser det alligevel ud til at udviklingen i 1970'erne og frem til 1988 var klart positiv, men efter dette rekordår er antallene stagneret på samme niveau som midt i 1980'erne.

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
pri 0 0 0 33 391 3 0 0 0 10 1 0
med 0 0 1 282 96 0 0 0 0 7 0 0
ult 0 0 5 610 15 1 0 0 0 1 0 0
Årstotaler 1973 - 1977 1978 - 1982 1983 - 1987 1988 - 1992 1993 - 1997
Middel / Max 35 / 64 40 / 88 57 / 72 121 / 182 52 / 67
Største 17/4 1988 25/4 1989 5/5 1990 21/4 1994 22/4 1995
rastdage 61 27 22 22 22

1997: Årstotalen på 67 er den bedste siden 1992, så vi kan måske håbe på en ny opgangsperiode.
Årets fund:

18/4 20/4 21/4 23/4 25/4 26/4 27/4 29/4 4/5 9/5 11/5 12/5 16/5
han 1 2 2 1 12 15 1 0 4 2 0 0 1
hun 0 0 0 0 2 4 2 0 2 1 1 1 0
ubest 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 0 5 0

Bemærk, at der i modsætning til de sidste 3 år, ikke var nogen efterårsobservationer i 1997.

DOFBasen:1997


1996:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1420, 39)
Et tyndt år, hvor det mest bemærkelsesværdige er hele 3 efterårsobs. 6/10 6 rast Korshage (PKK) er største efterårsnotering nogensinde. Det er nu tredie år i træk med efterårsringdrosler - det ligner en trend.

Forår 13/4 16/4 20/4 21/4 27/4 28/4 30/4 3/5 19/5 22/5
han 1 2 4 3 1
hun 4 1 2 1 1
ubest 3 6 1 1
Efterår 6/10 9/10 24/10
han
hun 1 1
ubest 6

DOFBasen:1996


1995:  Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1360, 60)
Ret sen ankomst. Alle forårsobs fremgår af følgende tabel:

14/4 16/4 21/4 22/4 23/4 29/4 30/4 2/5 3/5 12/5 13/5 21/5
Han 1 2 4 22 5 6 1 2 2 1
Hun 1 3 1 4 1 1
Ubest. 1 1

Hovedparten fra Korshageområdet, enkelte fra Hovvig og øvrige områder. Lige som sidste år meget få majobs.
En enkelt af de usædvanlige efterårsobs: 14/10 1 han rast Langesømose (EVR, HVR, PKK).

DOFBasen:1995


Ringdrossel  Turdus torquatus  (12, 1279, 59)

1994: 59
1993: 34
1992: 111
1991: 57
1990: 116
1989: 127
1988: 182
1987: 70
1986: 39
1985: 68
1984: 54
1983: 48
1982: 35
1981: 88
1980: 16
1979: 39
1978: 18
1977: 10
1976: 61
1975: 17
1974: 54
1973: 35

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 2 10
Total 53 18 1 72
MaxRst 9 3 1 9
Nobs 22 10 1 33
Ndag 10 9 1 20
Fænologi 12·· ··15 12

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 38 1 39
Total 79 14 1 94
MaxRst 13 11 1 13
Nobs 36 18 1 55
Ndag 15 9 1 25
Fænologi 13·· ··15 31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 46
Total 141 1 142
MaxRst 39 1 39
Nobs 56 6 62
Ndag 26 5 31
Fænologi 05·· ··21

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 27 27
Total 79 7 86
MaxRst 9 5 9
Nobs 30 5 35
Ndag 14 4 18
Fænologi 07·· ··09

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 48 48
MaxRst 16 1 16
Nobs 20 2 22
Ndag 16 2 18
Fænologi 05·· ··23

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 7
Total 110 14 124
MaxRst 16 7 16
Nobs 23 11 34
Ndag 11 9 20
Fænologi 12·· ··12

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 2 18
Total 1 98 10 109
MaxRst 1 14 2 14
Nobs 2 33 9 44
Ndag 2 18 7 27
Fænologi 28·· ···· ··22

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 123 1 1 125
MaxRst 56 2 1 56
Nobs 32 11 2 45
Ndag 17 9 2 28
Fænologi 11·· ··18 10··21

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 32 32
Total 61 12 2 1 76
MaxRst 1 8 9 1 1 9
Nobs 1 29 8 3 1 42
Ndag 1 17 7 3 1 29
Fænologi 29·· ···· ··16 13·· ··01

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 78 3 81
MaxRst 32 3 32
Nobs 22 5 27
Ndag 10 5 15
Fænologi 15·· ··09

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 1 15
Total 67 8 2 77
MaxRst 13 2 1 13
Nobs 24 7 2 33
Ndag 16 4 2 22
Fænologi 11·· ··08 03··27

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 49 14 1 64
MaxRst 7 4 1 7
Nobs 30 11 1 42
Ndag 17 8 1 26
Fænologi 04·· ··16 15

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 4 17
Total 46 11 2 1 60
MaxRst 7 3 1 1 7
Nobs 25 9 2 1 37
Ndag 9 6 2 1 18
Fænologi 08·· ··21 25·· ··06

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 20 20
Total 33 5 38
MaxRst 3 4 4
Nobs 19 4 23
Ndag 14 4 18
Fænologi 04·· ··18

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 20 21
Total 1 79 7 1 88
MaxRst 19 6 1 19
Nobs 1 17 3 1 22
Ndag 1 9 3 1 14
Fænologi 31·· ···· ··09 22

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 26 26
Total 1 53 24 78
MaxRst 1 7 7 7
Nobs 1 30 16 47
Ndag 1 16 12 29
Fænologi 31·· ···· ··25

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 9
Total 41 1 42
MaxRst 6 1 6
Nobs 25 4 29
Ndag 11 4 15
Fænologi 08·· ··13

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 8
Total 47 3 50
MaxRst 16 2 16
Nobs 17 2 19
Ndag 13 2 15
Fænologi 01·· ··03

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 6 1 17
Total 31 9 1 41
MaxRst 4 2 4
Nobs 19 7 1 27
Ndag 10 5 1 16
Fænologi 01·· ··23 27

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 19 2 5 26
MaxRst 3 2 2 3
Nobs 15 1 4 20
Ndag 10 1 4 15
Fænologi 12·· ··03 02··23

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6
Total 27 5 32
MaxRst 8 3 8
Nobs 16 6 22
Ndag 12 5 17
Fænologi 02·· ··09

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 18 1 19
Total 40 15 1 56
MaxRst 6 3 1 6
Nobs 17 12 1 30
Ndag 12 7 1 20
Fænologi 01·· ··17 29

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 51 2 1 54
MaxRst 11 2 1 11
Nobs 26 6 1 33
Ndag 14 6 1 21
Fænologi 06·· ··12 24art/11860.txt · Sidst ændret: 2023/06/05 22:53 af lb