Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15080

Pirol - Værlinger

Pirol Oriolus oriolus eu15080

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Diagrammer* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Pirol  Oriolus oriolus  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 10··22

2022:  Pirol  Oriolus oriolus  (1/1, 153/154, 2/2)

18/5 1 tf Korshage (SA, JB, KES) og 23/5 1 Ø Nørrevang (PEL) - ingen oplysninger om alder! (oplysning om det er en gul eller grøn fugl, må vel siges at styrke dokumentationen for denne art). Det bør også bemærkes, at halvdelen af observationer er forsynet med den ret intetsigende adfærd „overflyvende“. Ret firkantet kan man sige, at vi ikke har nogen Piroler, der flyver fra et (lokalt) opholdssted til et andet, så her må betegnelsen „træk“ vel være den korrekte.

13/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18··23

2021:  Pirol  Oriolus oriolus   (1, 153, 1)

24/5 07:43 1 2k han Ø Korshage (JB, KES).

26/10-2023 LB

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2020:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 152, 1)

22/5 1 syng Korshage formodentlig set tilflyvende fra Nørrevang (TL m.fl.) - selv om de to obs i basen ud fra obstiderne virker som forskellige fugle, så tyder kommentarerne på, at det er samme!

26/10-2023 LB

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 149, 3)

18/5 08:40 1 syng Nakke Skov og 09:40 1 syng Nakke SV - 1,5 km mellem de to lokaliteter - her vurderet som samme fugl (dog 3 andre fugle i Øst-DK denne dag), 19/5 06:25 Ø Korshage og 28/5 1 ad han ovf Skansehage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 18..28

2018:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 146, 3)
Minimum 3 individer – så det holder fortsat hvert år:
8/5 1 2k tf Korshage (NHV) – sad kortvarigt fremme ret lavt og returnerede så til skoven. Ikke vokal. Relativt tidlig, men 4 samme dag i DK og 9/5 havde Gilbjerg også en trækkende grøn fugl.
23/5 1 ad han Korshage – set (gul) + vokal (LB, EVR), 24/5 1 han hørt Korshage/Langesømosen (JB, EVR) og 25/5 1 han hørt Langesømosen (JS). Kan sagtens være mere end én fugl, men regnes her for samme.
30/5 1 2k han Højsandet (KES m.fl.).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 08..30

2017:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 144, 2)
27/5 1 syng Korshage (LB) – fløjt og kattekald hørt og 6/6 1 syng Korshage (HVR). Altså 2 kun kort optrædende fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27.. ..06

2016:  Pirol  Oriolus oriolus (1, 140, 4)  
Det var især i dagene 19/5 – 24/5, der var Piroler i det nordlige Sjælland.
19/5 1 sang/kald Korshage (EVR). 23/5 1 hørt Rørvig By 05:10 (LB) og 1 hørt/set Korshage skoven 05:30 - 06:50 (EVR, JB, LB). Fuglen var sporadisk aktiv med sang og kald og blev set i trætoppene, formodentlig en 2k (grøn). 24/5 1 syng Hovvig (PG). Der regnes med 4 fugle på Rørvighalvøen, selvom det ikke helt kan udelukkes, at Rørvigfuglen 20 min senere var rykket ud på Korshage.
Gilbjerg havde 4 obsdage, herunder hele 4 trk 22/5.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 19..24

2015:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 137, 3)
En syd-art, der trodsede det klamme forår og optrådte fint med 3 expl:
9/5 1 ad han Ø Korshage (EVR) – flot gul fugl der trak ud kl. 06:20.
5/6 2 der blev til 6/6 – 7/6 1 rast Korshage (KES m.fl.). Drejede sig om en gul 3k+ han og en grøn 2k. Opererede langs skov og det gamle egehegn fra Wiebrandtsmosen til Øretangegård. Sås ind i mellem og var jævnligt vokale med fløjten, ”skovskadekald” og mjavende kald.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09.. ..07

2014:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 136, 1)
23/5 1 Højsandet (JS), siden Langesø Mose. Hørt af JS fra matriklen med 8 – 10 fløjt kl. 06:35 – 06:40, hvor den fik konkurrence fra en græsslåmaskine. Rykkede nordøst ud mod kysten og givet samme fugl blev genfundet i skoven syd for Langesø Mose kl. ca. 10:30, hvor den var vokal frem til kl.11:10 (JB, EVR).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 23

2013:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 133, 3)
Efter det grimme nul i 2012 var arten tilbage:
25/5 1 ad syngende Korshage bag Fjordglimt (KES + 2)
6/6 2 Korshage – morgen 1 gul han bag Fjordglimt (fundet af HVR + 4). Kl. 17:30 - 18:00 imidlertid større drama med 2 fugle fra samme område (JB, CG). 1 fugl nordfra og 1 fugl sydfra stødte sammen, hvilket udløste en halv times varende livlig vokal udveksling med 3 stemmer i trætoppene: ”skovskade”kaldet, liflige Pirolfløjt og en lavmælt pludren hørt et par gange fra en fugl på toppen af ophidselse. Kun sikkerhed for at én af fuglene var 3k+ han. Efter ½ time trak nord-fuglen sig tilbage. Teori om territorialt clash mellem hanner. Enkelte romantikere har dog tolket det som en forlovelsesseance.
8/6 1 vokal han igen Korshage ved Fjordglimt (EVR). Regnes som genganger fra 6/6. Og siden tyst.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 2 2
N 1 2 3
Fænologi 25.. ..08

2011:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 129, 4)
En tidlig og en sen fugl karakteriserer året, hvor årstotalen på 4 fugle er over gennemsnittet for perioden siden 1998 (2,2 fugle per år), da halvøen husede hele 7 individer. Året startede 8/5 1 flot gul han trækforsøgende (JB, AF, EVR, KR) og 10/5 1 syngende (JB, KR) begge Korshage. Det kunne dreje sig om samme individ, men 9/5 havde pæn aktivitet både blandt fugle og fuglefolk, og burde i så fald havde givet en registrering. Den ganske tidlige forekomst er kun overgået af 4/5 1984 og 6/5 2002, samt på linje med 8/5 1994. Herefter 19/5 1 syngende Langesømosen ved Eriksminde (EVR) og 10/6 1 syngende Myntestien (Alex Schneider, JS). Den sidste observation er ganske sen, da RF-arkivet blot indeholder 9 observationer af senere dato.

DOFBasen:2011


2010:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 128, 1)
Med blot en enkelt fugl registreret over to dage må året siges at skrabe bunden: 23/5 - 24/5 1 syngende omkring sommerhusene Fjordglimt og Stenhuset på Korshage (LB, EVR). Et så stille år indbyder til et tilbageblik i artsarkivet: De fire største Pirol-dage igennem tiderne er: 23/5 1998 4 rast, 24/5 1989 4, 27/5 1981 4 og 14/6 1980 3 alle Korshage. Desuden findes en del dage med to fugle registreret på samme dag. De fire tidligste forekomster er (sorteret efter ankomstdato): 4/5 1984, 6/5 2002, 8/5 1994 og 11/5 1982. Samtlige årstotaler er vist i figuren nedenfor. Desuden er samtlige fund fordelt på lokalitet fremstillet i tabellen nedenfor. Her ses det, hvordan Korshage ikke overraskende dominerer totalt. Forekomsten fordelt på 10-dagesperioder viser, at over halvdelen (55%) af Pirolerne ved Rørvig ses i den sidste del af maj måned. NB: Det total antal Piroler registreret ved Rørvig (midterste tal i parentesen efter artsnavnet) er i forbindelse med et gennemsyn af arkivet blevet rettet og fremstår derfor lidt anderledes end i de seneste rapporter.

Lokalitet Antal
Korshage 94
Langesømosen 10
Nørrevang 4
Plantagen 4
Hovvig 3
Nykøbing Sjælland 3
Flyndersø 2
Højsandet 2
Ringholm Skov 2
Søndervang 2
Dybesø 1
Myntestien 1
Skansehage 1
Total 129

DOFBasen:2010


2009:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 117 126, 2)
Kun 2 iagttagelser og dermed lidt i underkanten af normen for de senere år: 18/5 1 han syngende Korshage (LB) og 26/5 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 114 123, 3)
Med 3 iagttagelser blev det antalsmæssigt et typisk år, men lokalitetsmæssigt faldt der mod sædvanen en obs uden for det obligate Korshageområde. Alle 3 obs: 21/5 1 rast Hovvig (PG) og 7/6 2 Korshage (EVR) fordelt med en syngende han og en trækforsøgende 2k.

DOFBasen:2008


2007:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 113 122, 1)
Det blev kun til en enkelt obs, men til gengæld vanligt hvad angår dato og lokalitet: 28/5 1 trækforsøgende Korshage (AF).

DOFBasen:2007


2006:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 109 118, 4)
Fem fugle er indsendt alle fra Korshageområdet: 13/5 1 - 2 Korshage (EVR) / Langesømosen (JB) antagelig samme fugl, der har været ude og vende på Korshage for så senere at havne i Langesømosen, 17/5 1 (EVR) og 19/5 2 Korshage (EVR). Antalsmæssigt et ret typisk år lidt i den pænere ende.

DOFBasen:2006


2005:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 106 115, 3)
Tre observationer og alle fra Korshageområdet: 21/5 1 og 22/5 1 (begge EVR) og 4/6 1 Langesømosen (JB).
Antalsmæssigt vendt tilbage til helt typisk niveau efter nulpunktet i 2004, hvor halvøen for første gang i 30 år tilsyneladende gik glip af Pirol.

DOFBasen:2005


2003:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 106 112, 3)
Tre iagttagelser blev det til af denne for Danmark så eksotisk udseende og lydende fugl: 21/5 2 syngende Korshage og 25/5 1 flyvende foran bilen ved Dybesø (alle EVR).
Antalsmæssigt således et typisk år.

DOFBasen:2003


2002:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 103 109, 3)
Første fugl observeres 6/5 1 rst Søndervang (JS). De næste og sidste ses 21/5 06:57 1 tf (JHC) og både for og efter 1 - 2 rastende Korshage (LB, EVR). 3 - 4 fugle om året er lige efter bogen.

14-04-23 LB Tf fugl tilføjet (også i træktabel).

DOFBasen:2002


2001:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 102 107, 2)
Tredje år i træk med kun 2 fugle: 29/5 1 han (EVR) og 4/6 1 (AT) - begge kortvarigt rastende Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 100 105, 2)
To observationer i år: 15/5 1 rast Korshage (KES) og 27/5 1 rast ved tårnet i Hovvig (EVR), en af de sjældne obs uden for Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 98 103, 2)
Året gav kun to observationer: 13/5 1 tf Korshage (KES) og 19/5 1 SØ Plantagen (MD).

DOFBasen:1999


1998:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 91 96, 7)
Pænt år med 7 fugle. Den første blev en af de sjældne udenfor Korshage. En 2K-fugl set 15/5 på Nørrevang (JS). Dagen efter 16/5 ses en 2K på Søndervang (JS).
Næste obs 23/5, hvor op til 4 Piroler opholder sig på Korshage og i Langesømosen (PEL, EVR, KES). Tangering af dagsrekorden fra 1984. Sidste fugl ses 29/5 1 Ø KH (KES).

DOFBasen:1998


1997:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 83 93, 3)
Fænologi: (4/5) 22/5 - 4/6 (20/6)
Meget sjælden forårstrækgæst.
Et årligt tilbagevendende eksotisk indslag i Rørvigs fuglefauna er tilstedeværelsen af Pirol på Korshage, som regel ultimo maj. Arten har kun manglet et år - helt tilbage i 1974. I alt er det blevet til 88 fugle gennem årene (3,5/år). Langt de fleste fugle er set eller hørt på selve Korshage eller i det umiddelbare bagland f.eks. Langesømosen. Under optimale forhold med varm SØ-vind i trækperioden ses ofte pænt med Piroler. Største antal er 7 - 10 fugle i 1981 og 1984, men visse år ses kun en enkelt.
Tidsmæssig fordeling pr 1/3 mdr: maj (2, 13, 51) og juni (16, 5, 1)

1997: 24/5 1 han Ø, 6/6 1 og 12/6 1 alle Korshage. Et år på det jævne.

DOFBasen:1997


1996:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 86 91, 2)
Den kolde maj faldt ikke i Pirolens smag kun 2 fugle: 5/6 1 syng Langesømose (NN via EVR) og 8/6 1 Nørrevang (EVR).

DOFBasen:1996


1995:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 83 88, 3)
Samtlige observationer nævnes: 25/5 1 ad han syngende/tf (04:54), herefter gående syd til rast og 1/6 2 hanner syngende i stereo ved Fjordglimt på Korshage (alle EVR).

DOFBasen:1995


Pirol  Oriolus oriolus  

1994: 7
Alle observationer nævnes:
8/5 1 ad. han TF (05.20) KH,
13/5 1 Ø (04.20) Nykøbing,
17/5 1 KH,
18/5 1 KH,
19/5 1 syng. KH,
20/5 1 - 2 syng. KH,
21/5 2 syng. KH (EVR) + 1 R Nørrevang,
27/5 1 syng. Langesømosen,
4/6 1 han syng. Langesømosen (EVR).

1993: 5
13/5 1 2K han R Langesøengen (EVR),
19/5 1 Ø KH,
20/5 2 ovf. hanner (08:52) under rovfugleobs.
30/5 1 han KH.
Alt i alt et helt normalt år.

1992: 5
Alle observationer nævnes:
21/5 (6.29) 1 han S → R (EVR m.fl.?),
23/5 (7.20) 1 2K han Ø,
25/5 (5.17) 1 han 2K Ø (EVR),
26/5 (8.55) 1 han R→ S (EVR),
20/6 (10.00) 1 2K han R → Ø (EVR),
alle KH.
Lidt skuffende med bare 5 fugle det flotte vejr og den meget østenvind taget i betragtning.

1991: 4
Alle obs nævnes:
15/5 1 han Myntestien,
27/5 1 han Nyk.Sj,
29/5 1 han KH,
30/5 1 han Langesømosen (EVR).

1990: 6
Følgende syngende fugle blev registreret i 1990:
18/5 1 KH,
20/5 1 HV,
21/5 1 Langesømosen,
22/5 1 Langesømosen (EVR),
1/6 1 Langesømosen (JHC, EVR),
4/6 1 Nyk. Sj.
(LB, JHC, PEL, JW).

1989: 5
24/5 4 fugle KH (1 imm hun SØ 03.43, 1 imm hun SØ 05:l5, 1 ad han syngende KH samt 1 imm han syngende Flyndersø) (KB, EVR),
3/6 1 han syngende KH (EVR).

1988: 4
Normalt år med 4 fugle:
22/5 1 syngende KH,
23/5 1 han KH,
28/5 1 KH + 1 Højsandet.

1987: 5
Et normalt år med 5 individer:
15/5 1 han trk KH (PEL),
27/5 2 KH (PEL, EVR),
5/6 1 Langesømosen (ET),
11/6 1 KH (LB).

1986: 3
18/5 1 syng KH,
21/5 1 syng KH,
(LB, LL)
23/5 1 2K SØ (05:23) KH (EVR).

1985: 4
22/5 1 syng (LB, PCC, EVR),
25/5 1 ad han Ø (05:55) (EVR),
26/5 1 syng (BBP, PR),
27/5 1 syng (UR),
5/6 1 syng (KA).
Der er sandsynligvis tale om mindst 4 individer. Det er ikke udelukket at, at dervar mere end 1 fugl 22/5.
Årets resultat må betegnes som ret normalt.

1984: 10
Mange iagttagelser:
4/5 1 syng han KH (LB),
20/5 1 han KH (JHC, PEL),
21/5 1 han KH (LB, EVR),
26/5 2 hanner KH (LL) + 1 Skansehage (ET),
27/5 1 juv han tf (05:08) (EVR),
31/5 1 syng han (LB, JHC, EVR),
3/6 1 imm han tf (05:35) (LB, JHC) + 1 - (2) syng hanner (LB, JHC, EVR).
Mindst 7 forskellige fugle, sandsynligvis 10.

1983: 2
Relativt dårligt år med kun 2 iagttagelser:
23/5 1 (KA, EVR),
25/5 1 (PKK).

1982: 4
3-4 på forårstrækket:
11/5 1 syng Ringholm Skov (EVR),
13/5 1 han HV (JW), samme?,
21/5 1 syng KH (EVR),
6/6 1 syng Plantagen (EVR).
Tilføjet 1984: 27/5 1 han (PKK).

1981: 10
7 - 10 fugle fordelt på 6 dage:
17/5 2 KH (1 hun + 1 han E) (KB, MWA),
27/5 4 KH (3 hanner + 1 hun) (EVR),
29/5 1 syng KH (LB, EVR).
1/6 1 han KH (EVR),
5/6 1 han KH (EVR),
13/6 1 Ringholm Skov (JHC, SP).

1980: 3
14/6 3 syng hanner Korshage A (LB,EVR), hørt samtidigt.
15/6 0 (LB)
14/8 1 KH-D (SP).
Rettelse 1981:
14/8 1 KH-D skal være 14/6. Arten er således stadig ikke registreret fra efteråret.

1979: 2
23/5 1 han KH + 1 Højsandet ved Rørvig (EVR).

1978: 3
28/5 1 syng Plantagen (JB),
30/5 1 Plantagen B (LB), rimeligvis samme fugl.
samt ult. maj 1 syng Flyndersø (Kjeld Andersen).
2/6 1 Korshage A (LB).
I alt 2 - 4 fugle.

1977: 2
26/5 1 syng Langesømose, Korshage (LB),
11/6 1 par Plantagen C (NN via JB).

1976: 1
23/5 04:50 1 syng KH (EVR).
Må anses for at være årlig.

1975: 1
18/5 1 syng Langesømose, Korshage (LB, EVR).

1974: –

1973: 2
24/5 1 han syng Nørrevang Vest (KA),
4/6 1 ad han V Kysten ved Sandflugtsplantagen (LB).

1972: 2
23/6 1 syng han Trolleskoven, Nakke Lyng (LB).

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18··23

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 24

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 18··28

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 08··30

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27·· ··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 19··24

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09·· ··07

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25·· ··08

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 08·· ··10

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23··24

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18··26

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 21·· ··07

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 13··19

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 21·· ··04

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21··25

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 06··21

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29·· ··04

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15··27art/15080.txt · Sidst ændret: 2023/06/04 19:36 af lb