Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15080

Pirol - Værlinger

Pirol Oriolus oriolus eu15080

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Meget sjælden Efterår: -

Diagrammer* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2021:  Pirol  Oriolus oriolus  

DOFBasen:2021


2020:  Pirol  Oriolus oriolus  

DOFBasen:2020

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 149, 3)

18/5 08:40 1 syng Nakke Skov og 09:40 1 syng Nakke SV - 1,5 km mellem de to lokaliteter - her vurderet som samme fugl (dog 3 andre fugle i Øst-DK denne dag), 19/5 06:25 Ø Korshage og 28/5 1 ad han ovf Skansehage.

20/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 18..28

2018:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 146, 3)
Minimum 3 individer – så det holder fortsat hvert år:
8/5 1 2k tf Korshage (NHV) – sad kortvarigt fremme ret lavt og returnerede så til skoven. Ikke vokal. Relativt tidlig, men 4 samme dag i DK og 9/5 havde Gilbjerg også en trækkende grøn fugl.
23/5 1 ad han Korshage – set (gul) + vokal (LB, EVR), 24/5 1 han hørt Korshage/Langesømosen (JB, EVR) og 25/5 1 han hørt Langesømosen (JS). Kan sagtens være mere end én fugl, men regnes her for samme.
30/5 1 2k han Højsandet (KES m.fl.).

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 6 6
MaxRst 1 1
Nobs 6 6
Ndag 5 5
Fænologi 08..30

2017:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 144, 2)
27/5 1 syng Korshage (LB) – fløjt og kattekald hørt og 6/6 1 syng Korshage (HVR). Altså 2 kun kort optrædende fugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27.. ..06

2016:  Pirol  Oriolus oriolus (1, 140, 4)  
Det var især i dagene 19/5 – 24/5, der var Piroler i det nordlige Sjælland.
19/5 1 sang/kald Korshage (EVR). 23/5 1 hørt Rørvig By 05:10 (LB) og 1 hørt/set Korshage skoven 05:30 - 06:50 (EVR, JB, LB). Fuglen var sporadisk aktiv med sang og kald og blev set i trætoppene, formodentlig en 2k (grøn). 24/5 1 syng Hovvig (PG). Der regnes med 4 fugle på Rørvighalvøen, selvom det ikke helt kan udelukkes, at Rørvigfuglen 20 min senere var rykket ud på Korshage.
Gilbjerg havde 4 obsdage, herunder hele 4 trk 22/5.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 19..24

2015:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 137, 3)
En syd-art, der trodsede det klamme forår og optrådte fint med 3 expl:
9/5 1 ad han Ø Korshage (EVR) – flot gul fugl der trak ud kl. 06:20.
5/6 2 der blev til 6/6 – 7/6 1 rast Korshage (KES m.fl.). Drejede sig om en gul 3k+ han og en grøn 2k. Opererede langs skov og det gamle egehegn fra Wiebrandtsmosen til Øretangegård. Sås ind i mellem og var jævnligt vokale med fløjten, ”skovskadekald” og mjavende kald.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 4 5
MaxRst 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09.. ..07

2014:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 136, 1)
23/5 1 Højsandet (JS), siden Langesø Mose. Hørt af JS fra matriklen med 8 – 10 fløjt kl. 06:35 – 06:40, hvor den fik konkurrence fra en græsslåmaskine. Rykkede nordøst ud mod kysten og givet samme fugl blev genfundet i skoven syd for Langesø Mose kl. ca. 10:30, hvor den var vokal frem til kl.11:10 (JB, EVR).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 1 1
Fænologi 23

2013:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 133, 3)
Efter det grimme nul i 2012 var arten tilbage:
25/5 1 ad syngende Korshage bag Fjordglimt (KES + 2)
6/6 2 Korshage – morgen 1 gul han bag Fjordglimt (fundet af HVR + 4). Kl. 17:30 - 18:00 imidlertid større drama med 2 fugle fra samme område (JB, CG). 1 fugl nordfra og 1 fugl sydfra stødte sammen, hvilket udløste en halv times varende livlig vokal udveksling med 3 stemmer i trætoppene: ”skovskade”kaldet, liflige Pirolfløjt og en lavmælt pludren hørt et par gange fra en fugl på toppen af ophidselse. Kun sikkerhed for at én af fuglene var 3k+ han. Efter ½ time trak nord-fuglen sig tilbage. Teori om territorialt clash mellem hanner. Enkelte romantikere har dog tolket det som en forlovelsesseance.
8/6 1 vokal han igen Korshage ved Fjordglimt (EVR). Regnes som genganger fra 6/6. Og siden tyst.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 3 4
MaxRst 1 2 2
N 1 2 3
Fænologi 25.. ..08

2011:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 129, 4)
En tidlig og en sen fugl karakteriserer året, hvor årstotalen på 4 fugle er over gennemsnittet for perioden siden 1998 (2,2 fugle per år), da halvøen husede hele 7 individer. Året startede 8/5 1 flot gul han trækforsøgende (JB, AF, EVR, KR) og 10/5 1 syngende (JB, KR) begge Korshage. Det kunne dreje sig om samme individ, men 9/5 havde pæn aktivitet både blandt fugle og fuglefolk, og burde i så fald havde givet en registrering. Den ganske tidlige forekomst er kun overgået af 4/5 1984 og 6/5 2002, samt på linje med 8/5 1994. Herefter 19/5 1 syngende Langesømosen ved Eriksminde (EVR) og 10/6 1 syngende Myntestien (Alex Schneider, JS). Den sidste observation er ganske sen, da RF-arkivet blot indeholder 9 observationer af senere dato.

DOFBasen:2011


2010:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 128, 1)
Med blot en enkelt fugl registreret over to dage må året siges at skrabe bunden: 23/5 - 24/5 1 syngende omkring sommerhusene Fjordglimt og Stenhuset på Korshage (LB, EVR). Et så stille år indbyder til et tilbageblik i artsarkivet: De fire største Pirol-dage igennem tiderne er: 23/5 1998 4 rast, 24/5 1989 4, 27/5 1981 4 og 14/6 1980 3 alle Korshage. Desuden findes en del dage med to fugle registreret på samme dag. De fire tidligste forekomster er (sorteret efter ankomstdato): 4/5 1984, 6/5 2002, 8/5 1994 og 11/5 1982. Samtlige årstotaler er vist i figuren nedenfor. Desuden er samtlige fund fordelt på lokalitet fremstillet i tabellen nedenfor. Her ses det, hvordan Korshage ikke overraskende dominerer totalt. Forekomsten fordelt på 10-dagesperioder viser, at over halvdelen (55%) af Pirolerne ved Rørvig ses i den sidste del af maj måned. NB: Det total antal Piroler registreret ved Rørvig (midterste tal i parentesen efter artsnavnet) er i forbindelse med et gennemsyn af arkivet blevet rettet og fremstår derfor lidt anderledes end i de seneste rapporter.

Lokalitet Antal
Korshage 94
Langesømosen 10
Nørrevang 4
Plantagen 4
Hovvig 3
Nykøbing Sjælland 3
Flyndersø 2
Højsandet 2
Ringholm Skov 2
Søndervang 2
Dybesø 1
Myntestien 1
Skansehage 1
Total 129

DOFBasen:2010


2009:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 117, 2)
Kun 2 iagttagelser og dermed lidt i underkanten af normen for de senere år: 18/5 1 han syngende Korshage (LB) og 26/5 1 rast Korshage (EVR).

DOFBasen:2009


2008:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 114, 3)
Med 3 iagttagelser blev det antalsmæssigt et typisk år, men lokalitetsmæssigt faldt der mod sædvanen en obs uden for det obligate Korshageområde. Alle 3 obs: 21/5 1 rast Hovvig (PG) og 7/6 2 Korshage (EVR) fordelt med en syngende han og en trækforsøgende 2k.

DOFBasen:2008


2007:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 113, 1)
Det blev kun til en enkelt obs, men til gengæld vanligt hvad angår dato og lokalitet: 28/5 1 trækforsøgende Korshage (AF).

DOFBasen:2007


2006:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 109, 4)
Fem fugle er indsendt alle fra Korshageområdet: 13/5 1 - 2 Korshage (EVR) / Langesømosen (JB) antagelig samme fugl, der har været ude og vende på Korshage for så senere at havne i Langesømosen, 17/5 1 (EVR) og 19/5 2 Korshage (EVR). Antalsmæssigt et ret typisk år lidt i den pænere ende.

DOFBasen:2006


2005:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 106, 3)
Tre observationer og alle fra Korshageområdet: 21/5 1 og 22/5 1 (begge EVR) og 4/6 1 Langesømosen (JB).
Antalsmæssigt vendt tilbage til helt typisk niveau efter nulpunktet i 2004, hvor halvøen for første gang i 30 år tilsyneladende gik glip af Pirol.

DOFBasen:2005


2003:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 106, 3)
Tre iagttagelser blev det til af denne for Danmark så eksotisk udseende og lydende fugl: 21/5 2 syngende Korshage og 25/5 1 flyvende foran bilen ved Dybesø (alle EVR).
Antalsmæssigt således et typisk år.

DOFBasen:2003


2002:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 103, 3)
Første fugl observeres 6/5 1 rst Søndervang (JS). De næste og sidste ses 21/5 med 2 - 3 fugle på Korshage (LB, JHC, EVR). 3 - 4 fugle om året er lige efter bogen.

DOFBasen:2002


2001:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 102, 2)
Tredje år i træk med kun 2 fugle: 29/5 1 han (EVR) og 4/6 1 (AT) - begge kortvarigt rastende Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 100, 2)
To observationer i år: 15/5 1 rast Korshage (KES) og 27/5 1 rast ved tårnet i Hovvig (EVR), en af de sjældne obs uden for Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 98, 2)
Året gav kun to observationer: 13/5 1 tf Korshage (KES) og 19/5 1 SØ Plantagen (MD).

DOFBasen:1999


1998:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 91, 7)
Pænt år med 7 fugle. Den første blev en af de sjældne udenfor Korshage. En 2K-fugl set 15/5 på Nørrevang (JS). Dagen efter 16/5 ses en 2K på Søndervang (JS).
Næste obs 23/5, hvor op til 4 Piroler opholder sig på Korshage og i Langesømosen (PEL, EVR, KES). Tangering af dagsrekorden fra 1984. Sidste fugl ses 29/5 1 Ø KH (KES).

DOFBasen:1998


1997:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 88, 3)
Fænologi: (4/5) 22/5 - 4/6 (20/6)
Meget sjælden forårstrækgæst.
Et årligt tilbagevendende eksotisk indslag i Rørvigs fuglefauna er tilstedeværelsen af Pirol på Korshage, som regel ultimo maj. Arten har kun manglet et år - helt tilbage i 1974. I alt er det blevet til 88 fugle gennem årene (3,5/år). Langt de fleste fugle er set eller hørt på selve Korshage eller i det umiddelbare bagland f.eks. Langesømosen. Under optimale forhold med varm SØ-vind i trækperioden ses ofte pænt med Piroler. Største antal er 7 - 10 fugle i 1981 og 1984, men visse år ses kun en enkelt.
Tidsmæssig fordeling pr 1/3 mdr: maj (2, 13, 51) og juni (16, 5, 1)

1997: 24/5 1 han Ø, 6/6 1 og 12/6 1 alle Korshage. Et år på det jævne.

DOFBasen:1997


1996:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 86, 2)
Den kolde maj faldt ikke i Pirolens smag kun 2 fugle: 5/6 1 syng Langesømose (NN via EVR) og 8/6 1 Nørrevang (EVR).

DOFBasen:1996


1995:  Pirol  Oriolus oriolus  (1, 83, 3)
Samtlige observationer nævnes: 25/5 1 ad han syngende/tf (04:54), herefter gående syd til rast og 1/6 2 hanner syngende i stereo ved Fjordglimt på Korshage.

DOFBasen:1995


Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 22

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 3 3
Fænologi 18..28

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 5 5
Ndag 5 5
Fænologi 08..30

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 27.. ..06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 19..24

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 2 2
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 09.. ..07

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 23

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 25.. ..08

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 1 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 3 1 4
Ndag 3 1 4
Fænologi 08.. ..10

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 23..24

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18..26

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 1 2
Fænologi 21.. ..07

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 28

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 2 2
Nobs 4 4
Ndag 3 3
Fænologi 13..19

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 1 3
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 1 3
Ndag 2 1 3
Fænologi 21.. ..04

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 3 3
MaxRst 2 2
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 21..25

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 3 3
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 06..21

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 29.. ..04

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 15..27

1999:
DOFBasen:1999

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 13

1998:
DOFBasen:1998

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 7 7
MaxRst 4 4
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 15..29

art/15080.txt · Sidst ændret: 2020/07/01 18:37 af kes