Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:15390

Pirol - Værlinger

Skovskade Garrulus glandarius eu15390

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Fåtallig Efterår: Almindelig

Fotos


Skovskade

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Skovskade  Garrulus glandarius  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 12 8 10 9 7 3 13 6 9 6 9 92
MaxRst 2 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 4
Nobs 15 14 12 22 24 13 14 19 18 15 14 180
Ndag 13 13 10 19 17 11 11 14 17 13 11 149
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2022:  Skovskade  Garrulus glandarius  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 17 2 22 12 2 2 3 4 64
MaxRst 5 2 11 6 2 2 2 2 4 3 2 4 11
Nobs 19 8 11 11 15 12 11 9 41 35 5 16 193
Ndag 15 7 9 9 13 12 9 8 24 25 5 13 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:  Skovskade  Garrulus glandarius  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 1 18
Total 16 8 17 22 3 4 3 16 14 7 6 116
MaxRst 4 5 10 3 3 3 2 2 10 6 4 2 10
Nobs 28 21 29 35 19 19 8 7 30 30 18 20 264
Ndag 19 14 19 20 14 14 8 7 19 17 15 13 179
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2020:  Skovskade  Garrulus glandarius  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 9 8 2 11 6 1 12 5 20 3 8 88
MaxRst 5 6 4 2 4 2 1 6 4 6 4 4 6
Nobs 11 7 13 8 20 7 5 18 26 30 19 20 184
Ndag 9 7 10 8 18 7 5 15 21 20 15 16 151
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Skovskade  Garrulus glandarius 

Forårtræk: 20/4 5 tf var alt og efteråret var tilsvarende tyndt: 22/9 2 tf.

21/8-2020 LB 

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 7
Total 19 1 7 21 13 2 4 10 13 15 12 6 123
MaxRst 8 6 6 6 7 4 5 4 3 3 3 2 8
Nobs 27 19 29 27 20 18 13 12 28 24 23 5 245
Ndag 18 13 18 20 15 16 11 9 18 18 16 4 176
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2018:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Igen et år helt uden bevægelser. Brutto 233, men aldrig over 8/4 6 Langesø Mose i lille støjende flok. Én eneste tf-trækfugl på et år (31/5). Mængder af agern mm fra eftersommeren, så sikkert ingen grund til at bevæge sig langt efter mad.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 20 13 22 31 18 5 3 6 15 17 28 25 203
MaxRst 3 3 2 6 2 2 1 2 2 2 3 5 6
Nobs 14 10 17 17 15 4 3 5 13 13 16 14 141
Ndag 13 9 15 17 13 4 3 5 12 13 15 14 133
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2017:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Stort set helt uden bevægelser! Kun 4 tf forår. Resten ynglefugle.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 2 6
Total 37 18 40 43 30 21 7 38 45 57 47 21 404
MaxRst 5 2 7 4 4 2 2 4 3 4 3 5 7
Nobs 19 13 25 24 18 19 6 22 31 34 33 15 259
Ndag 12 9 20 17 14 15 4 15 22 22 23 12 185
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Tamt år med 2 sæsoner uden bevægelser. Understreget af kun én trækobs 22/5 3 tf Korshage. De lokale fugle meldt fra 10 lokaliteter. En optælling gav 29/2 11 rast Rørvig Lyng. Stille og underregistreret som ynglefugl. Rapporteres lavt i månederne marts – juli.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 27 47 14 21 31 16 5 20 44 42 28 14 309
MaxRst 2 11 3 4 2 4 2 2 3 2 5 4 11
Nobs 24 16 10 14 23 10 4 17 29 34 17 9 207
Ndag 19 12 9 12 13 8 4 14 21 20 13 8 153
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Rørte absolut ikke på sig i 2015, hverken forår eller efterår. Ingen stillede på tf på Korshage.
Lav årssum: 249 jævnt over året svarende til de spredte ynglefugle. Det nærmeste ved flok var 12/3 6 og 18/4 8 Hovvig.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 20 13 29 32 25 16 8 13 21 39 21 12 249
MaxRst 3 3 6 8 3 3 2 3 2 2 2 2 8
Nobs 15 10 14 17 20 9 7 9 19 31 17 9 177
Ndag 10 8 11 13 13 9 7 8 14 22 13 9 137
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2014:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Årssum = 365. Med kun 4 på træk/trækforsøg forår og 3 efterår et udramatisk år.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 1 7
Total 10 35 42 28 25 18 6 16 65 64 33 25 367
MaxRst 2 7 5 3 4 2 1 2 8 6 3 2 8
Nobs 8 18 23 22 16 15 6 12 31 34 25 19 229
Ndag 7 14 18 17 14 10 5 11 24 24 20 16 180
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2013:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Årssum = 299. Lav profil. Forår skuffede med kun 10 tf efter pænt antal fugle i efteråret 2012. Få fugle i efteråret.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 11
Total 18 10 16 33 41 5 6 22 44 61 26 17 299
MaxRst 2 2 2 7 8 2 1 8 5 5 5 6 8
N 15 9 14 17 17 4 6 8 26 30 16 9 171
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Meldt fra 12 lokaliteter året igennem. Altid få fugle. Kun 3 gange 10+: 24/4 10 i Plantagen ved større skovtælling og 2 trækobs i oktober med 14 og 10.
Forår yderst stille med blot 7 tf Korshage/Nørrevang 5/4 – 20/4, men det var jo også stille i efteråret 2011.
Til gengæld et mindre, men dog tydeligt rykind i efteråret. En parallel til bevægelse i Nøddekrige.
38 fugle i tf fra 26/9 – 12/10, flest 3/10 14 og 12/10 10 tf Korshage. Kunne også ses på den totale rapportering, hvor de 3 forårsmåneder præsterede 61 og de 3 efterårsmåneder 164 fugle.

DOFBasen:2012


2011:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Større forårsbevægelse hos Skovskaderne om foråret er forekommet i 1973, 1978, 2000 og i 2011 – så det er absolut ikke en hyppig foreteelse. Der var mange Skovskader i efteråret 2010, så potentialet til et godt forår forelå.
Trækbevægelser registreret 3/4 - 31/5 i alt 244, heraf de 203 i april og 41 i maj. Dage med tocifrede antal:10/4 10, 15/4 22, 16/4 31, 18/4 41, 19/4 17, 20/4 12, 22/4 13, 25/4 13, 26/4 13, 27/4 13 og 11/5 12. I ultimo april kunne man let få det indtryk, at det er de samme fugle, der lå og cyklede rundt – de 13 fugle 25/4 er dog sammensat af 9 + 4, så helt så simpelt er det antagelig ikke, men andelen af gengangere fra dag til dag må formodes at være høj. Et kik på Spodsbjerg viser, at det ikke er mange, der kom over, herfra blot 23/4 2 NØ. Eneste sted i Nordsjælland med træk af betydning var Gilleleje med 20/4 33 Ø, 21/4 11 Ø, 22/4 9 Ø + 10 V og 24/4 9 Ø, dermed ingen da vi havde flest i medio april, men til gengæld godt gang i den sidst i april. Hvis vores materiale skal tolkes i relation hertil, må konklusionen være, at hvis der er sivet nogle igennem, så må det være i ultimo april. Endelig foreligger der en mulighed for, at det er helt forskellige kontingenter af fugle på de to lokaliteter, slet ikke en utænkelig mulighed. Sikkert udtræk ved Korshage er vist ikke noteret. Erfaring fra tidlige med udprægede vandskræk arter er, at hvis de ryger over, så går de oftest ud helt nede ved Skansehage.
Eneste største rasttal (fraregnet Korshage) var 30/4 6 Nakke Nord – vel et udtryk for, at der endnu var bevægelse – jo ikke lige frem en Skovskade lokalitet.
Et stille efterår med blot 5 fugle på tf 19/9.

DOFBasen:2011


2010:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Kun få bevægelser i foråret: 30/3 1 tf, 10/4 1 tf og 2/5 1 tf.
Til gengæld pænt gang i den i efteråret. Bevægelser set 22/9 – 30/10 med følgende tocifrede dage: 24/9 32, 5/10 38, 8/10 17, 9/10 20, 10/10 16, 11/10 44 og 12/10 14. I alt 210 med månedsfordeling sep 47 og okt 163. Desuden en hel del større tal med overflyvende fugle primært fra Hovvig 24/9 – 17/10. Kan tit være vanskeligt at afgøre, hvad der er trækbevægelser, og hvad der blot er tilfældig flyven frem og tilbage. Stort set alle trækobservationer er fra Korshagekysten bortset fra disse: 25/9 5 tf, 7/10 2 trk og 13/10 1 tf Skansehage samt 11/10 36 Ø og 30/10 1 SV i stor højde Hovvig.
Kun fire rasttal med mere end 3 fugle: 15/4 5 Korshage, 24/9 6 Dybesø samt 8/10 4 Nakke Sydvest og 15 Hovvig. Således ingen indikationer på, at der har været stort lokalt bidrag til efterårets trækaktiviteter.

DOFBasen:2010


2009:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Ingen bemærkelsesværdige obs af denne på halvøen forholdsvis almindelige fugl. Enkelte fugle på trækforsøg er meldt fra Korshage ultimo maj. Største rasttal: 8/10 6 rast Korshage.

DOFBasen:2009


2008:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Obs foreligger fra alle årets måneder med undtagelse af juli og august. Lidt trækforsøgende fugle fra Korshage er meldt fra maj og juni. Største rasttal: 9/2 7 rast Korshage.

DOFBasen:2008


2007:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Der er rapporteret nogle enkelte tilfælde af trækaktivitet i perioden marts - maj involverende 1-3 fugle. Derudover er der lidt spredte obs igennem året fra forskellige steder på halvøen. Intet specielt at bemærke.

DOFBasen:2007


2006:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Ud over dage med 1 - 3 trækforsøgende fugle fra Korshage i perioden 17/5 - 24/5, består rapporteringerne af 1 - 4 rastende fugle fra Korshage og Hovvig. Rapporteringsaktiviteten afspejler ikke artens faktiske status på halvøen.

DOFBasen:2006


2005:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Kun 4 observationsdage fra 3 forskellige observatører blev det til i 2005. Der er meldt om 1 - 2 fugle træk/trækforsøgende hhv. 1/4 og 28/5. Største rasttal rapporteredes fra Hovvig med 15 fugle 16/10. Indrapporteringsaktiviteten afspejler ikke artens status på halvøen.

DOFBasen:2005


2004:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Småflokke af 1 - 4 tf’ere på 6 observationsdage mellem 14/4 og 1/6.
Største rasttal 22/3 8 Korshageområdet.
Intet bemærkelsesværdigt fra efteråret.

DOFBasen:2004


2003:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Indrapporteringer, af hvilke der i alt kun er 17, forefindes mellem 10/1 og 17/10.
5 trækforsøgende på Korshage 3/5 (LB).
Største tal: 20 rastende i Plantagen 17/10 (JB) dernæst 11 rastende i Hovvig 22/9 (PG).

DOFBasen:2003


2002:  Skovskade  Garrulus glandarius  
For andet år i træk, et år uden trækbevægelser. De største tal bliver 17/2 5 rst Korshage og 19/4 3 rst Korshage. Fra sommeren foreligger et enkelt tal 4/8 7 rst Hovvig. Ingen registreringer fra efteråret.

DOFBasen:2002


2001:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Skovskaden havde et meget stille 2001. Fra foråret er følgende obs indsendt: 21/4 6, 22/5 1 og 23/5 3 alle trækforsøgende Korshage.
Fra efteråret foreligger følgende: 22/9 og 23/9 2 set trækforsøgende Korshage samt 6/10 2 set over Netto i Nykøbing!

DOFBasen:2001


2000:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Meget få fugle er indrapporteret fra årets første 3 måneder. De første trækforsøgende fugle blev set på Korshage 15/4, og frem til 10/6 sås her min. 356 trækforsøgende, hvilket placerer foråret 2000 blandt de 5 bedste. Største dag blev 22/4 med 80 tf. Der er desuden observeret reelt udtræk fra Korshage på en række dage, som mest 19/4 med 13 SØ.
Det markante forår blev efterfulgt af et ringe efterår. Ingen fugle observeredes på Korshage og blandt de yderst få indkomne notater er der ingen med mere end 2 fugle.

DOFBasen:2000


1999:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Selv om Skovskaden ses lokalt fra årets start, optræder de første trækforsøgende fugle på Korshage så sent som 26/5 med 1 tf. Yderligere 27/5 2 tf og 29/5 2 tf kommer således til at udgøre foråret.
Det gik betydeligt bedre om efteråret: Fra 30/8 - 16/10 ses 116 tf og SV - trækkende fugle. Bedste dage blev 3/10 30 tf KH og 14/10 30 V HV. Intet rapporteret efter 16/10.

DOFBasen:1999


1998:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Fra 2/4 til 16/5 ses 28 trækforsøgende fugle på Korshage. Bedste dag: 6/4 7 rst KH. Intet rapporteret fra efteråret.

DOFBasen:1998


1997:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Fåtallig ynglestandfugl og visse år invasionsfugl.
Et skøn over ynglefuglebestanden lyder på 35 - 70 par.
Der var invasioner i 1972, 1977, 1994 og 1996. Invasionen i 1972 var stor, og forårstrækket i 1973 gav 270 trækkende og især trækforsøgende fugle. I 1977 sås mange i løbet af september - oktober, men den største dag 29/9 gav dog kun 17 fugle. Forårstrækket 1978 bød ligeledes på mange trækforsøgende fugle flest set 7/5 med 75 fugle. Invasionen i 1994 gav hele 396 fugle fra 31/8 til 28/10 med flere store dage: 31/8 147 og 6/10 hele 175 trækforsøgende fugle, ny rekord for lokaliteten.
Foråret 1995 var tilsvarende markant med hele 4 dage med over 100 fugle, flest 25/4 med 160. Endelig gav efteråret 1996 en ny invasion med 293 trækkende - trækforsøgende fugle med flest, 80 rastende fugle, 6/10.
Udenfor invasionerne gør Skovskaden ikke meget væsen af sig. Oftest ses kun ganske få fugle på trækforsøg forår og efterår.

1997: Et år med få fugle. Årets første trækaktivitet registreret 7/3 1 Korshage. Lidt trækforsøgende fugle i maj med op til 8 fugle 4/5 og 24/5. Efterårets første 27/9 1 og sidste 1/10 1, begge fugle trækforsøgende.

DOFBasen:1997


1996:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Foråret lidt af nedtur i forhold til 1995. Essensen af materialet indskrænker sig til 1 tf 3/3.
I efteråret var der betydelig mere gang i den. I alt blev det til 293 “trækkende” fugle mellem 19/9 og 23/10. Dage med over 10: 24/9 11, 26/9 13, 3/10 12, 5/10 21, 6/10 47, 7/10 26, 9/10 15, 11/10 54, 12/10 13 og 13/10 51. De dage, hvor der har været flere observatører på, f.eks. 13/10 opgiver en anden observatør kun 7 fugle. Der er en del overlap i dækningsperioden, men desværre ingen tidsangivelser på fuglene. Ydermere er samtlige tal fra den samme observatør. Der er ingen oplysninger om flokstørrelser, så tallenes størrelse, kan være et udslag af tællerens “konservatisme”. Alle disse tal overgås dog af et enkelt rasttal: 6/10 80 Korshage, så der er næppe tvivl om, at spidsen til tider har været godt befolket af Skovskader.

DOFBasen:1996


1995:  Skovskade  Garrulus glandarius  
Der er rapporteret trækforsøgende fugle på Korshage i perioden 14/4 - 19/6. Flere virkelig store dage: 22/4 100, 23/4 121, 24/4 150 og 25/4 160 fugle. Af rastende fugle nævnes 7/5 20 Skansehage.
Fra efteråret blot 5/10 3 tf Korshage.

DOFBasen:1995


Skovskade  Garrulus glandarius  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 17 2 20 12 2 2 4 1 15 9 2 11 97
MaxRst 5 2 11 6 2 2 2 2 4 3 2 4 11
Nobs 19 8 11 11 15 12 11 9 41 35 5 16 193
Ndag 15 7 9 9 13 12 9 8 24 25 5 13 149
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 14 1 18
Total 16 8 17 22 3 4 1 16 8 4 6 105
MaxRst 4 5 10 3 3 3 2 2 10 6 4 2 10
Nobs 28 21 29 35 19 19 8 7 30 30 18 20 264
Ndag 19 14 19 20 14 14 8 7 19 17 15 13 179
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 3 9 9 2 11 6 2 12 6 24 4 10 98
MaxRst 5 6 4 2 4 2 1 6 4 6 4 4 6
Nobs 11 7 13 8 20 7 5 18 26 30 19 20 184
Ndag 9 7 10 8 18 7 5 15 21 20 15 16 151
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 7
Total 19 6 3 17 13 1 3 6 13 12 8 1 102
MaxRst 8 6 6 6 7 4 5 4 3 3 3 2 8
Nobs 27 19 29 27 20 18 13 12 28 24 23 5 245
Ndag 18 13 18 20 15 16 11 9 18 18 16 4 176
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 9 2 6 13 5 1 1 2 3 2 6 7 57
MaxRst 3 3 2 6 3 2 1 2 2 2 3 5 6
Nobs 18 13 19 28 17 4 3 7 13 15 17 15 169
Ndag 13 9 15 18 13 4 3 5 12 13 15 14 134
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 2 6
Total 11 2 15 11 4 2 2 8 4 15 6 3 83
MaxRst 5 2 7 4 4 2 2 4 3 4 3 5 7
Nobs 16 13 25 21 17 19 5 19 30 28 32 15 240
Ndag 12 9 20 17 14 15 4 15 22 22 23 12 185
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 6 23 1 1 10 2 1 1 8 2 9 4 68
MaxRst 2 11 3 4 5 4 2 2 3 2 5 4 11
Nobs 24 16 10 14 22 10 4 17 29 34 17 9 206
Ndag 19 12 9 12 13 8 4 14 21 20 13 8 153
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 12 4 4 14 4 5 3 2 7 1 1 57
MaxRst 5 3 6 8 3 3 2 3 2 2 2 2 8
Nobs 15 10 14 17 20 9 7 10 19 32 17 9 179
Ndag 10 8 11 13 13 9 7 8 14 22 13 9 137
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 2 1 7
Total 2 5 9 5 3 5 1 21 13 4 5 73
MaxRst 2 7 5 3 4 3 1 2 8 6 3 2 8
Nobs 8 18 23 22 16 15 6 12 32 33 26 19 230
Ndag 7 14 18 17 14 10 5 11 25 24 21 16 182
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 11
Total 8 3 3 12 22 2 11 14 7 8 3 93
MaxRst 2 2 2 7 8 2 1 8 5 5 5 6 8
Nobs 15 9 14 17 20 4 6 8 26 31 16 9 175
Ndag 13 9 12 14 14 4 6 6 20 18 13 6 135
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 6 32 45
Total 9 4 20 6 4 1 16 48 12 7 127
MaxRst 3 3 3 10 4 2 1 6 8 4 6 10
Nobs 9 11 7 14 13 8 7 22 31 24 14 160
Ndag 8 10 7 10 12 8 6 16 18 17 12 124
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ··21 11·· ···· ···· ···· ··30

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 173 41 5 219
Total 3 9 214 43 2 5 10 5 3 11 305
MaxRst 2 4 4 31 11 1 5 4 1 3 4 31
Nobs 5 6 6 25 21 2 1 5 4 7 15 97
Ndag 3 4 5 17 12 2 1 5 4 6 11 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 1 52 152 207
Total 8 2 9 2 4 58 181 5 3 272
MaxRst 2 2 2 5 2 2 15 22 3 2 22
Nobs 12 3 8 11 8 2 14 26 6 3 93
Ndag 11 3 7 8 8 2 9 16 5 3 72
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··28 03·· ···· ···· ··21

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 3 4
Total 4 8 3 3 3 5 4 17 1 48
MaxRst 2 4 3 2 3 1 3 3 6 3 1 6
Nobs 9 7 6 13 10 1 3 12 16 2 2 81
Ndag 7 4 6 12 10 1 2 7 12 2 2 65
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··31 12·· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 8 1 9
Total 2 12 3 6 13 1 13 7 4 61
MaxRst 2 7 2 5 5 1 6 1 4 2 7
Nobs 5 3 7 18 24 1 1 3 1 5 5 73
Ndag 4 2 5 12 19 1 1 3 1 4 5 57
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ··14 09·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 1 6
Total 1 1 4 6 8 2 1 14 7 44
MaxRst 1 1 5 2 6 3 1 6 3 6
Nobs 1 1 6 10 10 2 1 6 4 41
Ndag 1 1 4 8 8 2 1 5 4 34
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··18 22 05··28 04··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 5
Total 3 4 9 2 2 20
MaxRst 3 3 4 1 1 2 4
Nobs 1 5 4 1 2 1 14
Ndag 1 4 4 1 1 1 12
Fænologi 19 01·· ··24 23·· ···· ··18

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 2 7
Total 4 6 2 15 27
MaxRst 1 1 15 15
Nobs 4 4 1 1 10
Ndag 3 3 1 1 8
Fænologi 05·· ···· ··28 16

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 2 1 13
Total 2 8 11 2 1 1 25
MaxRst 1 8 1 1 8
Nobs 2 2 7 2 1 1 15
Ndag 2 2 7 2 1 1 15
Fænologi 03··11 14·· ···· ···· ··01 08

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 2 4 2 20
Total 4 1 9 12 2 15 24 67
MaxRst 4 2 5 11 22 22
Nobs 1 2 4 4 2 2 3 18
Ndag 1 2 4 3 2 2 3 17
Fænologi 10·· ··20 01·· ···· ··08 14·· ··30

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 2 5 2 12 1 7 29
MaxRst 1 5 2 5 1 7 7
Nobs 5 2 4 8 1 1 21
Ndag 5 2 4 7 1 1 20
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ··17 04

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 4 2 16
Total 3 2 9 6 1 9 2 2 34
MaxRst 1 1 3 1 1 3 2 2 3
Nobs 4 3 2 4 1 4 2 2 22
Ndag 4 1 1 4 1 4 2 2 19
Fænologi 01·· ··03 21·· ··23 05 22·· ···· ··28

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 327 40 4 371
Total 2 334 44 4 1 2 3 390
MaxRst 1 6 4 1 2 2 6
Nobs 2 20 14 2 1 2 3 44
Ndag 2 13 11 2 1 2 3 34
Fænologi 15··22 06·· ···· ··10 23 23·· ··28art/15390.txt · Sidst ændret: 2023/10/15 22:54 af lb