Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16400

Pirol - Værlinger

Gulirisk Serinus serinus eu16400

Status


2010 - 2019: Vinter: - Forår: Sjælden Sommer: Tilfældig Efterår: Tilfældig

Fotos


Gulirisk

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Gulirisk  Serinus serinus  

DOFBasen:2023


2022:  Gulirisk  Serinus serinus  (1/1, 85/87, 2/2)

17/4 1 NØ Rørvig By (LB) og 14/5 1 syng Korshage (EVR).

9/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17·· ··14

2021:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 81/83, 4/4) 

20/4 1 rast Nakke Lyng (HVR via JB), 9/5 11:14 1 Ø (flere), 13/5 1 syngende Korshage (EVR) samt 24/5 05:15 1 Ø (EVR) alle tre Korshage.

13-10-2023 LB  

DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 20.. ..24

2020:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 77/79, 4/4) 

Fire fugle - alle fra april. 6/4 07:03 1 NØ (EVR) og (06:15 - 07:45) 1 Ø (BV) er vel samme? begge Korshage, 15/4 1 syng Rørvig Lyng (BV), 18/4 09:58 1 han Ø efter rast Korshage (EVR) samt 29/4 1 rast Nørrevang (JB).

13-10-2023 LB 

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 06..29

2019:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 74/7675/77, 2/2) 

Når de gængse lokaliteter svigter, er det godt vi har folks haver i byerne. Året to byfund kan indikere, at der er antagelig del flere fugle, end vi får registreret: 11/5 1 hun Nykøbing By (EOZ) og 15/9 1 syng Rørvig By (LB). Den første fint fotodokumentret, den anden verificeret på xeno canto umiddelbart efter obsen. Der kan formodentlig også godt gemme sig et par stykker i sommerhusområderne.

17/2-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 15

2018:  Gulirisk  Serinus serinus  (1/1, 72/74 73/75, 2/2)
Højtryksvarmen i maj blev ikke særligt produktiv for Gulirisk. Højst 2 fugle. Men foråret sydpå i Vesteuropa var jo også miserabelt køligt og vådt.
24/5 1 overfløj med kald Nørrevang (JS).
28/5 1 tf med kald Korshage, siden lavt retur over foldene (JB, EVR). For den ene obs er lok i DOFbasen fejlagtigt angivet som Nørrevang

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 24..28

2017:  Gulirisk  Serinus serinus  (1/1, 70/72 71/73, 2/2)
2/4 1 Ø Nørrevang (EVR) – eneste forårsfugl.
3/11 1 ovf Skansehage (RCH) og 6/11 1 ovf Korshage (HVR) må være samme fugl, da det er et usædvanligt sent fund (lokal fænologidato). Der er dog nogle andre novemberfund fra 2017 om end fra mere typiske lokaliteter som Gedser og Præstø Fed.

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 66, 2) til (1, 71, 2)

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 2 3
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 02 03..06

2016:  Gulirisk  Serinus serinus (1/1, 66/68 67/69, 4/4)  
Havde vejret mere med sig end sidste år og viste sig da også med 3 fugle:
29/4 1 tf Korshage (LB, JB). 10/5 1 rast/kort sang Nørrevang (AF), 11/5 1 Ø Korshage (JB) og 13/5 1 ovf Langesø Mose (EVR).

I rapporten er 10/5 og 11/5 vurderet til muligvis at være samme fugl - dog ingen specielle indicier for dette - derfor nu i alt 4.
Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 63, 3) til (1, 68, 3)
Rettelse 20/6-20 LB: Parentestal rettet fra (1, 63, 3) til (1, 68, 4/4)

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29.. ..13

2015:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 67 68, 1)
Optrådte slet ikke på Korshage, men klarede skærene alligevel med en enkelt observation:
17/4 1 han rast Nakke By (PEL) – fouragerede foran en gård, men blev jaget op. Kunne siden ikke genfindes – var byttet ud med en Husrødstjert fra samme gård!

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 62, 1) til (1, 67, 1)

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2014:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 66 67, 1)
Har bevaret sin status som subhit med så stor præcision, at den af og til har en tendens til at blive overset (glemt), blev dog reddet på målstregen af den gamle redaktør.
Årets iagttagelse: 15/4 1 NØ Korshage (EVR).
Bevarede dermed sin status som årlig - siden 1994 - men aldrig over 6 fugle på et år.

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 61, 1) til (1, 66, 1)

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2013:  Gulirisk  Serinus serinus (1, 62 63, 4
 
9/4 1 Ø Korshage (AF, CG, EVR), 22/4 1 R Korshage (AF), 1/5 1 syngende Rørvig By (LB) og 16/5 1 OF Nørrevang (AF). Solidt år for denne art.

Rettelse 9/9-18 LB: Parentestal rettet fra (1, 57, 4) til (1, 62, 4)

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
N 2 2 4
Fænologi 09.. ..16

2012:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 57 58, 5)
3 trækfugle fra april: 12/4 1 Ø Korshage (JB, AF, BV), 20/4 1 Ø Korshage (JHC), 30/4 1 Ø/hørt Korshage (LB).
2 rastende fra maj: 2/5 1 sy han sommerhusområde bag Korshage (EVR), 8/5 1 han på Flyndersøengen (LB). Sidstnævnte hastigt forladt af observatøren til fordel for ”en anden gul fætter” (se under Citronvipstjert!).
Et godt år med 5 fugle. Siden 1994 årlig uden huller – men 6 af årene med kun 1 fugl. 2008 fortsat størst med 6.

DOFBasen:2012


2011:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 56, 1 2)
8/5 + 9/5 1 trækforsøgende Korshage (JB, AF). Begge dage lige ude og vende over observationspladsen med kald. Skulle varmes lidt op – 08:50 og 09:25 og kun ét forsøg begge dage. Dag 2 var en tro kopi af dag 1, så givet samme fugl. Stemplede sig dermed lige netop ind i 2011.

13-10-2023 LB. For at følge den „gængse fremgangsmåde“, er vurdering ændret til forskellige fugle - 8/5 var en dag med pænt småfugletræk, så denne fugl kan med god grund formodes at være smuttet her i artens kulminationsperiode.

DOFBasen:2011


2010:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 54, 2)
Det eksotiske, subhittede irisk-indslag, der kan vise sig fra marts til juni. Klarede også det kolde forår i 2010 med 2 fugle:
8/5 1 rast → S Korshage (EVR) og 5/6 1 syngende Skansehage (KES). Dermed ingen af de få, men næsten traditionelle trækforsøgende fugle på Korshage.

DOFBasen:2010


2009:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 49, 5)
Atter et fint år for Gulirisk og atter et år med obs uden for Korshage. Alle nævnes: 19/4 1 Ø Korshage (EVR), 21/4 1 trækforsøgende Korshage (JB, JHC, AF), 2/5 1 Ø Korshage (EVR), 26/5 1 syngende Korshage (JS) og 14/6 1 hun rast Nykøbing (EVR). Den sidste obs der falder på et lidt bemærkelsesværdigt tidspunkt, kan betegnes som enten en meget sen forårsobs eller en regulær sommerobs, blev af observatøren glædeligt noteret som ny matrikelart for Digterparken 42.
 Gulirisk, 3-årstotaler

DOFBasen:2009


2008:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 43, 6)
Det blev til hele 6 observationsdage med Gulirisk. Og atter et år med obs uden for Korshage. Alle nævnes: 21/4 1 Ø Korshage (LB), 22/4 1 S Korshage (AF), 2/5 1 N Korshage (LB), 4/5 1 NØ Brentebjerg (EVR), 30/5 1 Ø Korshage (EVR) og 6/6 1 overflyvende Hovvig (SFX). Det hidtil bedste år var 1995 med 5 fugle, men hvis fuglene fra hhv 21/4 og 22/4 tolkes som to forskellige individer, bliver 2008 dermed et rekordår for Gulirisk ved Rørvig.

DOFBasen:2008


2007:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 42, 1)
Et fund af Gulirisk og det endda uden for den sædvanlige lokalitet (Korshage): 17/5 1 hørt Hovvig fra fugletårnet (JBR, RTJ).

DOFBasen:2007


2006:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 41, 1)
Atter et år med fund af Gulirisk: 8/4 1 tf Korshage (HVR).

DOFBasen:2006


2005:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 38, 3)
Hele 3 obs blev det til af denne forholdsvis sjældne fugl i Danmark: 1 trækforsøgende 27/3 Korshage (KES), 1 rast 1/4 Korshage (JHC) og 1 trækforsøgende/rast Korshage 24/4 (EVR).

DOFBasen:2005


2004:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 37, 1)
31/5 1 Ø Korshage (LB).

DOFBasen:2004


2003:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 35, 2)
To - rimeligvis forskellige fugle: 18/5 1 tf Korshage (KES) og 21/5 1 S Rørvig Bugt (PEL).

DOFBasen:2003


2002:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 34, 1)
En enkelt fugl blev det til i år. Den ankom på stordagen 11/5 og rastede om formiddagen på Korshageområdet nær Isøre (EVR med flere).

DOFBasen:2002


2001:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 31, 3)
Det blev til 3 observationer i år: 30/4 1 Ø (JHC), 9/5 1 Ø (LB, PCC), 10/5 1 tf (EVR) - alle Korshage.

DOFBasen:2001


2000:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 29, 2)
To fugle blev det til i år: 17/4 1 (JHC) og 7/5 1 (EVR) begge tf Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 24, 4/5)
4 observationer er stærkt: 8/5 1 Ø KH (AF), 20/5 1 tf KH (KES), og så noget meget spændende: 30/7 2 (1 juv og 1 ikke aldersbestemt) ved Plantagen (EH), dette er vores første sikre ynglefund. Til sidst en af de rigtigt sene: 25/10 1 Ø Dybesø (LB) er kun tredje efterårsfugl i stationens historie, de to andre er fra august.

DOFBasen:1999


1998:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 21, 3)
3 iagttagelser er flot. 24/4 1 Ø KH (PCC), 17/5 1 rst og senere SØ Brentebjerg (AF) og til sidst en af de sjældne efterårsfugle 11/8 1 rst KH (EVR).

DOFBasen:1998


1997:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 20, 1)
Meget sjælden træk- og sommergæst.
Første fund er fra 1970, men 14 af 20 fund er fra halvfemserne. Bedste år var 1995 med 5 fugle.
14 trækkende fugle er fra maj, mens kun 3 er fra april.
Der er fund fra alle sommermånederne: 2 juni, 1 juli og 1 august, men der er ikke konstateret yngel.
Augustfuglen er vel vor hidtil eneste på efterårstræk.
De fleste fugle er fra Korshage, men et sommerfund er fra Nykøbing.

1997: Også i år en enkelt observation, 4/5 1 S Korshage (LB).

DOFBasen:1997


1996:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 18, 2)
21/4 1 Ø Nørrevang (PCC) er pænt tidligt, normalt ser vi arten i maj. Årets anden obs er også ganske perspektivrig: 8/6 1 rast Nykøbing (PEL). Potentiel ynglefugl? Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt den senere er eftersøgt forgæves.
De tidligere obs fordeler sig som følger:

1970 1977 1978 1981 1990 1991 1992 1994 1995
1 2 3 1 2 1 2 2 5
APR MAJ JUN JUL AUG
2 (94) 14 1 (95) 1 (81) 1 (70)

Vores tidligste er fra 16/4 1994.

DOFBasen:1996


1995:  Gulirisk  Serinus serinus  (1, 12, 4/5) (1, 13, 5)
Et flot år med hele 5 trækkende fugle: 6/5 1 (10:15) Korshage (EVR), 20/5 2 (05:11) Korshage (LB, EVR) og 1 (09:28) Flyndersø (HVR) samt 7/6 1 (05:19) Korshage (EVR).

DOFBasen:1995


Gulirisk  Serinus serinus  

1994: 2
16/4 1 Ø KH (7.04) (LB,PKK,PEL,EVR) og dagen efter
17/4 1 Ø Plantagen (15.02) (PEL).
Er den ved at blive en årlig gæst?
De tidligere iagttagelser daterer sig til 1970, 1972 (2), 1978 (3), 1981, 1990, 1991 og 1992 (2).
Så bortset fra smutteren forrige år, har den været ret stabil i 90'erne.

1993 : –

1992: 2
To observationer af 1-2 fugle:
14/5 (5.50) 1 TF KH,
24/5 (12.54) 1 hørt KH (LB,EVR,PKK m.fl.).

1991: 1
10/5 1 Ø KH (EVR),
er andet år i træk med denne sjældenhed.

1990: 2
Omsider dukkede denne art op igen.
Formentlig samme fugl set 6/5, 20/5 og 21/5 på KH.
Arten er ikke registreret side 1981.
(KB,PEL,EVR,HVR,KES).

1981: 1
26/7 1 KH (SP),
er 7. iagttagelse fra området.

1978: 3
1/5 1 R KH (PKK),
6/5 1 tf KH (JB,LB, m.fl.),
15/5 1 Ø KH (JHC,EVR).

1977: 2
5/5 1 tf KH (LB),
7/5 1 han KH (EVR).
Er tidligere iagttaget 1970.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17·· ··14

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 20·· ··24

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 4 4
MaxRst 1 1
Nobs 4 4
Ndag 4 4
Fænologi 06··29

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1 2
MaxRst 1 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 11 15

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2
MaxRst 1 1
Nobs 3 3
Ndag 2 2
Fænologi 24··28

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 02 03··06

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 3 4
MaxRst 1 1
Nobs 1 3 4
Ndag 1 3 4
Fænologi 29·· ··13

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 15

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 2 2 4
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 4
Ndag 2 2 4
Fænologi 09·· ··16

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 3 2 5
MaxRst 1 1
Nobs 3 2 5
Ndag 3 2 5
Fænologi 12·· ··08

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··09

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 08·· ··05

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3
Total 2 2 1 5
MaxRst 1 1 1
Nobs 2 2 1 5
Ndag 2 2 1 5
Fænologi 19·· ···· ··14

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 3 5
Total 2 3 1 6
MaxRst 1 1
Nobs 2 3 1 6
Ndag 2 3 1 6
Fænologi 21·· ···· ··06

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 17

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 08

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 3 4
Ndag 1 2 3
Fænologi 27·· ··24

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 31

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 2 2
MaxRst
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 18··21

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 11

2001:
DOFBasen:2001

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 3
Total 1 2 3
MaxRst
Nobs 1 2 3
Ndag 1 2 3
Fænologi 30·· ··10

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1 2
Total 1 1 2
MaxRst
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 17·· ··07art/16400.txt · Sidst ændret: 2023/05/29 09:54 af lb