Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16530

Pirol - Værlinger

Stillits Carduelis carduelis eu16530

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Ret almindelig

Fotos


Stillits

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Stillits  Carduelis carduelis  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 3 64 3 109
Total 9 42 18 88 14 17 18 20 102 7 3 338
MaxRst 6 40 12 26 4 5 9 13 26 16 1 40
Nobs 17 10 10 31 29 47 42 20 7 12 4 229
Ndag 14 9 7 18 17 27 28 16 6 10 3 155
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2022:  Stillits  Carduelis carduelis  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 4 3 2 29
Total 10 25 38 13 12 8 17 3 126
MaxRst 11 15 23 4 4 5 15 3 10 15 2 3 23
Nobs 12 16 32 15 14 28 22 8 10 16 4 8 185
Ndag 10 13 22 13 12 20 17 7 9 12 4 8 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Stillits  Carduelis carduelis  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 18 9 27 3 68
Total 37 5 35 20 20 2 11 8 97 28 2 14 279
MaxRst 30 30 10 4 9 3 6 8 25 20 2 8 30
Nobs 14 20 36 52 39 40 33 19 10 16 3 18 300
Ndag 12 13 20 26 21 23 23 17 8 12 3 16 194
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2020:  Stillits  Carduelis carduelis  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 12 3 1 6 26
Total 24 6 17 11 12 2 10 5 15 8 19 129
MaxRst 15 1 3 2 6 8 2 5 5 8 4 7 15
Nobs 5 4 17 26 30 11 12 10 5 8 8 8 144
Ndag 5 3 10 18 19 8 10 9 5 6 7 8 108
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2019:  Stillits  Carduelis carduelis 

Forårstræk: 1/3 - 14/5 i alt 102, flest 3/4 22 – I alt 22 observationsdage.
Efterårstræk: 9/10 - 9/11 i alt 10, flest 1/11 5. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 85 2 1 9 112
Total 15 9 40 100 13 6 5 13 5 30 11 247
MaxRst 7 5 7 6 2 3 3 6 5 15 3 15
Nobs 10 6 21 41 14 19 15 18 4 7 6 161
Ndag 9 6 15 19 11 17 15 16 4 5 4 121
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..13

2018:  Stillits  Carduelis carduelis  
Et beskedent år. Vinterflokke under 10. Et forårstræk på 58 fugle, flest i april (41), hvor 7/4 15 Ø Korshage markerede sig bedst. Efterårstræk 17. 19/8 15 Flyndersø og 4/9 25 Rørvig By blev årets højeste rasttal.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 41 1 12 4 1 75
Total 47 16 51 71 24 56 28 26 63 11 8 14 415
MaxRst 8 5 8 5 2 5 2 15 25 5 2 6 25
Nobs 10 7 17 31 17 30 19 8 12 4 7 6 168
Ndag 9 7 12 21 16 26 18 8 12 4 6 6 145
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..25

2017:  Stillits  Carduelis carduelis  
Lidt beskedne 32 på forårstræk i det sædvanlige lange tidsinterval. Største rastende flokke var 17/4 14 Vesterlyng og 27/9 16 Søndervang.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 8 16 4 3 35
Total 23 21 61 60 38 68 50 28 49 18 19 23 458
MaxRst 4 6 11 14 4 8 7 3 16 6 5 12 16
Nobs 10 6 27 23 23 40 29 22 19 8 9 6 222
Ndag 8 5 16 15 18 21 20 19 10 6 6 3 147
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2016:  Stillits  Carduelis carduelis  
Meget småt repræsenteret i vinteren, hvor den ikke kom over 7/1 12 Hovvig. Vanlige lange forårstræk med små tal, i alt 62 Ø fra Korshage fordelt marts 31, april 26 og maj 5. Syngende fugle meldt fra 5 lokaliteter og 2 ynglefund. Efterårstræk med 22 i september og 4 i november og årets største flok 2/10 25 rast Søndervang.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 31 26 5 22 4 88
Total 87 51 60 66 38 42 62 56 63 42 8 2 577
MaxRst 12 7 6 3 3 4 7 8 12 25 2 1 25
Nobs 30 30 32 38 30 23 33 25 15 10 4 2 272
Ndag 19 22 22 22 22 22 29 24 13 9 4 2 210
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2015:  Stillits  Carduelis carduelis  
Et par gode vinterflokke var 7/2 15 Søndervang og 18/2 25 Nakke Øst.
Forårstræk 26/2 – 2/5 105 med 27 i marts og 75 i april.
8 lokaliteter meldte syngende fugle. I efteråret 43 trækkende 28/9 – 1/11. Rastflokke var 10/11 18 Nakke Kær og 19/11 13 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 27 75 1 27 15 1 148
Total 27 61 38 106 46 16 17 8 48 28 52 17 464
MaxRst 14 25 1 6 5 2 4 2 21 6 18 8 25
Nobs 5 11 25 46 32 15 10 6 2 8 9 8 177
Ndag 4 10 18 22 20 13 10 6 2 7 8 8 128
Fænologi 14.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..24

2014:  Stillits  Carduelis carduelis  
Træksum på 57 forår ganske normalt i marts – april. Flokke som 9/2 25 Korshage, 17/10 40 Hovvig og 26/10 25 Slettermosegård.

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 25 28 16 3 76
Total 11 80 57 56 5 10 21 15 41 82 6 17 401
MaxRst 7 25 8 4 2 2 4 3 18 40 3 9 40
Nobs 4 16 32 37 4 7 15 10 8 10 4 4 151
Ndag 4 12 17 18 4 6 13 8 7 9 4 4 106
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2013:  Stillits  Carduelis carduelis  
Mønsteret stabilt. Træk: 55 forår er normalt, mens efteråret er lille med 6. Der kan identificeres efterårsflokke Korshage - Nørrevang (45), Rørvig - Søndervang (32) og Slettermosegård (27).

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 17 36 2 2 4 61
Total 78 34 37 55 16 18 14 29 98 242 35 44 700
MaxRst 15 20 8 4 1 2 2 21 25 45 14 16 45
N 13 7 10 31 16 12 12 4 20 21 10 6 162
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2012:  Stillits  Carduelis carduelis  
Forårtstræk 5/3 – 30/4 i alt 31 Korshage Ø, flest midt i april og 13/4 6 Ø som største dag.
Efterårstræk: 18/9 – 19/11 i alt 24 – de fleste ind mod V Korshage.
Rastende flokke havde fortsat tyngden i brakområderne på Søndervang. Op til 24/2 46 i vinteren. Flokke samledes igen fra september. På Søndervang stor flok 18/9 på min. 100 (DO). Foto af flokudsnit med 47 fugle vurderet som godt halvdelen af flokken. Også flokke i september - oktober Brentebjerg (22/9 30), Hovvig (11/10 41) og Nørrevang (19/10 19).
Fra sommerens spredte rapporteringer ynglefugle fra Rørvig By, Rørvig Bugt, Brentebjerg, Hovvig og Slettermose.
Arten toppede på trækket i 70’erne med forårstræk op til 147 i 1975. Betydeligt dyk i 80’erne. Op igen i 90’erne med forårstræk på op til 116 i 1998. I 00’erne ret stabil med gennemsnitligt forårstræk på 43 sidste 10 år. Til gengæld er tallene for rastende fugle steget og årets min. 100 ved Søndervang er en lokalrekord. Afgørende er givet tilgang til brakomåder med god frøsætning.

DOFBasen:2012


2011:  Stillits  Carduelis carduelis  
Set over hele området, men kerneområdet fortsat syd for Rørvig med Rørvig Bugt og Søndervang. Jævn registrering året igennem med svage toppe marts-april og igen september-oktober. Årssum 425.
Ca. 15 meldt fra vinteren. Trods små tal ganske pænt til stede på forårstrækket med i alt 27 trækdage 7/3 – 9/5 i alt 64, 1 - 5 per dag undtagen 24/3 9 Ø Korshage. Altså en lang, flad trækprofil marts til primo maj.
Efterårstræk inclusive trækforsøgende fugle 23/8 - 23/10 i alt 92. Domineret af 14/10 35 S Rørvig.
Årets største rastende flok er 4/9 21 Nørrevang. Derudover bemærkes 28/11 10 Rørvig og 29/12 12 Søndervang.

DOFBasen:2011


2010:  Stillits  Carduelis carduelis  
Årssum 389. Set året igennem i relativt beskedne tal. Pænt i årets første 5 måneder fra januar (61) til maj (22) med flest i februar (109), dog med gengangere i materialet med en lille hovedflok på 8 - 12 fugle rumsterende ved Rørvig - Søndervang. Trækandelen: 15/3 – 23/5 50 Korshage, flest 25/3 8 Ø.
Efter lave sommerregistreringer inklusive bund-måneden september (1) er der igen liv oktober (44), november (27) og december (20). Trækandel: 37 trak i oktober.

DOFBasen:2010


2009:  Stillits  Carduelis carduelis  
Forårstræk: 14/3 - 25/4 34.
Efterårstræk noteret fra 2 datoer: 8/10 og 21/10 sammenlagt 6 fugle.
Største rasttal 10/10 10 Søndervang.

DOFBasen:2009


2008:  Stillits  Carduelis carduelis  
Noteringer fra alle årets måneder på nær december.
Forårstræk: 28/3 - 22/5 18.
Efterårstræk: 25/9 - 23/10 13.
Obs består ellers af små rasttal typisk omkring 1 - 4 fugle og største rasttal 25/2 20 Rørvig By - artens ubetingede stronghold på halvøen.

DOFBasen:2008


2007:  Stillits  Carduelis carduelis  
Indrapporteringer fra næsten alle årets måneder men blot ikke januar.
Forårstræk: 25/3 - 6/5 54 primært Korshage.
Efterårstræk: 26/9 - 6/10 17 Korshage og Hovvig.
Typiske rasttal er 1 - 2 fugle set på halvøens nøglelokaliteter.

DOFBasen:2007


2006:  Stillits  Carduelis carduelis  
Stillits er kun rapporteret fra månederne marts til august og altså ingen vinterobs.
Forårstræk: 24/3 - 7/5 39 hovedsagligt Ø Korshage.
Typiske rasttal er 1 - 2 fugle hovedsagelig Korshage og Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Stillits  Carduelis carduelis  
Generelt er folk flinke til at indrapportere Stillitser. Arten er meldt ind fra alle årets måneder.
Typiske rasttal gennem året er 1 - 4 fugle.
Forårstræk: 25/3 - 24/4 62 Ø hovedsagligt fra Korshage.
Største rasttal 21/9 40 Korshage.

DOFBasen:2005


2004:  Stillits  Carduelis carduelis  
Ud over obs spredt igennem året af 1 - 4 rastende fugle, er der i alt indrapporteret 63 regulære forårstrækobservationer i perioden 6/3 - 1/6. Bedste trækdag 29/4 11 Ø. Antalsmæssigt faldt 2004 forårstrækket mht. Stillits på et rimeligt niveau lidt over middel.
Trækkende fugle fra efteråret er meldt i perioden 10/10 - 27/10 og giver sammenlagt 31 fugle. Ikke noget fantastisk tal, men heller ikke så dårligt endda i forhold til typiske efterårstal.

DOFBasen:2004


2003:  Stillits  Carduelis carduelis  
Årets første fugl kommer i bogen 18/1 Hovvig (EVR) og følges af en halv snes rastende fugle mest som enkeltindivider, med spredte mellemrum gennem året. Forårstrækket (16/3 - 28/5) udgøres af sammenlagt 19 trækkende fugle hovedsagligt observeret fra Korshage. Der foreligger ingen regulære trækobservationer fra efterårsperioden, hvor sidste fugl sås 9/11.

DOFBasen:2003


2002:  Stillits  Carduelis carduelis  
Lidt vinterrast gav 6/1 21 Korshage og 24/1 10 Hovvig. En enkelt Stillits valgte at trække ud så tidligt som 3/2, men ellers startede forårstrækket 30/3 varede til 22/5 og gav i alt 68 østtrækkende fugle. Bedste dag blev 22/5 med 22 østtrækkende fugle.
Fra efteråret blev det til en enkelt SV-trækkende Stillits 20/10, samt nogle få rastende fugle fra årets sidste måneder.

DOFBasen:2002


2001:  Stillits  Carduelis carduelis  
Fra årets start er indrapporteret et enkelt stort rasttal: 16/2 38 Søndervang. Forårstræk i perioden 27/3 - 11/5 gav i alt 44 trækkende, max 3/4 9 Ø.
Efteråret blev heller ikke opløftende, 10 fugle er noteret som trækkende i perioden 13/10 - 11/11.
Året slutter dog igen med et pænt rasttal fra Nakke Skov: 8/12 45.

DOFBasen:2001


2000:  Stillits  Carduelis carduelis  
Det blev til meget få vinterfugle, dog blev følgende noteret: 4/3 35 rst Slettermosegård. Forårstrækket forløb i perioden 30/3 - 7/5 og gav 85 østtrækkende fugle. Bedste dag 23/4 med 26 Ø Korshage.
Efterårstræk observeret mellem 26/8 - 20/11. Det gav 71 trækkende og trækforsøgende fugle. Bedste dag 20/10 18 tf Korshage. Sidste større notering var 17 rst 9/12 Slettermosegård.

DOFBasen:2000


1999:  Stillits  Carduelis carduelis  
Vinterrast Nakke Skov: 13/1 30 og 21/2 11. Foråret bød på 52 trækkende fugle mellem 14/2 og 2/5. Dagsmax blev på 8 fugle på flere datoer bl.a. 2/4. Fra Plantagen: 2/4 5 og 4/4 5. Fra sommeren foreligger en lang række obs af ynglefugle bl.a. fra Hovvig, men ingen store tal. Fra efteråret er 87 fugle noteret som trækkende mellem 9/10 og 14/11. Bedste dag blev 13/10 20 V KH. Desuden et par pæne rasttal: 25/10 30 HV og årets sidste obs 29/12 65 Slettermosegård.

DOFBasen:1999


1998:  Stillits  Carduelis carduelis  
Meget fint år for Stillits, måske som følge af næsten overvældende indrapportering. Vinter: 27 rst Hovvig er højeste bud.
Forårstræk fra 23/3 til 10/5 giver minimum 116 trækkende fugle, hvilket er næstbedste forårstotal i stationens historie, kun overgået af 147 fugle i 1975. Bedste dag bliver 30/4 med 19 Ø.
Fra sommeren foreligger en lang række obs af ynglefugle, og fra efteråret er noteret 40 returtrækkende fugle fra medio oktober.
Året slutter med 18 rst Hovvig 28/12.

DOFBasen:1998


1997:  Stillits  Carduelis carduelis  
Fåtallig ynglefugl og fåtallig - sjælden trækgæst.
Ynglebestanden vurderes at ligge på 5 - 25 par.
Stillitsen er en af de finker der ofte noteres, fordi den er forholdsvis sjælden, og fordi den ikke yngler på selve Korshage, hvorfor fugle, der ses her, tages som trækkende fugle.
Forårstrækket foregår fra marts til maj med kulmination i april. Bedste forårstotal lyder på 147 trækkende fugle, og er fra 1975. Eneste andet tal over 100 er 103 trækkende fra 1973. Arten var nede i et dyk i firserne, hvor bundnoteringen blev 8 fugle i 1982, men har siden stabiliseret sig omkring 50 trækkende fugle som følge af de milde vintre. Højeste dagstotal for perioden er 1/5 1980 med 40 fugle.
Efterårstrækket kører fra september til november, men ofte ses færre fugle end om foråret, dog ses tit pæne antal rastende fugle. I milde vintre ses ligeledes pæne rasttal af arten.

1997: Første træk 7/3 1 Ø. Forårstotalen gav 40 fugle fordelt på mange dage og med den sølle dagstotal på 4 Ø 21/4 som højeste. De sidste sikre trækkende ses medio maj. Fra efteråret blot 6 - 8 fugle trækkende. Samtlige fugle set i oktober med højeste antal 18/10 med 4 trækforsøgende.

DOFBasen:1997


1996:  Stillits  Carduelis carduelis  
En art der bør være overkommelig at tælle. Forårstrækket 19/3 - 30/4 gav 65 fugle. De største dage: 5/4 16, 6/4 9 og 7/4 8.
I løbet af første halvår er der rapporteret 31 rastende fugle, som oftest kun en enkelt, til nød to (5 gange).
Eftårstræk 5/10 - 10/11, ialt 49. Største dage: 18/10 7, 19/10 14 og 22/10 7. 19 rastende fugle rapporteret. 16/11 3 Korshage og 25/12 4 Hovvig er de eneste obs med mere end en fugl.

DOFBasen:1996


1995:  Stillits  Carduelis carduelis  
Foråret bød på to dage som begge satte ny Rørvig rekord. 12/3 56 V Korshage (EVR) og 13/3 68 V Myntestien (HVR). Herudover bød foråret på 34 østtrækkende Stillitser.
Der blev meldt om syngende fugle fra Korshage, Nørrevang, Hovvig, Nakke og Nykøbing.
Tal fra efterårets, som bør nævnes er 4/10 9 Korshage + 1 Hovvig og 11/10 9 Korshage + 2 Dybesø. I alt 8 fugle er meldt trækkende fra Korshage i 2.halvår.

DOFBasen:1995


Stillits  Carduelis carduelis  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 13 4 3 2 29
Total 10 25 38 7 12 6 21 3 4 25 4 4 159
MaxRst 11 15 23 4 4 5 15 3 10 15 2 3 23
Nobs 12 16 32 15 14 28 22 8 10 16 4 8 185
Ndag 10 13 22 13 12 20 17 7 9 12 4 8 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 8 18 9 27 3 68
Total 37 5 35 20 20 3 8 8 77 28 2 14 257
MaxRst 30 30 10 4 9 3 6 8 25 20 2 8 30
Nobs 14 20 37 52 39 41 33 19 10 16 3 18 302
Ndag 12 13 20 26 21 24 23 17 8 12 3 16 195
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 12 3 1 6 26
Total 24 9 17 15 12 5 10 5 15 12 19 143
MaxRst 15 1 3 2 6 8 2 5 5 8 5 7 15
Nobs 5 4 17 26 30 11 12 10 5 8 8 8 144
Ndag 5 3 10 18 19 8 10 9 5 6 7 8 108
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 85 2 1 9 112
Total 15 5 33 96 11 6 5 19 4 23 11 228
MaxRst 7 5 7 6 4 3 3 6 5 15 3 15
Nobs 10 6 21 41 15 19 15 18 4 7 6 162
Ndag 9 6 15 19 11 17 15 16 4 5 4 121
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··13

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 36 1 12 4 1 70
Total 1 4 30 41 4 2 4 18 43 4 5 11 167
MaxRst 8 5 9 5 2 5 2 15 25 5 2 6 25
Nobs 11 8 21 38 18 31 20 8 15 5 8 6 189
Ndag 8 7 12 21 16 26 18 8 12 4 6 6 144
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 7 16 4 3 34
Total 15 24 35 10 12 2 3 27 3 9 21 161
MaxRst 4 6 11 14 4 8 7 3 16 6 5 12 16
Nobs 10 5 24 23 20 26 21 19 13 8 7 6 182
Ndag 8 5 16 15 18 21 20 19 10 6 6 3 147
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 28 25 5 22 4 1 85
Total 25 10 30 25 9 4 8 40 25 6 2 184
MaxRst 12 7 6 3 3 4 7 8 12 25 2 1 25
Nobs 29 30 30 36 31 23 33 25 15 10 4 3 269
Ndag 19 22 22 22 22 22 29 24 13 9 4 2 210
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 26 68 1 27 15 1 140
Total 49 26 84 15 2 4 2 48 22 47 3 302
MaxRst 14 25 2 6 6 2 4 2 21 6 18 8 25
Nobs 5 11 24 41 31 15 10 6 2 8 9 8 170
Ndag 4 10 18 22 20 13 10 6 2 7 8 8 128
Fænologi 14·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 23 22 16 3 68
Total 9 53 23 32 1 3 36 43 29 11 240
MaxRst 7 25 8 4 2 3 4 3 18 40 25 9 40
Nobs 4 16 30 34 5 7 15 10 8 9 5 4 147
Ndag 4 12 17 18 5 6 13 8 7 8 5 4 107
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 31 2 2 4 55
Total 16 21 16 34 5 6 2 5 166 7 30 308
MaxRst 15 20 8 4 1 2 2 21 25 45 14 16 45
Nobs 13 7 9 27 16 12 12 4 19 21 10 6 156
Ndag 12 7 9 21 11 11 10 4 13 12 10 6 126
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 23 4 10 10 54
Total 16 51 8 28 1 3 5 141 92 10 9 364
MaxRst 11 46 5 4 2 2 2 4 100 41 7 5 100
Nobs 10 23 27 22 7 8 5 4 11 18 6 3 144
Ndag 9 17 21 18 6 8 4 4 9 13 6 3 118
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··15

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 24 28 8 11 44 37 152
Total 5 4 25 36 8 6 2 11 70 52 10 14 243
MaxRst 5 4 4 4 1 5 2 4 21 6 10 12 21
Nobs 7 7 20 28 14 18 12 6 17 20 5 7 161
Ndag 7 6 13 20 14 14 10 4 14 17 4 6 129
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 18 2 4 29 2 84
Total 16 10 30 24 6 1 5 1 31 14 7 145
MaxRst 12 10 7 3 3 1 3 1 1 4 8 7 12
Nobs 17 30 32 21 17 8 6 4 1 23 10 5 174
Ndag 16 25 18 14 11 8 5 4 1 16 8 5 131
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 40 4 8 56
Total 7 6 55 4 10 11 32 6 131
MaxRst 7 6 4 6 1 1 10 11 10 6 8 11
Nobs 4 6 12 30 6 3 9 9 11 4 5 99
Ndag 3 6 10 17 6 3 8 8 9 3 5 78
Fænologi 11·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22 06·· ···· ··30

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 17 4 2 11 2 41
Total 20 6 24 9 1 2 14 11 6 93
MaxRst 11 20 8 4 3 1 2 2 12 4 20
Nobs 6 8 14 31 13 3 5 2 2 2 2 88
Ndag 4 8 11 20 11 3 5 2 2 2 2 70
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 39 10 2 14 3 1 69
Total 9 44 15 3 1 3 2 14 8 14 2 115
MaxRst 8 5 2 1 1 2 2 2 14 1 14
Nobs 2 26 11 2 2 5 2 1 9 1 2 63
Ndag 2 7 8 2 2 4 2 1 9 1 2 40
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 17 2 1 32
Total 14 19 3 2 1 39
MaxRst 1 1 1 2 1 2
Nobs 5 15 7 1 3 1 32
Ndag 5 11 6 1 3 1 27
Fænologi 19·· ···· ···· ···· ···· ··11

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 46 25 5 76
Total 1 4 53 25 6 1 40 22 152
MaxRst 1 4 4 3 1 1 1 1 40 1 1 15 40
Nobs 1 1 10 11 5 1 3 1 1 1 1 3 39
Ndag 1 1 6 10 5 1 3 1 1 1 1 3 34
Fænologi 23·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 38 15 2 31 93
Total 12 43 16 2 41 2 116
MaxRst 3 4 1 1 1 2 10 4 2 10
Nobs 7 26 7 2 1 1 9 2 1 56
Ndag 5 18 6 2 1 1 7 2 1 43
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ··07 03·· ···· ··12

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 1 12
Total 3 9 15 3 2 3 1 36
MaxRst 1 3 2 7 2 2 3 1 1 7
Nobs 1 2 6 12 6 2 1 2 1 33
Ndag 1 2 6 10 6 2 1 2 1 31
Fænologi 18·· ···· ···· ···· ··28 13·· ···· ··27 09

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 5 58 4 1 69
Total 31 1 7 71 10 4 1 1 2 128
MaxRst 21 3 1 7 4 2 2 2 1 1 21
Nobs 3 2 10 30 10 6 3 1 1 1 2 69
Ndag 3 1 6 14 5 5 3 1 1 1 1 41
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··10

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 39 4 11 58
Total 2 40 5 39 7 4 1 17 3 46 164
MaxRst 1 38 1 1 2 1 4 1 3 2 45 45
Nobs 2 2 7 20 9 3 3 2 12 4 2 66
Ndag 2 2 7 14 9 3 3 1 10 4 1 56
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ··19 22·· ···· ···· ··08

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 2 84 2 1 4 31 29 154
Total 2 1 51 86 4 1 1 5 37 30 20 238
MaxRst 1 35 4 2 1 2 2 1 3 1 17 35
Nobs 2 1 9 28 6 5 5 3 4 12 6 4 85
Ndag 2 1 8 21 5 5 5 3 3 10 6 4 73
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26art/16530.txt · Sidst ændret: 2023/10/15 19:42 af lb