Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16650

Pirol - Værlinger

Hvidvinget Korsnæb Loxia leucoptera eu16650

Status


2010 - 2019: Vinter: Sjælden Forår: Tilfældig Sommer: Meget sjælden Efterår: Sjælden

Fotos


Hvidvinget Korsnaeb

Diagrammer


* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  

DOFBasen:2023


2022:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 1 1
MaxRst 1 1
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 18

2019:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera (0, 361 358, 2/4)

Er arten ved at udvikle sig til en hveranden års art?
8/8 1 Nørrevang (SA) og 26/8 3 Sandflugtsplantagen (MJE).
Desværre ikke på niveauet fra jubel årene 2015 - 2019, men dog betydelig bedre end inden årtusindskiftet, hvor arten vel nærmest havde raritets status med 21 fugle i perioden 1975 - 1985 og herefter 17 fugle inden 2001, hvor det for alvor gik hul på bylden (se diagram ovenfor).

17/2-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08..26

2017:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 309 351, 4/7)
Efter et enkelt 0-år i 2016 viste den sig allerede igen. Årets invasion blev dog svagere end de 3 invasionsår 2011, 2013 og 2014 og gik tidligt i stå.
19/9 1 tf Korshage (EVR), 27/9 1 ovf Plantagen (PEL) og 3 ovf Korshage (AF), 2/10 og 10/10 2 (han ad + hun/imm) rast Korshage (HVR), der regnes som samme fugle. I alt 7 individer.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 2 7
MaxRst 3 2 3
Nobs 3 1 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 19.. ..02

2015:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 257 286, 52 65)
Fugle fra 1/1 – 10/4, hvor denne arts seneste fantastiske sæsoner sluttede. Ingen siden.
Rastflokken på Korshage var på plads 1/1 14 (6 han ad, 8 hun/imm). 30/1 endnu 9, siden 3 dage med 1 fugl. Ved Rørvig Lyng 5/1 15, siden 1/2 9 og fugle frem til 10/4 2 (han + hun). Herudover sås 18/1 9 Plantagekysten, 30/1 2 Højsandet og 13/2 2 Nørrevang. På trækket sås 22/2 – 16/3 10 Ø Korshage. 52 fugle – endnu et stort år.

29-11-2023 LB I forbindelse med 50 års revisionen er antallet af rastende fugle opjusteret. Lange pauser i observationsserierne er tolket som udskiftning af fugle. Total nu 65 (tidligere 52).

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 10
Total 57 20 9 4 90
MaxRst 14 9 1 2 14
Nobs 9 5 6 3 23
Ndag 5 4 6 2 17
Fænologi 01.. …. …. ..10

2014:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 212 217, 45 69)
Hvidvinget Korsnæb har de sidste fire år brudt alle tidligere mønstre og haft tætte og markante invasioner i 2011, 2013 og 2014!
Fra invasionen i efteråret 2013 sås blot 4 fugle på returtræk i foråret: 26/2 1 Ø, 28/2 1 tf, 30/3 1 Ø og 25/4 1 Ø alle Korshage.
Men helt utroligt blev der i sommeren igen meldt om Hvidvinget Korsnæb i bevægelse. Første mindre bølge ultimo august/primo september, men medio oktober store flokke i Grib Skov. Forløbet på Rørvighalvøen var tilsvarende: Højsandet: 30/8 5 rastende. Rørvig Lyng: 7/9 – 29/12 op til 3 stationært og minimum 4 individer (2 han, 2hun/imm). Undertiden blandet med Lille Korsnæb og bl.a. set på Lærkevej! Flyndersø: 16/10 3 rast (1 han). Nørrevang: Op til 6/12 11, siden 13/12 17 (4+ hanner). Korshage: 18/12 24 (8 han), disse fugle forblev i området i hvert fald frem til nytår (nu med 14 i flokken). Endelig var der 19/12 5 overflyvende Rørvig. De store flokke optrådte artsspecifikke – og var fornem æstetik. Minimum tale om 41 individer, hvis man antager, at Korshageflokken har fælles fugle med Nørrevangsflokken.

29-11-2023 LB I forbindelse med 50 års revisionen er antallet af rastende fugle opjusteret. Lange pauser i observationsserierne er tolket som udskiftning af fugle. Total nu 69 (tidligere 45).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 1 5 4 13 1 106 133
MaxRst 5 3 3 1 24 24
Nobs 2 1 1 1 2 8 1 13 29
Ndag 2 1 1 1 2 7 1 13 28
Fænologi 26.. …. ..25 30.. …. …. …. ..29

2013:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 181 185, 31 32)
Kun 2 år efter den forrige varslet om ny invasion, som fik følgende forløb:
August 9 fugle: Ankomstdagen 27/8 1 Flyndersø (JS) og 8 Grønnehave Skov (AF).
September 6 fugle: 6/9 1 OF Hovvig (AF), 7/9 1 OF Rørvig Lyng (BV), 8/9 og 14/9 1 hunfarvet Korshage rastende med Lille Korsnæb (EVR, BV), 25/9 1 OF Hovvig (AF) og 29/9 - 30/9 op til 2 (han, hun) rastende Nørrevang (SA, DO).
Oktober 13 fugle: 3/10 3 Ø og 12/10 1 OF Hovvig (AF, CG), 14/10 1 Nørrevang (SA), 16/10 1 Korshage (SA), 18/10 1 Plantagen (CMG), 20/10 1 OF Korshage (TPA), 21/10 1 Flyndersø (EVR), 25/10 3 OF Korshage (LB), 27/10 1 R Plantagen (PEL) og 31/10 1 OF Hovvig (AF).
November 3 fugle: 8/11 1 Vesterlyng (MMJ) og 10/11 2 Plantagen (CG).
Se også skema under Lille Korsnæb.
Efterårets 31 er 3. største total nogensinde (2002 33, 2011 53). Alle disse 3 store invasioner er altså efter år 2000. En delforklaring kan dog være, at kendskabet til artens 2 stemmer nu er udbredt og opdateret i en grad, der signifikant øger registreringen. Historisk er der dog kun iagttagelser af arten i 16 af de 41 år, der er registreret fugle i Rørvig. Så man bør glæde sig over festen, mens den varer!

29-11-2023 LB obs 14/10 tilføjet

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 9 8 14 3 34
MaxRst 8 2 3 2 8
N 2 8 10 2 22
Fænologi 27.. …. …. ..10

2012:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 158 161, 23 24)
Invasionen fra efteråret 2011 skulle gerne følges af lidt vinterfund og nogle på returtræk. Kom også til at holde stik:
1/1 1 hunfarvet Plantagen i den lærkekultur, der i efteråret 2011 tiltrak flest fugle (JB, PEL), siden kun set 13/2 2 3 (SA) på dette sted. 9/1 2 overflyvende Hovvig (AF) bestemt på kald.
7/1 12 Nørrevang (NHV) og nok samme fugle genfundet i februar: 12/2 2, 13/2 11 (blandt disse 2 røde hanner og 4 hunfarvede) og 14/2 11 (SA, DO, EVR). Også denne flok fouragerede på ældre lærkekultur.
Herefter 4 på returtræk i april: 9/4 1 hunfarvet tf x 2 + rast Korshage (JB, JHC, AF, CG), 19/4 2 Ø Korshage (JHC, EVR) og 20/4 1 Ø Korshage (AF).
Absolut sidste nedfald fra invasionen kom så sent som 19/8 2 rastende Flyndersø (JS).
Året kan gøres op til 23 Hvidvingede Korsnæb og dermed bragte invasionen 2011/12 i alt 76 til halvøen.

29-11-2023 LB Rettelse: 13/2 2 ændret til 3.

DOFBasen:2012


2011:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 105 109, 53 52)
INVASION! Og den største i vores felt-historie. Fantastisk 2. halvår med den smarte lærke-specialist, jordbærrøde hanner, orange ung-hanner, grønne hunner, skinnede brede hvide vingebånd og de 2 stemmer – det gråsiskenagtigt modificerede Korsnæb-kald og den nasale ”trompet” lidt hen ad øst-Dompapperne. Eksotisk russer-taiga i vores småskove!
Forløb: Midt sommer vides at store mængder af Hvidvinget Korsnæb var brudt op og på vej gennem Skandinavien. Blåvand Huk var først 24/7. Inflow ramte især Nordjylland med Skagen og Nordmandshage, som de store træksteder. Fuglene længere østpå syntes at gå i stå i sydsvenske spisekamre, enkeltfugle nåede Møn og Bornholm 31/7 og Sjælland 3/8 i Gribskov. Helt logisk var første fugl 6/8 inde på Korshage. I Grib Skov bygget gradvist op i september samtidig med at dampen gik af Jylland. Primo november var der igen sydvest-bevægelse og i den forbindelse kom hovedindrykket til Rørvighalvøen.
Alle fund følger. Der skelnes mellem 3 dragter: ad han, imm han, hun = hunfarvet (ad og imm hun/ungfugle).
6/8 1 ad han R Korshage (EVR), 19/8 1 overflyvende Nykøbing (AF), 28/8 1 hun SV Rørvig (AF, CG).
5/10 1 SV Korshage (EVR), 19/10 7 R (2 ad han, 5 hun) Korshage (EVR), 3/11 2 hun V Korshage (JB) – ind til kort rast – videre V.
7/11 2 overflyvende Plantagen (CG), 18/11 20 og 19/11 23 Plantagen (JS, SA, EVR) – de 23 optalt som fouragerende enkeltfugle, men indtryk af samlet flok på 30 eller måske 35. Følgende dage: 20/11 8 (EVR,JS,PEL) – 2 han, 4 hun+2, 21/11 5 (EVR) – 1 1k han, 4 hun, 22/11 4 (EVR) – ad han, 3 hun, 28/11 4 (JB) – imm han, 3 hun, 4/12 1 overflyvende (PEL) og 12/12 2 (EVR) hun. Alle fra samme område i Plantagen nær Telegrafvej og tydeligt søgende den ældre lærke-kultur i området. Optrådte sammen med Lille Korsnæb – især da der blev færre Hvidvingede.
Uden for hot-spot: 22/11 1 Ø Vesterlyng (AF), 26/11 6 overflyvende Rørvig Lyng (BV).
Dvs 3 i tidlig fase august, 8 i oktober, resten i hovedrykket i november. Det samlede antal fugle i Plantagen fra 18/11-12/12 er vurderet til 35.
Af de i alt 53 fugle kan 6 regnes som decideret trækkende.
Invasionen slår årsrekorden: 53 fugle (tidligere 2002: 33). Og hidtil største enkeltobs: 19/11 23 Plantagen (tidligere 1/2 2003 20 Dybesø).
Oversigt, alle Hvidvingede Korsnæb fra Rørvighalvøen 1974-2011 (n = 157):

1975 . 1979 1980 . 1985 1986 . 1990 1991 . 1993 . 1996 . 2002 2003 . 2004 . 2008 . 2011 2012 Total
1.Halvår 3 . 0 4 . 0 1 . 0 4 . 2 . 0 . 0 28 . 1 . 0 . 0 - 43
2.Halvår 0 . 12 0 . 2 0 . 5 0 . 4 . 1 . 33 0 . 1 . 4 . 53 114
Total 3 . 12 4 . 2 1 . 5 4 . 6 . 1 . 33 28 . 2 . 4 . 53 157

Skemaet afslører de typiske invasioner som årspar – 2. halvår fulgt af 1. halvår næste år. Enkeltsøjlerne er år uden invasionsmønster (i hvert fald i vores område) og er sporadiske år.
Demonstrerer 4 solide invasioner og yderligere en 5. formodet invasion. Feltdækningen i 1974 tillader næppe konklusion for 1975, og 1993 er det helt mystiske år med 4 observationer på tværs af ethvert mønster. I 15 af stationens 39 år er der ikke set Hvidvinget korsnæb. Årene 1996, 2004 og 2008 er år med sporadiske fund. Disse sporadiske fund udgør 4 observationer af 7 individer (2,5 % af materialet). 2004 kan forsvare sig med, at det kunne være efterhængere fra den store invasion i 2002/2003, og i 2008 var der et august- inflow i Nordjylland, men denne invasion gik i stå og efterlod kun 3 observationer på Sjælland. Understreger at observationer af Hvidvinget Korsnæb uden for invasioner (inkl. lokalinvasion) er fund af sjældne fugle. Der er derfor god grund til, at disse fund bør ledsages af særdeles god dokumentation.
2012 kommer til at tilslutte sig mønsteret – i skrivende stund 1/3 er rundet i hvert fald 10.

29-11-2023 Tilføjelse LB 10/4-2009 1 han Ø Korshage (AF).

DOFBasen:2011


2008:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 101 104, 4)

Fin obs af en flok på 4 Hvidvinget Korsnæb og endda en af de for fuglestationen sjældne
juliiagttagelser: 25/7 4 Ø Hovvig (AF). Med stemme på og 3 af fuglene var grønne.

DOFBasen:2008


2004:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 99 102, 2)
Er det efterdøningerne af 2002/2003 invasionen vi ser? I alt 2 obs af Hvidvinget Korsnæb. 5/2 2k han trk Korshage (EVR) og 11/10 1 Hovvig, der kom lige ind over tårnet sammen med 2 Lille Korsnæb (AF).

DOFBasen:2004


2003:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 71 73, 28 29)
Invasionen af Hvidvinget Korsnæb i 2002 blev forlænget lidt ind i 2003, hvor halvøen i løbet af februar - marts (1/2 - 16/3) blev beriget med observationer af sammenlagt 28 fugle fordelt på 7 observationsdage, når dobbeltgængere er blevet talt fra. En sådan raritet fortjener en fuldstændig redegørelse: Første obs og største tal udgøres af en flok på 20 rastende fugle 1/2 ved Dybesø (NHV), hvorved den hidtil største dagstotal på 9 fugle fra 2/9 1979, bliver mere end fordoblet! Derefter følger 1 fugl overflyvende Rørvigvej 102 6/2 (LB), 1 2K fugl rastende 12/2 ved Dybesø (JHC), 3 tf hanner 15/2 Korshage (EVR), 1 fugl rastende 23/2 ved Vangen (LB), 15/3 1 hun Ø Korshage (EVR, PEL, SS) og endelig årets sidste obs 16/3 1 hun Ø Korshage (EVR, KES).

29-11-2023 LB Tilføjelse: 25/3 1 han trk Korshage (AF).

DOFBasen:2003


2002:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 38, 33 35)
Efter megainvasionen af Stor Korsnæb i 1999/2000, fik vi i 2002 en storinvasion af de Hvidvingede. 33 fugle blev det til - næsten en fordobling af 30 års samlede total på 38 fugle. Foråret gav 4 trækforsøgende fugle 21/5 på Korshage. Så bryder det løs i august/september med en pragtfuld serie af observationer: 22/8 3 tf Nørrevang, 24/8 8 tf Korshage, 25/8 3 rast Digterparken 42 (tillykke Erik) + 2 rast Nykøbing N og 1 hun rast Hovvig, 7/9 2 rast Lokkemosevej, 8/9 1 rast Højsandet, 9/9 4 rast Nørrevang, 18/9 6 rast Ringholm Skov og endelig 21/9 1 rast Hovvig.
Dagstotalen på 9 fugle fra 2/9 1979 blev ikke slået, men ellers må man så sandelig sige, at de Hvidvingede satte deres markante aftryk på 2002.

29-11-2023 LB Tilføjelse 25/8 min 2 rast Nykøbing N (LB) er næppe de samme som Digterparkfuglene - dermed 5 byfugle denne dag.

DOFBasen:2002


1997:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera ( 0, 38, 0)
Uregelmæssig trækgæst og invasionsart.
Tidsmæssig fordeling af observationerne:

1975 1979 1980 1985 1986 1990 1991 1993 1996
jan 1
mar 2 4
apr 3
maj 1 1 1
jul 1
aug 1
sep 12 2
okt 2 3 1
nov 3
I alt 3 12 4 2 1 5 4 6 1

Forårsfuglene er set mellem 23/3 og 29/5. Efterårsfundene falder i perioden 20/8 - 14/11. Et vinterfund fra 30/1 1993 og et sommerfund fra 20/7 1986 er også blevet konstateret.
De 38 fugle er således fordelt på ni måneder, hvilket unægteligt giver et kompliceret billede.
Den største koncentration indtraf i 1979, hvor 12 fugle blev set fra 1/9 til 3/9.
De fleste fugle er fra Korshage, men arten er også set i indlandet og kan optræde med Stor og Lille Korsnæb på de typiske fourageringslokaliteter.

DOFBasen:1997


1996:  Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  (0, 37, 1)
11/10 1 han V (11:46) Korshage (HVR).
Tidligere set:

1975 1979 1980 1985 1986 1990 1991 1993
3 12 4 2 1 5 4 6

DOFBasen:1996


Hvidvinget Korsnæb  Loxia leucoptera  

1994: –

1993: 6
Største årstotal siden 79 og første år med regulær vinterobservation.
Antalet og isar observationspredningen forbløffende.
I 1979 - det hidtil bedste år faldt alle observationerne primo sept i forbindelse med stor-invasion i Finland og mellem-Sverige. I år meldes der kun om „småbevægelser“ af arten i nord- og mellem-Sverige i aug/sept og okt, samt observationer af ca 50 fugle fra det sydlige Sverige. (VF 7-8-9 1993).
30/1 1 tf KH (LB),
21/5 1 han tf KH (EVR,TS),
20/8 1 han SØ Gravhøjen (HVR),
14/11 1 han + 2 hun R HV (KB,EVR).

1992: –

1991: 4
6/4 2 hun/juv S KH,
13/4 1 hun/juv Ø KH,
28/5-29/5 1 R KH.
(LB,JC,JB,BBP,EVR,PR,BV).

1990: 5
Som de to andre korsnæb også her invasion, men „kun“ fem fugle fulgte med sydpå.
16/9 2 juv. Højsandet,
13/10 1 juv. Højsandet,
25/10 2 hun/juv. R senere V HV.
(KB,EVR).

1986: 1
20/7 1 syngende KH (UR)!!!

1985: 2
6/10 1 juv R KH (KB),
19/10 1 R KH (BV).
Er begyndt at optræde mere regelmæssigt de senere år - dygtigere ornitologer??

1980: 4
23/3 4 (3+1) NE KH (JB,LB).
Rester af sidste års storinvasion.

1979: 12
En af efterårets største overraskelser var observationerne af denne art:
1/9 1 hun juv R-E 7.06 KH (JC,KB,EVR, PKK),
2/9 flok på 9 tf-E-R (heraf 1 ad. han + 3 hunner/juv.) KH observeret af (JC,EVR,PKK),
3/9 2 KH (PKK).
Disse iagttagelser passer smukt ind i efterårsbilledet, idet der var stor-invasion i Finland og Mellemsverige medio-ultimo august af denne art med
op til ca, 100 trk/dag ved et enkelt træksted.

1975: 3
23/3 1 ad han + 1 ad hun S KH (LB,EVR,HVR),
4/5 1 hun/juv Ø blandt Lille Korsnæb (EVR).
Ny art for området.

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2021:
DOFBasen:2021

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2020:
DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2019:
DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 4 4
MaxRst 3 3
Nobs 2 2
Ndag 2 2
Fænologi 08··26

2018:
DOFBasen:2018

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2017:
DOFBasen:2017

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 5 2 7
MaxRst 3 2 3
Nobs 3 1 4
Ndag 2 1 3
Fænologi 19·· ··02

2016:
DOFBasen:2016

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2015:
DOFBasen:2015

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 6 10
Total 40 4 6 2 52
MaxRst 15 9 1 2 15
Nobs 9 5 6 3 23
Ndag 5 4 6 2 17
Fænologi 01·· ···· ···· ··10

2014:
DOFBasen:2014

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 1 4
Total 2 1 1 5 1 6 29 45
MaxRst 5 3 3 1 24 24
Nobs 2 1 1 1 2 8 1 12 28
Ndag 2 1 1 1 2 7 1 12 27
Fænologi 26·· ···· ··25 30·· ···· ···· ···· ··28

2013:
DOFBasen:2013

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3
Total 9 6 13 3 31
MaxRst 8 2 3 2 8
Nobs 2 7 10 2 21
Ndag 1 7 10 2 20
Fænologi 27·· ···· ···· ··10

2012:
DOFBasen:2012

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 15 3 5 23
MaxRst 12 11 1 2 12
Nobs 3 4 4 1 12
Ndag 3 3 3 1 10
Fænologi 01·· ··14 09··20 18

2011:
DOFBasen:2011

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 1 3 6
Total 3 8 39 3 53
MaxRst 1 7 23 2 23
Nobs 3 2 11 2 18
Ndag 3 2 9 2 16
Fænologi 06··28 05·· ···· ··12

2010:
DOFBasen:2010

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2009:
DOFBasen:2009

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2008:
DOFBasen:2008

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 4
Total 4 4
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 25

2007:
DOFBasen:2007

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2006:
DOFBasen:2006

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2005:
DOFBasen:2005

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologi

2004:
DOFBasen:2004

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1 2
MaxRst 1 1
Nobs 1 1 2
Ndag 1 1 2
Fænologi 05 10

2003:
DOFBasen:2003

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 3 6
Total 25 3 28
MaxRst 20 20
Nobs 5 3 8
Ndag 5 3 8
Fænologi 01·· ··25

2002:
DOFBasen:2002

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 8 12
Total 4 15 14 33
MaxRst 3 6 6
Nobs 1 4 5 10
Ndag 1 3 5 9
Fænologi 21 22·· ··21

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 1
Total 1 1
MaxRst
Nobs 1 1
Ndag 1 1
Fænologi 21

2000:
DOFBasen:2000

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total
MaxRst
Nobs
Ndag
Fænologiart/16650.txt · Sidst ændret: 2023/05/09 17:29 af lb