Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:16660

Pirol - Værlinger

Lille Korsnæb Loxia curvirostra eu16660

Status


2010 - 2019: Vinter: Ret almindelig Forår: Almindelig Sommer: Ret almindelig Efterår: Almindelig

Fotos


Lille Korsnaeb

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 2 11 6 4 60 2 88
Total 23 13 2 22 1 8 33 11 49 89 67 318
MaxRst 10 9 2 5 1 17 23 14 25 14 25 25
Nobs 8 3 2 11 1 9 10 15 6 16 12 93
Ndag 7 3 2 11 1 8 8 13 5 10 7 75
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2022:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  

Forårstrækket begrænset til tre observationsdage: 10/2 14, 28/2 1 og 27/3 1. Også relativt få (37) rastende fugle frem til 20/2, flest 1/1 12 Sandflugtsplantagen. Næste fugl først 31/5 er vel egentlig indledningen på efteråret. Forårsmånederne mar, apr og maj gav dermed 2, 0 og 1 fugl!
„Efteråret“ indledtes med 14/6 2 Korshage og 2 Dybesø. Selve trækket begrænset til 50 fugle - maks 10/10 23. Nogle flere rastende fugle - i alt 181 med flest i jun (52), aug (40) og dec (35). Året endte som det startede med sæsonens største rasttal 31/12 15 Sandflugtsplantagen.

14/2-23 LB

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 2 13 35 66
Total 19 20 1 50 2 13 35 15 155
MaxRst 12 5 1 20 6 20 7 10 2 15 20
Nobs 8 6 1 1 10 12 11 4 15 3 8 79
Ndag 8 5 1 1 6 11 8 3 12 3 6 64
Fænologi 01·· ···· ··27 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 8 2 15 20 26 87
Total 102 15 20 20 27 9 9 15 2 53 1 43 316
MaxRst 29 4 12 5 7 8 7 14 11 18 1 24 29
Nobs 10 16 12 15 6 8 4 6 2 9 1 5 94
Ndag 9 12 11 11 4 7 4 6 2 8 1 5 80
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2020:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 35 5 13 8 7 85
Total 21 15 2 13 3 38 12 61 50 22 24 261
MaxRst 8 15 5 1 12 12 16 22 16 27 15 15 27
Nobs 13 8 4 4 5 9 6 21 4 7 5 7 93
Ndag 12 8 3 4 4 6 5 13 3 6 5 6 75
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra 

Forårstræk: 4/2 - 26/6 i alt 78, flest 16/5 13 – I alt 18 observationsdage.
Efterårstræk: 14/7 - 7/11 i alt 23, flest 24/9 10. - I alt 6 observationsdage.

21/8-2020 LB  

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 41 21 3 6 10 2 5 101
Total 8 27 11 42 46 15 16 11 12 17 57 30 292
MaxRst 5 17 8 1 22 11 7 6 2 10 45 15 45
Nobs 5 11 4 12 11 10 6 8 5 4 13 6 95
Ndag 4 11 2 10 10 7 6 7 3 4 8 5 77
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..20

2018:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Gjorde come-back i efteråret 2017 og foråret blev da også fint med et træk på i alt 790. Typiske lange periode (fra 4/2 37 tf Korshage) , men langt flest marts (439) og april (303), bedste dag var 15/3 123 Ø Korshage. Især vinter småflokke som 4/1 29 Nørrevang og 25/2 30 Plantagen.
Men allerede i efteråret var vi helt nede igen! Tyndede hurtigt ud i løbet af sommeren og 26/8 – 9/10 0 i området. Næsten ingen på træk og meget få fugle generelt, 5/12 14 Hovvig absolut fleste.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 439 303 11 2 18 810
Total 112 234 515 353 19 3 2 28 51 4 20 1341
MaxRst 29 30 15 14 6 2 14 11 2 14 30
Nobs 11 19 39 28 6 2 1 8 10 3 3 130
Ndag 11 18 23 19 6 2 1 8 9 3 2 102
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. ..25 10.. …. ..05

2017:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Løftede sig ud af lavkonjunkturen med en god tilgang i 2. halvår. Forårstræk med i alt 201 i lang periode. Kom mere talstærkt ind fra september. I alt 528 på træk med mange trækdage, men ikke over 13/10 84 V Korshage. I samme periode de bedste rastdage 27/9 107 ovf Korshage og 17/10 104 rast Nørrevang. Efterårstrækket dækkes jo ret usystematisk, og mange kan være passeret uden registrering. 30/9 blev der således registreret 810 mod vest ved Klint – og 27 mod vest Rørvig.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 70 53 11 6 2 109 313 88 10 729
Total 98 29 84 123 118 40 100 203 465 898 480 127 2765
MaxRst 14 10 4 20 28 14 28 32 107 104 33 28 107
Nobs 19 5 16 18 17 8 12 34 36 63 63 18 309
Ndag 13 4 10 14 12 7 7 20 19 29 22 11 168
Fænologi 05.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2016:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Nogle års flot Korsnæb-fest sluttede efter 1. halvår 2015. Siden direkte ned i lavkonjunktur, der fortsatte i den nye sæson. Ca. 20 individer kunne vrides ud af januar. Kun 14 fugle på forårstræk og altså nærmest helt væk. Indledte anden sæson 29/5 4 ovf Korshage og 31/5 dukkede 4 1k op Korshage, men meget få fugle kom sivende, kun 90 i alt på træk. For de rastende var det nærmest kun en flok fra Rørvig Lyng 18/9 – 30/10 på op til 32 fugle, der holdt arten kørende. Siden 13/11 12 rast Dybesø, 5/12 10 Hovvig og 12/12 13 Plantagekysten. Fra 13/12 og året ud: Nul.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 4 22 7 30 24 1 6 104
Total 21 21 13 8 13 24 8 33 53 150 29 28 401
MaxRst 3 3 2 2 4 1 1 1 16 32 12 13 32
Nobs 13 10 7 7 6 4 2 4 15 17 10 5 100
Ndag 9 6 6 6 5 4 2 4 14 12 9 4 81
Fænologi 03.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..12

2015:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Årssum 1122 – men svært skævt fordelt på halvår med 1. halvår 932 og 2.halvår 190. Efter det blomstrende 2014 fortsatte den talrigt ind i 2015, men fra 2.halvår indledtes en lavkonjunktur.
Forårstræk: 472 – typisk spredt ud på alle måneder med flest i marts (229). Bedste dage var 29/2 74 Ø og 15/3 62 Ø Korshage.
I det magre efterår 19 på træk og et par mindre flokke rastende. 28/10 15 Dybesø, 7/12 12 Nørrevang og 20 Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 128 229 27 40 36 2 1 10 5 1 491
Total 132 180 248 28 143 201 56 4 2 53 28 47 1122
MaxRst 25 20 8 1 30 30 14 2 1 15 6 20 30
Nobs 16 25 73 11 15 15 10 2 2 10 10 6 195
Ndag 8 10 17 8 12 10 9 2 2 10 9 5 102
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2014:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Inde i et par gode år, atter i år bølgede trækket i den traditionelt meget lange periode. Forår i alt 2511 Ø fordelt februar 865 – marts 799 – april 554 – maj 277. Største dag 26/2 334 Ø, men ellers ret jævnt fordelt på uhyre mange trækdage.
Efteråret tyder dog på, at antallet er ved at dæmpe sig. Kun 143 noteret trækkende fra juli til november, langt flest (107) fra oktober. Rastende fugle hele året, flest 26/3 62 Langesø Mose og 28/12 40 Korshage. Ubestemte Korsnæb kun i alt 139 (30 trk).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 865 799 570 277 2 15 14 107 5 2654
Total 55 1013 1112 686 292 132 35 26 57 426 240 158 4232
MaxRst 25 25 62 20 11 40 11 3 11 30 34 40 62
Nobs 8 70 89 72 11 15 10 9 11 47 31 15 388
Ndag 6 22 28 21 11 10 10 9 10 23 19 9 178
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Skema ”Måneds- og Årssum, alle Korsnæb 2013” (alle iagttagelser korrigeret for daggengangere):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årssum
Hvidvinget Korsnæb 9 8 14 3 =   34
Lille Korsnæb 5 8 7 7 3 133 127 75 150 1088 217 130 = 1950
Stor Korsnæb 11 16 5 1 400 137 27 =  597
Korsnæb sp 1 24 4 339 53 77 =  498

Skemaet illustrerer tydeligt dramatikken. Lille Korsnæb var helt i bund ved årsskiftet og præsterede rekord-sølle forår, men fra juni og året ud vælter det ind med Lille Korsnæb, fulgt af Stor Korsnæb i oktober og krydret med Hvidvinget. Luften fyldt med metalliske kald – et forrygende 3-arts halvår.
Trækandel Lille Korsnæb var 12 forår og 495 efterår.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 1 13 27 40 406 9 507
Total 5 8 7 7 3 133 127 75 150 1088 217 130 1950
MaxRst 5 8 1 1 2 38 25 15 24 49 45 23 49
N 1 1 3 4 2 8 18 16 29 91 31 19 223
Fænologi 22.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2012:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Årssum 267, fordelt: Jan 59, feb 7, mar 4, apr 2, maj 21, jun 11, jul 2, aug 6, sep 25, okt 62, nov 61, dec 7.
Velkendt med fluktuationer, lige nu i markant nedadgående bølge. Bemærk således de 3 sidste års årssum. 2010: 2383, 2011: 435 og 2012: 267.
Forårstræk 16/3 - 25/5 blot 16 NØ Korshage. Hertil kommer 23 noteret som Korsnæb sp.
Efterårstræk 25/9 - 16/11 i alt 36 SV flere lokaliteter. Hertil kommer 29/7 10 noteret som Korsnæb sp.
Resterende fugle rastende, flest 1/1 18 Plantagen, 29/9 18 Nørrevang og 9/11 19 Plantagen.

DOFBasen:2012


2011:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Yderst moderat begge halvår. Gav en årssum på 435. Det er f.eks. kun knapt 20 % af sidste års resultat.
Vinter omkring 50 rastende, flest Korshage 30 og Højsandet 10.
Forårstræk 6/2 – 1/4 i alt 45 Ø Korshage, næsten alle på de 2 tidlige dage 6/2 22 Ø og 8/3 16 Ø.
Herefter ingen Korsnæb frem til 1/6 1 og 25/6 5. Efterårstræk kun 1/10 – 5/10 13 SV Korshage.
I november kom så nye fugle i samme inflow, der bragte hovedblokken af Hvidvingede Korsnæb. 1/11 20 Plantagen siden 18/11 32 Korshage og i samme periode 20/11 14 Nørrevang og 30/11 22 Hovvig.
Trods gavmild tilgang af Hvidvinget Korsnæb blev der alligevel kun set 2 Korsnæb-arter i 2011. Stor Korsnæb gik nemlig i præcis 0! Det er sket før i de 39 registreringsår – i 1977, 1984 og 1987. Og i 2006 blev der kun set 1 fugl. Den slags ”anti-invasioner” er velkendte.
Demonstrerer også, at Korsnæb-arterne bestemt ikke følger hinanden med deres specialisering i forskellige nåleskovsarter. Invasion af Hvidvinget kommer parallelt med ganske få Lille og slet ingen Stor Korsnæb.

DOFBasen:2011


2010:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Årssum: 2383 med følgende fordeling: jan 490, feb 103, mar 810, apr 228, maj 399, jun 22, jul 13, aug 1, sep 78, okt 213, nov 26 og dec 0.
Fuglenes antal afhænger jo af koglernes frøsætning. Rigt tilstede i januars og februars vinter. Sås mange steder med følgende største flok: Korshage (29), Nørrevang (36), Dybesø (20), Plantagen (12), Hovvig (60), Slettermose (30), Rørvig (60) og Nykøbing (27). Ligeledes meget fint repræsenteret i den langvarige bevægelse nordpå marts - maj. Korshagetræk 27/2 – 30/5 i alt 1278 Ø – fleste i marts (772), inclusive årets 2 største dage 4/3 345 NØ og 6/3 155 NØ. Så sent som 23/5 139 NØ.
Til gengæld blev 2. halvår yderst fattigt. Traditionelt kommer de første allerede tilbage fra ultimo juni, men perioden var uden systematisk dækning, og 4/7 10 trækkende var eneste. Noget flere især primo oktober, hvor 133 noteredes som trækkende. Udvandrede fuldstændigt i den uhyggeligt småfugle stille decembervinter. Efter 18/11 16 rast Hovvig var der 0 Korsnæb på halvøen året ud.

DOFBasen:2010


2009:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Fugle på regulært østligt forårstræk er noteret i perioden 28/2 - 14/6 201 Ø Korshage. Derudover synes der ikke at være noget mønster i bevægelserne, hvilket stemmer godt overens med artens tendens til nomadeagtig tilværelse. F.eks. giver trækobservationerne i perioden juli - oktober således i alt 99 Ø og 29 SV. Resten udgøres af trækforsøgende samt rastende og fouragerende fugle og der forekommer ingen bemærkelsesværdige tal. Største trækdag 1/5 74 Ø Korshage. Største rasttal 15/1 60 Plantagen.

DOFBasen:2009


2008:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Der er indløbet iagttagelser af Lille Korsnæb fra samtlige af årets måneder.
Østtrækkende fugle er noteret i perioden 17/1 - 30/3 101 primært Korshage med største trækdag 9/2 60 Ø Korshage. Egentlig efterårstræk er noteret på to datoer 6/9 og 13/11 med i alt 8 V. Største rasttal 24/3 20 Hovvig. Materialet består derudover af en blanding af trækforsøgende, rastende og fouragerende fugle.

DOFBasen:2008


2007:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Med undtagelse af et par enkelte obs i marts og maj, skal vi helt hen i juli før arten begynder at optræde jævnligt i indrapporteringerne (altså ingen fugle meldt fra jan-feb, apr og jun). Der synes ikke at være noget mønster i bevægelserne, hvilket stemmer godt overens med artens tendens til nomadeagtig tilværelse. Observationer i perioden jul - dec består således af en blanding af Ø- og SV-trækkende, trækforsøgende samt rastende og fouragerende fugle og der forekommer ingen bemærkelsesværdige tal. Største trækdag 4/10 114 Ø Nørrevang. Største rasttal 11/12 35 Hovvig.

DOFBasen:2007


2006:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Der foreligger indrapporteringer af Lille Korsnæb fra månederne januar - maj samt november.
Fra 26/2 til 17/4 blev 57 fugle noteret som østtrækkende eller trækforsøgende Korshage. Det største og eneste nævneværdige tal er 12/3 40 Ø Korshage. Ellers består obs typisk af 1 - 10 rastende fugle med maks. rasttal på 20 fugle Korshage. Fra efteråret er der kun meldt 5 fugle, alle fra sidste halvdel af november.

DOFBasen:2006


2005:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Der foreligger indrapporteringer af 1 - 14 rastende fugle fra alle årets måneder primært fra Korshage.
Fra 9/3 til 26/5 blev 75 fugle noteret som østtrækkende eller trækforsøgende Korshage. Sommeren igennem sås trækforsøgende fugle på Korshage, hvor det eneste nævneværdige tal er 5/7 med 125 trækforsøgende Korshage.
Et muligt ynglefund er meldt fra 20/8 Korshage, hvor en han + hun er set med 3 nyudfløjne unger.
Fra efteråret er kun 5 fugle meldt som regulært trækkende: 23/10 1 og 13/11 4.

DOFBasen:2005


2004:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Set i alle årets måneder.
En sammentælling af de observerede trækkende eller trækforsøgende fugle i foråret perioden 7/2 til 31/5 giver i alt 60 fugle med største trækdag 31/5 41 Korshage.
Fra efteråret i perioden 2/10 - 30/10 er der indrapporteret 88 trækkende fugle, hvoraf en del nok er fugle som ligger og flytter rundt på fourageringstræk. Største efterårstrækdag 10/10 35.
Største rasttal: 29/10 45 Nakke Hage.

DOFBasen:2004


2003:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Med undtagelse af juli foreligger der observationer af Lille Korsnæb igennem alle årets øvrige måneder. Største dagstotal 17/3 135 Ø Korshage (EVR) og 48 fugle rastende 12/1 i Ringholm Skov (LB). En sammentælling af de observerede trækkende og trækforsøgende fugle giver et tal på i alt 692 individer i perioden 12/2 til 6/7.
Fra efteråret er der kun indrapporteret obs af rastende fugle.

DOFBasen:2003


2002:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Igen i år blev der set mange Små Korsnæb på halvøen. Fra årets første måneder ses korsnæbene på en lang række lokaliteter, men ingen rigtig store koncentrationer. Fra 17/3 - 8/6 er 700 fugle noteret som østtrækkende eller trækforsøgende på Korshage, hvilket er et flot tal. Sommeren igennem ses trækforsøgende fugle på Korshage uden nogen nævneværdige store tal.
Fra efteråret blev der i perioden 11/8 - 5/11 noteret 132 SV-trækkende eller trækforsøgende fugle på Korshage - tæller man de rastende fugle med bliver tallet tredoblet og så sent som 22/12 ses 25 rastende Lille Korsnæb på Korshage.
Arten er ikke helt nem at få styr på, der er dog ingen tvivl om at 2002 har været et rigtig godt år, uden at der har været tale om en egentlig invasion. Vi har sandsynligvis også en lille ynglebestand men heller ikke i år, er der nogen sikre ynglefund.

DOFBasen:2002


2001:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Fra årets start ses Lille Korsnæb på en lang række lokaliteter bl.a. Korshage, Hovvig og Ringholm. De første østtrækkere ses på Korshage 14/2 med 10 Ø, 16/4 ses en enkelt fugl trækkende øst og vi skal helt frem til 29/4 for at finde noget der ligner forårstræk, i alt kun 32 Ø Korshage frem til 31/5.
Sommeren gav også lidt træk, bedste dag: 7/7 27 tf KH.
Efteråret blev bedre, om end ikke mere gennemskueligt. Fra 19/8 og året ud kan 145 fugle med lidt god vilje noteres som trækkende. Der blev i samme periode set fem gange så mange rastende fugle, så der var ellers nok af Lille Korsnæb på halvøen i perioden.

DOFBasen:2001


2000:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Året startede med 7/1 13 Ø Korshage, ellers gav de første måneder kun lidt smårast.
Under forårstrækket i perioden 5/3 - 31/5 sås 296 østgående fugle. Dagsmax blev 54 Ø 10/3.
Efter det gode forår døde det helt ud i efteråret, hvor mindre end 20 fugle blev noteret som trækkende og kun en enkelt dag - 22/7 med 10 trækkende fugle skiller sig ud. Året slutter med meget få korsnæb på halvøen.

DOFBasen:2000


1999:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Mens samtlige Carduelis-arter kiksede i år var det rart, at der var bevægelse i korsnæbene. Foråret forløb ganske vist stille, bortset fra 1/1 2 rst KH, ses de første Lille Korsnæb på træk 21/4. Frem til 2/6 ses 27 trk hvilket ikke er prangende. Hen over sommeren ses lidt smårast men ingen store antal. Efteråret blev bedre da 265 fugle blev set på træk i perioden 26/8 - 30/10. Dagsmax blev 3/10 45 V KH. Året slutter 26/12 med 18 rst Hovvig.

DOFBasen:1999


1998:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Året startede flot med en del rastende fugle, som mest 4/1 100 rst KH. Forårstræk fra 7/3 til 5/6 i alt 175 Ø, største rasttal 30/5 20 KH.
Efteråret var derimod virkeligt dårligt, kun 7 rastende fugle mellem 30/8 og 15/11.

DOFBasen:1998


1997:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Sjælden ynglefugl, sjælden - almindelig træk- og vintergæst. Invasionsart.
Arten konstateres ynglende med mellemrum, første gang allerede i 1973, men næste gang først i 1981. Formodentlig yngler arten i perioder med mange korsnæb. Det kan være svært med sikkerhed at konstatere, om arten yngler.
De fleste år en ret fåtallig trækgæst april - maj og igen september - oktober, typisk med 10 til 100 fugle. Ved invasioner har arten et træk af helt andre dimensioner. Den største invasion i perioden skete i 1990/91. Her startede returtrækket i maj og varede til november. 1032 trækkende fugle blev talt med kulmination i sommermånederne, de største dage blev 22/6 med 120 og 23/9 119 fugle. Foråret 1991 var også præget af invasionen, således trak hele 3836 fugle i perioden, der varede fra februar til maj med kulmination i maj med 1482 fugle. En mindre invasion i 1986/87 gav kun få fugle ved Rørvig.
Arten kan normalt ses rastende året rundt, hvor de flyver rundt på “fourageringstræk”, især i nærheden af Plantagen eller andre områder med mange nåletræer.

1997: Et helt godt år. Første observation 12/1 2 rast, de næste blev 2/2 30 trækforsøgende. “Forårstræk” d.v.s. østtræk 2/2 - 16/8 i alt 380 fugle. Bedste dage blev 11/6 med 61 trækkende og 17/6 med 98 trækkende. Efteråret gav fra 12/10 og året ud 154 trækkende fugle.

DOFBasen:1997


1996:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
I modsætning til mange andre arter - et udpræget dårligt år. Forårstrækket bød på 12 fugle: 30/3 11 NØ Korshage og 1/5 1 N Rørvig Lyng, og det var så det.
“Efteråret” indledtes med maner - 15/6 25 rast Korshage, men opfølgningen blev knap så spektakulær. I alt 93 trækkende mellem 21/8 og 19/12. Tre dage med over 10: 11/10 17, 24/10 11 og 25/10 11. Yderst få rastende - kun 32 i perioden 14/7 - 24/10 med max 24/10 8. Den tidsmæssige fordeling sammenholdt med næste art, kan få en til at undre, når gruppen Korsnæb sp. indeholder et pænt rundt nul.

DOFBasen:1996


1995:  Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  
Vinter: 11/2 4 Korshage, 25/2 22 rast Plantagen og 26/2 12 Ø Korshage.
Fra foråret bør nævnes 16/3 9 rast Hovvig, 24/4 6 NØ + 1 rast Korshage, 10/5 12 Korshage, 31/5 12 SV Korshage, 1/6 34 SØ Korshage, herudover enkelte fugle fra Korshage og Plantagen.
Efterår: 20/8 3 R Nakke Lyng og 25/11 8 Korshage.

DOFBasen:1995


Lille Korsnæb  Loxia curvirostra  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 1 2 13 35 66
Total 19 20 1 33 4 20 21 51 1 26 196
MaxRst 12 5 1 20 6 20 7 10 2 15 20
Nobs 8 6 1 1 10 12 11 4 15 3 8 79
Ndag 8 5 1 1 6 11 8 3 12 3 6 64
Fænologi 01·· ···· ··27 31·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 16 8 2 15 20 26 87
Total 102 15 20 20 27 9 7 15 2 53 1 43 314
MaxRst 29 4 12 5 7 8 7 14 11 18 1 24 29
Nobs 10 16 12 15 6 8 4 6 2 9 1 5 94
Ndag 9 12 11 11 4 7 4 6 2 8 1 5 80
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 3 35 5 13 8 7 85
Total 22 16 2 13 15 38 28 78 50 24 24 310
MaxRst 8 15 5 1 12 12 16 22 16 27 15 15 27
Nobs 13 8 4 4 5 9 6 21 4 7 5 7 93
Ndag 12 8 3 4 4 6 5 13 3 6 5 6 75
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 10 41 21 3 6 10 2 5 101
Total 3 27 10 41 43 14 23 2 10 20 52 30 275
MaxRst 5 17 8 1 22 11 7 6 2 10 45 15 45
Nobs 5 11 4 12 11 10 6 8 5 4 13 6 95
Ndag 4 11 2 10 10 7 6 7 3 4 8 5 77
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··20

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 37 384 301 11 2 18 753
Total 42 174 397 301 11 2 18 50 5 18 1018
MaxRst 29 30 25 14 6 2 14 11 2 14 30
Nobs 17 26 55 35 6 2 1 8 13 4 3 170
Ndag 11 18 23 19 6 2 1 8 9 3 2 102
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··25 10·· ···· ··05

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 67 68 53 11 6 2 107 249 88 10 661
Total 28 5 67 89 58 13 12 14 252 533 114 63 1248
MaxRst 14 10 4 20 28 14 28 32 107 104 33 28 107
Nobs 16 4 16 17 17 8 11 33 32 55 48 15 272
Ndag 13 4 10 14 12 7 7 20 19 29 22 11 168
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 4 4 22 7 30 24 1 6 104
Total 11 12 6 6 7 23 7 30 26 39 22 23 212
MaxRst 3 3 2 2 4 1 1 1 16 32 12 13 32
Nobs 13 10 7 7 6 4 2 4 15 17 11 5 101
Ndag 9 6 6 6 5 4 2 4 14 12 9 4 81
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··12

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 122 187 27 40 36 2 1 10 5 1 443
Total 91 146 188 27 85 83 10 4 1 34 15 33 717
MaxRst 25 20 8 1 30 30 14 2 1 15 6 20 30
Nobs 16 19 68 11 15 14 10 2 2 10 10 6 183
Ndag 8 10 17 8 12 10 9 2 2 10 9 5 102
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 771 658 460 277 2 15 14 107 3 2307
Total 2 822 877 474 277 86 2 15 25 142 94 30 2846
MaxRst 25 25 62 20 11 40 11 3 11 30 34 40 62
Nobs 8 57 79 58 11 14 10 9 11 45 30 15 347
Ndag 6 22 28 21 11 10 10 9 10 23 19 9 178
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 1 13 27 38 356 9 455
Total 5 8 6 6 3 71 42 27 60 576 97 34 935
MaxRst 5 8 1 1 2 38 25 15 24 49 45 23 49
Nobs 1 1 3 4 2 8 18 16 29 81 33 19 215
Ndag 1 1 3 4 2 6 14 11 17 29 23 14 125
Fænologi 22·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 15 5 24 7 52
Total 32 5 4 2 18 23 40 31 6 161
MaxRst 18 4 2 2 3 7 2 5 18 10 19 6 19
Nobs 19 3 3 1 10 3 1 2 3 14 9 2 70
Ndag 11 2 3 1 7 3 1 2 3 10 6 2 51
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··07

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 22 22 1 1 13 59
Total 16 53 39 1 2 16 1 13 88 10 239
MaxRst 10 30 17 5 2 10 1 6 32 17 32
Nobs 4 11 10 1 2 4 7 2 8 14 6 69
Ndag 4 9 7 1 2 4 6 2 8 11 5 59
Fænologi 09·· ···· ···· ··01 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 771 192 283 10 73 154 2 1492
Total 240 39 772 194 310 10 11 73 190 20 1859
MaxRst 61 40 25 6 27 10 2 1 2 35 16 61
Nobs 43 14 95 34 26 5 3 1 10 14 4 249
Ndag 21 11 21 15 16 4 3 1 7 12 4 115
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··18

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 52 33 81 39 25 9 18 199 21 484
Total 77 35 52 34 109 39 31 14 21 281 51 33 777
MaxRst 60 8 13 2 24 9 6 11 40 17 26 60
Nobs 6 7 19 9 8 2 7 6 15 25 18 11 133
Ndag 6 5 11 8 7 2 5 5 10 16 11 11 97
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 87 18 22 12 21 4 52 5 232
Total 25 112 41 22 27 20 21 5 62 19 17 371
MaxRst 13 21 20 1 2 17 8 1 1 5 12 9 21
Nobs 9 19 9 1 7 3 3 5 3 6 5 6 76
Ndag 7 7 8 1 7 3 3 4 3 6 4 5 58
Fænologi 05·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 13 20 25 223 3 20 305
Total 1 1 26 21 25 374 23 85 556
MaxRst 1 11 1 31 20 35 35
Nobs 1 2 5 3 1 41 7 6 66
Ndag 1 2 5 3 1 16 5 6 39
Fænologi 30 08··31 08·· ···· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 11 48 1 4 64
Total 2 47 71 1 1 5 127
MaxRst 2 20 12 1 1 1 20
Nobs 2 8 8 2 3 2 25
Ndag 2 4 6 2 3 2 19
Fænologi 28·· ···· ···· ···· ··22 18··26

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 51 40 17 159 17 4 4 292
Total 26 51 40 17 8 159 29 12 4 346
MaxRst 14 11 5 2 6 8 9 12 8 5 1 14
Nobs 3 3 14 7 6 2 4 7 5 3 1 55
Ndag 3 3 10 6 6 2 4 6 5 3 1 49
Fænologi 06·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28 14·· ···· ··24

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 1 9 21 17 19 86
Total 1 40 1 9 21 90 54 2 218
MaxRst 1 16 1 2 3 2 2 2 1 58 34 23 58
Nobs 1 12 3 3 4 1 2 1 3 12 9 2 53
Ndag 1 8 3 3 4 1 2 1 3 10 7 2 45
Fænologi 13·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 65 340 237 6 12 660
Total 84 146 340 264 6 12 1 4 20 9 2 888
MaxRst 48 45 20 27 23 5 1 6 12 9 11 48
Nobs 9 18 14 19 7 3 1 3 5 3 3 85
Ndag 8 11 12 15 7 3 1 3 5 3 3 71
Fænologi 03·· ···· ···· ···· ···· ··14 17·· ···· ···· ···· ··26

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 19 23 60 81 287 62 36 66 8 112 52 806
Total 41 46 64 118 339 62 46 68 55 126 80 35 1080
MaxRst 15 22 3 25 30 10 17 35 24 28 35 35
Nobs 5 7 15 12 22 3 8 20 12 12 5 3 124
Ndag 5 6 12 8 15 3 7 14 6 12 5 3 96
Fænologi 10·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 1 17 28 7 16 109 11 5 204
Total 28 10 1 26 28 7 16 163 41 13 333
MaxRst 15 3 9 15 14 32 12 12 32
Nobs 4 1 2 8 2 6 8 26 11 5 73
Ndag 4 1 2 8 2 5 7 15 8 4 56
Fænologi 07·· ··14 16·· ··31 07·· ···· ···· ···· ···· ··31

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 13 159 138 15 10 6 19 6 1 367
Total 35 192 138 15 1 10 10 19 8 8 1 437
MaxRst 13 5 20 1 4 7 2 4 2 3 1 20
Nobs 6 4 25 14 12 6 3 5 1 3 5 1 85
Ndag 5 4 14 13 12 4 3 5 1 2 5 1 69
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··09art/16660.txt · Sidst ændret: 2023/09/28 21:19 af lb