Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


art:18570

Pirol - Værlinger

Gulspurv Emberiza citrinella eu18570

Status


2010 - 2019: Vinter: Almindelig Forår: Meget almindelig Sommer: Meget almindelig Efterår: Meget almindelig

Fotos


Gulspurv

Diagrammer


* Link

* Link

* Link

Årsrapporter

Se også: Obstabeller.


2023:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

DOFBasen:2023

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk
Total 58 10 12 13 11 22 12 15 51 19 183 406
MaxRst 15 7 6 6 10 12 9 11 45 31 150 150
Nobs 25 18 49 58 62 75 67 44 34 35 34 501
Ndag 16 13 26 30 31 29 31 28 29 24 20 277
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··24

2022:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

DOFBasen:2022

Foreløbig tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 40 48 45 62 86 2 42 341
MaxRst 4 11 10 8 15 12 8 13 9 42 14 11 42
Nobs 19 28 40 43 55 78 57 42 41 49 26 20 498
Ndag 14 21 28 26 29 30 30 28 28 30 22 18 304
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 15 19
Total 65 18 22 9 6 10 13 26 33 8 27 8 245
MaxRst 35 9 9 6 9 19 11 21 14 20 19 4 35
Nobs 41 38 99 89 95 101 84 40 46 53 45 24 755
Ndag 25 19 31 30 31 29 30 28 29 26 27 17 322
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2020:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

DOFBasen:2020

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 3 2 1 5 2 20
Total 18 4 16 12 15 16 20 3 91 108 10 36 349
MaxRst 8 11 8 7 9 12 8 18 60 60 35 38 60
Nobs 36 34 95 57 74 59 62 57 50 54 45 35 658
Ndag 22 20 31 30 31 29 27 31 29 27 27 22 326
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2019:  Gulspurv  Emberiza citrinella  

Forårstræk: Ingen noteret!
Efterårstræk: 6/9 - 1/11 i alt 9, flest 6/9 og 27/10 begge dage 3. - I alt 4 observationsdage.

21/8-2020 LB

DOFBasen:2019

Manuelt verificeret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 9
Total 58 21 39 11 21 23 14 14 33 72 88 14 408
MaxRst 42 9 13 7 10 12 7 13 24 42 50 5 50
Nobs 31 41 69 60 75 68 77 50 48 50 48 16 633
Ndag 20 20 30 30 29 30 31 31 28 27 22 14 312
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..22

2018:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Forårstræk: 0 – så kan vi ikke nå længere ned. Vi er vist dermed ovre i den negative historieskrivning.
Vinterflokke små med 17/1 26 Nørrevang som bedst. Første syngende fugl 13/2 Korshage. 21/2 fuld gang i forårssangen med 9 syngende Langesø Mose. Sidst på året dukkede så et par lidt mere anstændige vinterflokke op. 21/11 40 R Nørrevang og 22/12 68 Ringholm.

DOFBasen:2018

Foreløbig fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 13
Total 184 107 126 138 189 153 100 54 163 116 135 221 1686
MaxRst 26 21 15 12 13 9 7 6 25 13 40 68 68
Nobs 32 34 42 44 63 44 42 26 31 32 31 35 456
Ndag 30 27 27 30 31 30 28 25 27 24 23 27 329
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..30

2017:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Er jo næsten væk som trækfugl, og en total på 23 på forårstræk er ganske normalt. Fast vinterflok i Langesø Mose op til 28/1 34. Senere op til 6/3 30 Nakke Syd og i 2. halvår 7/11 25 Nørrevang. Flest ynglefugle på overdrevene Korshage og Slettemose.

DOFBasen:2017

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 1 23
Total 127 70 281 177 235 93 102 93 84 231 227 118 1838
MaxRst 34 11 30 14 9 11 7 9 11 14 25 12 34
Nobs 24 27 79 75 88 36 51 57 33 60 61 49 640
Ndag 16 15 30 30 31 23 27 26 23 29 25 25 300
Fænologi 02.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2016:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Det er mange år siden den fyldte på trækket og i år nede på 3 dage og 17 fugle i februar – marts. Ingen fornuftige vinterflokke. Sang fra 16/2. 23/2 9 syng hanner Korshage som markør af det tidlige forår. Også mange Slettermosegård med op til 17 syngende hanner. Udbredt med 24 lokaliteter, men meget tydeligt, at det ikke er på agerlandet, men på overdrevene, at arten klarer sig godt. Sidst på året en pæn vinterflok 14/12 35 Langesø Mose.

DOFBasen:2016

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 17
Total 89 114 103 117 208 122 138 101 83 180 55 55 1365
MaxRst 11 11 16 10 13 17 7 11 11 15 8 35 35
Nobs 35 34 35 48 87 48 74 34 35 54 33 17 534
Ndag 24 21 21 30 31 28 30 27 25 27 24 14 302
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..27

2015:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 1218. Vintre uden store flokke – kom aldrig over 10 fugle. 18/2 4 første syngende Korshage – og så er det jo forår!
Forårstræk 26/2 – 12/4 kun 30 – de 25 i marts. Men jo almindelig ”baggrundsart” på Korshage med op til 13 syngende i hele området.
Flest er registreret i oktober, herunder 22/10 19 rast Korshage.

DOFBasen:2015

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 25 4 30
Total 49 39 150 127 155 106 97 55 80 217 104 39 1218
MaxRst 10 5 10 10 11 13 9 6 12 19 13 10 19
Nobs 19 18 47 50 66 40 38 25 28 46 26 13 416
Ndag 13 15 29 29 28 27 27 20 23 28 20 12 271
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..28

2014:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Fylder jo ikke længere ret meget i trækket, jfr. de kun 27 forår og 19 efterår. Vinterflokke: 5/2 70 Nakke Skov og 16/2 20 Nakke Syd. 18/3 36 Korshage. Næste vinter 17/12 56 Korshage. Der blev meldt 43 syngende rundt omkring med flest i Korshage og omegn (13).

DOFBasen:2014

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 20 2 3 16 46
Total 13 169 145 106 188 98 76 46 111 276 89 83 1400
MaxRst 4 70 36 6 9 9 7 4 12 20 16 56 70
Nobs 8 46 44 54 43 49 35 23 34 53 23 13 425
Ndag 6 25 29 28 31 22 25 21 28 30 15 11 271
Fænologi 04.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..29

2013:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Forårstræk 43 Ø 26/2 – 15/4.
Kun for Korshage op til 14 syng han og Plantagen op til 9 syng han tal på ynglepopulation, men sidder jo mange rundt omkring især i sydlige del af området.
25/1 116 rast Nakke Hage med 17 Snespurve (EVR) og igen samme område 30/12 70 rast Nakke Syd (JS) markerede tydeligt, at det er hernede man kan finde fornuftige vinterflokke. Tredje-største flok var nede på 19/10 31 Flyndersø.

DOFBasen:2013

Fordeling af observationer, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6 31 1 9 53
Total 177 75 104 154 159 84 71 34 55 276 61 108 1358
MaxRst 116 15 12 10 14 12 6 4 8 31 8 70 116
N 19 20 38 42 40 21 29 18 23 57 24 19 350
Fænologi 01.. …. …. …. …. …. …. …. …. …. …. ..31

2012:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 976 er mere end det dobbelte i forhold til sidste år. En stor andel er dog gengangere fra mest besøgte lokaliteter, og reelt dækker det næppe over mere end en beskeden fremgang i antallet af vinterfugle.
Fortsat beskedent, hvad der kan ses på direkte træk. Forårstræk 2/3 – 20/4 21 Ø Korshage. Efterårstræk 18/10 – 19/11 24 SV Korshage/Hovvig. Trækandel sølle 45.
Årsprofilen viser, at februar samt september - november er de måneder, der blev set flest. Det var flokdannelser, der trak tallet op, årets 5 lidt større flokke: 3/2 35 Søndervang, 15/9 18 Korshage, 23/10 60 Ringholm, 26/11 18 ved Nakke Skov og 17/12 34 Korshage. Altså et år med lidt vinterflokke.
Syngende fugle meldt fra 12 lokaliteter – dækker 31 hanner. Der er betydeligt flere fugle, ikke mindst på den sydlige del af halvøen med mange gode habitater for denne art – også for vinterflokke.

DOFBasen:2012


2011:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 416 – optræder beskedent på træk, men årets 2 tydelige topmåneder er marts (96) og oktober (97), de klassiske trækmåneder.
Modsat sidste år, hvor den var helt føget af banen om vinteren lidt vinterflok-dannelse på Nørrevang: 18/1 26, 16/3 20 R. Endvidere 4/2 7 R Korshage og 13/3 12 R Nakke Nord. Sangen hørt første gang 1/3.
Forårstræk 6/2 – 26/4 22 i alt. Tidlige 6/2 7 trækforsøgende var flest. Efterårstræk 12/9 – 23/10 18 SV. Fleste 23/10 8 V Plantagen.
Årets største flok blev set 24/10 - 54 fouragerende ved matriklen Nakke Østvej 37. Øvrige fugle rapporteret som 1 - 4 året igennem. Er rapporteret fra 14 lokaliteter – flest syngende KH (4) og Slettermose (6).
Arten er jo svært reduceret i antal gennem årtier, hvilket jo i voldsom grad har påvirket træktallene. Den nuværende bestand på halvøen ser umiddelbart ud til at holde sig relativt stabil.

DOFBasen:2011


2010:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årssum 265. Fordelt jan 17, feb 4, mar 50, apr 37, maj 23, jun 26, jul 1, aug 7, sep 8, okt 75, nov 17 og dec 0.
Intonerer om nogen det helt tidlige forår med den smukke, vemodige sang, men først 27/2 sang første han. En art med meget lille trækandel – forår 32, efterår 27. Men en vis bevægelse foregår med tydelige toppe i marts og igen i oktober. Påfaldende fravær af flokdannelser. Ikke én af de mange rapporter omhandler mere end 6 - 7 individer. Absolut ingen vinterflokke i de 2 kolde vintre, og også denne art går fuldstændigt i exil, da vinteren slår til omkring 20/11. Efter 14/11 3 Korshage er der ikke rapporteret Gulspurve året ud!
Når man tænker på de første stationsår i starten af 70'erne med 300 - 700 alene trækkende især ultimo marts, er det jo tydeligt, at denne art er voldsomt decimeret af de moderne landbrugsstrukturer og trangen til at finpudse husomgivelser, rabatter etc. Spørgsmålet er så, om restbestanden fortsat skrider. Svært at konkludere på materialet. Totalantallet afhænger meget af eventuelle vinterflokke, og det er i hvert fald ikke på Rørvighalvøen, arten har overlevet de sidste 2 vintre. Koncentrationer kan typisk ses omkring fasan foderpladser, men området byder ikke på storstilet fasanopdræt.
Godt ser det ikke ud!

DOFBasen:2010


2009:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Gulspurv er en meget almindelig ynglefugl og vintergæst, men har de sidste mange år kun optrådt beskedent som trækfugl.
Forårstræk rapporteret i perioden 4/3 - 28/3 28 Ø.
Største rasttal 5/12 110 Nørrevang, hvilket er det næststørste i hvert fald i 13 år.

DOFBasen:2009


2008:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Med undtagelse af mærkeligt nok juni og juli er der indrapporteret Gulspurv fra alle årets øvrige måneder. Forårstræk fra Korshage 29/3 1 Ø (!). Observationerne består derudover af syngende og rastende fugle fra forskellige steder på halvøen. Største rasttal 3/2 80 Slettermosegård.

DOFBasen:2008


2007:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Med undtagelse af juli er der indrapporteret Gulspurv fra alle årets måneder. Trækkende Gulspurve er meldt fra Korshage i perioden 18/2 - 28/4 med sammenlagt 38 Ø. Observationerne består derudover af syngende og rastende fugle fra forskellige steder på halvøen. Maxrast 22/12 31 Nakke Syd.

DOFBasen:2007


2006:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Rapporteringer af denne karakterfugl, foreligger fra januar til juni og september til november. Trækobservationer fra perioden 22/3 - 22/4 består af sammenlagt 18 trækkende fugle fra Korshage. Derudover udgøres observationerne mest af syngende og rastende fugle fra forskellige steder på halvøen. Det største rasttal er fra 2/1 med 105 Hovvig.

DOFBasen:2006


2005:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Bortset fra en enkelt indrapportering af trækkende fugle fra Korshage i marts med i alt 6 Ø 19/3, består observationerne mest af syngende og rastende fugle fra forskellige steder på halvøen. Det største rasttal er på 49 fugle 7/12 Ringholm.

DOFBasen:2005


2004:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Ud over lidt trækkende fugle fra Korshage i marts, består obs'ene mest af syngende fugle fra Korshageområdet. Det største rasttal er på i alt 25 fugle på Nørrevang/Korshage.

DOFBasen:2004


2003:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Kun et beskedent antal på 10 indrapporteringer repræsenterer Gulspurven på Rørvighalvøen i 2003 og mærkeligt nok ingen fra perioden maj - aug og okt - dec. For en god ordens skyld: Første og sidste obs. hhv. d. 1/1 og 12/9; største tal er 10 rastende d. 20/2 ved Ringholm.

DOFBasen:2003


2002:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Årets eneste store rasttal blev 6/1 96 rst Rørvig Bugt. Forårstræk talt på 2 dage 3/4 og 8/4 i alt 12 Ø.
Efterårstrækkket er ligeledes til at overse. Noteringer 20/10 og 24/10 gav i alt 4 fugle Ø.
Det er lidt synd, vi ikke har mere styr på arten end tilfældet er, med tanke på det kemiske eksperiment det industrielle landbrug har kastet nationen ud i. I Holland var Gulspurven en af de fugle der blev virkelig hårdt ramt, da hollænderne var i en lignende situation for et par årtier siden.

DOFBasen:2002


2001:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Traditionen tro ikke mange noteringer om Gulspurve. Fra foråret er 24 fugle noteret som østtrækkende i perioden 8/3 - 4/4. Fra årets slutning et enkelt stort rasttal: 26/12 180 rst Søndervang.

DOFBasen:2001


2000:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Traditionen tro taltes kun få Gulspurve på forårstræk - 9 østtrækkende fugle blev det til i år, alle set på Korshage og samtlige i marts måned.
Maxrast fra efteråret blev 16/9 20 Korshage.

DOFBasen:2000


1999:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Der blev talt lidt Gulspurve i perioden 31/3 - 2/4, det gav 40 trk fugle, ellers er der kun rapporteret 14/3 60 rst Nørrevang.

DOFBasen:1999


1998:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Største vinterflok blev 24/1 25 rst HV. Foråret gav 37 østtrækkende fugle i tidsrummet 21/2 - 13/4. Maxdagen blev 13/4 med 15 trk.
Intet at berette fra efteråret.

DOFBasen:1998


1997:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Almindelig ynglestandfugl, fåtallig trækgæst og almindelig vintergæst.
Bestanden af ynglefugle er vurderet til at bestå af 250 - 500 par.
Gulspurven er en af de dårligst registrerede fugle ved Rørvig. De første år (1973 - 1975) taltes 300 - 700 trækkende fugle med kulmination i marts. Siden har forårstotalen normalt ligget på under 100 og oftest er der kun indrapporteret fra en enkelt eller få dage. Arten ses dog året rundt på halvøen, og er en af de almindelige ynglefugle.

1997: Forårstræk fra 1/3 til 19/4 gav 15 fugle. Største rastende flok fra efterår - vinter 12 fugle 11/10 Flyndersø.
Tjaa - det ser jo ikke så godt ud. Observatørerne gemmer sig åbenbart bag enebærene, når Gulspurvene trækker

DOFBasen:1997


1996:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
På 5 dage mellem 2/3 og 5/4 var der åbenbart nogen, der syntes, at nu skulle der noteres Gulspurve. Totalen herved bragt op på 9! Spredte rapporter om rastende fugle. 10/2 10 Hovvig eneste større tal.

DOFBasen:1996


1995:  Gulspurv  Emberiza citrinella  
Fire trækobs er indkommet med i alt 16 fugle fordelt i mar/apr. Herudover 7/1 15 rast Hovvig og 21/1 25 rast Hovvig.

DOFBasen:1995


Gulspurv  Emberiza citrinella  

DOFBasen:<1995Obstabeller

Se også Årsrapporter.


2022:
DOFBasen:2022

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 2
Total 16 40 48 45 62 86 24 3 7 78 2 13 424
MaxRst 4 11 10 8 15 12 8 13 9 42 14 11 42
Nobs 19 28 40 43 55 78 57 42 41 49 26 20 498
Ndag 14 21 28 26 29 30 30 28 28 30 22 18 304
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2021:
DOFBasen:2021

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 1 15 19
Total 65 16 25 9 6 16 8 26 33 8 27 8 247
MaxRst 35 9 9 6 9 19 11 21 14 20 19 4 35
Nobs 41 38 100 89 95 106 83 40 46 53 45 24 760
Ndag 25 19 31 30 31 29 30 28 29 26 27 17 322
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2020:
DOFBasen:2020

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 3 2 1 5 2 20
Total 24 5 16 14 15 31 20 3 91 109 65 37 430
MaxRst 8 11 8 7 9 12 8 18 60 60 35 38 60
Nobs 36 34 95 58 74 59 62 57 50 54 45 35 659
Ndag 22 20 31 30 31 29 27 31 29 27 27 22 326
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2019:
DOFBasen:2019

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 3 1 9
Total 52 14 27 11 20 20 12 9 11 67 78 9 330
MaxRst 42 9 13 7 10 12 7 13 24 42 50 5 50
Nobs 31 41 69 60 75 68 77 50 48 50 48 16 633
Ndag 20 20 30 30 29 30 31 31 28 27 22 14 312
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··22

2018:
DOFBasen:2018

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 3 13
Total 28 3 11 22 20 25 6 6 50 12 60 76 319
MaxRst 26 21 15 12 13 9 7 6 25 13 40 68 68
Nobs 43 44 68 71 99 59 64 32 48 39 43 44 654
Ndag 30 27 27 30 31 30 28 25 27 24 23 27 329
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··30

2017:
DOFBasen:2017

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 2 20 1 23
Total 43 16 62 7 22 17 13 2 2 18 36 1 239
MaxRst 34 11 30 14 9 11 7 9 11 14 25 12 34
Nobs 22 22 63 54 72 36 42 41 29 42 40 41 504
Ndag 16 15 30 30 31 23 27 26 23 29 25 25 300
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2016:
DOFBasen:2016

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 14 3 17
Total 26 20 23 8 21 17 6 3 35 16 35 210
MaxRst 11 11 16 10 13 17 7 11 11 15 8 35 35
Nobs 35 34 35 50 88 48 73 34 36 54 34 17 538
Ndag 24 21 21 30 31 28 30 27 25 27 24 14 302
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2015:
DOFBasen:2015

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 23 4 28
Total 10 2 33 23 30 8 11 4 4 31 9 18 183
MaxRst 10 5 10 10 20 13 9 9 12 19 13 10 20
Nobs 19 18 45 49 66 41 39 25 28 46 28 20 424
Ndag 13 15 29 29 28 27 27 20 23 28 20 16 275
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··28

2014:
DOFBasen:2014

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 5 14 2 3 16 40
Total 4 104 33 13 10 15 4 5 7 40 35 62 332
MaxRst 4 70 36 8 9 17 7 4 12 20 16 56 70
Nobs 8 47 41 53 44 50 35 23 34 51 24 13 423
Ndag 6 25 29 28 31 22 25 21 28 30 16 11 272
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··29

2013:
DOFBasen:2013

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 6 31 1 9 53
Total 144 15 11 48 38 6 11 3 64 83 423
MaxRst 116 15 12 10 17 12 6 4 8 31 8 70 116
Nobs 19 21 36 43 41 21 30 18 24 59 25 18 355
Ndag 16 15 25 28 27 17 20 16 18 30 19 12 243
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2012:
DOFBasen:2012

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 4 12 12 43
Total 3 61 17 10 19 14 6 1 29 92 35 41 328
MaxRst 8 35 4 6 10 4 4 8 18 60 18 34 60
Nobs 11 28 28 30 47 24 8 18 33 39 28 11 305
Ndag 9 17 24 25 27 17 8 16 25 24 17 11 220
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··31

2011:
DOFBasen:2011

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 7 10 3 2 9 6 37
Total 34 7 44 10 18 7 3 1 3 76 8 1 212
MaxRst 26 7 20 6 12 3 4 4 3 54 3 3 54
Nobs 9 5 34 18 23 9 10 7 12 21 9 2 159
Ndag 7 5 24 16 12 8 9 6 10 18 8 2 125
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··27

2010:
DOFBasen:2010

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 1 18 13 27 59
Total 13 1 24 17 7 4 2 38 6 112
MaxRst 3 2 7 5 4 6 1 2 3 7 6 7
Nobs 12 3 29 21 11 13 1 4 5 30 5 134
Ndag 11 2 19 16 7 9 1 4 5 20 5 99
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ···· ··14

2009:
DOFBasen:2009

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 29 29
Total 12 3 39 12 8 7 1 3 4 130 219
MaxRst 6 2 4 7 6 3 3 2 7 8 110 110
Nobs 15 7 19 17 6 8 3 7 13 3 5 103
Ndag 11 7 13 11 5 6 3 7 10 3 4 80
Fænologi 01·· ···· ···· ···· ··26 01·· ···· ···· ···· ···· ··27

2008:
DOFBasen:2008

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 3 3 10
Total 100 80 12 11 8 2 3 15 14 245
MaxRst 51 80 4 7 6 3 1 4 12 7 80
Nobs 9 3 15 17 14 4 3 5 5 7 82
Ndag 7 3 8 11 9 3 2 5 4 7 59
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··30 05·· ···· ···· ···· ··30

2007:
DOFBasen:2007

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 3 37 5 16 61
Total 13 33 41 8 1 8 2 23 52 181
MaxRst 12 30 3 5 1 6 1 7 11 6 31 31
Nobs 2 5 18 9 2 4 2 1 10 3 8 64
Ndag 2 4 11 6 2 3 2 1 6 3 6 46
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ··20 09·· ···· ···· ···· ··26

2006:
DOFBasen:2006

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 10 7 2 19
Total 123 9 11 14 1 35 193
MaxRst 105 8 1 3 1 2 5 6 25 105
Nobs 4 2 4 9 2 2 2 2 5 32
Ndag 4 2 4 5 2 2 2 2 3 26
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ···· ··13 24·· ···· ··19

2005:
DOFBasen:2005

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 6 5 11
Total 5 18 1 6 6 49 85
MaxRst 5 10 1 1 1 3 49 49
Nobs 2 4 2 1 5 2 2 18
Ndag 2 4 2 1 5 1 2 17
Fænologi 02·· ···· ··30 19 02·· ···· ··22

2004:
DOFBasen:2004

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 15 2 17
Total 3 1 15 29 1 1 2 15 1 68
MaxRst 2 1 1 25 1 2 3 15 1 25
Nobs 2 1 5 4 2 3 3 1 1 22
Ndag 2 1 5 4 2 3 3 1 1 22
Fænologi 04·· ···· ···· ···· ··02 03·· ···· ···· ··26

2003:
DOFBasen:2003

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 4 2 6
Total 5 10 4 4 4 27
MaxRst 4 10 1 2 4 10
Nobs 3 1 4 2 1 11
Ndag 3 1 4 2 1 11
Fænologi 01·· ···· ···· ··22 12

2002:
DOFBasen:2002

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 4 16
Total 123 13 14 13 4 167
MaxRst 96 12 2 11 96
Nobs 4 3 4 4 2 17
Ndag 4 3 4 4 2 17
Fænologi 06··26 03·· ···· ··19 20··24

2001:
DOFBasen:2001

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 12 12 24
Total 27 5 12 13 1 1 2 183 244
MaxRst 22 4 2 2 1 1 1 1 2 180 180
Nobs 6 4 7 4 4 1 1 3 1 5 36
Ndag 6 4 6 4 4 1 1 3 1 5 35
Fænologi 07·· ···· ···· ···· ···· ···· ··18 06·· ···· ··30

2000:
DOFBasen:2000

Automatisk genereret tabel, (forklaring):

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec År
Træk 9 12 21
Total 8 8 9 3 20 1 13 10 72
MaxRst 3 8 2 1 2 1 20 20 15 9 20
Nobs 6 5 8 5 3 1 2 2 4 3 39
Ndag 5 4 7 5 3 1 2 2 4 3 36
Fænologi 02·· ···· ···· ···· ··28 08·· ···· ···· ··28 06··28art/18570.txt · Sidst ændret: 2023/05/28 05:51 af lb