Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


artsliste

Forskelle

Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.

Link til denne sammenlinings vising

Begge sider forrige revision Forrige revision
Næste revision
Forrige revision
artsliste [2019/01/23 07:13]
kes
artsliste [2019/04/18 17:44] (nuværende)
kes
Linje 1: Linje 1:
 ====== RF's Artsliste ====== ====== RF's Artsliste ======
  
-Listen omfatter 318 ABC-arter, 2 D-arter og 10 E-Arter. +Listen omfatter 318 ABC-arter, 2 D-arter og 11 E-Arter. 
-Bemærk: Grå-/​Sortkrage = 2 arter og Tajga-/​Tundrasædgås = 2 arter. Mens Gråsisken = 1 art og Kuhls Skråpe = 1 art.+Bemærk: Grå-/​Sortkrage = 2 arterTajga-/​Tundrasædgås = 2 arterGråsisken = 2 arter og Kuhls Skråpe = 0!.
  
 Seneste tilføjelser:​ Seneste tilføjelser:​
Linje 9: Linje 9:
 Sortbrynet Albatros 1 Korshage 2017-10-05/​06. Sortbrynet Albatros 1 Korshage 2017-10-05/​06.
 Nonnestenpikker 1 Skansehage 2017-10-31. Nonnestenpikker 1 Skansehage 2017-10-31.
-Tundrasædgås tilføjet 2018-11-23, splittet fra Sædgås. 
 Brilleand 1 2K+ han Korshage 2018-09-23 JHC, samt 1 2K+ han Korshage 2018-11-23 EVR. Brilleand 1 2K+ han Korshage 2018-09-23 JHC, samt 1 2K+ han Korshage 2018-11-23 EVR.
  
-På [[http://​su.dof.dk/​su-opload/​sager.php?​country_id=&​region_id=8&​sag_lokalitet=&​species_id=&​sag_afgoerelse_id=&​order_by=fund&​order=desc|venteliste]]:​+Og derudover følgende ændringer:​ 
 +Tundrasædgås splittet fra Sædgås. 
 +Gråsisken splittet i Nordlig/​Lille Gråsisken. 
 +Kuhls Skråpe fjernet fra artslisten. 
 + 
 + 
 +På [[https://​su.dof.dk/​su-opload/​sager.php?​country_id=&​region_id=8&​sag_lokalitet=&​species_id=&​sag_afgoerelse_id=&​order_by=fund&​order=desc|venteliste]]:​
 Iberisk Gransanger 1 Rørvig Sandflugtsplantage 2018-04-21 BV. Iberisk Gransanger 1 Rørvig Sandflugtsplantage 2018-04-21 BV.
  
-Se evt. DOF's [[http://​www.dof.dk/​images/​udvalg/​su/​dokumenter/​su_listen/​DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf|danske fugleliste]] for en forklaring på A, B, C, D og E-kategorierne.+Se evt. DOF's [[https://​www.dof.dk/​images/​udvalg/​su/​dokumenter/​su_listen/​DenDanskeFugleliste_oktober2014.pdf|danske fugleliste]] for en forklaring på A, B, C, D og E-kategorierne. 
 + 
 +//Og helt privat har vi her også indført en X-kategori for tidligere "gode arter" som nu er splittet i flere mere eller mindre uidentificerbare arter.//
  
 <WRAP column> <WRAP column>
Linje 30: Linje 37:
 |A|Nordisk Lappedykker|Podiceps auritus| |A|Nordisk Lappedykker|Podiceps auritus|
 |A|Sorthalset Lappedykker|Podiceps nigricollis| |A|Sorthalset Lappedykker|Podiceps nigricollis|
-|A|Sortbrynet Albatros|Thalassarche ​melanophrys|+|A|Sortbrynet Albatros|Thalassarche ​melanophris|
 |A|Mallemuk|Fulmarus glacialis| |A|Mallemuk|Fulmarus glacialis|
-|A|Kuhls Skråpe|Calonectris diomedea| +|A|Storskråpe|Ardenna ​gravis| 
-|A|Storskråpe|Puffinus ​gravis| +|A|Sodfarvet Skråpe|Ardenna grisea|
-|A|Sodfarvet Skråpe|Puffinus griseus|+
 |A|Almindelig Skråpe|Puffinus puffinus| |A|Almindelig Skråpe|Puffinus puffinus|
 |A|Balearskråpe|Puffinus mauretanicus| |A|Balearskråpe|Puffinus mauretanicus|
Linje 51: Linje 57:
 |A|Skestork|Platalea leucorodia| |A|Skestork|Platalea leucorodia|
 |A|Knopsvane|Cygnus olor| |A|Knopsvane|Cygnus olor|
-|A|Pibesvane|Cygnus columbianus|+|A|Pibesvane|Cygnus columbianus ​bewickii|
 |A|Sangsvane|Cygnus cygnus| |A|Sangsvane|Cygnus cygnus|
-|A|Sædgås|Anser fabalis|+|A|TajgaSædgås|Anser fabalis|
 |A|Tundrasædgås|Anser serrirostris rossicus | |A|Tundrasædgås|Anser serrirostris rossicus |
 |A|Kortnæbbet Gås|Anser brachyrhynchus| |A|Kortnæbbet Gås|Anser brachyrhynchus|
Linje 65: Linje 71:
 |A|Rustand|Tadorna ferruginea| |A|Rustand|Tadorna ferruginea|
 |A|Gravand|Tadorna tadorna| |A|Gravand|Tadorna tadorna|
-|A|Pibeand|Anas penelope| +|A|Pibeand|Mareca ​penelope| 
-|A|Knarand|Anas strepera|+|A|Knarand|Mareca ​strepera|
 |A|Krikand|Anas crecca| |A|Krikand|Anas crecca|
 |A|Amerikansk Krikand|Anas carolinensis| |A|Amerikansk Krikand|Anas carolinensis|
 |AC|Gråand|Anas platyrhynchos| |AC|Gråand|Anas platyrhynchos|
 |A|Spidsand|Anas acuta| |A|Spidsand|Anas acuta|
-|A|Atlingand|Anas querquedula| +|A|Atlingand|Spatula ​querquedula| 
-|A|Skeand|Anas clypeata|+|A|Skeand|Spatula ​clypeata|
 |A|Rødhovedet And|Netta rufina| |A|Rødhovedet And|Netta rufina|
 |A|Taffeland|Aythya ferina| |A|Taffeland|Aythya ferina|
Linje 103: Linje 109:
 |A|Musvåge|Buteo buteo| |A|Musvåge|Buteo buteo|
 |A|Fjeldvåge|Buteo lagopus| |A|Fjeldvåge|Buteo lagopus|
-|A|Lille Skrigeørn|Aquila ​pomarina| +|A|Lille Skrigeørn|Clanga ​pomarina| 
-|A|Stor Skrigeørn|Aquila ​clanga|+|A|Stor Skrigeørn|Clanga ​clanga|
 |A|Kongeørn|Aquila chrysaetos| |A|Kongeørn|Aquila chrysaetos|
 |A|Fiskeørn|Pandion haliaetus| |A|Fiskeørn|Pandion haliaetus|
Linje 141: Linje 147:
 |A|Sortgrå Ryle|Calidris maritima| |A|Sortgrå Ryle|Calidris maritima|
 |A|Almindelig Ryle|Calidris alpina| |A|Almindelig Ryle|Calidris alpina|
-|A|Kærløber|Limicola ​falcinellus| +|A|Kærløber|Calidris ​falcinellus| 
-|A|Brushane|Philomachus ​pugnax|+|A|Brushane|Calidris ​pugnax|
 |A|Enkeltbekkasin|Lymnocryptes minimus| |A|Enkeltbekkasin|Lymnocryptes minimus|
 |A|Dobbeltbekkasin|Gallinago gallinago| |A|Dobbeltbekkasin|Gallinago gallinago|
Linje 149: Linje 155:
 |A|Stor Kobbersneppe|Limosa limosa| |A|Stor Kobbersneppe|Limosa limosa|
 |A|Lille Kobbersneppe|Limosa lapponica| |A|Lille Kobbersneppe|Limosa lapponica|
-|A|Lille Regnspove|Numenius phaeopus| +|A|Småspove|Numenius phaeopus| 
-|A|Stor Regnspove|Numenius arquata|+|A|Storspove|Numenius arquata|
 |A|Sortklire|Tringa erythropus| |A|Sortklire|Tringa erythropus|
 |A|Rødben|Tringa totanus| |A|Rødben|Tringa totanus|
Linje 164: Linje 170:
 |A|Almindelig Kjove|Stercorarius parasiticus| |A|Almindelig Kjove|Stercorarius parasiticus|
 |A|Lille Kjove|Stercorarius longicaudus| |A|Lille Kjove|Stercorarius longicaudus|
-|A|Storkjove|Catharacta ​skua| +|A|Storkjove|Stercorarius ​skua| 
-|A|Sorthovedet Måge|Larus melanocephalus| +|A|Sorthovedet Måge|Ichthyaetus ​melanocephalus| 
-|A|Dværgmåge|Larus minutus| +|A|Dværgmåge|Hydrocoloeus ​minutus| 
-|A|Sabinemåge|Larus sabini| +|A|Sabinemåge|Xema sabini| 
-|A|Hættemåge|Larus ridibundus|+|A|Hættemåge|Chroicocephalus ​ridibundus|
 |A|Stormmåge|Larus canus| |A|Stormmåge|Larus canus|
 |A|Sildemåge|Larus fuscus| |A|Sildemåge|Larus fuscus|
Linje 178: Linje 184:
 |A|Svartbag|Larus marinus| |A|Svartbag|Larus marinus|
 |A|Ride|Rissa tridactyla| |A|Ride|Rissa tridactyla|
-|A|Sandterne|Sterna ​nilotica| +|A|Sandterne|Gelochelidon ​nilotica| 
-|A|Rovterne|Sterna ​caspia| +|A|Rovterne|Hydroprogne ​caspia| 
-|A|Splitterne|Sterna ​sandvicensis|+|A|Splitterne|Thalasseus ​sandvicensis|
 |A|Fjordterne|Sterna hirundo| |A|Fjordterne|Sterna hirundo|
 |A|Havterne|Sterna paradisaea| |A|Havterne|Sterna paradisaea|
-|A|Dværgterne|Sterna ​albifrons|+|A|Dværgterne|Sternula ​albifrons|
 |A|Hvidskægget Terne|Chlidonias hybrida| |A|Hvidskægget Terne|Chlidonias hybrida|
 |A|Sortterne|Chlidonias niger| |A|Sortterne|Chlidonias niger|
Linje 207: Linje 213:
 |A|Natravn|Caprimulgus europaeus| |A|Natravn|Caprimulgus europaeus|
 |A|Mursejler|Apus apus| |A|Mursejler|Apus apus|
-|A|Alpesejler|Apus melba|+|A|Alpesejler|Tachymarptis ​melba|
 |A|Isfugl|Alcedo atthis| |A|Isfugl|Alcedo atthis|
 |A|Biæder|Merops apiaster| |A|Biæder|Merops apiaster|
Linje 216: Linje 222:
 |A|Sortspætte|Dryocopus martius| |A|Sortspætte|Dryocopus martius|
 |A|Stor Flagspætte|Dendrocopos major| |A|Stor Flagspætte|Dendrocopos major|
-|A|Lille Flagspætte|Dendrocopos ​minor|+|A|Lille Flagspætte|Dryobates ​minor|
 |A|Korttået Lærke|Calandrella brachydactyla| |A|Korttået Lærke|Calandrella brachydactyla|
 |A|Toplærke|Galerida cristata| |A|Toplærke|Galerida cristata|
Linje 224: Linje 230:
 |A|Digesvale|Riparia riparia| |A|Digesvale|Riparia riparia|
 |A|Landsvale|Hirundo rustica| |A|Landsvale|Hirundo rustica|
-|A|Rødrygget Svale|Hirundo ​daurica| +|A|Rødrygget Svale|Cecropis ​daurica| 
-|A|Bysvale|Delichon ​urbica+|A|Bysvale|Delichon ​urbicum
-|A|Storpiber|Anthus ​novaeseelandiae|+|A|Storpiber|Anthus ​richardi|
 |A|Markpiber|Anthus campestris| |A|Markpiber|Anthus campestris|
 |A|Skovpiber|Anthus trivialis| |A|Skovpiber|Anthus trivialis|
Linje 248: Linje 254:
 |A|Rødstjert|Phoenicurus phoenicurus| |A|Rødstjert|Phoenicurus phoenicurus|
 |A|Bynkefugl|Saxicola rubetra| |A|Bynkefugl|Saxicola rubetra|
-|A|Sortstrubet Bynkefugl|Saxicola ​torquata|+|A|Sortstrubet Bynkefugl|Saxicola ​rubicola|
 |A|Stenpikker|Oenanthe oenanthe| |A|Stenpikker|Oenanthe oenanthe|
 |A|Nonnestenpikker|Oenanthe pleschanka| |A|Nonnestenpikker|Oenanthe pleschanka|
Linje 277: Linje 283:
 |A|Lundsanger|Phylloscopus trochiloides| |A|Lundsanger|Phylloscopus trochiloides|
 |A|Hvidbrynet Løvsanger|Phylloscopus inornatus| |A|Hvidbrynet Løvsanger|Phylloscopus inornatus|
-|A|Humes Sanger|Phylloscopus humei|+|A|Himalayasanger|Phylloscopus humei|
 |A|Brun Løvsanger|Phylloscopus fuscatus| |A|Brun Løvsanger|Phylloscopus fuscatus|
 |A|Skovsanger|Phylloscopus sibilatrix| |A|Skovsanger|Phylloscopus sibilatrix|
Linje 283: Linje 289:
 |A|Løvsanger|Phylloscopus trochilus| |A|Løvsanger|Phylloscopus trochilus|
 |A|Fuglekonge|Regulus regulus| |A|Fuglekonge|Regulus regulus|
-|A|Rødtoppet Fuglekonge|Regulus ​ignicapillus|+|A|Rødtoppet Fuglekonge|Regulus ​ignicapilla|
 |A|Grå Fluesnapper|Muscicapa striata| |A|Grå Fluesnapper|Muscicapa striata|
 |A|Lille Fluesnapper|Ficedula parva| |A|Lille Fluesnapper|Ficedula parva|
Linje 290: Linje 296:
 |A|Skægmejse|Panurus biarmicus| |A|Skægmejse|Panurus biarmicus|
 |A|Halemejse|Aegithalos caudatus| |A|Halemejse|Aegithalos caudatus|
-|A|Sumpmejse|Parus palustris| +|A|Sumpmejse|Poecile ​palustris| 
-|A|Fyrremejse|Parus montanus| +|A|Fyrremejse|Poecile ​montanus| 
-|A|Sortmejse|Parus ater| +|A|Sortmejse|Periparus ​ater| 
-|A|Blåmejse|Parus caeruleus|+|A|Blåmejse|Cyanistes ​caeruleus|
 |A|Musvit|Parus major| |A|Musvit|Parus major|
 |A|Spætmejse|Sitta europaea| |A|Spætmejse|Sitta europaea|
Linje 306: Linje 312:
 |A|Husskade|Pica pica| |A|Husskade|Pica pica|
 |A|Nøddekrige|Nucifraga caryocatactes| |A|Nøddekrige|Nucifraga caryocatactes|
-|A|Allike|Corvus ​monedula|+|A|Allike|Coloeus ​monedula|
 |A|Råge|Corvus frugilegus| |A|Råge|Corvus frugilegus|
 |A|Sortkrage|Corvus corone| |A|Sortkrage|Corvus corone|
Linje 312: Linje 318:
 |A|Ravn|Corvus corax| |A|Ravn|Corvus corax|
 |A|Stær|Sturnus vulgaris| |A|Stær|Sturnus vulgaris|
-|A|Rosenstær|Sturnus ​roseus|+|A|Rosenstær|Pastor ​roseus|
 |A|Gråspurv|Passer domesticus| |A|Gråspurv|Passer domesticus|
 |A|Skovspurv|Passer montanus| |A|Skovspurv|Passer montanus|
Linje 318: Linje 324:
 |A|Kvækerfinke|Fringilla montifringilla| |A|Kvækerfinke|Fringilla montifringilla|
 |A|Gulirisk|Serinus serinus| |A|Gulirisk|Serinus serinus|
-|A|Grønirisk|Carduelis ​chloris|+|A|Grønirisk|Chloris ​chloris|
 |A|Stillits|Carduelis carduelis| |A|Stillits|Carduelis carduelis|
-|A|Grønsisken|Carduelis ​spinus| +|A|Grønsisken|Spinus ​spinus| 
-|A|Tornirisk|Carduelis ​cannabina| +|A|Tornirisk|Linaria ​cannabina| 
-|A|Bjergirisk|Carduelis ​flavirostris| +|A|Bjergirisk|Linaria ​flavirostris| 
-|A|Gråsisken|Carduelis ​flammea| +|A|Nordlig ​Gråsisken|Acanthis ​flammea
-|A|Hvidsisken|Carduelis ​hornemanni|+|A|Lille Gråsisken|Acanthis cabaret
 +|A|Hvidsisken|Acanthis ​hornemanni|
 |A|Hvidvinget Korsnæb|Loxia leucoptera| |A|Hvidvinget Korsnæb|Loxia leucoptera|
 |A|Lille Korsnæb|Loxia curvirostra| |A|Lille Korsnæb|Loxia curvirostra|
Linje 332: Linje 339:
 |A|Dompap|Pyrrhula pyrrhula| |A|Dompap|Pyrrhula pyrrhula|
 |A|Kernebider|Coccothraustes coccothraustes| |A|Kernebider|Coccothraustes coccothraustes|
-|A|Laplandsværling|Calcarius lapponicus|+|A|Lapværling|Calcarius lapponicus|
 |A|Snespurv|Plectrophenax nivalis| |A|Snespurv|Plectrophenax nivalis|
 |A|Gulspurv|Emberiza citrinella| |A|Gulspurv|Emberiza citrinella|
Linje 338: Linje 345:
 |A|Dværgværling|Emberiza pusilla| |A|Dværgværling|Emberiza pusilla|
 |A|Rørspurv|Emberiza schoeniclus| |A|Rørspurv|Emberiza schoeniclus|
-|A|Bomlærke|Miliaria ​calandra|+|A|Bomlærke|Emberiza ​calandra|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
Linje 355: Linje 362:
 |E|Chilensk Pibeand|Anas sibilatrix| |E|Chilensk Pibeand|Anas sibilatrix|
 |E|Rødhøne|Alectoris rufa| |E|Rødhøne|Alectoris rufa|
 +|E|Kongefasan|Syrmaticus reevesii|
 |E|Sporevibe|Vanellus spinosus| |E|Sporevibe|Vanellus spinosus|
 |E|Alexanderparakit|Psittacula krameri| |E|Alexanderparakit|Psittacula krameri|
-|E|Blåskade|Cyanopica ​cyanus|+|E|Iberisk ​Blåskade|Cyanopica ​cooki|
 D/E-listen er ikke komplet. ​ D/E-listen er ikke komplet. ​
 +</​WRAP>​
 +
 +<WRAP tabel1>
 +===== X-arter: =====
 +
 +|X|Kuhls Skråpe|Calonectris diomedea|
 +|X|Gråsisken|Carduelis flammea|
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
artsliste.1548223997.txt.gz · Sidst ændret: 2019/01/23 07:13 af kes